Vereniging Limburgse Hamers GenealogieŽn

 

HAMERS BUNDEL 2012 (22-12-2012)

GeÔllustreerde uitgave van

Enige Samenwerkende Hamers Genealogen

 

Beste auteurs van bijdragen,

††††††† oud-leden van de voormalige Vereniging Limburgse Hamers GenealogieŽn

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††† en andere belangstellenden in genealogie.

 

Een nieuwe bundel is gereed, gelijk aan die van vorig jaar die zo veel reacties opleverde dat de redactie wederom zoín bundel wil uitbrengen.

 

Weer vele nieuwe bronnen; daarnaast artikelen waarin bewijsvoering de hoofdzaak is; bovendien nieuwe stammen en afstammingsreeksen van vele genealogen, besprekingen van boeken en artikelen, en nog veel meer. Ieder die de bundels van 2010 en 2011 kent, zal zeker ook deze bundel niet willen missen, die daarenboven nog eens een grotere omvang heeft dan die van verleden jaar.

 

Helaas was het niet mogelijk - wegens plaatsgebrek of onvolledigheid - alle binnengekomen artikelen, maar bovenal afstammingsreeksen een plaats te geven. Dit jaar waren dit reeksen van personen die vijf of meer malen van een Hamers-paar afstammen. Niet alle konden worden opgenomen. Ook andere zijn naar een volgende bundel verschoven. Van de meeste stammen zijn schemaís bij de reeksen geplaatst, waardoor verwantschap duidelijk blijkt, juist nu vele genealogen zich richten op verwantschap, en daardoor parentelen plaatsen op internet.

Deze bundel kan daarbij een goed hulpmiddel zijn.

Enfin, wat deze bundel allemaal in zich draagt, kan men bewonderen op de bijlage van de inhoudsopgave.

 

De redactie heeft getracht - gezien de economische toestand - de prijs van de bundel zo laag mogelijk te houden. Zij is hierin gelukkig geslaagd. We hopen dat velen van u deze bundel zullen bestellen.

 

Uitgave kan alleen doorgang vinden bij intekening & betaling van tenminste 50 gegadigden.

De bundel bevat 250 paginaís.

 

††††††††††† De prijs bedraagtÄ 24,50 (inclusief verzendkosten binnenland).

 

Men kan hiervan in het bezit komen door dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch vůůr 15 januari 2013 over te maken opbankrekeningnummer 1467733 t.n.v. B.A.Th. Close, Meerkoetlaan 57, 6641 ZB Beuningen (b.close@upcmail.nl). Om van een spoedige levering verzekerd te zijn, is het belangrijk bij bestelling naam, adres, postcode en woonplaats te vermelden.

 

Via de website www.hamers.tk zal bekend gemaakt worden wanneer het boek verschijnt. Mocht onverhoopt blijken dat het aantal bestelde boeken van 50 niet gehaald wordt, dan kan de uitgave geen doorgang vinden en worden de overgeschreven bedragen teruggestort.

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot N.A. Hamers, tel. 024-3580735 of per mail: n.a.hamers@hetnet.nl

 

P.S. Er zijn nog enige van de vorige bundels verkrijgbaar.

 

Voor inhoud en index: Hamers Bundel 2012

 

 

HAMERS BUNDEL 2011 (03-10-2011)

Beste oud-leden, auteurs van bijdragen en andere belangstellenden,

Opdat de connecties met oud-leden, belangstellende genealogen en anderen niet verloren zouden gaan, is bij het scheiden van de markt eind 2010 naast de CD 25 jaargangen Hamers Bulletin door enige bestuursleden een Hamers Bundel 2010 uitgegeven. In deze bundel kan men duidelijk sporen van voortzetting van het Hamers Bulletin zien. Het boekwerk werd toen nog uitgebracht door de Vereniging Limburgse Hamers GenealogieŽn. Doordat de reacties op deze bundel - die overigens nog verkrijgbaar is - zeer gunstig en positief waren, en de oprichting van een Stichting met een eigen publicatie op zich liet wachten, besloot de redactie van de vorige bundel ook voor dit jaar een dergelijke uitgave te laten verschijnen daar er ook nog kopij lag en nieuwe artikelen en stam- en afstammingsreeksen de redactie bereikten.

Nu kan dat niet meer onder de auspiciŽn van de VLHG. De rechten en bezittingen van de vereniging zijn overgedragen aan het OCGL te Landgraaf. Alle publicaties die op Hamers betrekking hebben kunnen door het OCGL worden uitgegeven, en deze worden dan tot 2020 bekostigd uit de overgedragen Hamers-gelden. Ook kan uit deze gelden een Hamersuitgave gesubsidieerd worden.

Van dit laatste is gebruik gemaakt bij de uitgave van de nieuwe Bundel 2011, die veel gelijkenis vertoont met die van 2010. Ook hier bronnen, artikelen en afstammingsreeksen, zoals bijgaande inhoudsopgave laat zien, waarbij opgemerkt moet worden dat een aantal reeksen niet geplaatst zal worden wegens onvolledigheid of anderszins. Deze inhoudsopgave vindt men hieronder. Deze kan men ook raadplegen op www.hamers.tk .Daar komen na verschijnen ook de naamregisters te staan.

Let op: De uitgave zal alleen doorgang kunnen vinden bij intekening van tenminste 50 gegadigden.

 

De bundel bevat 192 paginaís.

 

De prijs bedraagt Ä 19,50

 

vůůr 30 oktober te storten op rekening 146 77 33 t.n.v. B.A.Th. Close, Meerkoetlaan 57, 6641 ZB Beuningen (b.close@upcmail.nl).

Via de website www.hamers.tk zal bekend gemaakt worden wanneer het boek verschijnt en waar het daarna af te halen is indien men het niet toegezonden wil hebben. Als de uitgave van het boek geen doorgang kan vinden, zal dit ook op de website bekend worden gemaakt en kan geÔnformeerd worden door telefonisch contact op te nemen met 024 358 07 35.

De betalingen worden dan geretourneerd.

 

Voor inhoud en index: Hamers Bundel 2011

 

Last revised: 1 november 2011