dialup

Genealogie en telecommunicatie (BBS vs. Internet)


| Genealogie Groningen | Genealogie Drenthe |
| Genealogie Hoeksche Waard | Genealogie Zeeland |
| Archieven in Nederland | Wegwijzer Genealogie |
| home | e-mail |

Om historische redenen is deze pagina nog gehandhaafd.

Wat is een Bulletin Board System (BBS)?

Een BBS was oorspronkelijk een elektronisch prikbord waar je vragen en antwoorden (berichten) voor anderen kon achterlaten. Voor onze hobby dus bijvoorbeeld vragen als: wie kan me helpen aan aanvullende gegevens over bepaalde personen waar mijn onderzoek is vastgelopen of wie kan voor mij in Maastricht een akte opzoeken.

Meer in het algemeen is een BBS thans een computersysteem met een grote verzameling berichten, bestanden (o.a. stamreeksen, kwartierstaten e.d.) en (computer)programma's.

Wat heb ik nodig om contact te maken met een BBS?

Kortweg: een computer, een modem, een telefoonlijn en een (communicatie)programma. Met dat programma kunt u met behulp van de modem via de telefoonlijn contact maken met een BBS. De kosten van het werken via de telefoonlijn zijn overigens dezelfde als die wanneer u met iemand een telefoongesprek voert en zijn dus afhankelijk van de duur van het gesprek.

BBS en Internet

Een BBS wordt beheerd door een zogenaamde System Operator (SysOp) die verantwoordelijk is voor het systeem en de gegevens die daarop te vinden zijn. Hoewel het BBS meestal voor de Sysop een hobby is kunnen de kosten van de hardware en de telefoonlijnen aardig oplopen. Daarom wordt soms een (vrijwillige) bijdrage gevraagd in de kosten, waarvoor dan extra faciliteiten worden geboden. De toegang tot een BBS is vrijwel altijd gratis.

Internet kent geen sysop; het is een grote (ongeorganiseerde) verzameling van verbindingen en computers. Er is niemand die aansprakelijk kan worden gesteld voor de betrouwbaarheid van de informatie. Veel commerciële bedrijven (providers) bieden alleen een verbinding aan met Internet. De abonnementskosten daarvoor kunnen erg verschillen. Door de grote hoeveelheid informatie is gericht zoeken vaak een tijdrovende en derhalve een kostbare bezigheid.

Database on-line

Het BBS was een verzamelplaats van gegevens waarin bij de WGA BBS-en o.a. gezocht kon worden met behulp van de programma's: Bronscan (nu Bronbewerkingen online) en BBS-Index.
 • Bronscan
  Met behulp van dit programma kon men op het BBS in meer dan 1.000 transcripties van DTB's op (familie)naam zoeken. Deze teksten zijn i.v.m. afspraken met de auteurs alleen te raadplegen.
 • BBS-Index
  M.b.v. dit programma kon men op (familie)naam zoeken in meer dan 3350 stamreeksen, kwartierstaten e.d. die door mede-genealogen beschikbaar zijn gesteld. De bestanden waarin de gezochte naam voorkomt zijn ook naar u toe te halen via het modem (downloaden).

BBS-en in een netwerk: Stichting World Genealogy Associated (WGA-net)

Door een samenwerkingsverband van meerdere BBS-en (een netwerk) worden berichten, bestanden en programma's tussen die BBS-en uitgewisseld. Uw vraag geplaatst op een BBS is daardoor een of meerdere dagen later ook te lezen op een ander BBS in Nederland of in het buitenland (Europa, Afrika, Amerika en Australië).

Voor de genealogen is er het World Genealogy Association netwerk dat naast de 5 BBS-en in Nederland ook deelnemers heeft over onze landsgrenzen. De BBS-en bellen dagelijks (meestal 's-nachts), waarbij de berichten (de post) e.d. worden uitgewisseld. Het netwerk zorgt dus voor het doorsturen van uw vragen en antwoorden naar elders.

Openbare berichten: Echomail/Newsgroups

Eén van de mogelijkheden om met andere genealogen informatie uit te wisselen is via het schrijven van berichten. Berichten worden op een BBS meestal gegroepeerd per onderwerp. Zo'n groep (berichtengebied) heeft dan een bepaalde naam of omschrijving. Deze berichten zijn "openbaar", d.w.z. iedereen kan meelezen. Op een BBS noemt men dit "Echomail" en op Internet "Newsgroups".

De volgende genealogie-berichtengebieden (met de daarbij behorende omschrijvingen) zijn op de WGA BBS-en te vinden:

GENEALOGY.EUR         Genealogie conferentie
GENEA.028           Genealogie Conferentie
WGA_BENELUX          BeNeLux Genealogie Conferentie
WGA_BRONSCAN         BronScan Conferentie
WGA_FDS            Genealogy File Distributie Systeem
WGA_USER           Gebruikers area
WGA_WWW            Wie Wat Waar (zoek op de BBS-en)

Daarnaast zijn de volgende Internet newsgroups genealogy te verkrijgen:

ALT.GENEALOGY         General genealogical messages
SOC.GENEALOGY.AFRICAN     Genealogy of Africa and the African Diaspora
SOC.GENEALOGY.AUSTRALIA+NZ  Genealogy in Australia and New Zealand
SOC.GENEALOGY.BENELUX     Genealogy in Belgium, the Netherlands and Luxembourg
SOC.GENEALOGY.COMPUTING    Genealogical computing and net resources
SOC.GENEALOGY.FRENCH     Francophone genealogy
SOC.GENEALOGY.GERMAN     Family history including a German background
SOC.GENEALOGY.HISPANIC    Genealogy in Spain and Spanish speaking Countries
SOC.GENEALOGY.IRELAND     Genealogy in Ireland
SOC.GENEALOGY.ITALIAN     Genealogy in Italy
SOC.GENEALOGY.NORDIC     Genealogy in Scandinavia/Faoer Islands/Iceland
SOC.GENEALOGY.SLAVIC     Genealogy of Slavic Peoples
SOC.GENEALOGY.SURNAMES.GLOBAL Surname queries and tafels (Moderated)
SOC.GENEALOGY.UK+IRELAND   Genealogy Britain, Ireland and offshore isles.
SOC.GENEALOGY.WEST-INDIES   Genealogy of the West Indies

Privé-berichten: Netmail/E-Mail

Naast de voor iedereen leesbare berichten in Echomail of Newsgroups zijn er ook privé-berichten. Deze zijn alleen te lezen door degene aan wie het is gericht. Op een BBS noemt men dit "Netmail" en op Internet "E-Mail".

Speciale programma's (Off-line mail readers)

Het lezen en schrijven van berichten op het BBS (on-line) kost tijd en daardoor geld, omdat de telefoonlijn enige tijd in gebruik is. Er zijn echter op de BBS-en programma's die de mogelijkheid bieden om alle (nieuwe) berichten van één of meerdere berichtengebieden voor u te bundelen (comprimeren/zippen) en als pakketje via het modem naar uw eigen computer te sturen.

Met behulp van een speciaal programma (off-line mail reader) kunt u dan vervolgens deze berichten op uw gemak lezen en beantwoorden zonder dat de telefoon verder wordt gebruikt. Antwoorden of vragen van u kunt u met hetzelfde programma gecomprimeerd naar het BBS sturen (uploaden) waardoor de verbindingstijd aanzienlijk wordt bekort. De kosten nemen daarmee dan ook af. Nadeel van deze manier van werken is dat men berichten kan mislopen als men enige dagen geen contact met het BBS heeft gemaakt. De berichten worden n.l. op het BBS elke dag "ververst" en hernummerd.

Deelnemen aan het WGA-net

Indien men actief aan het WGA-net wil deelnemen kan men gebruik maken van zogenaamde "point-software". Daarmee worden berichten automatisch opgehaald en verzonden en kunnen tevens op een vrij eenvoudige manier bestanden worden opgevraagd. De verbindingstijd met het BBS wordt hierbij alleen bepaald door de grootte van de over te zenden (gecomprimeerde) berichten (bestanden). Men hoeft hierbij niet zelf "in te loggen" op het BBS en alles zelf op te zoeken; daar zorgt de "point-software" voor.

Tevens heeft men dan een eigen "adres" (private nodenummer) waardoor ook privé-berichten kunnen worden verstuurd en ontvangen. Bovendien kunt u dan zelf een selectie maken welke berichtengebieden u wilt volgen (aansluiten). Daarnaast wordt uw post altijd bewaard, omdat het BBS voor ieder nodenummer de berichten apart bewaart totdat het wordt opgehaald.

De koppeling tussen WGA-net en Internet: E-Mail/News

Bij het WGA-net is er een koppeling met Internet. Via deze koppeling worden berichten (News en E-Mail) van en naar het WGA-net doorgegeven. Op deze manier heeft het WGA-net ook de beschikking over alle Newsgroups op Internet die met genealogie te maken. Daarnaast heeft iedere deelnemer van het WGA-net de beschikking over een eigen e-mail adres. Hierdoor kan men met een ieder die een e-mail adres heeft via Internet corresponderen.

News/E-Mail via een provider of via het WGA-net?

Wanneer men Internet enkel en alleen gebruikt voor het lezen en schrijven van berichten (Newsgroups) of als e-mail adres, dan zijn op dit moment de kosten hiervan vrij hoog.
Het WGA-net biedt haar deelnemers voor f 32,-- per jaar (bedrag voor het jaar 2000) een e-mail adres en de beschikking over Newsgroups met als onderwerp genealogie.

Nadere informatie

Nadere informatie over deelname aan het WGA-net kunt u op de volgende wijze verkrijgen:
- WGA-Net:    Node 40:41/0
- FIDO-Net:   Node 2:280/1021
- Pvt-Node:   Deelname aan het WGA-net kan op ieder moment ingaan.
         De deelname geldt voor een jaar. 
         Een zelfinstallerend software-programma, geschikt voor MS-DOS
         computers, wordt zonder extra kosten beschikbaar gesteld.
- Aanmelden:   U kunt zich als pvt-node van het WGA-net aanmelden via
         bovenstaand adres.

De bij het WGA aangesloten BBS-en waren:

De Randstad
HCC Den Haag
Plusnet BBS
The Cauldron
Walburgh Castle


Copyright ©: 1997-2001 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: zaterdag 23 februari 2002.


home | e-mail |