Het genealogisch onderzoek. 

Hoe verloopt het....

Enige jaren geleden is bij een aantal personen, los van elkaar, de gedachte opgekomen om eens te kijken hoe de familie Pison eruit zag en waar haar wortels liggen. Onafhankelijk van elkaar gingen Wim van Ark (helaas overleden in 2002) uit Leiderdorp en Theo Pison uit Leiden op zoek in het Gemeente Archief op de Boisotkade te Leiden. Frank Pison en zijn echtgenote Cokky waren op zoek geweest naar een mogelijk familiewapen.

Computer programma
Al enige tijd liep Joop Pison met de gedachte, als ik nu een computerprogramma voor genealogie weet te bemachtigen dan ga ik op zoek naar het verleden van de familie Pison. Zo rond 1968 begon bij hem al iets van "waar kom ik vandaan" kriebels naar boven te komen. "Dat is dus - in 1998 -  zo'n 30 jaar geleden. Maar ja je bent nog jong en dan ligt het toch niet zo voor de hand om dit als hobby op te pakken." Tot hij begin 1999 van zijn vriend Leo Westerweel de hint kreeg dat er een heel goed Nederlandstalig Genealogie-programma bestaat t.w. ProGen. Een programma dat ook door kenners als zeer goed wordt ervaren. Dat gaf de impuls om echt aan het genealogisch avontuur te beginnen. Leo Westerweel was zijn grote stimulans en inspirator. Leo is op 27 december 2000 tijdens zijn vakantie in Frankrijk, op 67 jarige leeftijd, overleden.

Een eerste stap
Tijdens de dag vol genealogie en historie in het kader van 750 jaar naamsbekendheid van Reeuwijk, op 27 februari 1999, kwam Joop er achter dat Wim van Ark ook bezig was met een onderzoek naar de familie. Van de Nederlandse Genealogische Vereniging kreeg hij de gegevens van Wim. De afgelopen tijd heeft hij veel gebeld met diverse familieleden en heeft hij een aantal bijeenkomsten voor genealogie bezocht. Mogelijk dat we nu gezamenlijk het onderzoek kunnen voortzetten, dan hoeven we in ieder geval geen dubbel werk te doen. Er is al heel veel informatie bij elkaar gebracht. Ook is er naast de gegevens over de familie ook gekeken in welke soort van omstandigheden zij woonden en werkten. Het stuk over Leiden textielstad geeft daarvan enig inzicht.

De vroegste gegevens
Op dit moment zijn we officieel tot 1806 gekomen.(zie ook hieronder over "Het onderzoek".) In 1806 is iets gebeurt waar we om heen moeten. Dat wil zeggen er is geen verdere duidelijke informatie over de mannelijke voorvader. In de Roomsch Katholieke Kerk gegevens staat dat er een Francisea, "dochter van Joanna Engelbrecht en vader zoals gezegt Franciscus Pison" is aangegeven. Het blijkt dat deze "dochter" Franciscus is. Later, in 1853 geeft deze Franciscus bij de burgerlijke stand aan dat zijn moeder Joanna Pison, ook wel genaamd Bouchon, geboren te Leyden oud 76, ongehuwde dochter van Hendricus Bouchon en Catharina Arina Ingelbregt, is overleden.

We moeten nu kijken wat er voor 1806 aan familie Pison stond ingeschreven in Leiden. Er zijn wel gegevens beschikbaar over die familie Bouchon, maar ja dat is niet direct onze rechte lijn naar het verleden, voor wat betreft de naam Pison. Al is het in principe natuurlijk zo dat je in feite bij een ongehuwde vrouw de lijn van haar familie zou moeten volgen.  Er zijn overigens ook gegevens over Pison'en die we nog niet te pakken hebben gekregen. Zo is er een Hendricus Pison (1800) met vrouw en drie kinderen wonende op de "Heerengracht". En een Joanna Pison (1800), spinster aan het Galgenwater, die we (op microfiches) nog niet daadwerkelijk hebben gevonden. We weten dat zij er zijn geweest, omdat we eerst de kaarten van volkstellingen en het bevolkingsregister hebben doorlopen. Deze zijn in de gemeente archieven en het Centraal Bureau voor de Genealogie opgeborgen. Van de boeken zijn microfiches gemaakt. Ook is er informatie over een Trijntje Pison (geboren 16  januari 1684) gedoopt in de Loodskerk (deze kerk is na 1829 de "Oosterkerk" gaan heten), dochter van Isaac Pison en Catharina Mesaaj. Al de persoonlijke gegevens zijn op kaartjes geschreven en geven aan op welk microfiche je de informatie uit die boeken (volkstellingen, kerkboeken en bevolkingsregisters) kunt vinden. Het is dus een hele zoektocht en gepuzzel die dagen kan vergen. Van deze microfiches zijn door ons fotokopiŽen gemaakt, zodat de gegevens later verwerkt konden worden in het geautomatiseerde systeem "ProGen".

Belgische tak Pison
Via Internet is Joop op de Belgische tak van Pison gestuit. Met ťťn van hen heeft hij een geregelde correspondentie Ook heeft Joop vanuit zijn inmiddels opgebouwde kennissenkring, van genealogen, gegevens (van de PTT) van alle Pison’en in Nederland gekregen. In Limburg woont Ria Pison zij is ook een verwante uit de Belgische tak.

Deze Ria Pison heeft al heel veel informatie aan mij verstrekt, waarmee ik ook in deze tak erg veel personen en gegevens heb kunnen verwerken. Tevens gaf zij aan dat de Belgische vissersfamilie's Pison, Van Damme en/of (Petrus) Smagge  (betovergrootvader van Lydia Prenen) in het boek "Belle Stock" van Hendrik Conscience (1812-1883)  model hebben gestaan.  (zie ook Conscience bibliografie)

We zijn nog niet op een punt aangekomen dat de twee takken elkaar raken. Dat kan best nog even duren, maar er zijn minder Pison’en dan families met de naam Pietersen of De Boer. Het lijkt mij dat het toch niet een vreemde aanname is dat de twee takken van Pison enige verwantschap aan elkaar hebben. Naast uiteraard de naamsverwantschap.

Het onderzoek in Nederland:
Op dit moment is er dus onderzoek gaande in het Gemeente Archief van Leiden.

In de diverse boeken en klappers zijn we de nodige gegevens tegen gekomen. Bij twee personen zijn we informatie tegen gekomen dat ze buiten de gemeente Leiden zijn gehuwd. De vroegste informatie is van 1601/1644 (Lysbeth Pison en Lina Halling 5-3-1644 ondertrouw en trouwen in Leiderdorp) en (Sjen Geraert Pysson en Jan de Fleron 20-11-1601) (Bruidboeken).

(6 juli 1685 Pierre Piesou (Pison?)uit Switserland en Jacquelijne Poursel wonende Corte Vest: trouwen te Voorschoten)(Kerkelijke Ondertrouw boek)

Jan Pisson is begraven op 26 febr. 1644 b/d Vrouwenkerk. (Begraafboeken)

Jaeqc (de) Pisson is begraven te Leiderdorp 21 october 1671 (Buitenbegraven)

De vroegste gegevens die in Leiden zijn gevonden zijn die van: Trijntje kind van Isaac Pison en Catharina Mesaaj, op 16 januari 1684 gedoopt in de Loodskerk (deze kerk is na 1829 de Oosterkerk gaan heten). (Doopklapper van de NH kerk).

Ook zijn er interviews met familieleden en verwanten gehouden.

Verder onderzoek...
Ook is via Internet het nodige aan informatie te verkrijgen. Bijvoorbeeld via GeneaNet en GeneaBank  zijn er diverse onzerzoekers gesignaleerd die met de naam Pison bezig zijn geweest en daar ook informatie over hebben. Ook is er informatie te vinden van Pison'en in Amerika. Dat is in het jaar 1860 met gegevens van de volkstelling uit Alachua County. (Namen die voorkomen zijn: Emaline 40 jr. vrouw, William S. 19 jr. man, Georgia Ann 18 jr. vrouw, Jane E. 15 jr. vrouw, Joel 13 jr. man, James 11 jr. man, Mary 9 jr. vrouw, Josephine 7 jr. vrouw, George 3 jr. man en John 1 jr. man.) Mogelijk dat dit personen zijn die verwant zijn aan de Belgische tak. Recentere gegevens zij Email adressen van Pison'en in America. Maar zover is het onderzoek nog niet gevorderd om hier al verder vermelding over naar te doen.

Daarnaast ben ik geattendeerd op een onderzoek door Stephane Publie die de familienaam rond 100 jaar voor en 100 jaar na Christus te Romen heeft onderzocht. Thans ben ik via Internet deze Stephane op het spoor. U ziet er is nog volop onderzoek te doen......

Heeft u informatie stuur mij dan een email....
Graag ontvang ik informatie over de familie Pison: anekdotes, aanvullingen, verbeteringen m.b.t. de stamboomgegevens, kopieŽn van rouwkaarten, advertenties, foto's met info wie er op deze plaat zijn vastgelegd, etc. etc. "Ik merk dat hoe meer ik contact krijg met familieleden er ook meer informatie naar boven komt". Deze pagina is dan ook niet af en zal steeds weer aangepast worden bij vorderingen.

Zie ook familienaam onderzoek / Onderzoek informatie algemeen

klik hier  home.gif (8122 bytes) om naar mijn beginpagina te gaan

  Free counter and web stats update:  1 oktober 2011