HOME AGENDA CONTACT    
 

                           
Beste 30plussers,

De Wereldjongerendagen zijn al weer een tijd geleden. Sommigen hebben deelgenomen als vrijwilligers, anderen als deelnemers bij de verschillende reisinitiatieven en wie niet mee kon, heeft alles via de TV kunnen volgen. Wat blijft is, naast de persoonlijke gesprekken en bijzondere momenten, ongetwijfeld de geweldige ervaring om samen met zo veel anderen het geloof te mogen delen en beleven. Als je gewoonlijk in een samenleving staat, waarin God zo wat in de 'marge' belandt is, dan waren deze dagen - zoals Mgr. De Jong het zei - ongetwijfeld een 'warm bad'. Het deed goed om te ervaren dat geloven normaal is, en dat je samen met anderen echt van de Kerk wilt zijn.Intussen zijn we weer 'thuis'. In dezelfde leefomgeving en dezelfde maatschappij. En toch van binnen uit (hopelijk) iets anders. Hoe kun je dit vuur en enthousiasme, deze ervaringen van de Wereldjongerendagen bewaren? Hoe kun je deze vlam van het geloof in je brandend houden?
Als antwoord daarop zou ik willen verwijzen naar enkele punten, die paus Benedictus XVI in zijn toespraken tijdens de Wereldjongerendagen, maar ook enkele dagen tevoren tijdens zijn zomervakantie bij een ontmoeting met priesters in het Aosta-dal in ItaliŽ, naar voren heeft gebracht. 

Als eerste punt wees hij op een persoonlijke relatie met Jezus Christus.
* De paus zei: "Het is belangrijk dat jongeren het mooie van het geloof ontdekken, dat zij zien hoe mooie het is om God tot vriend te hebben; die God, die ons werkelijk de wezenlijke dingen voor het leven laat zien." 
Dit gebeurd op de eerste plaats door een dagelijks beleefde persoonlijke vriendschap met Christus. Alleen deze persoonlijke intimiteit met de Heer kan ons sterk maken om in een geseculariseerde wereld niet weggespoeld te worden, maar innerlijk gevoelig te blijven voor wat de Heer toekomt en Hij van ons mag verwachten. Waar zouden wij dit 'gelaat' van de Heer beter kunnen zien dan in zijn woord en in de aanbidding van de Eucharistie. Graag zou ik jullie willen oproepen om elke dag tijd te nemen voor de persoonlijke omgang met Heer: in de overweging van een (korte) tekst uit het evangelie, in de lezing van een goed geestelijk boek, in het stille innerlijke gesprek met de Heer van hart tot hart.
* Bij de begroeting van de jongeren in Keulen zei de paus: "Tijdens deze dagen zullen jullie het gebed weer op roerende wijze kunnen ervaren als een tweegesprek met God, met die God van wie we weten dat Hij ons liefheeft en die wij van onze kant willen liefhebben. Tot jullie allemaal wil ik met nadruk zeggen: "Open je hart wijd voor God, laat je door Christus verrassen! Verleen Hem tijdens deze dagen het 'recht tot je te spreken'! Open de deuren van je vrijheid voor zijn barmhartige liefde! Leg je vreugde en je lijden aan Christus voor en laat toe dat Hij je geest met zijn licht verlicht en je hart met zijn genade aanraakt! Ervaar tijdens deze gezegende dagen van samenzijn en vreugde de Kerk als een plaats van barmhartigheid en van de tederheid van God jegens de mensen. In en door de Kerk zullen jullie tot Christus komen, die jullie verwacht." 
Geldt dat niet ook nu nog?

Als tweede en even noodzakelijke punt wees de paus op de steun door een gemeenschap.
Hij zei: "Geloven vraagt ook om een 'lichaam', om de beleving binnen een groep." "Vorm gemeenschappen op grond van het geloof. ... Zoek tochtgenoten die gezamenlijk voortgaan op de grote pelgrimsweg die ons de Wijzen uit het Oosten voor het eerst getoond hebben."
Waar je deze steun van een groep van leeftijdsgenoten niet meer in een parochie kunt vinden, is het zeker goed om op grotere schaal 'tochtgenoten' te zoeken.
Juist daarvoor is immers ook het 'platform30plus' opgericht. - elkaar steunen en bemoedigen. Ook nu willen wij weer verschillende activiteiten - bezinnend en ontspannend - voor jullie aanbieden. Maar ik zou je ook willen aanmoedigen om zelf iets te organiseren in je eigen regio. Probeer samen met anderen een wandeling te maken, een zeil- of fietstocht en een spellenmiddag ergens thuis. Zeker is het ook goed om, zeker op zondag, ook te zorgen voor een mogelijkheid om de H. Mis ergens mee te vieren. Om bekendheid aan jouw initiatief te geven, kun je ook gebruik maken van deze web-site. Velen kennen elkaar al vanuit de een of andere activiteit; bewaar dan ook het onderlinge contact. Misschien heeft de ander er meer behoefte aan dan je zelf. En je kunt elkaar ongetwijfeld steunen.

Als derde punt gaf de paus aan: de verdieping in het geloof.
Wij zijn mensen met verstand - die ook te taak hebben om op de vragen en tegenargumenten van deze tijd een antwoord te weten en te kunnen geven.
Geloof vraagt daarom ook om verdieping en studie, niet alleen intellectueel, maar ook spiritueel. Kennis zoveel van de geloofsleer, alsook van de spirituele rijkdom en ervaring van de Kerk is nodig.
* De paus zei op het 'Marienfeld': "Wie Christus ontdekt heeft, moet ook anderen tot Hem leiden. .. Help de mensen de werkelijke ster te ontdekken die ons de weg wijst: Jezus Christus. Laten wij zelf proberen Hem beter te leren kennen, zodat wij ook anderen met overtuiging tot Hem kunnen leiden. Daarom is de liefde tot de heilige Schrift zo belangrijk, en daarom is het belangrijk het geloof van de Kerk te kennen, waarin ons de Schrift ontsloten wordt."
In dit verband riep de paus op tot studie van de Catechismus van de Kerk en het nieuwe Compendium. 
Er worden reeds op verschillende plaatsen in het land mogelijkheden tot geloofsverdieping aangeboden. Het is altijd weer een grote verrijking om zich in het geloof van de Kerk te verdiepen. Ook bij de verschillende activiteiten van het 'platform30plus' zal dit aspect zeker niet ontbreken. Indien verder nog meer behoefte is aan geloofsvorming of men geen geloofscursus in de eigen omgeving vindt, hoor ik dat graag. Wellicht is het mogelijk om gezamenlijk naar een goede invulling te zoeken.

Graag wil ik jullie allen daarom uitnodigen voor de diverse activiteiten van ons 30plusplatform, zowel om de onderling band en vriendschappen te versterken, alsook om meer te groeien in de vriendschap met Christus. 
* De paus zei het als volgt: "Wie Christus zijn leven binnenlaat, die verliest niets. .. Nee, pas in deze vriendschap met Christus gaan de deuren van het leven wijd open. .. Wijd je onvoorwaardelijk toe aan de dienst van Christus, tot iedere prijs. ..."

Alvast ook gezegende adventstijd toegewenst.
Mede namens Alwin, Miranda, Frank en Els, groet ik jullie van harte en denk aan jullie in mijn gebed,

Pastoor M. Otto

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to Top of Page