HOME AGENDA CONTACT    
 

R.K. PLATFORM 30+

“Vallen en opstaan”

 

Bezinningsdagen over de praktische kanten van het leven in relatie tot de bijbel. 

Vrijdag 23 februari t/m zondag 25 februari 2007.

Het zit niet altijd mee in het leven. Verklaarbaar is het, dat deze momenten ons het meest bij blijven. En misschien dan nog wel het meest het mopperen op onszelf, op een ander of op God. Maar de momenten dat het ons goed ging. Waren we toen dankbaar voor hetgeen Hij ons gaf? Realiseerden wij ons dat het goed met ons ging? Mogelijk ging het niet goed met de naaste. Wat kon je toen (en nu) voor hem/ haar betekenen?

Aan de hand van het boek 'Vallen en Opstaan' gaan we dit thema verdiepen.

Deze bezinningsdagen zijn gedeeltelijk in stilte, maar er is ook ruimte voor onderling gesprek en gedachtewisseling. Er is gelegenheid tot stille aanbidding en een gesprek met een priester. Ook is er tijd voor een wandeling in de mooie omgeving.


Plaats: Bezinningshuis “Regina Carmeli”, Kollenberg 2 in Sittard.
Kosten: € 60,- ; werkzoekenden: € 45,-
Leiding van deze bezinningsdagen: pastoor M. Otto uit Ulestraten. Opgave: vr 15 febr. 2006 bij de contactpersonen. voor verdere vragen over het programma kun je contact opnemen met pastoor Otto.

Programma

Vrijdag 23 februari:
- 17.00 uur: aankomst; verdeling kamers; kennismaking
- 17.20 uur: mogelijkheid tot deelname aan de H. Mis (kleine kapel)
- 18.00 uur: avondeten
- 19.00 uur: bezinning 1 (Teresa-zaal); aansl. gelegenheid tot gesprek
- gezellig samenzijn (Moederhuiszaal - koffie / thee / fris)
- 21.30 uur: bidden van de dagsluiting (grote kapel)


Zaterdag 24 februari: 
Stille tijd tot 12.30 uur
- 08.00 uur: ochtendgebed in grote kapel
- 08.20 uur: ontbijt
- 09.30 uur: bezinning 2
- tijd voor stil gebed
- koffie / thee
- 11.30 uur: Heilige Mis (grote kapel)
- 12.30 uur: middageten
- 13.30 tot 16.00 uur: tijd voor een wandeling
- vanaf 14.00 uur: koffie / thee
- 16.15 uur: bezinning 3

- 17.00 tot 18.00 uur: uitstelling van het Allerheiligste; aanbidding (grote kapel)
- 18.00 uur: avondeten
- 20.00 uur: koffie / thee / fris
- evt. bekijken van een video/ gesprek
- 21.30 uur: bidden van de dagsluiting (grote kapel)


Zondag 25 februari:
- 08.00 uur: Heilige Mis samen met de zusters 
- aansl. ontbijt
- vrije tijd (mogelijkheid tot wandeling)
- voor wie liever iets langer wil slapen:
o 10.00 uur: H. Mis samen met bejaardentehuis (grote kapel)
- koffie / thee
- 11.30 uur: bezinning 4
- 12.30 uur: middageten
- 14.00 uur: gesprek / evaluatie
- 15.00 uur: koffie / thee
- 15.30 tot 16.30 uur: aanbidding (grote kapel)
- vanaf 16.30 uur: vertrek 

Van harte welkom. Het team van platform30+.

 

 

 

Go to Top of Page