Onderwerpen

Adel
Algemeen
Audiovisuele informatiedragers
Bedrijfsarchieven
Economische geschiedenis
Emigratie
Geschiedenis
Grafisch ontwerpers
Humanisme
Illustratoren
Indië
Kunst
Landbouw
Militairen
Molens
Natuur en milieu
Nederlandse Spoorwegen
Oorlog
Pers
Politiek
Psychologie
PTT
Religie
Scheepvaart
Schotland
Theater

Speciale archieven

| Archieven in Nederland | Wegwijzer genealogie | Genealogie Groningen | Genealogie Drenthe |
| Genealogie Hoeksche Waard | Genealogie Zeeland |
| home | e-mail|

Op deze pagina vindt u een overzicht van archieven of bewaarplaatsen die niet per provincie zijn in te delen. Het betreft hier archieven of bewaarplaatsen die collecties hebben die landelijk georiŽnteerd zijn.

Voor nadere toelichting en verwijzing naar de archieven in andere provincies zie de pagina Archieven in Nederland.

Zonder hulp van uw kant is het onmogelijk dit overzicht up-to-date te houden. Daarom verzoeken wij u ons op de hoogte te stellen van wijzigingen en aanvullingen door een e-mail te sturen naar: familiemolema@freedom.nl.


Adel


Hoge Raad van Adel
Bezoekadres: Nassaulaan 2-B, 2514 JS Den Haag
Postadres: Postbus 16325, 2500 BH Den Haag
tel.: 070 - 3 61 42 81
e-mail: info@hogeraadvanadel.nl
Openingstijden: Op afspraak van maandag - vrijdag 9.30 - 16.30 uur
Dienstverlening:
Taak: adviseren van de Kroon betreffende adelszaken, overheidsheraldiek, sommige naamswijzigingen en militaire emblemen; adviseren van lagere publiekrechtelijke lichamen betreffende vlaggen; adviseren van rechtspersonen en particulieren betreffende genealogie en heraldiek.

(laatste wijziging: 23-10-2017)

Koninklijk Huisarchief
Verzoeken voor het raadplegen van archieven en het verkrijgen van bruiklenen voor exposities kunt u schriftelijk indienen bij:
Bezoekadres: Paleis Noordeinde, Den Haag (Via
Paleistuin, Prinsessewal)
Postadres: Postbus 30412, 2500 GK Den Haag
tel.: 070 - 3 62 47 01
e-mail: koninklijk.huisarchief@dkh.nl
Dienstverlening:
In het Koninklijk Huisarchief berusten de persoonlijke archieven van de leden van het Huis Nassau en Oranje Nassau vanaf de dertiende eeuw tot heden.

(laatste wijziging: 23-10-2017)


Algemeen


Centraal Bureau voor Genealogie
Bezoekadres: Prins Willem-Alexanderhof 22, 2595 BE 's-Gravenhage
Postadres: Postbus 11755, 2502 AT Den Haag
Openingstijden:
Maandag: Gesloten
Dinsdag: 10.00-21.00 uur
Woensdag t/m vrijdag: 10.00-17.00 uur
Zaterdag en zondag: Gesloten

Dienstverlening:
De bronnenzaal is gratis te bezoeken. Het materiaal in de bronnenzaal zelf betreft bronnen in druk, op microfiche en microfilm. Materiaal uit de CBG Verzamelingen en CBG Bibliotheek is ter inzage aan te vragen. Dit dient een dag voorafgaand aan het bezoek te gebeuren vůůr 12 uur 's middags. Raadpleging gebeurt volledig op basis van zelfbediening. Individuele begeleiding wordt in de bronnenzaal niet meer aangeboden. Wel zijn er handleidingen en onderzoeksgidsen beschikbaar die uitleg geven over de aanwezige apparaten en het onderzoek in de verschillende bronnen. Met een zelf meegebrachte camera of mobiele telefoon kunnen afbeeldingen worden gemaakt van bronnen of een beeldscherm.

(laatste wijziging: 23-10-2017)

Kanselarij der Nederlandse Orden (KNO)
Bezoekadres: Nassaulaan 18, 2514 JT 's-Gravenhage
Postadres: Postbus 30436, 2500 GK 's-Gravenhage
tel.: 070 - 3 75 12 00
fax.: 070 - 3 65 29 23
Openingstijden: maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren op afspraak
Dienstverlening:
Men kan bij de kanselarij informatie vinden over mensen die door de Nederlandse regering ooit onderscheiden zijn. Schriftelijke verzoeken worden ook (gratis!) behandeld, indien er niet meer dan maximaal 2 vragen in gesteld worden.
Doelstelling/taak:

 • registratie van gedecoreerden;
 • verwerven en verstrekken van tekenen van onderscheiding en oorkonden;
 • adviseren van de regering inzake het instellen of wijzigen van onderscheidingen die van rijkswege worden toegekend;
 • ondersteuning van het Kapittel voor de civiele orden en het Kapittel der Militaire Willems-Orde.
Er zijn drie Nederlandse Ridderorden ingesteld bij wet:
 • de Militaire Willems-Orde;
 • de Orde van de Nederlandse Leeuw;
 • de Orde van Oranje-Nassau.
Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW)
Bezoekadres: Prins Willem-Alexanderhof 24, 2595 BE Den Haag
Postadres: Postbus 85630, 2508 CH Den Haag
tel.: 070 - 3 85 59 65
Doelstelling: op wetenschappelijk verantwoorde wijze beoefenen van de genealogie en de heraldiek.
Orgaan: De Nederlandsche Leeuw; Mededelingenblad
Overige info: bibliotheek en collecties zijn in beheer bij het Centraal Bureau voor Genealogie, Prins Willem-Alexanderhof 22, 2502 AT Den Haag, tel. 070-3814651.
(Bron: Pyttersen almanak 1999/2000, laatste wijziging 31-12-1999)
Het Meertens Instituut
Bezoekadres: Joan Muyskenweg 25, 1096 CJ Amsterdam

Postadres: Postbus 94264, 1090 GG Amsterdam
tel: 020 - 4 62 85 00
fax: 020 - 4 62 85 55
e-mail: meertens@meertens.knaw.nl
Openingstijden:
De DIV is dagelijks van 10.00 uur - 12.00 uur telefonisch bereikbaar voor afspraken voor bibiotheekbezoek of verzoeken om informatie
Dienstverlening:
Als onderzoeksinstituut heeft het Meertens Instituut niet in eerste instantie een publieksfunctie. Het richt zich vooral op wetenschappers en belangstellenden die werkzaam zijn op het terrein van taalvariatie of volkscultuur. Ook instellingen die op dit gebied kennis doorgeven aan, of vormgeven voor een breder publiek (musea, media, kennisinstellingen) kunnen de bibliotheek, de collecties en de documentatie raadplegen. Verzoeken om informatie over de genoemde onderzoeksgebieden kunnen bij de DIV worden ingediend.
In de Nederlandse Familienamen Databank kan opgezocht worden wat de oorsprong, betekenis en verspreiding van familienamen is.
Laatste wijziging 19-2-2000)
Nederlandse Genealogische Vereniging
Orgaan: Gens Nostra
(laatste wijziging: 24-10-2017)
Vestigingsregister Ministerie van Binnenlandse Zaken
ondergebracht bij de gemeente Den Haag
Dienstverlening: Bij dit register staan mensen geregistreerd die naar het buitenland zijn vertrokken en vice versa.
(laatste wijziging: 28-3--2015)


Audiovisuele informatiedragers


Stichting Nederlands Audiovisueel Archief (2 vestigingen)

Instituut voor Beeld en Geluid
Plaatsen
Bezoekadres Sumatralaan 45, Hilversum
Postadres Postbus 1060, 1200 BB Hilversum
Telefoon 0 35 - 6 77 26 89
Fax 0 35 - 6 77 59 30
e-mail info@naa.nl
Openingstijden
Dienstverlening
Bereikbaarheid
Catering
Laatste wijziging 29 juni 2002

NAA omroepmuseum
Plaatsen
Bezoekadres Oude Amersfoorsteweg 121-131, Hilversum
Postadres Postbus 1060, 1200 BB Hilversum
Telefoon 0 35 - 6 88 58 88
Fax 0 35 - 6 83 91 63
e-mail
Openingstijden
Dienstverlening
Bereikbaarheid
Catering
Laatste wijziging 16 oktober 2000


Bedrijfsarchieven


BedrijfsArchieven Register Nederland
Bezoekadres: Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam
tel: 020 - 6 68 58 66
fax: 020 - 6 65 41 81
e-mail: VID@iisg.nl
Dienstverlening:
Het BedrijfsArchieven Register Nederland (BARN) bevat gegevens over bewaard gebleven (historische) bedrijfsarchieven in openbare archiefbewaarplaatsen, bij ondernemingen of in particuliere collecties. Het wordt beheerd door het Nederlands Economisch Historisch Archief (NEHA) te Amsterdam.

(laatste wijziging: 8-11-1999)


Economische geschiedenis


Nederlands Economisch Historisch Archief
Plaatsen  
Bezoekadres Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam
Postadres
Telefoon 020 - 6 68 58 66
Fax 020 - 6 65 41 81
E-mail info@neha.nl
Openingstijden maandag t/m/ vrijdag 9.00 - 17.00 uur
(Gesloten op: 1 januari, Goede Vrijdag, Pasen, 30 april, Hemelvaartsdag, Pinksteren en 25 en 26 december)
Dienstverlening Het beheren van particuliere economisch historische archieven voor bedrijfshistorici en onderzoekers naar de geschiedenis van ondernemend Nederland. In de collectie zijn zo'n 3000 gedenkboeken van bedrijven en economische organisaties. Tevens is er historische literatuur over techniek en landbouw aanwezig.
Bereikbaarheid Auto:
Afslag Zeeburg (S114) van de rondweg (A10). Aan het eind van de Piet Heyn-tunnel links; de twee straat links is de Cruquiusweg.
Trein: Amsterdam-Muiderpoort (15 min. lopen).
Tram: lijnen 7 en 10 naar Javaplein; lijn 14 naar Molukkenstraat;
Bus: lijn 39 naar Cruquiusweg; lijn 43 naar Veelaan; lijn 22 naar Zeeburgerdijk; lijn 32 naar de Cornelis van Eesterenlaan
Catering  
Laatste wijziging 31 oktober 2001
   Emigratie


Stichting in de Voetsporen
Adres: Houtduif 40, 3641 WJ Mijdrecht
tel.: 02 97 - 28 20 32
Doelstelling: geschiedkundig onderzoek naar de landverhuizing in de jaren 1845-1880 en naar het stichten van Nederlandse nederzettingen in de Verenigde Staten; herstel van contacten met die gebieden; organisatie van reizen om de doelstelling te onderschrijven.

(Bron: Pyttersen almanak 1999/2000, laatste wijziging 31-12-1999)


Geschiedenis


Instituut voor Nederlandse geschiedenis
Plaatsen  
Bezoekadres Prins Willem-Alexanderhof 5
Postadres 90755, 2509 LT Den Haag
Telefoon 070 - 3 15 64 00
Fax 070 - 3 85 40 98
E-mail rgp@inghist.nl
Openingstijden Het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING) maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het ING vervult een taak op het terrein van de infrastructuur van de wetenschappelijke bestudering van de geschiedenis van Nederland. Deze positie komt tot uitdrukking in de soort publicaties: tekstedities, onderzoeksgidsen, repertoria, naslagwerken en het in stand houden van een tijdschrift. Het ING is in 2002 een samenwerkingsverband aangegaan met het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, vooral met het doel tot het gezamenlijk uitgeven van de Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, het wetenschappelijk tijdschrift over de Nederlandse geschiedenis. Onderzoek alsmede de ondersteuning van redactiecommissies vindt plaats als project van het instituut door instituutspersoneel, in een samenwerkingsverband met een andere instelling (bijvoorbeeld een universiteit of archief) of als door derden uitgevoerd project. In het laatste geval treedt het ING alleen als uitgever van de publicatie op. De publicaties van het ING verschijnen in boekvorm in een van de series van het instituut en/of als elektronisch bestand
Dienstverlening  
Bereikbaarheid Het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis is gevestigd op de 5e etage van het complex waarin o.a. ook de Koninklijke Bibliotheek, het Letterkundig Museum en het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie hun onderkomen hebben. Het KB-complex bevindt zich tussen het Centraal Station en de Utrechtse Baan in Den Haag. Vanaf perron 12 op het Centraal Station wordt aangegeven hoe te lopen om de hoofdingang van de bibliotheek te vinden. Bezoekers die met eigen vervoer komen, vinden rond het Centraal Station diverse parkeergarages. Fietsen kunnen gestald worden in de rekken onder de hoofdingang van de KB.
Catering  
Laatste wijziging 14 juni 2003
   


Grafisch ontwerpers


Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers (NAGO)
Bezoekadres: Keizersgracht 497-sous, 1017 DM Amsterdam
tel: 020 - 6 26 66 33
fax: 020 - 6 26 66 44
e-mail: bureau@nago.demon.nl
Openingstijden: op afspraak
Doelstelling:
Het Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers werd in 1992 opgericht met het behoud van grafische ontwerpersarchieven als eerste doel. De archieven van Dick Elffers (1910-1990), Otto Treumann (1919) en Jan Bons (1917) zijn door NAGO ontsloten en ondergebracht bij het Stedelijk Museum Amsterdam. Met de NAGO Database worden deze oeuvres toegankelijk gemaakt voor onderzoekers en design-geïnteresseerden. NAGO stimuleert onderzoek naar de ontwikkeling van het grafisch ontwerpen in Nederland en verzamelt historische en biografische gegevens en verwijzingen naar belangrijke literatuur. Het publiek maken van dit jonge cultuurgoed in tentoonstellingen en publicaties wordt door NAGO ondersteund. Twee maal per jaar verschijnt een NAGO Nieuwsbrief met wetenswaardigheden uit de archieven in ons beheer en nieuws over activiteiten, komende of lopende tentoonstellingen, nieuwe publicaties op het gebied van het grafisch ontwerpen.

(laatste wijziging: 30 maart 2002)


Humanisme


Het Humanistisch Archief
(Centrum voor archivering en documentatie m.b.t. het humanisme in Nederland vanaf 1850) Bezoekadres: Van Asch van Wijckskade 28, 3512 VS Utrecht
tel.: 030 - 2 39 01 64
fax.: 030 - 2 39 01 70
email: humarc@uvh.nl
Openingstijden: Het archief is vrij toegankelijk voor iedereen die onderzoek doet naar personen of organisaties uit de humanistische beweging
Dienstverlening:
Het Humanistisch Archief bewaart documentatiemateriaal van de humanistische stroming in Nederland vanaf 1850. Het gaat de versnippering van humanistisch documentatiemateriaal en het bewaren daarvan op ongeschikte lokaties tegen.
Het archief bevat schriftelijk en audiovisueel materiaal van humanistische personen en organisaties. In de toekomst zal dit worden aangevuld met op band vastgelegde interviews met belangrijke personen uit de humanistische beweging in Nederland.

(laatste wijziging: 24-8-1999)


Illustratoren


Stichting Kijken
Bezoekadres: dhr/mr R.Bellemans, IJmeerstraat 34, 8226 JS Lelystad
tel.: 03 20 -25 73 69
e-mail: kijken@flevonet.nl
Openingstijden: op afspraak
Dienstverlening:
Stichting Kijken beheert twee archieven: een over kinderboekenillustratoren en een over het tentoonstellen. Het archief bevat: meer dan duizend originele illustraties, voorstudies en dia's van werk van illustratoren als The Tjong Khing, Sylvia Weve, Alfons van Heusden, Dagmar Stam, Gitte Spee e.v. anderen. Daarnaast correspondentie met illustratoren en kinderboekenschrijvers, veel kinderboeken waaronder verschillende bijzondere uitgaven, proefdrukken, manuscripten etc.. Tot slot nog allerlei boeken over kinderboekenillustratoren, fondslijsten van kinderboekenuitgevers etc.

Op het gebied van tentoonstellen heeft de stichting cursusmateriaal, vakliteratuur en veel voorbeelden van uitnodigingen voor tentoonstellingen.


Indië


Stichting Indisch Familie Archief (SIFA)
Plaatsen  
Bezoekadres Stadhouderslaan 2, 2517 HW Den Haag
Postadres  
Telefoon tel.: 070 - 3 65 09 09
Fax  
e-mail 113026.3460@compuserve.com.nl
Openingstijden 10.00 - 15.00 uur
Dienstverlening Informatie-centrum op genealogisch, biografisch en iconografisch gebied betreffende Europeanen en daarmee gelijkgestelden in het voormalige Nederlands-Indië ten dienste van hun nakomelingenschap.
De Stichting telt ca. 120 donateurs. Ze brengt gegevens bijeen betreffende Europese families uit het voormalig Nederlands Indië. Ook spoort de Stichting ontbrekende gegevens op in openbare archieven en instellingen.
Bereikbaarheid  
Catering  
Laatste wijziging  
   

Zie ook:

Koninklijk Instituut voor de Tropen
Bezoekadres: Mauritskade 63, 1092 AD Amsterdam
tel: 020 - 5 68 82 72
fax: 020 - 5 68 82 86
e-mail: pr@kit.nl
Openingstijden:
Bijzonderheden: Het KIT heeft een rijk archief met informatie over het koloniale tijdperk.

(laatste wijziging: 16-10-1999)


Kunst


Stichting Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie/Iconografisch Bureau
Bezoekadres: Prins Willem Alexanderhof 5, Den Haag
Postadres: Postbus 90418
tel: 070 - 3 33 97 77
fax: 070 - 3 33 97 89
e-mail:
info-ib@rkd.nl
Openingstijden:  maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur
Bijzonderheden:
Het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (Stichting RKD) is een wetenschappelijk documentatiecentrum voor de westerse beeldende en toegepaste kunsten vanaf de late Middeleeuwen tot heden, de Nederlandse in het bijzonder. Voor de genealoog zijn vooral de archieven en archivalia van kunstenaars, kunstenaarsverenigingen, kunsthistorici en -critici, kunsthandelaren en -verzamelaars en restauratoren interessant.
Het Iconografisch bureau maakt eveneens deel uit van de Stichting RKD.

(laatste wijziging: 5-8-2006)

Landbouw


Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut
Bezoekadres: Oude Kijk in 't Jatstraat 26, 9712 EK Groningen
tel.: 050 - 3 63 59 44
Openingstijden: op afspraak
Bereikbaarheid:
Dienstverlening: Geschiedenis van de landbouw: Kopieën van ca. 150 agrarische bedrijfsboekhoudingen, vooral uit Groningen.

(laatste wijziging: 20-8-1999)


Militairen


Instituut voor Maritieme Historie (IMH)
Bezoekadres: Jan van Nassaustraat 112, 2596 BW Den Haag (Benoordenhoutkwartier)
Postadres: Postbus 20702, 2500 ES 's-Gravenhage
tel.: 070 - 3 16 28 53
fax.: 070 - 3 16 28 61
e-mail: marhissec@marstaf.navy.dnet.mindef.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur
Doelstelling:
Het onderzoeken van de maritieme / marinegeschiedenis vanaf ca. 1500 en het stimuleren en ondersteunen van onderzoek naar de maritieme / marinegeschiedenis door derden. Voorts het bijeenbrengen, behouden en toegankelijk maken van collecties, bibliotheek en documentatie op bovengenoemde gebieden.

Collectieprofiel

 • Speciale verzamelingen op het gebied van emblemen, marinematerieel en de Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog
 • Maritieme geschiedenis
 • Admiraliteiten
 • Koninklijke Marine en koopvaardij
 • 30.000 boeken en brochures
 • 800 tijdschrifttitels
 • Jaarboeken en jaarverslagen
 • Schependocumentatie en personendocumentatie
 • Foto's, films en video's
 • Scheepsbouwtekeningen
 • Particuliere en verenigingsarchieven
 • Admiraliteitsarchieven uit de 17e en 18e eeuw op microfiches
Luchtmachtstaf, Sectie Luchtmachthistorie
Postadres: Postbus 20703, 2500 ES 's Gravenhage
Dienstverlening:
Militaire dossiers, bijvoorbeeld van Nederlandse vliegers die in dienst waren van de RAF in de Tweede Wereldoorlog.
(laatste wijziging:14-7-2002)
Sectie Militaire Geschiedenis
Bezoekadres: Oude Waalsdorperweg 25-35, gebouw 240 MPC 58A, Den Haag
Postadres: Postbus 90701, 2509 LS Den Haag
tel.: 070 - 3 16 58 36
fax.: 070 - 3 16 58 51
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 8.15 - 12.30 uur en van 13.15 - 16.45 uur (na afspraak) Bereikbaarheid:
De Sectie is vanaf station Den Haag HS bereikbaar met buslijn 5, uitstappen halte Else Mauhslaan en vanaf station Den Haag Laan NOI met buslijn 23, uitstappen halte Bronovoziekenhuis.
Dienstverlening:
Het documentatiecentrum is bedoeld voor iedereen die zich (verder) wil verdiepen in de militaire geschiedenis van de landmacht. Behalve een redelijke collectie boeken en rapporten is er ook een kamer met landkaarten. In het archief zit een collectie rapportjes, tekeningen e.d. die verzetsgroepen tussen 1940-1945 naar Engeland hebben gestuurd. De ontsluiting is slecht maar de inventaris kan als tekstdocument op diskette gezet worden.
Catering: er is een kantine in een ander gebouw waar bezoekers terecht kunnen.
(laatste wijziging: 8-11-1999)
Nederlands Zouavenmuseum
Bezoekadres: Markt 31, Oudenbosch
Postadres: Postbus 198, 4730 AD Oudenbosch
tel.: 01 65 - 31 34 48
Openingstijden:
Mei t/m Sept.: dinsdag, donderdag en de eerste en derde zondag van 14.00 - 17.00 uur. Overige maanden op afspraak.
Dienstverlening:
Oudenbosch was in de jaren 1864 - 1870 het verzamelpunt voor de Nederlandse zouaven, met 3000 man het grootste contingent van het toenmalig Pauselijke leger. Het museum heeft registers en ander archiefmateriaal van belang in onderzoek.
Bereikbaarheid:
(laatste wijziging: 15-11-1999)


Molens


Stichting Molendocumentatie SMD
Bezoekadres: Sarphatistraat 634, 1018 AV Amsterdam
tel.: 020 - 6 23 87 03
fax: 020 - 6 38 33 19
Doelstelling: beheren van de archieven, bibliotheek en verdere documentatie van de Vereniging De Hollandsche Molen.

(Bron: Pyttersen almanak 1999/2000, laatste wijziging 15-11-1999)

Natuur en milieu


Heimans en Thijsse Stichting
Bezoekadres: Plantage Middenlaan 2-C, 1018 DD Amsterdam
Postadres: Nieuwenweg 25, 6871 CA Renkum
tel.: 03 17 - 31 28 95
Doelstelling: aanmoedigen en ondersteunen van activiteiten die de natuurbeleving, de natuurstudie, het natuurbehoud en de natuureducatie bevorderen; bevorderen van het behoud en de toegankelijkheid van (historische) bronnen en archieven die bovengenoemde gebieden betreffen. Overige info: de Stichting telt ca. 500 donateurs. De Stichting tracht haar doel te bereiken door het dienstbaar maken aan de natuurbescherming van een bibliotheek en archief met de publicaties van en over E. Heimans en Jac.P. Thijsse, alsmede van hun tijdgenoten en navolgers; verlenen van steun aan exposities, uitgaven en onderzoeken; periodiek toekennen van de Heimans en Thijsse Prijs.

(Bron: Pyttersen almanak 1999/2000, laatste wijziging 15-11-1999)

Nederlandse Spoorwegen


Archieven Nederlandse Spoorwegen en voorgangers
De archieven zijn ter inzage in Het Utrechts Archief
Bezoekadres: Alexander-Numankade 201, 3572 KW Utrecht
tel: 030 - 2 86 66 11
fax: 030 - 2 86 66 00
e-mail: inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
donderdag 9.00- 21.00 uur
zaterdag 9.00-12.30 uur (m.u.v. juli t/m oktober)

In grote lijnen zijn de volgende archieven en collecties ter beschikking: Archieven van nagenoeg alle Nederlandse spoorwegmaatschappijen, waarvan de grootste worden gevormd door:

 • Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HSM) (1837-1937)
 • Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij (NRS) (1845-1890)
 • Nederlandsche Centraal-Spoorweg-Maatschappij (NCS) (1866-1934)
 • Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (SS) (1863-1937)
 • Nederlandse Spoorwegen (NS) (1938-1980)

In principe is er voor ieder archief van een spoorwegmaatschappij een aparte inventaris. Alleen de NS kent afzonderlijke inventarissen per dienstonderdeel en bovendien aparte inventarissen voor de collectie spoorboekjes en voor de personeels- en pensioenregisters. In totaal is er ongeveer 1600 meter archiefmateriaal van de spoorwegen overgedragen.

De personeels- en pensioenregisters zijn op microfilm gezet en belangstellenden kunnen de stamkaarten gratis inzien.
Op de website van het Utrechts Archief zijn de inventarissen van de archieven van de Spoorwegen in hun geheel te vinden: http://www.hetutrechtsarchief.nl

(laatste wijziging: 18 december 2005)


Oorlog


Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Plaatsen
Bezoekadres Herengracht 380, 1016 CJ Amsterdam
Postadres  
Telefoon 020 - 5 23 38 00
Fax 020 - 523 38 88
e-mail info@niod.nl
Openingstijden maandag 13.00 - 18.00 uur
dinsdag 09.00 - 18.00 uur
woensdag 09.00 - 18.00 uur
donderdag 09.00 - 18.00 uur
vrijdag 09.00 - 17.00 uur
Dienstverlening Oorlogsdocumentatie heeft de volgende taken:
het verzamelen, bewaren, ontsluiten en beschikbaar stellen van archieven over de Tweede Wereldoorlog;
het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het publiceren hierover;
het geven van informatie aan overheidsinstellingen en aan particulieren.
Toegankelijkeid van de collecties: de bibliotheek is vrij toegankelijk. Er worden geen boeken uitgeleend; deze kunnen in de studiezaal geraadpleegd worden en er zijn kopieermogelijkheden. Op de studiezaal zijn de belangrijkste toegangen tot de archiefcollecties voor iedereen ter inzage.
Bereikbaarheid Het NIOD is goed bereikbaar per openbaar vervoer. Vanaf het Centraal station: trams 1, 2 en 5, uitstaphalte Spui. Vervolgens richting naar de Singel en via de Wijde Heisteeg naar de Herengracht. (ca. 200 meter lopen). Het gebouw is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Parkeren in de omgeving is duur en lastig
Catering
Laatste wijziging 18 juli 2005

Oorlogsgravenstichting
Postadres: Postbus 85982, 2508 CR Den Haag
tel.: 070 - 3 13 10 80
fax: 070 - 3 62 15 46
email: info@ogs.nl
Dienstverlening:
In het necrologische bestand van de Oorlogsgravenstichting zijn de personalia van meer dan 180.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers geregistreerd. In Nederland beheert de Stichting twee erevelden. Het militair ereveld Grebbeberg te Rhenen (U) en het Nederlands ereveld Loenen bij Apeldoorn (Gld). Wereldwijd beheert de Oorlogsgravenstichting 50.000 Nederlandse oorlogsgraven

(laatste wijziging: 6 juli 2001)
Zie ook:

Stichting Burger-Oorlogsgetroffenen
Postadres: Kerklaan 25, 7311 AB Apeldoorn
Tel:055 - 5 22 00 88
Fax:055 - 5 22 42 49
Dienstverlening
De Stichting Burger-Oorlogsgetroffenen (SBO) behartigt de belangen van onder meer die Nederlandse jongens en mannen die in de Tweede Wereldoorlog gedwongen werden tewerk gesteld in Duitsland.
(laatste wijziging: 6-3-2000)

Stichting Oorlogs- en verzetsmateriaal
Plaatsen  
Bezoekadres Cascadeplein 4 9726 AD Groningen
Postadres Postbus 30040 9700 RM Groningen
Telefoon 050 - 5 99 20 27
Fax 050 - 5 99 20 50
E-mail info@ovmg.nll
Openingstijden  
Dienstverlening Documentatie- en informatiecentrum over de geschiedenis van het verzet in Groningen.
Bereikbaarheid De stichting is gevestigd in het gebouw van de Groninger Archieven
Catering  
Laatste wijziging 21 maart 2004
   


Pers


Nederlands Persmuseum
Bezoekadres: Cruquiusweg 31, Amsterdam
tel: 020 - 6 68 58 66
fax: 020 - 6 65 41 81
e-mail: npm@iisg.nl
openingstijden: maandag - vrijdag 9.00-17.00 uur
collectie: het museum heeft als doel het documenteren, bestuderen en toegankelijk maken van de Nederlandse persgeschiedenis. Het museum beheert periodieken (1610-heden), politieke tekeningen, foto's, penningen, affiches, archieven. Het zwaartepunt van de collectie ligt op algemene geschiedenis; foto, film; techniek
overige info: Studiezaal vrij toegankelijk; overige bezoeken na afspraak.

(Bron: Pyttersen almanak 1999/2000, laatste wijziging 1-1-2000)

Politiek


Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen
Bezoekadres: Oude Boteringestraat 52, 9712 GL Groningen
tel.: 0 50 - 3 63 68 30
fax: 0 50 - 3 63 72 56
e-mail: DNPP@ub.rug.nl
Openingstijden: op afspraak
Bereikbaarheid:
Dienstverlening: Landelijke politieke partijen vanaf 1900. Vele archieven van organisaties en personen.

(laatste wijziging: 20-8-1999)


Psychologie


Archief en Documentatiecentrum Nederlandse psychologie (ADNP)
Bezoekadres: Grote Kruisstraat 2/1, 9712 TS Groningen
tel.: 0 50 - 3 63 63 33 / 3 63 64 65
fax: 0 50 - 3 63 63 04
e-mail: A.D.N.P@ppsw.rug.nl
Openingstijden: op afspraak
Bereikbaarheid:
Dienstverlening: inzage collecties, informatieverlening m.b.t. geschiedenis en ontwikkeling van de psychologie in Nederland
Catering: het ADNP is gevestigd in het gebouw van de faculteit ppsw van de Rijksuniversiteit Groningen. Bezoekers kunnen gebruik maken van de faciliteiten daar.


PTT


Museum voor Communicatie
Bezoekadres: Zeestraat 80-82, 2518 AD Den Haag
tel: 070 - 3 30 75 00
fax: 070 - 3 60 89 26
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur
zaterdag en zondag 12.00-17.00 uur
e-mail: info@muscom.nl
Collectie:
Als u een PTT-medewerker als familielid heeft en u weet zijn of haar geboortedatum bestel dan een kopie van zijn of haar loopbaanstaat. Voor meer informatie over loopbaanstaten kunt u contact opnemen met de bibliotheek op werkdagen (niet op vrijdag) tussen 9.00 en 12.00 uur. Om een dienststaat aan te vragen stuurt u uw verzoek naar de afdeling bibliotheek of maakt u een afspraak om de studiezaal te bezoeken. De studiezaal is alleen geopend op donderdagen, na telefonische afspraak.

(laatste wijziging 12-12-1999)

Religie


Het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) HDC
Bezoekadres: De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam (hoofdgebouw VU), Kamer 1B-41
Telefoon: 020 -
5 98 52 70
E-mail: hdc@ubvu.vu.nl
Openingstijden: ma. t/m vr. 9.00 - 17.00 uur.
Laatste mutatie: 9 mei 2013

Het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) (HDC) is onderdeel van de Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit Amsterdam (UBVU). Het HDC richt zich op de geschiedenis van het protestantisme in Nederland na 1800. Het verzamelt en ontsluit archieven van hervormde, gereformeerde en evangelicale personen en instellingen, die de afgelopen twee eeuwen een rol van betekenis hebben gespeeld in het openbare leven in Nederland.

Katholiek Documentatie Centrum (KDC)
Bezoekadres: Erasmuslaan 36, 6525 GG Nijmegen
Postadres: Postbus 9100, 6500 HA Nijmegen
Telefoon: 024 - 3 61 24 57
E-mail: info@kdc.ru.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00 tot 16.30 uur.
Bereikbaarheid
Laatste mutatie: 3 mei 2018.

Het KDC is gesloten op 1 januari, Goede Vrijdag, tweede paasdag, 30 april (koninginnedag), Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, de laatste dag van de Nijmeegse vierdaagse afstandsmarsen en 25 december tot en met 1 januari.

Het KDC bewaart, ordent en ontsluit archieven, boeken, brochures, tijdschriften, beeld- en geluidsmateriaal dat afkomstig is van katholieke personen en instellingen in Nederland. Alle collecties hebben betrekking op het katholieke leven vanaf 1800.

Het KDC stelt zijn collecties beschikbaar voor onderzoek en geeft daarnaast informatie, zowel aan individuele vragenstellers als door mee te werken aan handboeken en encyclopedieŽn.

Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Bezoekadres: Kloosterlaan 24, 5435 XD Sint Agatha
Telefoon: 04 85 - 31 10 07
Fax: 04 85 - 31 11 07
E-mail: info@erfgoedkloosterleven.nl
Laatste mutatie: 9 mei 2013

In het oudste klooster van Nederland, het kruisherenklooster van Sint Agatha, is sinds 2006 het Erfgoedcentrum voor Nederlands Kloosterleven gevestigd. De Nederlandse kloostergemeenschappen brengen hier gezamenlijk hun archieven, boeken en voorwerpen bijeen. Het erfgoed kan door belangstellenden worden geraadpleegd in een studiezaal en in tentoonstellingen. Het centrum richt zich op de geschiedenis en de betekenis van kloosterlingen in Nederland.

Landelijk archief van de Nederlands Gereformeerde Kerken 
E-mail: redactie.archief@ngk.nl

Het Landelijk Archief NGK is een centraal adres waar:

 • De stukken van de gehouden Landelijke vergaderingen en haar commissies bewaard worden.
 • Particuliere verzamelingen of losse stukken op kerkelijk gebied in bewaring kunnen worden gegeven.
 • Documentatie verzameld wordt over de Nederlands Gereformeerde Kerken en de binnen deze kerken gevoerde activiteiten door verenigingen.

Archief- en Documentatiecentrum (ADC) van de Gereformeerde Kerken in Nederland
Adresgegevens: Broederweg 16, 8261 GT Kampen
Telefoon: 038 - 4 47 17 30
E-mail: info@adckampen.nl
Laatste mutatie: 9 mei 2013

Het Archief- en Documentatiecentrum (ADC) verzamelt en beheert in de eerste plaats archieven van personen en instellingen uit gereformeerd-vrijgemaakte kring. De huidige collectie bestaat uit circa. 125 archieven van verschillende personen en organisaties. Daarnaast heeft het ADC een documentatieverzameling, waarin verzamelingen van diverse personen zijn opgenomen, een periodiekenverzameling en een brochureverzameling. Hier is een overzicht beschikbaar van de archieven- en documentatieverzameling. Daarnaast kunt u hier ook een overzicht vinden van herdenkingsbundels inzake de vrijgemaakte kerken, zowel plaatselijk, regionaal als landelijk.


Scheepvaart


Maritiem Digitaal het collectie zoeksysteem van de martitieme musea:

Je kunt hier zoeken in de gezamenlijke collectie van beide musea. Deze collectie bevat boeken, objecten en afbeeldingen.

Het kan een rijke bron zijn voor wie op zoek is naar passagierslijsten waarmee KNIL-militairen van en naar Indie voeren. Ook het Nationaal archief in Den Haag heeft volgens de POP-gids een serie passagierslijsten van de Stoomvaart Maatschappij Nederland.

Zie ook: Wegwijzer Genealogie - Schippers

(laatste wijziging 4 juni 2003)

Schotland


Schotse genealogische Werkgroep "The Caledonian Society"
Het secretariaat van de Caledonian Society is ondergebracht op het volgende adres:
H.R. Douglas, Valenberg 20, 5508 BZ Veldhoven
Dienstverlening:
The Caledonian Society werd opgericht op 25 januari 1973 en stelt zich tot doel het beoefenen van de genealogie en heraldiek, het wekken van interesse voor de geschiedenis en de culturele aspecten van Schotland en het verstevigen van banden tussen leden van hier levende families van Schotse herkomst en de in Schotland levende geslachten van dezelfde naam.

(laatste wijziging: 18-9-2000)

Theater


Theatermuseum/ Theater Instituut Nederland
Bezoekadres: Herengracht 168, Amsterdam
Postadres: Postbus 19304, 1000 GH Amsterdam
tel: 020 - 5 55 13 300
fax: 020 - 5 55 13 303
e-mail : info@tin.nl
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 11.00-17.00 uur, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur.
Collectie: de collectie bestaat uit recensies, programma's, boeken, foto's, tijdschriften, brieven, archieven, AV-materiaal, bladmuziek, affiches, tekeningen, prenten, schilderijen, decor- en kostuumontwerpen, maskers, kostuums, maquettes, miniatuurtonelen en poppen die een beeld geven van het Nederlandse theater. Een deel hieruit wordt tentoongesteld in steeds wisselende exposities in fraaie 17e-eeuwse grachtenpanden.
Overige info: een deel van de collectie is alleen op afspraak toegankelijk. Het Theatermuseum is onderdeel van het Theater Instituut Nederland.
Het zwaartepunt van de collectie ligt op foto, film; handschriften; letterkunde; miniaturen; muziek.

(Bron: Pyttersen almanak 1999/2000, laatste wijziging 15-11-1999)

Copyright ©: 1997-2018 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: 3 mei 2018.


home | e-mail | Archieven in Nederland |