Parenteel Klok Broeils Medema Beukema
grootouders overgrootouders bet- overgrootouders oud-ouders oud- grootouders oud- overgrootouders oud- betovergrootouders
+stam-ouders
+stam-grootouders
4

Harm Klok

*1865

-1950

8
Riepke Berends Klok
1836-1934
16
Berent Gerrits Klok
1802-1876
32
Gerrit Jacobs Klok
1764 -1856
64
Jacob Julles
1716 -1779
128
Julle Jacobs
1686-1758
256 Jacob Jansen 1657-
ouders:Jan Tonnis en Trijntien
grootouder: Tonje Frericxs ?

257 Antje Julles 1659-
ouders:Julle Dates en Ebeltien Nomdes
grootouders ca 1630:
Date Jansen en Antije Clasen ;
Nomdo Derks Widemeijer -1679 en Martien Willems -1684
129
Antje Berents
-1727
65
Trientje Gerrits
-1774
130
Gerrit Geltes
131
Grietje Jans
33
Aaltje Berents
1764 -1816
66
Berent Pieters
132
Pieter Beerens
133
Aeltjen Lucas/Anje Jans?
67
Trijnje Wirks
134
Wirk Frederiks
268 Frederick
269
135
Anje Melles
270 Melle
271
17
Anje Rijpkes Buikema
1800-1878
34
Rijpkes Alders
1753-1808
68
Aldert Rijpkes
1713-1796
136
Rijpke Jans Boijkema
272 Jan Boijkema -1696

273 Courtje Rijpkes -1686

137
Grietje Pieters
69
Anje Jeltes
138
Jelte Popkes
139
Lisabeth Tjapkes
35
Grietje Wijbrands
70
Wijbrand Jans

71
Anje Jacobs
9
Jacomina Harms Schut
1841-1905
18
Harm Pieters Schut
1792-1875
36
Pieter Harms Schut
-1807
72
Harm Pieters
73
Grietje Lues
37
Louwke Cornelis
-1808
74
Cornelijs Jans
75
Hendrikje Claassen
19
Trijntje Jakobs Broekema
1803-1855
38
Jakob Eisses Derks
-1809
76
Derk Jacobs
152 Jacob Eijsses304 Eysse Jacobs
305 Aafke Derks
153 Geeske Jans
77
Trientje Jacobs
154 Jacob Luijtjens308 Luitien Jacobs
309 Anje Takes
155 Grietje Pieters
39
Ebeltje Rentjes Kadijk
1782-1826
78
Rentje Jans Kadijk
1756-1823
156
Jan Jacobs
1722-1776
312 Jacob Reijntjens
ouders: Reijntjen Jacobs en Anje Trijnje Clasen
313 Anje Wridzers
ouders: Wridzer Harms en Wiske Benes
157
Nieske Emes
1726-1764
314 Eme Berends
315 Anje Roekes
79
Korneliske Jans Luitjes
1753-1818
158
Jan Luitjens
316 Luitien Jacobs
317 Anje Takes
159
Ebeltje Jans
5

Derkje Broeils

1866-1958
10

Jan Lammerts Broeils

1834-1900
20
Lammert Hendriks Broeils
1782-1857
40
Hindrik Klaassens
1750-1802
41
Claas Hinderks ?
42
Jantjen Claasen ?
41
Sibrich Lammerts
1744-1804
82
Lammert Broijels
1686-
164
Edzo Broeils
1659-1703
328 Steven Sebastiaans Broyels 1625-1672
329 Aaltje Edzes/Fockes 1625-1674
165
Epke Lammerts
1662-
83
Grietje Jacobs
166
Jacob?
167
?
21
Derkje Jans van Land
1796-1859
42
Jan Cornelis
1764-1829
84
Kornelis Jans
85
Jantje Dreeuwes
43
Enje Dirkes
1764-1834
86
Derk Jans
172
173
87
Derkje Samuels
1735-
174
Samuel Derks
175
Eenje Waalkes
1699-
350 Waalke Egges
351 Geertruijt Jans
11

Fenna Geerts Oosterhof

1834-1919
22
Geert Jacobs Oosterhof
1786-1836
44
Jacob Jerolmes
1755-1809
88
Jerolmus Tomas
1732-
176
Tomas Jerollimus
1709-
352 Jeronimus Thomas 1679-
ouders:Thomas Jeronimus en Anje Aibes
353 Eelje Freriks
177
Grietje Ates
354 Athe Abels
355 Lijsbet Jacobs
89
Anje Jacobs
45
Ebeltje Geerts
1753-1830
90
Geert Ebels
91
Frouke Everts
23
Catharina Franssen Radewold
1794-1872
46
Frans Harms Radewold
1753-1830
92
Harm Radewold
93
Jantje Ruiters
47
Fennigje Davits Berghuis
1757-1806
94
Daniel Berghuis
95
Aaltje Sybelts
6
Bernardus Medema
1884-1975
12
Menne Frans' Medema
1856-1936
24
Frans Douwes Medema
1794-1866
48
Pieter Pieters Medema
1761-1830
96
Peter Mennes
192
Menne Jacobs
384 Jacob Claesen
385 ??
193
Konnie Peters
97
Trienje Jacobs
49
Jantje Ites
1766-1833
98
Ite Cornelis
196
Cornelis Ites
197
IJdie Alderts
99
Jantje Fransen
198
Frans Douwes
396 Douwe
397 Jantjen
199
Jantjen Peters
398 Peter Hindricx
399 Wietske Cornelis
25
Grietje Harms Brinkman
1820-1896
50
Harm Geerts Brinkman
1794-1880
100
Geert Gerrits Brinkman
1752-1813
200
Gerrit Geerts
1715-175?
400 Geert Gerrijts -17??
401 Anneke Jans
201
Margje Lamberts
101
Annegien Klasens
175?-1829
51
Antje Remmelts van der Lande
1796-1856
102
Remmelt Jans van de Lande
1770-1855
204
Jan van der Lande
205
Jantje Albers
103
Ebeltje Klasens
1766-1807
13
Klasiena Wiersema
1856-1932
26
Bernardus Jans Wiersema
1823-1897
52
Jan Hendriks Wieringa / Wiersema
1797-1853
104
Hindrik Heddes
1762-1826
208
Hedde Hendriks
416 Hendrik Heddes 1686-
ouders:Hedde Harms en Anke Jannes
417 Jantien Hindriks
209
Jantien Jans
105
Hendrikje Jans
-1826
53
Grietje Benediktus Vegter
1794-1831
106
Benediktus Derks Vegter
1745-1816
212 Derk Benedictus
1724-
424 Benedictus Abels 1685-

425 Anje Derks
213 Trijntje Jans
1724-
107
Aaltje Alles
27
Eltje Klasens Vos
1823-1880
54
Klaas Roelfs Vos
108
Roelef Geerts
109
Steintje Reinders
55
Grietje Harkes
110
Harke Goses
111
Pieterke Alberts
7
Harmina Beukema
1887-1966
14
Jacob Jans Beukema
1856-1926
28
Jan Jacobs Beukema
1827-1899
56
Jacob Berends Beukema
1791-1865
112
Berent Jans Beukema
1744-1826
224
Jan Geerts
448
Geert Allers
449
Jantien Coerts
225
Matje Aljes
113
Brechtje Jacobs
226
Jacob Harms
227
Anje Alberts
57
Janna Jans van der Tuin
1795-
114
Jan Jans van der Tuin
1754-
228
Jannes Pieters
229
Trijnje Sipkes
115
Jantje Andries
230
Andries Pieters
231
Grietje Jans
29
Harmina Kornelis'Boer
1833-1902
58
Kornelis Ates Boer
1794-1874
116
Ate Harms
1760-
232
Harm Harms
233
Trijnje Geerts
117
Aaltje Kornelis
59
Beelje Ailts
1798-1856
118
NN
119
Ailke Jacobs (Bakker)
1778-
238
Jacob Ajoldts
1747-
476 Ajold Eckes
477 Aaltien Jacobs/Japicks
239
Beeltje Cornelis
15
Kunje Klaassens van Heukelem
1863-1959
30
Klaas Wolters van Heukelem
1828-1889
60
Wolter Klazens van Heukelem
1802-1886
120
Klaas Wolters van Heukelem
1797-1854
240
Wolter Klaassen
480 Claes Douwes
481 Trijntje Wolthers
241
Trijntje Olferts
121
Aafke Harms Datema
242
Harm Dates
243
Sijdske Reinders
61
Martje Klazens van Dijken
1805-
122
Klaas Wolbers van Dijken
1777-
244
Wolbert Douwes
1739-1825
488 Douwe Gerrits
489 Albertjen Wolbers
245
Martje Klasens
1738-1825
490 Claas Everts
491 Trijnje Clasen
123
Antje Jans
246
Jan Jans Kijft
1749-1810
247
Walje Jans Datema
1758-1824
494 Jan Hemmes
495 Albertje Alberts
31
Menje Jans Geertsema
1835-1905
62
Jan Gerrits Geertsema
1793-
124
Gerrit Jans
125
Ailke Jans
1768-
250
Jan Lubberts
251
Anje Ties
63
Kunje Jans de Jonge
1800-1871
126
Jan Jans de Jonge
252
Jan Jansens Kunjes
504 Jan Jansen
505 Cunje Jans
253
Egbertje Bartels
506 Bartelt Cijerts
ouders:Zijrt Bartels en Jeijke Peters
507 Grietje Rienders
ouders:Reijnder Martens en Egbertje Dercks
127
Menje Berchuis
1773-1807
254
Luitjen Jacobs
1728-
508 Jacob Tonnis
509 Trijnje Luies
255
Harmtie Everts
1732-
510 Evert Sens 1707-
ouders:Sens Clasen en Harmtie Pieters
511 Cunje Frericks 1708-
ouders:Frerick Peters en Jantje Reintiens
Kwartierstaat van Deddy, Ineke en Harry Klok
Ouders: R.J.Klok 1905-2004 & K.Medema 1911-2002

klik hier voor kwartierstaat in apart venster

Namen zonder link zijn niet door mij op juistheid gecontroleerd.