Home | Lens | Luxeon Star | Filmkanaal | Micro Switch | Muis | Dodcap | N8 Filmpje | S8 Filmpje | Links | Info

De speciaal aangepaste muis


De muis is een belangrijk onderdeel van deze telecine opstelling, er is speciale elektronica (1*) ingebouwd om kontactbounce van de microswitch te elimineren. Een vertragingstijd zorgt ervoor dat de capturepuls pas gegenereerd wordt als het filmbeeldje absoluut stil staat. De lengte van de capturepuls is zodanig afgeregeld (2*) dat alle softwarematige handelingen in de computer precies in deze pulstijd plaats vinden. Het kabeltje (3*) is op de computer aangesloten, het kabeltje (4*) is op de microswitch aangesloten. Ter indicatie is op de muis een led aangebracht welke bij ieder te capturen filmbeeldje oplicht. ( * Beweeg de muiscursor over de foto. )

Door een optimale afregeling is een capture snelheid van ca. 7 beeldjes per sec. mogelijk. Dit lijkt langzaam, echter de computer heeft veel werk te verzetten. Het operating system moet bij iedere "muisklik" van de microswitch bepalen waar in het scherm de muiscursor staat en of er een geldige button onder zit en zo ja, de betreffende software opgestarten om één beeldje te capturen. Dit beeldje wordt dan aan de steeds groeiende avi file "geplakt".