Momenteel worden in de kwartierstaat alleen namen vermeld. Binnenkort zullen meer gegevens over de vermelde personen worden toegevoegd ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berend Gerkes

X

Trijntje Baukes

/\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\/

\/

\/

\/

\/

Lijsbet

Johannes B.

Klaas B.

Johannes

Trijntje

Berends

Vlaskamp

X

 

Saapke

 

Wijbrend

/\

 

 

 

 

 

 

 

Stamboom van de familie

\/

\/

\/

\/

VLASKAMP

Trijntje

Wybren

Wybren

Tjitze

zoals die ontstond

X

X

na het aannemen van de naam

Frans

Renske

door Johannes Berends

Anes

Reinders

in 1811

de Jong

Postma

/\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\/

\/

\/

\/

\/

Johannes

Johannes

Wytske

Wybren

Reinder

X

X

X

Maaike

Habele

Ankje

Tjerks

Jans

Wybes

Stienstra

Schuring

de Vries

/\

/\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

Rinske

Tjerk

Rinske

Aiske

Wytske

Tjitze

Reinder

Tjitze

Renske

Rinze

Renske

Gelske

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ankje J.

Jochem

Jacob

Lijsbert

Marijke

Antje

Tjitske

Grietje

Johannes

Koenraad

Anne

de Jong

Voersma

Stienstra

de Vries

de Vries

Kuiphof

Hijma

Andries

Roersma

Dijkman

Gros

Papa

/\

/\

/\

/\

/\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

Janke

Maaike

Jantje

Johannes

Jantje

Johannes

Tjerk

Tjitze

Cornelia

Ankje

Andries

Wybren

Tjitze

Tjesse

Jantje

Ankje

Pietje

Rinske

Gelske

Hendrika

X

X

X

X

X

X

X

Jenne

Gerrit

Trijntje

Jikke

Baukje

Antje

Feikema

Roode

Tijsma

Brandsma

Postma

van der Kooi

/\

/\

/\

/\

/\

/\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

Johanna

Tjitze

Elisabeth

Renske

Reinder

Pietje

Pieter

Froukje

Marijke

Sytske

Margaretha

Renske

Pieter

Renze

Andries

Bonne

Sjoerd

Tjisse

Meintje

Grietje

Jantje

Etje

Ankje

Iebeltje

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Oomke G.

Anna

Joop

Maaike A.

Jan

Maria

Klaske Anna

Katherina

Grietje

Veldkamp

Tuininga

van Heumen

Winsemius

van der Wal

Blaschewitz

Tuinstra

Sachno

van der Meulen

/\

/\

/\

/\

/\

/\

/\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

Johannes

Anna Jenny

Jenny Anna

Marcel

Trijntje M.

Petronella D.

Tjerk R.

Lena

Wybren

Wybren

Grietje

Jan

Anne

Cornelis S.

Philippus

Helena

Antje

Janke

Antje

X

X

X

X

X

X

X

Monique H.

Johannes

Elizabeth

Jitske

Catharinus

Geertje

Pietje

Michies

Horstman

Douma

Keizer

v.d. Werf

Wijkstra

de Jager

/\

/\

/\

/\

/\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

\/

Floor

Annebelle

Tjitze J.

Michiel

Bernhard J.

René

Marrit Nynke

Sjoerd Jan

Afke