logo

Henk van Hoof - Utilities

terug | index

Utilities voor zippen en unzippen

Bijgewerkt: 13 januari 2002

Algemene instructie voor Downloaden

Ga met uw muis op de gewenste link staan; klik op de rechter muisknop; selecteer "Doel opslaan als..." of in het Engels "Save target as...". Desgewenst kunt u - met een goede virusscanner - het bestand natuurlijk ook direct openen, wat ook in het rechter-muis-snelmenu zit, of door direct links te klikken op de link.


pkzip versie 2.04g 198 kB (202 574 bytes) is de originele MSDOS-versie van de nog steeds goed bruikbare zipper en unzipper van Phil Katz. Grootste nadelen zijn: geen ondersteuning van lange bestandsnamen en weinig gebruikersvriendelijk als je Windows 9x etc. gewend bent. Goed gedocumenteerd maar vraagt wel wat kennis van DOS. Voor particulieren gratis en zo hoort het ook.

Ho, ho, stop even! Hoe doe ik dat, met zo'n DOS-versie werken?


InfoZIP verspreidt freeware utilities die compatibel zijn met de verschillende standaarden voor het comprimeren en decomprimeren naar en van zip-bestanden. Er zijn veel implementaties voor andere (betere) Operating Systemen dan BBBG's Windows. Bent u in het gelukkige bezit van zo'n ander operating systeem, dan kunt u hier terecht. Als de link niet werkt kunt u het via FTP proberen:

Info-ZIP's home WWW site is listed on Yahoo and is at:

ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/Info-ZIP.html (master version)
http://www.info-zip.org/pub/infozip/ (may be out of date)
Note that the old site at http://www.cdrom.com/pub/infozip/ is PERMANENTLY BROKEN. It cannot be updated or removed, apparently.

unz541xN.exe 327 kB (334 067 bytes) is een zelfextraherend zip-bestand met een unzipper en
zip23xN.zip 147 kB bevat de overeenkomende zipper voor Windows 9x en NT.

Aanrader U kunt deze InfoZIP versies downloaden als u geen recentere kunt vinden. Deze versies ondersteunen wel lange bestandsnamen. Het bestand unz541xN.exe bevat ook SFX stubs waarmee u zelf-extraherende zips kunt maken, met of zonder een win32 GUI. Als u dit wilt gebruiken, let er dan even op dat de versies unzipsfx-gcc.exe en SFXWiz32-gcc.exe alleen werken indien bij het uitpakken de "crtdll.dll" C runtime DLL aanwezig is. Normaal mag dit geen probleem zijn omdat deze dll onderdeel is van de operating system core voor WinNT/Win2k (althans sinds versie 3.5) en Windows 95/98. Ook maakt deze dll onderdeel uit van zeer veel software. Er zou dus wel een verkeerde versie kunnen staan, maar dan zal de uitpakker nog wel meer problemen hebben!


PKZIP for Windows versie 2.60.03 666 kB (681 981 bytes) is een 16 bits Windows versie die onder 3.1 draait, maar ook onder Windows 95, 98 en NT. Onder het motto goed genoeg is beter kunt u hieraan een hoop plezier beleven. Recentere versies van PKZip for Windows zijn veel groter en ook door particulieren moeilijk gratis te vinden. Dit is nog ouderwetse shareware.
Voor registratie en downloaden van de laatste versie, zie:
PKWare® Homepage
Tot voor kort kon u nog de laatste versie als zgn. "adware" krijgen, maar nu niet meer. Helaas...


WinZip versie 6.3 (SR-1) 693 kB (709 120 bytes) Voldoende voor Windows 95. Let op: het is geen freeware!
WinZip versie 7.0 (SR-1) 922 kB (943 835 bytes), aan te raden voor Windows 98, NT en hoger; ondersteunt o.a. CAB-bestanden en ARJ 2.60 lange bestandsnamen; deze is langer te proberen dan de laatste versies. Geen freeware! Voor registratie en downloaden van de laatste versie, zie:
WinZIP® Homepage


Hoe werk ik met een DOS unzipper?
En hoe installeer ik DOS programma's?

Als u niet zo goed thuis bent met DOS volgen hier enkele aanwijzingen hoe u vanuit een windows omgeving toch met een DOS-versie van een unzipper kunt werken. Ook veel andere utilities kunt u op deze wijze installeren.
 1. Dergelijke utilities worden meestal verspreid als een executable (programma), wat u herkent aan een extensie ".exe". Soms als een .zip of een ander ingepakt formaat. Dan hebt u uiteraard eerst een unzipper nodig. Het kan zijn dat de .exe het programma zelf is; meestal echter is het een zgn. selfextracting" (SFX) zip-bestand. Daar gaan we in het vervolg even vanuit.
  Denk eraan dat er nog meer formaten bestaan voor gecomprimeerde bestanden; zip komt wel het meeste voor.
 2. Het is handig om voor dergelijke utilities een aparte map te maken, bijv. "c:\utils". Dit kunt u vooraf in orde maken met Windows Explorer, of als u gaat downloaden, door dit te regelen in het window waarin u aangeeft naar welke map (en onder welke naam, maar die wijzigt u normaal gesproken niet) u het programma wilt downloaden.
  U kunt ook 1 of meer niveaus dieper gaan. Bijv. c:\utils\zip\pkzip is een submap pkzip die aangemaakt is onder (vanuit) de map zip, die weer onder de map utils hangt. In de Windows Verkenner maakt u die submappen zichtbaar door op het +-tekentje links van de moedermap te klikken. Een nieuwe map aanmaken doet u via het menu Bestand (File), Nieuw.
 3. Let erop dat u de utility eerst download, en niet direct uitvoert, om 2 redenen:
 4. Het vervolg kunt u in alle rust off-line doen. Ga met Windows Explorer naar de map die u gekozen had.
  Dubbelklik op de executable om deze uit te voeren. Er zijn nu drie mogelijkheden:
  1. De utility pakt zichzelf uit in de gekozen map en evt. submappen daaronder; met pkz204g.exe (en ook met unz541xN.exe) werkt het zo.
  2. Er worden u eerst mededelingen gedaan en vragen gesteld, bijv. in welke map u wilt installeren; dit wijst verder wel zich zelf; bijv. winzip95.exe werkt zo. De "nette" programma's informeren u goed en geven u de kans om u nog te bedenken; vaak gaat het programma ook zijn gang, verandert achter uw rug allerlei instellingen en is ook nog moeilijk te de-installeren! We hebben het dan al gauw niet meer over DOS, maar over Windows programma's. Wees daarmee voorzichtig! Met klachten kunt u alleen bij BBBG terecht.
  3. Ten slotte kan het zijn dat u al het programma van de utility zelf te pakken hebt; dan valt er niets meer te installeren. U merkt dat wel, omdat het programma begint te doen waar het voor is!
 5. U kunt nu in Windows Explorer zien wat er in de map terecht gekomen is. Mogelijk moet u eerst op F5 slaan om de nieuwe inhoud van de map zichtbaar te maken. Kijk nu goed wat er allemaal is; meestal zijn er allerlei tekstbestanden (.txt) of .doc etc. waarin wat uitleg gegeven wordt. De utility zelf is meestal een .exe. in het geval van pkz204g.exe heet de unzipper "pkunzip.exe"
 6. Hoe gebruikt u nu die DOS unzipper? Dit gaat als volgt. Zet de .zip die u wilt unzippen weer in een handige map, hetzij via het downloaden, hetzij doordat u hem vanaf een diskette, bijlage bij een mail etc. opslaat. Laten we als voorbeeld nemen een map "\programma\voorbeeldmap".
 7. U moet nu een DOS-sessie starten. Dit gaat als volgt:
  Klik op Start (helemaal links onder op uw scherm), dan op Programma's, dan op MS-DOS-prompt.
 8. Als u dit niet kunt vinden is er een alternatief: Klik op Start, dan op Uitvoeren (Engels: Run) en type in "command" en sla op de [Enter]-toets.
 9. In het window dat nu verschijnt kunt u MS-DOS opdrachten uitvoeren. Tenzij u de allerlaatste windows versie van onze geliefde BBBG hebt; dan hebt u pech, of u moet wel heel erg handig zijn, want dat DOS is er nog wel, maar BillyBoy heeft het wel heel goed verscholen.
  Er staat bijv. "C:\WINDOWS", met daarachter een knipperende cursor. U weet dan dat u bent op de drive c: in de map windows.
 10. Type nu zonodig in: "d:" [Enter] met d de letter van de drive waar u de zip hebt opgeslagen; dit hoeft alleen indien dit een andere drive is dan c: (of liever gezegd: de drive die in het window genoemd is).
 11. Type dan in "cd \programma\voorbeeldmap", u begrijpt het, u noemt hier natuurlijk de map waarin de zip gezet is.
 12. Type dan in "c:\utils\pkunzip voorbeeldzip" met uiteraard voorbeeldzip vervangen door de naam (zonder extensie) van de zip.
 13. In principe bent u nu klaar; u kunt het window afsluiten door te typen "exit" [Enter] of door op het kruisje rechtsboven te klikken.
 14. Ik geef u toch nog enkele handige commando's die u in zo'n DOS-sessie kunt gebruiken; de aanhalingstekens moet u niet intypen; de opdracht sluit u af met [Enter]:
 15. Kan dat allemaal niet handiger??? Zeker wel! Ik neem wel even aan dat u nog geen ZIP-programma op uw systeem geïnstalleerd hebt; of misschien ook wel, maar dat het niet goed (meer) werkt. Doe als volgt:
 16. Ga met de Windows Verkenner (of "Mijn Computer") naar de map waarin u het zip-bestand neergezet hebt. Doe dit de eerste keer in een map waarin niet teveel staat, zodat u kunt zien en controleren wat er gebeurt. Ga nu met de muis naar het zip-bestand en klik op de rechter muisknop. Er verschijnt nu een snelmenu. Er zijn nu twee mogelijkheden:
  1. De eerste optie is "Openen met...". Er is dan geen zogenaamde "associatie" tussen bestanden van het type zip (met extensie ".zip") en een programma. Deze associatie gaan we nu maken. In het vervolg kunt dan voor ieder zip-bestand hiervan gebruik maken.
   Klik op de optie "Openen met...". Er verschijnt een window.
   Type in het vakje "Beschrijving" bijv. "Unzip";
   Vink het vakje aan met de tekst "Dit programma altijd gebruiken ..."
   Klik op de knop "Overige". Blader nu naar de map waarin het programma unzip.exe eerder geplaatst is. Klik op "Openen".
   Klik op de knop OK. Het zip-bestand wordt nu uitgepakt en bovendien is de associatie vast ingesteld. De volgende keer dat u een zip wilt uitpakken kunt u direct erop dubbelklikken.
   Ja hallo! Had dat eerder gezegd. Wat moet ik dan met dat ingewikkelde DOS-verhaal?? – hoor ik u al zeggen. Nou, u kunt dat toch wel eens nodig hebben, omdat u bij het unzippen nog een heleboel opties in kunt stellen met zgn. "Switches". Hierover kunt u alles lezen in de documentatie die bij alle zip/unzip-programma's wordt meegeleverd.
  2. De eerste optie is "Openen". Dus zonder de puntjes. Er bestaat dan al een associatie met een programma dat bedoeld is om op een zip-bestand te opereren. Naar alle waarschijnlijkheid is dit een unzipper. Kijk wat er gebeurt als u de optie "Openen" aanklikt. Als dit niet werkt is er iets mis. U kunt de associatie verwijderen door in het Explorer-menu Beeld (View) "Mapopties..." te selecteren. Klik op het tabblad "Bestandstypen". Zoek dan het geregistreerde bestandstype met de extensie "zip" en klik op "Verwijderen" (Delete). Daarna kunt u een nieuwe associatie instellen, evt. direct, maar gemakkelijker zoals onder A beschreven.


Aanwijzingen voor het gebruik en disclaimer

Inmiddels is er ook PKZIP versie 2.1. De hier gegeven utilities ondersteunen dit niet. Ik zou zeggen: Diegenen die zips in deze standaard verspreiden hebben het niet goed met u voor. Ik heb wel een unzipper maar die is 5240 kB. Als ik iets kleiners voor u vind zal ik het hier opnemen. Tips zijn uiteraard welkom; zie onder.

De zelf-extraherende zips moet u eerst in de gewenste map zetten en van daaruit uitvoeren. Daarna staan de uitgepakte bestanden in deze map en kunt u eventueel de .exe verwijderen (als u verstandig bent bewaart u hem!).
Lees voor alle utilities de bijgeleverde licentievoorwaarden.
Downloaden doet u op eigen risico. Uiteraard verspreid ik geen virussen, maar je weet maar nooit. Door op de juiste omvang van een exe-bestand te letten loopt u weinig risico, vandaar de bij de exe's aangegeven omvang in bytes.

terug | index


Dit is een No-Nonsense Site - niet commercieel, geen reclame, geen toeters en bellen.

Hebt u opmerkingen of vragen over de inhoud of opzet van deze site, stuur dan een E-mail naar: h.van.hoof@hccnet.nl