HOME

FAMILIE DAUPHIN

 

 

De families Dauphin en Akkerman kruisen elkaar wanneer Jan Hendrik Dauphin en Elke Akkerman 10 november 1930 in Groningen in de echt worden verbonden. Beiden komen uit een kermisgeslacht en zullen elkaar ongetwijfeld voor de eerste keer op een kermis hebben ontmoet. Misschien wel tijdens de Groninger Meikermis in 1928, wanneer beide families een standplaats innemen op de Vismarkt. Elke's vader Aldert met een draaimolen en Jan Hendrik Dauphin met een werptent. De 23 jaar oude Jan Hendrik mogelijk als zelfstandig ondernemer, of als een van de vijf kinderen meereizend met vader Jan Hendrik Dauphin en moeder Adriana Schäfer. Volgens de verpachtinglijsten van de Groninger Meikermis exploiteerde het pas getrouwde stel een ballensporttentje. Omstreeks 1933 trekt het echtpaar rond met een schiet- en werptent, groot 9 x 2½ tot 3 m². Wanneer Jan Hendrik eind 1942 overlijdt, zet Elke hun kermisbedrijf onder de handelsnaam Wed. J.H. Dauphin zelfstandig voort. Althans volgens de inschrijving op 25 augustus 1948 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Groningen. Veel inkomsten uit haar kermisbedrijf zal zij tot 1946 niet hebben gehad. Immers de Duitse bezetter verbood het organiseren van kermissen en na de bevrijding op 5 mei 1945 gold tot augustus een algemeen reisverbod. Als zelfstandig ondernemer pacht Elke Akkerman tijdens de Groninger Meikermis twee keer een standplaats op de Ossenmarkt. In 1946 als Wed. J.J. Dauphin-Akkerman met een schiettent van 9 x 3 m² en in 1949 onder de naam E. Dauphin-Akkerman met een even grote schiet- annex werptent. Elke hertouwt op 25 januari 1951 met Grilt Sijbes en zegt het zelfstandig ondernemerschap volgens het handelsregister vaarwel: "Met ingang van 25 januari 1951 is de eigenares uitgetreden, wegens overdracht van het bedrijf aan G. Sijbes, te Groningen." Hun onderneming is met ingang van 1 januari 1970 opgeheven.
 
Jan Hendrik's grootouders Jean Joseph Dauphin (generatie I) en Catharina de Groot zijn niet overdreven gesteld 'een paar apart'. Jean Joseph is geboren in Arlon (hoofdstad van de Belgische provincie Luxemburg), Catharina in het tegen Groningen aanliggende forenzendorp Haren. Hun eerste kind Louis Joseph werd op 16 maart 1870 te Nieuwe Pekela geboren. Aangifte doet grootvader Jan Hindriks de Groot. Tot 1880 volgen nog vijf nakomelingen die eveneens te Nieuwe Pekela zijn geboren en ingeschreven, waarvan twee door Jean Joseph en drie door een verloskundige. Eén van deze drie kinderen, Ferdinand Stephanus, overleed na zestien maanden. Om die reden is Ferdinand Stephanus in tegenstelling tot zijn acht voorechtelijke broers en één voorechtelijke zus, die in 1891 bij huwelijk zijn gewettigd en daarmee de achternaam Dauphin kregen, in deze genealogie opgenomen met de achternaam De Groot.
 
Jean Joseph Dauphin geeft in 1882 ook hun zevende voorechtelijke kind Nicolaas Theodorus aan, niet in Nieuwe Pekela dit keer maar bij de burgerlijke stand van de gemeente Warffum. Moeder Catharina de Groot is ongehuwd en woonachtig te Nieuwe Pekela, de vader is echter volgens de geboorteakte "onbekend". De aangever, Jean Joseph dus, van beroep goochelaar, eveneens woonachtig te Nieuwe Pekela, verklaarde bij de bevalling aanwezig te zijn geweest. Het gezin lijkt zich dus te 'settelen' in de oostgroningse veenkoloniën, maar de daarop volgende kinderen worden respectievelijk geboren te Delft, Amsterdam, Utrecht, Enkhuizen en Steenwijk. Wanneer het stel (pas!) in 1891 te Amsterdam trouwt, blijkt het gezin nog steeds in Nieuwe Pekela te wonen. Kennelijk hun vaste uitvalsbasis, in ieder geval tussen 1870 en 1891. Vreemd is wél, om niet te zeggen bizar, dat van hun twaalf kinderen alleen de twee jongste dochters Johannette Cathrina en Catharina Theresia in het huwelijk zijn geboren. Welke genealoog zal ooit in een huwelijksakte een (vergelijkbare) passage als "Voorts zijn ons overlegd de geboorteakten der verloofden die verklaarden bij deze te erkennen negen kinderen genaamd [...]" zijn tegengekomen?

 

Vader en schoonmoeder van Jean Joseph Dauphin (I.)
Louis Joseph Dauphin werd omstreeks 1799 geboren in de Belgische plaats Beauraing, gelegen in de provincie Namen, 10 kilometer ten oosten van de Franse stad Givet. Wanneer Louis Joseph Dauphin in 1844 de geboorte aangeeft van Jean Joseph verdient hij zijn inkomen als "journalier" (dagloner). Met een in Gent verstrekt vreemdelingenpaspoort kan hij in 1860 zijn werkterrein als "colporteur" (marskramer) uitbreiden met Frankrijk en Nederland. Hij heeft blauwe ogen, lichte wenkrauwen, een plat voorhoofd, een gewone neus en een grote mond, en heeft inmiddels grijze haren gekregen.
Bron: Willy Scheffer, achterachterkleinzoon van Louis Joseph Dauphin en Jeanette Wein.
Janna Berents Mossel (ook wel genoemd Janna Berends Mossel, Janna Mossel en Janna Berends Bakker), geboren Slochteren 3 mei 1811, gedoopt Slochteren 19 mei 1811, overleden Nieuwe Pekela 11 februari 1871, 38 jaar oud en weduwe van Sientje Boelens Ulferts, trouwde Ten Boer 11 april 1850 met de 56-jarige weduwnaar en schipper Jan Hindriks de Groot, geboren 28 oktober 1793, gedoopt Nieuwe Pekela 3 november 1793, overleden Nieuwe Pekela 20 november 1880.
Bronnen: WieWasWie, website Alle Groningers.

 

Genealogie Dauphin

I. Jean Joseph Dauphin, geboren Arlon (provincie Luxemburg, België) 14 februari 1844, overleden Heerlen 23 september 1926, arbeider (1872, 1873), goochelaar (1882), kunstenaar (1882), stoelenmatter (1891), orgeldraaier (1895), koopman (1901), kermisreiziger. Zoon van Louis Joseph Dauphin en Jeannette Wein. Trouwde Amsterdam 5 augustus 1891 Catharina de Groot, geboren Haren 12 juni 1850, overleden Roermond 18 maart 1916, kermisreizigster. Dochter van Jan Hindriks de Groot, landgebruiker, schipper, arbeider, en Janna Berents Mossel, dienstmeid.
Buiten echt geboren en bij huwelijk erkend en gewettigd:
I.1 Louis Joseph Dauphin, volgt IIa.
I.2 Jan Hendrik Dauphin, volgt IIb.
I.3 Johannes Antonius Dauphin, volgt IIc.
I.4 Gerrit Dauphin, volgt IId.
I.5 Ferdinand Stephanus de Groot, geboren Nieuwe Pekela 28 juli 1877, overleden Nieuwe Pekela 27 november 1878.
I.6 Ferdinand Nicolaas Dauphin, volgt IIe.
I.7 Nicolaas Theodorus Dauphin, volgt IIf. Zwager van broer Fredericus Theodorus Dauphin.
I.8 Joseph Fredericus Dauphin, geboren Delft 28 augustus 1884, overleden Winschoten 23 februari 1901, koopman.
I.9 Fredericus Theodorus Dauphin, volgt IIg. Zwager van broer Nicolaas Theodorus Dauphin.
I.10 Johanna Annechiena Dauphin, geboren Utrecht 6 januari 1890, overleden Brunssum 2 januari 1980, koopvrouw.
  Trouwde (1) Kerkrade 27 maart 1908 Hubertus Cörvers, geboren Hoensbroek 14 september 1886, overleden Sittard 26 mei 1933, metselaar, kermisreiziger, koopman. Zoon van Jan Willem Cörvers, arbeider, grondwerker, en Hubertina Souren.
  Trouwde (2) Brunssum 7 september 1934 Henderikus Johannes Gerfen, geboren Nieuw Amsterdam (Emmen) 5 juni 1896, overleden Nieuwenhagen 29 augustus 1965, arbeider, logementhouder, caféhouder (zelfstandig ondernemer), marktkoopman in stoffen, commies. Zoon van Hendrik Jan Gerfen, arbeider, en Johanna Geertruida Hofstede.
In het huwelijk geboren:
I.11 Johannette Cathrina Dauphin, geboren Enkhuizen 12 juni 1892, overleden Sittard 12 augustus 1965, handelaarster, kermisreizigster. Trouwde Heerlen 27 december 1912 Wilhelmus Hubertus Scheffer, geboren Roermond 12 juni 1892, overleden Heerlen 25 maart 1964, handelaar, kermisreiziger (zelfstandig ondernemer). Zoon van Willem Hubertus Scheffer, kramer, en Carolina de Heus, kraamster.
I.12 Catharina Theresia Dauphin, geboren Steenwijk 28 april 1895 (in een woonwagen buiten de Wolpoort), overleden Hengelo 11 september 1895.
         
    Jean Joseph Dauphin (1844-1926)   Catharina de Groot (1850-1916)    
Foto's beschikbaar gesteld door hun achterkleindochter mevrouw J.C. Konings-Scheffer.
Jean Joseph Dauphin alias 'de koei'
Komt dat zien! Hier moet je zijn! Best mogelijk dat Jean Joseph op deze manier parade maakte en het kermispubliek zijn tent binnenlokte. Waarvoor probeerde hij zijn publiek enthousiast te maken? Een koe met twee koppen en vijf poten. Op kermissen niet ongebruikelijk in zijn tijd: wonderen der natuur in de gedaante van dwergen, reuzen, extreem dikke mensen en levende geraamten en andere, vreemdere spelingen van de natuur, zoals de vrouw met de baard of de man met de olifantshuid. Of dieren met lichamelijke afwijkingen, zoals de koe van Jean Joseph. Sinds die tijd is menig huiskamer opgesierd met een porseleinen koetje.
Bron: Willy Scheffer, achterkleinzoon van Jean Joseph Dauphin en Catharina de Groot.
# # # # #
IIa. Louis Joseph Dauphin, geboren Nieuwe Pekela 16 maart 1870, overleden Winschoten 30 oktober 1945, mijnwerker, fabrieksarbeider, landarbeider. Trouwde Bellingwolde 2 mei 1908 Henderika Smit, geboren Bellingwolde 27 april 1889, overleden Veghel 1 augustus 1958. Dochter van Ulbertus Smit, molenaarsknecht, vrachtrijder, en Haike Hems, daglonersche (1887), bodin [bode?] (1912).
Uit dit huwelijk:
IIa.1 Jean Joseph Dauphin, volgt IIIa.
IIa.2 Ulbertus Cornelius Dauphin, volgt IIIb.
IIa.3 Catharina Dauphin, geboren Wittum 22 juni 1912, overleden Eindhoven 8 december 2002, fabrieksarbeidster (1937). Trouwde Eindoven 1 april 1937 Jacob Adriaan Zonnevijlle, geboren Zuidzande 26 augustus 1913, overleden Eindoven 30 maart 1943, fabrieksarbeider (1937). Zoon van Jacob Zonnevijlle, bakker (1910, 1914), fabrieksarbeider (1937), en Maria Catharina Tiersen, modiste (1910).
IIa.4 Haike Dauphin, geboren Winschoten 12 februari 1914.
IIa.5 Louis Joseph Dauphin, geboren Winschoten 28 oktober 1915, overleden Dordrecht 20 mei 1981, kok en lichtmatroos, chauffeur, stuurman Rijnvaart. 
  Trouwde (1) Winschoten 1 augustus 1942, scheidde Winschoten 24 januari 1947 Maria Pieternella van der Veen, geboren Winschoten 11 september 1919. Dochter van Derk van der Veen, arbeider gemeentereiniging (1942), en Cornelia Klundert.
Trouwde (2) Utrecht 12 januari 1950 Susanna Helena Emmelot, geboren Utrecht 8 september 1924, overleden Alblasserdam 18 juli 2008. Dochter van Laurens Cornelis Emmelot (schilder), en Anna Petronella van Schaik.
IIa.6 Henderika Dauphin, geboren Winschoten 15 december 1926, overleden Leidschendam 26 januari 1999. Trouwde 's-Gravenhage 14 september 1955 Jacobus Bakker, geboren Rotterdam 24 juli 1923, overleden Rotterdam 30 augustus 2012, hulparbeider (1943). Zoon van Jan Bakker, agent van politie (1908), en Catharina Beer.
# # # # #
IIb. Jan Hendrik Dauphin, geboren Nieuwe Pekela 3 januari 1872, overleden Dordrecht 13 april 1939, harmonicaspeler, koopman, carousselhouder, luchtschommelhouder, kermisreiziger (zelfstandig ondernemer). Trouwde Winschoten 28 maart 1895 Adriana Schäfer, geboren Groningen 24 februari 1873, overleden Dordrecht 4 februari 1974. Adriana is gewettigd Leeuwarden 19 oktober 1873 bij huwelijk Christian Schäfer, muzikant, met Elske Opdam.
Uit dit huwelijk:
IIb.1 Jean Christian Dauphin, geboren Winschoten 28 december 1895, overleden Velsen (in woonwagen nabij Velserbrug) 4 september 1900.
IIb.2 Christiaan Dauphin, geboren Nijmegen 7 februari 1897, overleden Velsen (in woonwagen nabij Velserbrug) 7 september 1900.
IIb.3 Louis Joseph Adrianus Dauphin, volgt IIIc.
IIb.4 Elske Catharina Dauphin, geboren Winschoten 26 november 1900, overleden Apeldoorn 1 januari 1974. Trouwde Winschoten 9 augustus 1923 Jan Bakker, geboren Paterswolde (Eelde) 27 april 1896, overleden Apeldoorn 30 november 1974, gecremeerd Dieren 4 december 1974, kermisexploitant.
IIb.5 Jean Christian Dauphin, geboren Lochem 22 februari 1903, overleden Nietap (Roden) 1 juni 1903.
IIb.6 Jan Hendrik Dauphin, volgt IIId.
IIb.7 Lambert Adriaan Dauphin, volgt IIIe.
IIb.8 Jozef Christiaan Dauphin, volgt IIIf.
IIb.9 Adriana Dauphin, geboren Winschoten 12 januari 1909, overleden Heerlen 8 april 1938, trouwde Servatius Hubertus Hönig.
IIb.10 Jean Christiaan Dauphin, geboren Winschoten januari 1910, overleden Vlagtwedde 9 mei 1910.
J.D., zonder vaste woonplaats, door politie in de kraag gevat
Zestien jaar was Jan Hendrik Dauphin toen hij op 17 mei 1887 door de kantonrechter te Zwolle werd veroordeeld tot een geldboete van twee gulden, of bij in gebreke blijven te vervangen door één dag hechtenis. Wat had hij, voor de krantenlezer anoniem opgevoerd als harmonicaspeler J.D., op zijn kerfstok? Jan Hendrik moest boeten "ter zake van het te Zwartsluis zonder vergunning van den burgemeester op de openb[are] straat uitoefenen van het bedrijf van muzikant". Is hij in de krant zonder vaste woonplaats, volgens het Algemeen Politieblad is Jan Dauphin gedomicilieerd [woonachtig] te Groningen.
De kantonrechter had zijn 'handen vol' aan openbare dronkenschap. Maar liefst twintig personen, waaronder Jan Engelbertus Hertjens - kermisreiziger, 54 jaar en wonende te Groningen, werden veroordeeld tot een geldboete van ƒ 1,50, subsidiair drie dagen hechtenis. Eén dronkenlap kreeg een lichtere en één een zwaardere straf. E.K., sjouwer te Hasselt, en A.K., arbeider te Zwolle, konden "in eerste herhaling" drie dagen hun zonde overdenken in de gevangenis. Openbare dronkenschap was nog daar en toe, maar een valse naam opgeven werd G.P., reiziger te Olst, zwaar aangerekend. Een borreltje te veel kostte hem ƒ 1,50, maar een poging een "bevoegd beambte" om de tuin te leiden werd bestraft met een geldboete van ƒ 15,-. Zijn zuurverdiende centen in de knip houden kon ook, maar zou hem drie plus 21 dagen van de straat houden. Luidruchtigheid werd ook niet op prijs gesteld. P.H., metselaar te Zwolle, R. v.d. H., landbouwer te Staphorst, J.R., koopman te Rouveen, W.R. en R.C. landbouwers te Staphorst, veroordeeld "ter zake van het op de openbare straat zoo luidruchtig schreeuwen en vloeken, dat de nachtrust der inwoners verstoord kon worden", konden kiezen uit een geldboete van zes gulden of drie dagen hechtenis.
Bronnen: CBG, Den Haag, Algemeen Politieblad, 1887 pagina 424; HCO, Zwolle, Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 18 mei 1887.
# # # # #
IIc. Johannes Antonius Dauphin, geboren Nieuwe Pekela 15 oktober 1873, overleden Heerlen 20 februari 1948, kermisreiziger (zelfstandig ondernemer), koopman. Trouwde Amsterdam 25 januari 1899 Geertje Keijzer, zonder beroep, geboren Noordwolde (Weststellingwerf) 4 september 1876, overleden Heerlen 10 augustus 1953, werkster. Geertje is gewettigd Meppel 11 november 1876 bij huwelijk Jan Jochem Keijzer, paraplumaker, koopman, met Jacoba Menger.
Uit dit huwelijk:
IIc.1 Catharina Jacoba Dauphin, geboren Borne 9 januari 1900, overleden Velp (Rheden) 30 augustus 1900.
IIc.2 Geertje Frederika Dauphin, geboren Den Helder (kermiswagen) 3 juli 1902, overleden Heerlen 12 februari 1979, koopvrouw in textiel. Trouwde Heerlen 24 januari 1924 Johannes Arnoldus Hubertus Kunkels, geboren Roermond 26 december 1900, kermisreiziger, overleden Heerlen 10 januari 1977, begraven Heksenberg 13 januari 1977. Zoon van Jacobus Hubertus Kunkels, koopman, en Francisca Souren.
IIc.3 Catharina Dauphin, geboren Schinnen 18 juni 1904, overleden Heerlen 5 maart 1988, begraven te Heerlen (Akerstraat), koopvrouw. Trouwde Eindhoven 21 januari 1926 Joannes Mattheus Carolus Kunkels, geboren Roermond 21 november 1902, overleden Papendrecht 13 mei 1966, begraven Heerlen (Akerstraat) 18 mei 1966, koopman. Zoon van Jacobus Hubertus Kunkels, koopman, en Francisca Souren.
IIc.4 Jacoba Johanna Dauphin, geboren Amsterdam 23 december 1906, overleden Den Bosch 13 maart 1945. Trouwde Den Bosch 28 december 1935 Johannes Scheffers, geboren Uden 19 februari 1908, overleden Amsterdam 2 april 1983, koopman, betonwerker, losarbeider. Zoon van Hendricus Scheffers, harmonicaspeler, en Helena Grootens.
IIc.5 Jean Jozef Dauphin, volgt IIIg.
IIc.6 Johannes Jan Dauphin, geboren 30 maart 1913, overleden Hillegersberg 8 september 1913.
# # # # #
IId. Gerrit Dauphin, geboren Nieuwe Pekela 16 augustus 1875, overleden Weert 24 november 1958, kermisreiziger, kramer, venter in galanterieën (zelfstandig ondernemer). Trouwde Brugge 24 maart 1902 Berendina Sanders, geboren Vianen 27 juni 1877, overleden Weert 3 december 1949. Dochter van Johannes Sanders, arbeider, landbouwer, opperman, en Maria de Poter.
Uit dit huwelijk:
IId.1 Catharina Maria Dauphin, geboren 17 juni 1902 ((in een woonwagen staande in het Wilhelminapark), overleden Meerkerk 3 januari 1922, begraven te Meerkerk (Oude Begraafplaats).
IId.2 Jean Joseph Dauphin, geboren Roermond 31 mei 1904, overleden Bongerd (Heerlen) 4 juni 1904.
IId.3 Geertruida Catharina Dauphin, geboren Heer en Keer (in een woonwagen op het Broek) 11 juni 1905, overleden Weert? 15 januari 1992, begraven te Weert (Kerkhoflaan). Trouwde Weert 24 april 1924 Wilhelmus Hubertus Moris, geboren Weert 23 december 1897, overleden Someren 3 augustus 1957, begraven te Weert (Kerkhoflaan), arbeider, landbouwer. Zoon van Petrus Henricus Moris, landbouwer, en Maria Gertrudes Ariaens.
IId.4 Maria Louisa Dauphin, geboren Kerkrade 13 juli 1907, overleden Weert 28 september 1907.
IId.5 Lowieza Julia Dauphin, geboren Bevel (België) april 1909, overleden Wittem 27 juni 1909.
IId.6 Wilhelmina Dauphin, geboren Watergraafsmeer (in een woonwagen staande aan de Weesperzijde) 25 mei 1910, overleden ?? Trouwde Weert 7 oktober 1933 Willem van Pol, geboren Vlodrop 15 mei 1909, overleden ??, bloemenhandelaar. Zoon van Peter Joannes Hubertus van Pol, landbouwer, en Anna Geradts.
# # # # #
IIe. Ferdinand Nicolaas Dauphin, geboren Nieuwe Pekela 21 september 1879, overleden Dordrecht 24 januari 1953, kermisreiziger, koopman. Trouwde Antwerpen 24 februari 1900 Catharina Graat, geboren Nijmegen 25 augustus 1880, overleden Dordrecht 28 november 1965. Dochter van Hendrikus Graat, arbeider, en Catharina van Didenhoven, arbeidster.
Uit dit huwelijk:
IIe.1 Jean Henri Dauphin, volgt IIIh.
IIe.2 Hendrikus Dauphin, geboren Zwolle 23 april 1905, overleden Ooststellingwerf 8 mei 1905.
IIe.3 Hendrikus Dauphin, volgt IIIi.
IIe.4 Frederik Dauphin, volgt IIIj.
IIe.5 Maria Catharina Dauphin, geboren Antwerpen 1911, overleden Heerlen 30 maart 1912.
# # # # #
IIf. Nicolaas Theodorus Dauphin, geboren Warffum 23 juni 1882, overleden Dordrecht 15 november 1942, koopman (in parapluies), kermisreiziger, begraven Dordrecht (R.K. kerkhof)19 november 1942. Trouwde Enschede 24 maart 1904 Johanna Wilhelmina Zegeling, geboren Veenendaal 6 januari 1885, koopvrouw (1904), kermisexploitante (1944). overleden Dordrecht 6 april 1944. Johanna Wilhelmina is gewettigd Veenendaal 21 juni 1890 bij huwelijk Lefert Zegeling, stoelenmatter, stoelenmaker, kermisreiziger, venter, met Louisa Maria de Wit.
Uit dit huwelijk:
IIf.1 Catharina Louisa Dauphin, geboren Hilversum 4 september 1904, scharenslijper. Vertrok op 29 augustus 1925 naar Antwerpen.
IIf.2 Lefert Dauphin, volgt IIIk.
IIf.3 Jean Joseph Dauphin, volgt IIIl.
IIf.4 Louisa Maria Dauphin, geboren Heerlen 5 mei 1908, overleden Amsterdam 7 december 1909.
IIf.5 Louisa Maria Dauphin, geboren Winschoten 16 mei 1910, overleden Den Bosch 1 januari 2000. Trouwde Helmond 11 december 1954 Antonius van Grootel, geboren Nuenen, Gerwen en Nederwetten 16 maart 1896, overleden Bakel en Milheeze 7 oktober 1973.
IIf.6 Jeannette Johanna Dauphin, geboren Noordwijkerhout 14 september 1911, overleden Dordrecht 9 oktober 1993, gecremeerd Dordrecht (crematorium Essenhof) 14 oktober 1993. Trouwde Dordrecht 22 december 1932 Thomas Dekker, geboren Dordrecht 28 april 1903, overleden Dordrecht 18 september 1989, kermisreiziger, koopman in manufacturen, kermisexploitant. Zoon van Joost Dekker en Pietronella Adriana van Gorkom.
IIf.7 Hendrika Johanna Dauphin, geboren Noordwijk 28 augustus 1913, overleden Den Bosch 22 februari 1988. Trouwde Dordrecht 19 maart 1936 Elisabertus (Bertus) Stuij, geboren Sliedrecht 4 juli 1906, overleden Den Bosch 14 oktober 2000. Zoon van Kornelis Stuij en Aartje de Grijp.
IIf.8 Johanna Wilhelmina Dauphin, Gouda 4 augustus 1914, overleden Amsterdam 14 juni 1915.
IIf.9 Johanna Wilhelmina Dauphin, geboren Amsterdam 18 februari 1916, overleden Heerlen 31 december 1995. Trouwde Dordrecht 6 januari 1944 Martinus Willem van Reeken, geboren Gulpen 31 oktober 1916, overleden Helmond 5 augustus 1974. Zoon van Willem van Reeken, koopman, en Marianne de Vries.
IIf.10 Nicolaas Theodorus Dauphin, volgt IIIm.
IIf.11 Ferdinand Nicolaas Dauphin, geboren Heenvliet 26 mei 1924, overleden Elst 3 mei 1930.
Nicolaas Theodorus Dauphin & Johanna Wilhelmina Zegeling Schietsalon Nicolaas Theodorus Dauphin (links) en Johanna Wilhelmina Zegeling (midden met geweer), omstreeks 1920
Personages op de voorgrond onbekend [beide foto's beschikbaar gesteld door hun achterkleinzoon Ronald Noordzij]
 
Zweefmolen Martinus Willem van Reeken & Johanna Wilhelmina Dauphin (IIf.9)
Personages onbekend [foto beschikbaar gesteld door Ronald Noordzij]
 
# # # # #
IIg. Fredericus Theodorus Dauphin, geboren Amsterdam 19 maart 1888, overleden Rijsbergen 12 juli 1957, kermisreiziger.
Trouwde
(1) Amsterdam 20 januari 1909 Hendrieka Zegeling, geboren Veenendaal 2 juli 1891, overleden Eindhoven 2 augustus 1942. Dochter van Lefert Zegeling, stoelenmatter, stoelenmaker, kermisreiziger, venter, en Louisa Maria de Wit.
Uit dit huwelijk:
IIg.1 Catharina Louisa Dauphin, geboren Bussum 22 juni 1909, overleden Haarlem 11 december 1989, begraven Driehuis (Westerveld) 13 december 1989. Trouwde Haarlem 26 november 1931 Hendrik Hermanus Theodorus van Leeuwen, geboren Haarlem 7 juni 1902, overleden Haarlem 6 augustus 1980.
IIg.2 Louisa Catharina Dauphin, geboren februari 1911, overleden Heerlen 22 april 1911.
IIg.3 Lefert Dauphin, volgt IIIn. Zwager van zuster Louise Maria (Wies) Dauphin.
IIg.4 Louise Maria (Wies) Dauphin, geboren Nibbixwoud 18 juni 1916, overleden Heerlen 27 mei 1970, begraven Heerlen (Akerstraat). Trouwde Kerkrade 19 november 1937 Willem Hubertus (Wiel) Knubben, geboren Kerkrade 16 juni 1910, overleden Heerlen 29 januari 1987, begraven Heerlen (Akerstraat), kermisexploitant (zelfstandig ondernemer). Zoon van Frans Johann Leopold Knubben, koopman, en Anna Maria Scheffer.
Trouwde (2) Breda 27 mei 1943 Maria van Elteren, geboren Princenhage 17 december 1918, overleden Haarlem 8 september 1973, hulp in de huishouding. Dochter van Arnoldus van Elteren, arbeider, en Anna Maria van Dongen, arbeidster.
Uit dit huwelijk:
IIg.5 Arnoldus Dauphin, geboren Breda 4 september 1943, overleden Breda 27 december 1988, begraven Breda (RK begraafplaats Zuylen) 5 januari 1989.
# # # # #
IIIa. Jean Joseph Dauphin, geboren Kerkrade 23 juni 1909, overleden Den Haag 12 januari 1996, timmerman.
Trouwde
(1) Den Haag 12 maart 1936, scheidde Winschoten 4 juni 1946, Aaltje Koning, geboren Scheemda 18 juni 1916, overleden Amsterdam 2 augustus 1997. Dochter van Renso Koning, arbeider, grondwerker, en Harmke Meijer.
Uit dit huwelijk:
IIIa.1 Louis Joseph Dauphin, volgt IVa.
IIIa.2 Harmke Dauphin.
IIIa.3 Henderikus Dauphin, geboren Winschoten 13 januari 1940, overleden Lelystad 3 maart 1991, lederbewerker. Trouwde Praag (Tsjechoslowakije) 30 december 1971, scheidde Den Haag 16 juli 1975, Marie Bejdlová, geboren Praag (Tsjechoslowakije) 12 september 1951.
IIIa.4 Aaltje Dauphin, geboren Winschoten 25 maart 1943, overleden Groningen 20 juni 2004. Trouwde Amsterdam 2 februari 1963, scheidde Amsterdam 20 augustus 1970, Vincenzo Galluzzi, geboren Pellezzano (Italië) 26 mei 1937.
Trouwde (2) Den Haag 24 december 1947, scheidde Den Haag 8 februari 1967, Johanna Catharina Snabel, geboren Essen (Duitsland) 26 mei 1916, overleden Den Haag 3 februari 1976, winkelbediende, huishoudster, verkoopster, hulp in de huishouding. Dochter van Johannes Nicolaas Snabel en Johanna Domna.
Uit dit huwelijk:
IIIa.5 NN Dauphin, levenloos geboren kind Den Haag 13 april 1948.
Trouwde (3) Den Haag 30 september 1987, scheidde Den Haag 12 januari 1995, Ve?ra Bejdlová, geboren Praag (Tsjechoslowakije) 15 september 1926.
# # # # #
IIIb. Ulbertus Cornelius Dauphin, geboren Nieuwenhagen 28 mei 1910, overleden Weststellingwerf 19 november 1977, huisschilder, trouwde Onstwedde 31 augustus 1940 Christina Luining, geboren Borger 28 februari 1920, overleden Winschoten 16 juni 1991, begraven Winschoten 20 juni 1991. Dochter van Janna Luining.
Uit dit huwelijk:
IIIb.1 Hendrika Dauphin.
IIIb.2 Albert Dauphin, geboren Winschoten 15 januari 1946, overleden Staphorst 12 oktober 1996, gecremeerd Meppel 16 oktober 1996, was werkzaam bij Meubelland en Land van Leer te Staphorst.
IIIb.3 Catharina Dauphin.
# # # # #
IIIc. Louis Joseph Adrianus Dauphin, geboren Bodegraven 13 november 1898, overleden Schagen 11 maart 1975, carrouselhouder, kermisreiziger, koopman in galanterieën, kermisexploitant, grondwerker. Trouwde Meppel 19 december 1925 Aleida Mechelina van Rijssen, geboren Ruurlo 11 mei 1903, overleden Beverwijk 2 augustus 1987. Dochter van Johannes Cornelis van Rijssen, venter, en Anna Maria Elisabeth Straatmans.
Bij huwelijk gewettigd:
IIIc.1 Jeane Dauphin, geboren Odoorn 28 mei 1925, overleden Onstwedde 21 oktober 1926.
Uit dit huwelijk:
IIIc.2 Johannes Cornelis Dauphin, geboren Dalen 5 april 1927, overleden Beverwijk 20 december 1999. Trouwde Beverwijk 26 januari 1950 Catharina Elisabeth Bakker.
IIIc.3 Jeane Elisabeth Egelina Dauphin.
IIIc.4 Anna Maria Elisabeth Dauphin.
IIIc.5 Petrus Dauphin.
# # # # #
IIId. Jan Hendrik Dauphin, geboren Bergen (Limburg) 1 juni 1904, overleden Groningen 12 december 1942, begraven Groningen (RK kerkhof) 16 december 1942, kermisexploitant (zelfstandig ondernemer). Trouwde Groningen 10 november 1930 Elke Akkerman, geboren Groningen 1 juli 1909, overleden Groningen 17 september 1987, gecremeerd Groningen 21 september 1987, kermisexploitant (zelfstandig ondernemer). Dochter van Aldert Akkerman en Johanna Bindinga.
Komende uit Winschoten vestigde Jan Hendrik Dauphin, van katholieke komaf, zich 17 oktober 1930 in Groningen. Volgens het bevolkingsregister woonde hij in een "woonwagen b[ij]/h[et] station" "of bij van Heukelem". Per 1 januari 1931 krijgt Elke in het bevolkingsregister van Groningen de aantekening "kermisreiziger". Vermoedelijk woonde het pas gehuwde stel bij haar ouders. Genoemde aantekening staat namelijk op de gezinskaart van haar vader.
Uit dit huwelijk:
IIId.1 Jan Hendrik Dauphin, kermisexploitant, reisde als de firma Dauphin Dörenberg met een schiettent. Trouwde Apeldoorn 1 maart 1961 Margaretha Jana Dörenberg, geboren Almelo 18 april 1929, overleden Beekbergen 3 april 2014, gecremeerd Ugchelen (Crematorium Heidehof) 8 april 2014.
# # # # #
IIIe. Lambert Adriaan Dauphin, geboren Beek 2 augustus 1906, overleden Veghel 8 oktober 1989, kermisexploitant. Trouwde Dordrecht 26 januari 1933 Maria Margaretha van Griensven, geboren Rucphen 30 juni 1909, overleden Uden 28 april 2004. Dochter van Petrus van Griensven, kermisreizger, en Helena de Garde.
Uit dit huwelijk:
IIIe.1 Jan Hendrik Dauphin, geboren Dordrecht 19 juni 1935, overleden Roggel 4 juli 1977, begraven Maasniel (RK begraafplaats Tussen de Bergen) 8 juli 1977, kermisexlpoitant (zelfstandig ondernemer). Trouwde Maasniel 24 maart 1958 Catharina Hendrika Graat.
IIIe.2 Helena Dauphin.
IIIe.3 Lambert Adriaan Dauphin.
# # # # #
IIIf. Jozef Christiaan Dauphin, geboren Heerlen 10 november 1907, overleden Uden 8 november 1987, kermisexploitant. Trouwde Amersfoort 14 september 1931 Maria Huizinga, geboren Nederweert 11 november 1911, overleden Veghel 21 januari 1996, kermisexploitant. Dochter van Foeke Huizinga, koopman en Marie van Schoten.
Uit dit huwelijk:
IIIf.1 Adriana Dauphin, kermisexploitant. Trouwde Breda 25 januari 1958 Franciscus Carolus de Voer, geboren Lonneker 28 februari 1929, overleden Breda 4 juni 1971, kermisexploitant (zelfstandig ondernemer). Zoon van Johannes Wilhelmus de Voer, grondwerker, en Aleida Maria Scholten.
IIIf.2 Maria Foekelina Dauphin, kermisexploitant. Trouwde Breda 8 maart 1963 Hendrikus Graat, geboren Eindhoven 19 juli 1930, overleden Veghel 1 januari 1994, gecremeerd te Uden, chauffeur-monteur, handlanger, kermisexploitant. Zoon van Hendrikus Graat, koopman, en Anna Gertruda Kunkels.
IIIf.3 Elske Catharina Dauphin, kermisexploitant. Trouwde Uden 22 januari 1970 Antonius Adrianus Petrus Roels, kermisexploitant.
# # # # #
IIIg. Jean Jozef Dauphin, geboren Amsterdam 6 juli 1909, overleden Hoensbroek 14 april 1970, begraven Heerlen (Akerstraat), kermisreiziger, kermisexploitant. Trouwde Eindhoven 16 september 1937 Wilhelmina Johanna van Reeken, geboren Roermond 16 mei 1915, overleden Heerlen 3 november 1984, begraven Heerlen (Akerstraat), koopvrouw, kermisexploitant (zelfstandig ondernemer). Dochter van Willem van Reeken, koopman, en Marianne de Vries.
Uit dit huwelijk:
IIIg.1 Marianne Johannes Dauphin.
IIIg.2 Geertje Wilhelmina Dauphin, geboren Groenlo 3 januari 1940, overleden Eindhoven 21 januari 1940.
IIIg.3 Geertje Maria Dauphin, tweeling met IIIg.4, geboren Horn 15 januari 1942, overleden Oss 27 mei 2007, begraven Berghem 31 maart 2007.
IIIg.4 Willem Joannes Maria Dauphin.
IIIg.5 Johanna Antonia Dauphin.
IIIg.6 Anna Hendrika Christina Dauphin.
 
# # # # #
IIIh. Jean Henri Dauphin, geboren Laeken (België) 13 april 1901, overleden Bergen op Zoom 12 juni 1973, koopman in parapluies, kermisreiziger, chauffeur vliegveld, kermisexploitant (zelfstandig ondernemer), trouwde Rotterdam 30 januari 1924 Wilhelmina Schroduer, geboren Enschede 13 januari 1903, overleden Bergen op Zoom 21 juli 1983. Dochter van Hendrik Schroduer en Wietske Woudstra.
Uit dit huwelijk:
IIIh.1 Ferdinand Nicolaas Dauphin, geboren Geldrop 12 mei 1925, overleden Bergen op Zoom 5 september 2012. Trouwde Dordrecht 30 december 1954 Maria Anthonia Petersen.
IIIh.2 Hendrik Dauphin, geboren Leiden 6 oktober 1926, overleden Tilburg 23 juli 2004, begraven Rotterdam (Algemene Begraafplaats Crooswijk) 28 juli 2004. Trouwde Rotterdam 22 maart 1950 Johanna Maria Escabache, geboren Rotterdam 14 juli 1923, overleden Rotterdam 30 september 2002. Dochter van Pierre Escabache en Anthonia van Engelenburg.
IIIh.3 Frederik Hendrikus Dauphin, geboren Simpelveld 22 mei 1931, overleden Bergen op Zoom 28 december 2000. Trouwde 's-Gravenhage 13 april 1955 Catharina Maria Vermolen, geboren Bussum 6 april 1930, overleden Bergen op Zoom 31 maart 2021. Dochter van Johannes Matthijs Vermolen, vrachtschipper (1929), kermisreiziger, kermisexploitant, cafetariahouder, en Mina Gerrits.
# # # # #
IIIi. Hendrikus Dauphin, geboren Heerlen 12 mei 1908, overleden Beek 3 januari 1991, gecremeerd Geleen (crematorium Nedermaas) 8 januari 1991, kermisreiziger, kermisexploitant (zelfstandig ondernemer). Trouwde Christina van Griensven, geboren Sint-Niklaas (België) 10 december 1906, overleden Beek 5 november 2000, gecremeerd Geleen (crematorium Nedermaas) 9 november 2000, kermisexploitant. Dochter van Petrus van Griensven, kermisreiziger, en Helena de Garde.
Uit dit huwelijk:
IIIi.1 Ferdinand (Freddy) Nicolaas Dauphin, geboren Dordrecht 3 april 1933, overleden Heerlen 21 oktober 2000.
IIIi.2 Petrus (Piet) Hendrikus Dauphin.
IIIi.3 Catharina Madelena Christina Dauphin.
# # # # #
IIIj. Frederik Dauphin, geboren Rotterdam 21 augustus 1909, overleden Dordrecht 27 augustus 1986, chauffeur, kermisreiziger, kermisexploitant (zelfstandig ondernemer), inpakker.
Trouwde
(1) Gouda 18 november 1931 Antonia Maria de Bruijn, geboren Roosendaal 5 december 1910, overleden Ginneken 28 september 1932. Dochter van Bonifacius de Bruijn, arbeider, en Maria Antonia Kamp.
Uit dit huwelijk:
IIIj.1 Maria Catharina Frederica Dauphin.
IIIj.2 Ferdinand Nicolaas Dauphin, geboren Ginneken 13 juli 1932, overleden Roermond 12 oktober 1991, begraven Roermond (R.K. begraafplaats "Tussen de Bergen") 16 oktober 1991.
Trouwde (2) Breda 2 december 1935 Wilhelmina Jacoba Maria de Man Lapidoth, geboren Den Haag 9 mei 1910, overleden Dordrecht 18 juli 1999. Dochter van Antonius Henricus de Man Lapidoth, reiziger, en Joanna Charlotte Francisca Maria Timmerhaus.
Uit dit huwelijk:
IIIj.3 Catharina Johanna Maria Jacoba Dauphin.
IIIj.4 Johanna Charlotte Francisca Maria Dauphin.
IIIj.5 Christina Cornelia Maria Dauphin.
IIIj.6 Johannes Theodorus Aloijsius Marie Dauphin.
# # # # #
IIIk. Lefert Dauphin, geboren Amsterdam 31 december 1905, overleden Arnhem 21 maart 1985, scharenslijper, koopman, kermisexploitant (zelfstandig ondernemer) trouwde Arnhem 29 oktober 1924 Gertrud Johanna Schneider, geboren Amsterdam 20 december 1902, overleden Arnhem 27 januari 1977. Dochter van Joseph Schneider, arbeider, koopman, en Hendrina Gerritsen.
Uit dit huwelijk:
IIIk.1 Johanna Wilhelmina Dauphin, geboren Arnhem 28 december 1924, overleden Maastricht 24 juli 1996, begraven Maastricht (Algemene Begraafplaats) 27 juli 1996, kermisexploitant. Trouwde Maastricht 20 september 1944 Franciscus Veenhof, geboren Maastricht 17 juni 1925, kermisexploitant, overleden Maastricht 16 november 2008. Zoon van Hubertus Michael Veenhof, smidsgezel, smid, bankwerker, en Theresia Maria Coenen, aardewerkster.
IIIk.2 Hendrina Dauphin.
IIIk.3 Nicolaas Theodorus Joseph Dauphin.
IIIk.4 Joseph Dauphin.
IIIk.5 Jean Joseph Dauphin, geboren Amsterdam 19 februari 1934, overleden Vianen 26 september 1934.
# # # # #
IIIl. Jean Joseph Dauphin, geboren Amsterdam 24 maart 1907, overleden Eindhoven 30 maart 1989, grondwerker, kermisexploitant, koopman. Trouwde Dordrecht 8 maart 1934 Johanna Henrica van der Vleuten, geboren Helmond 18 februari 1918, overleden Helmond 20 april 1977. Dochter van Arnoldus van der Vleuten, losarbeider, en Maria Johanna Goossens.
Uit dit huwelijk:
IIIl.1 Nicolaas Theodorus Dauphin, geboren Dordrecht 1935, overleden Eindhoven 23 juni 1935.
IIIl.2 Johanna Maria Wilhelmina Dauphin.
IIIl.3 Johanna Henrica Dauphin.
IIIl.4 Nicolaas Theodorus Dauphin.
IIIl.5 Hendrika Johanna Dauphin.
# # # # #
IIIm. Nicolaas Theodorus Dauphin, geboren Loon op Zand 14 juli 1921, overleden Helmond 8 oktober 2005, kermisexploitant. Trouwde Dordrecht 14 februari 1946 Rosa Wilhelmina van Griensven, geboren Dinteloord en Prinsenland 11 mei 1923, overleden Helmond 25 juni 2007, kermisexploitant, tot haar huwelijk variétéartiest in het reizende theater van haar ouders Petrus van Griensven, kermisreiziger, en Helena de Garde.
Uit dit huwelijk:
IIIm.1 Nicolaas Theodorus Dauphin. Trouwde Willy van den Heuvel.
IIIm.2 Rosa (Rosita) Wilhelmina Dauphin, kermisexploitant. Trouwde Wilhelmus Johannes (Wilco) van Roosmalen, kermisexploitant.
Anja Eijkemans in gesprek met Wilco & Rosita Dauphin, beiden 45 jaar
Ze eten nog snel een frietje als ik langs hun attractie de Lucky Game, een lijntrekspel, kom. Elk kind denkt bij het woord kermis aan touwtje trekken. Dus komen ook bij mij de herinneringen van vroeger boven. Het verhaal van Rosita gaat ver terug, naar haar geboorteplaats Munster-Geleen, naar de tijd dat haar moeder in de variété zat en haar vader een schiettent van zijn ouders overnam. "Mijn moeder was de vrouw die op een zwaard ging liggen. Echte oude kermis variété zoals de vrouw met de drie borsten of de man van drie meter. Jammer genoeg heb ik haar nooit aan het werk gezien. Mijn broer heeft me over haar verteld, hij is veel ouder dan ik." vertelt ze met melancholie in haar stem. Ze verblijven niet zoals velen op 't Laar maar rijden dagelijks op en neer naar Helmond. En ook al missen ze de dagelijkse beslommeringen op het verblijfsterrein, het contact met de andere exploitanten is er niet minder om. Toch komen ze volgend jaar niet meer terug naar Tilburg. "Wij staan gewoonlijk op wat kleinere kermissen en wilde dit jaar Tilburg eens proberen" zegt Wilco. "De Tilburgse kermis is heel groot. Het publiek kan kiezen uit wel 100 spellen. Je moet maar net geluk hebben dat ze bij jou uitkomen. We hebben hier wel met veel plezier gestaan."
Bron: www.tilburgsekermis.nl, Nieuwsbrief 29 juli 2007.
# # # # #
IIIn. Lefert Dauphin, geboren 's Gravenzande 16 augustus 1913, overleden Den Helder 24 mei 1969, kermisreiziger, kermisexploitant (zelfstandig ondernemer). Trouwde Kerkrade 6 november 1935 Anna Maria Catharina Knubben, geboren Kerkrade 18 juni 1914, overleden Amsterdam 5 mei 1973. Dochter van Frans Johann Leopold Knubben, koopman, en Anna Maria Scheffer.
Uit dit huwelijk:
IIIn.1 Frederikus Theodorus Dauphin, geboren Heerlen 8 februari 1937, overleden Rotterdam 2 juli 1993, gecremeerd Rotterdam (Hofwijk) 6 juli 1993, kermisexploitant. Trouwde Purmerend 9 april 1959 Cornelia Catharina Jacoba Ophof, geboren Amsterdam 17 december 1937, overleden Haelen 4 juli 2006. Dochter van Albertus Ophof, kermisreiziger (zelfstandig ondernemer), variété-artiest, en Maria Geertruida Verwijk.
IIIn.2 Frans Johan Leonard Dauphin, geboren Nuenen, Gerwen en Nederwetten 18 juli 1939, overleden 27 november 2014 ('Plaats overlijden onbekend'; 'Land overlijden onbekend').
  Trouwde (1) Purmerend 29 november 1962 Maria Geertruida Ophof, geboren Amsterdam 15 februari 1940, overleden 's-Gravenhage 3 oktober 1963. Dochter van Albertus Ophof, kermisreiziger (zelfstandig ondernemer), variété-artiest, en Maria Geertruida Verwijk.
  Trouwde (2) Henriëtta Eekhof.
IIIn.3 Hendrika Anna Maria Dauphin, geboren Nuenen, Gerwen en Nederwetten 18 juli 1939, overleden Weert 8 januari 2012. Trouwde, scheidde, Jan Frans Sipkema, kermisexploitant (klokkenspel).
IIIn.4 Anna Maria Catharina Dauphin.
# # # # #
IVa. Louis Joseph Dauphin, geboren Winschoten 21 maart 1937, overleden Den Haag 4 juli 2003, gecremeerd Den Haag (Ockenburg) 9 juli 2003. Trouwde Den Haag 31 mei 1961 Antonetta Jacoba van Duyn, geboren Scheveningen (Den Haag) 15 augustus 1939, overleden Den Haag 22 mei 1998. Dochter van Arie Johannes van Duijn en Catharina Roeleveld.
Uit dit huwelijk:
IVa.1 Arie Johannes Dauphin.
IVa.2 Louise Josephine Dauphin, geboren Den Haag 23 augustus 1968. Trouwde Roosendaal 30 augustus 2002 Michaël Anthonius Maria van den Hout, geboren Roosendaal 29 december 1964.
 
Bijzondere familiebanden 1
'Ons kent ons', zo zou je in het kort de familiebanden kunnen kenmerken. De kermis loopt als een rode draad door de familie Dauphin heen. Dat maakt het lastig bij het maken van een genealogie, want kriskras door Nederland - en Vlaanderen - worden huwelijken gesloten, kinderen gebaard en rouwen nabestaanden om overleden familieleden. Opmerkelijk stoppen familiebanden niet bij bloedverwantschap. Fredericus Theodorus Dauphin trouwt met Johanna Wilhelmina Zegeling en Nicolaas Theodorus Dauphin trouwt vijf jaar daarna met Johanna's jongere zuster Hendrieka, allebei dochters van kermisreizigers Lefert Zegeling en Louisa Maria de Wit, en zijn dus ook elkaars zwager. Lefert en zus Louise Maria Dauphin worden schoonzus en zwager door dochter Anna Maria Catharina en zoon Willem Hubertus van Frans Johann Leopold Knubben en Anna Maria Scheffer aan de haak te slaan.
Bijzondere familiebanden 2
Het gezin van Petrus van Griensven en Helena de Garde telde vier zonen en vijf dochters. Niet zo bijzonder, want een grote kinderschaar was niet uitzonderlijk. Ongewoon is echter de band tussen de zussen Christina, Maria Margaretha en Rosa Wilhelmina vanwege hun huwelijk met drie neven: Hendrikus, Lambert Adriaan en Nicolaas Theodorus Dauphin. Ongetwijfeld zullen de zussen en de neven elkaar van jongs af aan hebben gekend en met elkaar zijn opgetrokken. Ook Petrus van Griensven en Helena de Garde vermaakten namelijk het kermispubliek, niet zoals de Dauphins met carrousel en schiettent of een ander spel maar met 'ouderwets' variété in hun theater 'sans rival'. Was 'zonder weerga' grootspraak of konden hun variéténummers inderdaad door niemand worden geëvenaard. Mijn moeder [Rosa Wilhelmina] was de vrouw die op een zwaard ging liggen. Echte oude kermis variété zoals de vrouw met de drie borsten of de man van drie meter. Aldus kleindochter Rosita Dauphin in bovenstaand interview. Haar speurtocht naar het verleden leverde nog meer op. Voor zover wij nu weten is opa toendertijd in België gestart met het theater en later in Nederland gaan reizen. De gehele familie hielp mee in het theater en de meesten traden ook op. Johannes was de muzikant van het theater. Hij speelde trompet maar kende slechts één deuntje en speelde dus de hele dag hetzelfde. Nico was de clown en vermaakte de mensen voor en tijdens de optredens. Opa deed buiten op de voorbouw altijd de parade maken om mensen naar binnen te krijgen, hij was illusionist zoals ze dat nu noemen. Hij bedacht de trucjes en voerde ze ook uit op het podium samen met z'n kinderen, zoals bijvoorbeeld het zwevend meisje, de dame zonder hoofd, de dame met twee hoofden, en diverse goocheltrucs. Oma zat altijd achter de kassa.

Geraadpleegde bronnen

RHC Groninger Archieven, Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, Toegangnummer 1972, Inventarisnummer 1680.
RHC Groninger Archieven, Serie Dossiers Secretarie Gemeente Groningen 1916 - 1965, Toegangnummer 1841 [2], dozen 540 t/m 544, code 1.824.511.2.
Met dank aan mevrouw J.C. Konings-Scheffer, kleindochter, en Willy Scheffer, kleinzoon van Johannette Cathrina Dauphin en Willem Hubertus Scheffer, Louise van den Hout-Dauphin (IVA.2), Rosita Dauphin (IIIm.2), Piet Dauphin (IIIi.2), Ida de Voer, dochter van Adriana Dauphin (IIIf.1) en Franciscus Carolus de Voer, en Ronald Noordzij, achterkleinzoon van Nicolaas Theodorus Dauphin en Johanna Wilhelmina Zegeling (IIf.)

 


Heeft U vragen? Mist U informatie of heeft U tips? Deponeer ze in mijn elektronische brievenbus.

Nieuwe pagina: 13 november 2005. Voor het laatst bijgewerkt: 26 april 2023.

Copyright © Henk Werk Met uitzondering van genealogische data is gehele of gedeeltelijke overname alleen toegestaan na schriftelijke toestemming.