Genealogie van Jacob van Graafeiland


| Genealogie Zeeland | Archieven in Nederland | Wegwijzer Genealogie |
| home | e-mail |

Inleiding

Deze genealogie is samengesteld na een discussie in de Mailinglist Genealogie Zeeland en is bedoeld als discussiestuk. De gegevens zijn gebaseerd op de stamreeks Graafeijland van mijzelf en zijn verbeterd, aangevuld en gecorrigeerd door de heer A. Flikweert uit Middelburg. Hij wordt verder aangeduid als (Bron: AF). Verdere aanvullingen komen uit verschillende stukken genealogie geschreven door de volgende personen: Dhr. Jan Huibers, Dhr. Eduard Thorn, Mw. A.E. van Graafeijland-Streeder en Mevrouw H.S. v.d. Pompe-van Sprang.
De gegevens zijn niet gecontroleerd in de archieven, daarom ontvangen we graag aanvullingen en correcties hierop. De nog levende generaties zijn bewust niet opgevoerd i.v.m. hun privacy

I : Jacob van Graefeylandt, houtman, geboren rond 1570, overleden te Viane in het jaar 1637.

Hij was houtman tot Viane, ligghende binnen 't Regtsgebied der Heerlycheit van Ouderkercke in Duivelandt, int jaer 1622. (Bron: Jan Huibers te Bruinisse, maart 1990)

Jacob is getrouwd te Viane voor 1600 met N.N., overleden te Viane voor 1637.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Pieter Jacobs van Graefeylandt, geboren te Viane rond 1600, volgt onder II.

II : Pieter Jacobs van Graefeylandt, landman, geboren te Viane rond 1600, overleden aldaar voor 1653, zoon van Jacob van Graefeylandt (I) en N.N..

Pieter is getrouwd te Viane rond 1626 met Maycken Symons, geboren rond 1603, overleden te Viane na 4 mei 1667.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Symon Pieters van Graefeylandt ook genaamd van der Graaf-Eijlant, geboren te Viane rond 1628, volgt onder III.

III : Symon Pieters van Graefeylandt ook genaamd van der Graaf-Eijlant, landman, geboren te Viane rond 1628, overleden aldaar na 16 november 1699, zoon van Pieter Jacobs van Graefeylandt (II) en Maycken Symons.

Hij vestigt zich op 16 november 1699 te Zierikzee. (Bron: poorterboek van Zierikzee in Streekarchivariaat Schouwen-Duiveland en St. Philipsland)

Symon is getrouwd te Ouwerkerk in het jaar 1656 voor de kerk met Cornelia Jans, geboren rond 1632, overleden te Viane na 12 oktober 1691.

Cornelia Jans weduwe van Symon Pieters Graefeijlant doet te Ouwerkerk belijdenis op 12-10-1691. .
Dat haar echtgenoot (Symon Pieterse van Graafeijlant) zich in 1699 te Zierikzeezou hebben gevestigd is onjuiste informatie, die op enig moment door iemand is doorgegeven en steeds hardnekkig in stand gehouden.
Hun zoon Pieter vestigde zich volgens het poorterboek op 16-11-1699 met vijfkinderen te Zierikzee, komende van Ouwerkerk. Vader Symon wordt daar beslist niet bij vermeld. (Bron: AF)

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Pieter Symons van Graefeylandt ook genaamd van Grafeijlant, geboren te Viane rond 1657, volgt onder IV.

IV : Pieter Symons van Graefeylandt ook genaamd van Grafeijlant, landman, geboren te Viane rond 1657, belijdenis gedaan te Ouwerkerk op 8 maart 1682, overleden te Zierikzee op 3 mei 1748, begraven aldaar op 7 mei 1748, zoon van Symon Pieters van Graefeylandt (III) en Cornelia Jans.

Pieter Sijmons van Graafeiland werd ingeschreven op 16-11-1699 in het poorterboek van Zierikzee komende van Ouwerkerk met 5 kinderen. Zijn vrouw werd niet genoemd. Van hem stamt het wapen van van Graafeiland af. Het wapen is geregistreerd op verzoek van John Adriaan van Graafeiland, geb. Amsterdam29-9-1937, zoon van Jacob Adriaan en Pieternella van Burg. John Adriaan was toen burgemeester van Venlo. Hij stamt af van Pieter Simonsse van Graafeiland. welke zich in 1699 te Zierikzee vestigde komende van Ouwerkerk.
Wapen : Gaande leeuw op gouden grond en een golvende blauwe schildvoet, dekkleden groen gevoerd met zilver. (wapen reg. 4781543).

Pieter is getrouwd te Ouwerkerk rond 1689 voor de kerk (1) met Stoffelijntje Stoffels van der Hoef.


Uit dit huwelijk:
 • 1 : Simon Pieterse van Graefeyland, geboren te Ouwerkerk in het jaar 1690 (Bron: AF), volgt onder V-a.
 • 2 : Jan van Graefeyland, gedoopt te Noordgouwe op 25 januari 1693 (Bron: AF) (doopgetuigen waren Baltes Leijnse van Cats en Grietje).
 • 3 : Stoffel Pieters van Graefeyland, gedoopt te Noordgouwe op 23 januari 1695 (Bron: AF) (doopgetuigen waren Pieter Stoffels van der Hoef en Marij Spildoorn), volgt onder V-b.
 • 4 : Nehemia Pieters van Graefeyland, geboren te Ouwerkerk in het jaar 1697 (Bron: Eduard Thorn), volgt onder V-c.
 • 5 : Marinus van Graefeyland, geboren te Ouwerkerk in september 1699 (Bron: Eduard Thorn), overleden te Zierikzee op 12 januari 1781 (Bron: Boedelscheiding Marinus van Graafeiland, Weeskamer Zierikzee nr. 2294, 1781), begraven aldaar op 16 januari 1781 (Bron: AF).
  Marinus is getrouwd te Zierikzee op 19 mei 1732 (Bron: Eduard Thorn) met Maria Boot.
  Op basis van de boedelrekening van Marinus van Graafeiland in 1782 kan een gedetailleerde reconstructie van de familie Van Graafeiland in de 18e eeuw worden gemaakt. Dit komt doordat Marinus bij zijn overlijden 82 jaar was en al zijn broers en zusters overleefde. Daardoor wordt in de boedelrekening expliciet zichtbaar welke neefjes en nichtjes in 1782 allemaal nog in leven waren.

  De volgende nakomelingen deelden mee in de boedel (cursieve informatie is door mij bijgevoegd):
  1. de nakomelingen van zijn overleden broer Simon, te weten:
  1a. Pieter Simonse van Graafeijlant. Hij woonde lange tijd te Oosterland en werd op 10-10-1783 te Zierikzee begraven.
  Hij was gehuwd met Adriana Janse van Son, Geertruij Pieterse van 't Hoff en Johanna Stroo.
  1b. Simonia van Graafeijlant, laatst weduwe van Willem Telle. Zij huwt 1. te Zierikzee op 17-07-1754 Jan van de Velde
  en 2. te Zierikzee op 03-03-1762 Willem Telle.
  1c. de beide nagelaten kinderen van Willemina van Graafeiland: Lena Verboom, gehuwd met Raijer Bos, en Neeltje Verboom.
  Hun moeder overleed te Zierikzee op 24-05-1755 (weeskamer nr 2344) als echtgenote van Stoffel Verboom. Haar kinderen waren toen 5 en 2 jaar oud.
  2. de nakomelingen van Maria van Graafeiland, te weten de kinderen van Stoffelina de Bruine: Maria Verbrugge en Job Verbrugge. Maria was kennelijk een volle zuster van Marinus. Zij huwt 2. te Zierikzee op 07-04-1760 Wolfert de Groot en werd op 02-08-1764 te Zierikzee begraven. Wanneer Stoffelina de Bruine overleed en hoe haar vader en haar echtgenoot heetten, is mij nog niet bekend.
  Saillant detail is dat Wolfert de Groot in 1782, inmiddels hertrouwd met Anna van der Eijk, een legaat ontving uit de erfenis van Marinus van Graafeiland van 60 ponden Vlaams. Ik vermoed dat Wolfert de Groot verwant was aan Neeltje Wolfertse de Groot, dochter van Wolfert Stoffelse de Groot en Grietie Witte, ged. Stavenisse 10-08-1710, ovl. Bruinisse 15-12-1783, in 1732 gehuwd met Daniel Janse Jumelet.
  3. de dochter van de overleden Stoffel van Graafeijlant: Stoffelina, gehuwd met Adrianus Visser. Hij was schoolmeester te Ouwerkerk. Stoffel liet dus niet meer kinderen na.
  4. de nakomelingen van de overleden Nehemia van Graafeijlant, te weten:
  4a. zijn zoon Leendert. Het betreft hier Leendert van Graafeijlant (1736-1793), burgemeester van Brouwershaven.
  4b. de kinderen van zijn overleden zoon Pieter, te weten:
  - Marcelis. Hij is op 10-02-1758 gedoopt en huwde 1785 Jacomina vd Ende.
  - Nehemia, 17 jaar en opgenomen in het weeshuis. In het Burgerweeshuis sinds 28-11-1780 (waarschijnlijk overleed zijn vader kort daarvoor).
  - Huibrecht, 5 jaar en evenals zijn moeder onder de bedeling van de armenzorg. Zijn moeder was de tweede vrouw van Pieter, Catharina Juins.
  5. de nakomelingen van zijn halfbroer Jacob
  5a. Jacobus van Graafeijlant.
  5b. Neeltje van Graafeijlant, gehuwd met Adriaan Trommel.
  5c. de kinderen van zijn overleden zoon Johannes van Graafeijlant: Jacob en Marinus.
  5d. de kinderen van zijn overleden dochter Jacoba van Graafeijlant: Job en Jacoba Peute. (Bron: AF)


 • 6 : Jacob van Graefeyland, geboren in het jaar 1702.
 • 7 : Maria van Graefeyland, begraven te Zierikzee op 2 augustus 1764 (Bron: Boedelscheiding Marinus van Graafeiland, Weeskamer Zierikzee nr. 2294, 1781).
  Maria was gehuwd (1) met N.N. de Bruine.
  Maria is getrouwd te Zierikzee op 7 april 1760 (Bron: AF) (2) met Wolfert de Groot.
  Maria was kennelijk een volle zuster van Marinus. Wanneer Stoffelina de Bruine overleed en hoe haar vader en haar echtgenoot heetten, is mij nog niet bekend.Saillant detail is dat Wolfert de Groot in 1782, inmiddels hertrouwd met Anna van der Eijk, een legaat ontving uit de erfenis van Marinus van Graafeiland van 60 ponden Vlaams. Ik vermoed dat Wolfert de Groot verwant was aan Neeltje Wolfertse de Groot, dochter van Wolfert Stoffelse de Groot en Grietie Witte, ged. Stavenisse 10-08-1710, ovl. Bruinisse 15-12-1783, in 1732 gehuwd met Daniel Janse Jumelet. (Bron: AF)


Pieter is getrouwd te Zierikzee in het jaar 1704 voor de kerk, testament gemaakt aldaar op 26 oktober 1742 (2) met Neelcken Louisdr. de Bruune, geboren te Zierikzee rond 1670, overleden aldaar na 1719, dochter van Louis Pietersz. de Bruune en N.N..

Uit dit huwelijk:
 • 8 : Jacob Pieters van Graefeyland, gedoopt te Zierikzee op 29 december 1706 (Bron: Eduard Thorn), volgt onder V-d.

V-a : Simon Pieterse van Graefeyland, geboren te Ouwerkerk in het jaar 1690 (Bron: AF), zoon van Pieter Symons van Graefeylandt (IV) en Stoffelijntje Stoffels van der Hoef.

Simon Pieterse van Graafeijlant, geb. Ouwerkerk 1690, verdere gegevens onbekend, had een zoon Pieter. Deze Pieter woonde in 1781 te Oosterland (bij verdeling boedel oom Marinus) en huwde 1. Bruinisse 1751 Adriana Janse van Son en 2. Dreischor 1757 Geertruij Pieterse van 't Hoff. Mogelijk huwde hij 3. Zierikzee 1782 Johanna Stroe. Uit het tweede huwelijk had Pieter onder meer een zoon Simon (1758-1797) en een zoon Marinus (1764-1821), die beiden te Zierikzee woonden en nageslacht hadden. (Bron: AF)

Simon is getrouwd te Zierikzee op 5 mei 1716 (Bron: Eduard Thorn) (1) met Neeltje Willems.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Pieter Simonse van Graafeijlant, geboren te Ouwerkerk rond 1720 (Bron: AF), volgt onder VI-a.
 • 2 : Simona van Graafeijlant, geboren rond 1730.
  Simona is getrouwd op 17 juli 1754 (Bron: AF) (1) met Jan van de Velde, overleden voor 3 maart 1762
  Simona is getrouwd te Zierikzee op 3 maart 1762 (Bron: AF) (2) met Willem Telle
 • 3 : Willemina van Graafeijlant, overleden te Zierikzee op 24 mei 1755 (Bron: Weeskamer Zierikzee 2344).
  Willemina was gehuwd met Stoffel Verboom.

Simon is getrouwd te Ouwerkerk op 23 maart 1730 (Bron: Eduard Thorn) (2) met Cornelia Speelmans.


V-b : Stoffel Pieters van Graefeyland, gedoopt te Noordgouwe op 23 januari 1695 (Bron: AF), overleden voor 5 april 1782 (Bron: Boedelscheiding Marinus van Graafeiland, Weeskamer Zierikzee nr. 2294, 1781), zoon van Pieter Symons van Graefeylandt (IV) en Stoffelijntje Stoffels van der Hoef.

Stoffel Pieterse van Graafeiland, bezat in 1739 grond in het Brasweelbevang te Kerkwerve (bij Pikgat). (Bron: AF)

Stoffel was gehuwd met N.N..

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Stoffelina van Graafeiland, geboren rond 1730.
  Stoffelina is ondertrouwd te Ouwerkerk op 19 juni 1763 voor de kerk met Adrianus Adrianusse Visser, schoolmeester, geboren te Colijnsplaat, wonende te Ouwerkerk.
  Adrianus was weduwnaar van Catharina Metselaars.

V-c : Nehemia Pieters van Graefeyland, kleermaker, geboren te Ouwerkerk in het jaar 1697 (Bron: Eduard Thorn), overleden te Zierikzee op 1 maart 1739 (Bron: Eduard Thorn), zoon van Pieter Symons van Graefeylandt (IV) en Stoffelijntje Stoffels van der Hoef.

Nehemia is getrouwd te Zierikzee op 5 juni 1724 (Bron: Eduard Thorn) (1) met Sara van Leeuwen.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Pieter Nehemiase van Graafeiland, geboren te Zierikzee in het jaar 1728, volgt onder VI-b.
 • 2 : Samuel van Graafeiland, geboren in het jaar 1734.

Nehemia is getrouwd te Zierikzee op 22 april 1734 voor de kerk (2) met Herkelina Leendertsdr. de Kats.

Uit dit huwelijk:
 • 3 : Leendert Nehemia van Graafeiland, geboren te Zierikzee in het jaar 1736 (Bron: AF), volgt onder VI-c.
 • 4 : Stoffelijna van Graafeiland, geboren te Zierikzee in het jaar 1739.

V-d : Jacob Pieters van Graefeyland, landman in het poortambacht van Zierikzee, gedoopt te Zierikzee op 29 december 1706 (Bron: Eduard Thorn), overleden aldaar op 4 mei 1742 (Bron: Weeskamer Zierikzee), zoon van Pieter Symons van Graefeylandt (IV) en Neelcken Louisdr. de Bruune.

Jacob is getrouwd te Zierikzee op 8 juni 1730 (Bron: Eduard Thorn) met Grietje Jacobs Alleyn ook genaamd van Doorn, gedoopt te Brouwershaven op 12 maart 1709, overleden te Zierikzee na 12 januari 1774, dochter van Jacob Hendrickxz Alleyn en Cornelia Arents.

Over het gezin van Jacob Pieterse van Graafeijlant is verwarring ontstaan, met name omdat tot nu altijd is aangenomen dat zoon Jacob, gehuwd met Maetje Pieters, in 1742 zou zijn gedoopt (kort na het overlijden van zijn vader). Dit is echter beslist niet juist, getuige de inhoud van de boedelrekening bij het overlijden van vader Jacob in 1742 (en ook de bovengenoemde boedelrekening van oom Marinus).
In de boedelrekening van Jacob Pieterse van Graafeijlant (weeskamer 1742, nr 2357) is expliciet vermeld dat Grietje Jacobs van Doorn als weduwe van de op 04-05-1742 overleden Jacob Pieterse van Graafeijlant verschijnt, maar ook dat op 26-07-1742 de volgende kinderen in leven waren:
1. Johannes (12 jaar). Hij overleed te Zierikzee op 19-01-1779 (weeskamer nr 1916) en huwde Elisabeth Stoutjesdijk. Hun zoon Jacob (1766-1810) was landbouwer op Ruimzicht te Nieuwerkerk en hun zoon Marinus (1774-1817) was landbouwer te Ouwerkerk.
2. Neeltje (10 jaar). Zij huwt te Zierikzee op 30-04-1755 Adriaan Trommel. Beiden waren in 1781 nog in leven.
3. Jacobus (later vaak Jacob) (9 jaar). Hij werd op 08-01-1793 te Zierikzee begraven en huwt op 23-01-1768 te Zierikzee Maetje Pieters (1731-1787), weduwe van Leendert Cornelisse van den Hoek. Hun zoon Jacob (1771-1849) huwt Anna Margrieta Versteeg en Jacomijna Tjoeke.
4. Jacoba (10 weken). Zij overleed op 25-09-1775 te Zierikzee (weeskamer nr 2404) en huwt te Zierikzee op 18-11-1767 Cornelis Jobse Peute, geb. Zierikzee ..-..-1744, ovl. Zierikzee 18-10-1816, arbeider, zoon van Job Peute en Janna
Pieterse. Hij huwt 2. te Zierikzee op 30-12-1778 Louwerina van den Berge.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Johannis Jacobs van Graafeiland, geboren te Zierikzee rond 1730, volgt onder VI-d.
 • 2 : Neeltje van Graafeiland, geboren te Zierikzee in het jaar 1732 (Bron: boedelrekening van Jacob Pieterse van Graafeijlant, Weeskamer Zierikzee 1742, nr 2357), overleden na 1781.
  Neeltje is getrouwd te Zierikzee op 30 april 1755 (Bron: AF) met Adriaan Trommel, overleden na 1781.
 • 3 : Jacob Jacobs van Graafeijland ook genaamd van Graafeijland, geboren te Zierikzee rond 1733 (Bron: boedelrekening van Jacob Pieterse van Graafeijlant, Weeskamer Zierikzee 1742, nr 2357), volgt onder VI-e.
 • 4 : Jacoba van Graafeiland, gedoopt te Zierikzee op 20 mei 1742, overleden aldaar op 29 mei 1775 (Bron: Weeskamer Zierikzee 2404).
  Jacoba is getrouwd te Zierikzee op 18 november 1767 (Bron: AF) met Cornelis Jobse Peute, landwerker, geboren te Zierikzee in het jaar 1744 (Bron: AF), overleden aldaar op 18 oktober 1816 (Bron: AF), zoon van Job Cornelisse Peute en Janna Pieterse.
  Cornelis is later getrouwd te Zierikzee op 30 december 1778 voor de kerk met Louwerina Willems van den Berge, gedoopt te Nieuwerkerk in mei 1756, overleden te Zierikzee op 20 oktober 1829, dochter van Willem Janse van den Berge en Neeltje van de Vate.

VI-a : Pieter Simonse van Graafeijlant, geboren te Ouwerkerk rond 1720 (Bron: AF), begraven te Zierikzee op 10 oktober 1783 (Bron: AF), zoon van Simon Pieterse van Graefeyland (V-a) en Neeltje Willems.

Hij woonde in 1751 (toen hij voor de eerste maal huwde) te Zierikzee. Toen hij in 1757 voor de tweede maal huwde, woonde hij te Oost-Duiveland (Bruinisse). Zij waren in 1772 al lidmaat te Oosterland. Hij verhuisde kort na het overlijden van zijn vrouw in 1782 met attestatie naar Zierikzee.

Pieter is ondertrouwd te Bruinisse op 6 mei 1751 (Bron: AF) (1) met Adriana Janse van Son, geboren te Oosterland rond 1710 (Bron: AF).
Adriana is eerder getrouwd in het jaar 1730 voor de kerk met Jacob Adriaanse Hogerwerf.

Pieter is ondertrouwd te Dreischor op 3 juni 1757 (Bron: AF) en getrouwd aldaar op 22 juni 1757 (Bron: AF) (2) met Geertruij Pieterse van 't Hoff ook genaamd Geertje, geboren te Nieuwerkerk, overleden te Oosterland op 11 april 1782 (Bron: lijst van lidmaten).
Geertruij is eerder getrouwd in het jaar 1743 voor de kerk met Leendert Willemse Verseput.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Simon Pieterse van Graafeiland, gedoopt te Dreischor op 15 januari 1758 (Bron: AF), volgt onder VII-a.
 • 2 : Janna Pieterse van Graafeijlant, gedoopt te Dreischor op 21 oktober 1759 (Bron: AF).
  Janna is getrouwd in 1780 of 1781 (Bron: trouwgeldregister) met Zeger Almkerk.
  Nadere gegevens van hem zijn nog onbekend. Hij is mogelijk te Brouwershaven geboren. In 1726 werd daar een kind gedoopt van Johan van Almekerke en Tona Zegers; in 1732 een kind van Zeger Almkerk.

 • 3 : Ongedoopt Kind, geboren te Sirjansland op 1 maart 1763 (Bron: AF), overleden aldaar op 3 maart 1763 (Bron: AF).
 • 4 : Marinus Pieterse van Graafeiland, geboren te Sirjansland op 15 juli 1764 (Bron: AF), gedoopt aldaar op 22 juli 1764 (Bron: AF), volgt onder VII-b.

Pieter is getrouwd te Zierikzee op 16 oktober 1782 (Bron: AF) (3) met Johanna Stroo.


VI-b : Pieter Nehemiase van Graafeiland, geboren te Zierikzee in het jaar 1728, overleden voor 1781, zoon van Nehemia Pieters van Graefeyland (V-c) en Sara van Leeuwen.

Hij was in 1781, toen de boedel van oom Marinus werd verdeeld, niet meer in leven. Zoon Nehemia werd op 28-11-1780 opgenomen in het Burgerweeshuis; waarschijnlijk was zijn vader kort voordien overleden.

Pieter is getrouwd te Zierikzee op 5 februari 1755 (Bron: Eduard Thorn) (1) met Dina Jansse.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Nehemia van Graafeiland, gedoopt te Zierikzee op 14 januari 1757 (Bron: AF).
 • 2 : Marcelis van Graafeiland, gedoopt te Zierikzee op 10 februari 1758 (Bron: Boedelscheiding Marinus van Graafeiland, Weeskamer Zierikzee nr. 2294, 1781), volgt onder VII-c.
 • 3 : Nehemia van Graafeiland, gedoopt te Zierikzee op 23 mei 1760 (Bron: AF).
 • 4 : waarschijnlijk Jacomina van Graafeiland, gedoopt te Zierikzee op 29 juli 1761 (Bron: AF).
 • 5 : Nehemia van Graafijland ook genaamd Nemia, gedoopt te Zierikzee op 26 december 1763 (Bron: AF), volgt onder VII-d.

Pieter is getrouwd te Zierikzee op 17 mei 1775 (Bron: Eduard Thorn) (2) met Catharina Juins.

Huibrecht, was in 1781 5 jaar en evenals zijn moeder onder de bedeling van de armenzorg. Zijn moeder was de tweede vrouw van Pieter, Catharina Juins. (Bron: Boedelscheiding Marinus van Graafeiland, Weeskamer Zierikzee nr. 2294, 1781)

Uit dit huwelijk:
 • 6 : Huibrecht van Graafeiland, gedoopt te Zierikzee op 18 februari 1776 (Bron: AF), begraven aldaar op 25 augustus 1783 (Bron: AF).

VI-c : Leendert Nehemia van Graafeiland, burgemeester, geboren te Zierikzee in het jaar 1736 (Bron: AF), overleden te Brouwershaven op 2 januari 1795 (Bron: AF), zoon van Nehemia Pieters van Graefeyland (V-c) en Herkelina Leendertsdr. de Kats.

Hij was burgermeester van Brouwershaven.

Leendert is getrouwd te Zierikzee op 5 april 1769 (Bron: Eduard Thorn) (1) met Aaltje Bodt, geboren te Brouwershaven in het jaar 1734 (Bron: AF), overleden aldaar op 14 mei 1789, waarschijnlijk dochter van Jacob Bodt en Barbel Jans.

Leendert is ondertrouwd te Brouwershaven op 31 juli 1789 (Bron: AF) en getrouwd aldaar op 18 augustus 1789 (Bron: Jan Beije jan.beije*wxs.nl) (2) met Sara Jops Verkeer, geboren te Brouwershaven op 15 maart 1769 (Bron: AF), gedoopt aldaar op 19 maart 1769 (Bron: AF), overleden te Elkerzee op 12 april 1833 (Bron: AF), dochter van Job Verkeer en Thona Bartels.
Sara is later ondertrouwd te Brouwershaven op 2 november 1796 en getrouwd aldaar op 23 november 1796 voor de kerk met Frans van Westervoort, timmerman, geboren te Dordrecht in het jaar 1770, overleden te Elkerzee op 2 mei 1832.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Nehemia Leenderts van Graafeiland, geboren te Brouwershaven op 11 juli 1790 (Bron: AF), gedoopt aldaar op 16 juli 1790 (Bron: AF).
 • 2 : Joppa Leenderts van Graafeiland, geboren te Brouwershaven op 24 januari 1793 (Bron: AF), gedoopt aldaar op 3 februari 1793 (Bron: AF), overleden te Elkerzee op 29 januari 1865 (Bron: AF).
  Joppa is getrouwd te Elkerzee op 17 november 1813 (Bron: AF) (1) met Willem Triest ook genaamd de Jonge, geboren te Ellemeet, gedoopt te Elkerzee op 4 januari 1778 (Bron: AF), overleden aldaar op 18 juli 1822 (Bron: AF), zoon van Triest Jacobse Gertse en Jacoba Imanse de Jonge.
  Joppa is getrouwd te Elkerzee op 12 december 1823 (Bron: AF) (2) met Adriaan Zorge, landbouwknecht en herbergier, geboren te Dreischor op 18 oktober 1788 (Bron: AF), gedoopt aldaar op 19 oktober 1788 (Bron: AF), overleden te Elkerzee op 27 februari 1860 (Bron: AF), zoon van Regier Zorge en Lena Lievense Dankerse.
 • 3 : Herculina Leenderts van Graafeiland, geboren te Brouwershaven op 22 september 1794 (Bron: AF), gedoopt aldaar in oktober 1794 (Bron: AF), overleden aldaar op 2 augustus 1795 (Bron: AF).

VI-d : Johannis Jacobs van Graafeiland, landman, geboren te Zierikzee rond 1730, begraven aldaar op 19 januari 1779 (Bron: Weeskamer Zierikzee nr. 1916), zoon van Jacob Pieters van Graefeyland (V-d) en Grietje Jacobs Alleyn.

Johannis is getrouwd te Zierikzee op 15 mei 1765 (Bron: AF) met Elizabeth Jacobs Stoutjesdijk, geboren te Kapelle, gedoopt te Nieuwerkerk op 4 november 1742 (Bron: Eduard Thorn), overleden te Ouwerkerk op 31 december 1810 (Bron: Han Stoutjesdijk), dochter van Jacob Leenderts Stoutjesdijk en Maria Dingemans Boogaart.
Elizabeth is later getrouwd te Zierikzee op 23 juli 1781 voor de kerk met Marinus de Vos, geboren te Colijnsplaat op 7 maart 1750, gedoopt aldaar op 15 maart 1750, overleden te Ouwerkerk op 7 april 1810, zoon van Pieter de Vos en Bastiana Drogendijk.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Jacob Johannesse van Graefeyland, gedoopt te Zierikzee op 16 maart 1766 (Bron: AF), volgt onder VII-e.
 • 2 : Maria van Graafeiland, gedoopt te Zierikzee op 11 juni 1769 (Bron: AF).
 • 3 : waarschijnlijk Jacoba van Graafeiland, gedoopt te Zierikzee op 26 januari 1772 (Bron: AF).
 • 4 : Marinus van Graafeiland ook genaamd van Graaf Eijland, geboren te Zierikzee op 12 januari 1774, gedoopt aldaar op 21 januari 1774 (Bron: AF), volgt onder VII-f.

VI-e : Jacob Jacobs van Graafeijland ook genaamd van Graafeijland, landman in het poortambacht van Zierikzee, geboren te Zierikzee rond 1733 (Bron: boedelrekening van Jacob Pieterse van Graafeijlant, Weeskamer Zierikzee 1742, nr 2357), overlijden aangegeven aldaar op 8 januari 1793, zoon van Jacob Pieters van Graefeyland (V-d) en Grietje Jacobs Alleyn.

Jacob is getrouwd te Zierikzee op 23 maart 1768 voor de kerk met Maetje Pieterse, geboren te Kerkwerve op 18 juni 1731 (doopgetuige was Jannetje Simons), overlijden aangegeven te Zierikzee op 5 november 1787, dochter van Pieter Stoffels en Crina Jansdr..
Maetje is eerder getrouwd te Zierikzee op 28 november 1756 voor de kerk met Leendert Cornelisz. van den Hoek, geboren te Poortambacht, overleden te Zierikzee rond 1766.

Maetje Pieterse vertrok na het overlijden van Jacob uit Zierikzee naar Kerkwerve. Het jongste kind van Jacob en Maatje werd genoemd naar haar eerste man.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Jacob Jacobsz. van Graafeiland, gedoopt te Zierikzee op 27 oktober 1769 (Bron: Eduard Thorn).
 • 2 : Jacob Jacobsz. van Graafeiland ook genaamd Graaveyland, gedoopt te Zierikzee op 25 december 1771 (Bron: Klapper 1740-1810 dopen Nederduits Hervormde Gemeente Zierikzee), volgt onder VII-g.
 • 3 : Pieternella Jacobs van Graafeiland, gedoopt te Zierikzee op 30 mei 1773 (Bron: Aantekingen Fam. Versteeg, RAZE), overleden aldaar op 5 december 1855 (Bron: Aantekingen Fam. Versteeg, RAZE).
  Pieternella is getrouwd te Zierikzee op 20 november 1793 (Bron: Aantekingen Fam. Versteeg, RAZE) met Adriaan Pieters Versteeg, gedoopt te Zierikzee op 15 april 1763 (Bron: Aantekingen Fam. Versteeg, RAZE), overleden aldaar op 7 september 1846 (Bron: Aantekingen Fam. Versteeg, RAZE), zoon van Pieter van der Steeg en Janna Adriaanse Heerder.
 • 4 : Leendert Jacobs van Graafeiland, geboren te Zierikzee, gedoopt aldaar op 14 februari 1776 (Bron: Eduard Thorn).

VII-a : Simon Pieterse van Graafeiland, gedoopt te Dreischor op 15 januari 1758 (Bron: AF), overleden te Zierikzee op 11 februari 1797 (Bron: AF), zoon van Pieter Simonse van Graafeijlant (VI-a) en Geertruij Pieterse van 't Hoff.

Simon is getrouwd te Oosterland op 15 oktober 1780 (Bron: Register van trouwgelden, attestatie van Zierikzee 02-10-1780) met Anna Gans, begraven te Zierikzee op 1 augustus 1800 (Bron: AF), dochter van Rudolf Gans en N.N..

Hij werd op 22-04-1782 met 1 kind ingeschreven in het poorterboek van Zierikzee, komende van Dreischor. In Dreischor zijn geen kinderen gedoopt. Op 28-01-1800 werd te Zierikzee een onecht kind van Anna Gans begraven, kennelijk geboren na het overlijden van Simon. De kinderen Catharina Maria, Gerardus en Pieter werden op 11-11-1800 opgenomen in het Burgerweeshuis te Zierikzee. (Bron: AF)

Uit dit huwelijk:
 • 1 : N.N., geboren voor 1781.
 • 2 : waarschijnlijk Pieternella van Graafeiland, geboren te Zierikzee op 31 december 1781 (Bron: AF), gedoopt aldaar op 2 januari 1782 (Bron: AF).
 • 3 : waarschijnlijk Neeltje van Graafeiland, gedoopt te Zierikzee op 12 augustus 1783 (Bron: AF), begraven aldaar op 30 augustus 1783 (Bron: AF).
 • 4 : waarschijnlijk Gerard van Graafeiland, gedoopt te Zierikzee op 7 december 1785 (Bron: AF), begraven aldaar op 31 januari 1786 (Bron: AF).
 • 5 : Rudolf van Graafeiland, gedoopt te Zierikzee op 12 november 1786 (Bron: AF), volgt onder VIII-a.
 • 6 : Catharina Maria van Graafeiland, geboren te Zierikzee op 5 januari 1787 (Bron: AF), gedoopt aldaar op 7 januari 1787 (Bron: AF), overleden te Rotterdam op 23 juli 1888 (Bron: AF).
  Catharina is getrouwd te Zierikzee met Frederik Schropp, agent van politie, geboren te Amsterdam in het jaar 1782 (Bron: AF), overleden te Zierikzee op 2 januari 1835 (Bron: AF), zoon van Johannis Frederik Schropp en Elisabeth Meijer.
 • 7 : Gerardus van Graafeiland, arbeider, gedoopt te Zierikzee op 27 juli 1788 (Bron: AF).
  Volgens de volkstelling van 1811 was Gerard op dat moment 18 jaar oud (geb. 1793) en arbeider.

 • 8 : Pieter van Graafeiland, gedoopt te Zierikzee op 28 september 1791 (Bron: AF).
  Hij ging op 02-07-1809 vanuit het Burgerweeshuis naar de kweekschool te Utrecht.

 • 9 : waarschijnlijk Janna van Graafeiland, gedoopt te Zierikzee op 15 september 1793 (Bron: AF), begraven aldaar op 18 januari 1800 (Bron: AF).
 • 10 : waarschijnlijk Johannes van Graafeiland, gedoopt te Zierikzee op 17 september 1794 (Bron: AF), begraven aldaar op 2 oktober 1794.
 • 11 : Marinus van Graafeiland, arbeider, gedoopt te Zierikzee op 10 juni 1796 (Bron: AF), overleden aldaar op 13 juli 1866 (Bron: AF).
  Marinus is getrouwd te Ouwerkerk op 21 november 1845 (Bron: AF) met Janna Vane, geboren te Sirjansland op 11 oktober 1801 (Bron: AF), gedoopt aldaar op 18 oktober 1801 (Bron: AF), overleden te Ouwerkerk op 7 februari 1852 (Bron: AF), dochter van Adriaan Vane en Martijntje van Kooten.
  Janna was weduwe van Johannis Timmerman.

VII-b : Marinus Pieterse van Graafeiland, arbeider en landman, geboren te Sirjansland op 15 juli 1764 (Bron: AF), gedoopt aldaar op 22 juli 1764 (Bron: AF), overleden te Zierikzee op 16 oktober 1821 (Bron: AF), zoon van Pieter Simonse van Graafeijlant (VI-a) en Geertruij Pieterse van 't Hoff.

Marinus is ondertrouwd te Zierikzee op 27 juli 1785 (Bron: AF) en getrouwd aldaar op 17 augustus 1785 (Bron: AF) (1) met Cornelia Bibbe, geboren te Kerkwerve op 20 februari 1756 (Bron: AF), gedoopt aldaar op 22 februari 1756 (Bron: AF), overleden te Zierikzee op 26 december 1809 (Bron: AF), dochter van Jan Adriaanse Bibbe en Krina Cornelisse Matthijsse.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Pieter van Graafeiland, gedoopt te Zierikzee op 18 november 1787 (Bron: AF), overleden aldaar op 24 februari 1811 (Bron: AF).
  Pieter is getrouwd te Zierikzee op 12 december 1810 (Bron: AF) met Elisabeth Schaaf, gedoopt te Zierikzee op 18 februari 1789 (Bron: AF), overleden aldaar op 24 juni 1860 (Bron: AF), dochter van Boudewijn Schaaf(se) en Pieternella Bost.
  Elisabeth is later getrouwd te Zierikzee op 2 november 1814 met Willem Arnoldus Jansen, arbeider, gedoopt te Zierikzee op 21 december 1785, overleden aldaar op 8 april 1852, zoon van Willem Jansen en Catharina Klaasse.
  Vijf jaar na zijn overlijden werd zijn halfbroer Pieter geboren. Bij de volkstelling van 1811 woont te Zierikzee een Pieter van Graafeiland, 21 jaar, arbeider. Waarschijnlijk betreft dit Pieter, hoewel die dan al 23 jaar oud is. Er kan een verwisseling hebben plaatsgevonden met Pieter van Graafeiland Szn (1791), doch deze vertrok in 1809 vanuit het Burgerweeshuis naar de kweekschool te Utrecht en zal dus waarschijnlijk (leerling-)onderwijzer zijn geweest.
  Dit huwelijk bleef kinderloos.


 • 2 : Krina van Graafeiland, gedoopt te Zierikzee op 11 januari 1789 (Bron: AF), begraven aldaar op 23 oktober 1789 (Bron: AF).
 • 3 : Krina van Graafeiland, geboren te Nieuwerkerk op 21 april 1790 (Bron: AF), gedoopt aldaar op 25 april 1790 (Bron: AF), begraven te Zierikzee op 12 oktober 1790 (Bron: AF).
 • 4 : Krina van Graafeiland, gedoopt te Zierikzee op 4 december 1791 (Bron: AF), overleden aldaar op 29 januari 1811 (Bron: AF).
 • 5 : Jan van Graafeiland, geboren te Zierikzee op 23 januari 1793 (Bron: AF), gedoopt aldaar op 27 januari 1793 (Bron: AF), begraven aldaar op 12 oktober 1796 (Bron: AF).
 • 6 : waarschijnlijk Johannes van Graafeiland, gedoopt te Zierikzee op 10 mei 1795 (Bron: AF).
 • 7 : Janna van Graafeiland, gedoopt te Zierikzee op 22 oktober 1797 (Bron: AF), overleden aldaar op 15 juni 1816 (Bron: AF).
 • 8 : Maria van Graafeiland, geboren te Zierikzee op 6 juni 1801 (Bron: AF), gedoopt aldaar op 7 juni 1801 (Bron: AF), overleden aldaar op 27 april 1831 (Bron: AF).
  Maria is getrouwd te Zierikzee op 14 juli 1824 met Christianus Verkaart ook genaamd Christiaan, gedoopt te Steenbergen op 27 oktober 1802, arbeider, overleden te Zierikzee op 9 maart 1841, zoon van Pieter (Petrus) Verkaart en Maria Hofmans.
  Christiaan is later getrouwd te Zierikzee op 2 november 1831 met Willemina Rogmans, geboren te Zierikzee rond 1811, overleden te Zierikzee op 11 januari 1892, dochter van Jan Rogmans en Willemina Gilde.

Marinus is getrouwd te Zierikzee op 21 februari 1813 (Bron: AF) (2) met Jacoba van der Daff, gedoopt te Nieuwerkerk op 4 december 1774 (Bron: AF), overleden te Zierikzee op 2 augustus 1824 (Bron: AF), dochter van Cornelis Izakse van der Daff en Neeltje Vijverberg.

Uit dit huwelijk:
 • 9 : Neeltje van Graafeiland, geboren te Zierikzee op 26 januari 1815 (Bron: AF), overleden te Zierikzee op 12 februari 1815
 • 10 : Pieter van Graafeiland, geboren te Zierikzee op 26 juni 1816 (Bron: AF), volgt onder VIII-b.

VII-c : Marcelis van Graafeiland, gedoopt te Zierikzee op 10 februari 1758 (Bron: Boedelscheiding Marinus van Graafeiland, Weeskamer Zierikzee nr. 2294, 1781), zoon van Pieter Nehemiase van Graafeiland (VI-b) en Dina Jansse.

Marcelis is getrouwd in het jaar 1785 voor de kerk met Jacomina van de Ende, geboren te Zierikzee rond 1757, overleden aldaar op 30 april 1837.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Dina van Graafeiland, gedoopt te Zierikzee op 12 juli 1786 (Bron: AF), begraven aldaar op 15 september 1787 (Bron: AF).

VII-d : Nehemia van Graafijland ook genaamd Nemia, kleermaker, gedoopt te Zierikzee op 26 december 1763 (Bron: AF), overleden aldaar op 7 maart 1818 (Bron: AF), zoon van Pieter Nehemiase van Graafeiland (VI-b) en Dina Jansse.

Nehemia is getrouwd te Zierikzee op 12 mei 1788 (Bron: AF) (1) met Maatje Pieters Griffioen, gedoopt te Zierikzee op 30 december 1763 (Bron: AF), begraven aldaar op 3 maart 1797 (Bron: AF), dochter van Pieter Griffioen en Geertrui van Werven.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Dina van Graafijland, geboren te Zierikzee op 26 februari 1789 (Bron: AF), gedoopt aldaar op 1 maart 1789 (Bron: AF).
 • 2 : Pieter van Graafijland, kuipersknecht, kuiper en zeepziedersknecht, geboren te Zierikzee op 25 april 1790 (Bron: AF), gedoopt aldaar op 2 mei 1790 (Bron: AF), overleden aldaar op 11 mei 1879 (Bron: AF).
  Pieter is getrouwd te Zierikzee op 6 mei 1818 (Bron: AF) (1) met Johanna Moreel, geboren te Brouwershaven op 24 augustus 1796 (Bron: AF), gedoopt aldaar op 28 augustus 1796 (Bron: AF), dochter van Karel Moreel en Thona Schram.
  Pieter is getrouwd te Zierikzee op 4 november 1840 (Bron: AF) (2) met Alberdina Renou, gedoopt te Zierikzee op 4 februari 1798 (Bron: AF), overleden aldaar op 4 mei 1871 (Bron: AF), dochter van Dirk Renou en Maria van Aken.
  Adres 1862: Venkelstraat D 166 te Zierikzee.


 • 3 : Marcelis van Graafijland, geboren te Zierikzee op 5 maart 1791 (Bron: AF), gedoopt aldaar op 6 maart 1791 (Bron: AF), volgt onder VIII-c.
 • 4 : waarschijnlijk Baarent van Graafijland, geboren te Zierikzee op 17 februari 1792 (Bron: AF), gedoopt aldaar op 19 februari 1792 (Bron: AF), begraven aldaar op 7 mei 1792.
 • 5 : waarschijnlijk Gerardus van Graafijland, gedoopt te Zierikzee op 18 januari 1793 (Bron: AF), begraven aldaar op 9 mei 1793 (Bron: AF).
 • 6 : Nehemia van Graafijland, geboren te Zierikzee op 24 juni 1794 (Bron: AF), gedoopt aldaar op 27 juni 1794 (Bron: AF), begraven aldaar op 12 december 1794 (Bron: AF).
 • 7 : Gerard van Graafijland, geboren te Zierikzee op 24 juni 1794 (Bron: AF), gedoopt aldaar op 27 juni 1794 (Bron: AF), begraven aldaar op 12 december 1794 (Bron: AF).
 • 8 : Geertruid van Graafijland, geboren te Zierikzee op 3 september 1795 (Bron: AF), gedoopt aldaar op 16 september 1795 (Bron: AF), ongehuwd overleden aldaar op 28 november 1868 (Bron: AF).
  Zij had van een onbekende man ‚‚n dochter.

Nehemia is getrouwd te Zierikzee op 21 mei 1798 (Bron: A.E. van Graafeijland-Streeder) (2) met Maria Anna Lodewijka Klage ook genaamd Claree, geboren te Luxemburg rond 1768 (Bron: AF), overleden te Zierikzee op 9 oktober 1815 (Bron: AF), dochter van Georgius Christoffel Klage en Elisabeth Juliana Stel.

Hij werd op 28-11-1780 opgenomen in het Burgerweeshuis te Zierikzee en werd op 24-03-1788, na gedane belijdenis, ontslagen.


VII-e : Jacob Johannesse van Graefeyland, landbouwer op Ruimzicht te Nieuwerkerk, gedoopt te Zierikzee op 16 maart 1766 (Bron: AF), overleden aldaar op 2 mei 1810 (Bron: AF), zoon van Johannis Jacobs van Graafeiland (VI-d) en Elizabeth Jacobs Stoutjesdijk.

Jacob is ondertrouwd te Ouwerkerk op 31 mei 1799 (Bron: AF) en getrouwd te Nieuwerkerk op 19 juni 1799 (Bron: AF) met Maria Isaacsdr. Luikaart, geboren te Nieuwerkerke op 22 augustus 1762 (Bron: AF), gedoopt te Kerkwerve op 25 augustus 1762 (Bron: AF), overleden te Nieuwerkerk op 15 juli 1842 (Bron: AF), dochter van Isaac Jacobsz. Lucaart en Geertje Cornelisdr. Gertse.
Maria was weduwe van Thomas Marinusz. Beukelaer, overleden te Nieuwerkerk in het jaar 1797. Maria is later getrouwd te Nieuwerkerk op 30 juli 1813 met Pieter Jansz. Tjoeke, landbouwer op Ruimzicht te Nieuwerkerk, gedoopt te Bruinisse op 31 oktober 1773, overleden te Nieuwerkerk op 12 december 1831, zoon van Jan Thonisz. Tjoeke en Maria Andriesdr. Walbeke. Pieter was weduwnaar van Willemijntje Gerse.

Ondertrouw 31-5-1799 te Ouwerkerk van Jacob Johannesse van Graveijland j.m. geb. Zierikzee en wonende alhier ondertrouwt mert Maria Isaakse Luykaart, wed. van Thomas Beukelaar, geb. Niewerkerk in Schouwen en wonend onder Nieuwerkerk in Duiveland, proclamaties 2,9 en 16 juni.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Johannis van Graefeyland, geboren te Ouwerkerk op 7 februari 1800 (Bron: Jan Huibers), jong overleden.
 • 2 : Elisabeth van Graefeyland, geboren te Nieuwerkerk op 27 mei 1801 (Bron: AF), gedoopt aldaar op 31 mei 1801 (Bron: AF), jong overleden.
 • 3 : Johannis van Graafeiland ook genaamd van Graveiland, geboren te Nieuwerkerk op 16 december 1804 (Bron: AF), gedoopt te Nieuwer Amstel op 23 december 1804 (Bron: AF), volgt onder VIII-d.

VII-f : Marinus van Graafeiland ook genaamd van Graaf Eijland, landbouwer te Ouwerkerk, geboren te Zierikzee op 12 januari 1774, gedoopt aldaar op 21 januari 1774 (Bron: AF), overleden te Ouwerkerk op 11 december 1817 (Bron: AF), zoon van Johannis Jacobs van Graafeiland (VI-d) en Elizabeth Jacobs Stoutjesdijk.

Marinus is ondertrouwd te Ouwerkerk op 24 oktober 1799 (Bron: AF) en getrouwd aldaar op 26 oktober 1799 (Bron: AF) met Maria Jans Stoutjesdijk, geboren te Stavenisse, gedoopt aldaar op 5 maart 1775 (Bron: Han Stoutjesdijk), overleden te Ouwerkerk op 25 november 1818 (Bron: AF), dochter van Jan Maartense Stoutjesdijk en Sara Jacobse Uijl.

Hij was landbouwer op een in 1836 afgebroken hofstede te Ouwerkerk (ten zuiden van de Groeneweg).

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Elisabeth van Graafeiland, geboren te Ouwerkerk op 18 augustus 1800 (Bron: AF), gedoopt aldaar op 24 augustus 1800 (Bron: AF), overleden te Zierikzee op 31 mei 1888 (Bron: AF).
  Elisabeth is getrouwd te Ouwerkerk op 30 december 1821 met Cornelis Smallegange, landbouwer, geboren te Ouwerkerk op 9 maart 1797 (Bron: AF), gedoopt aldaar op 19 maart 1797 (Bron: AF), overleden te Ellemeet in het jaar 1851 (Bron: AF), zoon van Cornelis Smallegange en Jacomina Wagemaker.
 • 2 : Sara Johanna van Graafeiland, geboren te Ouwerkerk op 20 november 1801 (Bron: AF), gedoopt aldaar op 29 november 1801 (Bron: AF), overleden aldaar op 23 februari 1888 (Bron: AF).
  Sara is getrouwd te Ouwerkerk op 25 oktober 1822 (Bron: AF) met Jacobus van der Have, landbouwer te Stavenisse, geboren te Ouwerkerk op 26 december 1797 (Bron: AF), gedoopt aldaar op 4 februari 1798 (Bron: AF), zoon van Cornelis van der Have (landbouwer op Welgelegen) en Maatje Lucas.
 • 3 : Janna van Graafeiland, geboren te Ouwerkerk op 13 februari 1806 (Bron: AF), overleden te Oosterland op 3 december 1869.
  Janna is getrouwd te Oosterland op 19 oktober 1832 met Jacob Beije, landbouwer te Oosterland, geboren te Serooskerke op 15 februari 1789 (Bron: AF), overleden te Oosterland op 8 april 1857 (Bron: AF), zoon van Jacob Marinusse Beije en Maria Verseput.
  Jacob is eerder getrouwd te Duijvendijke op 12 augustus 1815 met Pieternella Landsheer.
 • 4 : Johannes van Graafeiland, geboren te Ouwerkerk op 7 november 1807 (Bron: AF), volgt onder VIII-e.
 • 5 : Maatje van Graafeiland, geboren te Ouwerkerk op 18 maart 1810 (Bron: Dhr. A. Flikweert), overleden te Nieuwerkerk op 24 juli 1855 (Bron: Dhr. A. Flikweert).
  Maatje is getrouwd te Nieuwerkerk op 7 juli 1837 (Bron: Dhr. A. Flikweert) (1) met Adrianus Capelle, geboren te Nieuwerkerk op 24 september 1804 (Bron: Dhr. A. Flikweert), gedoopt aldaar op 30 september 1804 (Bron: Dhr. A. Flikweert), overleden aldaar op 28 januari 1854 (Bron: Dhr. A. Flikweert), zoon van Hendrik Capelle (landbouwer op Botland) en Zoetje Bibbe.
  Maatje is getrouwd te Nieuwerkerk op 26 januari 1855 (Bron: Dhr. A. Flikweert) (2) met Pieter van Westen, landbouwer op Botland, geboren te Nieuwerkerk op 28 februari 1819 (Bron: Dhr. A. Flikweert), overleden aldaar op 22 februari 1917 (Bron: Dhr. A. Flikweert), zoon van Cornelis van Westen en Johanna Geelhoed.
 • 6 : Jacoba van Graafeiland, geboren te Ouwerkerk op 16 juni 1812 (Bron: AF), overleden aldaar op 22 september 1812 (Bron: AF).
 • 7 : Jan van Graafeiland, geboren te Ouwerkerk op 17 februari 1814 (Bron: AF), overleden aldaar op 16 september 1815 (Bron: AF).
 • 8 : Maria van Graafeiland, geboren te Ouwerkerk op 13 september 1816 (Bron: AF), overleden te Nieuwerkerk op 11 april 1899 (Bron: AF).
  Maria is getrouwd te Stavenisse op 21 juni 1838 met Johannes Eliza Droogendijk, landbouwer, geboren te Stavenisse op 23 oktober 1816 (Bron: AF), overleden te Nieuwerkerk op 17 juli 1899 (Bron: AF), zoon van Cornelis Droogendijk en Elizabeth van Dijk.

VII-g : Jacob Jacobsz. van Graafeiland ook genaamd Graaveyland, arbeider, melkboer en veehouder, gedoopt te Zierikzee op 25 december 1771 (Bron: Klapper 1740-1810 dopen Nederduits Hervormde Gemeente Zierikzee), overleden aldaar op 29 november 1849 (Bron: AF), zoon van Jacob Jacobs van Graafeijland (VI-e) en Maetje Pieterse.

Jacob is getrouwd te Zierikzee op 30 april 1794 (Bron: AF) (1) met Johanna Margareta Versteeg ook genaamd Anna, geboren te Zierikzee op 24 juni 1766 (Bron: AF), gedoopt aldaar op 29 juni 1766 (Bron: Aantekingen Fam. Versteeg, RAZE), overleden aldaar op 5 september 1833 (Bron: akte nr. 128), dochter van Pieter van der Steeg en Janna Adriaanse Heerder.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Maatje van Graafeiland, gedoopt te Zierikzee op 22 februari 1795 (Bron: AF), overleden aldaar op 26 juni 1849 (Bron: A.E. van Graafeijland-Streeder).
  Maatje is getrouwd te Zierikzee op 4 september 1822 (Bron: AF) met Gillis Arendse, arbeider, gedoopt te Zierikzee op 20 juli 1796 (Bron: AF), overleden aldaar op 14 januari 1881 (Bron: AF), zoon van Laurens Arendse en Catharina Keizer.
  Gillis is later getrouwd te Zierikzee op 14 augustus 1850 met Cornelia Adriana Boogaart, geboren te Hulst op 13 mei 1804, overleden te Zierikzee op 12 december 1888, dochter van Jan Boogaart en Jacoba Meijer.
 • 2 : Jacobus van Graafeiland ook genaamd Graafijland, geboren te Zierikzee op 17 mei 1797 (Bron: AF), gedoopt aldaar op 21 mei 1797 (Bron: AF), volgt onder VIII-f.
 • 3 : Pieter van Graafeiland, gedoopt te Zierikzee op 20 januari 1799 (Bron: AF), begraven aldaar op 30 januari 1799 (Bron: AF).
 • 4 : Pieter van Graafeiland, gedoopt te Zierikzee op 20 april 1800 (Bron: AF), begraven aldaar op 24 april 1800 (Bron: AF).
 • 5 : Pieter van Graafeiland, gedoopt te Zierikzee op 3 mei 1801 (Bron: AF), begraven aldaar op 17 juni 1801 (Bron: AF).
 • 6 : Johanna van Graafeiland, gedoopt te Zierikzee op 16 oktober 1803 (Bron: AF), begraven aldaar op 18 september 1805.
 • 7 : Dingeman van Graafeiland, gedoopt te Zierikzee op 9 september 1804 (Bron: AF), begraven aldaar op 3 oktober 1804 (Bron: AF).
 • 8 : Janna van Graafeiland, gedoopt te Zierikzee op 11 januari 1807 (Bron: AF), begraven aldaar op 5 juni 1807 (Bron: AF).
 • 9 : Cornelis van Graafeiland, geboren te Zierikzee op 22 maart 1808 (Bron: AF), gedoopt aldaar op 27 maart 1808 (Bron: AF), volgt onder VIII-g.

Jacob is getrouwd te Zierikzee op 5 januari 1840 (Bron: AF) (2) met Jacomijna Tjoeke, geboren te Zierikzee op 30 april 1786 (Bron: AF), gedoopt aldaar op 7 mei 1786 (Bron: AF), overleden aldaar op 6 september 1853 (Bron: AF), dochter van Tonis Tonisz. Tjoeke en Lijsbeth Jansd. Bevelander.
Jacomijna was de gescheiden echtgenote van Coenraad Vos. Jacomijna was weduwe van Pieter van Nieuwenhuysen.


VIII-a : Rudolf van Graafeiland, landbouwer, gedoopt te Zierikzee op 12 november 1786 (Bron: AF), overleden te VS, zoon van Simon Pieterse van Graafeiland (VII-a) en Anna Gans.

Rudolf is getrouwd te Oosterland op 28 april 1813 (Bron: AF) met Maria van der Wiele, geboren te Sirjansland op 27 maart 1792 (Bron: AF), gedoopt aldaar op 3 april 1792 (Bron: AF), overleden te VS, dochter van Krijn van der Wiele (landbouwer) en Laurina Klink.

Zij verhuisden naar Zierikzee en emigreerden vandaar op 09-07-1851 met hun zoon Gerardus (nog ongehuwd) en hun zoon Marinus (pas gehuwd) naar Noord-Amerika. Tegelijkertijd emigreerden vanuit Oosterland dochter Laurina en zoon Cornelis met hun gezinnen. Enkele maanden eerder was dochter Antje met haar gezin geemigreerd. Reeds in 1846 emigreerde zoon Simon met de eerste groep emigranten vanuit Schouwen-Duiveland. Uiteindelijk zijn alle nakomelingen van Rudolf en Maria naar Noord-Amerika geemigreerd. (Bron: AF)

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Laurina van Graafeiland, geboren te Oosterland op 26 november 1815 (Bron: AF), overleden te VS.
  Zij had van een onbekende man 2 dochters.
  Laurina is getrouwd te Oosterland op 21 april 1847 (Bron: AF) (2) met Jan van den Berge, geboren te Oosterland op 20 november 1811 (Bron: AF), zoon van Jacob van den Berge en Maria van Driel.
  Jan was weduwnaar van Willemijntje van den Berge.
  Zij emigreerden op 09-07-1851 vanuit Oosterland naar Noord-Amerika.


 • 2 : Simon van Graafeiland, geboren te Oosterland op 21 september 1818 (Bron: AF), volgt onder IX-a.
 • 3 : Antje van Graafeiland, geboren te Oosterland op 5 maart 1822 (Bron: AF), overleden te VS.
  Antje is getrouwd te Oosterland op 16 augustus 1844 (Bron: AF) met Willem Zwager, arbeider, geboren te Oosterland op 19 november 1819 (Bron: AF), overleden te VS, zoon van Johannes Zwager en Dana van der Noot.
  Zij emigreerden in 1850 vanuit Oosterland naar Noord-Amerika.


 • 4 : Cornelis van Graafeiland, geboren te Oosterland op 28 april 1824 (Bron: AF), volgt onder IX-b.
 • 5 : Marinus van Graafeiland ook genaamd Morris, geboren te Oosterland op 27 december 1826 (Bron: AF), volgt onder IX-c.
 • 6 : Pieter van Graafeiland, geboren te Oosterland op 6 augustus 1832 (Bron: AF), overleden aldaar op 14 september 1832 (Bron: AF).
 • 7 : Gerardus van Graafeiland, geboren te Oosterland op 19 maart 1834 (Bron: AF).
  Hij emigreerde op 09-07-1851 met zijn ouders naar Noord-Amerika.

 • 8 : Pieter van Graafeiland, geboren te Oosterland op 19 maart 1834 (Bron: AF), overleden aldaar op 10 augustus 1834 (Bron: AF).

VIII-b : Pieter van Graafeiland, arbeider, geboren te Zierikzee op 26 juni 1816 (Bron: AF), overleden te Renesse op 12 februari 1868 (Bron: AF), zoon van Marinus Pieterse van Graafeiland (VII-b) en Jacoba van der Daff.

Pieter is getrouwd te Elkerzee op 11 september 1840 (Bron: AF) (1) met Toontje van Strien, geboren te Elkerzee op 1 mei 1820 (Bron: AF), overleden aldaar op 6 april 1848 (Bron: AF), dochter van Marinus van Strien en Maatje Stoel.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Marinus van Graffijland, geboren te Elkerzee op 15 december 1840 (Bron: AF), volgt onder IX-d.
 • 2 : Maatje van Graafeiland, geboren te Elkerzee op 22 februari 1842 (Bron: AF), overleden te Haamstede op 13 april 1879 (Bron: AF).
  Zij had van een onbekende man 2 zonen.
  Maatje is getrouwd te Haamstede op 19 mei 1865 (Bron: AF) (2) met Marinus Thijsse, geboren te Haamstede op 18 september 1813 (Bron: AF), overleden aldaar op 14 januari 1894 (Bron: AF), zoon van Pieter Thijsse en Pieternella van Putten.
  Marinus was weduwnaar van Neeltje Speelman.
 • 3 : Jacoba van Graafeiland, geboren te Elkerzee op 17 mei 1844 (Bron: AF), overleden te Noordwelle op 3 april 1861 (Bron: AF).
 • 4 : Lena van Graafeiland, geboren te Elkerzee op 23 februari 1847 (Bron: AF), overleden te Zierikzee op 24 september 1896 (Bron: AF).
  Zij had van een onbekende man 2 zonen en ‚‚n dochter.
  Lena is getrouwd te Zierikzee op 5 maart 1879 (Bron: AF) (2) met Adriaan Verwest, arbeider, geboren te Ouwerkerk op 3 augustus 1842 (Bron: AF), overleden te Zierikzee op 1 januari 1918 (Bron: AF), zoon van Dingeman Verwest en Martina van den Berge.
  Adriaan was weduwnaar van Marina Beije.

Pieter is getrouwd te Ellemeet op 1 mei 1861 (Bron: AF) (2) met Pieternella den Boer, geboren te Duivendijke op 11 december 1814 (Bron: AF), overleden aldaar op 27 september 1879 (Bron: AF), natuurlijke dochter van Jacomina den Boer.


VIII-c : Marcelis van Graafijland, boerenknecht, geboren te Zierikzee op 5 maart 1791 (Bron: AF), gedoopt aldaar op 6 maart 1791 (Bron: AF), overleden te Nieuwerkerk op 10 februari 1847 (Bron: AF), zoon van Nehemia van Graafijland (VII-d) en Maatje Pieters Griffioen.

Marcelis is getrouwd te Zierikzee op 26 november 1823 (Bron: AF) (1) met Janna Peute, gedoopt te Zierikzee op 11 november 1804 (Bron: AF), overleden aldaar op 6 november 1824 (Bron: H.S. van Pompe-van Sprang), dochter van Job Peute (landbouwer) en Geertje Goudswaard.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Maatje van Graafijland, geboren te Zierikzee op 4 november 1822 (Bron: AF), overleden aldaar op 18 januari 1823 (Bron: AF).
 • 2 : Job van Graafeiland, geboren te Zierikzee op 4 december 1823 (Bron: AF), volgt onder IX-e.

Marcelis is getrouwd te Zierikzee op 31 augustus 1825 (Bron: AF) (2) met Catharina de Bruijn ook genaamd Kaatje, geboren te Zierikzee op 2 mei 1791 (Bron: AF), gedoopt aldaar op 4 mei 1791 (Bron: AF), overleden te Nieuwerkerk op 27 september 1832 (Bron: AF), dochter van Frans de Bruijn en Helena de Vos.

Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren.

Uit dit huwelijk:
 • 3 : Helena van Graafijland, geboren te Zierikzee op 26 mei 1826 (Bron: AF), overleden aldaar op 7 juni 1826 (Bron: AF).
 • 4 : Nehemia van Graafeiland, geboren te Zierikzee op 25 oktober 1827 (Bron: AF), volgt onder IX-f.
 • 5 : Lena Johanna van Graafijland, geboren te Zierikzee op 5 december 1828 (Bron: AF), overleden aldaar op 1 januari 1829 (Bron: AF).
 • 6 : Frans van Graafijland, geboren te Nieuwerkerk op 10 januari 1830 (Bron: AF), overleden te VS.
  Adres 1850-1861: Kerkring 37 (noordzijde) te Nieuwerkerk. Hij emigreerde op 19-11-1872 met zijn broer Nehemia en diens gezin naar Noord-Amerika.


VIII-d : Johannis van Graafeiland ook genaamd van Graveiland, landman, geboren te Nieuwerkerk op 16 december 1804 (Bron: AF), gedoopt te Nieuwer Amstel op 23 december 1804 (Bron: AF), overleden te Nieuwerkerk op 15 september 1863 (Bron: AF), zoon van Jacob Johannesse van Graefeyland (VII-e) en Maria Isaacsdr. Luikaart.

Johannis is getrouwd te Nieuwerkerk op 21 maart 1828 (Bron: AF) met Janna van Farow‚, geboren te Nieuwerkerk op 13 april 1804 (Bron: AF), gedoopt aldaar op 22 april 1804 (Bron: AF), overleden aldaar op 3 januari 1891 (Bron: AF), dochter van Adriaan Marcelis van Farow‚ en Cornelia Dirksdr. Bogaert.

Hij was ouderling van de Hervormde Gemeente Nieuwerkerk 1841-1843 en 1847-1850. Het gezin behoorde later tot de Christelijke Gereformeerde Kerk van Nieuwerkerk-Oosterland. Zij bezat bij haar overlijden in 1891 een batig saldo van fl. 27.089,01. Zij bezat vele obligaties op Rusland en pandbrieven.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Jacob van Graafeiland, geboren te Nieuwerkerk op 13 augustus 1828 (Bron: AF), overleden aldaar op 14 januari 1829 (Bron: AF).
 • 2 : Cornelia van Graafeiland, naaister, geboren te Ellemeet op 10 augustus 1829 (Bron: AF), ongehuwd overleden te Nieuwerkerk op 20 februari 1858 (Bron: AF).
 • 3 : Jacob van Graafeiland, geboren te Ellemeet op 14 november 1830 (Bron: AF), volgt onder IX-g.
 • 4 : Adriaan van Graafeiland, geboren te Ellemeet op 18 mei 1832 (Bron: AF), overleden aldaar op 5 november 1832 (Bron: AF).
 • 5 : Maria van Graafeiland, geboren te Ellemeet op 4 september 1833 (Bron: AF), overleden te Nieuwerkerk op 2 december 1917 (Bron: AF).
  Maria is getrouwd te Nieuwerkerk op 12 april 1861 (Bron: Jan Huibers) (1) met Guilliam Braam, landbouwer, geboren te Nieuwerkerk op 18 december 1820 (Bron: AF), overleden te Ellemeet op 16 september 1874 (Bron: AF), zoon van Maximilliaan Braam en Joppa Kort.
  Maria is getrouwd te Ellemeet op 27 april 1877 (Bron: AF) (2) met (en gescheiden in het jaar 1886 van) Johannes de Kok, veldarbeider en landbouwer, geboren te Duivendijke op 17 april 1850 (Bron: AF), overleden te Nieuwerkerk op 13 september 1927 (Bron: AF), zoon van Marinus de Kok en Cornelia Ringelberg.
  Zij scheidden van tafel en bed. Hij verhuisde op 12-07-1904 naar Duivendijke.


 • 6 : Adriaan van Graafeiland, geboren te Ellemeet op 7 maart 1835 (Bron: AF), overleden aldaar op 7 maart 1835 (Bron: AF).
 • 7 : Adriaan van Graafeiland, geboren te Ellemeet op 29 maart 1836 (Bron: AF), overleden aldaar op 29 maart 1836 (Bron: AF).
 • 8 : Adriaan van Graafeiland, geboren te Ellemeet op 15 juni 1837 (Bron: AF), overleden aldaar op 15 juni 1837 (Bron: AF).
 • 9 : Adriana van Graafeiland, naaister, geboren te Nieuwerkerk op 24 februari 1839 (Bron: AF), ongehuwd overleden te Ellemeet op 29 maart 1872 (Bron: AF).
 • 10 : Elisabeth van Graafeiland, geboren te Nieuwerkerk op 20 januari 1841 (Bron: AF), overleden te Sint Annaland op 18 april 1906 (Bron: AF).
  Elisabeth is getrouwd te Nieuwerkerk op 12 april 1861 (Bron: AF) met Pieter van der Welle, metselaar, geboren te Sint Annaland op 22 januari 1833 (Bron: AF), overleden te Poortvliet op 29 oktober 1915 (Bron: AF), zoon van Jan van der Welle en Maatje van der Klooster.
 • 11 : Adriaan van Graafeiland, geboren te Nieuwerkerk op 30 september 1842 (Bron: AF), overleden aldaar op 6 februari 1843 (Bron: AF).
 • 12 : Leendert van Graefeiland, geboren te Nieuwerkerk op 30 augustus 1850 (Bron: AF), volgt onder IX-h.

VIII-e : Johannes van Graafeiland, 2e luitenant en kapitein-kwartiermeester, geboren te Ouwerkerk op 7 november 1807 (Bron: AF), overleden te Leur op 7 januari 1877 (Bron: AF), zoon van Marinus van Graafeiland (VII-f) en Maria Jans Stoutjesdijk.

Johannes is getrouwd te Baarland op 17 mei 1838 (Bron: AF) met Geertruida Johanna Burgerhoudt, geboren te Stavenisse op 23 februari 1806 (Bron: AF), gedoopt aldaar op 16 maart 1806 (Bron: AF), overleden te Leur op 12 januari 1881, dochter van Jacobus Burgerhoudt (predikant te Stavenisse) en Magdalena Maria Krom.

Zij woonden in 1839 en 1841 te Arnhem (bevolkingsregister verloren gegaan) en in 1846 te 's-Hertogenbosch. Zij verhuisden op 23-04-1859 van Breda naar Leur.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Maria Geertruida Johanna van Graafeiland, geboren te Arnhem op 28 maart 1839 (Bron: dossier aanvraag familiewapen van Graafeiland dd 12-6-1989), overleden te Steenbergen op 26 mei 1907 (Bron: dossier aanvraag familiewapen van Graafeiland dd 12-6-1989).
  Maria is getrouwd te Breda op 14 juni 1881 (Bron: AF) met Adriaan Kluit, koopman, geboren te Poortugaal op 3 juni 1835 (Bron: dossier aanvraag familiewapen van Graafeiland dd 12-6-1989), overleden te Steenbergen op 4 oktober 1894 (Bron: dossier aanvraag familiewapen van Graafeiland dd 12-6-1989), zoon van Petrus Cornelis Kluit en Helena Heller.
 • 2 : Magdalena Maria van Graafeiland, geboren te Arnhem op 8 maart 1841 (Bron: dossier aanvraag familiewapen van Graafeiland dd 12-6-1989), overleden te 's-Gravenhage op 17 februari 1914 (Bron: AF).
  Magdalena is getrouwd te Etten en Leur op 16 september 1873 (Bron: AF) met Jacob Hoffman, telegrafist, geboren te 's-Gravenhage op 23 september 1839 (Bron: dossier aanvraag familiewapen van Graafeiland dd 12-6-1989), overleden te Den Helder, zoon van Hendrik Hoffman en Anna Maria Wilhelmina Bruijns.
  Zij woonden in 1839 en 1841 te Arnhem (bevolkingsregister verloren gegaan) en in 1846 te 's-Hertogenbosch. Zij verhuisden op 23-04-1859 van Breda naar Leur.VIII-f : Jacobus van Graafeiland ook genaamd Graafijland, arbeider en dijkwerker, geboren te Zierikzee op 17 mei 1797 (Bron: AF), gedoopt aldaar op 21 mei 1797 (Bron: AF), wonende te Vlissingen, overleden aldaar op 6 april 1867 (Bron: Eduard Thorn), zoon van Jacob Jacobsz. van Graafeiland (VII-g) en Johanna Margareta Versteeg.

Jacobus is getrouwd te Zierikzee op 5 mei 1819 (Bron: akte 15) met Maria Margrietha Bakker, naaister, geboren te Zierikzee op 15 december 1799 (Bron: AF), belijdenis gedaan aldaar op 17 april 1816, overleden te Vlissingen op 22 februari 1885 (Bron: AF), dochter van Heinrich Bakkers en Maria Catharina Raap.

Zij verhuisden op 05-09-1832 vanuit Zierikzee naar Vlissingen.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Anna Margrieta van Graafeijland, geboren te Zierikzee op 22 augustus 1820 (Bron: AF), overleden te Vlissingen op 15 september 1899 (Bron: AF).
  Anna is getrouwd te Vlissingen op 5 januari 1842 (Bron: AF) (1) met Pieter Pieters, loodskwekeling, geboren te Vlissingen op 28 februari 1817 (Bron: AF), verdronken te Nabij Oostende op 9 januari 1843, zoon van Marinus Pieters en Elisabeth Ton.
  Anna is getrouwd te Vlissingen op 29 januari 1845 (Bron: ISIS, akte nr. 7) (2) met Barend Cornelis Waller ook genaamd Wallart, varensgezel en zeeman, geboren te Zierikzee op 18 december 1809 (Bron: AF), gedoopt aldaar op 24 december 1809 (Bron: AF), overleden te Vlissingen op 17 februari 1861 (Bron: ISIS, akte nr. 45), zoon van Carel Frederik Waller en Johanna Bieljet.
  Anna is getrouwd te Vlissingen op 15 februari 1871 (Bron: AF) (3) met Josephus Verseput, zeeman, geboren te Zierikzee op 13 oktober 1822 (Bron: AF), overleden te Vlissingen op 15 februari 1903 (Bron: AF), zoon van Jan Willemse Verseput en Margaretha Souvijn.
  Josephus was weduwnaar van Pieternella Pietersen.
 • 2 : Maria Catharina van Graafeiland, dienstbode, geboren te Zierikzee op 29 september 1822, overleden te Vlissingen op 22 juni 1897 (Bron: AF).
  Maria is getrouwd te Vlissingen op 13 mei 1846 met Philippus Jacobus Tabbern‚e, matroos loodswezen en loods, geboren te Veere op 29 april 1824, overleden te Vlissingen op 2 november 1863, zoon van Hendrik Tabbern‚e (zeeloods) en Neeltje van den Boogert.
 • 3 : Jacoba van Graafeiland, geboren te Zierikzee op 24 april 1825, overleden te Vlissingen op 7 februari 1883 (Bron: AF).
  Jacoba is getrouwd te Vlissingen op 9 maart 1853 met Hendrik van Sprang, sloeproeier en schippersknecht, geboren te Vlissingen op 2 september 1825, overleden aldaar op 13 januari 1913 (Bron: AF), zoon van Daniel van Sprang en Adriana de Kok.
 • 4 : Henderika van Graafeiland, geboren te Zierikzee op 15 oktober 1827 (Bron: AF), overleden te Vlissingen op 10 augustus 1893 (Bron: AF).
  Henderika is getrouwd te Vlissingen op 16 juli 1851 (Bron: AF) met Hendrik Persoon, kapitein der koopvaardij, geboren te Maassluis op 20 maart 1827 (Bron: AF), overleden op Zee rond 4 december 1872 (Bron: AF), zoon van Gerrit Persoon en Jannetje van Vliet.
  Volgens een akte van blijkbaarheid, opgemaakt ter gelegenheid van het huwelijk van een dochter in 1874, is hij op 04-12-1872 als kapitein van het hoekerschip De Twee Gebroeders van Newcastle naar Vlissingen uitgezeild, waarbij het schip op deze reis moet zijn vergaan.


 • 5 : Neeltje van Graafeiland, geboren te Zierikzee op 23 juni 1830 (Bron: AF).
  Neeltje is getrouwd te Vlissingen op 25 mei 1853 (Bron: AF) (1) met Johannes Franciscus Tienpond, matroos, geboren te Vlissingen op 26 januari 1825 (Bron: AF), overleden op Zee op 27 augustus 1835 (Bron: AF), zoon van Cornelis Franciscus Tienpond en Antoinetta Christina Verroest.
  Zij woonden in 1880 nog te Vlissingen; in 1883 trouwde daar nog een dochter. Johannes Franciscus Tienpond verdronk toen het pleetschip De Onderneming tussen Wijk aan Zee en Egmond schipbreuk leed.


  Neeltje is getrouwd te Vlissingen op 12 mei 1858 (Bron: AF) (2) met Cornelis Reijnhout, geboren te Vlissingen op 3 juli 1834 (Bron: AF), zoon van Jacobus Reijnhout en Pieternella Christina Hekelbeeke.

VIII-g : Cornelis van Graafeiland, arbeider, geboren te Zierikzee op 22 maart 1808 (Bron: AF), gedoopt aldaar op 27 maart 1808 (Bron: AF), overleden aldaar op 8 maart 1884 (Bron: Eduard Thorn), zoon van Jacob Jacobsz. van Graafeiland (VII-g) en Johanna Margareta Versteeg.

Cornelis is getrouwd te Zierikzee op 7 maart 1834 (Bron: Eduard Thorn) (1) met Maatje Dalebout, geboren te Noordgouwe op 3 mei 1814 (Bron: Eduard Thorn), overleden te Zierikzee op 23 november 1834 (Bron: Eduard Thorn), dochter van Cornelis Dalebout en Bastiaantje de Oude.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Maatje van Graafeiland, geboren te Zierikzee op 22 november 1834 (Bron: Eduard Thorn), overleden te VS.
  Maatje is getrouwd te Bruinisse op 11 september 1854 (Bron: AF) met Jan den Ouden, schipper, geboren te Bruinisse op 22 februari 1817 (Bron: AF), zoon van Leendert den Ouden en Adriaantje van den Bogerd.
  Zij emigreerden in 1857 vanuit Bruinisse naar Noord-Amerika.


Cornelis is getrouwd te Zierikzee op 27 april 1836 (Bron: Eduard Thorn) (2) met Centina van Zuijen, geboren te Burgh op 12 maart 1815 (Bron: Eduard Thorn), overleden te 's-Gravenhage op 3 april 1910 (Bron: Eduard Thorn), dochter van Marinus van Zuijen en Adriana Hogestein.

Hij verbleef in het gesticht. Zij verhuisde op 21-06-1876, met haar zoons Johannes, Marinus en Jacobus naar Den Haag.

Uit dit huwelijk:
 • 2 : Jacob van Graafeiland, geboren te Zierikzee op 10 mei 1837 (Bron: AF), overleden aldaar op 24 juli 1837 (Bron: AF).
 • 3 : Maria van Graafeiland, geboren te Zierikzee op 24 september 1839 (Bron: Eduard Thorn), overleden te 's-Gravenhage op 19 december 1923 (Bron: Eduard Thorn), begraven aldaar.
  Maria is getrouwd te Gouda op 2 augustus 1871 (Bron: Eduard Thorn) met Pieter Hendrik Verveen, pottenbakker, geboren te Gouda op 14 januari 1841 (Bron: AF), overleden aldaar op 21 maart 1909 (Bron: AF), zoon van Pieter Hendrik Verveen en Geertruida Heiting.
  Zij verhuisde op 04-05-1909 als weduwe van Gouda naar Maasniel (bij Roermond) en vestigde zich op 15-12-1909 te Den Haag.


 • 4 : Jacob Marinus van Graafeiland, geboren te Zierikzee op 2 februari 1841 (Bron: Eduard Thorn), volgt onder IX-i.
 • 5 : Marinus van Graafeiland, geboren te Zierikzee op 23 maart 1844 (Bron: A.E. van Graafeijland-Streeder).
 • 6 : Jacobus van Graafeiland, geboren te Zierikzee op 23 maart 1846 (Bron: A.E. van Graafeijland-Streeder), overleden aldaar op 27 maart 1846 (Bron: A.E. van Graafeijland-Streeder).
 • 7 : Jozef van Graafeiland ook genaamd Joseph, geboren te Zierikzee op 15 mei 1847 (Bron: Eduard Thorn), volgt onder IX-j.
 • 8 : Johannis van Graafeijland, geboren te Zierikzee op 1 juli 1855 (Bron: Brief Streekarchivariaat Schouwen-Duiveland, 25-2-1887), volgt onder IX-k.
 • 9 : Marinus van Graafeijland, geboren te Zierikzee op 25 februari 1857 (Bron: A.E. van Graafeijland-Streeder), volgt onder IX-l.
 • 10 : Jacobus van Graafeiland, koopman in fruit en sigarenmaker, geboren te Zierikzee op 17 augustus 1860 (Bron: AF), overleden te 's-Gravenhage op 21 juni 1899 (Bron: Eduard Thorn).
  Jacobus is getrouwd te 's-Gravenhage op 14 september 1881 (Bron: Eduard Thorn) (1) met (en gescheiden te 's-Gravenhage op 31 mei 1892 van) Maria Valk, geboren te 's-Gravenhage op 29 april 1861 (Bron: Eduard Thorn), overleden aldaar op 27 september 1912 (Bron: AF), dochter van Johannes Valk en Geertruij van Dinteren.
  Jacobus is getrouwd te Leeuwarden op 25 november 1893 (Bron: AF) (2) met Trijntje Idema, geboren te Leeuwarden op 24 december 1865 (Bron: Eduard Thorn), overleden te 's-Gravenhage op 17 mei 1931 (Bron: AF), dochter van Pieter Idema en Cornelia de Vries.
  Zij huwt 2. te Den Haag op 03-10-1900 Willem van Rietschoten, geb. Heinenoord 26-12-1866, ovl. Den Haag 27-09-1935, fabrieksarbeider, werkman Zuid-Hollandsche Bierbrouwerij, zoon van Aart Bouwe van Rietschoten en Maaike Brouwers, weduwnaar van Cornelia Korpel. Maria Valk huwt 2. te Den Haag op 29-03-1893 Jan Haring, geb. Den Haag 25-07-1847. Binnen drie maanden na de ontbinding van haar eerste huwelijk werd geboren: Jan Valk, geb. Den Haag 12-08-1892.
  Beide huwelijken bleven kinderloos.IX-a : Simon van Graafeiland, arbeider, geboren te Oosterland op 21 september 1818 (Bron: AF), overleden te Saint Louis - Missouri in het jaar 1900 (Bron: WesvanG), zoon van Rudolf van Graafeiland (VIII-a) en Maria van der Wiele.

Simon is getrouwd te Ouwerkerk op 20 mei 1840 (Bron: AF) met Lena Boogerd, geboren te Nieuwerkerk op 7 december 1823 (Bron: AF), overleden te Saint Louis - Missouri in het jaar 1896 (Bron: WesvanG), dochter van Izaak Boogerd en Margritha Verboom.

Zij emigreerden op 30-05-1846 vanuit Ouwerkerk naar Noord-Amerika.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Rudolf van Graafeiland, geboren te Oosterland op 17 september 1840 (Bron: AF), overleden aldaar op 10 november 1840 (Bron: AF).
 • 2 : Margaretha van Graafeiland, geboren te Ouwerkerk op 22 januari 1842 (Bron: AF).
 • 3 : Marinus Cornelis van Graafeiland, geboren te Ouwerkerk op 1 december 1844 (Bron: AF).
 • 4 : Charles van Graafeiland, geboren te New York in november 1847 (Bron: WesvanG), volgt onder X-a.
 • 5 : Jennie van Graafeiland, geboren rond 1852 (Bron: WesvanG).
 • 6 : Anna van Graafeiland, geboren rond 1854 (Bron: WesvanG).
 • 7 : Rudolph van Graafeiland, geboren te Ohio in februari 1857 (Bron: WesvanG), volgt onder X-b.
 • 8 : Isabelle van Graafeiland, geboren te Missouri rond 1860 (Bron: WesvanG).
  Isabelle was gehuwd met John Kobes, geboren te Bohemia rond 1846 (Bron: WesvanG).
 • 9 : Laura van Graafeiland, geboren rond 1866 (Bron: WesvanG).

IX-b : Cornelis van Graafeiland, arbeider, geboren te Oosterland op 28 april 1824 (Bron: AF), overleden te VS, zoon van Rudolf van Graafeiland (VIII-a) en Maria van der Wiele.

Cornelis is getrouwd te Oosterland op 19 april 1848 (Bron: AF) met Francina Otte, geboren te Oosterland op 12 mei 1824 (Bron: AF), overleden te VS, dochter van Cornelis Otte en Aaltje van der Have.

Zij emigreerden op 09-07-1851 vanuit Oosterland naar Noord-Amerika.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Rudolf van Graafeiland, geboren te Oosterland op 10 november 1848 (Bron: AF).
 • 2 : Cornelis van Graafeiland, geboren te Oosterland op 30 november 1849 (Bron: AF).
 • 3 : Marinus van Graafeiland, geboren te Oosterland op 17 februari 1851 (Bron: AF).
 • 4 : Mary van Graafeiland, geboren rond 1856 (Bron: WesvanG).
 • 5 : Jeane van Graafeiland, geboren rond 1857 (Bron: WesvanG).

IX-c : Marinus van Graafeiland ook genaamd Morris, arbeider, geboren te Oosterland op 27 december 1826 (Bron: AF), overleden te Rochester op 29 juni 1898 (Bron: WesvanG), zoon van Rudolf van Graafeiland (VIII-a) en Maria van der Wiele.

Marinus is getrouwd te Zierikzee op 2 april 1851 (Bron: AF) met Krina Schuling ook genaamd Krina Liana Schulick, geboren te Zierikzee op 16 december 1829 (Bron: AF), overleden te Rochester op 7 augustus 1903, dochter van Pieter Schuling en Klasina Boluit.

Zij emigreerden op 09-07-1851 vanuit Zierikzee naar Noord-Amerika.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Rudolf van Graafeiland ook genaamd Rudolph, geboren te Zierikzee op 11 juli 1851 (Bron: AF), volgt onder X-c.
 • 2 : Pieter van Graafeiland, geboren te Rochester rond 1854 (Bron: WesvanG).
 • 3 : Mary B. van Graafeiland, geboren te Rochester in november 1855 (Bron: WesvanG), overleden in het jaar 1929 (Bron: WesvanG).
 • 4 : Jane van Graafeiland, geboren te Monroe - New York op 22 oktober 1860 (Bron: WesvanG), overleden op 18 april 1896 (Bron: WesvanG).
 • 5 : Krina van Graafeiland, geboren te Monroe - New York in november 1864 (Bron: WesvanG), overleden te Rochester in het jaar 1865 (Bron: WesvanG).
 • 6 : Morris van Graafeiland, geboren te Rochester op 12 november 1865 (Bron: WesvanG), overleden aldaar op 26 maart 1948 (Bron: WesvanG).
 • 7 : Minnie van Graafeiland, geboren te in januari 1867 (Bron: WesvanG), overleden aldaar in het jaar 1942 (Bron: WesvanG).
 • 8 : Frederick van Graafeiland, geboren te New York in oktober 1868 (Bron: WesvanG), overleden te in het jaar 1936 (Bron: WesvanG).
 • 9 : Garrett van Graafeiland, geboren te (Bron: WesvanG), overleden aldaar in juli 1870 (Bron: WesvanG).

IX-d : Marinus van Graffijland, arbeider en landbouwer, geboren te Elkerzee op 15 december 1840 (Bron: AF), overleden te Burgh op 2 februari 1914 (Bron: AF), zoon van Pieter van Graafeiland (VIII-b) en Toontje van Strien.

Marinus is getrouwd te Burgh op 5 november 1875 (Bron: AF) (1) met Adriana Krijger, geboren te Burgh op 13 februari 1840 (Bron: AF), overleden aldaar op 21 april 1905 (Bron: AF), dochter van Hendrik Krijger en Johanna Krijger.

Marinus is getrouwd te Burgh op 12 januari 1906 (Bron: AF) (2) met Johanna Bakker, geboren te Burgh op 18 september 1881 (Bron: AF), overleden te Amsterdam, dochter van Pieter Johannes Bakker en Elizabeth Krijger.

Zij verhuisde op 20-01-1915 met haar zoon vanuit Burgh naar Amsterdam.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Elizabeth Johanna van Graffijland, geboren te Burgh op 6 augustus 1909 (Bron: AF), overleden aldaar op 26 november 1909 (Bron: AF).
 • 2 : Pieter Johannes van Graffijland, walknecht, portier, zeeleeuwenoppasser en schilder, geboren te Burgh op 7 mei 1911 (Bron: AF), overleden te Harderwijk op 29 maart 1988 (Bron: AF).
  Pieter is getrouwd te Harderwijk op 19 juli 1933 met Jannetje Cornelia Veldhoen, geboren te Harderwijk op 10 januari 1914 (Bron: AF), overleden aldaar op 11 juni 1997 (Bron: AF), dochter van Marten Veldhoen en Johanna Hendrika Germans.

IX-e : Job van Graafeiland, veldarbeider, geboren te Zierikzee op 4 december 1823 (Bron: AF), overleden te Noordgouwe op 15 augustus 1902 (Bron: politiestaat Graafeiland), zoon van Marcelis van Graafijland (VIII-c) en Janna Peute.

Job is getrouwd te Nieuwerkerk op 7 augustus 1852 (Bron: AF) met Neeltje Laban, veldarbeidster, geboren te Nieuwerkerk op 24 oktober 1831 (Bron: politiestaat Graafeiland), overleden te Loosduinen op 13 maart 1908 (Bron: politiestaat Graafeiland), dochter van Leunis Laban en Bastiana van Hekke.

Zij verhuisden op 01-05-1854 van Nieuwerkerk naar Zonnemaire. In 1894 woonden zij te Noordgouwe. Zij verbleef reeds in 1902 in het gesticht "Bloemendaal"te Loosduinen.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Marcelis van Graafeiland, geboren te Nieuwerkerk op 4 december 1852 (Bron: AF), volgt onder X-d.
 • 2 : Leunis van Graafeiland, geboren te Zonnemaire op 16 juni 1854 (Bron: H.S. van Pompe-van Sprang), volgt onder X-e.
 • 3 : Bastiana van Graafeiland, geboren te Zonnemaire op 21 april 1856 (Bron: AF), overleden te VS.
  Bastiana is getrouwd te Zonnemaire op 1 mei 1880 (Bron: AF) met Johannes Marinus de Goffau, arbeider, geboren te Zonnemaire op 21 januari 1849 (Bron: AF), overleden te VS, zoon van Lucas Marinus de Goffau en Neeltje Du Valois.
  Zij emigreerden op 01-06-1881 met twee kinderen vanuit Zonnemaire naar Noord-Amerika.


 • 4 : Jan van Graafeiland, geboren te Bommenede op 31 december 1857 (Bron: AF), overleden aldaar op 18 oktober 1858 (Bron: AF).
 • 5 : Jakob van Graafeiland, geboren te Bommenede op 27 januari 1859 (Bron: AF), volgt onder X-f.
 • 6 : Jan van Graafeiland, landbouwersknecht, geboren te Bommenede op 4 oktober 1860 (Bron: AF), overleden te Zonnemaire op 2 juni 1912 (Bron: AF).
  Jan is getrouwd te Zonnemaire op 18 mei 1889 (Bron: AF) met Theuntje van Berge, geboren te Bommenede op 11 maart 1866 (Bron: AF), overleden te Rotterdam op 1 maart 1944 (Bron: AF), dochter van Adriaan van Berge en Johanna van der Meer.
  Adres: B 118 te Zonnemaire.


 • 7 : Adriaan van Graafeiland, geboren te Bommenede op 31 december 1862 (Bron: AF), overleden aldaar op 21 april 1873 (Bron: AF).
 • 8 : Frans van Graafeiland, geboren te Bommenede op 19 januari 1865 (Bron: AF), overleden aldaar op 7 augustus 1865 (Bron: AF).
 • 9 : Nehemia van Graafeiland, geboren te Zonnemaire op 3 oktober 1866 (Bron: AF), overleden aldaar op 22 juni 1872 (Bron: AF).
 • 10 : Cornelia van Graafeiland, geboren te Zonnemaire op 18 oktober 1868 (Bron: AF), overleden aldaar op 9 januari 1944 (Bron: AF).
  Cornelia is getrouwd te Zonnemaire op 8 mei 1897 (Bron: AF) met Cornelis Izaak Lukaart, geboren te Zonnemaire op 7 januari 1867 (Bron: AF), overleden te Goes op 18 juli 1956 (Bron: AF), zoon van Leendert Lukaart en Johanna Hage.
  Adres: B 119 te Zonnemaire.


 • 11 : Fransina van Graafeiland, geboren te Zonnemaire op 8 oktober 1870 (Bron: AF), overleden aldaar op 23 september 1954 (Bron: AF).
  Fransina is getrouwd te Zonnemaire op 4 mei 1894 (Bron: AF) met Jakob Lukaart ook genaamd Luikaart, geboren te Zonnemaire op 2 september 1870 (Bron: AF), overleden aldaar op 18 februari 1942 (Bron: AF), zoon van Leendert Lukaart en Johanna Hage.
  Adres: Boogaardweg A 111 te Zonnemaire.


 • 12 : Lena van Graafeiland, geboren te Zonnemaire op 17 februari 1872 (Bron: AF), overleden te Noordgouwe op 30 januari 1942 (Bron: AF).
  Lena is getrouwd te Noordgouwe op 7 mei 1904 (Bron: AF) met Hendrik Reijngoud, geboren te Ouwerkerk op 4 december 1872 (Bron: AF), overleden te Noordgouwe op 25 september 1945 (Bron: AF), natuurlijke zoon van Martha Reijngoud.
  Zij verhuisden op 05-06-1920 vanuit Noordwelle naar Noordgouwe, A 33.


 • 13 : Adriaan van Graafeiland, geboren te Zonnemaire op 22 januari 1875 (Bron: dossier aanvraag familiewapen van Graafeiland dd 12-6-1989), volgt onder X-g.

IX-f : Nehemia van Graafeiland, arbeider, geboren te Zierikzee op 25 oktober 1827 (Bron: AF), overleden te VS, zoon van Marcelis van Graafijland (VIII-c) en Catharina de Bruijn.

Nehemia is getrouwd te Nieuwerkerk op 21 februari 1852 (Bron: AF) met Huiberijna Heule, geboren te Nieuwerkerk op 12 januari 1829 (Bron: AF), overleden te VS, dochter van Bastiaan Heule (herbergier in De Wereld) en Jannetje Stouten.

Zij emigreerden op 19-11-1872 met twee kinderen vanuit Nieuwerkerk naar Noord-Amerika.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Marcelis van Graafeiland, geboren te Nieuwerkerk op 24 mei 1853 (Bron: AF), overleden aldaar op 21 september 1861 (Bron: AF).
 • 2 : Jannetje van Graafeiland, geboren te Nieuwerkerk op 8 september 1854 (Bron: AF), overleden aldaar op 14 november 1854 (Bron: AF).
 • 3 : Kaatje van Graafeiland, geboren te Nieuwerkerk op 25 maart 1856 (Bron: AF), overleden aldaar op 30 september 1856 (Bron: AF).
 • 4 : Jannetje van Graafeiland, geboren te Nieuwerkerk op 23 juni 1857 (Bron: AF), overleden aldaar op 28 juli 1857 (Bron: AF).
 • 5 : Jannetje van Graafeiland, geboren te Nieuwerkerk op 7 september 1858 (Bron: AF), overleden aldaar op 11 november 1858 (Bron: AF).
 • 6 : Jannetje van Graafeiland, geboren te Nieuwerkerk op 9 november 1859 (Bron: AF), overleden aldaar op 22 februari 1860 (Bron: AF).
 • 7 : Kaatje van Graafeiland, geboren te Nieuwerkerk op 8 november 1860 (Bron: AF), overleden aldaar op 9 juli 1861 (Bron: AF).
 • 8 : Kaatje van Graafeiland, geboren te Nieuwerkerk op 11 december 1861 (Bron: AF), overleden aldaar op 3 februari 1865 (Bron: AF).
 • 9 : Marcelis van Graafeiland, geboren te Nieuwerkerk op 7 november 1863 (Bron: AF), overleden aldaar op 2 december 1863 (Bron: AF).
 • 10 : Kaatje van Graafeiland, geboren te Nieuwerkerk op 27 juli 1865 (Bron: AF), overleden aldaar op 13 september 1865 (Bron: AF).
 • 11 : Marcelis van Graafeiland, geboren te Nieuwerkerk op 26 november 1866 (Bron: AF).
 • 12 : Jannetje van Graafeiland, geboren te Nieuwerkerk op 4 juli 1868 (Bron: AF), overleden aldaar op 2 augustus 1868 (Bron: AF).
 • 13 : Johannis Bastiaan van Graafeiland, geboren te Nieuwerkerk op 10 september 1868 (Bron: AF).
 • 14 : Kaatje van Graafeiland, geboren te Nieuwerkerk op 2 september 1870 (Bron: AF).

IX-g : Jacob van Graafeiland, landbouwer op de hofstede Ruimzicht te Nieuwerkerk, geboren te Ellemeet op 14 november 1830 (Bron: AF), overleden te Nieuwerkerk op 22 juni 1892 (Bron: Jan Huibers), zoon van Johannis van Graafeiland (VIII-d) en Janna van Farow‚.

Jacob is getrouwd te Oosterland op 20 januari 1860 (Bron: Jan Huibers) met Elisabeth van der Maas, geboren te Oosterland op 12 november 1836 (Bron: Jan Huibers), overleden te Zierikzee op 10 december 1910 (Bron: Jan Huibers), dochter van Cornelis van der Maas en Willemina van Sas.

Adres vanaf 1888: Ring A 41 te Nieuwerkerk. Zij verhuisde op 19-08-1895 als weduwe naar Zierikzee. Zij behoorden tot de Chr. Geref. Kerk van Nieuwerkerk-Oosterland.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Janna Cornelia van Graafeiland, geboren te Oosterland op 4 juni 1860 (Bron: Jan Huibers), overleden te Kerkwerve op 28 februari 1942 (Bron: Jan Huibers).
  Janna is getrouwd te Nieuwerkerk op 17 maart 1886 (Bron: Jan Huibers) met Jan van Damme, landbouwer, geboren te Ellemeet op 17 maart 1862 (Bron: Jan Huibers), overleden te Kerkwerve op 6 februari 1951 (Bron: AF), zoon van Gerrit van Damme en Adriaantje Jonker.
  Zij verhuisden op 01-08-1889 vanuit Ouwerkerk naar Kerkwerve.


 • 2 : Johannis van Graafeiland, geboren te Oosterland op 4 juni 1860 (Bron: Jan Huibers), overleden aldaar op 15 juni 1880 (Bron: Jan Huibers).
 • 3 : Cornelis van Graafeiland, geboren te Nieuwerkerk op 18 november 1861 (Bron: AF), overleden aldaar op 3 mei 1862 (Bron: Jan Huibers).
 • 4 : Willemina van Graafeiland, geboren te Nieuwerkerk op 28 januari 1863 (Bron: Jan Huibers), overleden aldaar op 3 september 1863 (Bron: Jan Huibers).
 • 5 : Johannis van Graafeiland, geboren te Nieuwerkerk op 14 september 1864 (Bron: Jan Huibers), volgt onder X-h.
 • 6 : Willemina van Graafeiland, geboren te Nieuwerkerk op 12 augustus 1866 (Bron: Jan Huibers), overleden aldaar op 21 september 1900 (Bron: Jan Huibers).
  Willemina is getrouwd te Nieuwerkerk op 6 mei 1885 (Bron: Jan Huibers) met Pieter Kornelis Bogaart, veldarbeider en bouwman, geboren te Nieuwerkerk op 8 december 1863 (Bron: Jan Huibers), overleden de Cocksdorp op Texel op 18 september 1920 (Bron: AF), zoon van Barthel Bogaart en Marina Braam.
  Pieter is later getrouwd te Oude Pekela op 2 oktober 1901 met Trijntje ten Cate, geboren te Wildervank op 4 januari 1862, overleden te Groningen op 2 juli 1921, dochter van Sebo ten Cate (landbouwer te Valthermond) en Gelina Prins. Trijntje was de gescheiden echtgenote van Albertus Sloots.
  Zij verhuisden op 15-11-1913 vanuit Nieuwerkerk naar De Cocksdorp (Texel), waar zij de boerderij Labora, Hollandseweg 2 bewoonden.


 • 7 : Adriana Willempje van Graafeiland ook genaamd Wum, geboren te Nieuwerkerk op 20 juni 1870 (Bron: Jan Huibers), overleden te Ooltgensplaat op 26 januari 1954 (Bron: Jan Huibers).
  Adriana is getrouwd te Nieuwerkerk op 6 maart 1896 (Bron: Jan Huibers) met Paulus Crezee, landbouwer, geboren te Ooltgensplaat op 12 maart 1870 (Bron: Jan Huibers), overleden aldaar op 8 augustus 1932 (Bron: Jan Huibers), zoon van Johannis Crezee en Cornelia van den Broek.
  Adres: Kerksingel 56 te Ooltgensplaat.IX-h : Leendert van Graefeiland, landbouwer en fabrieksarbeider te Grand Rapids, geboren te Nieuwerkerk op 30 augustus 1850 (Bron: AF), overleden te Grand Rapids op 13 maart 1928 (Bron: Jan Huibers), zoon van Johannis van Graafeiland (VIII-d) en Janna van Farow‚.

Leendert is getrouwd te Nieuwerkerk op 2 mei 1873 (Bron: Jan Huibers) met Janna van der Maas, geboren te Oosterland op 2 maart 1854 (Bron: AF), overleden te Grand Rapids op 29 december 1928 (Bron: Jan Huibers), dochter van Cornelis van der Maas en Willemina van Sas.

Zij woonden vanaf 26-11-1874 te Oosterland (A 143). Zij emigreerden vandaar op 09-07-1881 naar Grand Rapids. In 1905 brachten zij een bezoek van drie maanden aan Nederland (bron: J. Huibers).

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Janna Adriana van Graefeiland, geboren te Nieuwerkerk op 4 januari 1874 (Bron: AF).
 • 2 : Kornelis van Graefeiland, geboren te Oosterland op 3 april 1875 (Bron: AF).
 • 3 : Willemina van Graefeiland, geboren te Oosterland op 20 februari 1876 (Bron: AF).
 • 4 : Johanna van Graefeiland, geboren te Oosterland op 25 april 1877 (Bron: AF).
 • 5 : Jacob van Graefeiland, geboren te Oosterland op 17 juni 1878 (Bron: AF).
 • 6 : Maria van Graefeiland, geboren te Oosterland op 3 september 1879 (Bron: AF).
 • 7 : Adriaan van Graefeiland, geboren te Oosterland op 13 augustus 1880 (Bron: AF).

IX-i : Jacob Marinus van Graafeiland, arbeider en koopman in brandstoffen, geboren te Zierikzee op 2 februari 1841 (Bron: Eduard Thorn), overleden te 's-Gravenhage op 12 november 1916 (Bron: AF), zoon van Cornelis van Graafeiland (VIII-g) en Centina van Zuijen.

Jacob is getrouwd te 's-Gravenhage op 6 oktober 1869 (Bron: Eduard Thorn) met Petronella Beck, geboren te 's-Gravenhage op 27 november 1836 (Bron: Eduard Thorn), overleden aldaar op 30 maart 1920 (Bron: A.E. van Graafeijland-Streeder), dochter van Justinus Beck en Johanna Isabella Koenen.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Petronella van Graafeiland, geboren op 20 november 1869 (Bron: Eduard Thorn).
 • 2 : Johanna Centina van Graafeiland ook genaamd Anna, geboren te 's-Gravenhage op 14 december 1871 (Bron: Eduard Thorn), overleden aldaar op 19 maart 1949 (Bron: AF).
  Johanna is getrouwd te 's-Gravenhage op 26 mei 1898 (Bron: AF) met Leenderd Pieter Panhorst, koetsier, geboren te 's-Gravenhage op 21 oktober 1872 (Bron: AF), overleden aldaar op 6 oktober 1943 (Bron: Eduard Thorn), zoon van Johan Adam Panhorst en Sara Maria Post.
  Adres vanaf 01-04-1935: Hulshorststraat 214 te Den Haag.


 • 3 : Maria Petronella van Graafeiland, geboren te 's-Gravenhage op 1 maart 1874 (Bron: Eduard Thorn), overleden aldaar op 24 mei 1942 (Bron: AF).
  Maria is getrouwd te 's-Gravenhage op 8 juni 1898 (Bron: AF) (1) met Leenderd Johannes van den Goorbergh, voerman, geboren te 's-Gravenhage op 7 oktober 1876 (Bron: AF), overleden aldaar op 14 mei 1901 (Bron: AF), zoon van Johannes van den Goorbergh en Clasina Johanna Wiek.
  Maria is getrouwd te 's-Gravenhage op 13 juni 1906 (Bron: AF) (2) met Philippus Breur, arbeider, geboren te Hardinxveld op 11 mei 1875 (Bron: AF), overleden te Loosduinen op 14 april 1917 (Bron: AF), zoon van Job Breur en Roelina den Breejen.
 • 4 : Jacob Marinus van Graafeiland, geboren te 's-Gravenhage op 23 maart 1876 (Bron: Eduard Thorn), volgt onder X-i.
 • 5 : Cornelis van Graafeiland, geboren te 's-Gravenhage op 7 maart 1878 (Bron: Eduard Thorn), overleden aldaar op 27 april 1879 (Bron: Eduard Thorn).

IX-j : Jozef van Graafeiland ook genaamd Joseph, nachtwaker, tapper, winkelier, koopman in groente en arbeider, geboren te Zierikzee op 15 mei 1847 (Bron: Eduard Thorn), overleden te 's-Gravenhage op 4 november 1913 (Bron: Eduard Thorn), begraven aldaar, zoon van Cornelis van Graafeiland (VIII-g) en Centina van Zuijen.

Jozef is getrouwd te Zierikzee op 18 maart 1874 (Bron: Eduard Thorn) met Johanna van Berkhout ook genaamd Berkhoudt, geboren te Zierikzee op 10 maart 1852 (Bron: Eduard Thorn), overleden te 's-Gravenhage op 28 augustus 1927 (Bron: AF), dochter van Arie van Berkhout en Adriana Reijnhoudt.

Zij verhuisden op 09-08-1876 vanuit Zierikzee naar Den Haag. Adres 1913: Hemsterhuisstraat 9 aldaar.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Cornelis van Graafeiland, geboren te Zierikzee op 1 augustus 1874 (Bron: AF), volgt onder X-j.
 • 2 : Arie van Graafeiland, geboren te Zierikzee op 21 oktober 1875 (Bron: Eduard Thorn), overleden aldaar op 5 november 1876 (Bron: AF).
 • 3 : Johannes Jacobus van Graafeiland, geboren te Zierikzee op 7 november 1876 (Bron: Eduard Thorn), volgt onder X-k.
 • 4 : Adriana van Graafeiland, geboren te 's-Gravenhage op 5 december 1877 (Bron: AF), overleden aldaar op 25 augustus 1878 (Bron: AF).
 • 5 : Sentina van Graafeiland, geboren te Zierikzee op 21 februari 1879 (Bron: AF), overleden te 's-Gravenhage op 20 november 1937 (Bron: AF).
  Sentina is getrouwd te 's-Gravenhage op 19 februari 1902 (Bron: AF) met Hendrik Johannes van Piggelen, schoenmaker, geboren te Utrecht op 27 maart 1871 (Bron: AF), overleden te 's-Gravenhage op 18 mei 1937 (Bron: AF), zoon van Hendrik Johannes van Piggelen en Elisabeth Klinkenberg.
 • 6 : Josina Maria van Graafeiland, geboren te 's-Gravenhage op 6 maart 1880 (Bron: AF), overleden aldaar op 10 december 1881 (Bron: AF).
 • 7 : Jacob Marinus van Graafeiland, controleur van een melkinrichting, geboren te 's-Gravenhage op 24 september 1881 (Bron: AF), overleden te Rotterdam op 22 februari 1951 (Bron: AF).
  Jacob is getrouwd te 's-Gravenhage op 14 augustus 1912 (Bron: Eduard Thorn) (1) met (en gescheiden op 18 augustus 1921 van) Geertruida Maria van Zuidam, geboren te 's-Gravenhage op 18 oktober 1888 (Bron: AF), overleden aldaar op 7 juni 1966 (Bron: AF), dochter van Willem van Zuidam en Anna Maria Geertruida van der Bel.
  Jacob is getrouwd te 's-Gravenhage op 7 september 1921 (Bron: AF) (2) met Jacoba van Driel, geboren te 's-Gravenhage op 3 januari 1880 (Bron: AF), overleden aldaar op 13 januari 1928 (Bron: AF), dochter van Johannes Cornelis Petrus van Driel en Pietje van der Pol.
  Jacob is getrouwd te 's-Gravenhage op 30 mei 1928 (Bron: AF) (3) met Agatha Johanna As, geboren te Schiedam op 6 januari 1892 (Bron: AF), overleden te 's-Gravenhage op 24 december 1929 (Bron: AF), dochter van Pieter As en Neeltje van Dongen.
  Jacob is getrouwd te 's-Gravenhage op 14 mei 1930 (Bron: AF) (4) met Adriana van As, geboren te Rotterdam op 9 mei 1888 (Bron: AF), overleden te Delft op 28 februari 1963 (Bron: AF), dochter van Hendrik Nicolaas van As en Arendje Boot.
  Adriana was de gescheiden echtgenote van Johannes Ligthelm.
  Zij huwt 3. te Rijswijk op 14-10-1954 Hermanus Griep, geb. Yerseke 14-02-1890, ovl. Voorburg 01-12-1968, sergeant-majoor, zoon van Pieter Griep en Cornelia de Bokx, weduwnaar van Adriana Jacoba Bouwens. Zij verhuisden op 01-06-1939 van Den Haag naar Rijswijk, Leeuwendaallaan 27c.
  Alle huwelijken bleven kinderloos.


 • 8 : Adriana Maria van Graafeiland, geboren te 's-Gravenhage op 15 februari 1883 (Bron: Eduard Thorn), overleden aldaar op 22 februari 1969 (Bron: AF).
  Adriana is getrouwd te 's-Gravenhage op 1 juni 1904 (Bron: AF) met Johannes Lambertus Gerardus Laponder, loopknecht, geboren te 's-Gravenhage op 25 januari 1879 (Bron: AF), overleden aldaar op 17 maart 1965 (Bron: AF), zoon van Pieter Jacobus Laponder en Elisabeth Maria Braxhoofden.
 • 9 : Arie van Graafeiland, geboren te 's-Gravenhage op 24 maart 1884 (Bron: Eduard Thorn), volgt onder X-l.
 • 10 : Jacobus van Graafeiland, geboren te 's-Gravenhage op 12 april 1885 (Bron: Eduard Thorn), overleden aldaar op 14 juli 1885 (Bron: Eduard Thorn).
 • 11 : Jacobus van Graafeiland, geboren te 's-Gravenhage op 9 mei 1886 (Bron: Eduard Thorn), overleden aldaar op 25 mei 1895 (Bron: Eduard Thorn).
 • 12 : Joseph van Graafeiland, geboren te 's-Gravenhage op 14 januari 1888 (Bron: Eduard Thorn), overleden aldaar op 17 augustus 1890 (Bron: Eduard Thorn).
 • 13 : Pieter Hendrik van Graafeiland, geboren te 's-Gravenhage op 9 november 1889 (Bron: Eduard Thorn), overleden aldaar op 28 mei 1890 (Bron: Eduard Thorn).
 • 14 : Joseph Marinus van Graafeiland, zandverkoper en grondwerker, geboren te 's-Gravenhage op 23 juli 1891 (Bron: Eduard Thorn), overleden aldaar op 1 mei 1953 (Bron: AF).
  Joseph is getrouwd te 's-Gravenhage op 26 september 1923 (Bron: AF) met Margaretha Johanna Maria Putters, geboren te Rijswijk op 8 december 1889 (Bron: AF), overleden te 's-Gravenhage op 15 april 1972 (Bron: AF), dochter van Johannes Christianus Eduardus Putters en Clazina de Gruijter.
  Margaretha was de gescheiden echtgenote van Bernardus Lambertus Doove.
  Adres vanaf 29-06-1938: Torenstraat 65 te Den Haag. Vanaf 06-09-1951: Zorgvlietstraat 74. Vanaf 28-04-1961: Veenkade 142.


 • 15 : Maurits Gerardus van Graafeiland, zandkoopman en begrafenisdrager, geboren te 's-Gravenhage op 28 oktober 1892 (Bron: Eduard Thorn), overleden te 's-Gravendeel op 11 maart 1967 (Bron: Eduard Thorn).
  Maurits is getrouwd te 's-Gravenhage op 13 maart 1912 (Bron: Eduard Thorn) met Cornelia Wilhelmina Ketting, geboren te Scheveningen op 30 november 1891 (Bron: AF), overleden te 's-Gravenhage op 5 april 1970 (Bron: AF), dochter van Cornelis Ketting en Pieternella Taal.
  Adres vanaf 29-01-1940: Loosduinsekade 34 (vanaf 28-07-1947 nr 14) te Den Haag. Vanaf 29-02-1952: Suezkade 56 aldaar.


 • 16 : Trijntje van Graafeiland, geboren te 's-Gravenhage op 19 maart 1895 (Bron: Eduard Thorn), overleden aldaar op 1 september 1895 (Bron: AF).
 • 17 : Josina Catharina van Graafeiland, geboren te 's-Gravenhage op 9 augustus 1897 (Bron: Eduard Thorn), overleden aldaar op 10 augustus 1897 (Bron: Eduard Thorn).

IX-k : Johannis van Graafeijland, stratenmaker, geboren te Zierikzee op 1 juli 1855 (Bron: Brief Streekarchivariaat Schouwen-Duiveland, 25-2-1887), overleden te 's-Gravenhage op 11 september 1883 (Bron: brief gemeentearchief Den Haag 13-2-1987), zoon van Cornelis van Graafeiland (VIII-g) en Centina van Zuijen.

Johannis is getrouwd te 's-Gravenhage op 11 mei 1881 (Bron: AF) met Catharina Klazina de Bruijn, geboren te 's-Gravenhage op 10 december 1854 (Bron: brief gemeentearchief Den Haag 13-2-1987), overleden te Eindhoven op 1 februari 1931 (Bron: AF), dochter van Hendrik de Bruijn en Grietje Heidema.

Zij verhuisde op 30-06-1930 vanuit Den Haag naar Eindhoven.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Margaretha Wilhelmina Maria van Graafeijland, geboren te 's-Gravenhage op 15 oktober 1881 (Bron: brief gemeentearchief Den Haag 13-2-1987), overleden aldaar op 6 augustus 1972 (Bron: AF).
  Margaretha is getrouwd te 's-Gravenhage op 22 november 1905 (Bron: AF) met Cornelis Johannes Voshol, loopknecht, geboren te Bruinisse op 14 december 1876 (Bron: brief gemeentearchief Den Haag 13-2-1987), overleden te 's-Gravenhage op 22 november 1924 (Bron: AF), zoon van Johannes Jan Voshol en Elizabeth Duijnhouwer.
 • 2 : Johannes Hendrik Cornelis van Graafeiland, geboren te 's-Gravenhage op 27 november 1883 (Bron: brief gemeentearchief Den Haag 13-2-1987), volgt onder X-m.

IX-l : Marinus van Graafeijland, schoenmaker, geboren te Zierikzee op 25 februari 1857 (Bron: A.E. van Graafeijland-Streeder), overleden te Hees op 13 maart 1949 (Bron: Eduard Thorn), begraven aldaar op 16 maart 1949 (Bron: Eduard Thorn), zoon van Cornelis van Graafeiland (VIII-g) en Centina van Zuijen.

Marinus is getrouwd te 's-Gravenhage op 3 mei 1882 (Bron: Eduard Thorn) met Anna Catharina Diderika Buijtendorp, geboren te 's-Gravenhage op 24 juni 1860 (Bron: Eduard Thorn), overleden te Nijmegen op 30 maart 1928 (Bron: A.E. van Graafeijland-Streeder), dochter van Petrus Martinus Hermanus Buijtendorp en Diderika Catharina van der Slagt.

Zij verhuisden op 24-01-1917 vanuit Den Haag naar Nijmegen. Adres vanaf 11-07-1938: Molenweg 53 te Hees, gem. Nijmegen.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Diderika Centina Anna van Graafeijland, geboren te 's-Gravenhage op 20 maart 1883 (Bron: Eduard Thorn), ongehuwd overleden te Hees op 15 september 1950 (Bron: Eduard Thorn), begraven aldaar op 18 september 1950 (Bron: Eduard Thorn).
 • 2 : Anna Josephina Catherina van Graafeijland, geboren te 's-Gravenhage op 20 oktober 1884 (Bron: Eduard Thorn), overleden te Nijmegen op 27 september 1955 (Bron: A.E. van Graafeijland-Streeder).
  Anna is getrouwd te Nijmegen op 22 september 1939 (Bron: AF) met Lambertus Epping, mijnwerker, geboren te Dalen op 9 november 1879 (Bron: AF), overleden te Nijmegen op 4 maart 1960 (Bron: AF), zoon van Lambert Epping en Hillegien Eitens.
  Adres vanaf 1939: Dr Kuipersstraat 15 te Heerlen. Vanaf 23-05-1949: Sittarderweg 171.


 • 3 : Centina van Graafeijland, geboren te 's-Gravenhage op 8 februari 1886 (Bron: Eduard Thorn), overleden aldaar op 3 januari 1888 (Bron: Eduard Thorn).
 • 4 : Marinus van Graafeijland, magazijnmeester en koopman, geboren te 's-Gravenhage op 22 februari 1887 (Bron: Eduard Thorn), overleden te Nijmegen op 17 februari 1972 (Bron: A.E. van Graafeijland-Streeder).
  Marinus is getrouwd te Nijmegen op 4 augustus 1922 (Bron: AF) met Dina Catharina Boekestein, geboren te 's-Gravenhage op 12 maart 1895 (Bron: AF), overleden te Nijmegen op 17 december 1975 (Bron: AF), dochter van Cornelis Gerardus Boekestein en Cornelia Johanna van Deutekom.
  Adres vanaf 10-11-1938: O. Graafscheweg 166 te Nijmegen. Vanaf 15-07-1964: Jac. Van 't Hoffstraat 71 aldaar.


 • 5 : Josephina van Graafeijland, geboren te 's-Gravenhage op 4 mei 1889 (Bron: Eduard Thorn), ongehuwd overleden te Nijmegen op 25 juni 1928 (Bron: AF).
 • 6 : Petrus van Graafeijland, pensionhouder, magazijnmeester, collectant en colporteur, geboren te 's-Gravenhage op 18 november 1890 (Bron: Eduard Thorn), overleden te Nijmegen op 15 maart 1963 (Bron: A.E. van Graafeijland-Streeder).
  Petrus is getrouwd te Nijmegen op 4 maart 1927 (Bron: AF) met Aaltje Boonschansker, geboren te Winschoten op 5 juni 1888 (Bron: AF), overleden te Nijmegen op 29 november 1972 (Bron: AF), dochter van Hindrik Boonschansker en Anneke Nanninga.
  Zij woonden vanaf 1928 te Groesbeek en vanaf 06-06-1941 te Nijmegen. Zij verhuisden op 17-11-1955 naar Abcoude en keerden op 28-10-1959 terug naar Nijmegen. Dit huwelijk bleef kinderloos.


 • 7 : Cornelis van Graafeijland, geboren te 's-Gravenhage op 16 januari 1892 (Bron: AF), overleden aldaar op 20 januari 1892 (Bron: AF).
 • 8 : Maria van Graafeijland, geboren te 's-Gravenhage op 7 februari 1893 (Bron: A.E. van Graafeijland-Streeder), overleden aldaar op 21 februari 1893 (Bron: A.E. van Graafeijland-Streeder).
 • 9 : Jacobus van Graafeijland, huisknecht en grondwerker, geboren te 's-Gravenhage op 14 februari 1894 (Bron: Eduard Thorn), ongehuwd overleden te Nijmegen op 13 oktober 1977 (Bron: A.E. van Graafeijland-Streeder).
  Adres was: Molenweg 53 (later no 61 en no 127) te Hees, gem. Nijmegen.

 • 10 : Albertus van Graafeijland, magazijnbediende en grondwerker, geboren te 's-Gravenhage op 1 juli 1895 (Bron: Eduard Thorn), ongehuwd overleden te Nijmegen op 12 januari 1983 (Bron: A.E. van Graafeijland-Streeder).
  Hij woonde samen met zijn broer Jacobus.

 • 11 : Gerrit van Graafeijland, geboren te 's-Gravenhage op 19 november 1896 (Bron: Eduard Thorn), volgt onder X-n.
 • 12 : Gesina Maria van Graafeijland, geboren te 's-Gravenhage op 11 februari 1899 (Bron: Eduard Thorn), overleden te Brunssum op 19 juni 1968 (Bron: AF).
  Gesina is getrouwd te Nijmegen op 29 september 1938 (Bron: AF) met Gerrit Jan Jansen, geboren te Dodewaard op 19 mei 1891 (Bron: AF), overleden te Heerlen op 4 maart 1964 (Bron: AF), zoon van Roelof Jansen en Hendrikske Uffelie.
  Gerrit was weduwnaar van Hendrika Otte. Gerrit was de gescheiden echtgenoot van Alida Antonia Slinger.
  Adres vanaf 1938: De Savornin Lohmanstraat 56 te Heerlen. Vanaf 28-03-1949: Sittarderweg 171; vanaf 30-07-1956: Achterstraat 16 aldaar.


 • 13 : Allegonda van Graafeijland, geboren te 's-Gravenhage op 19 februari 1901 (Bron: Eduard Thorn), ongehuwd overleden te Nijmegen op 25 juni 1976 (Bron: A.E. van Graafeijland-Streeder).
  Adres: Molenweg 53 (vanaf 08-03-1954 nr 61 en vanaf 13-08-1959 nr 127) te Nijmegen.

 • 14 : Centina van Graafeijland, geboren te 's-Gravenhage op 23 maart 1905 (Bron: Eduard Thorn), overleden te Ubbergen op 22 april 1996 (Bron: AF).
  Centina is getrouwd te Nijmegen op 24 juli 1931 (Bron: Eduard Thorn) met Gerrit Vermeer, groentenhandelaar, los arbeider en opperman, geboren te Maartensdijk op 14 april 1907 (Bron: Eduard Thorn), overleden te Nijmegen op 3 april 1969 (Bron: Eduard Thorn), zoon van Jan Vermeer en Derkje Johanna Hendriks.
  Adres vanaf 1931: Asterstraat 15 te Nijmegen. Vanaf 09-02-1943: Hat.v.weg 264 aldaar. Zij woonde vanaf 16-09-1981 te Ubbergen.X-a : Charles van Graafeiland, geboren te New York in november 1847 (Bron: WesvanG), zoon van Simon van Graafeiland (IX-a) en Lena Boogerd.

Charles was gehuwd met Elizabeth Lueders, geboren te Missouri in december 1852 (Bron: WesvanG).

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Cornelia van Graafeiland, geboren te Missouri (Bron: WesvanG).

X-b : Rudolph van Graafeiland, geboren te Ohio in februari 1857 (Bron: WesvanG), overleden in het jaar 1942 (Bron: WesvanG), zoon van Simon van Graafeiland (IX-a) en Lena Boogerd.

Rudolph was gehuwd met Mary Whalen, geboren te New York in mei 1857 (Bron: WesvanG), overleden in het jaar 1940 (Bron: WesvanG).

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Charles van Graafeiland, geboren te Missouri in februari 1883 (Bron: WesvanG).
  Charles was gehuwd met Mary Hildreth, geboren te Illinois rond 1885 (Bron: WesvanG).
 • 2 : William R. van Graafeiland, geboren te Missouri op 6 september 1884 (Bron: WesvanG), overleden te Saint Louis - Missouri op 18 februari 1905 (Bron: WesvanG).
 • 3 : James Eugene van Graafeiland, geboren in april 1887 (Bron: WesvanG), overleden in het jaar 1904 (Bron: WesvanG).

X-c : Rudolf van Graafeiland ook genaamd Rudolph, geboren te Zierikzee op 11 juli 1851 (Bron: AF), overleden te Rochester op 30 december 1921 (Bron: WesvanG), zoon van Marinus van Graafeiland (IX-c) en Krina Schuling.

Rudolf is getrouwd rond 1874 (Bron: WesvanG) met Rose Ann Marie Sauder, geboren te Monroe - New York in november 1856 (Bron: WesvanG), overleden te Rochester op 3 juni 1941 (Bron: WesvanG).

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Rudolph Morris van Graafeiland, geboren te Monroe - New York in maart 1874 (Bron: WesvanG).
 • 2 : William J. van Graafeiland, geboren in januari 1877 (Bron: WesvanG).
 • 3 : Agnes J. van Graafeiland, geboren te Rochester in oktober 1880 (Bron: WesvanG).
  Agnes is getrouwd te op 3 juni 1903 (Bron: WesvanG) met Charles M. Vickerman, geboren te Rochester rond 1876 (Bron: WesvanG).
 • 4 : Edward P. van Graafeiland, geboren te New York in april 1884 (Bron: WesvanG).
 • 5 : Rose van Graafeiland.
  Rose was gehuwd met N.N. Kitzel.

X-d : Marcelis van Graafeiland, geboren te Nieuwerkerk op 4 december 1852 (Bron: AF), overleden te Zonnemaire op 24 april 1919 (Bron: AF), zoon van Job van Graafeiland (IX-e) en Neeltje Laban.

Marcelis is getrouwd te Zonnemaire op 23 april 1881 (Bron: AF) met Anna van der Have, geboren te Renesse op 19 februari 1854 (Bron: AF), overleden te Zonnemaire op 12 december 1928 (Bron: AF), dochter van Dingenus van der Have en Lena Verton.

Adres: Blooisedijk A 107 te Zonnemaire.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Job van Graafeiland, landarbeider, geboren te Zonnemaire op 16 april 1882 (Bron: AF), ongehuwd overleden aldaar op 29 mei 1964 (Bron: AF).
  Adres: Blooisedijk A 107 = vanaf 15-12-1960 Trambaan 17 te Zonnemaire.

 • 2 : Dingenus Adriaan van Graafeiland, geboren te Zonnemaire op 25 maart 1883 (Bron: AF), overleden aldaar op 3 juli 1883 (Bron: AF).
 • 3 : Neeltje van Graafeiland, geboren te Zonnemaire op 23 april 1884 (Bron: AF), ongehuwd overleden aldaar op 10 december 1952 (Bron: AF).
  Zij bewoonde het ouderlijk huis.

 • 4 : Dingenus van Graafeiland, landarbeider, geboren te Zonnemaire op 16 juni 1885 (Bron: AF), ongehuwd overleden aldaar op 15 december 1968 (Bron: AF).
  Hij bewoonde het ouderlijk huis.

 • 5 : Leunis van Graafeiland, geboren te Zonnemaire op 12 december 1886 (Bron: AF), overleden aldaar op 27 april 1906 (Bron: AF).
 • 6 : Lena van Graafeiland, geboren te Zonnemaire op 5 januari 1888 (Bron: AF), overleden aldaar op 23 januari 1888 (Bron: AF).
 • 7 : Lena van Graafeiland, geboren te Zonnemaire op 21 mei 1889 (Bron: AF), overleden aldaar op 27 oktober 1889 (Bron: AF).
 • 8 : Bastiaan van Graafeiland, geboren te Zonnemaire op 1 juli 1890 (Bron: AF), overleden aldaar op 17 september 1890 (Bron: AF).
 • 9 : Leendert van Graafeiland, geboren te Zonnemaire op 11 februari 1892 (Bron: AF), overleden aldaar op 11 oktober 1892 (Bron: AF).
 • 10 : Jacob Adriaan van Graafeiland, geboren te Zonnemaire op 6 november 1894 (Bron: AF), ongehuwd overleden te Noordgouwe op 24 juni 1935 (Bron: AF).

X-e : Leunis van Graafeiland, politieagent, geboren te Zonnemaire op 16 juni 1854 (Bron: H.S. van Pompe-van Sprang), overleden te Vlissingen op 22 november 1935 (Bron: AF), zoon van Job van Graafeiland (IX-e) en Neeltje Laban.

Leunis is getrouwd te Breskens op 12 mei 1892 (Bron: AF) met Neeltje Elizabeth van de Heuvel, geboren te Breskens op 31 augustus 1866 (Bron: AF), overleden te Sint Laurens op 5 november 1940 (Bron: AF), dochter van Jacobus van de Heuvel (postschipper) en Neeltje Dierx.

Adres vanaf 1892: Marinestraat 6 te Vlissingen.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Neeltje Elizabeth van Graafeiland, geboren te Vlissingen op 25 april 1893 (Bron: AF), ongehuwd overleden te Hilversum op 20 april 1975 (Bron: AF).
  Adres: Marinestraat 6 te Vlissingen (het ouderlijk huis). Zij woonde vanaf 10-02-1944 bij haar zuster te Hilversum, Da Costalaan 17.

 • 2 : Jacobus van Graafijland, autoverhuurder en rijwielhandelaar, geboren te Vlissingen op 19 augustus 1894 (Bron: AF), overleden te Middelburg op 8 april 1990 (Bron: H.S. van Pompe-van Sprang).
  Jacobus is getrouwd te Terneuzen op 2 augustus 1921 (Bron: AF) met Johanna Pieternella Goedhard, geboren te Amsterdam op 19 oktober 1894 (Bron: AF), overleden te Middelburg op 10 augustus 1985 (Bron: AF), dochter van Franciscus Samuel Goedhard en Johanna Pieternella Fouchier.
  Adres: Nieuwe Haven 49 te Middelburg. Vanaf 07-09-1942: Turfkaai 11 aldaar.


 • 3 : Jobina van Graafeiland, geboren te Vlissingen op 4 februari 1897 (Bron: AF), overleden aldaar op 14 mei 1912 (Bron: AF).
 • 4 : Jan van Graafeiland, reiziger en belastingambtenaar, geboren te Vlissingen op 9 juli 1898 (Bron: AF), overleden te Amsterdam op 17 juli 1978 (Bron: AF).
  Jan is getrouwd te Wolphaartsdijk op 28 december 1951 (Bron: AF) met Catharina Houtekamer, geboren te Wolphaartsdijk op 9 augustus 1921 (Bron: AF), overleden te Amsterdam op 18 mei 1998 (Bron: AF), dochter van Leendert Houtekamer en Adriana Maria Beenhakker.
  Zij woonden vanaf 03-12-1948 te Amsterdam, Herculesstraat 5 hs. Vanaf 01-04-1953: Rudolf Dieselstraat 65 hs aldaar.


 • 5 : Adriaan van Graafeiland, hoofd ULO-school, geboren te Vlissingen op 24 november 1900 (Bron: AF), overleden te Amsterdam op 24 december 1982 (Bron: AF).
  Adriaan is getrouwd te Hazerswoude op 25 oktober 1928 (Bron: AF) met Hendrika van der Bijl, geboren te Koudekerk aan den Rijn op 16 augustus 1901 (Bron: AF), overleden te Amsterdam op 25 mei 1968 (Bron: AF), dochter van Gerrit van der Bijl en Neeltje Kwakernaak.
  Zij verhuisden op 05-08-1937 vanuit Amsterdam naar Schagen en keerden op 22-06-1951 terug naar Amsterdam. Zij woonden vanaf 28-02-1958 te Amstelveen, Populierenlaan 22. Dit huwelijk bleef waarschijnlijk kinderloos.


 • 6 : Elizabeth Maria van Graafeiland, geboren te Vlissingen op 14 september 1902 (Bron: AF), overleden aldaar op 27 november 1974 (Bron: AF).
  Elizabeth is getrouwd te Vlissingen op 30 april 1931 (Bron: AF) met Antonius Leendert van Dijk, stuurman en kapitein PSD, geboren te Vlissingen op 31 oktober 1901 (Bron: AF), overleden aldaar op 12 juli 1964 (Bron: AF), zoon van Marinus Cornelia van Dijk en Jacoba Francina Harte.
  Adres: Kanaalstraat 50 te Vlissingen. Vanaf 31-05-1943: Kaaidijk 289b te Kortgene. Vanaf 10-10-1949: Bloemenlaan 61 te Vlissingen.


 • 7 : Cornelia Francina Helena van Graafeiland, geboren te Vlissingen op 28 januari 1907 (Bron: AF), overleden te Hilversum op 30 april 1993 (Bron: AF).
  Cornelia is getrouwd te Vlissingen op 26 maart 1931 (Bron: AF) met Jan Gerrit de Kiviet, scheepswerktuigkundige, geboren te Culemborg op 10 december 1906 (Bron: AF), overleden te Hilversum op 10 oktober 1971 (Bron: AF), zoon van Janus de Kiviet en Geertruida Brinkman.

X-f : Jakob van Graafeiland, landarbeider, geboren te Bommenede op 27 januari 1859 (Bron: AF), overleden te Serooskerke op 28 september 1942 (Bron: AF), zoon van Job van Graafeiland (IX-e) en Neeltje Laban.

Jakob is getrouwd te Kerkwerve op 8 november 1884 (Bron: politiestaat Graafeiland) met Jannetje van Strien, geboren te Kerkwerve op 28 oktober 1863 (Bron: politiestaat Graafeiland), overleden te Noordwelle op 28 september 1955 (Bron: AF), dochter van Willem van Strien (veldarbeider) en Tona de Voogt.

Zij verhuisden op 20-04-1888 van Kerkwerve naar Duivendijke, op 01-05-1895 naar Ellemeet en op 01-05-1898 naar Serooskerke, A 21.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Neeltje van Graafeiland, geboren te Kerkwerve op 4 maart 1885 (Bron: AF), overleden te Haamstede op 26 januari 1965 (Bron: AF).
  Neeltje is getrouwd te Serooskerke op 26 april 1907 (Bron: AF) met Cornelis Polderman, landarbeider, geboren te Zonnemaire op 12 november 1884 (Bron: AF), overleden te Haamstede op 22 september 1970 (Bron: AF), natuurlijke zoon van Anna Polderman.
  Adres: Meeldijk 322 (vanaf 22-10-1948 nr 1) te Haamstede.


 • 2 : Tona van Graafeiland, geboren te Kerkwerve op 27 januari 1887 (Bron: AF), overleden te Haamstede op 10 oktober 1989 (Bron: AF).
  Tona is getrouwd te Noordwelle op 31 juli 1909 (Bron: AF) met Kornelis Kosten, landbouwersknecht, geboren te Noordwelle op 11 april 1885 (Bron: AF), overleden aldaar op 14 oktober 1963 (Bron: AF), zoon van Marinus Kosten en Elizabeth Verton.
  Adres: B 31 te Noordwelle. Vanaf 02-02-1955: Ingridstraat 8 aldaar.


 • 3 : Jobina van Graafeiland, geboren te Duivendijke op 7 april 1889 (Bron: AF), overleden te Zierikzee op 10 september 1972 (Bron: AF).
  Jobina is getrouwd te Ellemeet op 13 september 1912 (Bron: AF) met Jacob Marinus Bezuijen, vlasser, geboren te Ellemeet op 31 maart 1885 (Bron: AF), overleden aldaar op 14 december 1918 (Bron: AF), zoon van Paulus Bezuijen en Adriaantje Jonker.
 • 4 : Willem Jan van Graafeiland, geboren te Duivendijke op 11 april 1891 (Bron: politiestaat Graafeiland), volgt onder XI-a.
 • 5 : Marcelis Adriaan van Graafeiland, geboren te Duivendijke op 12 augustus 1893 (Bron: AF), volgt onder XI-b.
 • 6 : Johanna Cornelia van Graafeiland, geboren te Ellemeet op 25 februari 1898 (Bron: AF), overleden te 's-Gravenhage op 14 april 1975 (Bron: AF).
  Johanna is getrouwd te Serooskerke op 1 november 1918 (Bron: AF) met Pieter Verboom, groentenkoopman, geboren te Serooskerke op 30 maart 1897 (Bron: AF), overleden te 's-Gravenhage op 15 maart 1968 (Bron: AF), zoon van Dirk Verboom en Pieternella Zorge.
  . Zij verhuisden op 09-12-1924 vanuit Noordwelle naar Den Haag. Vanaf 12-03-1935: Soestdijksekade 132. Vanaf 06-04-1955: Zuiderparklaan 425 aldaar.


 • 7 : Cornelia Fransina van Graafeiland, geboren te Serooskerke op 1 december 1909 (Bron: AF), overleden te Burgh op 8 november 1995 (Bron: AF).
  Cornelia is getrouwd te Serooskerke op 12 februari 1932 (Bron: AF) met Jakobus van 't Hoff, hoefsmid, geboren te Oosterland op 7 mei 1908 (Bron: AF), overleden te Zierikzee op 12 mei 1966 (Bron: AF), zoon van Jakob van 't Hoff en Jozina van der Maas.
  Zij woonden vanaf 1932 te Serooskerke en verhuisden op 21-10-1947 naar Kerkwerve, N 43a. Zij woonden vanaf 24-09-1955 te Burgh, Weststraat 78 = vanaf 1962 Hogeweg 1.X-g : Adriaan van Graafeiland, portier Holland America Lijn en bierhandelaar, geboren te Zonnemaire op 22 januari 1875 (Bron: dossier aanvraag familiewapen van Graafeiland dd 12-6-1989), overleden te Rotterdam op 16 juni 1961 (Bron: AF), zoon van Job van Graafeiland (IX-e) en Neeltje Laban.

Adriaan is getrouwd te Zierikzee op 5 februari 1902 (Bron: dossier aanvraag familiewapen van Graafeiland dd 12-6-1989) met Cornelia Hage, geboren te Zierikzee rond 22 maart 1880 (Bron: AF), overleden te Rotterdam op 27 januari 1958 (Bron: AF), dochter van Jacob Hage en Anna van Houten.

Adres 1937: Burg. Hoffmanplein 7b te Rotterdam.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Neeltje Anna van Graafeiland, geboren te Zierikzee op 28 juni 1902 (Bron: AF), overleden aldaar op 17 september 1903 (Bron: AF).
 • 2 : Jacob Adriaan van Graafeiland, adjunct-commies Rijksbelastingen, geboren te Zierikzee op 22 juli 1904 (Bron: dossier aanvraag familiewapen van Graafeiland dd 12-6-1989), overleden te Breda op 13 juni 1962 (Bron: AF).
  Jacob is getrouwd te Rotterdam op 20 februari 1929 (Bron: AF) met Pieternella van Burg, geboren te Zierikzee op 1 oktober 1903 (Bron: AF), overleden te Breda op 24 februari 1974 (Bron: AF), dochter van Jan van Burg en Elizabeth van der Maas.
  Zij woonden vanaf 1929 te Amsterdam, vanaf 09-04-1935 Corn. Krusemanstraat 79-II. Zij verhuisden op 07-06-1947 naar Breda, Bavelselaan 132 (vanaf 15-04-1953 nr 122).


 • 3 : Marcelis Cornelis van Graafeiland, geboren te Zierikzee op 30 juni 1905 (Bron: AF).
  Marcelis is getrouwd te Rotterdam op 9 maart 1932 (Bron: AF) met Engeliena Wezel.
 • 4 : Leendert Leunis van Graafeiland, geboren te Rotterdam op 1 oktober 1908 (Bron: AF), overleden aldaar op 31 juli 1912 (Bron: AF).
 • 5 : Job Jan van Graafeiland, geboren te Rotterdam op 24 augustus 1911 (Bron: AF), overleden aldaar op 26 januari 1912 (Bron: AF).
 • 6 : Leendert Job van Graafeiland, chauffeur en expeditieknecht, geboren te Rotterdam op 24 januari 1913 (Bron: AF), overleden te Barendrecht op 14 februari 1991 (Bron: AF).
  Leendert is getrouwd te Rotterdam op 4 oktober 1939 (Bron: AF) met Neeltje Magdalena Groeneveld, geboren te Willemstad op 17 augustus 1910 (Bron: AF).
 • 7 : Cornelia Adriana van Graafeiland, geboren te Rotterdam op 21 oktober 1920 (Bron: AF).
  Cornelia is getrouwd te Rotterdam op 11 oktober 1939 (Bron: AF) met A.W. Broeks.

X-h : Johannis van Graafeiland, landbouwer op de hofstede Ruimzicht te Nieuwerkerk, geboren te Nieuwerkerk op 14 september 1864 (Bron: Jan Huibers), overleden te Vlissingen op 26 november 1953 (Bron: Jan Huibers), begraven te Zierikzee, zoon van Jacob van Graafeiland (IX-g) en Elisabeth van der Maas.

Johannis is getrouwd te Nieuwerkerk op 6 mei 1896 (Bron: Jan Huibers) met Jacoba Marina Capelle, geboren te Nieuwerkerk op 14 juli 1871 (Bron: Jan Huibers), overleden te Zierikzee op 21 juni 1934 (Bron: Jan Huibers), dochter van Willem Capelle en Neeltje Broeksmit.

Zij verhuisden op 19-12-1908 vanuit Nieuwerkerk naar Nieuwe Tonge. Vanaf 08-07-1911 woonden zij te Zierikzee, Nieuwe Haven D 43 (later no. 93). Hij verhuisde op 07-05-1947 naar Vlissingen. Zij behoorden tot de Gereformeerde Kerken.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Elisabeth Jacoba van Graafeiland, geboren te Nieuwerkerk op 29 juni 1897 (Bron: Jan Huibers), overleden te Vlissingen op 6 oktober 1987 (Bron: Jan Huibers).
  Elisabeth is getrouwd te Zierikzee op 21 februari 1928 (Bron: AF) met Arie Huibrecht van der Giessen, landbouwer, magazijnmeester en filiaalhouder, geboren te Hendrik Ido Ambacht op 5 november 1897 (Bron: Jan Huibers), overleden te Vlissingen op 16 juli 1986 (Bron: Jan Huibers), zoon van Willem van der Giessen en Adriaantje de Koning.
  Zij vestigden zich in 1928 te H-I-Ambacht.


 • 2 : Neeltje Willemina van Graafeiland, secretaresse, geboren te Nieuwerkerk op 26 maart 1899 (Bron: Jan Huibers), ongehuwd overleden te Zierikzee op 22 januari 1947 (Bron: Jan Huibers).
 • 3 : Jacoba Elizabeth van Graafeiland, geboren te Nieuwerkerk op 10 maart 1904 (Bron: Jan Huibers), overleden te Vlissingen op 14 februari 1976 (Bron: Jan Huibers).
  Jacoba is getrouwd te Vlissingen op 13 mei 1930 (Bron: AF) (1) met Herman Ferdinand Goetheer, handelaar in levensmiddelen, annex slijterij, geboren te Vlissingen op 9 juli 1898 (Bron: Jan Huibers), overleden aldaar op 27 december 1958 (Bron: Jan Huibers), zoon van Joos Goetheer en Maria Aaltje Elisabeth Rekkers.
  Jacoba is getrouwd te Vlissingen op 5 mei 1966 (Bron: Jan Huibers) (2) met Jacob Saas, boekhouder en rijksambtenaar, geboren te Amsterdam op 28 januari 1895 (Bron: Jan Huibers), overleden te Vlissingen op 19 januari 1980 (Bron: Jan Huibers), zoon van Franciscus Wilhelmus Saas en Cornelia Pieternella van der Hoek.
  Jacob was weduwnaar van Maria Velthuijzen.
  Adres: Walstraat 21 te Vlissingen. Vanaf 10-04-1961: Paul Krugerstraat 255. Vanaf 18-12-1969: Verkuijl Quakkelaarstraat 145bn.X-i : Jacob Marinus van Graafeiland, koopman in groente, geboren te 's-Gravenhage op 23 maart 1876 (Bron: Eduard Thorn), overleden aldaar op 15 april 1949 (Bron: AF), begraven aldaar op 19 april 1949 (Bron: Eduard Thorn), zoon van Jacob Marinus van Graafeiland (IX-i) en Petronella Beck.

Jacob is getrouwd te 's-Gravenhage op 26 mei 1897 (Bron: Eduard Thorn) (1) met Dina Hendrika Tesink, geboren te Zutphen op 10 mei 1871 (Bron: A.E. van Graafeijland-Streeder), overleden te 's-Gravenhage op 31 mei 1925 (Bron: A.E. van Graafeijland-Streeder), dochter van Bernardus Tesink en Aaltjen Derksen.

Adres vanaf 21-10-1937: Stortenbekerstraat 129a te Den Haag. Zij woonde vanaf 25-01-1952 te Bergen op Zoom, St Catharinaplein 25.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Jacob Marinus van Graafeiland, grossier in groeten en fruit, geboren te 's-Gravenhage op 9 maart 1898 (Bron: A.E. van Graafeijland-Streeder), overleden aldaar op 14 augustus 1978 (Bron: A.E. van Graafeijland-Streeder).
  Jacob is getrouwd te 's-Gravenhage op 19 april 1922 (1) met (en gescheiden op 14 november 1955 van) Maartje van Griethuijsen, geboren te 's-Gravenhage op 8 september 1897 (Bron: A.E. van Graafeijland-Streeder), overleden aldaar op 20 november 1966 (Bron: A.E. van Graafeijland-Streeder), dochter van Hendrik van Griethuijsen en Marretje van Dalen.
  Adres vanaf 07-10-1927: Mariottestraat 28 te Den Haag. Maartje van Griethuijsen huwt 2. te Den Haag op 08-02-1966 Albert Bottinga, geb. Vledder 18-12-1885.


  Jacob is getrouwd te 's-Gravenhage op 20 april 1956 (Bron: AF) (2) met (en gescheiden op 15 januari 1976 van) Johanna Antonia Misset, geboren te 's-Gravenhage op 10 december 1903 (Bron: AF), overleden te Voorburg op 3 februari 1977 (Bron: AF), dochter van Antonie Johannes Misset en Cornelia Elisabeth Marianna van Dongen.
  Johanna was weduwe van Adrianus Leonardus Willem Kreuninger.
 • 2 : Alida Johanna van Graafeiland, geboren te 's-Gravenhage op 22 mei 1899 (Bron: A.E. van Graafeijland-Streeder), ongehuwd overleden aldaar op 26 oktober 1981 (Bron: AF).
 • 3 : Bernardus van Graafeiland, groentenhandelaar en vakwerkman PTD, geboren te 's-Gravenhage op 22 juli 1902 (Bron: A.E. van Graafeijland-Streeder), overleden te Amsterdam op 4 april 1982 (Bron: A.E. van Graafeijland-Streeder).
  Bernardus is getrouwd te 's-Gravenhage op 17 februari 1926 (Bron: AF) met Alida Verweij, geboren te Reeuwijk op 14 juli 1901 (Bron: A.E. van Graafeijland-Streeder), overleden te Amstelveen op 21 mei 1987 (Bron: AF), dochter van Pieter Verweij en Grietje van Es.
  Adres vanaf 1938: Van Zeggelenlaan 289 te Den Haag. Zij woonden vanaf 09-04-1975 te Amstelveen.


 • 4 : Pieter van Graafeiland, geboren te 's-Gravenhage op 11 april 1905 (Bron: A.E. van Graafeijland-Streeder), overleden aldaar op 29 oktober 1908 (Bron: AF).
 • 5 : Pieter van Graafeiland, brievenbesteller, geboren te Loosduinen op 10 oktober 1910 (Bron: A.E. van Graafeijland-Streeder), overleden te 's-Gravenhage op 6 september 1961 (Bron: AF).
  Pieter is getrouwd te 's-Gravenhage op 19 december 1934 (Bron: AF) met Maatje Wilhelmina van der Valk, geboren te 's-Gravenhage op 23 juli 1913 (Bron: AF).
  Adres vanaf 05-07-1938: Jaarsveldstraat 154 te Den Haag. Zij verhuisden op 21-04-1959 naar Rijswijk, Van Vollenhovenlaan 18. Dit huwelijk bleef kinderloos.


Jacob is getrouwd te 's-Gravenhage op 20 februari 1946 (Bron: AF) (2) met Johanna Maria Suijkerbuijk, geboren te Bergen op Zoom op 27 oktober 1874 (Bron: AF), overleden te Etten-Leur op 6 juni 1952 (Bron: AF), dochter van Jacobus Suijkerbuijk en Dijmphna Teunis.
Johanna was de gescheiden echtgenote van Florus van der Steen.


X-j : Cornelis van Graafeiland, smid en koetsier, geboren te Zierikzee op 1 augustus 1874 (Bron: AF), overleden te Oegstgeest op 23 december 1914 (Bron: Eduard Thorn), zoon van Jozef van Graafeiland (IX-j) en Johanna van Berkhout.

Cornelis is getrouwd te 's-Gravenhage op 28 maart 1900 (Bron: Eduard Thorn) met Lemkje Idema, geboren te Leeuwarden op 13 juli 1874 (Bron: Eduard Thorn), overleden te 's-Gravenhage op 6 november 1947 (Bron: Eduard Thorn), begraven aldaar op 10 november 1947 (Bron: Eduard Thorn), dochter van Pieter Idema en Cornelia de Vries.

Adres vanaf 22-10-1937: Denneweg 6 te Den Haag.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Jozef van Graafeiland, taxi-ondernemer en garagehouder, geboren te 's-Gravenhage op 10 augustus 1900 (Bron: Eduard Thorn), overleden te Rijswijk op 31 juli 1982 (Bron: Eduard Thorn).
  Jozef is getrouwd te 's-Gravenhage op 12 juli 1922 (Bron: Eduard Thorn) met Maria Anthonetta van Hees, geboren te Bergen op Zoom op 8 mei 1902 (Bron: Eduard Thorn), overleden te Rijswijk op 26 mei 1975 (Bron: Eduard Thorn), dochter van Hendricus Jacobus van Hees en Adriana Gerarda Hendriks.
  Zij verhuisden op 10-03-1936 van Den Haag naar Rijswijk, Mauritslaan 5 (vanaf 02-09-1941 nr 25).


 • 2 : Johanna van Graafeiland, geboren te 's-Gravenhage op 14 februari 1902 (Bron: Eduard Thorn), overleden te Soerabaya op 6 augustus 1941 (Bron: Eduard Thorn).
  Johanna is getrouwd te 's-Gravenhage op 7 augustus 1929 (Bron: Eduard Thorn) met Marius Hendrik Bos, stuurman KPM, geboren te 's-Gravenhage op 6 april 1904 (Bron: AF).
  Zij verhuisden op 05-03-1930 vanuit Rijswijk naar Nederlands Indi‰.


 • 3 : Pieter van Graafeiland, geboren te 's-Gravenhage op 16 december 1903 (Bron: Eduard Thorn)(Bron: Eduard Thorn), overleden aldaar op 7 juni 1907.
 • 4 : Cornelia van Graafeiland, geboren te 's-Gravenhage op 15 oktober 1908 (Bron: Eduard Thorn), overleden aldaar op 11 mei 1917 (Bron: Eduard Thorn).
 • 5 : Pieternella van Graafeiland, verkoopster en filiaalhoudster, geboren te 's-Gravenhage op 25 augustus 1911 (Bron: AF), overleden aldaar op 12 maart 1998 (Bron: AF).
  Pieternella is getrouwd te Djakarta op 22 juni 1948 (Bron: AF) met Frederik Willem van der Spek, administrateur in Ned. Indi‰ en lid staf landbouwsyndicaat, geboren te Deventer op 26 oktober 1898 (Bron: Eduard Thorn), overleden te 's-Gravenhage op 25 maart 1961 (Bron: Eduard Thorn), zoon van Hendrik van der Spek en Frederika Willemina Kottkamp.
  Frederik was weduwnaar van Hester van Santen, overleden voor 1948.
  Zij vestigden zich op 10-04-1953 vanuit Indonesi‰ te Den Haag, Trompstraat 324. Adres vanaf 09-05-1960: Oudemansstraat 68 aldaar.X-k : Johannes Jacobus van Graafeiland, vuurstoker, kunstdraaier, portier en garageknecht, geboren te Zierikzee op 7 november 1876 (Bron: Eduard Thorn), overleden te 's-Gravenhage op 24 april 1960 (Bron: hjvanvelzen*hetnet.nl), zoon van Jozef van Graafeiland (IX-j) en Johanna van Berkhout.

Johannes is getrouwd te 's-Gravenhage op 31 oktober 1900 (Bron: Eduard Thorn) met Wilhelmina Alexandrina Maria Hofland, geboren te 's-Gravenhage op 1 mei 1878 (Bron: AF), overleden aldaar op 14 januari 1957 (Bron: AF), dochter van Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk Hofland en Adriana Maria Alexandrina Niks.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Adriana Maria Alexandria van Graafeiland, geboren te 's-Gravenhage op 6 april 1901 (Bron: AF), overleden te Rijswijk op 23 januari 1993 (Bron: AF).
  Adriana is getrouwd te 's-Gravenhage op 29 september 1923 (Bron: AF) met Hermanus Cornelis van Velzen, machinist NS, geboren te Delft op 26 januari 1901 (Bron: AF), overleden te 's-Gravenhage op 17 februari 1974 (Bron: AF), zoon van Cornelis Hendrikus van Velzen en Magdalena van den Bos.
  Adres: Sinj. Semeynsweg 33 te Den Haag. Vanaf 23-10-1951: Buys Ballotstraat 2bis te Utrecht. Vanaf 23-09-1955: Exlostraat 181 te Den Haag.


 • 2 : Johanna van Graafeiland, geboren te 's-Gravenhage op 3 september 1902 (Bron: AF), overleden te Rotterdam op 16 januari 1996 (Bron: AF).
  Johanna is getrouwd te 's-Gravenhage op 16 mei 1928 (Bron: AF) met Hendrik de Zeeuw, verpakker, geboren te 's-Gravenhage op 25 april 1898 (Bron: AF), overleden te Rotterdam op 17 augustus 1974 (Bron: AF), zoon van Cornelis de Zeeuw en Johanna Cornelia de Bruijn.
  Adres vanaf 1930: Van Harenstraat 14b te Rotterdam. Vanaf 16-10-1964: Van Moorselplaats 241 aldaar.


 • 3 : Willem van Graafeiland, lakspuiter, geboren te 's-Gravenhage op 14 oktober 1905 (Bron: AF), overleden te Voorburg op 24 november 1987 (Bron: AF).
  Willem is getrouwd te Rotterdam op 19 december 1934 (Bron: AF) met Neeltje Berreboom, geboren te Rotterdam op 19 augustus 1908 (Bron: AF).
 • 4 : Johannes Jacobus van Graafeiland, chauffeur, los werkman en fabrieksarbeider, geboren te 's-Gravenhage op 18 april 1907 (Bron: AF), overleden te Rijswijk op 2 mei 1989 (Bron: AF).
  Johannes is getrouwd te 's-Gravenhage op 20 september 1939 (Bron: AF) met Maria Johanna de Ridder, geboren te Sassenheim op 17 april 1912 (Bron: AF), overleden te Voorburg op 11 april 1988 (Bron: AF), dochter van Petrus de Ridder en Cornelia Wilhelmina van der Spek.
 • 5 : Joseph van Graafeiland, radiomonteur en huisschilder, geboren te 's-Gravenhage op 30 mei 1909 (Bron: AF), overleden aldaar op 20 mei 1981 (Bron: AF).
  Joseph is getrouwd te 's-Gravenhage op 24 augustus 1932 (Bron: AF) met Adriana Theodora Hoogeweij, geboren te Rotterdam op 27 november 1911 (Bron: AF).
 • 6 : Wilhelmina Alexandrina van Graafeiland, geboren te 's-Gravenhage op 23 november 1911 (Bron: AF), overleden aldaar op 5 juni 1985 (Bron: AF).
  Wilhelmina is getrouwd te 's-Gravenhage op 5 mei 1937 (Bron: AF) met Johannes Leonardus Thomas Abramsen, geboren te Leiden op 20 februari 1909 (Bron: AF), overleden te 's-Gravenhage op 10 juni 1997 (Bron: AF), zoon van Abram Abramsen en Antonia Margaretha Gouw.
 • 7 : Marie van Graafeiland, geboren te 's-Gravenhage op 19 april 1914 (Bron: hjvanvalzen*hetnet.nl).
  Marie is getrouwd te 's-Gravenhage op 5 januari 1938 (Bron: AF) met C.J. Bijleveld.
 • 8 : Hendrika van Graafeiland, geboren te 's-Gravenhage op 16 augustus 1916 (Bron: hjvanvalzen*hetnet.nl).
  Hendrika is getrouwd te 's-Gravenhage op 17 juli 1940 (Bron: AF) met Zegers de Beijl.

X-l : Arie van Graafeiland, tramconducteur en trambestuurder, geboren te 's-Gravenhage op 24 maart 1884 (Bron: Eduard Thorn), overleden aldaar op 31 december 1972 (Bron: AF), zoon van Jozef van Graafeiland (IX-j) en Johanna van Berkhout.

Arie is getrouwd te 's-Gravenhage op 13 december 1907 (Bron: Eduard Thorn) met Anna Catharina van der Burgt, geboren te Bodegraven op 14 juli 1884 (Bron: AF), overleden te 's-Gravenhage op 24 december 1964 (Bron: Eduard Thorn), dochter van Willem van der Burgt en Lijsje Oosterom.

Adres vanaf 30-06-1936: Bothastraat 66 te Den Haag. Vanaf 28-04-1960: Soestdijksekade 772.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Arie van Graafeiland, conducteur en bestuurder HTM, geboren te 's-Gravenhage op 30 oktober 1908 (Bron: AF), overleden aldaar op 17 april 1986 (Bron: AF).
  Arie is getrouwd te 's-Gravenhage op 28 september 1932 (Bron: AF) (1) met Catharina Bruggeling, geboren te 's-Gravenhage op 20 november 1906 (Bron: AF), overleden aldaar op 22 juli 1934 (Bron: AF), dochter van Maarten Bruggeling en Maartje Boers.
  Arie is getrouwd te 's-Gravenhage op 19 augustus 1936 (Bron: AF) (2) met Johanna Elisabeth Woortman, geboren te Amsterdam op 21 september 1912 (Bron: AF).
 • 2 : Johanna van Graafeiland, geboren te 's-Gravenhage op 4 januari 1910 (Bron: AF).
 • 3 : Cornelis van Graafeiland, rijwielhersteller, machinebankwerker en onderhoudsmonteur, geboren te 's-Gravenhage op 21 december 1910 (Bron: AF), overleden aldaar op 15 februari 1981 (Bron: AF).
  Cornelis is getrouwd te 's-Gravenhage op 10 november 1937 (Bron: AF) met Clazina Cornelia Elisabeth Putters, geboren te 's-Gravenhage op 4 februari 1912 (Bron: AF).
 • 4 : Lijda van Graafeiland, geboren te 's-Gravenhage op 20 september 1912 (Bron: AF).
  Lijda is getrouwd te 's-Gravenhage op 13 oktober 1954 (Bron: AF) met A.F. van Eeden.
 • 5 : Joseph van Graafeiland, geboren te 's-Gravenhage op 12 juni 1914 (Bron: AF).
  Joseph is getrouwd op 28 juli 1943 (Bron: AF) met C.M. Timmermans.
 • 6 : Cornelia van Graafeiland, geboren te 's-Gravenhage op 27 december 1915 (Bron: AF).
 • 7 : Jacobus van Graafeiland, geboren te 's-Gravenhage op 19 augustus 1917 (Bron: AF), overleden aldaar op 23 november 1918 (Bron: AF).
 • 8 : Maurits van Graafeiland, geboren te 's-Gravenhage op 16 december 1919 (Bron: AF).
  Maurits is getrouwd te Maastricht op 12 april 1960 (Bron: AF) met M. Velleman.
 • 9 : Centina Suzanna van Graafeiland, geboren te 's-Gravenhage op 4 mei 1921 (Bron: AF).
 • 10 : Jacobus van Graafeiland, geboren te 's-Gravenhage op 2 januari 1923 (Bron: AF).
 • 11 : Jacoba van Graafeiland, geboren te 's-Gravenhage op 11 november 1924 (Bron: AF).
  Jacoba is getrouwd op 21 november 1945 (Bron: AF) met F.M. van Erkel.
 • 12 : Marinus van Graafeiland, geboren te 's-Gravenhage op 29 juni 1926 (Bron: AF).
 • 13 : Hendrik van Graafeiland, geboren te 's-Gravenhage op 5 december 1927 (Bron: AF).
  Hendrik is getrouwd te 's-Gravenhage op 18 februari 1953 (Bron: AF) met H.G. Hierck.

X-m : Johannes Hendrik Cornelis van Graafeiland, zandschipper en arbeider gemeentewerf, geboren te 's-Gravenhage op 27 november 1883 (Bron: brief gemeentearchief Den Haag 13-2-1987), overleden aldaar op 30 januari 1962 (Bron: AF), zoon van Johannis van Graafeijland (IX-k) en Catharina Klazina de Bruijn.

Johannes is getrouwd te 's-Gravenhage op 31 januari 1906 (Bron: AF) met Johanna Geertruida Pieters, geboren te 's-Gravenhage op 15 oktober 1881 (Bron: AF), overleden aldaar op 26 mei 1947 (Bron: AF), dochter van Willem Reinier Pieters en Cornelia Catharina van Breemen.

Adres 1947: Deimanstraat 216 te Den Haag; vanaf 26-04-1948: P. Paaltjensstraat 60. Aanvullingen op deze familie zijn te vinden op: http://home.kabelfoon.nl/~mhthvds/Graafei(j)land.index.html

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Johanna van Graafeiland, geboren te Leiden op 24 maart 1902 (Bron: AF), overleden te 's-Gravenhage op 17 juli 1978 (Bron: AF).
  Johanna is getrouwd te 's-Gravenhage op 11 december 1929 (Bron: AF) met Gerrit Bikker, vleeshouwer, grondwerker en timmerman, geboren te Waddinxveen op 10 oktober 1900 (Bron: AF), overleden te 's-Gravenhage op 24 november 1980 (Bron: AF), zoon van Dirk Bikker en Stijntje de Jong.
 • 2 : Johannes Hendrik Nelis van Graafeiland, marinier, koopman in fruit en bloemen en gemeentearbeider, geboren te Leiden op 4 januari 1905 (Bron: AF), overleden te 's-Gravenhage op 27 november 1968 (Bron: AF).
  Johannes is getrouwd te 's-Gravenhage op 4 maart 1925 (Bron: AF) met Adriana Hermina Bunt ook genaamd Jeanne, geboren te Arnhem op 2 december 1903 (Bron: AF), overleden te Schiedam op 14 maart 1991 (Bron: AF), dochter van Evert Bunt en Johanna Hermina Versteeg.
 • 3 : Catharina Klazina van Graafeiland, geboren te 's-Gravenhage op 23 augustus 1906 (Bron: AF), overleden aldaar op 2 december 1992 (Bron: AF).
  Catharina is getrouwd te 's-Gravenhage op 27 september 1933 (Bron: AF) met Dirk Hendricus Nelemaat, machinebankwerker, geboren te 's-Gravenhage op 10 oktober 1908 (Bron: AF), overleden te Voorburg op 19 februari 1983 (Bron: AF), zoon van Paulus Nelemaat en Alida Andel.
 • 4 : Willem Reinier van Graafeiland, koopman in fruit, geboren te 's-Gravenhage op 10 november 1908 (Bron: AF), overleden aldaar op 23 maart 1967 (Bron: AF).
  Willem is getrouwd te 's-Gravenhage op 22 juli 1931 (Bron: AF) met Bernarda Geertruida ten Voorde, geboren te Hengelo op 10 januari 1912 (Bron: AF).
 • 5 : Maria Margaretha Wilhelmina van Graafeiland, geboren te 's-Gravenhage op 29 oktober 1910 (Bron: AF), overleden aldaar op 30 november 1913 (Bron: AF).
 • 6 : Margaretha Wilhelmina van Graafeiland, geboren te 's-Gravenhage op 11 januari 1913 (Bron: AF), overleden te Zoetermeer op 20 oktober 2002 (Bron: advertentie), gecremeerd te Rijswijk op 25 oktober 2002 (Bron: advertentie).
  Margaretha is getrouwd op 29 september 1937 (Bron: AF) (1) met W. van de Kooij.
  Margaretha was gehuwd (2) met W. Galjaard, overleden voor 20 oktober 2002.
 • 7 : Maria Wilhelmina Margaretha van Graafeiland, geboren te 's-Gravenhage op 14 juli 1914 (Bron: AF).
 • 8 : Cornelia Wilhelmina van Graafeiland, geboren te 's-Gravenhage op 20 juni 1917 (Bron: AF).
 • 9 : Hendricus Johannes van Graafeiland, geboren te 's-Gravenhage op 17 mei 1924 (Bron: AF).
  Hendricus is getrouwd te 's-Gravenhage op 26 juni 1946 (Bron: AF) met Th.H.A. Frutel.

X-n : Gerrit van Graafeijland, chef gemeentewerken, smid en technicus, geboren te 's-Gravenhage op 19 november 1896 (Bron: Eduard Thorn), overleden te Nijmegen op 27 augustus 1971 (Bron: A.E. van Graafeijland-Streeder), gecremeerd te Dieren op 31 augustus 1971 (Bron: A.E. van Graafeijland-Streeder), zoon van Marinus van Graafeijland (IX-l) en Anna Catharina Diderika Buijtendorp.

Gerrit is getrouwd te Nijmegen op 14 september 1923 (Bron: A.E. van Graafeijland-Streeder) met Petronella van den Anker, geboren te Duisburg op 12 januari 1900 (Bron: A.E. van Graafeijland-Streeder), overleden te Nijmegen op 9 oktober 1982 (Bron: A.E. van Graafeijland-Streeder), gecremeerd te Arnhem op 14 oktober 1982 (Bron: A.E. van Graafeijland-Streeder), dochter van Lambertus van den Anker en Janna Antonia Beenen.

Adres 1947: Niersstraat 43 te Nijmegen.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Johanna Antonia van Graafeijland, geboren te Nijmegen op 13 april 1925 (Bron: A.E. van Graafeijland-Streeder).
 • 2 : Gerrit van Graafeijland, geboren te Nijmegen op 8 mei 1927 (Bron: A.E. van Graafeijland-Streeder), volgt onder XI-c.
 • 3 : Marinus Lambertus van Graafeijland, geboren te Nijmegen op 24 april 1930 (Bron: A.E. van Graafeijland-Streeder).

XI-a : Willem Jan van Graafeiland, gemeenteveldwachter, opperwachtmeester Rijkspolitie en gemeentebode, geboren te Duivendijke op 11 april 1891 (Bron: politiestaat Graafeiland), overleden te Vianen op 21 juni 1975 (Bron: AF), zoon van Jakob van Graafeiland (X-f) en Jannetje van Strien.

Willem is getrouwd te Bergen op Zoom op 7 augustus 1913 (Bron: politiestaat Graafeiland) met Cecilia Proost, geboren te Bergen op Zoom op 3 december 1893 (Bron: politiestaat Graafeiland), overleden te Harmelen op 19 maart 1986 (Bron: AF), dochter van Joseph Proost en Cornelia Nelissen.

Zij verhuisden op 13-03-1918 van Zierikzee naar Sint-Philipsland. Vanaf 13-03-1920 woonden zij te Vianen.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Jacob Marcelis van Graafeiland, agent van politie, geboren te Zierikzee op 12 december 1913 (Bron: politiestaat Graafeiland), overleden in september 2000.
  Jacob is getrouwd te Vianen op 29 augustus 1942 met Anna Laurina van Bekkum, geboren te Vreeswijk op 10 oktober 1912 (Bron: AF), dochter van Gerrit van Bekkum en Cornelia Laurina Diepenhorst.
 • 2 : Cornelia van Graafeiland, geboren te Zierikzee op 13 maart 1916 (Bron: politiestaat Graafeiland), overleden te Nieuwegein op 18 augustus 1981 (Bron: AF).
  Cornelia is getrouwd te Vianen op 21 augustus 1946 (Bron: AF) met Hendrik Nicolaas Luitzen Zwitink, schipper en zandschipper, geboren te Vreeswijk op 11 april 1921 (Bron: AF), overleden te Nieuwegein op 1 december 1981 (Bron: AF), zoon van Luitzen Zwitink en Jannigje Boon.

XI-b : Marcelis Adriaan van Graafeiland, chauffeur, geboren te Duivendijke op 12 augustus 1893 (Bron: AF), overleden te 's-Gravenhage op 6 maart 1984 (Bron: AF), zoon van Jakob van Graafeiland (X-f) en Jannetje van Strien.

Marcelis is getrouwd te 's-Gravenhage op 7 mei 1919 (Bron: AF) met Johanna Maria van Brakel, geboren te 's-Hertogenbosch op 2 juli 1894 (Bron: AF), overleden te 's-Gravenhage op 23 mei 1970 (Bron: AF), dochter van Ignatius Gerhardus Bernardus van Brakel en Gerarda de Deugd.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Jannetje Gerarda van Graafeiland, geboren te 's-Gravenhage op 16 november 1921 (Bron: AF).

XI-c : Gerrit van Graafeijland, smidbankwerker en chef gemeentewerken, geboren te Nijmegen op 8 mei 1927 (Bron: A.E. van Graafeijland-Streeder), overleden aldaar op 23 maart 1994 (Bron: A.E. van Graafeijland-Streeder), gecremeerd aldaar op 26 maart 1994 (Bron: A.E. van Graafeijland-Streeder), zoon van Gerrit van Graafeijland (X-n) en Petronella van den Anker.

Gerrit is getrouwd te Nijmegen op 21 mei 1955 (Bron: A.E. van Graafeijland-Streeder) met Antonetta Elisabeth Streeder, geboren te Den Helder op 4 augustus 1930 (Bron: A.E. van Graafeijland-Streeder).

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Gerardus Marinus van Graafeijland ook genaamd Jerry, geboren te Nijmegen op 29 maart 1968 (Bron: A.E. van Graafeijland-Streeder).

Copyright ©: 1997-2007 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: zaterdag 20 oktober 2007.


home | e-mail | Genealogie Zeeland |