HOME

 

VERMOLEN*

 

GENERATIE I
I. Jan Vermolen, gedoopt Amsterdam (Kerk Op Het Kuiperspad) 1 december 1792, overleden Amsterdam (Buitengasthuis aan de Overtoom) 15 december 1852, smidsknecht, smid. Zoon van Seger Vermolen en Maria van der Sande. Touwde Amsterdam 28 mei 1823 Gordiana Vogels, gedoopt Alkmaar (St. Franciscus) 7 augustus 1798, overleden Amsterdam 17 maart 1850, dienstbode. Dochter van Matthias Vogels en Maria Klerks.
Uit dit huwelijk:
I.1 Johannes Mattheus Vermolen, volgt II.
I.2 Maria Anna Vermolen, geboren Amsterdam 8 april 1826, overleden Amsterdam 25 november 1891, werkster. Trouwde Amsterdam 1 februari 1860 Cornelis Johannes Noothout, geboren Amsterdam 1 augustus 1823, overleden Amsterdam 29 januari 1882, werkman, sjouwer. Zoon van Cornelis Johannes Noothout, turfdrager, en Anna le Duc.
I.3 Gordiana Vermolen, geboren Amsterdam 6 december 1829, overleden Amsterdam (St. Bernardusgesticht) 19 november 1915, breidster, kermisreizigster. Trouwde Amsterdam 3 december 1862 Johannes Halleux, geboren Amsterdam 8 april 1830, overleden Gouda (schip liggende in de Bleekerssingelgracht) 31 juli 1909, drogist (1849), kermisreiziger. Zoon van Joseph Antoine André Halleux, werkman (1823), metselaar (1850) en Maria Dekker, schoonmaakster (1823).
I.4 Franciskus Hendrikus Vermoolen, geboren Amsterdam (Binnengasthuis) 30 september 1833, overleden Amsterdam (in een ark liggende aan het Kwakerspad) 17 juli 1885, werkman, stoker. Trouwde Amsterdam 5 oktober 1859 Maria Sophia Rouwe, geboren Amsterdam 11 juli 1818, overleden Amsterdam (St. Jacobsgesticht) 17 maart 1897, werkster. Dochter van Daniel Rouwe, schoonmaker, en Geertruij Scheffer, koffijneringhoudster.
Uit dit huwelijk: geen nakomelingen.
# # # # #

 

GENERATIE II
II. Johannes Mattheus Vermolen, geboren Amsterdam (Binnengasthuis) 14 juli 1824, overleden Rotterdam 13 december 1885, smidsknecht, smid, werkman, tariefzager (1859), houtzager, sjouwerman, schipper, reiziger.
Trouwde (1) Amsterdam 19 november 1845 Jansje Tit, geboren Amsterdam 5 december 1821, overleden Amsterdam 3 juli 1849 (cholerahuis Oudemanhuispoort), dienstbaar, werkster. Dochter van Johannes Cornelis Tit, kleermaker(sknecht), en Jantje Blenderman.
Uit dit huwelijk:
II.1 Johannes Mattheus Vermolen, volgt IIIa.
Trouwde (2) Amsterdam 26 april 1854 schoonzuster Cornelia Tit, geboren Amsterdam 29 januari 1828, overleden Rotterdam 16 mei 1880, visventster. Dochter van Johannes Cornelis Tit, kleermaker(sknecht), en Jannetje Blenderman.
Uit dit huwelijk:
II.2 Cornelia Vermolen, geboren Amsterdam 13 maart 1851, overleden Amsterdam 18 december 1893. Trouwde Amsterdam 26 februari 1873 Cornelis Kamman, geboren Amsterdam 15 februari 1847, overleden Amsterdam 14 mei 1910, schipper, sjouwer, sjouwerman, werkman, opperman, arbeider. Zoon van Jan Kamman, kuiper, en Cornelia Kalkhoven, werkster.
II.3 Maria Anna Tit, geboren Amsterdam 27 oktober 1853, overleden Amsterdam 8 december 1853.
 
Is Johannes Mattheus Vermolen de natuurlijke vader van voorechtelijke dochters Cornelia en Maria Anna?
Cornelia Vermolen (II.2) Maria Anna Tit (II.3)
Op 13 maart 1851 gaf vroedvrouw Temmetje Barens, 40 jaar, wonende Lindengracht 66, de geboorte aan van Cornelia Tit. Eén van beide getuigen was Johannes Mattheus Vermolen, smid, 26 jaar, wonende Goudsbloemstraat 77, tevens het woonadres van moeder Cornelia Tit en het geboorteadres van Cornelia.
Cornelia werd bij huwelijk van Cornelia Tit en Johannes Mattheus Vermolen op 26 april 1854 voor het hunne erkend.
Op 28 oktober 1853 gaf Rudolphina Antoinetta Teetel, vroedvrouw, 47 jaar, wonende Brouwersgracht 87, de geboorte aan van Maria Anna Tit. Cornelia Tit beviel 's middags om zes uur in het huis staande Haarlemmerplein 793.
Getuigen: Johannes Mattheus Vermoolen, smid, 29 jaar, wonende op hetzelfde adres als de moeder, en Arie van Wilgen, werkman, 56 jaar, wonende Goudsbloemgracht 193.

Op 13 december 1853 gaven Johannes Mattheus Vermolen, smid, 29 jaar, wonende in het sterfhuis: Haarlemmerplein 793, en Arie van Wilgen, werkman, 56 jaar, wonende Goudsbloemgracht 121, het overlijden aan van Maria Anna Tit.
Opmerkelijk: pas vijf dagen na haar overlijden werd de overlijdensakte opgemaakt. 
Bij de beide geboorteaangiften was Johannes Mattheus Vermolen getuige, woonde op hetzelfde adres als schoonzuster Cornelia Tit, gaf het overlijden aan van Maria Anna en woonde in het sterfhuis.
Cornelia werd door hem en Cornelia Tit voor het hunne erkend.
We mogen daarom gevoegelijk aannemen dat Johannes Mattheus Vermolen de natuurlijke vader van beide kinderen is.
 
II.4 Franciscus Hendricus Vermolen, volgt IIIb.
II.5 Gerardina Vermolen, geboren Amsterdam 21 augustus 1857, overleden Amsterdam 15 september 1857.
II.6 Maria Elisabeth Vermolen, geboren Amsterdam 18 november 1858, overleden Amsterdam 30 oktober 1859.
II.7 Cornelis Johannes Vermolen, volgt IIIc.
Trouwde (3) Rotterdam 21 juli 1880 Willemijntje Petiet, geboren Amsterdam 11 juni 1836, overleden Amsterdam (Buitengasthuis) 11 mei 1892. Dochter van Willem Freederik Petiet, opperman, sjouwer, en Maria Tit.
Uit dit huwelijk:
II.8 Gerardina Maria Anna Vermolen, geboren Amsterdam (in vaders schip liggende aan de Nassaukade) 7 februari 1882, overleden Amsterdam 9 mei 1889.
 
Verwaarloosde kinderen
Een opmerkelijk bericht kwam ik in 1885 tegen in het Algemeen Politieblad (p. 1969):
'Bekendmakingen
- De commissaris van Politie der 2de afdeeling te Rotterdam
verzoekt, namens het burgerlijk armbestuur aldaar, opsporing
en bericht van het verblijf van Cornelis Kamman, geboren den
15 Febr. 1847 te Amsterdam, en van diens vrouw Cornelia
Vermolen
, geboren den 13 Maart 1851, mede te Amsterdam.
Hunne vier minderjarige kinderen hebben zij te Rotterdam on-
verzorgd achtergelaten.
De man reist vermoedelijk op kermissen. De vrouw zou
vertrokken zijn naar Amsterdam in gezelschap van zekeren
Hendrik Krullaars.'
Achtergelaten werden Cornelia Wilhelmina (11 jaar oud), Johanna Maria (7 jaar oud), Maria Anna (4 jaar oud) en Cornelis Johannes (1 jaar oud).
Niet veel later kwam moeder Cornelia Vermolen boven water, vader Cornelis Kamman bleef vooralsnog spoorloos, zo blijkt uit het Algemeen Politieblad (p. 2237):
'De Commissaris van Politie der 2de afdeeling te Rotterdam
bericht, dat het verzoek tot opsporing van het verblijf van
Cornelia Vermolen, voorkomende op bladz. 1969 van dit jaar,
is vervallen. Het verblijf van haar man, Cornelis Kamman,
is nog niet ontdekt.'

Komend uit Amsterdam vestigen Cornelia Vermolen en kinderen zich op 22 juni 1885 in Rotterdam, Vijversteeg 27. Echtgenoot en vader Cornelis Kamman blijft in Amsterdam achter en zou zich pas op 6 april 1886 in Rotterdam vestigen. Aanvankelijk woont hij in bij een zekere Giezenhuizen, wonende Schavenstraat 22, om later te vertrekken naar het huis aan de Hofstraat nr. 13 waar hij 'alleen' woont. Afgaande op het Rotterdams bevolkingsregister was hij niet in beeld op het moment dat de vier minderjarige kinderen in Rotterdam werden achtergelaten. De moeder ging er kennelijk alleen vandoor.
Vrouw en kinderen woonden achtereenvolgens op de adressen Vijversteeg 27, Knollemansteeg 27, Schravensteeg 10, Hofstraat 13, Schravensteeg 7 en Hofstraat 13. Een nogal los gezinsverband mag je wel concluderen. Maar uiteindelijk was het gezin op hetzelfde adres weer kompleet. Samen kregen Cornelis en Cornelia nog twee kinderen: het geboortehuis van Hendrik Cornelia en Johannes Mattheus stond aan de Hofstraat.
# # # # #

 

Generatie IIIa. Vermolen-Selders, grondleggers van het kermisgeslacht VERMOLEN
(Bron: oliebollenbakker Jan Vermolen)
 
GENERATIE III
IIIa. Johannes Mattheus Vermolen, geboren Amsterdam 12 november 1846, overleden 's-Gravenhage 27 mei 1925, kuiper (1866), venter / milicien (1871, huwelijksakte), werkman (1871, poetser bij de spoorwegen), kermisreiziger, reiziger, schipper, kramer, carrouselhouder (1907), houder van een draaimolen (1910). Trouwde Amsterdam 29 maart 1871 Cornelia Frederika Selders, geboren Utrecht 4 april 1848, overleden Leiden 25 november 1924, stond op de kermis te Utrecht met een schiettent (1885?). Dochter van Johannes Fredrik Selders, muzikant, koopman, en Cornelia van den Brink.
Uit dit huwelijk:
IIIa.1 Johannes Matheus Vermolen, geboren Utrecht 24 september 1871, overleden Amsterdam 28 november 1908, werkman en koopman (1896), schipper (1904, 1908). Trouwde Amsterdam 10 maart 1904 Antje de Haan, geboren Amsterdam 2 augustus 1880, overleden Amsterdam 29 maart 1954, huishoudster. Dochter van Rienk de Haan, werkman, bootwerker, en Trijntje de Wijn.
IIIa.2 Gerardina Vermolen, geboren Utrecht 16 januari 1873, overleden 's-Gravenhage 13 december 1972, kermisexploitante (o.a. luchtschommel, zweefmolen), exploitante patates friteskraam (1963). Trouwde Amsterdam 1 december 1898 Antonius Sijbrand Theunisz, geboren Uden 17 april 1877, overleden 's-Gravenhage 24 augustus 1937, schipper, houder van een kermistent. Zoon van Nicolaas Pieter Theunisz, koopman, en Jennemina Lamberdina Smits.
IIIa.3 Fredericus Johannes Vermolen, volgt IVa.
IIIa.4 Cornelis Marinus Vermolen, volgt IVb.
IIIa.5 Cornelia Frederika Vermolen, geboren Dordrecht (in een schip liggende aan 't Vlak) 8 juni 1879, overleden Rotterdam 19 mei 1951. Trouwde Amsterdam 19 januari 1910 Henderikus Bruinsma, geboren Harlingen 22 juni 1887, overleden Rotterdam 29 december 1962, schipper, schipper binnenvaart, kermisexploitant. Zoon van Wybe Bruinsma, schipper, en Pietje de Boer.
IIIa.6 Franciscus Leonardus Vermolen, geboren Dordrecht 15 juni 1881, overleden Utrecht 29 januari 1886.
IIIa.7 Maria Gerdina Anna Vermolen, geboren Utrecht 27 januari 1883, overleden Utrecht 23 januari 1886.
IIIa.8 Antonius Johannes Vermolen, geboren Rotterdam 5 maart 1885, overleden Utrecht 3 januari 1886.
IIIa.9 NN Vermolen, levenloos geboren dochter, Leiden 19 mei 1887.
IIIa.10 Maria Gerdina Margaretha Vermolen, geboren Amsterdam (in een schip liggende in de Achtergracht) 1 februari 1890, overleden Leiden (Academisch Ziekenhuis) 25 maart 1938. Trouwde Amsterdam 3 februari 1910 Petrus Cornelis Peeters, geboren Bergen op Zoom 1 maart 1885, overleden Bergen op Zoom 5 december 1964, schipper, fabrikant, caféhouder, bioscoopexploitant. Zoon van Johannes Josephus Peeters, gasfitter, negotiant (handelaar), winkelier, koopman, exploitant stoomcarrousel, stoomcarrouselhouder, en Adriana van Eekeren, stoomcarrouselhoudster, houdster van een stoomdraaimolen.
# # # # #
IIIb. Franciscus Hendricus Vermolen, geboren Amsterdam 14 december 1854, overleden Amsterdam (in het huis aan de Keizersgracht 131, wonende in een schip) 25 februari 1882, schipper(sknecht). Trouwde Amsterdam 12 februari 1879 Anna Magdalena Tit, geboren Amsterdam 12 april 1856, overleden Amsterdam 20 november 1937. Dochter van Thomas Theodorus Smit, scheepstimmerman, en Johanna Elisabeth Verleur.
Uit dit huwelijk:
IIIb.1 Franciscus Hendricus Vermolen, volgt IVc.
IIIb.2 Anna Magdalena Vermolen, geboren Nieuwer-Amstel (vaartuig liggende in de Overtoom) 14 oktober 1881, overleden Rotterdam 28 december 1881.
# # # # #
IIIc. Cornelis Johannes Vermolen, geboren Amsterdam 9 oktober 1861, overleden Schiebroek 15 oktober 1929, varensgezel (1881), schipper, winkelier (1886), panoramahouder (1905), kermisreiziger, koopman, koekhandelaar, bakker, wafelbakker.
Trouwde (1) Terheijden 30 mei 1885 Roselina Visker, geboren Terheijden 22 maart 1863, overleden Terheijden (in het kraambed) 5 februari 1886. Dochter van Hendrik Visker, reiziger, 'reiziger met een caroussel' (1859), dagloner (1870), arbeider (1880), 'houder van een caroussel' (1885), mallemolenhouder (1885), en Catharina Heijbeek, dienstmeid.
Uit dit huwelijk:
IIIc.1 levenloos geboren zoon, Terheijden 1 februari 1886.
Trouwde (2) Dordrecht 9 juni 1887 Neeltje Pais, geboren Dordrecht (Gasthuis) 6 juni 1869, overleden 's-Hertogenbosch 22 december 1936. Dochter van een onbekende vader en Simha Pais (in Neeltjes geboorteakte Semcha Pais genoemd). Neeltje is op 25 mei 1887 te Dordrecht door Semcha Pais erkend.
Neeltje Pais trouwde (2) 's-Hertogenbosch 25 februari 1931 Bernardus Marinus Giezen, geboren Stad-Doetinchem 25 september 1864, overleden Orthen 10 juli 1948, koopman, carrouselhouder. Zoon van Gerhardus Giezen, arbeider, werkman, en Johanna Waanders, weduwnaar van Pieternella Johanna Leander.
  Bovengenoemde Neeltje Pais was vervangingskind van Neeltje Pais, geboren Zaandam 26 februari 1868, overleden Schagen 21 juni 1868. Ongehuwde moeder Simha Pais werd in de overlijdensakte van Neeltje opgevoerd als Simcha Benjamin Pais, zonder beroep, 'wonende te Zaandam, doch zich als kermisreizigster, ter gelegenheid van de kermis te Schagen, aldaar bevindende.'
Simha Pais trouwde Schagen 23 juli 1880 kermisreiziger Sijbrand Theunisz, weduwnaar van Christina Hommerson (zie genealogie Hommerson).
Uit dit huwelijk:
IIIc.2 Helena Sara Francisca Vermolen, geboren Gorinchem (aan boord aangevers vaartuig) 20 maart 1888, overleden Amsterdam 8 januari 1889.
IIIc.3 Helena Sara Francisca Cornelia Vermolen, geboren Amsterdam (schip liggende in de Achtergracht) 15 maart 1889, overleden Vreeswijk 23 april 1889.
IIIc.4 Cornelia Helena Elisabeth Vermolen, geboren 's-Gravenhage 18 april 1890, overleden Gouda (in een tent staande op de Markt) 31 juli 1890.
IIIc.5 Maria Johanna Vermolen, geboren 's-Gravenhage 24 april 1891, overleden 's-Gravenhage 8 augustus 1891.
IIIc.6 Gerardina Maria Vermolen, geboren Rotterdam (in een schip aan het Strooveen) 2 mei 1892, overleden Ede 17 augustus 1954. Trouwde 's-Gravenhage 8 mei 1912 Johannes Arnoldus Marinus de Wit, geboren 's-Hertogenbosch 27 mei 1891, overleden 's-Hertogenbosch 1 maart 1971, koopman in regenschermen, kunstschilder onder de schuilnaam "J le Blanc". Zoon van Johannes de Wit, koopman in regenschermen, en Helena Maria van der Heijden. 
IIIc.7 Cornelis Johannes Vermolen, geboren 's-Gravenhage 30 mei 1894, overleden 's-Hertogenbosch 1 maart 1991, koffiehuisbediende (1918), carrouselhouder (1924). Trouwde Bergen op Zoom 16 december 1918 Wilhelmina Maria Gigengack, geboren Hengelo 22 januari 1897, overleden 's-Hertogenbosch 6 februari 1952. Dochter van Johannes Ferdinand Gigengack, koopman, carrouselhouder, en Johanna Maria Telders.
IIIc.8 Simha Helena Francisca Cornelia Vermolen, geboren 's-Gravenhage 18 december 1899, overleden 's-Hertogenbosch 25 mei 1995. Trouwde 's-Hertogenbosch 19 januari 1922 Laurentius van Boekel, geboren 's-Hertogenbosch 26 januari 1898, overleden Rosmalen (Mariaoord) 4 oktober 1968, spoorbeambte. Zoon van Johannes van Boekel, slager, en Maria van Heeswijk.
IIIc.9 Helena Elisabeth Vermolen, geboren Wageningen 7 maart 1905, overleden 's-Hertogenbosch 7 december 1988, hulp in de huishouding bij Bernardus Marinus Giezen.
IIIc.10 Franciscus Hendrikus Vermolen, geboren Tiel 21 oktober 1907, overleden 's-Hertogenbosch 15 januari 1987, hulpbesteller PTT, kermisexploitant. Trouwde 's-Hertogenbosch 2 juli 1945 Agnes Petronella Gijsberta van Duuren, geboren 's-Hertogenbosch 4 april 1917, overleden 's-Hertogenbosch 18 november 2004, gecremeerd Vlijmen (crematorium Maaslanden) 23 november 2004. Dochter van Martinus Odilia van Duuren en Joanna Antonia Jacoba van der Leeuw.
IIIc.11 Petronella Johanna Vermolen, geboren Liempde 19 augustus 1908, overleden Wageningen 14 mei 1909.
IIIc.12 Bernardus Marinus Vermolen, geboren 's-Gravenhage 11 april 1911, overleden 's-Hertogenbosch 15 december 2001. Trouwde 's-Hertogenbosch 21 mei 1942 Adriana Elisabeth Maria Hermse, geboren 's-Hertogenbosch 28 december 1917, overleden 's-Hertogenbosch 13 maart 2001. Dochter van Johannes Hendrikus Hubertus Hermse en Adriana Cornelia Maria Vorstenbosch.
# # # # #

 

GENERATIE IV
IVa. Fredericus Johannes Vermolen, geboren Utrecht 28 januari 1875, overleden Eindhoven, 27 juli 1949, schipper, koopman, kermisreiziger, kermisreiziger en schipper, houder van een draaimolen (1911), houder van een rodelbaan (1929), kermisexploitant, brandstofhandelaar. Trouwde Amsterdam 19 mei 1904 Catharina Maria Döll, geboren 's-Hertogenbosch 4 oktober 1879, overleden Voorburg 3 februari 1961. Dochter van Wilhelm Döll, goudsmid, werkman (1904), en Maria Petronella Regina van den Dungen.
IVa.1 Fredericus Marie Vermolen, geboren Amsterdam 23 februari 1905, overleden Wassenaar 2 oktober 196, kermisreiziger, kermisexploitant, schipper binnenvaart, expediteur, cafetariahouder, winkelier (1961).
  Trouwde (1) Beverwijk 18 oktober 1934, scheidde Beverwijk 8 juni 1936 Maria Anna Geertrudes Blokdijk, geboren De Rijp 20 augustus 1914, overleden Rotterdam 4 januari 2002. Dochter van Nicolaas Johannes Blokdijk, koopman (1907), veehouder (1918), en Trijntje Ots.
  Trouwde (2) 's-Gravenhage 10 mei 1939 Maria Bakker, geboren Gorinchem 9 november 1909, overleden Vlaardingen 19 november 1978, snelbuffetbediende, cafetariahoudster. Dochter van Jurjen Bakker, schipper, en Antje de Groot.
IVa.2 Johannes Matthijs Vermolen, geboren Utrecht (Stedelijk Ziekenhuis) 14 oktober 1907, overleden 's-Gravenhage 23 april 1978, begraven Leiden (Rhijnhof) 27 april 1978, vrachtschipper (1929), kermisreiziger, kermisexploitant, cafetariahouder. Trouwde 's-Gravenhage 16 oktober 1929 Mina Gerrits, geboren Hilversum 20 februari 1908, overleden 's-Gravenhage 6 september 1982, begraven Leiden (Rhijnhof) 9 september 1982, houdster van een schiettent (1929), kermisexploitante. Dochter van Leendert Gerrits, stoelenmatter (1898), venter (1920), scharenslijper (1923, 1926, 1928),  en Albertha Euvelmans, houdster van een schiettent (1929).
Uit dit huwelijk: vijf zonen, drie dochters.
IVa.3 Franciscus Antonius Cornelis Petrus (Frans) Vermolen, geboren Amsterdam 15 januari 1910, overleden Gilze en Rijen 4 oktober 1977, begraven te Bergen op Zoom ((R.K. begraafplaats, Mastendreef), kermisexploitant. Trouwde Rotterdam 7 april 1937 Johanna Catharina (Annie) Brantenaar, geboren Bathmen 26 september 1910, overleden Bergen op Zoom 28 december 1998, begraven Bergen op Zoom (R.K. begraafplaats, Mastendreef) 2 januari 1999. Dochter van Antonius Brantenaar, kermisreiziger (1908), koopman in lompen (1915), koopman (1934), koopman in galanterieën, en Johanna Catharina Pasztjerick.
Uit dit huwelijk:
  Catharina Johanna (Toos) Vermolen, geboren 's-Gravenhage 5 januari 1941, overleden Bergen op Zoom 16 december 2022, begraven Bergen op Zoom (Zoomstede) 20 december 2022. Trouwde Bergen op Zoom 25 januari 1963 Franciscus Johannes (Frans) Stuij, geboren Gouda 16 november 1941, overleden Bergen op Zoom 5 september 2002, kermisexploitant. Zoon van Pieter Sion Stuij, kermisexploitant (autoscooter P.S. Stuij-de Haan), en Johanna Daverina de Haan.
  Hendrika (Henny) Vermolen.
IVa.4 Wilhelmus Vermolen, geboren Vianen 7 oktober 1911, overleden Ermelo 14 oktober 1969, kermisexploitant. Trouwde 's-Gravenhage 8 mei 1940 Maria Francina de Jong, geboren 's-Gravenhage 15 februari 1920, overleden Apeldoorn 1 augustus 2000. Dochter van Pieter Martinus Cornelis de Jong, los arbeider, werkman 'Badinrichting der Regenten', timmerman (1930), en Maria de la Rie, serveerjuffrouw (1930).
Uit dit huwelijk: twee dochters en twee zonen.
IVa.5 Regina Petronella Johanna Vermolen, geboren 's-Gravenhage (schip ouders) 6 juni 1913, overleden Zoetermeer 7 februari 2002. Trouwde 's-Gravenhage 21 februari 1940 Hendrik Jan Antonie Walsmit, geboren 's-Gravenhage 17 november 1910, overleden 's-Gravenhage 2 mei 1988. Zoon van Teunis Walsmit, conducteur (1903,1904), tramconducteur (1905-1909), trambestuurder (1910), chauffeur (1930), en Paulina van Arnhem.
IVa.6 Huberdina Cornelia Frederica Vermolen, geboren Amsterdam ('in een schip liggende Sarphatikade') 8 juni 1914, overleden 's-Gravenhage 10 februari 1991. Trouwde 's-Gravenhage 26 oktober 1938 Jacob van den Berg, geboren Erichem (Buren) 2 augustus 1904, overleden 's-Gravenhage 19 april 1972, arbeider, straatkoopman, bloemenkoopman (1940). Zoon van Jan Jacobus van den Berg, landbouwer (1904), landman (1904), koopman (1927), landarbeider (1937), en Cornelia de Kruif.
IVa.7 Antonius Sijbrandus Teunis Vermolen, geboren Amsterdam ('in een schip liggende Sarphatikade') 8 juni 1914, overleden Utrecht 9 november 1914.
IVa.8 Catharina Maria Frederica Johanna Vermolen, geboren Amsterdam 17 oktober 1915, overleden 's-Gravenhage 15 november 1993, begraven 's-Gravenhage (R.K. begraafplaats "St. Petrus Banden", familiegraf, Kerkhoflaan) 18 november 1993. Trouwde Voorburg 20 mei 1938 Henri Marie Johan Biegnolé, geboren Rotterdam 2 augustus 1911, overleden Kijkduin 23 februari 1974, begraven 's-Gravenhage (R.K. begraafplaats "St. Petrus Banden", familiegraf, Kerkhoflaan) 28 februari 1974, attractiebedrijf Firma Biegnolé-Vermolen (1936-1958); exploitatie draai- en zweefmolen (1942), 'Amerikaansche Snelheidsmolen Tête à Queu' (1942), Lachstudio Vrolijk Rad; exploitatie globe (motorsport), rijders Jan en Willy, lunapark Alexandrië (Egypte) (1947); chauffeur (1942), chauffeur-monteur bij de R.A.F. te Wassenaar (1945), 'schippersknecht voorheen kermisexploitant' (1946), exploitatie hotel-café-restaurant "De Cannenburgh" (Vaassen) met compagnon J.J. Goose (1957-??), restaurateur (1974), voorzitter Katholieke Bond van Kermisexploitanten. Zoon van Henri Philippus Biegnolé, kantoorbediende (1897), pianist, kelner, en Johanna Maria Elisabeth Meekers.
 
Bevrijdingsfeesten Amsterdam (1945)
Johannes Matthijs Vermolen (IVa.2) geraakt door een neervallende mast bij het opbouwen van een draaimolen
Echec lunapark Alexandrië (Egypte) (1947)
Bijwonen proces door H. Biegnolé na twaalf jaar beslag op kermisattracties
Gevolmachtigd door N. Hommerson en C.M. Vermolen (directeuren lunapark)

Wijkbureau Singel, gemeld om 13.00 uur door onderwachtmeester Vierveijzer van de Staatspolitie te Amsterdam:

'Nadat van het H.B. was kennis gegeven dat de G.G. en G.D. was uitge-
rukt voor een ongeval op het Amstelveld, is de Owmr. Vierveijzer
daarheen gezonden en rapporteert bij terugkomen dat te pl.m. 12.35
uur JOHANNES MATTHEUS VERMOLEN, oud 38 jaar, kermisexploitant,
woont Kalvermarkt 20 den Haag, bij werkzaamheden aldaar, in ver-
band met de a.s. bevrijdingsfeesten, onder een neervallende mast
van een een daar op te richten draaimolen geraakte. Hij klaagde over
pijn in den borst en is door G.G. en G.D. voor onderzoek naar het
B.G. vervoerd. Na onderzoek aldaar is hij vandaar heengezonden.'

[Bron: Stadsarchief Amsterdam, Politierapporten '40-'45, rapportnummer 173, 22 juni 1945]

Zeeuws Dagblad 16 mei 1960
 
IVa.9 Cornelia Maria Vermolen, geboren Rotterdam 15 maart 1917, overleden 's-Gravenhage 19 oktober 2009, begraven te 's-Gravenhage (R.K. begraafplaats St. Barbara).
  Trouwde (1) 's-Gravenhage 21 februari 1940, scheidde 's-Gravenhage 16 februari 1946, Jan Wouters, geboren Tiel 3 maart 1918, overleden 's-Gravenhage 19 februari 1988, slijper, slijper-polijster (1940), verzekeringsagent, hoofdvertegenwoordiger brandverzekeringsmaatschappij, los werkman, portier ARAMCO. Zoon van  Johannes Wilhelmus Wouters, metaalbewerker (1917, 1923), metaalslijper (1932), fabrieksarbeider (1937), koperslager (1940), en Barendina Rensing.
Uit dit huwelijk: een dochter en een zoon.
  Trouwde (2) 's-Gravenhage 18 december 1946, scheidde 's-Gravenhage 26 januari 1956, Hendrikus Jacobus Adrianus Wijdom, geboren 's-Gravenhage 23 september 1906, overleden 's-Gravenhage 14 november 2001. Zoon van Hendrikus Jacobus Adrianus Wijdom, arbeider (1906), glazenwasser (1911), en Henriëtte Walburg.
Uit dit huwelijk: drie dochters.
IVa.10 Cornelis Marinus Vermolen, geboren 's-Hertogenbosch 1 december 1919, overleden Gouda 20 augustus 2007, chauffeur (1940), schipper (1945), exploitant cafetaria (1960). Trouwde Amersfoort 13 Juni 1945 Hubertina Maria Lütjens, geboren Oss 23 december 1923, overleden 's-Gravenhage 15 november 2015. Dochter van Johann Josef Hubert Lütjens, koopman (1912), kermisexploitant (1945), en Maria Catharina Hoefnagels.
Uit dit huwelijk: twee zonen en een dochter.
Verkeersongeval op vrijdag 23 februari 1940 te Amsterdam
Gerapporteerd om 09.30 uur
'Rapp: A. p. Lurvink (28) dat te p/m 7.20 v/m, een zeswielige
vrachtauto H.59484, bestuurd door C.M. Vermolen, oud 21 jaar, chauf-
feur, wonende op een schip, liggende in de Hoofdskade t/o 84
te den Haag, rijdende in de Marnixstraat bij Raamplein in de richting
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Haarl:plein, tengevolge van
slippen naar rechts is afgegleden zoodat hij op het een p/m 1 M.
lager liggende weggedeelte van het Raamplein terecht kwam en
daarbij een arbeider [van] de Gem:Reiniging, gen. D.J. Kloot, oud 54 jaar,
wonende Bestevaerstraat 109 huis, met een der spatschermen pijnlijk
aan de rechterknie raakte. Kloot kon zijn arbeid voortzetten en
behoefde geen geneeskundige hulp-Geen getuigen. Geen alcohol.
Geldig rijbewijs. Rapp: zag niets.'

[Bron: Stadsarchief Amsterdam, Politierapporten '40-'45, Wijkbureau Leidse Plein, rapportnummer 54]
 
IVa.11 Hendrikus Josephus Vermolen, geboren Leiden 6 april 1923, overleden Leidschendam 21 juni 1986, kermisexploitant en brandstofhandelaar, chauffeur (1962).
  Trouwde (1) Amsterdam 25 juni 1947 Astrid Martha Mikmak, geboren Wattenscheid (Noordrijn-Westfalen, Duitsland) 3 december 1926, overleden Leiden 28 december 1979. Dochter van Bartholomeus Hendrik Mikmak, reiziger galanterieën, marktkoopman, en Martha Kniza.
Uit dit huwelijk: drie zonen en acht dochters.
  Trouwde (2) Wijchen 28 juni 1982, scheidde Wijchen 14 oktober 1983 Elly Petersen, geboren Bussum 19 mei 1932, overleden Wijchen 21 juli 2013, kermisexploitant, gescheiden van Gerard Johannes Berkhout, eerder gescheiden van Cornelis Paulus van de Laar. Dochter van Hendrik Frederik Petersen, kantoorbediende effectenhandel (Cramerus en Van Tienhoven), beursbediende, makelaar (1939, beheer gedeeltelijk effectenbezit A. Ceurvorst), en Cornelia Hendrika Mast, kantoorbediende, boekhoudster.
 
Opgegroeid in een Duitsgezinde omgeving
Elly Petersen groeide in Amsterdam als enigst kind op met een Duitsgezinde vader. Hendrik Frederik Petersen was lid van de NSB en de WA [Weerbaarheidsafdeling, paramilitaire arm van de NSB], sloot zich in 1941 aan bij de Waffen-SS en overleed, 38 jaar oud, volgens de Archiefkaart in het Amsterdams Stadsarchief op 26 juli 1944 in Oost-Europa. Het na de Tweede Wereldoorlog door het Nederlandse Beheersinsituut opgemaakte dossier (berustend in het Nationaal Archief), verschaft gedetailleerde informatie over zijn overlijden. Petersen, ingedeeld bij het 2e Bataljon Regiment Generaal Seyffardt en schutter in de groep van Gruppenführer S[amuel] Kist, sneuvelde in Estland tijdens de slag bij Kinderheimhöhe. Volgens een schriftelijke verklaring van Kist, gedateerd 8 april 1953, stuurde hij Petersen tijdens een rustpauze naar 'onze' bunker om wat te drinken te halen en werd daarbij 'gedood door de inslag van een Russische "überschwere" granaatwerper, kaliber 12'.

Of Elly's moeder gelijkgestemd was met haar vader is mij onbekend. Tegenstrijdige gedachten heb ik daarover. Nam Cornelia Hendrika Mast afstand door op 21 januari 1943 van Petersen te scheiden? Twijfel aan de andere kant omdat Elly, 12 jaar oud en lid van de Nationale Jeugdstorm, op 27 maart 1944, dus na de scheiding van haar ouders, naar de Reichschule Heythuysen* in Limburg werd gestuurd. Drie maanden later vertrok Elly naar Duitsland om op 8 september 1945 weer naar Nederland terug te keren waar zij in Bussum door haar oma van moeders kant werd opgevangen.
De omgeving van Cornelia Hendrika Mast wist van haar (vermeende) Duitsgezindheid. Tegelijkertijd met Elisabeth Catharina Steenwinkel deed zij 9 januari 1942 op het bureau Warmoesstraat aangifte van belediging door Abraham Visjager. 'Zij zouden in het tentje voor de verkoop van kinderpostzegels in het hoofdpostkantoor voor landverraders zijn uitgescholden en dat alles zwendel was. Zij wensschen vervolging en komen op 16 dezer v.m. 10.30 uur terug.' Zij kwamen echter niet terug, want latere meldingen omtrent dit incident ontbreken in de politierapporten. Tot vervolging is het dan ook niet gekomen, neem ik aan.

Acht maanden na de trouwdag van dochter Elly met Cornelis Paul van de Laar emigreerden Cornelia Hendrika Mast en tweede echtgenoot Alexander Wilhelm Guise in 1952 naar Zuid-Afrika, waar zij zich vestigden in Durban.

Oom van moeders kant Willem Jan Henri Mast, vrijgezel en korte tijd inwonend bij het gezin Petersen, deelde de Duitsgezindheid met Elly's vader. Hij was 'drager van het Inf[anterie] Sturmabzeichen en IJzeren Kruis 2e klasse' en overleed volgens de op 4 juli 1951 in Berlijn opgemaakte Sterbeurkunde op 9 augustus 1942 in Kiskino nabij Leningrad. Willem Jan Henri Mast was 28 jaar oud en 'Legions-Sturmmann, Arbeiter' en sneuvelde volgens zijn familie en schoonfamilie 'voor Leider, Volk en Vaderland' in 'herfstmaand 1942'.

Stormtroeper Willem Jan Henri's zuster Regina Wilhelmina Mast trouwde in 1934 met kantoorbediende Johannes Jacobus Schogt en scheidde van hem in 1944. SS'er Schogt, die vertegenwoordiger in schrijfmachines was, verbleef evenals zijn beide zwagers aan het oostfront. Waar en wanneer hij precies overleed, is niet bekend. Uit een aantekening in potlood op zijn Archiefkaart (berustend in het Stadsarchief Amsterdam) is op te maken dat de gemeente Amsterdam op zoek was naar zijn verblijfplaats. Tijdens een huisbezoek op 10 april 1946 deelde bewoner Jacobs namelijk mee dat Schogt in Rusland gesneuveld was. Schogt liet drie kinderen verweesd achter.
[Bronnen: Stadarchief Amsterdam: Gezins- en Archiefkaarten, Woningkaarten, Politie meldingsrapporten 1940-1945, Paspoortaanvragen 1940-1945; CBG Den Haag: Familieadvertenties; Nationaal Archief: Oorlogsgravenstichting; WieWasWie]

*Reichsschule Heythuysen was een in 1942 in het Nederlands-Limburgse dorp Heythuysen onder invloed van de SS opgericht opleidingsinstituut (gymnasium) en internaat (Nationalpolitische Erziehungsanstalten für Mädchen) dat tot doel had Nederlandse meisjes op te leiden als levenspartner voor SS'ers, die de opleiding hadden volbracht aan een NaPolA [Nationaal-Politieke Academie] voor leidende posities binnen het Groot-Germaanse Rijk.
[Bron: Wikipedia, geraadpleegd 27 april 2023]
 
 
# # # # #
IVb. Cornelis Marinus Vermolen, geboren Waddinxveen ('alhier in een vaartuig') 21 juni 1877, overleden 's-Gravenhage 2 november 1966, kermisreiziger (begon in 1902 met een draaimolen en luchtschommel), schipper, reiziger, luchtschommelhouder, kermisexploitant, kermisvakgenoot, attractie-exploitant, 'Nederlands grootste pretfabrikant'. Trouwde Amsterdam 26 maart 1902 Maria Johanna Hommerson, geboren Amsterdam 19 maart 1879, overleden 's-Gravenhage 19 mei 1951. Dochter van Henricus Hommerson, zonder onderbreking zich koopman noemende (1877 - 1887), vervolgens carrouselhouder, koopman, kermisreiziger, bioscoophouder, reiziger, en Johanna Kamman.
Uit dit huwelijk:
IVb.1 Franciscus Cornelis Vermolen, geboren Amsterdam 19 februari 1903, overleden Driebergen-Rijsenburg 20 april 1973, attractie-exploitant, kermisexploitant, expediteur, technisch leider gondelbaan Floriade, Rotterdam (1960). Trouwde Gouda 5 februari 1926 Maria Catharina Huijgens, geboren Bergen op Zoom 21 oktober 1901, overleden Amersfoort 21 januari 1970. Dochter van Adrianus Petrus Huijgens, kermisreiziger, koopman, kermisexploitant, carrouselhouder, attractie-exploitant, en Clarisse Louisa Elich, dienstbode.
IVb.2 Cornelis Marinus Vermolen, geboren Rotterdam 13 mei 1905, overleden Hoogland (Amersfoort) 18 april 1995, begraven te Amersfoort (Rusthof), kermisexploitant. Trouwde Bergen op Zoom 29 januari 1930 Isabella Landa, geboren Bergen op Zoom 19 februari 1906, overleden Amersfoort 4 augustus 1995, begraven te Amersfoort (Rusthof). Dochter van Hendricus Adrianus Landa, schipper, visser, en Dina Leenhorst.
IVb.3 Maria Josephina Johanna Vermolen, geboren Amsterdam 8 februari 1908, overleden Ooststellingwerf 4 augustus 1989. Trouwde Zeist 7 februari 1934 Vernon John Alexander Sipkema, geboren Groningen 5 januari 1911, overleden Ooststellingwerf 29 juni 1976, kermisreiziger, kermisexploitant, V.J.A. Sipkema v/h Joh. Sipkema en Zonen: kermisbedrijf (autoscooter). Zoon van Johannes Sipkema, kermisreiziger, houder van een luchtschommel, carrouselhouder, vennootschap Joh. Sipkema en Zonen: 'exploitatie kermisvermakelijkheden (attractiebedrijven)' (1937 - 1948), en Abeldine Fogertij
IVb.4 Cornelia Johanna Vermolen, geboren Rotterdam 26 maart 1911, overleden 's-Gravenhage 15 september 2005. Trouwde Zeist 22 februari 1933 Johannes Jacobus Goose, geboren Amsterdam 25 april 1906, overleden 's-Gravenhage 16 april 1993, banketbakker. Zoon van Wilhelmus Goose, 'houder van een gebakkraam' (poffertjes en wafels), was gedurende 42 jaar algemeen voorzitter van de kermisbelangenvereniging "Ons Belang", en Adriana Maria van Maasdam.
IVb.5 Johannes Antonius Vermolen, geboren Rotterdam 25 april 1913, overleden Wormen (Apeldoorn) 9 oktober 1913.
IVb.6 Johanna Francisca Vermolen, geboren Zaandam 17 januari 1916, overleden Apeldoorn 21 november 2004. Trouwde Zeist 2 januari 1942 Geert Sipkema geboren Dokkum 21 december 1916, overleden Apeldoorn 4 maart 1988, kermisexploitant, exploitant De Satelliet (variatie op de zweefmolen). Zoon van Wopke Sipkema, kermisreiziger, carrouselhouder, kermisexploitant, en Christina Kooistra.
IVb.7 Johannes Mattheus Vermolen, geboren Leiden 6 juni 1919, overleden 's-Gravenhage 24 mei 1940, soldaat in het 5e Bataljon van het 3e Regiment Depot Genietroepen / 'exploitant van kermisvermakelijkheden', begraven te Rhenen (Grebbeberg, militair ereveld).
# # # # #
IVc. Franciscus Hendricus Vermolen, geboren Nieuwer-Amstel ('huis staande wijk K Prinses Maria Park') 14 september 1879, overleden Amsterdam 10 december 1954, scheepssmid (1898), vuurstoker (1906, 1922), stoker (1907, 1909), (los) werkman (1908, 1913), donkeyman [stoker op een stoomschip (1930, 1932)], stoker grote vaart.
Trouwde (1) Amsterdam 15 november 1906 Anna Cornelia Kenbeek, geboren Amsterdam 29 september 1885, overleden Amsterdam 5 augustus 1939. Dochter van Hendrik Johannes Kenbeek, pakhuisknecht, en Anna Cornelia Emens.
Uit dit huwelijk:
IVc.1 Anna Magdalena Vermolen, geboren Leiden 16 november 1907, overleden Amsterdam 15 juli 1913.
IVc.2 Franciscus Hendricus Vermolen, geboren Leiden 5 december 1908, overleden Amsterdam 13 maart 1980, machinebankwerker, bankwerker, koopman. Trouwde Amsterdam 1 december 1932 Veronica Catharina van Bentem, geboren Amsterdam 4 november 1909, overleden Amsterdam 22 februari 1958. Dochter van Johannes Hendricus van Bentem, werkman, en Veronica Catharina de Wit.
IVc.3 Johanna Magdalena Vermolen, geboren Leiden 17 december 1909, overleden Zeist 26 december 1993.
  Trouwde (1) Amsterdam 31 juli 1930 Dirk Slootweg, geboren 's-Gravenhage 8 maart 1905, overleden Amsterdam 31 januari 1938, kantoorbediende. Zoon van Willem Slootweg, kuiper, en Geertje Verweij.
  Trouwde (2) Amsterdam 29 mei 1946 Jacobus Looijen, geboren Amsterdam 24 augustus 1909, overleden Ermelo 25 oktober 1975, magazijnbediende. Zoon van Jacobus Looijen, kopergieter, en Anna Geertruida Swerissen. Scheidde Amsterdam 11 augustus 1944 Maria Platje.
IVc.4 Adrianus Vermolen, geboren Amsterdam 28 november 1914, overleden Amsterdam 2 maart 1999, magazijnbediende bij stoffeerder, behanger; bankwerker, fietsknecht, schoonmaker, kantinebeheerder. Tweelingbroer van Hendrik Johannes Vermolen. Ongehuwd.
IVc.5 Hendrik Johannes Vermolen, Amsterdam 28 november 1914, overleden Amsterdam 6 september 1965, metaalschaver (1933), handlanger Droogdok Mij [ADM], verfspuiter vliegtuigfabriek, verfspuiter-dokwerker, schilder. Tweelingbroer van Adrianus Vermolen. Trouwde Amsterdam 18 augustus 1937 Geesje Laffra. Dochter van Arjen Laffra, werkman, huisschilder, schilder, en Johanna Maria van Amelrooij.
IVb.6 Wilhelmus Franciscus Vermolen, geboren Amsterdam 1 februari 1918, overleden Amsterdam 24 mei 1971, magazijnbediende, magazijnmeester, controleur. Trouwde Amsterdam 3 april 1946 Sophia Margaretha Warmerdam, geboren Amsterdam 26 november 1920, overleden Amsterdam 23 februari 1977, gecremeerd Amsterdam (Westgaarde) 28 februari 1977. Dochter van Gerhardus Warmerdam, blikbewerker, los werkman, fabrieksarbeider, en Jacoba Petronella Johanna Kersten.
IVc.7 Cornelis Salon Vermolen, geboren Amsterdam 8 januari 1921, overleden Amsterdam 16 juni 1922.
Trouwde (2) Amsterdam 10 december 1947 Petronella Antonia Blok, geboren Amsterdam 4 november 1892, overleden Amsterdam 1 september 1970, werkster. Dochter van Pieter Anthonij Blok, werkman, en Pieternella Christina Alida van der Linde. Gescheiden van Johannes Alexandrius Keijlewer.
Uit dit huwelijk:
Geen nakomelingen

* Naam in roodbruin: komt ook voor op andere webpagina's: Fogertij, Sipkema, Kallenkoot, Mullens en Hommerson.

Heeft U vragen? Mist U informatie of heeft U tips? Deponeer ze in mijn elektronische brievenbus.
Nieuwe pagina: juni 2015, voor het laatst bijgewerkt 15 juli 2023.
Copyright © Henk Werk. Met uitzondering van genealogische data is gehele of gedeeltelijke overname alleen toegestaan na schriftelijk toestemming.