HOME

 

HOMMERSON* / hommersom

(Van) Hommersom duidt volgens de Nederlandse Familienamenbank (CBG Centrum voor familiegeschiedenis) op herkomst uit Hommersum. Hommersum, sinds 1 juli 1969 deel uitmakend van Stadt Goch, is een dorp in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen en ligt vlak over de Nederlandse grens bij Ottersum. Hemelsbreed is de afstand tot Kesteren 43 km, te voet is de afstand 51 km. Op twee uur loopafstand ligt Randwijk, alwaar de vermoedelijke ouders van Cornelis Hommersom in 1730 in het huwelijk traden. Vanuit Hommersum loop je in negen uur naar Randwijk (Google Maps).

In de Neder-Betuwe (Kesteren, Echteld en Ingen), ingeklemd tussen de Nederrijn en de Waal, speelde zich het leven af van Cornelis Hommersom (I) en zijn gezin (Google Maps)

 

GENERATIE I
I. Cornelis Hommersom / Hommerson, geboren Kesteren omstreeks 1737, overleden Wageningen 28 mei 1817, werkman. Trouwde Evertje van Hattum / van Hattem, geboren Zetten omstreeks 1734, overleden Wageningen 10 februari 1819. Dochter van Bart van Hattum.
Uit dit huwelijk:
I.1 Dirkje Hommersom, geboren (gedoopt?) Ingen 18 januari 1766, overleden Lienden 5 februari 1850, werkster. Trouwde (ondertrouw) (Nederduits-gereformeerd) Echteld 9 april 1790, trouwde Eck en Wiel 30 april 1790, trouwde Kesteren 2 mei 1790 Gijsbert van Schaik, geboren Ingen omstreeks 1762, overleden Eck en Wiel 25 juni 1815. Zoon van Jasper van Schaik en Johanna van Schevekhoven.
I.2 Bartjen Hommersom, geboren Ingen april 1767, overleden Wageningen 17 december 1856, naaister. Trouwde Wageningen 4 mei 1797 Hendrik Willemsz van den Brink, gedoopt Bennekom 29 mei 1757, overleden Wageningen 23 februari 1809, voerman. Zoon van Willem Jansen van den Brink en Adriaantje Hendriksen.
I.3 Hendrijn Hommerson, gedoopt Kesteren 1 april 1770.
I.4 Abram Hommersom, volgt II.
I.5 Cornelia Hommersom, geboren Kesteren 5 september 1776, gedoopt Kesteren 8 september 1776, overleden Hoorn 14 oktober 1838, schoolhoudster.
  Trouwde (1) Coenraad Franciscus Borman, overleden Hoorn 24 mei 1811.
  Trouwde (2) Hoorn 17 oktober 1813 Theodorus Petrus Wognum, geboren Hoorn omstreeks 1794, overleden Hoorn 31 maart 1867, kantoorbediende (1813), ontvanger stedelijke belastingen (1845), in leven 'Gemeente-Ontvanger' te Hoorn (1867). Zoon van Paulus Wognum en Maria Kleintjes.
I.6 Evertje Hommerson, geboren Kesteren 27 januari 1779, gedoopt Kesteren 31 januari 1779, overleden Amsterdam 2 januari 1865, dienstbaar. Trouwde Amsterdam 10 mei 1812 Johann Martin Schatz, geboren Mörsch (Duitsland) 28 maart 1781, overleden Amsterdam 17 januari 1861, vleesschouwer (1812), wijnkopersknecht. Zoon van Henrich Schatz, landbouwer, en Anna Maria Schroth.
Gezien de vernoemingen van Cornelis' kinderen zijn Abraham van Hommersom en Derkje Berndse van Rhede waarschijnlijk de ouders van Cornelis. Hun kerkelijk huwelijk werd op 24 mei 1730 te Randwijk gesloten.
Het oudste kind dochter Dirkje, zou dan vernoemd zijn naar haar grootmoeder aan vaderskant, de tweede dochter Bartjen naar haar grootvader aan moederskant, en de enige zoon Abram, geboren na Dirkje en Bartjen, naar zijn grootvader aan vaders kant.
# # # # #

 

GENERATIE II
II. Abram Hommersom, geboren Kesteren 30 april 1774, gedoopt (Nederduits-gereformeerd) Kesteren 8 mei 1774, overleden Ouder-Amstel 18 juli 1848, daghuurder (1812), koetsier (1815), voermansknegt (1816), werkman (1824), 'werkman zonder vast verblijf' (1828), arbeider (1848).
Abram ook Abraham, Hommersom ook van Hommersom
Trouwde (ondertrouw) (1) Utrecht 15 April 1804, trouwde Utrecht (Jacobikerk, Nederduits-gereformeerd) 3 mei 1804 Christina Alsten (Alste, Alstee, Alsté), gedoopt Utrecht (Janskerk, Nederduits-gereformeerd) 21 mei 1780, werkster, koopvrouw, breister. Dochter van Hermanus Alstede, koopman in hammen (1822)  en Adriana van der Sluijs.
Uit dit huwelijk:
II.1 Johannes Hermanus Hommersom, gedoopt Utrecht (Domkerk, Nederduits-gereformeerd) 13 februari 1805.
II.2 Evert Cornelis van Hommersom, geboren Utrecht 26 april 1806, gedoopt Utrecht (Janskerk, Nederduits-gereformeerd) 11 mei 1806, overleden Utrecht 17 maart 1807, begraven Utrecht (Jacobikerk) 23 maart 1807.
II.3 Cornelia Everdina van Hommersom, gedoopt Utrecht (Janskerk, Nederduits-gereformeerd) 17 januari 1808, overleden Utrecht 9 maart 1882, koopvrouw. Trouwde Utrecht 27 februari 1828 Gerrit van Luijn, gedoopt Utrecht (Sint Catharijnekerk, Nederduits-gereformeerd) 22 maart 1803, overleden Utrecht 26 januari 1844, opperman (1836), loodgieter (1844). Zoon van Maria van Luijn, breister.
II.4 Roelof Adrianus van Hommersom, volgt III.
II.5 Cornelis Johannes van Hommersom, geboren Utrecht 9 november 1812, overleden Utrecht 9 januari 1864, werkman. Nooit getrouwd.
II.6 Adriana Christina van Hommersom, geboren Utrecht 16 maart 1815, overleden 9 februari 1816.
Buitenechtelijke relatie (2) met Maartje (Marretje) Volkers, geboren Alkmaar omstreeks 1786, overleden Amsterdam (Binnengasthuis) 14 juli 1830.
Uit deze relatie:
II.7 Johanna van Hommersom,  geboren Diemen 22 juni 1824, overleden Amsterdam 12 november 1875, dienstbaar (1847), waschter [waster], waschvrouw [wasvrouw].
  Trouwde (1) Watergraafsmeer 2 mei 1847 Adam Hendrik Nieman, geboren Amsterdam 5 maart 1819, overleden Amsterdam 12 juni 1863, groenboersknecht, groenboer [kleinhandelaar in groenten], werkman, arbeider. Zoon van Adam Hendrik Nieman, groenboer, en Catharina Numan.
  Trouwde (2) Amsterdam 22 mei 1872 Jan Fredrik Wakker, geboren Watergraafsmeer 15 mei 1824, overleden 8 augustus 1880, warmoezier(sknecht) [tuinder(s)knecht]. Weduwnaar van Johanna Dorothea Kessler, zoon van Jan Fredrik Wakker, tuinier, en Leena van Dijk.
Abram Hommersom liet zijn gezin in de steek
Verklaring op 4 maart te Utrecht opgesteld door notaris Hendrik van Grootveld, notaris te Utrecht, afgelegd door Christina Alstee, breidster, huisvrouw van Abraham van Hommerson, wonende te Utrecht, in de Wijde Watersteeg.
Verwijzende naar de verklaring*) ten overstaan van Vrederegter mr. Justinus Cornelis Voorduin. Is door haar man 'sedert ongeveer twintig jaren in stilte verlaten, zonder gedurende dien tijd eenig narigt van zijn aanwezen of verblijf te hebben gegeven'. Zij is onzeker of hij nog leeft of overleden is.
Zij wenst te 'konsenteren' [in te stemmen met] in het huwelijk van haar meerderjarige zoon Roelof Adrijanus van Hommersom, in de echt verwekt met Abraham van Hommersom (voermansknecht, wonende te 's-Hertogenbosch) met Francisca Martens, naaister, meerderjarige dochter van de overleden Franciscus Martens en van Joanna Gerritse, zijn weduwe wonende te 's-Hertogenbosch.

*) Verklaring omtrent afwezigheid van de vader van Roelof Adrijanus van Hommerson, te Utrecht afgelegd op 21 januari 1836 ten overstaan van Vrederegter mr Justinus Cornelis Voorduin door:
Cornelis de Goeij, 64 jaar, werkman, wonende in de Watersteeg
Arnoldus Dortmont, 74 jaar, koperslager, wonende in de Watersteeg
Jan Hartwig, 41 jaar, opperman, wonende in het Mijlpoortje in de Watersteeg
Gerrit van Luijn, 33 jaar, opperman, wonende in het Mijlpoortje in de Watersteeg.
[Bron: GenVer, FamilySearch, huwelijksbijlagen, 's-Hertogenbosch 1836, huwelijk Roelof Adrianus van Hommersom & Francisca Martens]
Over de puthaak getrouwd met Maartje Volkers
Abram Hommerson verliet omstreeks 1816 zijn gezin en liet sindsdien niets van zich horen, zo verklaarde echtgenote Christina Alstee in 1836 ten overstaan van notaris Hendrik van Grootveld. Kennelijk wist Christina niet dat haar echtgenoot in 1824 in Diemen verbleef, want in die plaats werd Johanna geboren, 'dogter van Abraham van Hommerson en Maartje Volkers Echtelieden wonende alhier'. Echter niet voor de wet getrouwd, zoals de geboorteakte suggereert, maar samenwonend. Hun relatie was niet van korte duur zoals in 1830 blijkt uit de overlijdensaangifte van Marretje Volkers. Haar ouders kenden de beide aangevers niet, de naam van de echtgenoot wèl: Abraham Ommersom. Achttien jaar later overleed Abraham Hommersom te Ouder-Amstel, geboren te Kesteren, 74 jaar oud, zonder beroep en 'meerderjarige zoon van Cornelis Hommersom en van Evertje Hartum'. Of hij gehuwd of weduwnaar was, lieten de beide aangevers, schoonzoon Adam Hendrik Nieman en gemeenteambtenaar Jacob de Wilde, in het midden.
# # # # #

 

GENERATIE III
III. Roelof Adrianus van Hommersom, gedoopt (Nederduits-gereformeerd) Utrecht 14 juni 1809, overleden 's-Hertogenbosch  (Groot Ziekengasthuis in de Gasthuisstraat) 3 mei 1888, venter, koopman. Trouwde 's-Hertogenbosch 12 maart 1836 Francisca Martens, gedoopt 's-Hertogenbosch 8 januari 1809, overleden 's-Hertogenbosch (gasthuis op het Hinthamereinde) 15 mei 1892, ventster, 'KoekKopen' (1852). Dochter van Franciscus Martens en Joanna Gerritse, 'oude kleerenkoopster'.
Uit dit huwelijk:
III.1 Christina Hommerson, geboren Nijmegen 1 december 1836, overleden Nijmegen 23 september 1878. Trouwde Nijmegen 31 december 1862 Sijbrand Theunisz, geboren Nijmegen 17 januari 1840, overleden 's-Gravenhage 18 februari 1891, kramer, kermisreiziger, schipper. Zoon van Sijbrand Theunisz en Maria Verpoort, koopvrouw.
Na het overlijden van Christina Hommerson hertrouwde Sijbrand Theunisz op 23 juli 1880 te Schagen met Simha Pais (zie genealogie Vermolen).
III.2 Henricus Hommerson, volgt IV.
# # # # #

 

AMUSEMENT
Henricus Hommerson, die aanvankelijk de kost verdiende als koopman, reisde reeds in het laatste decennium van de negentiende eeuw en in het prille begin van de twintigste eeuw met verschillende attracties. Zo exploiteerde hij een carrousel, een luchtschommel en een hippodroom en was daarmee in de familie Hommerson de grondlegger van de amusementstak.
Henricus, tevens filmproducent, kreeg vooral bekendheid met een reisbioscoop waarmee hij vanaf 1900 kermissen bezocht. H. Hommerson voerde de directie over het 'Electro Biograph Theater', zo lezen we in dagbladadvertenties waarmee hij zijn komst naar de kermis aankondigde. Vanaf 1906 betrok hij zijn zonen Frans, Anton en Nico bij de exploitatie. Niet alleen op de kermis maar ook in zalen, zoals in 'Amicitia' in Amersfoort, vertoonden zij films. In 1915 presenteerden vader en zoons zichzelf het laatst als 'Hommerson et fils'.
Reisbioscopen waren populair en trokken veel publiek totdat er door de komst van vaste bioscopen geen droog brood meer te verdienen viel. Het filmdoek viel voor de meeste exploitanten in 1914, in het eerste oorlogsjaar. Na de Eerste Wereldoorlog bleven nog enige kleinere reisbioscopen overeind. In het Interbellum (1918 - 1940) bezochten bijvoorbeeld Welte, Schouten en Klaas Weening in Noord-Nederland vooral de kleinere dorpen op het platteland waar vaste bioscopen ontbraken. Na de Tweede Wereldoorlog was het pleit definitief beslecht in het voordeel van de vaste bioscopen. 

Na het overlijden van hun vader in 1917 pakten Anton en Nico de draad na de Eerste Wereldoorlog samen weer op. Onder andere met een autoscooter (botsauto's), een rupsbaan ('Ridee-O') en samengebracht in de 'Wembley-attractie' een Amerikaanse cakewalk met drie cakewalkbruggen boven elkaar en de 'sensatie-rutschbaan' 'The Breakway'. In eigen woorden verklaarden de gebroeders rodelbaan 'Klein Zwitserland' 'De eerste grote inrichting in Nederland'. De gebroeders sloegen met Cornelis Marinus Vermolen de handen ineen met een 'pretfabriek' om hun inrichtingen als één attractie op kermissen te presenteren. Hun oudere broer Frans zette de reis met een eigen kermisbedrijf voort.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog lag de kermis op z'n gat, maar bloeide in de jaren daarna onstuimig op. Ook Anton en Nico Hommerson sloegen hun vleugels weer uit met hun attractiebedrijf Gebr. A. en N. Hommerson. Om een sterke vuist te kunnen maken, sloegen zij de handen ineen met collega exploitanten C.M. Vermolen en J.W. Janvier en vormden met hen twee combinaties: Hommerson & Vermolen en Hommerson, Vermolen & Janvier. De drie-eenheid kondigde in de Gooi- en Eemlander van 5 juli 1947 als De Verenigde Amusementsbedrijven (V.A.B.) - 'De koningen van het vermaak'- een primeur aan. Op de kermis in Laren blies de V.A.B. de stoomdraaimolen (annex Vergenoegingspaleis CAKEWALK) nieuw leven in en pakte verder groot uit met een autoscooter, een benzine racebaan, een rupsbaan en met Droomland (Picadilly Dream) en Lachstudio Vrolijk Rad. De stoomcarrousels legden echter binnen een paar jaar het loodje, de inkomsten wogen namelijk in de verste verte niet op tegen de exploitatiekosten. De autoscooter - begin jaren dertig overgewaaid uit Amerika - heeft tot op de dag van vandaag alle kermisstormen overleefd. Voor de rupsbaan en de cakewalk zijn kermisgangers vooral aangewezen op nostalgische kermissen.

Kermisexploitant in ruste Anton Hommerson blikte vlak voor zijn 65ste verjaardag terug: hij verloor in 1947-1948 zes attracties in Egypte en verkocht de overige, zes naar Brazilië en een naar Wenen. Wat hem restte waren een paar draaiorgels [De Tijd 20 augustus 1956]. Broer Nico bleef actief in de handel van kermisattracties. Zo ontving hij in 1958 op zijn 65ste verjaardag nog enkele zakenrelaties uit Singapore over de aankoop van nieuwe attracties die op zijn bestelling in Duitsland werden gemaakt [De Tijd 13 december 1958].

Nico's zoon Rudolph Aloijsius (Rudy) Hommerson startte na de Tweede Wereldoorlog in Scheveningen met 'Monte Carlo' het eerste indoor amusement. Op de kermis komen we de attracties van Hommerson al lang niet meer tegen. Maar met tien casino's, waarvan drie in Scheveningen en twee in Den Haag, is Hommerson nog steeds een bekende klank in de Nederlandse amusementsindustrie.

 

Collectie Stichting Kermis-Cultuur

 

GENERATIE IV
IV. Henricus Hommerson, geboren 's-Hertogenbosch 20 maart 1848, overleden Rotterdam 18 november 1917, 'verver' [kunstschilder] (1867), zonder onderbreking zich koopman noemende (1877 - 1887), koopman (1893), carrouselhouder, kermisreiziger, bioscoophouder (reisbioscoop 'Electro Biograph Theater', directie H. Hommerson, 1900-1907), bioscoophouder (reisbioscoop 'Hommerson & Fils', 1906-1915), filmproducent, reiziger. Trouwde Amsterdam 19 december 1877 Johanna Kamman, geboren Amsterdam 26 december 1854, overleden Rotterdam 2 februari 1943. Dochter van Klaas Kamman, touwslager, pakhuisknecht, werkman, mattenmaker, reiziger met een draaimolen (1870), en Maria Gerrets.
Uit dit huwelijk:
IV.1 Maria Johanna Hommerson, geboren Amsterdam 19 maart 1879, overleden 's-Gravenhage 19 mei 1951. Trouwde Amsterdam 26 maart 1902 Cornelis Marinus Vermolen, geboren Waddinxveen ('alhier in een vaartuig') 21 juni 1877, overleden 's-Gravenhage 2 november 1966, kermisreiziger (begon in 1902 met een draaimolen en een luchtschommel), schipper, reiziger, luchtschommelhouder, kermisexploitant, kermisvakgenoot, attractie-exploitant, 'Nederlands grootste pretfabrikant'. Zoon van Johannes Mattheus Vermolen, venter / milicien (1871, huwelijksakte), werkman (1871, poetser bij de spoorwegen), kermisreiziger, reiziger, schipper, kramer, houder van een draaimolen. en Cornelia Frederika Selders, stond op de kermis te Utrecht met een schiettent (1871?).
IV.2 Johanna Francisca Hommerson, geboren Amsterdam 24 februari 1881, overleden Oosterhout 6 december 1918. Trouwde Apeldoorn 2 juli 1903 Andries Wegkamp, geboren Arnhem 23 november 1876, overleden Leiden 2 maart 1937, carrouselhouder, exploitant reisbioscoop, kermisreiziger, koopman. Zoon van Meine Wegkamp, timmerman, carrouselhouder, draaimolenhouder, en Hendrina Leander.
IV.3 Alida Johanna Hommerson, geboren Amsterdam 29 mei 1883, overleden Rotterdam 21 juli 1956, kermisexploitant (1929), kermisreizigster (1937).
  Trouwde (1) Amsterdam 6 januari 1904 Marinus Jacobus Pleune, geboren Amsterdam 22 december 1880, overleden Amsterdam 24 augustus 1913, diamantbewerker, diamantslijper, kermisreiziger. Zoon van Marinus Jacobus Pleune, werkman, smid, en Antonia Resseler.
Trouwde (2) Delft 16 februari 1916, scheidde Rotterdam (arrondissementsrechtbank) 16 oktober 1944, Delft (burgerlijke stand) 18 november 1944 Leendert Lodewijk Keijzer, geboren Delft 22 februari 1884, overleden Rotterdam 19 oktober 1952, koffiehuishouder, kermisreiziger, kermisexploitant, vertegenwoordiger, brandstoffenhandelaar. Zoon van Johannes Wilhelmus Keijzer, kuiper, en Geertruida Maria van den Akker.
IV.4 Antonius Franciscus Hommerson, volgt Va.
IV.5 Clasina Roelofphina Hommerson, geboren Amsterdam 1 maart 1887, overleden Geldrop 20 juni 1956. Trouwde Sittard 8 augustus 1911 Theodorus Desmet, geboren 's-Hertogenbosch 2 december 1888, overleden Geldrop 20 juli 1966, danstenthouder (op kermissen), conciërge. Zoon van Maréchal Desmet, kantoorbediende, venter, en Petronella Hartogs, ventster.
IV.6 Clasina Hommerson, tweeling met Antonius, geboren Hoorn (na afloop van de kermis, op het schip van vader Henricus) 22 augustus 1891 (om twee uur 's middags), overleden Leiden 1 augustus 1892.
IV.7 Antonius Hommerson, geboren Hoorn (na afloop van de kermis, in het onderkomen van de sluiswachter) 22 augustus 1891 (om acht uur 's avonds), overleden Breda (St. Ignatiusziekenhuis) 16 november 1964, kermisreiziger, kermisvakgenoot, kermisexploitant.
  Trouwde (1) Overschie 2 februari 1921 Walburga Maria Heilmann, geboren Brugge 20 september 1894, overleden Ginneken 19 juli 1938. Dochter van Karl Heilmann, bioscoophouder, en Romanie Miltekant.
Uit dit huwelijk:
IV.6.1 Johanna Walburga Hommerson, geboren Hilversum 27 juni 1923, overleden Leidschendam-Voorburg 6 mei 20007. Trouwde Breda 6 maart 1945 Witold Peter Sikorski, geboren Torun (Polen) 1 augustus 1923.
IV.6.2 Jacoba Maria Hommerson, geboren Helmond 29 juli 1926, overleden 's-Gravenhage 16 januari 2012. Trouwde 's-Gravenhage 22 maart 1950 Hendrik van Heusden, geboren 's-Gravenhage 28 juni 1918, overleden Leidschendam-Voorburg 24 augustus 2004.
Trouwde (2) Breda 15 maart 1947 Paulina Johanna Hermans, geboren Breda 29 mei 1902, overleden Breda 19 juni 1990, verkoopster confectiegroothandel, cheffin verkoop afdeling en magazijn bij manufacturenhandel. Dochter van Cornelis Johannes Hermans, kleermaker, en Maria van Breugel.
Uit dit huwelijk:
geen nakomelingen.
IV.8 Nicolaas Hommerson, volgt Vb.
De geboorteakten van de tweeling Antonius (aktenr. 213) en Clasina Hommerson (aktenr. 214) zaaien verwarring omtrent geboortedag en -tijden. Beide kinderen werden op 25 augustus 1891, 's middags om twaalf uur, in Hoorn aangegeven door vroedvouw Gerardina Maria van Berkum, geboren Ekers. Antonius werd aangegeven als zijnde geboren op 22 augustus, 's avonds om acht uur, aan de Oude Doelenkade. Clasina op 25 augustus, namiddags twee uur, aan de Gedempte Haven. De geboortedatum van Clasina is onjuist (aangiftetijd twee uur vóór geboorte!), bovendien werd Clasina aangegeven als zijnde van het mannelijk geslacht. Voor beiden 22 augustus 1891 (overeenkomstig de gezinskaart in Amsterdam) als geboortedatum aangehouden.

In een interview (De Tijd 20 augustus 1956) vertelde A[ntonie] Hommerson dat zijn tweelingzusje al aan boord was geboren toen hij ter wereld kwam in het onderkomen van de sluiswachter. Clasina kennelijk om twee uur 's middags en Antonie dezelfde dag om acht uur 's avonds.
# # # # #

 

GENERATIE V
Va. Antonius Franciscus Hommerson, geboren Amsterdam 5 mei 1885, overleden Bergen op Zoom 7 januari 1956, begraven Bergen op Zoom 10 januari 1956, kermisreiziger, bioscoophouder, reiziger, kermisvakgenoot, kermisexploitant. Trouwde Bergen op Zoom 19 februari 1912 Wilhelmina Cornelia Peeters, geboren Bergen op Zoom 20 december 1882, overleden Bergen op Zoom 30 mei 1962. Dochter van Johannes Josephus Peeters, arbeider, gasfitter, negotiant (verouderd begrip voor handelaar), winkelier, koopman, exploitant stoomcarrousel (draaiwerk firma Konings, Swalmen), stoomcarrouselhouder, en Adriana van Eekeren, stoomcarrouselhoudster, houdster van een stoomdraaimolen, carrouselhoudster.
Uit dit huwelijk:
Va.1 Wilhelmina Adriana Hendrika Hommerson, geboren Bergen op Zoom 20 november 1912, overleden Bergen op Zoom 24 februari 2002.
Va.2 Franciscus Henricus Johannes Josephus Hommerson, volgt VIa.
# # # # #
Vb. Nicolaas Hommerson, geboren Zaandam 13 december 1893, overleden Den Haag 9 oktober 1971, begon als explicateur in de reisbioscoop van zijn vader, reiziger, kermisexploitant, kermisreiziger, 'employé amusements- en theaterexploitant'. Trouwde Delft 2 mei 1917 Jacoba Maria Lemmens, geboren Hof van Delft 23 december 1895, overleden Oss 17 september 1967. Dochter van Petrus Isodorus Lemmens, hovenier, bloemist, en Maria Catharina Dobben.
Uit dit huwelijk:
Vb.1 Henricus Nicolaas Hommerson, geboren Rotterdam 6 december 1917, overleden Ermelo 28 juli 1918.
Vb.2 Nicolaas Henricus Hommerson, volgt VIb.
Vb.3 Josephus Antonius Hommerson, geboren Ginneken en Bavel 1 februari 1925, overleden Breda 20 november 1928.
Vb.4 Rudolph Aloijsius (Rudy) Hommerson, volgt VIc.
# # # # #

 

 GENERATIE VI 
VIa. Franciscus Henricus Johannes Josephus Hommerson, geboren Hellevoetsluis 6 juli 1914, overleden Bergen op Zoom 9 januari 2008, gecremeerd Bergen op Zoom 14 januari 2008, kermisexploitant. Trouwde Bergen op Zoom 9 februari 1942 Maria Johanna Hopmans, geboren Woensdrecht 11 februari 1912, overleden Bergen op Zoom 2 januari 1998. Dochter van Gerardus Hopmans, arbeider, en Maria Catharina Wils.
Uit dit huwelijk:
VIa.1 NN Hommerson, levenloos geboren dochter, Bergen op Zoom 17 juli 1944.
# # # # #
VIb. Nicolaas Henricus Hommerson, geboren Weert 28 september 1919, overleden Wenen 1 december 2001, kermisexploitant.
Trouwde (1) Breda 30 september 1940, scheidde Breda (arrondissementsrechtbank) 26 juni 1945 Céline Jeannette Gertrude de Boeck, geboren Breda 7 april 1919, overleden Breda 17 juni 1994. Dochter van Albertus Hendrikus de Boeck, kermisexploitant, en Rosine Libot.
Uit dit huwelijk:
tweelingdochters.
Trouwde (2) Den Haag 19 maart 1947 Jacoba Ribbens, geboren Bergen op Zoom 18 juni 1928, overleden ?? Dochter van Leendert Cornelis Ribbens, koopman, winkelier in scheepsartikelen, industrieel, directeur van een handelsonderneming, en Krina van den Hoek.
Uit dit huwelijk:
dochter en zoon.
# # # # #
VIc. Rudolph Aloijsius (Rudy) Hommerson, geboren Ginneken 28 januari 1930, overleden Brussel 16 augustus 1984, begraven (begraafplaats Zuylen) Breda 22 augustus 1984, kermisexploitant. Trouwde Sjoerdsje Kooistra. Dochter van Rienk Kooistra, kermisreiziger, kocht in 1956 te Sneek een café en trok zich terug uit het drukke kermisleven, en Vrouwkje Boersma.
Uit dit huwelijk:
dochter en zoon.
Jonger dan 21 jaar - voor de wet nog niet volwassen - werd aan de negentienjarige Rudolph Aloijsius Hommerson
 in 1949 handlichting verleend door de kantonrechter om het kermisbedrijf uit te kunnen oefenen.
Schoonvader Rienk Kooistra kocht in 1959 Ruth-orgel "De Harp"
HANDLICHTING   Ruth-orgel "De Harp"
Stond in de autoscooter van C.M. Vermolen
'Bij beschikking van de edelachtbare heer kanton-
rechter te 's-Gravenhage dd. 8 Juli 1949 is aan
Rudolf Aloysius Hommerson, rechtens wonende ten
huize van zijn vader, aan de Gedempte Burgwal 1a,
te 's-Gravenhage, handlichting verleend tot het uit-
oefenen van een kermisbedrijf op kermissen, luna-
parken een soortgelijke gelegenheden tot vermaak,
met het recht om op de uitoefening van een derge-
lijk bedrijf betrekking hebbende overeenkomsten
aan te gaan, daaronder begrepen het sluiten van
verhuringen en verpachtingen, alsmede tot de ge-
deeltelijke of de gehele ontvangst, de uitgave van
en de beschikking over zijn inkomsten.
's-Gravenhage, Heemskerckstraat 31.
(5014/15) H. Joosten Jr., Deurwaarder.'
[Bron: Nederlandsche staatscourant 20 juli 1949]
  'Vrijdagmorgen klonken voor het
eerst de tonen van dit orgel tegen de ge-
vel van het hotel "Friesland" en over
de lege veemarkt van Sneek. Het is een
machtig geval, dit orgel; te groot, om
gemakkelijk over verre afstanden ver-
voerd te worden. Het is gebouwd door
A. Ruth en Sohn, Waldkirch en er zijn,
buiten dit, nog maar twee van dergelijke
grote Ruthorgels in ons land. Kooistra
wist ons wel te noemen, waar die ston-
den.
De heer K[laas] Ruardi, een jonge auto-
monteur, wist ons het beste te vertellen
wat dit orgel "De Harp" eigenlijk in
zich had. Een piano-forte orgel met
persluchtklavier, 78 toets, apart trom-
pet en cyclofoonregister en met mis-
schien nog veel meer bijzonders. Maar
omdat het gamma-boek ontbrak, moes-
ten de heren dat zelf nog uitvinden al-
lemaal - wat voornamelijk het werk
van Ruardi wel zal zijn. Deze toch is
een hartstochtelijk orgelliefhebber en
een groot orgelkenner en hij zal "De
Harp" dan ook geheel nakijken en tip-
top in orde brengen.'
[Bron: Friese koerier 21 februari 1959]

 

Hommerson 50 jaar Scheveningen - Hommage aan Rudy Hommerson

 

* Naam in roodbruin: komt ook voor op andere webpagina's: Fogertij, Sipkema, Kallenkoot, Mullens, Vermolen en Hommerson.

 

Heeft U vragen? Mist U informatie of heeft U tips? Deponeer ze in mijn elektronische brievenbus.
Nieuwe pagina: juni 2015. Voor het laatst bijgewerkt: 22 januari 2020.
Copyright © Henk Werk. Met uitzondering van genealogische data is gehele of gedeeltelijke overname alleen toegestaan na schriftelijk toestemming.