HOME

FAMILIE AKKERMAN

Voor de familie Werk viel het doek in 1961. Gedwongen door gebrek aan opvolgers hielden zowel het kermisbedrijf van de Gebroeders Werk als dat van de firma Jan Werk Huizinga in dat jaar op te bestaan. Echter een zijtak van de familie Werk reist tot op de dag van vandaag nog langs de Nederlandse kermissen.

Het gezin van mijn betovergrootouders Hendrik Werk en Clara Tuntelaaar telde dertien kinderen, waaronder Catharina Andriesina. Voor de eerste keer trouwde zij in 1886 Willem Cornelis de Roode, die in datzelfde jaar wegens beŽindiging van zijn zesjarig contract bij het K.N.I.L uit Nederlands IndiŽ in Groningen terugkeerde. Tot aan zijn overlijden in 1892 verdiende hij incidenteel zijn brood als kermisreiziger. Daarnaast ben ik hem tegengekomen als blauwverver, vlak na zijn terugkeer uit Nederlands-IndiŽ, en als arbeider. In 1893 hertrouwde Catharina Andriesina Werk weduwnaar en koopman Jan Akkerman, die tot op dat moment afwisselend koopman en arbeider als beroep opgaf. Het is aannemelijk dat ook hij via Catharina Andriesina in de kermiswereld verzeild raakte. Wanneer Jan Akkerman in 1894 de geboorte van hun dochter Henderika aangeeft bij de burgerlijke stand van Groningen noemt hij zich namelijk kermisreiziger. Met een korte uitstap als tapper (cafťhouder) in 1896 verdiende hij tot 1910 de kost voor hem en zijn gezin als kermisreiziger. Vanaf 1912, wanneer Jan Akkerman met zijn gezin vanuit Groningen naar Smilde verhuist, tot aan zijn overlijden in 1919 is hij (fabrieks)arbeider. Als zelfstandig kermisreiziger heb ik hem niet kunnen traceren, maar onder het motto 'vele handen maken licht werk' reisde Jan Akkerman mogelijk samen met zwager Hendrik Werk en schoonzuster Frouke Bremer.

Jan Akkerman was eerder getrouwd met Anje Folkersma. Het huwelijk werd in 1873 te Loppersum 'hardhollend' gesloten. Na dochter Hilje, die slechts zeventien jaar oud werd, kwam Aldert in 1877 te Wirdum (gemeente Loppersum) ter wereld. Aldert zou als enig kind voor nageslacht zorgen, want de twee zussen en zes broers die in amper elf jaar tijd na hem kwamen werden slechts enkele maanden oud en ťťn broer (van een tweeling) kwam zelfs levenloos ter wereld. Trouwde Jan als 'burger' [kermisexploitanten maken nog steeds onderscheid tussen burgers (niet uit de kermiswereld komend) en mensen uit eigen kring], zoon en kermisreiziger Aldert Akkerman huwde 1908 te Groningen Johanna Bindinga, dochter van kermisreizigers Evert Bindinga en Elke de Vries. Bij de eerstvolgende volkstelling liet Evert zich echter als schipper (aan boord Drie Gezusters) registreren om elf jaar later in 1921 weer als kermisreiziger in het bevolkingsregister van Groningen terecht te komen. Evert en Elke lagen toen met hun schip Geertruida in de Westerhaven. In datzelfde jaar waren dochter Johanna en schoonzoon Aldert aan boord van hun schip Johanna, dat afgemeerd lag aan de Steenhouwerskade. Ook Aldert was in het tweede decennium van de vorige eeuw schipper van beroep en ook hij liet zich in 1921 opnieuw registreren als kermisreiziger. Dat beroep zou Aldert niet meer loslaten.

Zoals uit het voorafgaande duidelijk zal zijn is het jaar waarin de familie Akkerman definitief voor de kermis als inkomstenbron koos moeilijk vast te leggen. Zowel Jan Akkerman (generatie IV) als zoon Aldert (generatie V) waren in 1908 van beroep kermisreiziger. Jan was dat met een onderbreking van 1894 tot 1910. Aldert heeft waarschijnlijk vůůr 1920 definitief gekozen voor de kermiswereld. Eerst exploiteerde hij als beginnend ondernemer gedurende korte tijd een slecht lopende danstent en vervolgens een draaimolen. Zou Jan Akkerman ooit hebben gedacht dat een achterachterkleinzoon met dezelfde naam ruim een eeuw na hem van kermis naar kermis zou reizen?

Maria Eykerman (Bierbeek - BelgiŽ): Zomaar ter info genealogiepuzzelaars (juli 2008)
Bij opzoekingen naar herkomst van onze naam Eykerman kwamen we terecht op het boek The road from Letichev – de geschiedenis van een (nu uitgeroeide) joodse gemeenschap in Zuid-OekraÔne. Achteraan dit boek komt een lijst voor met meer dan 600 joodse familienamen (pas familinaamgebruik na 1820) waarbij Akkerman en Eykerman naast elkaar op eerste lijn staan. In die streek bevond zich een Turkse vesting 'Akkerman', nu Bilhorod genoemd. Ook in Vlaanderen komt de naam Akkerman voor. Onze familie wordt in de streek van Kwaremont (tussen Ronse en Oudenaarde) in het dialect nog vaak als 'de Akermans' uitgesproken, en in onze stamboom komt na 1800 een enkele keer 'Ackerman' voor bij de oudste van een gezin Eykerman.

Genealogie Akkerman (verkort)

I. Casper Jans Akkerman, landbouwer, overleden Siddeburen 3 december 1799. Trouwde Siddeburen 26 mei 1760 Trijntje (Trijnje, Trientje) Sebes, geboren te Nieuw Scheemda, gedoopt (NH) Nieuw Scheemda 14 oktober 1736, overleden Siddeburen 2 februari 1822, landbouwer. Dochter van Sebo Gerrits en Martjen Alderts.
Uit dit huwelijk:
I.1 Grietje Kaspers Akkerman, geboren Siddeburen omstreeks 1760, overleden Siddeburen (Slochteren) 20 juni 1842.
  Trouwde (1) Siddeburen 23 november 1794 Cebe Sikkes Wiekema, geboren Zuidbroek, begraven Siddeburen 11 augustus 1804.
  Trouwde (2) (huwelijkscontract) Appingedam 19 juni 1806 Hindrik Geerts Dikkenga, geboren Schildwolde (Slochteren) omstreeks 1754, overleden Siddeburen 31 maart 1824, arbeider. Zoon van Geert Pieters en Wipke Jans.
I.2 Sebe Kaspers Akkerman, volgt IIa.
I.3 Martje Kaspers Akkerman, gedoopt (NH) Siddeburen 15 december 1765.
I.4 Jan Kaspers Akkerman, gedoopt (NH) Siddeburen 3 januari 1768.
I.5 Jantje Kaspers Akkerman, gedoopt (NH) Siddeburen 18 maart 1770, overleden vůůr 1773.
I.6 Jantje Kaspers Akkerman, gedoopt (NH) Siddeburen 31 januari 1773, begraven Siddeburen 18 maart 1805, landbouwersche. Trouwde (huwelijkscontract) Siddeburen 12 oktober 1801, trouwde Siddeburen 29 november 1801 Klaas Louwrens Meijer, geboren Hellum (Slochteren) omstreeks 1756, overleden Siddeburen (Slochteren) 28 september 1834, landbouwer. Zoon van Louwrens Jans Meijer, dagloner, en Hindriktje Klaassens, dagloonster.
I.7 Jan Kaspers Akkerman, volgt IIb.
I.8 Harm Kaspers Akkerman, volgt IIc.
I.9 Aldert Kaspers Akkerman, volgt IId.
# # # # #
IIa. Sebe Kaspers Akkerman, gedoopt (NH) Siddeburen 1 januari 1764, overleden Wagenborgen (Termunten) 29 januari 1848, landbouwer. Ondertrouwde Hellum 8 april 1804, trouwde Siddeburen 13 mei 1804 Trijntje (Trientje) Remkes, geboren Hellum (?) 1771, overleden Wagenborgen (Termunten) 28 januari 1831, dochter van Geertruida Everwijns.
Uit dit huwelijk:
IIa.1 Remko Sebes Akkerman, volgt IIIa.
IIa.2 Jantje Sebes Akkerman, geboren 20 mei 1806, gedoopt (NH) Wagenborgen 1 juni 1806, overleden Nieuwolda 2 oktober 1845, landbouwster. Trouwde Nieuwolda 18 mei 1839 Sijbolt Mennes van Delden, geboren De Delden 3 november 1789, gedoopt (doopsgezind) Noordbroek, overleden Nieuwolda 21 december 1849, landbouwer. Zoon van Menno Sijbolts van Delden en Maartjen Alberts Lantinga.
IIa.3 Gerriet (Gerrit) Sebes Akkerman, geboren 6 februari 1808, gedoopt (NH) Wagenborgen 14 februari 1808, overleden Wagenborgen (Termunten) 19 juni 1848. Nooit getrouwd.
IIa.4 Geertruida Sebes Akkerman, geboren 30 september 1809, gedoopt (NH) Wagenborgen 8 oktober 1809, overleden Wagenborgen (Termunten) 17 februari 1895. Trouwde Termunten 11 april 1839 Lambert Engberts Dieters, geboren 26 maart 1806, gedoopt (NH) Wagenborgen 6 april 1806, overleden Wagenborgen (Termunten) 7 december 1895, landbouwer. Zoon van Engbert Lamberts Dieters en Pieterke Jans Mulder.
# # # # #
IIb. Jan Kaspers Akkerman, gedoopt (NH) Siddeburen 21 april 1776, overleden Hellum (Slochteren) 4 februari 1851, arbeider, dagloner. Trouwde Slochteren 26 april 1801 Lammegijn (Lammechien) Jans ten Hove, geboren te Slochteren, gedoopt (NH) Slochteren 28 juni 1778, overleden Hellum (Slochteren) 25 augustus 1847, dagloonster. Dochter van Jan Barelds ten Hove en Eissien Eikes.
Uit dit huwelijk:
IIb.1 Kasper Jans Akkerman, geboren 6 maart 1801, gedoopt (NH) Hellum 14 maart 1801, overleden Siddeburen (Slochteren) 23 december 1861, boerenknecht, arbeider, dagloner.  
  Trouwde (1) Delfzijl 29 mei 1835 Aaltjen Aljes Stalman, geboren Meedhuizen 29 september 1806, gedoopt (NH) Meedhuizen 19 oktober 1806, overleden Siddeburen (Slochteren) 14 mei 1839, werkmeid, dagloner. Dochter van Alje Aljes Stalman, landbouwer, en Elisabeth Jans Visker, landbouwer.
  Trouwde (2) Slochteren 30 april 1842 Berendina Berends van der Wijk, geboren Nieuw Scheemda (Scheemda) 8 december 1814, overleden Siddeburen (Slochteren) 7 november 1845, dienstmeid, arbeidster. Dochter van Berend Okkes van der Wijk, arbeider, en Antje Cornelius, kleermaakster.
  Trouwde (3) Slochteren 25 mei 1850 Lammechien Geerts Veldhuis, geboren Zuidbroek 24 oktober 1820, overleden Siddeburen (Slochteren) 16 november 1904, dienstmeid, dagloonster. Dochter van Geert Jans Veldhuis en Grietje Geerts Meijer.
IIb.2 Elske Jans Akkerman, gedoopt (NH) Hellum 26 februari 1804, overleden Siddeburen 28 december 1812.
IIb.3 Jan Jans Akkerman, geboren 7 januari 1806, gedoopt (NH) Hellum 12 januari 1806, overleden Zuidbroek 2 augustus 1858, boerenknecht, arbeider. Trouwde Slochteren 2 december 1829 Fenje Jans Baas, geboren Eexta 25 december 1796, gedoopt (NH) Eexta, overleden Zuidbroek 5 juli 1854, dienstmeid. Dochter van Jan Derks Baas en Jantjen Alberts.
IIb.4 Harm Jans Akkerman, geboren 23 februari 1808, gedoopt (NH) Hellum 6 maart 1808, overleden Hellum (Slochteren) 28 augustus 1844, boerenknecht, dagloner. Trouwde Slochteren 21 mei 1831 Pieterke Geerts Woldman, geboren 5 oktober 1809, gedoopt Hellum 22 oktober 1809, overleden Hellum (Slochteren) 30 januari 1879, dagloonster. Dochter van Geert Heikes Woldman, arbeider, en Grietje Pieters, dagloonster.
IIb.5 Trienje Jans Akkerman, geboren 18 maart 1810, gedoopt (NH) Hellum 1 april 1810, overleden Siddeburen (Slochteren) 22 oktober 1881, dienstmeid. Trouwde Slochteren 1 mei 1841 Derk Klaassens Buitenkamp, geboren "op het Veen onder Siddeburen", gedoopt Siddeburen 13 november 1803, overleden Siddeburen (Slochteren) 19 juli 1873, landbouwer. Zoon van Klaas Sjabbes Buitenkamp en Vrouwke Derks Zeep.
IIb.6 Jaantje Jans Akkerman, geboren Hellum (Siddeburen) 17 februari 1812, overleden Siddeburen (Slochteren) 1878, dienstmeid, dagloonster. Trouwde Slochteren 29 juni 1833 Gerrit Thomas Lenting, geboren 28 maart 1811, gedoopt (NH) Siddeburen 7 april 1811, overleden Sidddeburen (Slochteren) 11 juni 1890, boerenknecht. Zoon van Thomas Jakobs Lenting en Aafke Kornelius Schipper.
IIb.7 Elske Jans Akkerman, geboren Hellum (Siddeburen) 1 mei 1814, overleden Siddeburen (Slochteren) 9 oktober 1872, dienstmeid, dagloonster. Trouwde Slochteren 26 oktober 1844 Siebe Geerts Rotgers, geboren 11 augustus 1804, gedoopt (NH) Siddeburen 19 augustus 1804, overleden Siddeburen (Slochteren) 29 oktober 1885, dagloner. Zoon van Geert Siebes Rotgers en Elske Oomkes.
IIb.8 Grietje Jans Akkerman, geboren Hellum (Siddeburen) 15 oktober 1816, overleden Hellum (Slochteren) 27 december 1875, dienstmeid, dagloonster. Trouwde Slochteren 25 januari 1845 Riemd Esderts van der Laan, geboren Wirdum (Loppersum) 12 april 1813, overleden Siddeburen (Slochteren) 1 november 1888, boerenknecht. Zoon van Esdert Riems van der Laan en Eilke Edderts.
IIb.9 Martje Jans Akkerman, geboren Hellum (Siddeburen) 15 juli 1818, overleden Hellum (Slochteren) 22 november 1830.
IIb.10 Hindriktje Jans Akkerman, geboren Siddeburen (Slochteren) 15 juli 1823, overleden Siddeburen (Slochteren) 2 juli 1857, dagloonster. Trouwde Slochteren 15 april 1848 Hindrik Deddes Wolthof, geboren Uiterburen 23 juni 1810, gedoopt Zuidbroek en Muntendam 8 juli 1810, overleden Siddeburen (Slochteren) 11 mei 1858, dagloner. Zoon van Dedde Engberts Wolthof en Martje Jans.
# # # # #
IIc. Harm Kaspers Akkerman, gedoopt (NH) Siddeburen 5 april 1778, overleden Harkstede (Slochteren) 18 maart 1860, arbeider, dagloner, landbouwer. Trouwde Siddeburen 1 januari 1809 Jantje Popkes Dallinga, gedoopt (NH) Siddeburen 22 oktober 1786, overleden Siddeburen (Slochteren) 29 juni 1855, dagloonster, landbouwer. Dochter van Popke Jans Dallinga en Trijntje Jans.
Uit dit huwelijk:
IIc.1 Kasper Harms Akkerman, geboren 4 september 1809, gedoopt (NH) Siddeburen 10 september 1809, overleden Siddeburen (Slochteren) 19 december 1882, boerenknecht, dagloner. Trouwde Slochteren 18 mei 1836 Hilje Fokkes Buitenkamp, geboren Hellum 15 augustus 1799 (volgens gehomologeerde akte van bekendheid 5 augustus 1799), gedoopt (NH) Hellum 25 augustus 1799, overleden Noordbroek 16 maart 1884, weduwe van Jan Jannes Bakker, dienstmeid, dagloonster. Dochter van Fokke Sjabbes Buitenkamp en Grietje Sebes van der Broek.
IIc.2 Popke Harms Akkerman, geboren Siddeburen (Siddeburen) 29 juni 1812, overleden Siddeburen (Slochteren) 16 december 1840, zonder beroep. Nooit getrouwd.
IIc.3 Aldert Harms Akkerman, volgt IIIb.
IIc.4 Trientje Harms Akkerman, geboren Siddeburen (Siddeburen) 12 mei 1821, overleden Harkstede (Slochteren) 10 juli 1872, landbouwer. 
  Trouwde (1) Slochteren 20 mei 1843 Hindrik Geerts Loge, geboren Winschoten 2 februari 1820, overleden Harkstede (Slochteren) 25 maart 1861, landbouwer. Zoon van Geert Jans Lode, landbouwer, en Anna Freerks, dagloonster.
  Hindrik Geerts Loge, volgens huwelijksakte "meerderjarige zoon van Geert Jans Lode, in de wandel genaamd Loge"
  Trouwde (2) Slochteren 20 mei 1865 Jurrien Molter, geboren Slochteren 16 maart 1841, overleden Adorp 16 oktober 1874, boerenknecht, dagloner. Zoon van Jakob Jans Molter en Geertje Jakobs Meijer.
# # # # #
IId. Aldert Kaspers Akkerman, gedoopt Siddeburen (NH) 28 mei 1780, overleden Siddeburen (Slochteren) 3 juli 1859, landbouwer. Trouwde Siddeburen 6 mei 1819 Hinderkijn (Hindrikje) Jans Veenema, geboren "van 't Veen", gedoopt (NH) Siddeburen 23 juni 1793, overleden Siddeburen (Slochteren) 22 september 1876, landbouwster, dagloonster. Dochter van Jan Jacobs Veenema en Tjaakje Tiessens.
Uit dit huwelijk:
IId.1 NN Akkerman, levenloos geboren zoon Siddeburen (Siddeburen) 15 december 1821.
IId.2 Tjake Akkerman, geboren Siddeburen (Siddeburen) 9 september 1824, overleden Harkstede (Slochteren) 24 oktober 1909. Trouwde Slochteren 25 februari 1854 Jakob van Leggelo, geboren Scharmer (Slochteren) 23 juli 1829, overleden Hoogezand 13 april 1910, boerenknecht. Zoon van Roelf Eites van Leggelo en Harmanna Lamberts.
IId.3 Kasper Akkerman, geboren Siddeburen (Slochteren) 25 november 1827, overleden Harkstede (Slochteren) 1 januari 1908. Nooit getrouwd.
IId.4 Trijnje Akkerman, geboren Siddeburen (Slochteren) 12 maart 1832, overleden Siddeburen (Slochteren) 19 december 1915. Trouwde Slochteren 19 december 1863 Jakob Willems Reus, geboren Uithuizermeeden 26 december 1820, overleden Siddeburen (Slochteren) 16 september 1903, dagloner, landbouwer. Zoon van NN en Anje Hindriks Reus, boerenmeid.
IId.5 Jan Akkerman, geboren Siddeburen (Slochteren) 3 maart 1835, overleden Siddeburen (Slochteren) 20 mei 1876, landbouwer. Trouwde Slochteren 27 mei 1865 Rixtelina Radema, geboren Wildervank 7 januari 1837, overleden Siddeburen (Slochteren) 16 september 1903, naaister, landbouwster. Dochter van Evert Benes Radema, onderwijzer, en Anna Friedriks Korf, naaister.
# # # # #
IIIa. Remko Sebes Akkerman, geboren 18 april 1805, gedoopt (NH) Wagenborgen 28 april 1805, overleden Wagenborgen (Termunten) 23 augustus 1877, zonder beroep, landbouwer.
Trouwde (1) Termunten 30 juni 1843 Martje Willems Dethmers, gedoopt (NH) Farmsum 12 december 1802, overleden Wagenborgen (Termunten) 20 april 1851. Dochter van Willem Jacobs Dethmers en Martje Reintz.
Uit dit huwelijk: geen nakomelingen.
Trouwde (2) Termunten 13 september 1852 Pieterke Dieterman, geboren Hellum (Slochteren) 26 oktober 1827, overleden Wagenborgen (Termunten) 24 juni 1888, huishoudster. Dochter van Harmannus Haikes Dieterman en Jantje Gerrits Lenting.
Uit dit huwelijk:
IIIa.1 Trijntje Akkerman, geboren Wagenborgen (Termunten) 26 januari 1853, overleden Wagenborgen (Termunten) 9 november 1892. Trouwde Termunten 29 oktober 1875 Hindrik Buurma, geboren Wagenborgen (Termunten) 15 december 1849), overleden Noordbroek 3 augustus 1927, landbouwer. Zoon van Berent Michiels Buurma, landbouwer, en Janna Hindriks Bons.
IIIa.2 Harmannus Akkerman, geboren Wagenborgen (Termunten) 19 december 1854, overleden Wagenborgen (Termunten) 17 september 1927, landbouwer. Nooit getrouwd.
IIIa.3 Sebo Akkerman, geboren Wagenborgen (Termunten) 11 november 1856, overleden Wagenborgen (Termunten) 24 oktober 1857.
IIIa.4 Sebo Akkerman, geboren Wagenborgen (Termunten) 16 juni 1858, overleden Wagenborgen (Termunten) 1 oktober 1916, begraven te Wagenborgen, landbouwer. Trouwde Termunten 21 mei 1909 Geertje Wijkenga, geboren Wagenborgen (Termunten) 5 augustus 1844, overleden Wagenborgen (Termunten) 5 november 1942, begraven te Wagenborgen. Dochter van Gerrit Wijkenga, arbeider, en Wopke Kuiper.
IIIa.5 Jantje Akkerman, geboren Wagenborgen (Termunten) 2 februari 1861, overleden Termunten 21 februari 1923. Nooit getrouwd.
IIIa.6 Geertruida Akkerman, geboren Wagenborgen (Termunten) 5 April 1863, overleden Wagenborgen (Termunten) 29 fevruari 1912. Nooit getrouwd.
IIIa.7 Gerharda Akkerman, geboren Wagenborgen (Termunten) 7 oktober 1873, overleden Groningen 6 juli 1923. Trouwde Termunten 23 februari 1898 Eiko Burema, geboren Loppersum 24 februari 1874, overleden Groningen 7 april 1954, bakker. Zoon van Wildrik Burema en Trientje Bos.
# # # # #
IIIb. Aldert Harms Akkerman, geboren Siddeburen (Siddeburen) 15 oktober 1815, overleden Harkstede (Slochteren) 29 oktober 1882, dagloner, landbouwer. Trouwde Slochteren 16 mei 1840 Harmke Klaassens Klatter, geboren Schildwolde (Slochteren) 28 juni 1814, overleden Harkstede (Slochteren) 6 november 1882, werkmeid, landbouwster. Dochter van Klaes Geerts Klatter, dagloner, en Anje Ennes ten Berge, dagloonster.
Uit dit huwelijk:
IIIb.1 Popke Akkerman, volgt IVa.
IIIb.2 Harm Akkerman, volgt IVb.
IIIb.3 Klaas Akkerman, volgt IVc.
IIIb.4 Jan Akkerman, volgt IVd.
IIIb.5 Jelle Akkerman, geboren Meedhuizen (Delfzijl) 10 mei 1855, overleden Groningen 8 mei 1876, soldaat 1e Regiment Infanterie. Nooit getrouwd.
# # # # #
IVa. Popke Akkerman, geboren Siddeburen (Slochteren) 5 februari 1841, overleden Harkstede (Slochteren) 17 maart 1877, boerenknecht, dagloner. Trouwde Slochteren 30 april 1870 Anje Ganzevelt, geboren Harkstede (Slochteren) 20 juni 1848, overleden Lageland (Slochteren) 11 februari 1924, begraven te Harkstede, dienstmeid, dagloonster. Dochter van Pieter Nannes Ganzevelt en Teuntje Hindriks Veltman. Anje Ganzevelt hertrouwde Slochteren 9 november 1878 Klaas Oosterhuis.
Uit dit huwelijk:
IVa.1 Aldert Akkerman, geboren Schildwolde (Slochteren) 13 maart 1871, overleden Harkstede (Slochteren) 25 augustus 1872.
IVa.2 NN Akkerman, levenloos geboren zoon Harkstede (Slochteren) 9 februari 1873.
IVa.3 Teunsje Akkerman, geboren Harkstede (Slochteren) 1 maart 1874, overleden Slochteren 9 december 1962, begraven te Harkstede. Trouwde Slochteren 14 mei 1898 Jannes Tepper, geboren Kolham (Slochteren) 11 januari 1871, overleden Groningen 19 mei 1933, landbouwer, begraven te Harkstede. Zoon van Harke Tepper en Stientje Janssens.
IVa.4 Harmke Akkerman, geboren Harkstede (Slochteren) 23 oktober 1876, overleden Harkstede (Slochteren) 28 maart 1936. Trouwde Slochteren 13 augustus 1898 Hindrik Dikkema, geboren Scharmer (Slochteren) 18 juni 1874, overleden Slochteren 9 december 1961, dienstknecht, landbouwer (zelfstandig ondernemer). Zoon van Hindrik Dikkema en Hindriktje Hartog.
# # # # #
IVb. Harm Akkerman, geboren Meedhuizen (Delfzijl) 30 augustus 1843, overleden Woltersum (Ten Boer) 3 februari 1925, landbouwer, dagloner, arbeider. Ttrouwde Slochteren 6 mei 1876 Anje Dreise, geboren Schildwolde (Slochteren) 15 juni 1843, overleden Schildwolde (Slochteren) 15 september 1921, zonder beroep. Dochter van Johannes Frederik Dreise en Jantje Alberts Sterenberg.
Uit dit huwelijk:
IVb.1 Jantje Akkerman, geboren Schildwolde (Slochteren) 1 maart 1877, overleden Zuidlaren 28 november 1960, begraven te Ten Post, boerenmeid. Trouwde Loppersum 18 mei 1901 Arend Vos, geboren Hellum (Slochteren) 21 juli 1879, overleden Ten Boer 16 februari 1964, begraven te Ten Post, boerenknecht, landarbeider. Zoon van Aaldrik Vos en Elizabeth Merema.
IVb.2 Harmke Akkerman, geboren Schildwolde (Slochteren) 1 maart 1877, overleden Woltersum 31 december 1962, begraven te Woltersum (Woltersum 2). Trouwde Slochteren 5 augustus 1899 Geert Velthuis, geboren Woltersum 1 november 1875, overleden Woltersum 25 februari 1962, begraven te Woltersum (Woltersum2), dagloner. Zoon van Jan Velthuis en Jantje Bouwman.
IVb.3 NN Akkerman, levenloos geboren dochter Schildwolde (Slochteren) 14 juni 1879.
IVb.4 Alberdiena Akkerman, geboren Schildwolde (Slochteren) 24 juni 1880, overleden Euvelgunne (Noorddijk) 20 februari 1952, begraven te Middelbert. Trouwde Noorddijk 20 mei 1905 Menno Smith, geboren Engelbert (Noorddijk) 15 oktober 1879, overleden Peize 4 oktober 1973, begraven te Middelbert, voerman, veehouder (zelfstandig ondernemer). Zoon van Jakob Smith en Bouwchien Nieborg.
IVb.5 Johanna Akkerman, geboren Schildwolde (Slochteren), 10 november 1881, overleden Groningen 11 april 1963. Trouwde Groningen 15 mei 1910 Derk Hendrik van Oosten, geboren Engelbert (Noorddijk) 26 maart 1883, overleden Groningen 3 januari 1968, gecremeerd Groningen 8 januari 1968, houtverwerker. Zoon van Geert van Oosten en Johanna Maria Louisza Blijham.
IVb.6 NN Akkerman, levenloos geboren zoon Schildwolde (Slochteren) 20 maart 1884.
IVb.7 Klaas Akkerman, volgt Va.
IVb.8 Harm Akkerman, geboren Schildwolde (Slochteren) 29 april 1889, overleden Ten Boer 9 februari 1949, koopman. Trouwde Slochteren 18 november 1922 Jantje Bouwman, geboren Marsum (Appingedam) 29 april 1892, overleden Groningen 26 mei 1928. Dochter van Kornelis Bouwman en Martje Bos.
# # # # #
IVc. Klaas Akkerman, geboren Meedhuizen (Delfzijl) 19 juli 1847, overleden Harkstede (Slochteren) 1 september 1918, begraven te Harkstede, boerenknecht (1871), machinist (1879, 1882), landbouwer (1884-1913), dagloner (1897). Trouwde Slochteren 3 juni 1871 Klaassien Broeksema, geboren Luddeweer (Slochteren) 4 februari 1850, overleden Groningen 17 juni 1931, begraven te Harkstede, dienstmeid, dagloonster, landbouwster. Dochter van Willem Hendriks Broeksema en Gijlje Alberts Meijer.
Uit dit huwelijk:
IVc.1 Willem Akkerman, volgt Vb.
IVc.2 Harmke Akkerman, geboren Slochteren 10 maart 1874, overleden Harkstede (Slochteren) 9 januari 1932, begraven te Siddeburen (gereformeerde begraaafplaats), dienstmeid. Trouwde Slochteren 29 mei 1897 Arend Brink, geboren Harkstede (Slochteren) 26 februari 1873, overleden Slochteren 28 september 1961, dagloner, veldarbeider. Zoon van Hendrik Brink en Hinderkien Bakker.
IVc.3 Geeltje Akkerman, geboren Harkstede (Slochteren) 16 november 1876, overleden Groningen 5 oktober 1950, begraven te Harkstede, dienstmeid. Trouwde Slochteren 19 mei 1900 Berend Nijborg, geboren Scharmer (Slochteren) 24 november 1873, overleden Slochteren 5 juli 1923, begraven te Harkstede, arbeider. Zoon van Geert Nijborg en Trientje Niewold.
IVc.4 NN Akkerman, levenloos geboren zoon Harkstede (Slochteren) 28 februari 1882.
IVc.5 Aaltje Akkerman, geboren Harkstede (Slochteren) 20 juni 1884, overleden Eelde 9 augustus 1967, begraven te Harkstede. Trouwde Slochteren 15 oktober 1910 Reinder Zonderman, geboren Harkstede (Slochteren) 31 augustus 1884, overleden Noorddijk 6 mei 1945, begraven te Harkstede, (veld)arbeider. Zoon van Hendrik Zonderman en Jantje Knollema.
IVc.6 Ettje Akkerman, geboren Harkstede (Slochteren) 20 juni 1884, overleden Harkstede (Slochteren) 9 augustus 1884.
IVc.7 NN Akkerman, levenloos geboren dochter Harkstede (Slochteren) 29 mei 1888.
IVc.8 Klaas Akkerman, volgt Vc.
IVc.9 NN Akkerman, levenloos geboren zoon Harkstede (Slochteren) 3 mei 1890.
# # # # #
IVd. Jan Akkerman, geboren Meedhuizen (Delfzijl) 28 september 1850, overleden Assen 12 juli 1919, landbouwer, tolpachter Tjamsweer (Appingedam), dagloner, koopman, tapper, kermisreiziger, schipper, (fabrieks)arbeider.
Trouwde
(1) Loppersum 3 mei 1873 Anje Folkersma, geboren Woltersum (Ten Boer) 3 maart 1850, overleden Groningen 25 april 1891, dagloonster. Dochter van Harmannus Jakobs Folkersma en Hilje Jakobs Vink.
Uit dit huwelijk:
IVd.1 Hilje, geboren Loppersum 19 juli 1873, overleden Groningen 24 september 1890.
IVd.2 Aldert Akkerman, volgt Vd.
IVd.3 Harmannus Akkerman, geboren Loppersum januari 1879, overleden Appingedam 17 mei 1879.
IVd.4 Harmke Akkerman, geboren Tjamsweer (Appingedam) april 1880, overleden Appingedam 15 juni 1880.
IVd.5 NN Akkerman, levenloos geboren zoon Appingedam 6 mei 1881.
IV.6 Harmannus Akkerman, geboren Tjamsweer (Appingedam) 6 mei 1881, overleden Appingedam 31 juli 1881.
IVd.7 Harmannus Akkerman, geboren Slochteren juli 1882, overleden Harkstede (Slochteren) 28 september 1882.
IVd.8 Harmannus Akkerman, geboren Harkstede (Slochteren) mei 1884, overleden Harkstede (Slochteren) 4 juli 1884.
IVd.9 NN Akkerman, levenloos geboren dochter Middelbert (Noorddijk) 13 november 1885.
IVd.10 Jan Akkerman, geboren Noorddijk 9 maart 1887, overleden Groningen 5 juli 1888.
IVd.11 Jan Akkerman, geboren Groningen 17 juli 1888, overleden Groningen 25 juli 1888.
IVd.12 Jantje Akkerman, geboren Groningen 17 december 1889, overleden Groningen 9 augustus 1890.
Trouwde (2) Groningen 10 augustus 1893 Catharina Andriesina Werk, geboren Leens 31 mei 1859, overleden Assen 17 januari 1945, zonder beroep, weduwe van Willem Cornelis de Roode, geboren Groningen 21 januari 1857, overleden Groningen 25 september 1892. K.N.I.L. militair, blauwverver, kermisreiziger, arbeider. Dochter van Hendrik Werk en Clara Tuntelaar.
Uit dit huwelijk:
IVd.12 Henderika Akkerman, geboren Groningen 6 mei 1894, overleden Assen 21 mei 1952, zonder beroep. Trouwde Smilde 19 januari 1917 Gerrit Hogenberk, geboren Hijkersmilde (Smilde) 21 november 1883, overleden Assen 22 januari 1961, (gemeente)arbeider, (gemeentelijke) wegwerker. Zoon van Pieter Hogenberk en Aaltje Kromkamp.
IVd.13 Hillechiena Jantina Akkerman, geboren Groningen 6 mei 1896, overleden Hoensbroek 4 juni 1971, zonder beroep. Trouwde Dwingeloo 17 mei 1916 Frederik Westerhof, geboren LeggeloŽrveld (Dwingeloo) 8 januari 1890, overleden Oirsbeek 3 december 1955, arbeider. Zoon van Berend Westerhof en Roelofje Mepschen.
IVd.14 NN Akkerman, levenloos geboren zoon Ten Boer 12 december 1898.
# # # # #
Va. Klaas Akkerman, geboren Schildwolde (Slochteren) 18 oktober 1885, overleden Slochteren 11 december 1975, begraven Schildwolde 15 december 1976, dagloner, landarbeider. Trouwde Ten Boer 13 januari 1917 Jaaptje Wierenga, geboren Wirdum (Loppersum) 3 oktober 1893, overleden Delfzijl 3 december 1975, begraven Schildwolde (Slochteren) 8 december 1975, dienstmeid. Dochter van Klaas Wierenga, boerenknecht, en Dietje Boekhoud, boerenmeid.
Uit dit huwelijk:
Va.1 Harm Akkerman, geboren Schildwolde (Slochteren) 11 april 1917, overleden Winschoten 7 april 2000. Trouwde Slochteren 29 april 1944 Martje Kuper, geboren Schildwolde (Slochteren) 17 december 1922, overleden Appingedam (Solwerd) 14 juli 1994, dienstbode. Dochter van Jan Reinder Kuper, schipper, en Atje Smedes, dienstbode.
Va.2 Klaas Akkerman, geboren Slochteren 26 november 1918, overleden Delfzijl (Delfzicht Ziekenhuis) 4 februari 1970, herenkapper, landarbeider, automonteur, chauffeur expeditiebedrijf, autobuschauffeur. Trouwde Johanna Dop.
Va.3 Anno Akkerman, geboren Slochteren 18 oktober 1920, overleden Slochteren 9 september 1991, grondwerker, boerenknecht, landarbeider, automonteur, chauffeur-monteur, chauffeur, los werkman. Trouwde Ten Boer 10 juni 1953 Reina Engel, geboren Ten Boer 1 december 1928, overleden Slochteren 20 december 1978, dienstbode. Dochter van Harmannus Engel, kleermaker, en Aukina van Bruggen, dienstmeid.
Va.4 Dietje Akkerman, geboren Slochteren 4 december 1922, overleden Borger-Odoorn 15 november 2005. Trouwde Klaas Koning.
Va.5 Pieter Akkerman, geboren Slochteren 25 februari 1925, overleden Slochteren 10 augustus 2005. Trouwde Slochteren 25 februari 1950 Anja Munnik, geboren Haarlemmermeer 4 november 1930, overleden Groningen 30 maart 2012.
Va.6 Jan Akkerman, geboren Slochteren 25 maart 1926, overleden Slochteren 9 augustus 2006. Trouwde Gezina Bont.
Va.7 Johanna Akkerman, geboren Overschild (Slochteren) 26 augustus 1928, overleden Ten Boer 2 juli 2014. Trouwde Slochteren 12 december 1953 Tunnis Terpstra, geboren Ten Boer 13 november 1927, overleden Appingedam 28 september 2002.
Va.8 Albert Akkerman, geboren Slochteren 2 mei 1931, overleden Farmsum (Delfzijl) 12 januari 1999, gecremeerd Appingedam (Stilleweer) 15 januari 1999. Trouwde Sara Antje Kettler.
Va.9 Harmke Akkerman.
Va.10 Kornelis Akkerman, geboren Overschild (Slochteren) 17 maart 1935, overleden Wittewierum (Ten Boer) 6 oktober 1950.
# # # # #
Vb. Willem Akkerman, geboren Slochteren 1 april 1872, overleden Groningen 20 oktober 1937, begraven te Groningen (Zuiderbegraafplaats), arbeider, magazijnbediende, magazijnknecht, pakhuisknecht. Trouwde Groningen 21 april 1895 Harmke Balsters, geboren Groningen 27 juni 1873, overleden Groningen 27 november 1960, begraven te Groningen (Zuiderbegraafplaats). Dochter van Jan Balsters en Zwaantje Groen.
Uit dit huwelijk:
Vb.1 Klaas Akkerman, geboren Groningen 20 juni 1895, overleden Groningen 18 januari 1958, chauffeur. Trouwde Groningen 4 augustus 1919 Aaltje Aalders, geboren Roden 12 maart 1897, overleden Groningen 15 mei 1992, werkvrouw. Dochter van Klaas Aalders, arbeider, en Diena de Vries.
Vb.2 Zwaantje Akkerman, geboren Groningen 8 november 1897, overleden Groningen 22 oktober 1927, begraven te Groningen (Zuiderbegraafplaats), werkvrouw. Trouwde Groningen 29 maart 1920, scheidde Amsterdam 21 mei 1926 Harmannus Jacobus Philippus Schuiten, geboren Groningen 6 augustus 1901, overleden Opsterland 4 september 1985, voerman, arbeider, schilder / opzichter. Zoon van Coenraad Schuiten, zeilmaker, en Grietje Algera.
Vb. 3 Jan Akkerman, geboren Groningen 1 april 1900, overleden Hoogkerk 14 augustus 1963, elektromonteur, elektricien. Trouwde Groningen 1 mei 1924 Feiktje Dijkstra, geboren Groningen 6 november 1903, overleden Groningen 26 november 1976. Dochter van Jannes Dijkstra, kaashandelaar, en Barbara Rendelina van Zeilen.
Vb.4 Klaassien Akkerman, geboren Groningen 1 november 1904, overleden Groningen 29 april 1983, gecremeerd Groningen 4 mei 1983, dagmeisje, werkvrouw. Trouwde Groningen 24 mei 1923 Jacob Scholtens, geboren Eelde 10 november 1902, overleden Norg 27 december 1976, gecremeerd Groningen 31 december 1976, arbeider, incasseerder. Zoon van Christiaan Scholtens, arbeider, en Willemtien Appeldoorn.
Vb.5 Willem Akkerman, geboren Groningen 30 mei 1907, overleden Groningen 31 maart 1974, gecremeerd Groningen 4 april 1974, loodgieter, elektricien, loodgieter. Trouwde Groningen 17 juni 1935 Jantje van der Molen, geboren Roden 22 september 1907, overleden Groningen 14 september 1983, gecremeerd Groningen 19 september 1983. Dochter van Jan van der Molen, arbeider, en Jantje Blauwiekel.
Vb.6 Harmke Akkerman, geboren Groningen 4 juni 1912, overleden Veendam (Open Haven) 13 september 1994, gecremeerd Groningen 16 september 1994, dagmeisje. Trouwde Groningen 11 mei 1936 Aldert Pikkert, geboren Groningen 30 november 1907, overleden Groningen 23 juni 1985, gecremeerd Groningen 26 juni 1985, schoenmaker. Zoon van Geert Pikkert, arbeider, en Aafke Aakster.
# # # # #
Vc. Klaas Akkerman, geboren Harkstede (Slochteren) 3 mei 1890, overleden Groningen 2 december 1940, begraven te Groningen (Zuiderbegraafplaats), bankwerker, arbeider, bedrijfsleider, machinebankwerker. Trouwde Ten Boer 11 januari 1913 Willemina Dreise, geboren Woltersum 29 november 1894, overleden Groningen 19 januari 1974, begraven Groningen (Zuiderbegraafplaats) 23 januari 1974, dienstmeid. Dochter van Roelf Dreise, dienstknecht, en Jantje Veenkamp, dienstmeid.
Uit dit huwelijk:
Vc.1 Klaassien Akkerman, geboren Slochteren 5 mei 1913, overleden Midwolde (Leek) 10 mei 1998, begraven Midwolde 14 mei 1998. Trouwde Groningen 11 mei 1946 Hendrik Oosterhuis, geboren Langelo (Norg) 28 december 1912, overleden Midwolde (Leek) 9 april 2000, begraven te Midwolde. Zoon van Jan Oosterhuis, landbouwer, en Jantje Meelker.
Vc.2 Roelf Akkerman, geboren Emmen 23 juli 1914, overleden Heemskerk 12 juli 1999. Trouwde Hoogeveen 30 januari 1937 Catharina Johanna BeliŽn, geboren Beverwijk 29 januari 1910, overleden Heemskerk 21 oktober 1985. Dochter van Johannes Christiaan BeliŽn, smid, en Hendrika Kuijl.
Vc.3 Jantje Akkerman, geboren Terschelling 30 maart 1916, overleden Delfzijl 22 december 1995. 
  Trouwde (1) Groningen 31 december 1942, scheidde Groningen 4 april 1949 Dirk Jakob van der Noord, geboren Groningen 24 april 1904, overleden 't Zandt 16 juli 1973, behanger en stoffeerder. Zoon van Freerk van der Noord, voerman(sknecht), en Henderika Ossentjuk.
  Trouwde (2) Groningen 1 oktober 1951 Roelf Jacob Maarhuis, geboren Slochteren 6 mei 1911, overleden Appingedam 2 februari 1994.
Vc.4 Klaas Akkerman, geboren Terschelling 27 december 1917.
Vc.5 Roelfina Willemina Akkerman, geboren Slochteren 9 april 1919, overleden Groningen 10 januari 1970, begraven Midwolde 14 januari 1970. Trouwde Jan Pik, geboren Midwolde 4 maart 1908, overleden Zuidhorn (Zonnehuis) 12 augustus 1981, kelner, bloemkweker. Zoon van Kornelis Luppo Pik, boomkweker, en Annegiena Katariena Tietema.
Vc.6 Willem Gerrit Akkerman, geboren Slochteren 22 juli 1922, overleden Alzey (Rheinland-Pfalz, Duitsland) 12 april 1997, vrachtwagenchauffeur. Trouwde Alzey 7 oktober 1950 Helene Kunz, overleden 2006.
Vc.7 Gerrit Aldert Akkerman, geboren Harkstede (Slochteren) 10 april 1924, overleden Harkstede (Slochteren) 14 april 1924.
Vc.8 Gerrit Aldert Akkerman.
Vc.9 Willemina Akkerman.
Vc.10 Harm Akkerman, geboren Zuidbroek 3 februari 1932, overleden Zuidbroek 22 mei 1932.
# # # # #
Vd. Aldert Akkerman, geboren Wirdum (Loppersum) 7 januari 1877, overleden Groningen 20 februari 1951, begraven te Groningen (Zuiderbegraafplaats), schipper, kermisreiziger, carrousselhouder. Trouwde Groningen 27 september 1908 Johanna Bindinga, geboren Siddeburen (Slochteren) 20 februari 1883, overleden Groningen (Neerwolde) 25 februari 1974, begraven Groningen (Zuiderbegraafplaats) 27 februari 1974. Dochter van Evert Bindinga, schippersknecht, schipper (zelfstandig ondernemer), koopman, kermisreiziger, en Elke de Vries, dienstmeid, kermisreiziger.
Uit dit huwelijk:
Vd.1 Elke Akkerman, geboren Groningen 1 juli 1909, overleden Groningen 17 september 1987, kermisexploitant (zelfstandig ondernemer).
  Trouwde (1) Groningen 10 november 1930 Jan Hendrik Dauphin, geboren Bergen (Limburg) 1 juni 1904, overleden Groningen 12 december 1942, kermisexploitant (zelfstandig ondernemer). Zoon van Jan Hendrik Dauphin en Adriana Schšfer.
  Trouwde (2) Groningen 25 januari 1951 Grilt Sybes, geboren Grootegast 3 oktober 1905, overleden Groningen 25 juni 1974, vrachtschipper, kermisexploitant (zelfstandig ondernemer). Zoon van Tjepke Sybes, schipper, en Gerritje Koehoorn.
Vd.2 Jan Akkerman, volgt VI.
Vd.3 Catharina Andriesina Akkerman, geboren Winsum 12 juni 1914, overleden De Marne 16 juli 2002. Ttrouwde Groningen 1 november 1945 Wijtze Gosse Tilstra, geboren Garnwerd (Ezinge) 15 juni 1918, overleden Delfzijl 1 juni 1971, bakker, landarbeider, kermisexploitant. Zoon van Gosse Tilstra, vleeshouwer, en Martje Hekkema, huishoudster.
Vd.4 Anje Everdina Akkerman, geboren Groningen 16 februari 1916, overleden Groningen 19 maart 1919.
# # # # #
VI. Jan Akkerman, geboren Groningen 26 apri 1911, overleden Groningen 3 januari 1994, gecremeerd Groningen 6 januari 1994, kermisreiziger, binnenschipper en kermisexploitant. Trouwde Ezinge 4 oktober 1945 Hindriktje van der Lei, geboren Garnwerd (Ezinge) 4 maart 1926, overleden Groningen 15 augustus 1996, gecremeerd Groningen 20 augustus 1996, kermisexploitant. Dochter van Karst van der Lei, boerenknecht, en Antje Faber.
Uit dit huwelijk:
VI.1 Aldert Akkerman, kermisexploitant.
VI.2 Antje Johanna Akkerman, kermisexploitant.
VI.3 Johannes Karel Akkerman, kermisexploitant.
 
Aldert Akkerman [V] trok van kermis naar kermis met een danstent. Toen deze niet meer zo goed liep kocht hij in 1920 in Duitsland een draaimolen (tien meter in het rond), die werd rondgedraaid door ťťn paard, later door drie paarden. De verlichting bestond uit carbidlampen. De draaimolen is tot 1981 in de familie gebleven en in de loop van de jaren gemoderniseerd, waarbij onder andere overgegaan is op elektrische aandrijving. De molen is verkocht door zoon Jan [VI].
In het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw trad Wolter Kluin op zestienjarige leeftijd als knecht in dienst van Jan Akkerman. Wolter draaide zijn eerste rondjes niet in Marum, waar het kermisseizoen voor Jan Akkerman traditioneel van start ging, maar op de kermis in Beilen. Volgens hem was Jan Akkerman in het bezit van een zweefmolen, die kon worden omgebouwd tot draaimolen. Aan het einde van de middag werd de vloer uit de draaimolen verwijderd en kwamen aan de molen acht bakjes te hangen. De muziek werd in zijn herinnering voortgebracht door een Wrede orgel, dat later - tijdens 'de nacht van Assen' - werd vervangen door een Wellershaus. In het eerste van de zeven jaren dat Wolter Kluin voor Jan Akkerman werkte, was de ritprijs een dubbeltje. In het kermisseizoen daarop volgend werd de ritprijs verhoogd naar een kwartje. Jan Akkerman kocht omstreeks 1962 een tweede draaimolen. Daarin speelde een orgel van de bekende orgelbouwers Bruder uit het Duitse Waldkirch.
Dat Jan Akkerman in de beleving van Wolter Kluin een zweefmolen exploiteerde en geen draaimolen kan wel kloppen. Schreef J. Akkerman in 1949 met 751 gulden nog in voor een draaimolen, in 1962 pachtte de in Groningen geboren kermisexploitant een standplaats voor een zweefmolen. Tegen een pachtsom van 877 gulden mocht hij tijdens de meikermis zijn zweef (zeventien meter in het rond) neerzetten op de Ossenmarkt te Groningen. In de tussenliggende periode ontbreekt J. Akkerman op de Groningse verpachtinglijsten. Kennelijk leverde hij geen envelop in voor de openbare inschrijving, die aan iedere meikermis voorafging. Het laatste spoor dateert uit 1963 toen hij voor en niet nader omschreven attractie opnieuw een standplaats innam op de Ossenmarkt. [Groninger Archieven, Serie Dossiers Secretarie Gemeente Groningen 1916 - 1965. Toegang 1841 [2], dozen 540 t/m 544, code 1.824.511.2]
 
De naar zijn grootvader genoemde kleinzoon Aldert Akkerman [VI.1], zoon van Jan exploiteerde tot en met 2004 de Flight Simulator. In een hydraulisch aangedreven cabine wordt met behulp van op Dvd's gezette films de wereld realistisch tot leven gebracht. Hij laat de exploitatie van een balspel (Skeeball) over aan zijn zoon Jan. die als enige van deze tak de familienaam Akkerman in mannelijke lijn kan doorgeven.
Aldert's broer Hans Akkerman [VI.3], die een gebakkraam en hemzelf bedachte balspel Spijkerbal exploiteert, heeft twee dochters: Fenny (1991) en Charissa (1996). Bij Spijkerbal is het de kunst een ronddraaiend rad met vijf zachte ballen te raken, en wel zodanig dat deze in een en hetzelfde vak worden 'opgeprikt'. Vier van de vijf ballen in het (enige) rode vak wordt beloond met een zelf uit te zoeken prijs. Hans Akkerman noemt dit spel 'omgekeerd darten'.
Antje Jantina Akkerman [VI.2], zuster van Aldert en Hans Akkerman, exploiteert samen met haar echtgenoot de Groninger Gebakkraam Damkat.
Flight Simulator - Virtual Reality - tot en met 2004 eigenaar en exploitant Aldert Akkerman.
Na het kermisseizoen verkocht aan exploitant N. Troost.
Foto's: Copyright Henk Werk, Den Haag (Korte Voorhout) 2005.
 
Spijkerbal - Crazy Game Palace - bedenker, eigenaar en exploitant Hans Akkerman.
Foto's: Copyright Henk Werk, Alkmaar (Gedempte Nieuwesloot) 2005.

Met dank aan Jan Hendrik Dauphin (Apeldoorn), rustend kermisexploitant, Aldert Akkerman (Groningen), rustend kermisexploitant, Hans Akkerman (Groningen), kermisexploitant, Hero de Roode (Sneek), achterachterachterneef, Wolter Kluin (Veghel), ooit begonnen als knecht bij Jan Akkerman en Metha Hoeksema-Westra.
 
Heeft U vragen? Mist U informatie of heeft U tips? Deponeer ze in mijn elektronische brievenbus.

Voor het laatst bijgewerkt: 21 februari 2022.

Copyright © Henk Werk Met uitzondering van genealogische data is gehele of gedeeltelijke overname alleen toegestaan na schriftelijke toestemming.