HOME

 

Victor Consael

Kermisreiziger in beignets, wafels en poffertjes

Na zijn overlijden in 1917 nog tientallen jaren een begrip op Nederlandse kermissen

 

Belgische roots

Victor Célestin Consael is het derde kind van banketbakker Pierre Ferdinand Consael en Christine Jeannette Lijssens. Hij is in 1847 geboren in het Franstalige Ath, een plaats in het noorden van de provincie Henegouwen. Oom Maximilien Consael was grondlegger van de befaamde wafelkraam MAX.

Na hun huwelijk te Schaerbeek vestigen Victor Célestin Consael en zijn te Picinisco (regio Lazio in Italië) geboren echtgenote Domenica Riozzi zich op 15 juni 1884 te Breda. Tot aan zijn overlijden in 1917 trekt Victor Consael met zijn gelijknamige gebakkraam door Nederland, het kermispubliek verwennend met beignets, wafels en poffertjes. Domenica Riozzi verkoopt de gebakkraam in 1919 aan de vennoten Jacobus van Leeuwen en Hendrik Frits Johannes Andreas (Harrie) Nacke. Vermoedelijk wegens gebrek aan opvolging. Victor en Domenica krijgen weliswaar zes kinderen, maar vier zonen en een dochter overlijden op jeugdige leeftijd. Hun zesde kind Emma Ferdinande Domenica trouwt met de Arnhemse limonadefabrikant Bernardus Wilhelmus Verpoorten.

Victor Consael de Paris

De demontabele kraam (frontbreedte 12 meter en 26 meter diep, de grootste in Nederland) heet "etablissement" en Victor Consael verkoopt geen appelbeignets maar "beignets aux pommes" ("met versche Appelen gebakken") en afficheert zich met de toevoeging "de Paris". Niet omdat hij en zijn ouders uit Parijs komen of banden met de Franse hoofdstad hebben. Waarom dan wel? Om indruk te maken en klanten te trekken met het chiquere Frans? Hoe dan ook hij bakt en frituurt niet met de Franse slag, zoals blijkt uit de oorkonde waarmee hij in 1897 tijdens de Wereldtentoonstelling in Brussel wordt bekroond. Vijf jaar later mag Victor Consael zich vlijen met een bekroning tijdens de Bosche kermis. Naast beignets, trekt Victor Consael zoetbekken met poffertjes, Brusselse en Hollandse wafels en de "beste ververschingen". Levende muziek verhoogt de sfeer: geëngageerd worden "les frères Troci Italiaansche zangers" (1900), "het Italiaansch-Fransch opera-gezelschap Valentino Demarco"(1910) en "het Italiaansch-Fransch opera-gezelschap Charles Sabatini" (1916).

 

Oorkonde op 23 augustus 1897 te Brussel uitgereikt aan Victor Consael. Hangt aan een binnenmuur van het gelijknamige pand te Hilversum. (Bron: Fotocollectie Henk Werk, 2010)

 

 

Advertentie in de Leeuwarder Courant van maandag 18 juli 1910. Standplaats Wilhelminaplein, Leeuwarden. (Bron: De krant van toen, online krantenarchief van NDC mediagroep.)

 

 
Amsterdam, dinsdag 12 april 1898. Sfeertekening voorjaarskermis Amsterdam.
Daar staan zij weer, de poffertjes-, plaatkoeken- en wafelkramen en de enkele draaimolens - de eenige kermistenten die Amsterdam nog mogen bezoeken en ons in het voorjaar drie weken lang getrouw blijven.
Op het vijftal pleinen, waar hun door de vroede vaderen der hoofdstad toegang wordt verleend, verspreiden zij weer hun baklucht, schitteren 's avonds de gasvlammen voor hun gevels en klinken de tonen der orgels in de caroussels luide op.
De jeugd der hoofdstad dwaalt reeds 's middags begeerig blikkend langs de rij tenten, waar niet allen stapels goudgele wafels tergend zijn uitgestald of naast de glimmend koperen beslagketels welgedane vrouwen tronen, gereed om poffertjesvormen te vullen en na weinige minuten het bruine gebak er uit te
pikken, maar bovendien volijverige vetlokkige juffers op de voorbijgangers toeschieten om hen uit te noodigen een bezoek te brengen aan de "gezonde apotheek", het Etablissement Consael de Paris of de alom bekende instellingen van Koppen en Vulsma.
Langs een der minder drukke zijden van elk plein vindt men nog een rij wagens met glace à la vanille
1), sinaasappelen, dadels, cocosnoten en andere lekkernijen, en in een hoek staat een poppenkast, waarin niet alleen de eigenaar met zijn schorre stem Janklaassen c.s. vertoont, maar ook een aap meespeelt, en niet slechts zoo'n gewone aap aan een ketting, maar een aap met een lichtkleurige demi-saisonnetje 2) aan.
Bron: Leeuwarder Courant 25 april 1898.
1) vanille-ijs 2) Lichte overjas voor het voor- en najaar, in de wandelgang ook wel "duivenschieter" genoemd.

Kermisreizigers

Victor's drie jaar ouder broer Charles Pierre Joseph Consael trekt met zijn suikerkraam eveneens van kermis naar kermis, vanuit Amsterdam, Rotterdam, Groningen en vanaf 1898 tot aan zijn overlijden in 1906 is Breda zijn vaste uitvalsbasis. Charles noemt zich confiseur (suikerbakker) en chocoladefabrikant, verkoopt onder andere nougat de Montélimar en nougat Constantinopel transparent - ook genoemd Lahat lokum of Turkish delight - en is in Groningen depothouder van Oosterhoutse moppen - een hard langwerpig koekje. In Leeuwarden "recommandeert hij zich tot het vervaardigen van alle Desserten voor Hôtels en Restauraties." Zoals ook zijn oudere broers is Léopold Martin Consael kermisreiziger. Toert hij met een vermaak- of eetzaak door Nederland? Onbekend, want Léopold Martin laat slechts één spoor achter: hij wordt wegens dronkenschap op 4 november 1885 door de Kantonrechter in Den Bosch veroordeeld tot een geldboete van ƒ 1,- subsidiair twee dagen gevangenisstraf.  

Broers Victor en Charles zijn niet de eersten in de familie Consael die zoetigheden op Nederlandse kermissen aan de man brachten. In de tweede helft van de negentiende eeuw toert Maximilien Consael vanuit België met moederkraam MAX door Nederland. Minder chic dan Victor Consael adverteert hij met "van Parijs". Maximilien, geboren en wonende te Gent, sterft in het harnas op 23 augustus 1880 te Delft, "'s avonds bijna twaalf uur aan de Markt alhier". Hij noemt zich ten onrechte de uitvinder van de Brusselse wafel. De zaken gaan onder leiding van Henriette Lemeur (Madame MAX) schitterend en ook na het overlijden van haar echtgenoot blijft ze rondtoeren. De koningin der wafels overlijdt in 1894.

Was de familie Consael befaamd om hun kermisgebak, Domenica's broer Carmine en haar neven Alfonzo Domenico en Ermineo Victorio Donato Riozzi maakten naam als reizende bioscoophouder. De eerste bewegende beelden worden op 28 december 1895 in Parijs in de Cinematograph Lumière vertoond. Het is een filmpje van een trein die een station binnenloopt. Reizende bioscopen beleven hun hoogtepunt in het eerste decennium van de twintigste eeuw. Als gevolg van de bouw van bioscopen in grote steden neemt de belangstelling op kermissen af, kleine plaatsen zonder bioscoop blijven kijkers trekken. In ieder geval nog tot 1947, wanneer A. D. Riozzi zich in het Bredase adresboek reizende bioscoophouder noemt.  

Familieruzie of gezonde concurrentie? Victor Consael laat niet na zichzelf regelmatig de 'echte' te noemen, zoals blijkt uit een van de vele advertenties in de Leeuwarder Courant: "De van ouds bekende CONSAEL DE PARIS is evenals vorige jaren geplaatst op het Zaailand, tegenover het Old Burger Weeshuis. Men lette s.v.p. vooral op naam en standplaats, dat er hier op de Kermis maar éen Consael is als Beignetskraam." Slaat ongetwijfeld op Taverne Parisienne van L. Lemeur-Consael de Paris met een vergelijkbaar assortiment van beignets, poffertjes en wafels. 

Thomas Consael trekt het laatste kwart van de negentiende en begin twintigste eeuw aandacht met zijn reizende museum, dat meer dan 3500 voorwerpen bevat. Hij bezoekt onder andere de Leidse kermis, zoals we kunnen lezen in het Leidsch Dagblad van vrijdag 30 juli 1886: "Ook het wetenswaardige is op de kermis niet vergeten. Op de Bloemmarkt b. v. vindt men het museum van ontleedkunde des heeren Thomas Consael. Men ziet er den inwendigen mensch in al zijne verschillende deelen in was voorgesteld. Maar daarboven ook datgene wat op de andere rijken der natuur betrekking heeft. Het is zeer zeker bezienswaardig en in veel kan men er zijne kennis verrijken of weetgierigheid bevredigen." De Nieuwe Amersfoortsche Courant van 17 september 1890 voegt geruststellend daaraan toe: "Bij aankondiging wordt gemeld, dat de tentoonstelling niet onzedelijks bevat en ook de dames ze zonder schroom bezoeken kunnen."

 

Victor Consael de Paris VERITABLES BEIGNETS AUX POMMES, Grote Markt Groningen omstreeks 1930. Geëxploiteerd door de vennoten Nacke en Van Leeuwen. Op de achtergrond het stadhuis. (Bron: Foto P.B. Kramer, Collectie RHC Groninger Archieven, Kenmerk: NL-GnGRA_1785-5806.)

 

Handelsnaam Victor Consael

Exploitanten firma Victor Consael in chronologische volgorde
Victor Célestin Consael (Breda 1885 -  Breda 1918)
Jacobus van Leeuwen & Hendrik Frits Johannes Andreas Nacke (Breda 1919 -  Breda 1934)
Hendrik Frits Johannes Andreas Nacke (Breda 1934 - Breda 1947)
Anthonius Bernardus de Baar (Utrecht 1947 - Haastrecht 1967)
Adrianus Cornelis Flantua (Utrecht 1967 - Utrecht 1999)
Reina Flantua & Chris van der Steeg (Utrecht 1999 - Hilversum 2011)

 

Firma Victor Consael, exploitatie doorVictor Célestin Consael (Breda 1885 -  Breda 1918)

I. Pierre Ferdinand Consael, geboren Gent omstreeks 1817, overleden Gent 18 januari 1892, marchand colporteur [koopman / huis-aan-huisverkoper], banketbakker. marchand forain [koopman kermis]. Trouwde Christine Jeannette Lijssens, geboren Gent omstreeks 1824, ménagère [huishoudster], résidant à Louvain, Place de l'Université 2, section 2, marchande foraine [koopvrouw kermis]
Uit dit huwelijk:
I.1 Charles Pierre Joseph Consael, volgt IIa.
I.2 Adèle Sophie Consael, geboren Ath (België, Henegouwen) 17 juni 1845, overleden Amsterdam 8 juni 1871. Trouwde Amsterdam 4 december 1867 Willem Boesnach, geboren Eibergen 16 april 1844, overleden Amsterdam 25 juni 1917, impresario, acteur (komedie), kunsthandelaar, toneelspeler, fotograaf. Zoon van Josephus (Josua) Boesnach (Busnach) en Louisa Petronella Hart.
I.3 Victor Célestin Consael, volgt IIb.
I.4 Léopold Martin Consael, kermisreiziger.
I.5 Ferdinand François Consael, geboren Mons / Hainaut (België) 3 december 1850, overleden Breda 22 oktober 1893, koopman. Trouwde Joanna Balzaer.
I.6 Josephine Constance Consael, geboren Ath 11 maart 1854, overleden Gent 17 mei 1914, marchande foraine [koopvrouw kermis], foraine [kermis (reizigster)].
  Trouwde (1) Charles Krieger.
  Trouwde (2) Namen 11 januari 1891 Fernand Théodore Weis, marchand foraine [koopman kermis]. Zoon van Herman Josephus Weis, marchand foraine [koopman kermis], en Marie Frontier.
# # # # #
IIa. Charles Pierre Consael, geboren Ath (België, Henegouwen) 29 juni 1844, overleden Breda 2 maart 1906, koopman, confiseur (de Paris), suikerbakker, chocoladefabrikant, exploitant van een suikerkraam, te Groningen depothouder "Oosterhoutsche Moppen". Trouwde Amsterdam 19 maart 1873 Maria Elisabeth Winkels, geboren Amsterdam 23 mei 1841, overleden Zwolle 10 augustus 1904, koopvrouw. Dochter van Johannes Melgert Winkels, kramer, en Maria Martijn, koopvrouw.
Adverteerde met "nougat de Montelémard" (nougat de Montélimar) en "nougat Constantinopel transparent" (Lahat lokum of Turkish delight).
Uit dit huwelijk:
IIa.1 Maria Hortense Ferdinandine Consael, geboren Amsterdam 21 januari 1874, overleden Amsterdam 14 januari 1958.
  Trouwde (1) Gorinchem 27 december 1900, scheidde Dordrecht vóór 1903 Hinderikus Willem Witting, geboren Groningen 12 juni 1874, overleden Voorburg 16 april 1942, reiziger. Zoon van Hinderikus Witting, pettenmaker, koopman, en Hendrica Josefina van Baal. Uit dit huwelijk: Maria Elisabeth Witting (1901).
  Ongehuwd partnerschap (2) met Cornelis Johan Korporaal, geboren Den Helder 13 februari 1877, overleden Amsterdam 24 januari 1961, kelner, winkelier in sigaren, portier bar. Zoon van Johan Korporaal, onderbaas in een fabriek, en Johanna Alida de Kok. Uit dit partnerschap: Johanna Alida Korporaal (1902), Jeannette Christine Korporaal (1903), Cornelia Johanna Korporaal (1906).
  Trouwde (3) Amsterdam 16 juli 1919 Christiaan Vogel, geboren Utrecht 25 juli 1872, overleden Amsterdam 11 mei 1920, tapper, koopman, weduwnaar van Johanna Uiterwijk. Zoon van Petrus Josephus Vogel en Christina Gijbels.
IIa.2 Jeannette Christina Elisabeth Consael, geboren Arnhem 1876, overleden Deventer 17 juni 1877.
# # # # #
IIb. Victor Célestin Consael, geboren Ath (België, Henegouwen) 2 oktober 1847, overleden Breda 15 juli 1917, koopman, kermisreiziger, wafelbakker. Trouwde Schaerbeek (België) 29 september 1883 Domenica Riozzi, geboren Picinisco (Italië) 4 maart 1864, overleden Breda (St. Ignatiusziekenhuis) 18 juli 1953, begraven Breda (RK begraafplaats "Zuylen"), exploitante beignetskraam. Dochter van Antonio Riozzi en Maritina Canini.
Het echtpaar vestigde zich op 15 juni 1884 vanuit Schaerbeek te Breda, wettige woonplaats tot aan hun overlijden.
Uit dit huwelijk:
IIb.1 Jeanne Maria Adeline Consael, geboren Haarlem (Botermarkt) 17 augustus 1886, overleden Nijmegen 8 september 1886.
IIb.2 François Ferdinand Consael, geboren Haarlem (Botermarkt) 28 juli 1887, overleden Amsterdam 11 april 1888.
IIb.3 Emile Victor Dominique Consael, geboren Leeuwarden 11 juli 1889, overleden Breda 6 juli 1891.
IIb.4 Alphons Charles Joseph Consael, geboren Haarlem 3 augustus 1890, overleden Breda 26 oktober 1890.
IIb.5 Emma Ferdinande Domenica Consael, geboren Breda 9 oktober 1892, overleden Arnhem 10 februari 1967. Trouwde Breda 7 februari 1918 Bernardus Wilhelmus Verpoorten, geboren Arnhem 15 januari 1891, overleden Arnhem 25 april 1970, limonadefabrikant te Arnhem. Zoon van Wiebe Petrus Verpoorten, koopman, tapper, fabrikant, en Maria Elisabetha Jung.
IIb.6 Victor Guillaume Consael, geboren Deventer 22 maart 1902, overleden Breda 24 juli 1904.
Victor Célestin Consael
(Bron: Fotoarchief Stichting Kermis Cultuur)

Firma Victor Consael, vennoten Jacobus van Leeuwen & Hendrik Frits Johannes Nacke (Breda 1919 - Breda 1934)

Firma Victor Consael, exploitatie door Hendrik Frits Johannes Nacke (Breda 1934 - Breda 1947)

Jacobus van Leeuwen, geboren Wijk bij Duurstede 22 november 1888, overleden Breda 19 februari 1934, begraven Breda (protestantse begraafplaats Zuilen) 22 februari 1934, koffiehuishouder, kermisreiziger. Zoon van Cornelis van Leeuwen, asfalteur, en Jacoba Johanna Maria Spithoven. Trouwde Utrecht 17 april 1919 Sophia Christina (Fietje) van Netten, geboren Rotterdam 7 november 1884, overleden Breda 15 november 1969, begraven Breda (protestantse begraafplaats Zuilen) 19 november 1969.  Dochter van Pieter van Netten, conducteur, wisselwachter (1880, 1882), handelsagent (1894), koffijhuishouder (1904), en Alida Zwaan,
Uit dit huwelijk: geen nakomelingen bekend.
Fietje van Netten was een zeer opmerkelijke vrouw. Haar levensverhaal heb ik opgetekend in "Victor".

Hendrik Frits Johannes Andreas (Harrie) Nacke,  geboren Utrecht 15 februari 1896, overleden Breda 19 november 1971, winkelier, reiziger, op 30 december 1919 genaturaliseerd tot Nederlands staatsburger. Zoon van Gerhard Heinrich Nacke en Cornelia Gerarda Wessels. Trouwde Breda 3 maart 1926 Cornelia Barbara Driessen, geboren Breda 19 oktober 1902, overleden na 1971. Dochter van Henri Driessen, slager, en Adriana Maria van den Corput.
Uit dit huwelijk:
Cornelia Barbara Maria Nacke. Trouwde Breda 8 juni 1954 Reinder Popke Kappetein, geboren Rotterdam 17 juli 1925, overleden Bergen op Zoom 3 juli 2007, makelaar, verzekeringsinspecteur. Zoon van Willem Kappetein, politeagent, en Johanna Regiena Akkersma.

 

Firma Victor Consael, exploitatie door Anthonius Bernardus de Baar (Utrecht 1947 - Haastrecht 1967)

I. Anthonius Cornelius de Baar, geboren Utrecht 3 januari 1875, overleden Nijkerk (Huize St. Joseph) 14 december 1958, kelner. Zoon van Anthonius de Baar en Sara Elisabeth Marlet. Trouwde Utrecht 15 juni 1899 Anna Maria de Winter, geboren Utrecht 3 maart 1874, overleden Nijkerk (Huize St. Joseph) 24 mei 1953, begraven Utrecht (R.K. begraafplaats St. Barbara) 27 mei 1953.
Uit dit huwelijk:
I.1 Elisabeth Jeannetta Anna de Baar, geboren Utrecht 2 september 1900. Trouwde Utrecht 28 juli 1927 Emanuël Jacobs, geboren Utrecht 16 mei 1893. Zoon van Cornelis Marinus Jacobs en Theodora Elisabeth Vreedendaal.
I.2 Jeannetta Catharina Geertruida de Baar, geboren Utrecht 29 december 1902. Trouwde Utrecht 17 september 1930 Johannes Antonius Killestein, geboren Utrecht 15 mei 1896. Zoon van Simon Antonius Killestein en Johanna Huffener.
I.3 Anthonius Bernardus (Antoon) de Baar, volt II.
I.4 Bernardina Anna de Baar, geboren Utrecht 6 november 1910. Trouwde Jan Willem Meesterburrie.
# # # # #
II. Anthonius Bernardus (Antoon) de Baar,  geboren Utrecht 31 oktober 1908, overleden Gouda 20 maart 1997, kok (1933), zetkastelein (1939), exploitant café-restaurant Royal te Utrecht. Trouwde Utrecht 2 augustus 1933, scheidde Utrecht 8 februari 1971 Clasina Maria van Miltenburg, geboren Harmelen 7 oktober 1908, overleden Utrecht 23 januari 2004. Dochter van Johannes van Miltenburg, tuinder, en Alijda de Vrankrijker. 
Uit dit huwelijk:
II.1 Antonius Joannes de Baar.
II.2 Maria Clasina de Baar.
II.3 Alijda Anna Maria de Baar, geboren Utrecht 14 december 1938, overleden Utrecht 11 februari 1939.
II.4 Wilhelmina Maria de Baar.
II.5 Peter de Baar.
Overname Victor Consael door Antoon de Baar
Op 3 januari 1947 wordt A.B. de Baar, wonende Kanaalweg 103 te Utrecht, bij de Kamer van Koophandel te Breda ingeschreven als de nieuwe eigenaar van de firma Victor Consael. Aangever is de voormalige eigenaar H.F.J.A. Nacke, wonende Koninginnestraat 26 te Breda, tevens zaakadres.
Naast de kraam is De Baar ook eigenaar geworden van een salonwagen, een keukenwagen, drie pakwagens, een tractor, en het pakhuis in Breda. Vanaf 1950 exploiteert hij zijn zaak vanuit Utrecht. In 1956 brengt Antoon de Baar de diepte van zijn kraam met 5 meter terug tot 21 meter. Het front, daterend uit 1935, blijft onveranderd 12 meter breed.
In de zaak moest alles er tot in de puntjes verzorgd uitzien. De Baar: "Er lagen altijd lopers in de zaak en op de plekken waar geen lopers lagen, was de vloer bestrooid met zilverzand." Een van de vaste bakkers is Piet Alberts, die in 1963 de poffertjeskraam van de Gebroeders Werk overneemt.

Niet meer op reis

Antoon de Baar verkoopt in 1967 om gezondheidsredenen poffertjeskraam Victor Consael aan Ad Flantua, gediplomeerd banketbakker en patissier maar op dat moment vertegenwoordiger in horecaproducten. Flantua stopte begin jaren zeventig met reizen omdat exploitatie nauwelijks nog lonend is. Hij krijgt een vaste stek in de Utrechtse nieuwbouwwijk Kanaleneiland. Als winkelcentrum Hoog Catharijne klaar is verhuist Flantua naar het Vredenburg. Victor Consael wordt gerepareerd en gerestaureerd met onderdelen van een gesloopte kraam, die op het Houtplein in Haarlem wordt geleid door echtgenote Anja. Victor Consael moet wijken voor de bouw van Muziekcentrum Vredenburg en gedwongen verhuizing naar de Neude is het gevolg. De kraam is inmiddels (opnieuw) verkleind van 18 bij 11½ naar 11 bij 11 meter.

"In 1996 krijgt het Utrechts stadsbestuur het lumineuze idee om de Neude te transformeren van een treurige parkeerplaats met een poffertjeskraam in een heus stadsplein met Italiaanse allure", aldus de Volkskrant van 8 november 2003. Het plein is in 1998 ondermeer opgeleukt met fraaie klinkers, natuurstenen stoepranden en designbanken. Vijf jaar later is het plein verloedert. De poffertjeskraam is na ruim twee decennia op de Neude verrot en wordt noodgedwongen afgebroken. Begin 1996 maakt Flantua een frisse start aan het Vredenburg. Met een kraam van 10 x 10 meter (meer ruimte gunt de gemeente Utrecht niet), de zijwanden krijgen ramen en de boxen - 'chambres separées' - worden ingericht tot ruimtes voor vier personen. Het interieur verhuist mee, op de wafeloven na, "want hier in Utrecht eten ze geen wafels". Met het aanbrengen van centrale verwarming kunnen het gehele jaar pannenkoeken en poffertjes geserveerd worden.

Na tien jaar drijven opnieuw donkere onweerswolken over de kraam van Reina Flantua en Chris van der Steeg. Het Vredenburg gaat op de schop: het Muziekcentrum sluit zijn deuren om plaats te maken voor het Muziekpaleis en op de plaats van de kraam komen 76 appartementen. Mopperende klanten uiten hun boosheid in het blauwe boek bij de ingang, het "condoleanceregister" zegt Chris van der Steeg. Op de laatste dag op zondag 25 februari 2007 is de kraam tot de laatste plaats bezet. "Historie moet wijken voor financiële belangen." De poffertjeskraam wordt verkocht en begint in 2010 als Paleis Leeuwesteyn een nieuw leven op de grens van Leidsche Rijn Centrum en Parkwijk. Naast poffertjes en pannenkoeken staan vlees en vis op de kaart.

De kraam is sinds 2010 onderdeel van restaurant De Baai. Sinds 1 mei 2019 is de naam en het concept veranderd naar Mezze bij de Baai waar kleine Syrische mezzegerechten op de kaart staan [Algemeen Dagblad Indebuurt 6 mei 2019]. "Tot juni" lees ik op de website toen ik op 15 maart 2020 een kijkje nam. "De naam geeft het al aan. We willen de laatste maanden in Leidsche Rijn knallend afsluiten, voordat we gaan verhuizen naar een nieuwe locatie."

Reina Flantua en Chris van der Steeg pakken de draad in 2008 weer op. Op steenworp afstand van station Hilversum openen zij begin dat jaar hun winkelpand aan de Leeuwenstraat. Als ik in 2010 op een zonnige zaterdag rond het middaguur polshoogte neem zit de loop er nog niet in. De poffertjes smaken overheerlijk! Door gebrek aan klandizie gooit het ondernemersechtpaar na drie jaar de handdoek in de ring.

 

Utrecht Vredenburg, 2000. (Bron: Fotocollectie Henk Werk)   Hilversum Leeuwenlaan, 2010. (Bron: Fotocollectie Henk Werk)
 
 

 

Tekening naar bovenstaande foto (Bron: Domstad Rudie)

 

Firma Victor Consael, exploitatie door Adrianus Cornelis Flantua (Utrecht 1967 - Utrecht 1999)

Firma Victor Consael, exploitatie door Reina Flantua & Chris van der Steeg

I. Adrianus Flantua, geboren Utrecht 19 mei 1849, overleden Utrecht 17 mei 1922, kleermaker. Zoon van Adrianus Flantua, kleermaker, en Cornelia de Haan. Trouwde Utrecht 6 oktober 1875 Maria Rijksen, geboren Utrecht 21 augustus 1853, overleden Utrecht 27 mei 1928, naaister. Dochter van Rijk Rijksen, turfdrager, kuiper, grutter, en Maria Schoonheidt, baker.
Uit dit huwelijk:
I.1 Rijk Flantua, geboren Utrecht 9 september 1876, overleden Utrecht 13 november 1941. Trouwde Utrecht 1 mei 1902 Wilhelmina Sophia de Jong, geboren Vianen 15 juni 1877, overleden Utrecht 23 februari 1952. Dochter van Pieter de Jong en Wilhelmina van Eck.
I.2 Adrianus Cornelis Flantua, volgt II.
I.3 Gerardus Antonie Flantua, geboren Utrecht 22 december 1879, overleden Utrecht 20 januari 1957, begraven te Utrecht (Tolsteeg), leraar nijverheidsschool. Trouwde Utrecht 3 augustus 1905 Maria Engelina Nagtegaal, geboren Utrecht 17 oktober 1886, overleden Utrecht 16 mei 1950, begraven te Utrecht (Tolsteeg). Dochter van Leendert Antonius Nagtegaal en Maria de Klerk.
I.4 Maria Flantua, geboren Utrecht 11 november 1881, overleden Utrecht 25 september 1947.
Trouwde (1) Utrecht 20 juli 1911, scheidde Rotterdam (Arrondissementsrechtbank) 28 november 1921 Pieter Jacobus van Rossum, geboren Utrecht 16 maart 1881, overleden Utrecht 16 februari 1950. Zoon van Pieter Jacobus van Rossum en Johanna Saveur.
Trouwde (2) Utrecht 29 maart 1923 Lambertus Adrianus Otto van Steenis, geboren Utrecht 13 januari 1884, overleden Utrecht 1 februari 1939, gescheiden van Eeke van de Wijngaard. Zoon van Jan van Steenis en Anna Johanna de Coole.
I.5 Wilhelmina Flantua, geboren Utrecht 2 november 1883, overleden Utrecht 8 juni 1939. Trouwde Utrecht 27 augustus 1914 Arnoldus Marinus Groeneveld, geboren Utrecht 26 april 1887, overleden Utrecht 8 april 1971, huisschilder (zelfstandig ondernemer). Zoon van Arnoldus Marinus Groeneveld en Francina van Loevesijn.
I.6 Gijsbertus Flantua, geboren Utrecht 13 mei 1885, overleden Utrecht 24 november 1950, begraven te Utrecht (Soestbergen).
Trouwde (1) Utrecht 2 juni 1910 Clasina Maria Vermeulen, geboren Utrecht 18 april 1889, overleden Utrecht 6 maart 1944, begraven te Utrecht (Soestbergen). Dochter van Benjamin Wilhelmus Vermeulen en Dirkje de Wit.
Trouwde (2) Maria Sophia van den Hout.
I.7 Dirk Flantua, geboren Utrecht 4 oktober 1886, overleden Utrecht 28 mei 1950. Trouwde Utrecht 14 mei 1913 Jacoba Brus, geboren Rotterdam 20 september 1892. Dochter van Andries Brus en Adriana Bastiana Koopmans.
I.8 Cornelis Flantua, geboren Utrecht 10 februari 1888, overleden Utrecht 1 september 1888.
I.9 Cornelia Flantua, geboren Utrecht 29 maart 1889, overleden Utrecht? 3 november 1963, begraven te Utrecht (Tolsteeg). Trouwde Utrecht 9 augustus 1923 Jacob Rietveld, geboren Nieuwpoort 16 augustus 1891, overleden Utrecht? 12 november 1967, begraven te Utrecht (Tolsteeg). Zoon van Cornelis Rietveld en Neeltje Korevaar.
I.10 Bertus Flantua, geboren Utrecht 22 juni 1890, overleden Utrecht 2 juli 1892.
I.11 Johan Flantua, geboren Utrecht 4 januari 1892, overleden Utrecht 31 oktober 1951, kleermaker. Trouwde Utrecht 29 november 1923 Hendrika Berendina Veenstra, geboren Utrecht 14 januari 1901. Dochter van Alexander Johannes Veenstra en Zelia Elisa van Eden.
I.12 Anna Flantua, geboren Utrecht 3 september 1893, overleden Utrecht 27 maart 1895.
I.13 Anthonius Flantua, geboren Utrecht 9 december 1894, overleden Utrecht 9 mei 1896.
# # # # #
II. Adrianus Cornelis Flantua, geboren Utrecht 30 oktober 1877, overleden Utrecht 19 februari 1944, metselaar. Trouwde Utrecht 1 augustus 1901 Johanna Werkhoven, geboren Vianen 5 maart 1875, overleden Utrecht 29 augustus 1958, begraven Utrecht (Kovelswade) 2 september 1958. Dochter van Gerrit Werkhoven, werkman, en Sybilla Peek.
Uit dit huwelijk:
II.1 Adrianus Flantua, geboren Utrecht 24 december 1901, overleden Amsterdam 7 juni 1971, kantoorbediende, boekhouder. Trouwde Amsterdam 16 juli 1931 Aleida Wilhelmina Hijmering, geboren Amsterdam 21 mei 1903, overleden Heerlen 7 september 1977. Dochter van Aalbert Hijmering, banketbakker, en Wilhelmina Koot.
II.2 Sybilla Johanna Flantua, geboren Utrecht 26 augustus 1903. Trouwde Utrecht 16 juni 1927 Hendrikus Hardeveld, geboren Utrecht 28 september 1902, meubelmaker. Zoon van Gerrit Willem Hardeveld, werkman, en Jannetje Nijeboer. 
II.3 Rijk Flantua, geboren Utrecht 2 maart 1905, kleermaker. Trouwde Utrecht 16 juni 1932 Willemina Johanna Hamoen, geboren Utrecht 1911. Dochter van Wouter Andreas Hamoen, kruidenier, en Antje Lamberta van der Kwart.
II.4 Gerardus Anthonius Flantua, volgt III.
II.5 Gijsbertus Flantua, geboren Utrecht 18 september 1909.
II.6 Marinus Cornelis Johannes Flantua, geboren Utrecht 27 mei 1912.
II.7 Johannes Flantua, geboren Utrecht 25 juli 1915.
II.8 Maria Flantua, geboren Utrecht 22 november 1917.
# # # # #
III. Gerardus Anthonius Flantua, geboren Utrecht 4 mei 1907, overleden Utrecht 22 september 1972, begraven Utrecht (Tolsteeg) 27 september 1972, metselaar, taxiondernemer, controleur ziektewet. Trouwde Utrecht 3 juli 1930 Heinderijntje Heikoop, geboren Schoonhoven 27 oktober 1908, overleden Utrecht 9 april 1970. Dochter van Adrianus Heikoop, werkman, en Elisabeth Wendels.
Uit dit huwelijk:
III.1 Johanna Heinderijntje Flantua.
III.2 Adrianus Cornelis (Ad) Flantua, volgt IV.
III.3 Johannes Gijsbertus Flantua, geboren 1944, overleden Utrecht 24 augustus 1945.
III.4 Marinus Leendert Flantua.
# # # # #
IV. Adrianus Cornelis (Ad) Flantua, geboren Utrecht 11 mei 1936, overleden Moraira-Teulada (Spanje) 27 juli 2000, begraven te Maarssen (Algemene Begraafplaats), gediplomeerd banketbakker en patissier, patissier op ms Oranje, vertegenwoordiger in horecaproducten, in 1967 eigenaar geworden van de firma Victor Consael. Trouwde Anny Gerdina (Anja) van Ek.
Uit dit huwelijk:
IV.1 Reina Gerdina Flantua. Trouwde Chris van der Steeg.
IV.2 Annelies Flantua.

Geraadpleegde bronnen

Brabants Historisch Informatie Centrum, Toegangnummer 1087, Kamer van Koophandel voor West-Brabant (1922-1986), Handelsdossier Victor Consael (vervallen).
RHC Groninger Archieven, Serie Dossiers Secretarie Gemeente Groningen 1916-1965, Toegangnummer 1841 [2], dozen 540 t/m 544, code 1.824.511.2. Archiefstukken met betrekking tot de Groninger Meikermis, 1920-1964.
CBG, Algemeen Politieblad, 1886, blz. 1514. Veroordeling Léopold Martin Consael.
Frans van Halem, Poffertjes-salon "Victor Consael", Euro Kermis Magazine, 96-8, 95-1 en 95-2, Stichting Kermis Cultuur.
Frans van Halem, Victor Consael verhuist, Euro Kermis Magazine, 96-8, Stichting Kermis Cultuur.
Leidsche Courant, 20 november 1969, Fietje begraven zoals zij het wilde. Verslag correspondent over uitvaart en begrafenis Sophia Christina van Netten.

Heeft U vragen? Mist U informatie of heeft U tips? Deponeer ze in mijn elektronische brievenbus.

Nieuwe pagina: 7 januari 2011. Voor het laatst bijgewerkt: 22 november 2023.

Copyright © Henk Werk Met uitzondering van genealogische data is gehele of gedeeltelijke overname alleen toegestaan na schriftelijke toestemming.