HOME AGENDA CONTACT   2007
 

R.K. PLATFORM 30+ 

 

"Ze betekenen niets, als ze je niet dichter brengen bij God en bij de mensen. En ook niet als je er triest van wordt. De vasten moet lichter maken en blijer".

Kardinaal Danneels.

 

De vastentijd. Misschien mogen wij je tien regels geven, die de vastentijd iets meer inhoud kunnen geven. 

1. Bid elke morgen het Onze Vader en elke avond een Weesgegroet.

2. Zoek in het evangelie van de zondag een zinnetje om mee te nemen heel de week door.

3. Als je iets koopt wat je niet nodig hebt om van te leven - een luxeartikel - besteed ook altijd iets aan de armen of een goed werk. Overvloed vraagt om gedeeld te worden.

4. Doe elke dag iets goed voor een ander. Maar dan wel nog voor hij of zij erom vraagt.

5. Als iemand je iets onaangenaams zegt, denk dan niet dat je dat best ook meteen moet terugdoen. Het evenwicht is daarmee niet hersteld. Je krijgt het vast nog eens terug en het rad gaat weer draaien. Zwijg liever een minuut: het gaat over en het rad valt stil.

6. Als je al een kwartier tevergeefs aan het zappen bent, schakel dan de tv uit en lees een boek. Of praat met je huisgenoten: zappen met mensen is beter en het gaat zonder afstandbediening.

7. Ga in de vasten altijd met een beetje honger van tafel. Diëtisten zijn nog strenger: doe dat heel het jaar niet!

8. Ver-geven is superlatief van geven.

9. Je hebt al zo vaak beloofd iemand te bellen of een bezoek te brengen. Doe het nu eindelijk eens.

10. Laat je niet altijd vangen aan het prijskaartje van de gereduceerde prijs. Het kost inderdaad 30% minder. Maar je klerenkast bulkt vast met evenveel procenten uit.

Ingezonden vastenactie-tips:

Al jaren geleden heb ik de tip gekregen eens wat minder het nieuws te volgen. Niet om mijn kop in het zand te steken voor alle dingen die er gebeuren in de wereld. De dingen die gebeuren zijn niet anders dan andere dagen. De tijd die je ermee bespaart gebruik ik om een stukje bijbel te lezen of over het geloof te praten.                                  Frank

Hier een tip van mij voor de 40 dagen tijd, maar ook voor daarbuiten.
Het gaat namelijk over de noveen van de goddelijke Barmhartigheid.
Het is als voorbereiding op het feest van de goddeljike Barmhartigheid dat geviert wordt op de 1e zondag na pasen.

Op goede vrijdag begin je met de noveen, men kan ze ook elk moment van het jaar bidden.
Wat ook belangrijk is is de rozenkrans van de goddelijke Barmhartigheid, je gebruikt je eigen rozenkrans en je bid het als volgt:

eerst een Onze Vader, Wees gegroet en de geloofsbelijdenis.

Op de kleine kralen: omwille van zijn smarteljik lijden en dat van zijn moeder, wees barmhartig voor ons en de hele wereld.

Op de grote kralen: eeuwige Vader, ik offer U op het lichaam en het bloed, de ziel en de Godheid van Uw welbeminde zoon onze Heer Jezus Christus tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.

Tot slot driemaal: heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, onferm U over ons en over de hele wereld.

Jezus heeft zuster Faustina bevolen deze noveen op te schrijven als voorbereiding op het feest van de goddelijke Barmhartigheid.
Op 14 -9 1935 kwam daar het rozenhoedje bij.

Jezus beval zuster Faustina de afbeelding te schilderen en te verspreiden zoals zij Jezus zag in haar verschijning en zei "schrijf daaronder: Jezus, ik vertrouw op U ".( op 22-2 1931 )
Ik verlang dat deze afbeelding vereerd wordt, eerst in jullie kapel en daarna in de hele wereld.
Het feest van de goddelijke Barmhartigheid zal een toevlucht zijn voor alle zielen.

Dit beloofde Jezus aan zuster Faustina: allen die op deze dag biechten en de H. communie ontvangen, krijgen niet alleen vergeving van hun zonden , maar ook kwijtschelding van de straffen, die zij door hun zonden verdiend hebben.
Dit feest zal een troost zijn voor de hele wereld.

Hieronder nog wat informtie over zuster Faustina:
haar burgelijke naam was Helena Kowalska, geboren 25-8 1905 in Polen.
Zij heeft slechts drie jaren lagere school gevolgd door de armoede in het gezin.
Zij trad op 20 jarige leeftijd in in de orde van de zusters van de "Moeder van Barmhartigheid".
Ze stierf 5-10 1938 in Krakau.
Op 25-11 1966 werd haar lichaam opgegraven en overgeplaatst naar de kloosterkerk.
Op 20-9 1967 werd het informatief proces over haar leven en deugden afgesloten door Kardinaal Woytila en werden de akten naar Rome gestuurd.
Op 18-4 1993 mocht hij haar als ,Paus Johannes Paulus de tweede , zalig verklaren.                      Marielle

Taizé-avondgebed in de Stille week 
In de Stille week wordt er een Taizé-avondgebed gehouden in 
de kapel van de Zorgvlietkerk, Prins Mauritslaan 10, Den Haag,
op maandag 2, dinsdag 3 en woensdag 4 april, om 19.30 uur. 
Tijdens deze speciale vieringen, die een oecumenisch karakter
kennen, worden Taizé-liederen gezongen in verschillende talen,
en staan de meditatieve stilte en de litanie- en voorbeden centraal. 
Deze vieringen eindigen in stilte. Iedereen is er van harte welkom.                                         
Marian

Overwegingen bij de staties van de kruisweg.

Evenals in voorafgaande jaren wordt in de parochie H. Jacobus de Meerdere in Den Haag in de Vastentijd op de vrijdagavonden tijdens de Eucharistieviering een overweging gehouden bij de staties van de kruisweg. Telkens wordt dan bij de betreffende staties aan een verplaatsbaar altaar de viering van de Eucharistie voortgezet.

Locatie: Heilige Jacobus de Meerdere, Parkstraat 65 A, Den Haag
Data: vr. 2, 9, 16, 23 en 30 maart.
Aanvang: 19.15 uur
www.stjacobus.nl
pastorie: 070 - 3605592
h.jacobus@tiscali.nl                                
Marian

Heb jij iets (fatsoenlijks) mede te delen, mail...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to Top of Page