Jos van Reen

mijn website - onderdeel genealogie

Wat is genealogie ?

Genealogie

Genealogie is het onderzoek naar onze voorouders en wat hen heeft beziggehouden.
Hierbij zijn twee richtingen mogelijk, namelijk van een persoon steeds verder terug in de geschiedenis en telkens de ouders van iemand opzoeken; dit wordt een kwartierstaat genoemd. Of je gaat uit van de oudste voorouders en brengt alle mannelijke nakomelingen in beeld; dit is een genealogie. Als je alle mannelijke en vrouwlijke nakomelingen vastlegt heet dat een parenteel.

Wat is een kwartierstaat?

Bij een kwartierstaat gaat men uit van n persoon welke het nummer 1 krijgt. Zijn of haar vader wordt aangeduid met nummer 2 en de moeder met nummer 3. De grootouders van vaderszijde zijn nummers 4 en 5 en van moederszijde zijn nummers 6 en 7. Per generatie vindt er dus een verdubbeling van de nummering plaats. Een even nummer duidt steeds op een mannelijke voorouder en een oneven nummer hoort steeds bij een vrouw. Dus als jezelf nummer 1 bent, dan is je vader nummer 2, je grootvader nummer 4, je overgrootvader nummer 8, enz., enz. Zo kun je ook nagaan dat de vrouw van je overgrootvader nummer 9 krijgt, terwijl hr vader dus nummer 18 is.

Op deze pagina vind je een kwartierstaat van de voorouders van mijn kleinkinderen.

Wat is een genealogie (of parenteel)?

Een genealogie is dus eigenlijk een stamboom. Daarbij wordt begonnen met de oudste (bekende) voorvader en daarvan worden alle nakomelingen met dezelfde naam in kaart gebracht. Hierbij krijgt iedere generatie een romeins cijfer en iedere nakomeling binnen die generatie een Arabisch cijfer. Deze nummering kan veranderen als er in een generatie "nieuwe" vondsten worden gedaan.

Bij een genealogie wordt steeds de mannelijke lijn van de familie gevolgd, maar aangezien zowel mannen als vrouwen bepalend zijn voor het doorgeven van genen en eigenschappen, is het eerlijker om alle nakomelingen uit te zoeken. Als we dus de mannelijke en de vrouwlijke kant volgen, spreken we van een parenteel. Hierbij wordt de familienaam losgelaten en komen veel meer namen voor dan in een genealogie.

Hieronder staan een aantal parentelen in schematische vorm van een grrot aantal voorouders.

parenteel van Reen de nakomelingen van Antonius van Reen en Mathiola Henskens uit Venray.

parenteel Puts de nakomelingen van Joannis Puts en Catharina Bisschops uit Roggel.

parenteel Lelieveld de nakomelingen van Franciscus Lelieveld en Sybilla Hermens uit Mook.

parenteel Oldenhof de nakomelingen van Gerrit Oldenhof en Janna Jans Beltman uit Zwolle.

parenteel de Jonker de nakomelingen van Adriaan de Jonker en Josijntje de Reuve uit Gorinchem.

parenteel Temminck de nakomelingen van Herman Temminck en Aeltgen Boonen uit Zutphen.

Voor het uitzoeken van al die gegevens is over het algemeen het beste om te beginnen bij jezelf (1 persoon), je ouders (2 personen) en je grootouders (4 personen). Schrijf alle gegevens op en controleer die gegevens met behulp van geboortekaartjes, trouwboekjes, bidprentjes, of andere "bewijzen". Waarschijnlijk kun je daarna wel terecht in de archieven. De Rijksarchieven zijn steeds te vinden in de provinciehoofdsteden; hier zullen ze je graag verder op weg helpen.

Hoe bewaar je al die gegevens?

De laatste jaren is door de groei van het aantal computers een groot aantal programma's gemaakt waarmee de genealoog zijn vondsten kan opslaan en bewaren. Zelf werk ik voornamelijk met Aldfaer, een gratis Windows-programma. Meer informatie over downloaden of aanschaffen kunt u vinden via de links op de startpagina.

 

februari 2015


Extra informatie

Mocht u hierop aanvullingen willen geven, dan zou ik dat graag van u horen. Stuur een bericht naar josvanreen(apenstaartje)ziggo.nl