...HOME..
..Contact.. ..DOWNLOADS.. ..Nieuws.. ..Forum/Vragen.. ..Links.. ..Webinfo.. ..boek_gratis.. ..Credits..

Bijdrage voor
ontwikkelling van
deze site
KLIK HIER
Aanvullende opties
Credits

Deze site is een uit de hand gelopen hobby

In het jaar 2003 kwam het nieuwe erfrecht los en het bleek dat er op dit gebied weinig info bestaat voor de consument in normaal Nederlands.
Omdat ik zelf ook de wet moest bestuderen, ben ik op het idee gekomen een site over het nieuwe erfrecht te maken, waarbij zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van juridische termen. (wat niet makkelijk is)

Ik hoop dat alles door mij duidelijk is omschreven, voor op- en aanmerkingen en kritiek kunt u mij mailen op erfrecht@breemans.net

Omdat het een hobby is, is voor de uitvoering over alles wat op deze site staat voor eigen risico en kunnen geen rechten aan worden ontleend

De in deze site gepresenteerde gegevens hebben dan ook geen enkele juridische status en worden u aangeboden zonder verdere garanties. De tekst van de Wet kan veranderen en ik heb niet de tijd dit dagelijks bij te houden. Ik wil de eventuele wijzigingen namelijk eerst bestuderen voordat ik op deze site een uitleg hierover geef. Deze website kan daardoor onmogelijk volledig up to date en foutloos zijn.
Verwijzingen naar websites, personen en/of rechtspersonen op deze website houden geen enkel waardeoordeel in en worden gegeven zonder garanties.
Gebruik van de informatie op deze website geschiedt geheel en uitsluitend op eigen risico van de bezoeker.
Voor juridisch advies moet u contact op te nemen met een notaris of wetswinkel.
Alleen publicaties van de site van de Belastingdienst en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen hebben een officieel karakter.

Gebruikvan deze website
  Deze website is eigendom van Rene Breemans. Door deze website te raadplegen/gebruiken gaat u akkoord met onderstaande condities. Als u hier niet mee akkoord gaat mag u deze website niet raadplegen/gebruiken.

Copyright
  Rene Breemans, the Netherlands. All Rights Reserved.

Intellectueel eigendom
  Niets van deze website mag gekopieerd, gereproduceerd, opgeslagen in een database, geupload, gedisplayed, verzonden of op welke manier ook, electronisch, mechanisch, gedrukt, gefotografeerd verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rene Breemans. Met uitzondering van het feit dat u een kopie van de informatie op deze site op een computer mag downloaden voor persoonlijk, niet commercieel gebruik en voor onderwijs. Het veranderen van (informatie op) deze website of gebruik van (de informatie op) deze website voor enige andere reden is een inbreuk op het copyright en overige rechten van Rene Breemans

Aansprakelijkheid
  In geen geval is Rene Breemans aansprakelijk voor enig verlies of incidentele, directe of indirecte schade resulterend uit het gebruik, misbruik of het niet kunnen gebruiken van (de informatie op) deze website, zelfs niet als geattendeerd wordt op de mogelijkheid dat dit soort schade zou kunnen ontstaan.

Privacy
  Persoonsinformatie verstrekt op deze website zal slechts gebruik worden omwille van het beheren van het gebruikersaccount en de daarbij behorende functionaliteiten. Daarnaast worden bezoekersstatistieken op geaggregeerd niveau verwerkt ter verbetering van de functionaliteit van deze website. Gegevens zullen onder geen beding worden verstrekt aan derden, noch worden gebruikt voor het verzenden van ongevraagde informatie per e-mail.

Garantie
  Deze website en alle informatie op deze website wordt aangeboden op een 'as is' basis. Er wordt geen expliciete of impliciete garanties gegeven over de volledigheid, prestaties, accuraatheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en geschiktheid voor gebruik ten behoeve van een specifiek doel van deze website en alle informatie op deze website.

Toepasbaar recht
  De bovenstaande condities zijn opgesteld naar Nederlands recht. Enig dispuut voortkomend uit deze condities zal alleen voor een Nederlandse rechtbank gebracht kunnen worden.