...HOME..
..Contact.. ..DOWNLOADS.. ..Nieuws.. ..Forum/Vragen.. ..Links.. ..Webinfo.. ..boek_gratis.. ..Credits..

Bijdrage voor
ontwikkelling van
deze site
KLIK HIER
Aanvullende opties

    Links naar verdere informatie over erfrecht
    en ander verwante informatie.reclame
Een schenkingsovereenkomst kan notarieel of onderhands worden opgemaakt
Een schenking opgemaakt met een notariele akte kan duur ziin. echter dit geeft wel meer zekerheid in de toekomst
Een andere manier was om de onderhandse schenkingsakte re laten registreren bij de belasitngdienst. echter deze mogelijkheid is per 2014 komen te vervallen
Er bestaat nog een andere mogelijkheid, om goedkoop, de datum van de schenkingsakte te registreren Ook kunnen de onderhandse akten daar worden bewaard.

Ga hiervoor naar https://www.istrongbox.nl/