HOME AGENDA CONTACT    
 

Lijden en Gods rechtvaardigheid: waar plaatsen we het lijden in ons bestaan.

Bezinningsweekend, 22 t/m 24 september 2006 in Hilversum.

Een pittig thema, niet? Het boek Job neemt ons bij de hand.

In het oude testament vinden wij het boek Job. Dit boek handelt over Job en zijn vrienden. Job is door groot lijden getroffen en beklaagt zijn situatie. 

Zijn vrienden wijten dit in diverse dialogen als straf voor zonden. Job protesteert hiertegen en richt zich tot zijn Heer: "Mijn daden waren goed en zijn in geen verhouding met het lijden". Dan wordt er gesproken over 'de wijsheid' en de rust die de schikking aan de wil van God met zich meebrengt.  Job daagt God uit maar wordt door God erop gewezen zichzelf meer bescheiden op te stellen, daar waar de mens geen kennis heeft van het besturen van de wereld. Job herroept zijn uitspraken en ziet zijn lijden als beproeving binnen Gods heilsplan. Hiervoor wordt Job een nog groter geluk geschonken dan dat hij ooit heeft gekend. Dit in tegenstelling tot zijn vrienden, die uit naam van God hebben ge- en veroordeeld.

Een mooi maar moeilijk verhaal met een heel diepe inhoud. Dit verhaal zullen wij in het bezinningsweekend samen lezen en bespreken. 

Onder voorbehoud het programma: Vrijdag 22 september: 

18.00 - 19.00 uur. Aankomst, avondeten en kamerindeling. Eigen brood meenemen, koffie en thee en drinkyoghurt is aanwezig. 
Aanvang van het weekend om  
19.00 uur : Onderlinge kennismaking en een eerste kennismaking met het thema.
22.00 uur: Einde dag. Mogelijk om na te praten of een spelletje te spelen. Met hapje en sapje.

Zaterdag 23 september

7.30 uur ochtendgebeddienst. Met de zusters. (facultatief)
8.00 uur : ontbijt
8.30 uur : corvee.
9.15 uur : eerste inleiding op het thema.
10.00 uur : napraten over het onderwerp in groepjes.
11.30 uur : Eucharistieviering.
12.20 uur : warme maaltijd
13.15 uur : corvee
14.00 uur : wandeling (facultatief), gesprek of spelletje.
15.00 uur : middaggesprek
17.30 uur : vespers, met de zusters
17.50 uur : broodmaaltijd 
19.00 uur : corvee
19.30 uur : inleiding op stille aanbidding en gewetensonderzoek.
20.00 uur : stille aanbidding, mogelijk tot stil gebed en/ of biecht. Facultatief completen met zusters om 21.15 uur.
Aansluitend avondsluiting. Mogelijkheid om na te praten of spelletje te spelen. Met hapje en sapje.

Zondag 24 september

7.30 ochtendgebed. Met de zusters (facultatief)
8.00 uur ontbijt en corvee
9.00 uur Eucharistieviering 
10.00 uur koffie en thee met de zusters
11.00 uur : korte introductie en groepsgesprekken.
12.20 uur : warme maaltijd en corvee
13.30 uur : wandeling of spelletjes spelen.
15.00 uur : afronding, evaluatie en de toekomstige plannen.
15.45 – 16.30 uur afreizen.

Dit weekend is pastoor Oldenampsen onze spreker en geestelijk leidsman. Kosten voor het gehele weekend zijn euro 70,- voor werkenden en euro 60,- voor niet-werkenden.

Ook als je maar een dag kunt komen, dan ben je van harte welkom op dit bezinningsweekend.

Van harte welkom. Het team van platform30+.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to Top of Page