>
...HOME..
..Contact.. ..DOWNLOADS.. ..Nieuws.. ..Forum/Vragen.. ..Links.. ..Webinfo.. ..boek_gratis.. ..Credits..

Bijdrage voor
ontwikkelling van
deze site
KLIK HIER
Aanvullende opties
Deze site maakt GEEN gebruik van cookies om informatie op te slaan op de computer, echter wel door bepaalde advertenties op deze site.
Voor meer info klik hier
..........


Inleiding

De tekst op deze gehele site is puur voor informatie en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Voor voorwaarden gebruik deze site zie de "credits" pagina


De gegevens op deze site zijn bijgewerkt tot en met de wijzigingen van het jaar 2024.


Ik het ook twee boeken geschreven,
  eenvoudige uitleg:
  boek: "successiewet" met nog meer info over de erfbelasting, bedrijfsopvolging en belastingrente.
  boek: "erfrecht" met alles over het erfrecht.

  Deze boeken kunnen gratis worden besteld via erfrecht@breemans.net

KNOPPEN

Onder de knoppen aan de linkerkant staan de hoodstukken met de uitleg

knop ERFRECHT
  Hieronder staan de hoofdstukken met betrekking tot het erfrecht. (Boek 4 en Boek 1 Burgerlijk wetboek)


knop SUCCESSIE2009
  Hieronder staan de hoofdstukken over de Successiewet tot 31 december 2009
  (successierecht, schenkingsrecht, bedrijfsopvolging de wet tot 31 december 2009)
  Dit kan nog van belang zijn bij oude nalatenschappen


knop ERFBELASTING
  Hieronder staan de hoofdstukken over de erfbelasting vanaf jaar 2010 tot heden


knop SCHENKBLASTING
  Hieronder staan de hoofdstukken over de schenkbelasting vanaf jaar 2010 tot heden


Op 1 januari 2003 is het Nederlandse Erfrecht veranderd. Deze wet staat in boek 4 Burgerlijk Wetboek. (artikel 4:1 t/m 4:233)

De belangrijkste wijziging met het "oude erfrecht" is dat de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner nu financieel beter wordt verzorgd.

In het oude erfrecht (voor 1-1-2003) konden de kinderen hun erfdeel opeisen en de langstlevende echtgeno(o)t(e) was verplicht het erfdeel aan kinderen uit te betalen.
Hierdoor moest de langlevende echtgenoot meestal de "eigen woning" en andere vermogensbestanddelen verkopen, om de erfdelen uit te kunnen betalen. De langstlevende kon dan in sommige schrijnende gevallen in een klein huurhuisje met een klein pensioentje haar laatste dagen slijten of werd in een bejaardentehuis geplaatst.

De laatste wijziging van het Nederlandse erfrecht was in het jaar 1923. Tot dat jaar was de langstlevende echtgenoot geen erfgenaam. Alleen de kinderen konden erven. In het jaar 1923 werd de langstlevende echtgenoot dan ook erfgenaam en kon deze meedelen in de nalatenschap van erflater.

Nu, met ingang van het jaar 2003, krijgt de langstlevende echtgenoot nog meer rechten en kan deze van een goede oude dag genieten, zonder zich zorgen te maken, dat de kinderen hun erfdeel opeisen. De langstlevende kan nu niet meer in financiele problemen komen.

Klik links op de knop "ERFRECHT" voor hoofdstukken die gaan over de uitleg van het wettelijk erfrecht zoals omschreven in boek 4 van het Burgerlijk wetboek.
In deze hoofdstukken heb ik een eenvoudige, voorzover dit mogelijk is, uitleg gegeven van de regels betreffende de erfopvolging.

Onder de knop "SUCCESSIE 2009" staan de hoofdstukken die gaan over de fiscale regels van het successierecht voor een overlijden van voor 31 december 2009.

Onder de knop "ERFBELASTING" staan de hoofdstukken die gaan over de fiscale regels van de erfbelasting voor een overlijden na 1 januari 2010.

De tekst van deze site met nog meer uitleg en voorbeelden staat ook in een boek.

In het fiscale deel staat een uitleg van de successierechten en de nieuwe erfbelasting en schenkbelasting. Een uitvoerige uitleg van de erfbelasting en schenkbelasting kunt u lezen in mijn boek "eenvodige uitleg Successiewet"
Dit boek is gratis te bestellen via erfrecht@breemans.net

In het fiscale deel worden de erfbelasting,schenkbelasting en diverse vormen van verdelingen behandeld, o.a. de tweetrapsbepaling.

Bijdrage voor
ontwikkelling van
deze site
KLIK HIER