Gesticht Veenhuizen


| Genealogie Drenthe | Genealogie Groningen |
| Wegwijzer Genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |

Algemeen

Met gestichten worden de inrichtingen bedoeld die de Maatschappij van Weldadigheid had in Veenhuizen en de Ommerschans in Overijssel. Voor de verzorging van bedelaars, wezen en vondelingen kocht de maatschappij in 1822 en 1823 de buurtschap Veenhuizen aan. In 1859 nam het Rijk de gebouwen en landerijen over om er een landlopers-rijkswerkinrichting van te maken.

Foto's van veroordeelden

In het archief van de Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen en Ommerschans in het Rijksarchief Drenthe bevinden zich duizenden signalementskaarten van de veroordeelden die daar tussen 1886 en 1901 verbleven. Een deel van de foto's op deze kaarten zijn gepubliceerd, te weten:
  • Groningers in Gruoninga 1994
  • Drenten in het Drents genealogisch jaarboek 1 (1994) en 2 (1995).
  • Friezen in het Frysk genealogysk jierboek 1995
  • Brabanders in De Brabantse Leeuw jaargang XLVII (1998) en XLVIII (1999)

Literatuur

Nadere informatie over het gesticht Veenhuizen en de Maatschappij van Weldadigheid is o.m. te vinden in onderstaande boeken.

Arbeid ter disciplinering en bestraffing : Veenhuizen als onvrije kolonie van de Maatschappij van Weldadigheid 1823-1859 / door R. Berends, A.H. Huusen, R. Mens, en R.de Windt. - Zutphen, De Walburg Pers, 1984. - 135 p. - ISBN: 90-6011-327-6

De bevolking van de vrije koloniën der Maatschappij van Weldadigheid / door Ir. C.A. Kloosterhuis. - Zutphen : De Walburg Pers, 1981. - 661 p. - ISBN: 906011.026.9

Het pauperparadijs, een familiegeschiedenis / door Suzanna Jansen. - Amsterdam : Balans, 2008. - 280 p. - ISBN 978 90 5018 821 0 (Prijs: Eur. 17,95.)

Verdere informatie over de Maatschappij is te vinden op onze pagina Maatschappij voor Weldadigheid
Meer gegevens over de Maatschappij zijn ook te vinden op de site van het Drents archief.


Copyright ©: 1998-2005 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: zondag 27 januari 2008.


home | e-mail | Genealogie Drenthe | Genealogie Groningen |