Genealogie van Jacob van Graafeiland


| Genealogie Zeeland | Archieven in Nederland | Wegwijzer Genealogie |
| home | e-mail |

Inleiding

Deze genealogie is samengesteld na een discussie in de Mailinglist Genealogie Zeeland en is bedoeld als discussiestuk. De gegevens zijn gebaseerd op de stamreeks Graafeijland van mijzelf en zijn verbeterd, aangevuld en gecorrigeerd door de heer A. Flikweert uit Middelburg. Verdere aanvullingen komen uit verschillende stukken genealogie geschreven door de volgende personen: Dhr. Jan Huibers, Dhr. Eduard Thorn, Mw. A.E. van Graafeijland-Streeder en Mevrouw H.S. v.d. Pompe-van Sprang.
De gegevens zijn niet gecontroleerd in de archieven, daarom ontvangen we graag aanvullingen en correcties hierop. De nog levende generaties zijn bewust niet opgevoerd i.v.m. hun privacy.


 Generatie I

(van 1570 tot 1637)

 

 

I  Jacob van Graefeylandt, houtman, is geboren rond 1570, overleden Viane (Duiveland) in 1637.

 

Hij was houtman tot Viane, ligghende binnen 't Regtsgebied der Heerlycheit van Ouderkercke in Duivelandt, int jaer 1622.

 

Jacob trouwt Viane (Duiveland) (?) voor 1600 met N.N..  N is overleden Viane (Duiveland) voor 1637.

 

Van Jacob en N is een kind bekend:

 

1  Pieter Jacobs van Graefeylandt is geboren Viane (Duiveland) rond 1600, zie II.

 
  

Generatie II

(van 1600 tot 1653)

 

 

II   Pieter Jacobs van Graefeylandt, zoon van Jacob van Graefeylandt (I) en N.N., landman, is geboren Viane (Duiveland) rond 1600, overleden Viane (Duiveland) voor 1653.

Pieter trouwt Viane (Duiveland) (?) rond 1626 met Maycken Symons.  Maycken is geboren rond 1603, overleden Viane (Duiveland) na woensdag 4 mei 1667.

 

Van Pieter en Maycken is een kind bekend:

 

1  Symon Pieters van Graefeylandt (van der Graaf-Eijlant) is geboren Viane (Duiveland) rond 1628, zie III.

 

  

Generatie III

(van 1628 tot 1699)

 

 

III   Symon Pieters van Graefeylandt (van der Graaf-Eijlant), zoon van Pieter Jacobs van Graefeylandt (II) en Maycken Symons, landman, is geboren Viane (Duiveland) rond 1628, overleden Viane (Duiveland) na maandag 16 november 1699.

 

Hij vestigt zich op 16 november 1699 te Zierikzee.

 

Symon trouwt (kerk) Ouwerkerk (ze) in 1656 met Cornelia Jans.  Cornelia is geboren rond 1632, overleden Viane (Duiveland) na vrijdag 12 oktober 1691.

 

Cornelia Jans weduwe van Symon Pieters Graefeijlant doet te Ouwerkerk belijdenis op 12-10-1691. .

Dat haar echtgenoot (Symon Pieterse van Graafeijlant) zich in 1699 te Zierikzeezou hebben gevestigd is onjuiste informatie, die op enig moment door iemand is doorgegeven en steeds hardnekkig in stand gehouden.

Hun zoon Pieter vestigde zich volgens het poorterboek op 16-11-1699 met vijfkinderen te Zierikzee, komende van Ouwerkerk. Vader Symon wordt daar beslist niet bij vermeld.

 

Van Symon en Cornelia is een kind bekend:

 

1  Pieter Symons van Graefeylandt (van Grafeijlant) is geboren Viane (Duiveland) rond 1657, zie IV.

 

 

Generatie IV

(van 1657 tot 1748)

 

 

IV  Pieter Symons van Graefeylandt (van Grafeijlant), zoon van Symon Pieters van Graefeylandt (van der Graaf-Eijlant) (III) en Cornelia Jans, landman, is geboren Viane (Duiveland) rond 1657, overleden Zierikzee op vrijdag 3 mei 1748, begraven Zierikzee op dinsdag 7 mei 1748.

 

Pieter Sijmons van Graafeiland werd ingeschreven op 16-11-1699 in het poorterboek van Zierikzee komende van Ouwerkerk met 5 kinderen. Zijn vrouw werd niet genoemd. Van hem stamt het wapen van van Graafeiland af. Het wapen is geregistreerd op verzoek van John Adriaan van Graafeiland, geb. Amsterdam29-9-1937, zoon van Jacob Adriaan en Pieternella van Burg. John Adriaan was toen burgemeester van Venlo. Hij stamt af van Pieter Simonsse van Graafeiland. welke zich in 1699 te Zierikzee vestigde komende van Ouwerkerk.

Wapen : Gaande leeuw op gouden grond en een golvende blauwe schildvoet, dekkleden groen gevoerd met zilver. (wapen reg. 4781543).

 

Pieter trouwt (kerk) Ouwerkerk (ze) rond 1689 (1) met Stoffelijntje Stoffels van der Hoef.

 

Van Pieter en Stoffelijntje zijn zeven kinderen bekend:

 

1  Maria van Graefeyland is begraven Zierikzee op donderdag 2 augustus 1764 .

Maria was gehuwd (1) met N.N. de Bruine.

Maria trouwt (kerk) Zierikzee op maandag 7 april 1760  (2) met Wolfert de Groot.

 

2  Simon Pieterse van Graefeyland is geboren Ouwerkerk (ze) in 1690 , zie V-A.

 

3  Jan van Graefeyland is gedoopt Noordgouwe (ze) op zondag 25 januari 1693  (doopgetuigen waren Baltes Leijnse van Cats en Grietje).

 

4  Stoffel Pieters van Graefeyland is gedoopt Noordgouwe (ze) op zondag 23 januari 1695  (doopgetuigen waren Pieter Stoffels van der Hoef en Marij Spildoorn), zie V-B.

 

5  Nehemia Pieters van Graefeyland is geboren Ouwerkerk (ze) in 1697 , zie V-C.

 

6  Marinus van Graefeyland is geboren Ouwerkerk (ze) in september 1699 , overleden Zierikzee op vrijdag 12 januari 1781 , begraven Zierikzee op dinsdag 16 januari 1781 .

Marinus trouwt (kerk) Zierikzee op maandag 19 mei 1732  met Maria Boot.

 

7  Jacob van Graefeyland is geboren in 1702.

 

Pieter trouwt (kerk) Zierikzee in 1704 (2) met Neelcken Louisdr. de Bruune, dochter van Louis Pietersz. de Bruune.  Neelcken is geboren Zierikzee rond 1670, overleden Zierikzee na 1719.

 

Van Pieter en Neelcken is een kind bekend:

 

8  Jacob Pieters van Graefeyland is gedoopt Zierikzee op woensdag 29 december 1706 , zie V-D.

 

 
 

Generatie V

(van 1690 tot 1782)

 

 

V-A  Simon Pieterse van Graefeyland, zoon van Pieter Symons van Graefeylandt (van Grafeijlant) (IV) en Stoffelijntje Stoffels van der Hoef, is geboren Ouwerkerk (ze) in 1690 .

 

Simon Pieterse van Graafeijlant, geb. Ouwerkerk 1690, verdere gegevens onbekend, had een zoon Pieter. Deze Pieter woonde in 1781 te Oosterland (bij verdeling boedel oom Marinus) en huwde 1. Bruinisse 1751 Adriana Janse van Son en 2. Dreischor 1757 Geertruij Pieterse van 't Hoff. Mogelijk huwde hij 3. Zierikzee 1782 Johanna Stroe. Uit het tweede huwelijk had Pieter onder meer een zoon Simon (1758-1797) en een zoon Marinus (1764-1821), die beiden te Zierikzee woonden en nageslacht hadden.

 

Simon trouwt (kerk) Zierikzee op dinsdag 5 mei 1716  (1) met Neeltje Willems.

 

Van Simon en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

 

1  Willemina van Graafeijlant is overleden Zierikzee op zaterdag 24 mei 1755 .

Willemina was gehuwd met Stoffel Verboom.

 

2  Pieter Simonse van Graafeijlant is geboren Ouwerkerk (ze) (?) rond 1720 , zie VI-A.

 

3  Simona van Graafeijlant is geboren rond 1730.

Simona trouwt (kerk) op woensdag 17 juli 1754  (1) met Jan van de Velde.  Jan is overleden voor woensdag 3 maart 1762.

Simona trouwt (kerk) Zierikzee op woensdag 3 maart 1762  (2) met Willem Telle.

 

Simon trouwt (kerk) Ouwerkerk (ze) op donderdag 23 maart 1730  (2) met Cornelia Speelmans.

 

 

V-B  Stoffel Pieters van Graefeyland, zoon van Pieter Symons van Graefeylandt (van Grafeijlant) (IV) en Stoffelijntje Stoffels van der Hoef, is gedoopt Noordgouwe (ze) op zondag 23 januari 1695  (doopgetuigen waren Pieter Stoffels van der Hoef en Marij Spildoorn), overleden voor vrijdag 5 april 1782 .

 

Stoffel Pieterse van Graafeiland, bezat in 1739 grond in het Brasweelbevang te Kerkwerve (bij Pikgat).

 

 

Van Stoffel en een onbekende vrouw is een kind bekend:

 

1  Stoffelina van Graafeiland is geboren rond 1730.

Stoffelina gaat in ondertrouw (kerk) Ouwerkerk (ze) op zondag 19 juni 1763 met Adrianus Adrianusse Visser.  Adrianus, schoolmeester, wonende Ouwerkerk (ze), is geboren Colijnsplaat (ze).

Adrianus was eerder gehuwd (1) met Catharina Metselaars.

 

 

V-C  Nehemia Pieters van Graefeyland, zoon van Pieter Symons van Graefeylandt (van Grafeijlant) (IV) en Stoffelijntje Stoffels van der Hoef, kleermaker, is geboren Ouwerkerk (ze) in 1697 , overleden Zierikzee op zondag 1 maart 1739 .

Nehemia trouwt (kerk) Zierikzee op maandag 5 juni 1724  (1) met Sara van Leeuwen.

 

Van Nehemia en Sara zijn twee kinderen bekend:

 

1  Pieter Nehemiase van Graafeiland is geboren Zierikzee in 1728, zie VI-B.

 

2  Samuel van Graafeiland is geboren in 1734.

 

Nehemia trouwt (kerk) Zierikzee op donderdag 22 april 1734 (2) met Herkelina Leendertsdr. de Kats.

 

Van Nehemia en Herkelina zijn twee kinderen bekend:

 

3  Leendert Nehemia van Graafeiland is geboren Zierikzee in 1736 , zie VI-C.

 

4  Stoffelijna van Graafeiland is geboren Zierikzee in 1739.

 

 

V-D Jacob Pieters van Graefeyland, zoon van Pieter Symons van Graefeylandt (van Grafeijlant) (IV) en Neelcken Louisdr. de Bruune, landman in het poortambacht van Zierikzee, is gedoopt Zierikzee op woensdag 29 december 1706 , overleden Zierikzee op vrijdag 4 mei 1742 .

 

Jacob trouwt (kerk) Zierikzee op donderdag 8 juni 1730  met Grietje Jacobs Alleyn (van Doorn), dochter van Jacob Hendrickxz Alleyn en Cornelia Arents.  Grietje is gedoopt Brouwershaven op dinsdag 12 maart 1709, overleden Zierikzee na woensdag 12 januari 1774.

 

Over het gezin van Jacob Pieterse van Graafeijlant is verwarring ontstaan, met name omdat tot nu altijd is aangenomen dat zoon Jacob, gehuwd met Maetje Pieters, in 1742 zou zijn gedoopt (kort na het overlijden van zijn vader). Dit is echter beslist niet juist, getuige de inhoud van de boedelrekening bij het overlijden van vader Jacob in 1742 (en ook de bovengenoemde boedelrekening van oom Marinus).

In de boedelrekening van Jacob Pieterse van Graafeijlant (weeskamer 1742, nr 2357) is expliciet vermeld dat Grietje Jacobs van Doorn als weduwe van de op 04-05-1742 overleden Jacob Pieterse van Graafeijlant verschijnt, maar ook dat op 26-07-1742 de volgende kinderen in leven waren:

1. Johannes (12 jaar). Hij overleed te Zierikzee op 19-01-1779 (weeskamer nr 1916) en huwde Elisabeth Stoutjesdijk. Hun zoon Jacob (1766-1810) was landbouwer op Ruimzicht te Nieuwerkerk en hun zoon Marinus (1774-1817) was landbouwer te Ouwerkerk.

2. Neeltje (10 jaar). Zij huwt te Zierikzee op 30-04-1755 Adriaan Trommel. Beiden waren in 1781 nog in leven.

3. Jacobus (later vaak Jacob) (9 jaar). Hij werd op 08-01-1793 te Zierikzee begraven en huwt op 23-01-1768 te Zierikzee Maetje Pieters (1731-1787), weduwe van Leendert Cornelisse van den Hoek. Hun zoon Jacob (1771-1849) huwt Anna Margrieta Versteeg en Jacomijna Tjoeke.

4. Jacoba (10 weken). Zij overleed op 25-09-1775 te Zierikzee (weeskamer nr 2404) en huwt te Zierikzee op 18-11-1767 Cornelis Jobse Peute, geb. Zierikzee ..-..-1744, ovl. Zierikzee 18-10-1816, arbeider, zoon van Job Peute en Janna

Pieterse. Hij huwt 2. te Zierikzee op 30-12-1778 Louwerina van den Berge.

 

Van Jacob en Grietje zijn vier kinderen bekend:

 

1  Neeltje van Graafeiland is geboren Zierikzee in 1732 , overleden na 1781.

Neeltje trouwt (kerk) Zierikzee op woensdag 30 april 1755  met Adriaan Trommel.  Adriaan is overleden na 1781.

 

2  Jacob Jacobs van Graafeijland (van Graafeijland) is geboren Zierikzee rond 1733 , zie VI-D.

 

3  Johannis Jacobs van Graafeiland is geboren Zierikzee rond 1739, zie VI-E.

 

4  Jacoba van Graafeiland is gedoopt Zierikzee op zondag 20 mei 1742, overleden Zierikzee op maandag 29 mei 1775 .

Jacoba trouwt (kerk) Zierikzee op woensdag 18 november 1767  met Cornelis Jobse Peute, zoon van Job Cornelisse Peute en Janna Pieterse (Tanna).  Cornelis, landwerker, is geboren Zierikzee in 1744 , overleden Zierikzee op vrijdag 18 oktober 1816 .

Cornelis was later gehuwd (2) met Louwerina Willems van den Berge.

 

 
Generatie VI

(van 1720 tot 1795)

 

 

VI-A  Pieter Simonse van Graafeijlant, zoon van Simon Pieterse van Graefeyland (V-A) en Neeltje Willems, is geboren Ouwerkerk (ze) (?) rond 1720 , begraven Zierikzee op vrijdag 10 oktober 1783 .

 

Hij woonde in 1751 (toen hij voor de eerste maal huwde) te Zierikzee. Toen hij in 1757 voor de tweede maal huwde, woonde hij te Oost-Duiveland (Bruinisse). Zij waren in 1772 al lidmaat te Oosterland. Hij verhuisde kort na het overlijden van zijn vrouw in 1782 met attestatie naar Zierikzee.

 

Pieter gaat in ondertrouw (kerk) Bruinisse op donderdag 6 mei 1751  (1) met Adriana Janse van Son.  Adriana is geboren Oosterland (ze) rond 1710 (het doopboek voor 1720 is verloren gegaan) .

Adriana was eerder gehuwd (1) met Jacob Adriaanse Hogerwerf.

 

Pieter gaat in ondertrouw (kerk) Dreischor op vrijdag 3 juni 1757 , trouwt (kerk) Dreischor op woensdag 22 juni 1757  (2) met Geertruij Pieterse van 't Hoff (Geertje).  Geertruij is geboren Nieuwerkerk (ze), overleden Oosterland (ze) op donderdag 11 april 1782 .

Geertruij was eerder gehuwd (1) met Leendert Willemse Verseput.

 

Van Pieter en Geertruij zijn vier kinderen bekend:

 

1  Simon Pieterse van Graafeiland is gedoopt Dreischor op zondag 15 januari 1758 , zie VII-A.

 

2  Janna Pieterse van Graafeijlant is gedoopt Dreischor op zondag 21 oktober 1759 .

Janna trouwt (kerk) 1780 of 1781  met Zeger Almkerk.

 

Nadere gegevens van hem zijn nog onbekend. Hij is mogelijk te Brouwershaven geboren. In 1726 werd daar een kind gedoopt van Johan van Almekerke en Tona Zegers; in 1732 een kind van Zeger Almkerk.

 

 

3  Ongedoopt Kind is geboren Sirjansland (ze) op dinsdag 1 maart 1763 , overleden Sirjansland (ze) op donderdag 3 maart 1763 .

 

4  Marinus Pieterse van Graafeiland is geboren Sirjansland (ze) op zondag 15 juli 1764 , gedoopt Sirjansland (ze) op zondag 22 juli 1764 , zie VII-B.

 

Pieter trouwt (kerk) Zierikzee op woensdag 16 oktober 1782  (3) met Johanna Stroo.

 

 

VI-B  Pieter Nehemiase van Graafeiland, zoon van Nehemia Pieters van Graefeyland (V-C) en Sara van Leeuwen, is geboren Zierikzee in 1728, overleden voor 1781.

 

Hij was in 1781, toen de boedel van oom Marinus werd verdeeld, niet meer in leven. Zoon Nehemia werd op 28-11-1780 opgenomen in het Burgerweeshuis; waarschijnlijk was zijn vader kort voordien overleden.

 

Pieter trouwt (kerk) Zierikzee op woensdag 5 februari 1755  (1) met Dina Jansse.

 

Van Pieter en Dina zijn vijf kinderen bekend:

 

1  Nehemia van Graafeiland is gedoopt Zierikzee op vrijdag 14 januari 1757 .

 

2  Marcelis van Graafeiland is gedoopt Zierikzee op vrijdag 10 februari 1758 , zie VII-C.

 

3  Nehemia van Graafeiland is gedoopt Zierikzee op vrijdag 23 mei 1760 .

 

4  waarschijnlijk Jacomina van Graafeiland is gedoopt Zierikzee op woensdag 29 juli 1761 .

 

5  Nehemia van Graafijland (Nemia) is gedoopt Zierikzee op maandag 26 december 1763 , zie VII-D.

 

Pieter trouwt (kerk) Zierikzee op woensdag 17 mei 1775  (2) met Catharina Juins.

 

Huibrecht, was in 1781 5 jaar en evenals zijn moeder onder de bedeling van de armenzorg. Zijn moeder was de tweede vrouw van Pieter, Catharina Juins.

 

Van Pieter en Catharina is een kind bekend:

 

6  Huibrecht van Graafeiland is gedoopt Zierikzee op zondag 18 februari 1776 , begraven Zierikzee op maandag 25 augustus 1783 (kind van Pieter van Grafeijland). Hij was in 1781, toen de boedel van oudoom Marinus werd verdeeld, nog in leven. .

 

 

VI-C  Leendert Nehemia van Graafeiland, zoon van Nehemia Pieters van Graefeyland (V-C) en Herkelina Leendertsdr. de Kats, burgemeester, is geboren Zierikzee in 1736 , overleden Brouwershaven op vrijdag 2 januari 1795 (51 jaar en 8 maanden oud) .

 

Hij was burgermeester van Brouwershaven.

 

Leendert trouwt (kerk) Zierikzee op woensdag 5 april 1769  (1) met Aaltje Bodt, dochter van Jacob Bodt en Barbel Jans.  Aaltje is geboren Brouwershaven (?) in 1734 , overleden Brouwershaven op donderdag 14 mei 1789 (55 jaar en 1 maand en 25 dagen oud).

 

Leendert gaat in ondertrouw (kerk) Brouwershaven op vrijdag 31 juli 1789 , trouwt (kerk) Brouwershaven op dinsdag 18 augustus 1789  (2) met Sara Jops Verkeer, dochter van Job Verkeer en Thona Bartels.  Sara is geboren Brouwershaven op woensdag 15 maart 1769 , gedoopt Brouwershaven op zondag 19 maart 1769 , overleden Elkerzee (ze) op vrijdag 12 april 1833 .

Sara was later gehuwd (2) met Frans van Westervoort.

 

Van Leendert en Sara zijn drie kinderen bekend:

 

1  Nehemia Leenderts van Graafeiland is geboren Brouwershaven op zondag 11 juli 1790 , gedoopt Brouwershaven op vrijdag 16 juli 1790 .

 

2  Joppa Leenderts van Graafeiland is geboren Brouwershaven op donderdag 24 januari 1793 , gedoopt Brouwershaven op zondag 3 februari 1793 , overleden Elkerzee (ze) op zondag 29 januari 1865 .

Joppa trouwt (kerk) Elkerzee (ze) op woensdag 17 november 1813  (1) met Willem Triest (de Jonge), zoon van Triest Jacobse Gertse en Jacoba Imanse de Jonge.  Willem is geboren Ellemeet (ze), gedoopt Elkerzee (ze) op zondag 4 januari 1778 , overleden Elkerzee (ze) op donderdag 18 juli 1822 .

Joppa trouwt Elkerzee (ze) op vrijdag 12 december 1823  (2) met Adriaan Zorge, zoon van Regier Zorge en Lena Lievense Dankerse.  Adriaan, landbouwknecht en herbergier, is geboren Dreischor op zaterdag 18 oktober 1788 , gedoopt Dreischor op zondag 19 oktober 1788 , overleden Elkerzee (ze) op maandag 27 februari 1860 .

 

3  Herculina Leenderts van Graafeiland is geboren Brouwershaven op maandag 22 september 1794 , gedoopt Brouwershaven in oktober 1794 , overleden Brouwershaven op zondag 2 augustus 1795 .

 

 

VI-D  Jacob Jacobs van Graafeijland (van Graafeijland), zoon van Jacob Pieters van Graefeyland (V-D) en Grietje Jacobs Alleyn (van Doorn), landman in het poortambacht van Zierikzee, is geboren Zierikzee rond 1733 , als overleden aangegeven Zierikzee op dinsdag 8 januari 1793.

Jacob trouwt (kerk) Zierikzee op woensdag 23 maart 1768 met Maetje Pieterse, dochter van Pieter Stoffels en Crina Jansdr..  Maetje is geboren Kerkwerve (ze) op maandag 18 juni 1731, als overleden aangegeven Zierikzee op maandag 5 november 1787.

 

(Volgens het doopboek van Kerkwerve is zij op 18-06-1731 te Kerkwerve geboren. Oude gegevens van Kerkwerve zijn verloren gegaan. Het doopboek van Kerkwerve begint omstreeks 1735. Daarbij zijn nog enkele geboortes aangetekend van in de voorafgaande jaren geboren kinderen, waaronder gelukkig Maetje Pieters, dochter van Pieter Stoffels en Crina Jans. De doopdatum is echter niet vermeld.)

 

Maetje was eerder gehuwd (1) met Leendert Cornelisz. van den Hoek.

 

Maetje Pieterse vertrok na het overlijden van Jacob uit Zierikzee naar Kerkwerve. Het jongste kind van Jacob en Maatje werd genoemd naar haar eerste man.

 

Van Jacob en Maetje zijn vier kinderen bekend:

 

1  Jacob Jacobsz. van Graafeiland is gedoopt Zierikzee op vrijdag 27 oktober 1769 .

 

2  Jacob Jacobsz. van Graafeiland (Graaveyland) is ned. herv. gedoopt Zierikzee op woensdag 25 december 1771 , zie VII-E.

 

3  Pieternella Jacobs van Graafeiland is gedoopt Zierikzee op zondag 30 mei 1773 , overleden Zierikzee op woensdag 5 december 1855 .

Pieternella trouwt (kerk) Zierikzee op woensdag 20 november 1793  met Adriaan Pieters Versteeg, zoon van Pieter van der Steeg en Janna Adriaanse Heerder (Heere).  Adriaan is gedoopt Zierikzee op vrijdag 15 april 1763 , overleden Zierikzee op maandag 7 september 1846 .

 

4  Leendert Jacobs van Graafeiland is geboren Zierikzee, gedoopt Zierikzee op woensdag 14 februari 1776 .

 

 

VI-E  Johannis Jacobs van Graafeiland, zoon van Jacob Pieters van Graefeyland (V-D) en Grietje Jacobs Alleyn (van Doorn), landman, is geboren Zierikzee rond 1739, overleden Zierikzee op vrijdag 15 januari 1779, begraven Zierikzee op dinsdag 19 januari 1779 .

Johannis trouwt (kerk) Zierikzee op woensdag 15 mei 1765  met Elizabeth Jacobs Stoutjesdijk, dochter van Jacob Leenderts Stoutjesdijk en Maria Dingemans Boogaart.  Elizabeth is geboren Kapelle (ze), gedoopt Nieuwerkerk (ze) op zondag 4 november 1742 , overleden Ouwerkerk (ze) op maandag 31 december 1810 .

Elizabeth was later gehuwd (2) met Marinus de Vos.

 

Van Johannis en Elizabeth zijn vier kinderen bekend:

 

1  Jacob Johannesse van Graefeyland is gedoopt Zierikzee op zondag 16 maart 1766 , zie VII-F.

 

2  Maria van Graafeiland is gedoopt Zierikzee op zondag 11 juni 1769 , overleden voor 1779.

 

3  Jacoba van Graafeiland is gedoopt Zierikzee op zondag 26 januari 1772 , overleden voor 1779.

 

4  Marinus van Graafeiland (van Graaf Eijland) is geboren Zierikzee op woensdag 12 januari 1774, gedoopt Zierikzee op vrijdag 21 januari 1774 , zie VII-G.

 

 

 
Generatie VII

(van 1757 tot 1865)

 

 

VII-A   Simon Pieterse van Graafeiland, zoon van Pieter Simonse van Graafeijlant (VI-A) en Geertruij Pieterse van 't Hoff (Geertje), is gedoopt Dreischor op zondag 15 januari 1758 , overleden Zierikzee op zaterdag 11 februari 1797 .

Simon trouwt (kerk) Oosterland (ze) op zondag 15 oktober 1780  met Anna Gans, dochter van Rudolf Gans.  Anna is begraven Zierikzee op vrijdag 1 augustus 1800 .

 

Hij werd op 22-04-1782 met 1 kind ingeschreven in het poorterboek van Zierikzee, komende van Dreischor. In Dreischor zijn geen kinderen gedoopt. Op 28-01-1800 werd te Zierikzee een onecht kind van Anna Gans begraven, kennelijk geboren na het overlijden van Simon. De kinderen Catharina Maria, Gerardus en Pieter werden op 11-11-1800 opgenomen in het Burgerweeshuis te Zierikzee.

 

Van Simon en Anna zijn elf kinderen bekend:

 

1   N.N. is geboren voor 1781.

 

2   waarschijnlijk Pieternella van Graafeiland is geboren Zierikzee op maandag 31 december 1781 , gedoopt Zierikzee op woensdag 2 januari 1782 .

 

3   waarschijnlijk Neeltje van Graafeiland is gedoopt Zierikzee op dinsdag 12 augustus 1783 , begraven Zierikzee op zaterdag 30 augustus 1783 .

 

4   waarschijnlijk Gerard van Graafeiland is gedoopt Zierikzee op woensdag 7 december 1785 , begraven Zierikzee op dinsdag 31 januari 1786 .

 

5   Rudolf van Graafeiland is gedoopt Zierikzee op zondag 12 november 1786 , zie VIII-A.

 

6   Catharina Maria van Graafeiland is geboren Zierikzee op vrijdag 5 januari 1787 , gedoopt Zierikzee op zondag 7 januari 1787 , overleden Rotterdam op maandag 23 juli 1888 .

Catharina trouwt Zierikzee met Frederik Schropp, zoon van Johannis Frederik Schropp en Elisabeth Meijer.  Frederik, politieagent, is geboren Amsterdam in 1782 , overleden Zierikzee op vrijdag 2 januari 1835 .

 

7   Gerardus van Graafeiland, arbeider, is gedoopt Zierikzee op zondag 27 juli 1788 .

 

Volgens de volkstelling van 1811 was Gerard op dat moment 18 jaar oud (geb. 1793) en arbeider.

 

 

8   Pieter van Graafeiland is gedoopt Zierikzee op woensdag 28 september 1791 .

 

Hij ging op 02-07-1809 vanuit het Burgerweeshuis naar de kweekschool te Utrecht.

 

 

9   waarschijnlijk Janna van Graafeiland is gedoopt Zierikzee op zondag 15 september 1793 , begraven Zierikzee op zaterdag 18 januari 1800 (kind van Simon van Graafeiland). .

 

10  waarschijnlijk Johannes van Graafeiland is gedoopt Zierikzee op woensdag 17 september 1794 , begraven Zierikzee op donderdag 2 oktober 1794 (waarschijnlijk).

 

11  Marinus van Graafeiland, arbeider, is gedoopt Zierikzee op vrijdag 10 juni 1796 , overleden Zierikzee op vrijdag 13 juli 1866 .

Marinus trouwt Ouwerkerk (ze) op vrijdag 21 november 1845  met Janna Vane, dochter van Adriaan Vane en Martijntje van Kooten.  Janna is geboren Sirjansland (ze) op zondag 11 oktober 1801 , gedoopt Sirjansland (ze) op zondag 18 oktober 1801 , overleden Ouwerkerk (ze) op zaterdag 7 februari 1852 .

Janna was eerder gehuwd (1) met Johannis Timmerman.

 

 

VII-B   Marinus Pieterse van Graafeiland, zoon van Pieter Simonse van Graafeijlant (VI-A) en Geertruij Pieterse van 't Hoff (Geertje), arbeider en landman, is geboren Sirjansland (ze) op zondag 15 juli 1764 , gedoopt Sirjansland (ze) op zondag 22 juli 1764 , overleden Zierikzee op dinsdag 16 oktober 1821 .

Marinus gaat in ondertrouw (kerk) Zierikzee op woensdag 27 juli 1785 , trouwt (kerk) Zierikzee op woensdag 17 augustus 1785  (1) met Cornelia Bibbe, dochter van Jan Adriaanse Bibbe en Krina Cornelisse Matthijsse.  Cornelia is geboren Kerkwerve (ze) op vrijdag 20 februari 1756 , gedoopt Kerkwerve (ze) op zondag 22 februari 1756 , overleden Zierikzee op dinsdag 26 december 1809 .

 

Van Marinus en Cornelia zijn acht kinderen bekend:

 

1  Pieter van Graafeiland is gedoopt Zierikzee op zondag 18 november 1787 , overleden Zierikzee op zondag 24 februari 1811 .

Pieter trouwt Zierikzee op woensdag 12 december 1810  met Elisabeth Schaaf, dochter van Boudewijn Schaaf(se) en Pieternella Bost.  Elisabeth is gedoopt Zierikzee op woensdag 18 februari 1789 (als Lijzabeth Schaafse) , overleden Zierikzee op zondag 24 juni 1860 .

Elisabeth was later gehuwd (2) met Willem Arnoldus Jansen.

 

2  Krina van Graafeiland is gedoopt Zierikzee op zondag 11 januari 1789 , begraven Zierikzee op vrijdag 23 oktober 1789 .

 

3  Krina van Graafeiland is geboren Nieuwerkerk (ze) op woensdag 21 april 1790 , gedoopt Nieuwerkerk (ze) op zondag 25 april 1790 , begraven Zierikzee op dinsdag 12 oktober 1790 .

 

4  Krina van Graafeiland is gedoopt Zierikzee op zondag 4 december 1791 , overleden Zierikzee op dinsdag 29 januari 1811 .

 

5  Jan van Graafeiland is geboren Zierikzee op woensdag 23 januari 1793 , gedoopt Zierikzee op zondag 27 januari 1793 , begraven Zierikzee op woensdag 12 oktober 1796 (waarschijnlijk) .

 

6  waarschijnlijk Johannes van Graafeiland is gedoopt Zierikzee op zondag 10 mei 1795 .

 

7  Janna van Graafeiland (Johanna) is gedoopt Zierikzee op zondag 22 oktober 1797 , overleden Zierikzee op zaterdag 15 juni 1816 (als Johanna) .

 

8  Maria van Graafeiland (Graveijland) is geboren Zierikzee op zaterdag 6 juni 1801 , gedoopt Zierikzee op zondag 7 juni 1801 , overleden Zierikzee op woensdag 27 april 1831 .

Maria trouwt Zierikzee op woensdag 14 juli 1824  met Christianus Verkaart (Christiaan), zoon van Petrus Verkaart (Pieter) en Maria Hofmans.  Christianus, arbeider, is rk gedoopt Steenbergen (dr) op woensdag 27 oktober 1802 (doopgetuigen waren Christianus Verkaart en Marij Hijnen), overleden Zierikzee op dinsdag 9 maart 1841 .

Christianus was later gehuwd (2) met Willemina Rogmans.

 

Marinus trouwt Zierikzee op zondag 21 februari 1813  (2) met Jacoba van der Daff, dochter van Cornelis Izakse van der Daff en Neeltje Vijverberg.  Jacoba is gedoopt Nieuwerkerk (ze) op zondag 4 december 1774 , overleden Zierikzee op maandag 2 augustus 1824 .

 

Van Marinus en Jacoba zijn twee kinderen bekend:

 

9  Neeltje van Graafeiland is geboren Zierikzee op donderdag 26 januari 1815 , overleden Zierikzee op zondag 12 februari 1815 .

 

10      Pieter van Graafeiland is geboren Zierikzee op woensdag 26 juni 1816 , zie VIII-B.

 

 

VII-C   Marcelis van Graafeiland, zoon van Pieter Nehemiase van Graafeiland (VI-B) en Dina Jansse, is gedoopt Zierikzee op vrijdag 10 februari 1758 .

Marcelis trouwt (kerk) in 1785 met Jacomina van de Ende.  Jacomina is geboren Zierikzee rond 1757, overleden Zierikzee op zondag 30 april 1837 (als weduwe van Adriaan van Graafeiland, ouders niet bekend).

 

Van Marcelis en Jacomina is een kind bekend:

 

1  Dina van Graafeiland is gedoopt Zierikzee op woensdag 12 juli 1786 , begraven Zierikzee op zaterdag 15 september 1787 .

 

 

VII-D   Nehemia van Graafijland (Nemia), zoon van Pieter Nehemiase van Graafeiland (VI-B) en Dina Jansse, kleermaker, is gedoopt Zierikzee op maandag 26 december 1763 , overleden Zierikzee op zaterdag 7 maart 1818 .

Nehemia trouwt (kerk) Zierikzee op maandag 12 mei 1788  (1) met Maatje Pieters Griffioen, dochter van Pieter Griffioen en Geertrui van Werven.  Maatje is gedoopt Zierikzee op vrijdag 30 december 1763 , begraven Zierikzee op vrijdag 3 maart 1797 .

 

Van Nehemia en Maatje zijn acht kinderen bekend:

 

1  Dina van Graafijland is geboren Zierikzee op donderdag 26 februari 1789 , gedoopt Zierikzee op zondag 1 maart 1789 .

 

2  Pieter van Graafijland, kuipersknecht, kuiper en zeepziedersknecht, is geboren Zierikzee op zondag 25 april 1790 , gedoopt Zierikzee op zondag 2 mei 1790 , overleden Zierikzee op zondag 11 mei 1879 .

Pieter trouwt Zierikzee op woensdag 6 mei 1818  (1) met Johanna Moreel, dochter van Karel Moreel en Thona Schram.  Johanna is geboren Brouwershaven op woensdag 24 augustus 1796 , gedoopt Brouwershaven op zondag 28 augustus 1796 .

Pieter trouwt Zierikzee op woensdag 4 november 1840  (2) met Alberdina Renou, dochter van Dirk Renou en Maria van Aken.  Alberdina is gedoopt Zierikzee op zondag 4 februari 1798 , overleden Zierikzee op donderdag 4 mei 1871 .

 

3  Marcelis van Graafijland is geboren Zierikzee op zaterdag 5 maart 1791 , gedoopt Zierikzee op zondag 6 maart 1791 , zie VIII-C.

 

4  waarschijnlijk Baarent van Graafijland is geboren Zierikzee op vrijdag 17 februari 1792 , gedoopt Zierikzee op zondag 19 februari 1792 , begraven Zierikzee op maandag 7 mei 1792 (waarschijnlijk).

 

5  waarschijnlijk Gerardus van Graafijland is gedoopt Zierikzee op vrijdag 18 januari 1793 , begraven Zierikzee op donderdag 9 mei 1793 (waarschijnlijk) .

 

6  Nehemia van Graafijland is geboren Zierikzee op dinsdag 24 juni 1794 , gedoopt Zierikzee op vrijdag 27 juni 1794 , begraven Zierikzee op vrijdag 12 december 1794 .

 

7  Gerard van Graafijland is geboren Zierikzee op dinsdag 24 juni 1794 , gedoopt Zierikzee op vrijdag 27 juni 1794 , begraven Zierikzee op vrijdag 12 december 1794 .

 

8  Geertruid van Graafijland is geboren Zierikzee op donderdag 3 september 1795 , gedoopt Zierikzee op woensdag 16 september 1795 , ongehuwd overleden Zierikzee op zaterdag 28 november 1868 .

Geertruid had een buitenechtelijke relatie met N.N..

 

Nehemia trouwt (kerk) Zierikzee op maandag 21 mei 1798  (2) met Maria Anna Lodewijka Klage (Claree), dochter van Georgius Christoffel Klage en Elisabeth Juliana Stel.  Maria is geboren Luxemburg rond 1768 , overleden Zierikzee op maandag 9 oktober 1815 .

 

Hij werd op 28-11-1780 opgenomen in het Burgerweeshuis te Zierikzee en werd op 24-03-1788, na gedane belijdenis, ontslagen.

 

 

 

VII-E   Jacob Jacobsz. van Graafeiland (Graaveyland), zoon van Jacob Jacobs van Graafeijland (van Graafeijland) (VI-D) en Maetje Pieterse, arbeider, melkboer en veehouder, is ned. herv. gedoopt Zierikzee op woensdag 25 december 1771 , overleden Zierikzee op donderdag 29 november 1849 .

Jacob trouwt (kerk) Zierikzee op woensdag 30 april 1794  (1) met Johanna Margareta Versteeg (Anna), dochter van Pieter van der Steeg en Janna Adriaanse Heerder (Heere).  Johanna is geboren Zierikzee op dinsdag 24 juni 1766 , gedoopt Zierikzee op zondag 29 juni 1766 , overleden Zierikzee op donderdag 5 september 1833 .

 

Van Jacob en Johanna zijn negen kinderen bekend:

 

1  Maatje van Graafeiland is gedoopt Zierikzee op zondag 22 februari 1795 , overleden Zierikzee op dinsdag 26 juni 1849 .

Maatje trouwt Zierikzee op woensdag 4 september 1822  met Gillis Arendse, zoon van Laurens Arendse en Catharina Keizer.  Gillis, arbeider, is gedoopt Zierikzee op woensdag 20 juli 1796 , overleden Zierikzee op vrijdag 14 januari 1881 .

Gillis was later gehuwd (2) met Cornelia Adriana Boogaart.

 

2  Jacobus van Graafeiland (Graafijland) is geboren Zierikzee op woensdag 17 mei 1797 , gedoopt Zierikzee op zondag 21 mei 1797 , zie VIII-D.

 

3  Pieter van Graafeiland is gedoopt Zierikzee op zondag 20 januari 1799 , begraven Zierikzee op woensdag 30 januari 1799 .

 

4  Pieter van Graafeiland is gedoopt Zierikzee op zondag 20 april 1800 , begraven Zierikzee op donderdag 24 april 1800 .

 

5  Pieter van Graafeiland is gedoopt Zierikzee op zondag 3 mei 1801 , begraven Zierikzee op woensdag 17 juni 1801 .

 

6  Johanna van Graafeiland is gedoopt Zierikzee op zondag 16 oktober 1803 , begraven Zierikzee op woensdag 18 september 1805 (waarschijnlijk).

 

7  Dingeman van Graafeiland is gedoopt Zierikzee op zondag 9 september 1804 , begraven Zierikzee op woensdag 3 oktober 1804 .

 

8  Janna van Graafeiland is gedoopt Zierikzee op zondag 11 januari 1807 , begraven Zierikzee op vrijdag 5 juni 1807 .

 

9  Cornelis van Graafeiland is geboren Zierikzee op dinsdag 22 maart 1808 , gedoopt Zierikzee op zondag 27 maart 1808 , zie VIII-E.

 

Jacob trouwt Zierikzee op zondag 5 januari 1840  (2) met Jacomijna Tjoeke, dochter van Tonis Tonisz. Tjoeke en Lijsbeth Jansd. Bevelander.  Jacomijna is geboren Zierikzee op zondag 30 april 1786 , gedoopt Zierikzee op zondag 7 mei 1786 , overleden Zierikzee op dinsdag 6 september 1853 .

Jacomijna was eerder gehuwd (1) met Coenraad Vos.

Jacomijna was eerder gehuwd (2) met Pieter van Nieuwenhuysen.

 

 

VII-F   Jacob Johannesse van Graefeyland, zoon van Johannis Jacobs van Graafeiland (VI-E) en Elizabeth Jacobs Stoutjesdijk, landbouwer op Ruimzicht te Nieuwerkerk, is gedoopt Zierikzee op zondag 16 maart 1766 , overleden Zierikzee op woensdag 2 mei 1810 .

 

Hij was landman, aanv. in Ouwerkerk, na zijn huwelijk in Nieuwerkerk.

Jacob van Graaveijland, in huwelijk hebbende Maria Isaacksen Lukaart, die bevoorens wed. was van wijlen Teunis Beukelaar, wegens erfportie van dochter van deze Teunis Beukelaar, Janna Beukelaar. (RAZE 4672, Minuten van gesloten boedelrekeningen en boedelinventarissen (Nieuwerkerk, Duiveland), 1790-1803, deel 2. (4 dikke dossiers). Datum van de akte??

Na het hertrouwen van Maria Lucaart met Jacob van Graafeiland bleef zij op de boerderij Ruimzicht wonen en deze boerderij is tot 1908 bewoond geweest door leden van de familie Van Graafeiland.

 

Jacob gaat in ondertrouw (kerk) Ouwerkerk (ze) op vrijdag 31 mei 1799 , trouwt (kerk) Nieuwerkerk (ze) op woensdag 19 juni 1799  met Maria Isaacsdr. Luikaart, dochter van Isaac Jacobsz. Lucaart en Geertje Cornelisdr. Gertse.  Maria is geboren Nieuwerkerke (ze) op zondag 22 augustus 1762 , gedoopt Kerkwerve (ze) op woensdag 25 augustus 1762 , overleden Nieuwerkerk (ze) op vrijdag 15 juli 1842 .

Maria was eerder gehuwd (1) met Thomas Marinusz. Beukelaer.

Maria was later gehuwd (3) met Pieter Jansz. Tjoeke.

 

Ondertrouw 31-5-1799 te Ouwerkerk van Jacob Johannesse van Graveijland j.m. geb. Zierikzee en wonende alhier ondertrouwt mert Maria Isaakse Luykaart, wed. van Thomas Beukelaar, geb. Niewerkerk in Schouwen en wonend onder Nieuwerkerk in Duiveland, proclamaties 2,9 en 16 juni.

 

Van Jacob en Maria zijn drie kinderen bekend:

 

1  Johannis van Graefeyland is geboren Ouwerkerk (ze) op vrijdag 7 februari 1800 , jong overleden.

 

2  Elisabeth van Graefeyland is geboren Nieuwerkerk (ze) op woensdag 27 mei 1801 , gedoopt Nieuwerkerk (ze) op zondag 31 mei 1801 , jong overleden.

 

3  Johannis van Graafeiland (van Graveiland) is geboren Nieuwerkerk (ze) op zondag 16 december 1804 , gedoopt Nieuwer Amstel (nh) op zondag 23 december 1804 , zie VIII-F.

 

 

VII-G   Marinus van Graafeiland (van Graaf Eijland), zoon van Johannis Jacobs van Graafeiland (VI-E) en Elizabeth Jacobs Stoutjesdijk, landbouwer te Ouwerkerk, is geboren Zierikzee op woensdag 12 januari 1774, gedoopt Zierikzee op vrijdag 21 januari 1774 , overleden Ouwerkerk (ze) op donderdag 11 december 1817 .

Marinus gaat in ondertrouw (kerk) Ouwerkerk (ze) op donderdag 24 oktober 1799 , trouwt (kerk) Ouwerkerk (ze) op zaterdag 26 oktober 1799  met Maria Jans Stoutjesdijk, dochter van Jan Maartense Stoutjesdijk en Sara Jacobse Uijl.  Maria is geboren Stavenisse (ze), gedoopt Stavenisse (ze) op zondag 5 maart 1775  (doopgetuigen waren Jacob van de Berg en Ariaentje Jans Stoutjesdijk), overleden Ouwerkerk (ze) op woensdag 25 november 1818 .

 

Volgens de overlijdensakte is ze overleden op 26 november volgens de memorie van successie 24 november.

Successiememorie overledene op dinsdag 24 november 1818 Ouwerkerk

Kantoor : Zierikzee

Nummer : 1/279 1819

Maria Stoutjesdijk

Plaats overlijden : Ouwerkerk

Overlijdensdatum : 24-11-1818

Opmerking : Gehuwd met Marinus van Graafeiland, landbouwer

Inventarisnummer : 610

Filmcassettenummer : 98

 

 

(afkondigingen op 27 oktober, 3 en 10 november), tr. Stavenisse 25-10-1799 (of ook ondertrouw? Gezien de afkondigingen in Ouwerkerk kunnen zij pas na 10 november zijn getrouwd;

Bij zijn huwelijk in 1799 woonde Marinus in Ouwerkerk. Hij was landbouwer op een in 1836 afgebroken hofstede in Ouwerkerk (ten zuiden van de Groeneweg). Maria Janse Stoutjesdijk, ongehuwd, deed op 3-4-1793 belijdenis in Stavenisse. Zij was op 31-5-1801 in Nieuwerkerk getuige bij de doop van Elisabeth, dr. van Jacob van Graaf Eiland en Maria Lucaart.

 

Van Marinus en Maria zijn acht kinderen bekend:

 

1  Elisabeth van Graafeiland is geboren Ouwerkerk (ze) op maandag 18 augustus 1800 , gedoopt Ouwerkerk (ze) op zondag 24 augustus 1800 , overleden Zierikzee op donderdag 31 mei 1888 .

Elisabeth trouwt Ouwerkerk (ze) op zondag 30 december 1821 met Cornelis Smallegange, zoon van Cornelis Smallegange en Jacomina Wagemaker.  Cornelis, landbouwer, is geboren Ouwerkerk (ze) op donderdag 9 maart 1797 , gedoopt Ouwerkerk (ze) op zondag 19 maart 1797 , overleden Ellemeet (ze) in 1851 .

 

2  Sara Johanna van Graafeiland is geboren Ouwerkerk (ze) op vrijdag 20 november 1801 , gedoopt Ouwerkerk (ze) op zondag 29 november 1801 , overleden Ouwerkerk (ze) op donderdag 23 februari 1888 .

Sara trouwt Ouwerkerk (ze) op vrijdag 25 oktober 1822  met Jacobus van der Have, zoon van Cornelis van der Have en Maatje Lucas.  Jacobus, landbouwer te Stavenisse, is geboren Ouwerkerk (ze) op dinsdag 26 december 1797 , gedoopt Ouwerkerk (ze) op zondag 4 februari 1798 .

 

3  Janna van Graafeiland, herbergierster, wonende Oosterland (ze), is geboren Ouwerkerk (ze) op donderdag 13 februari 1806 , overleden Oosterland (ze) op vrijdag 3 december 1869.

Janna trouwt Oosterland (ze) op vrijdag 19 oktober 1832 met Jacob Beije, zoon van Jacob Marinusse Beije en Maria Verseput.  Jacob, landbouwer te Oosterland en herbergier, is geboren Serooskerke (S) op zondag 15 februari 1789 , overleden Oosterland (ze) op woensdag 8 april 1857 .

Jacob was eerder gehuwd (1) met Pieternella Landsheer.

 

4  Johannes van Graafeiland is geboren Ouwerkerk (ze) op zaterdag 7 november 1807 , zie VIII-G.

 

5  Maatje van Graafeiland is geboren Ouwerkerk (ze) op zondag 18 maart 1810 , overleden Nieuwerkerk (ze) op dinsdag 24 juli 1855 .

Maatje trouwt Nieuwerkerk (ze) op vrijdag 7 juli 1837  (1) met Adrianus Capelle, zoon van Hendrik Capelle en Zoetje Bibbe.  Adrianus is geboren Nieuwerkerk (ze) op maandag 24 september 1804 , gedoopt Nieuwerkerk (ze) op zondag 30 september 1804 , overleden Nieuwerkerk (ze) op zaterdag 28 januari 1854 .

Maatje trouwt Nieuwerkerk (ze) op vrijdag 26 januari 1855  (2) met Pieter van Westen, zoon van Cornelis van Westen en Johanna Geelhoed.  Pieter, landbouwer op Botland, is geboren Nieuwerkerk (ze) op zondag 28 februari 1819 , overleden Nieuwerkerk (ze) op donderdag 22 februari 1917 .

 

6  Jacoba van Graafeiland is geboren Ouwerkerk (ze) op dinsdag 16 juni 1812 , overleden Ouwerkerk (ze) op dinsdag 22 september 1812 .

 

7  Jan van Graafeiland is geboren Ouwerkerk (ze) op donderdag 17 februari 1814 , overleden Ouwerkerk (ze) op zaterdag 16 september 1815 .

 

8  Maria van Graafeiland is geboren Ouwerkerk (ze) op vrijdag 13 september 1816 , overleden Nieuwerkerk (ze) op dinsdag 11 april 1899 .

Maria trouwt Stavenisse (ze) op donderdag 21 juni 1838 met Johannes Eliza Droogendijk, zoon van Cornelis Droogendijk en Elizabeth van Dijk.  Johannes, landbouwer, is geboren Stavenisse (ze) op woensdag 23 oktober 1816 , overleden Nieuwerkerk (ze) op maandag 17 juli 1899 .

 

 

 

 

Generatie VIII

(van 1781 tot 1899)

 

 

VIII-A   Rudolf van Graafeiland, zoon van Simon Pieterse van Graafeiland (VII-A) en Anna Gans, landbouwer, is gedoopt Zierikzee op zondag 12 november 1786 , overleden Verenigde Staten.

Rudolf trouwt Oosterland (ze) op woensdag 28 april 1813  met Maria van der Wiele, dochter van Krijn van der Wiele en Laurina Klink.  Maria is geboren Sirjansland (ze) op dinsdag 27 maart 1792 , gedoopt Sirjansland (ze) op dinsdag 3 april 1792 , overleden Verenigde Staten.

 

Zij verhuisden naar Zierikzee en emigreerden vandaar op 09-07-1851 met hun zoon Gerardus (nog ongehuwd) en hun zoon Marinus (pas gehuwd) naar Noord-Amerika. Tegelijkertijd emigreerden vanuit Oosterland dochter Laurina en zoon Cornelis met hun gezinnen. Enkele maanden eerder was dochter Antje met haar gezin geemigreerd. Reeds in 1846 emigreerde zoon Simon met de eerste groep emigranten vanuit Schouwen-Duiveland. Uiteindelijk zijn alle nakomelingen van Rudolf en Maria naar Noord-Amerika geemigreerd.

 

Van Rudolf en Maria zijn acht kinderen bekend:

 

1  Laurina van Graafeiland is geboren Oosterland (ze) op zondag 26 november 1815 , overleden Verenigde Staten.

Laurina had een buitenechtelijke relatie (1) met N.N..

Laurina trouwt Oosterland (ze) op woensdag 21 april 1847  (2) met Jan van den Berge, zoon van Jacob van den Berge en Maria van Driel.  Jan is geboren Oosterland (ze) op woensdag 20 november 1811 .

Jan was eerder gehuwd (1) met Willemijntje van den Berge.

 

2  Simon van Graafeiland is geboren Oosterland (ze) op maandag 21 september 1818 , zie IX-A.

 

3  Antje van Graafeiland is geboren Oosterland (ze) op dinsdag 5 maart 1822 , overleden Verenigde Staten.

Antje trouwt Oosterland (ze) op vrijdag 16 augustus 1844  met Willem Zwager, zoon van Johannes Zwager en Dana van der Noot.  Willem, arbeider, is geboren Oosterland (ze) op vrijdag 19 november 1819 , overleden Verenigde Staten.

 

4  Cornelis van Graafeiland (Cornelius) is geboren Oosterland (ze) op woensdag 28 april 1824 , zie IX-B.

 

5  Marinus van Graafeiland (Morris) is geboren Oosterland (ze) op dinsdag 26 december 1826 , zie IX-C.

 

6  Pieter van Graafeiland is geboren Oosterland (ze) op maandag 6 augustus 1832 , overleden Oosterland (ze) op vrijdag 14 september 1832 .

 

7  Gerardus van Graafeiland is geboren Oosterland (ze) op woensdag 19 maart 1834 .

 

Hij emigreerde op 09-07-1851 met zijn ouders naar Noord-Amerika.

 

 

8  Pieter van Graafeiland is geboren Oosterland (ze) op woensdag 19 maart 1834 , overleden Oosterland (ze) op zondag 10 augustus 1834 .

 

 

VIII-B   Pieter van Graafeiland, zoon van Marinus Pieterse van Graafeiland (VII-B) en Jacoba van der Daff, arbeider, is geboren Zierikzee op woensdag 26 juni 1816 , overleden Renesse (ze) op woensdag 12 februari 1868 .

Pieter trouwt Elkerzee (ze) op vrijdag 11 september 1840  (1) met Toontje van Strien, dochter van Marinus van Strien en Maatje Stoel.  Toontje is geboren Elkerzee (ze) op maandag 1 mei 1820 , overleden Elkerzee (ze) op donderdag 6 april 1848 .

 

Van Pieter en Toontje zijn vier kinderen bekend:

 

1  Marinus van Graffijland is geboren Elkerzee (ze) op dinsdag 15 december 1840 , zie IX-D.

 

2  Maatje van Graafeiland is geboren Elkerzee (ze) op dinsdag 22 februari 1842 , overleden Haamstede (ze) op zondag 13 april 1879 .

Maatje had een buitenechtelijke relatie (1) met N.N..

Maatje trouwt Haamstede (ze) op vrijdag 19 mei 1865  (2) met Marinus Thijsse, zoon van Pieter Thijsse en Pieternella van Putten.  Marinus is geboren Haamstede (ze) op zaterdag 18 september 1813 , overleden Haamstede (ze) op zondag 14 januari 1894 .

Marinus was eerder gehuwd (1) met Neeltje Speelman.

 

3  Jacoba van Graafeiland is geboren Elkerzee (ze) op vrijdag 17 mei 1844 , overleden Noordwelle (ze) op woensdag 3 april 1861 (akte te Ellemeet) .

 

4  Lena van Graafeiland is geboren Elkerzee (ze) op dinsdag 23 februari 1847 , overleden Zierikzee op donderdag 24 september 1896 .

Lena had een buitenechtelijke relatie (1) met N.N..

Lena trouwt Zierikzee op woensdag 5 maart 1879  (2) met Adriaan Verwest, zoon van Dingeman Verwest en Martina van den Berge.  Adriaan, arbeider, is geboren Ouwerkerk (ze) op woensdag 3 augustus 1842 , overleden Zierikzee op dinsdag 1 januari 1918 .

Adriaan was eerder gehuwd (1) met Marina Beije.

 

Pieter trouwt Ellemeet (ze) op woensdag 1 mei 1861  (2) met Pieternella den Boer, natuurlijke dochter van Jacomina den Boer.  Pieternella is geboren Duivendijke (ze) op zondag 11 december 1814 , overleden Duivendijke (ze) op zaterdag 27 september 1879 .

 

 

VIII-C   Marcelis van Graafijland, zoon van Nehemia van Graafijland (Nemia) (VII-D) en Maatje Pieters Griffioen, boerenknecht, is geboren Zierikzee op zaterdag 5 maart 1791 , gedoopt Zierikzee op zondag 6 maart 1791 , overleden Nieuwerkerk (ze) op woensdag 10 februari 1847 .

Marcelis trouwt Zierikzee op woensdag 26 november 1823  (1) met Janna Peute, dochter van Job Peute en Geertje Goudswaard.  Janna is gedoopt Zierikzee op zondag 11 november 1804 , overleden Zierikzee op zaterdag 6 november 1824 .

 

Van Marcelis en Janna zijn twee kinderen bekend:

 

1  Maatje van Graafijland is geboren Zierikzee op maandag 4 november 1822 (als Peute) , overleden Zierikzee op zaterdag 18 januari 1823 .

 

2  Job van Graafeiland is geboren Zierikzee op donderdag 4 december 1823 , zie IX-E.

 

Marcelis trouwt Zierikzee op woensdag 31 augustus 1825  (2) met Catharina de Bruijn (Kaatje), dochter van Frans de Bruijn en Helena de Vos.  Catharina is geboren Zierikzee op maandag 2 mei 1791 , gedoopt Zierikzee op woensdag 4 mei 1791 , overleden Nieuwerkerk (ze) op donderdag 27 september 1832 .

 

Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren.

 

Van Marcelis en Catharina zijn vier kinderen bekend:

 

3  Helena van Graafijland is geboren Zierikzee op vrijdag 26 mei 1826 , overleden Zierikzee op woensdag 7 juni 1826 .

 

4  Nehemia van Graafeiland is geboren Zierikzee op donderdag 25 oktober 1827 , zie IX-F.

 

5  Lena Johanna van Graafijland is geboren Zierikzee op vrijdag 5 december 1828 , overleden Zierikzee op donderdag 1 januari 1829 .

 

6  Frans van Graafijland is geboren Nieuwerkerk (ze) op zondag 10 januari 1830 , overleden Verenigde Staten.

 

Adres 1850-1861: Kerkring 37 (noordzijde) te Nieuwerkerk. Hij emigreerde op 19-11-1872 met zijn broer Nehemia en diens gezin naar Noord-Amerika.

 

 

 

VIII-D   Jacobus van Graafeiland (Graafijland), zoon van Jacob Jacobsz. van Graafeiland (Graaveyland) (VII-E) en Johanna Margareta Versteeg (Anna), arbeider en dijkwerker, wonende Vlissingen, is geboren Zierikzee op woensdag 17 mei 1797 , gedoopt Zierikzee op zondag 21 mei 1797 , overleden Vlissingen op zaterdag 6 april 1867 .

Jacobus trouwt Zierikzee op woensdag 5 mei 1819  met Maria Margrietha Bakker, dochter van Heinrich Bakkers (Hendrik Bakker) en Maria Catharina Raap (Raap).  Maria, naaister, is geboren Zierikzee op zondag 15 december 1799 , overleden Vlissingen op zondag 22 februari 1885 .

 

Zij verhuisden op 05-09-1832 vanuit Zierikzee naar Vlissingen.

 

Van Jacobus en Maria zijn vijf kinderen bekend:

 

1  Anna Margrieta van Graafeijland is geboren Zierikzee op dinsdag 22 augustus 1820 , overleden Vlissingen op vrijdag 15 september 1899 .

Anna trouwt Vlissingen op woensdag 5 januari 1842  (1) met Pieter Pieters, zoon van Marinus Pieters en Elisabeth Ton.  Pieter, loodskwekeling, is geboren Vlissingen op vrijdag 28 februari 1817 , verdronken Oostende op maandag 9 januari 1843 .

Anna trouwt Vlissingen op woensdag 29 januari 1845  (2) met Barend Cornelis Waller (Wallart), zoon van Carel Frederik Waller en Johanna Bieljet (Biljet).  Barend, varensgezel en zeeman, is geboren Zierikzee op maandag 18 december 1809, evangelisch luthers gedoopt Zierikzee op zondag 24 december 1809 , overleden Vlissingen op zondag 17 februari 1861 .

 

Barend Cornelis, varensgezel was onvermogend bij het sluiten van zijn huwelijk en kon de kosten niet betalen. Ook zijn bruid was onvermogend.

 

3-ZMS Zeeuwse Mobiele Schutterij

Barend Cornelis Waller, militair

Functies: 

Schutter

Geboortedatum: 

24-12-1809

Geboorteplaats: 

Zierikzee

Jaar:      

1836

Inventaris- en subnr: inv.nr 49 sub. 163, inv.nr 50 sub. 154, inv.nr 51 sub. 148, inv.nr 52 sub. 136

Toegangsnummer:        93 Zeeuwse Mobiele Schutterij, 1830-1839

 

Anna trouwt Vlissingen op woensdag 15 februari 1871  (3) met Josephus Verseput, zoon van Jan Willemse Verseput en Margaretha Souvijn.  Josephus, zeeman, is geboren Zierikzee op zondag 13 oktober 1822 , overleden Vlissingen op zondag 15 februari 1903 .

Josephus was eerder gehuwd (1) met Pieternella Pietersen.

 

2  Maria Catharina van Graafeiland, dienstbode, is geboren Zierikzee op zondag 29 september 1822, overleden Vlissingen op dinsdag 22 juni 1897 .

Maria trouwt Vlissingen op woensdag 13 mei 1846 met Philippus Jacobus Tabbernée, zoon van Hendrik Tabbernée en Neeltje van den Boogert.  Philippus, matroos loodswezen en loods, is geboren Veere op donderdag 29 april 1824, overleden Vlissingen op maandag 2 november 1863.

 

3  Jacoba van Graafeiland is geboren Zierikzee op zondag 24 april 1825, overleden Vlissingen op woensdag 7 februari 1883 .

Jacoba trouwt Vlissingen op woensdag 9 maart 1853 met Hendrik van Sprang, zoon van Daniel van Sprang en Adriana de Kok.  Hendrik, sloeproeier en schippersknecht, is geboren Vlissingen op vrijdag 2 september 1825, overleden Vlissingen op maandag 13 januari 1913 .

 

4  Henderika van Graafeiland is geboren Zierikzee op maandag 15 oktober 1827 , overleden Vlissingen op donderdag 10 augustus 1893 .

Henderika trouwt Vlissingen op woensdag 16 juli 1851  met Hendrik Persoon, zoon van Gerrit Persoon en Jannetje van Vliet.  Hendrik, kapitein der koopvaardij, is geboren Maassluis (zh) op dinsdag 20 maart 1827 , overleden op Zee rond woensdag 4 december 1872 .

 

5  Neeltje van Graafeiland is geboren Zierikzee op woensdag 23 juni 1830 , overleden na 1911.

Neeltje trouwt Vlissingen op woensdag 25 mei 1853  (1) met Johannes Franciscus Tienpond, zoon van Cornelis Franciscus Tienpond en Antoinetta Christina Verroest.  Johannes, matroos, is geboren Vlissingen op woensdag 26 januari 1825 , verdronken op Zee op zaterdag 27 augustus 1853 .

 

Hij is verdronken toen het schip tussen Wijk aan Zee en Egmond schipbreuk leed.

 

Neeltje trouwt Vlissingen op woensdag 12 mei 1858  (2) met Cornelis Reijnhout, zoon van Jacobus Reijnhout en Pieternella Christina Hekelbeeke.  Cornelis, stuurman, is geboren Vlissingen op donderdag 3 juli 1834 , overleden Vlissingen op woensdag 14 juni 1911 .

 

Bij de aangifte van zijn zoon Jacobus op 6-4-1866 staat in de overlijdensakte predikant Nederlands Hervormde gemeente te Sint Petersburg d.d. 28-10-1866. Hij was kok aan boord van het Ned. schip Adriana Wilhelmina. In reg.1868.

 

 

 

VIII-E    Cornelis van Graafeiland, zoon van Jacob Jacobsz. van Graafeiland (Graaveyland) (VII-E) en Johanna Margareta Versteeg (Anna), arbeider, is geboren Zierikzee op dinsdag 22 maart 1808 , gedoopt Zierikzee op zondag 27 maart 1808 , overleden Zierikzee op zaterdag 8 maart 1884 .

Cornelis trouwt Zierikzee op vrijdag 7 maart 1834  (1) met Maatje Dalebout, dochter van Cornelis Dalebout en Bastiaantje de Oude.  Maatje is geboren Noordgouwe (ze) op dinsdag 3 mei 1814 , overleden Zierikzee op zondag 23 november 1834 .

 

Van Cornelis en Maatje is een kind bekend:

 

1  Maatje van Graafeiland is geboren Zierikzee op zaterdag 22 november 1834 , overleden Grand Rapids op zaterdag 19 februari 1921.

Maatje trouwt Bruinisse op maandag 11 september 1854  met Jan den Ouden, zoon van Leendert den Ouden en Adriaantje van den Bogerd.  Jan, schipper, is geboren Bruinisse op zaterdag 22 februari 1817 , overleden voor zaterdag 19 februari 1921.

 

Cornelis trouwt Zierikzee op woensdag 27 april 1836  (2) met Centina van Zuijen, dochter van Marinus van Zuijen en Adriana Hogestein.  Centina is geboren Burgh op zondag 12 maart 1815 , overleden 's-Gravenhage op zondag 3 april 1910 .

 

Hij verbleef in het gesticht. Zij verhuisde op 21-06-1876, met haar zoons Johannes, Marinus en Jacobus naar Den Haag.

 

Van Cornelis en Centina zijn negen kinderen bekend:

 

2  Jacob van Graafeiland is geboren Zierikzee op woensdag 10 mei 1837 , overleden Zierikzee op maandag 24 juli 1837 .

 

3  Maria van Graafeiland is geboren Zierikzee op dinsdag 24 september 1839 , overleden 's-Gravenhage op woensdag 19 december 1923 , begraven 's-Gravenhage.

Maria trouwt Gouda (zh) op woensdag 2 augustus 1871  met Pieter Hendrik Verveen, zoon van Pieter Hendrik Verveen en Geertruida Heiting.  Pieter, pottenbakker, is geboren Gouda (zh) op donderdag 14 januari 1841 , overleden Gouda (zh) op zondag 21 maart 1909 .

 

4  Jacob Marinus van Graafeiland is geboren Zierikzee op dinsdag 2 februari 1841 , zie IX-G.

 

5  Marinus van Graafeiland is geboren Zierikzee op zaterdag 23 maart 1844 .

 

6  Jacobus van Graafeiland is geboren Zierikzee op maandag 23 maart 1846 , overleden Zierikzee op vrijdag 27 maart 1846 .

 

7  Jozef van Graafeiland (Joseph) is geboren Zierikzee op zaterdag 15 mei 1847 , zie IX-H.

 

8  Johannis van Graafeijland is geboren Zierikzee op zondag 1 juli 1855 , zie IX-I.

 

9  Marinus van Graafeijland is geboren Zierikzee op woensdag 25 februari 1857 , zie IX-J.

 

10    Jacobus van Graafeiland, koopman in fruit en sigarenmaker, is geboren Zierikzee op vrijdag 17 augustus 1860 , overleden 's-Gravenhage op woensdag 21 juni 1899 .

Jacobus trouwt 's-Gravenhage op woensdag 14 september 1881  (is gescheiden 's-Gravenhage op dinsdag 31 mei 1892) (1) met Maria Valk, dochter van Johannes Valk en Geertruij van Dinteren.  Maria is geboren 's-Gravenhage op maandag 29 april 1861 , overleden 's-Gravenhage op vrijdag 27 september 1912 .

Jacobus trouwt Leeuwarden (fr) op zaterdag 25 november 1893  (2) met Trijntje Idema, dochter van Pieter Idema en Cornelia de Vries.  Trijntje is geboren Leeuwarden (fr) op zondag 24 december 1865 , overleden 's-Gravenhage op zondag 17 mei 1931 .

 

 

VIII-F    Johannis van Graafeiland (van Graveiland), zoon van Jacob Johannesse van Graefeyland (VII-F) en Maria Isaacsdr. Luikaart, landman, is geboren Nieuwerkerk (ze) op zondag 16 december 1804 , gedoopt Nieuwer Amstel (nh) op zondag 23 december 1804 , overleden Nieuwerkerk (ze) op dinsdag 15 september 1863 .

Johannis trouwt Nieuwerkerk (ze) op vrijdag 21 maart 1828  met Janna van Farowé, dochter van Adriaan Marcelis van Farowé en Cornelia Dirksdr. Bogaert.  Janna is geboren Nieuwerkerk (ze) op vrijdag 13 april 1804 , gedoopt Nieuwerkerk (ze) op zondag 22 april 1804 , overleden Nieuwerkerk (ze) op zaterdag 3 januari 1891 .

 

Hij was ouderling van de Hervormde Gemeente Nieuwerkerk 1841-1843 en 1847-1850. Het gezin behoorde later tot de Christelijke Gereformeerde Kerk van Nieuwerkerk-Oosterland. Zij bezat bij haar overlijden in 1891 een batig saldo van fl. 27.089,01. Zij bezat vele obligaties op Rusland en pandbrieven.

 

Van Johannis en Janna zijn twaalf kinderen bekend:

 

1   Jacob van Graafeiland is geboren Nieuwerkerk (ze) op woensdag 13 augustus 1828 , overleden Nieuwerkerk (ze) op woensdag 14 januari 1829 .

 

2   Cornelia van Graafeiland, naaister, is geboren Ellemeet (ze) op maandag 10 augustus 1829 , ongehuwd overleden Nieuwerkerk (ze) op zaterdag 20 februari 1858 .

 

3   Jacob van Graafeiland is geboren Ellemeet (ze) op zondag 14 november 1830 , zie IX-K.

 

4   Adriaan van Graafeiland is geboren Ellemeet (ze) op vrijdag 18 mei 1832 , overleden Ellemeet (ze) op maandag 5 november 1832 .

 

5   Maria van Graafeiland is geboren Ellemeet (ze) op woensdag 4 september 1833 , overleden Nieuwerkerk (ze) op zondag 2 december 1917 .

Maria trouwt Nieuwerkerk (ze) op vrijdag 12 april 1861  (1) met Guilliam Braam, zoon van Maximilliaan Braam en Joppa Kort.  Guilliam, landbouwer, is geboren Nieuwerkerk (ze) op maandag 18 december 1820 , overleden Ellemeet (ze) op woensdag 16 september 1874 .

Maria trouwt Ellemeet (ze) op vrijdag 27 april 1877  (is gescheiden in 1886) (2) met Johannes de Kok, zoon van Marinus de Kok en Cornelia Ringelberg.  Johannes, veldarbeider en landbouwer, is geboren Duivendijke (ze) op woensdag 17 april 1850 , overleden Nieuwerkerk (ze) op dinsdag 13 september 1927 .

 

6   Adriaan van Graafeiland is geboren Ellemeet (ze) op zaterdag 7 maart 1835 , overleden Ellemeet (ze) op zaterdag 7 maart 1835 .

 

7   Adriaan van Graafeiland is geboren Ellemeet (ze) op dinsdag 29 maart 1836 , overleden Ellemeet (ze) op dinsdag 29 maart 1836 .

 

8   Adriaan van Graafeiland is geboren Ellemeet (ze) op donderdag 15 juni 1837 , overleden Ellemeet (ze) op donderdag 15 juni 1837 .

 

9   Adriana van Graafeiland, naaister, is geboren Nieuwerkerk (ze) op zondag 24 februari 1839 , ongehuwd overleden Ellemeet (ze) op vrijdag 29 maart 1872 .

 

10  Elisabeth van Graafeiland is geboren Nieuwerkerk (ze) op woensdag 20 januari 1841 , overleden Sint Annaland (ze) op woensdag 18 april 1906 .

Elisabeth trouwt Nieuwerkerk (ze) op vrijdag 12 april 1861  met Pieter van der Welle, zoon van Jan van der Welle en Maatje van der Klooster.  Pieter, metselaar, is geboren Sint Annaland (ze) op dinsdag 22 januari 1833 , overleden Poortvliet (ze) op vrijdag 29 oktober 1915 .

 

11  Adriaan van Graafeiland is geboren Nieuwerkerk (ze) op vrijdag 30 september 1842 , overleden Nieuwerkerk (ze) op maandag 6 februari 1843 .

 

12  Leendert van Graafeiland (Leonard) is geboren Nieuwerkerk (ze) op vrijdag 30 augustus 1850 , zie IX-L.

 

 

VIII-G   Johannes van Graafeiland, zoon van Marinus van Graafeiland (van Graaf Eijland) (VII-G) en Maria Jans Stoutjesdijk, tweede luitenant en kapitein-kwartiermeester, is geboren Ouwerkerk (ze) op zaterdag 7 november 1807 , overleden Leur (nb) op zondag 7 januari 1877 .

Johannes trouwt Baarland (ze) op donderdag 17 mei 1838  met Geertruida Johanna Burgerhoudt, dochter van Jacobus Burgerhoudt en Magdalena Maria Krom.  Geertruida is geboren Stavenisse (ze) op zondag 23 februari 1806 , gedoopt Stavenisse (ze) op zondag 16 maart 1806 , overleden Leur (nb) op woensdag 12 januari 1881.

 

Zij woonden in 1839 en 1841 te Arnhem (bevolkingsregister verloren gegaan) en in 1846 te 's-Hertogenbosch. Zij verhuisden op 23-04-1859 van Breda naar Leur.

 

Van Johannes en Geertruida zijn twee kinderen bekend:

 

1  Maria Geertruida Johanna van Graafeiland is geboren Arnhem op donderdag 28 maart 1839 , overleden Steenbergen (nb) op zondag 26 mei 1907 .

Maria trouwt Breda (nb) op dinsdag 14 juni 1881  met Adriaan Kluit, zoon van Petrus Cornelis Kluit en Helena Heller.  Adriaan, koopman, is geboren Poortugaal op woensdag 3 juni 1835 , overleden Steenbergen (nb) op donderdag 4 oktober 1894 .

 

2  Magdalena Maria van Graafeiland is geboren Arnhem op maandag 8 maart 1841 , overleden 's-Gravenhage op dinsdag 17 februari 1914 .

Magdalena trouwt Etten en Leur (nb) op dinsdag 16 september 1873  met Jacob Hoffman, zoon van Hendrik Hoffman en Anna Maria Wilhelmina Bruijns.  Jacob, telegrafist, is geboren 's-Gravenhage op maandag 23 september 1839 , overleden Den Helder (nh) (?).

 

 

 

 

Generatie IX

(van 1815 tot 1949)

 

 

IX-A  Simon van Graafeiland, zoon van Rudolf van Graafeiland (VIII-A) en Maria van der Wiele, arbeider, is geboren Oosterland (ze) op maandag 21 september 1818 , overleden Saint Louis op zaterdag 13 januari 1900 (4239 Castleman Avenue, St. Louis, St. Louis Co. Missouri) .

Simon trouwt Ouwerkerk (ze) op woensdag 20 mei 1840  met Lena Boogerd, dochter van Izaak Boogerd en Margritha Verboom.  Lena is geboren Nieuwerkerk (ze) op zondag 7 december 1823 , overleden Saint Louis op maandag 30 maart 1896 (2358 VA Ave, St. Louis, St. Louis Co., Missouri) .

 

Zij emigreerden op 30-05-1846 vanuit Ouwerkerk naar Noord-Amerika.

 

Van Simon en Lena zijn negen kinderen bekend:

 

1  Rudolf van Graafeiland is geboren Oosterland (ze) op donderdag 17 september 1840 , overleden Oosterland (ze) op dinsdag 10 november 1840 .

 

2  Margaretha van Graafeiland (Margaret) is geboren Ouwerkerk (ze) op zaterdag 22 januari 1842.

Margaretha trouwt Saint Louis op zondag 18 maart 1860 met Dirk de Jong, zoon van Cornelius de Jong en Anna Kate van Nugteren.  Dirk is geboren Nederland op zondag 10 september 1837, overleden Saint Louis op maandag 20 november 1911.

 

3  Marinus Cornelis van Graafeiland is geboren Ouwerkerk (ze) op zondag 1 december 1844 .

 

4  Charles van Graafeiland is geboren Rochester op donderdag 22 november 1849, zie X-A.

 

5  Jennie G. van Graafeiland is geboren Rochester op donderdag 9 december 1852, overleden Saint Louis op vrijdag 17 februari 1928.

Jennie was gehuwd met Adolph J. Hildebrand, zoon van Philip Hildebrand en Anna Dressler.  Adolph is geboren Waterloo op donderdag 2 maart 1854, overleden Rochester op woensdag 23 januari 1929.

 

6  Anna van Graafeiland is geboren rond 1854 .

 

7  Rudolph van Graafeiland is geboren Cincinnati op woensdag 26 november 1856, zie X-B.

 

8  Isabelle van Graafeiland is geboren Missouri rond 1860 .

Isabelle trouwt Saint Louis op donderdag 13 juni 1878 met John Peter Kobes.  John is geboren Bohemen op zaterdag 15 mei 1847, overleden Saint Louis op vrijdag 27 december 1912.

 

9  Laura van Graafeiland is geboren rond 1866 .

 

 

IX-B  Cornelis van Graafeiland (Cornelius), zoon van Rudolf van Graafeiland (VIII-A) en Maria van der Wiele, arbeider, is geboren Oosterland (ze) op woensdag 28 april 1824 , overleden Saint Louis op zaterdag 17 oktober 1891, begraven Saint Louis (Saint Marcus Cemetery).

Cornelis trouwt Oosterland (ze) op woensdag 19 april 1848  met Francina Otte, dochter van Cornelis Otte en Aaltje van der Have.  Francina is geboren Oosterland (ze) op woensdag 12 mei 1824 , overleden Verenigde Staten.

 

Zij emigreerden op 09-07-1851 vanuit Oosterland naar Noord-Amerika.

 

Van Cornelis en Francina zijn vijf kinderen bekend:

 

1  Rudolf van Graafeiland is geboren Oosterland (ze) op vrijdag 10 november 1848 .

 

2  Cornelis van Graafeiland is geboren Oosterland (ze) op vrijdag 30 november 1849 .

 

3  Marinus van Graafeiland is geboren Oosterland (ze) op maandag 17 februari 1851 .

 

4  Mary van Graafeiland is geboren rond 1856 .

 

5  Jeane van Graafeiland is geboren rond 1857 .

 

 

IX-C  Marinus van Graafeiland (Morris), zoon van Rudolf van Graafeiland (VIII-A) en Maria van der Wiele, arbeider, is geboren Oosterland (ze) op dinsdag 26 december 1826 , overleden Rochester op woensdag 29 juni 1898 , begraven Rochester op vrijdag 1 juli 1898.

 

Wes vanGraafeiland: My Marinus VanGraafeiland came to America in 1852 and I have him and his family in Rochester by the 1855 census. His brothers Simon and Cornelius went west with their families and lived in St Louis, Missouri. Simon came before the rest as he was living Rochester in by 1850 and headed west by 1855 and Cornelius went sometime after 1858 as he was in St. Louis by the 1860 census. 

 

Marinus trouwt Zierikzee op woensdag 2 april 1851  met Krina Schuling (Krina Liana Schulick), dochter van Pieter Schuling en Klasina Bolijn.  Krina is geboren Zierikzee op woensdag 16 december 1829 , overleden Rochester op vrijdag 7 augustus 1903, begraven Rochester op maandag 10 augustus 1903 (Mount Hope Cemetery).

 

In haar geboorteakte wordt haar vader Pieter Schulling genoemd en haar moeder Klasina Bolluit. Hun namen worden meestal als Schuling en Bolijn gespeld.

 

 

Zij emigreerden op 09-07-1851 vanuit Zierikzee naar Noord-Amerika.

 

Van Marinus en Krina zijn negen kinderen bekend:

 

1  Rudolf van Graafeiland (Rudolph) is geboren Zierikzee op vrijdag 11 juli 1851 , zie X-C.

 

2  Pieter van Graafeiland is geboren Rochester rond 1854 .

 

3  Mary Pernella van Graafeiland is geboren Parma op maandag 5 november 1855, overleden Rochester op dinsdag 21 mei 1929 (18 Gilmore Street, Rochester, Monroe Co., New York) , begraven Rochester op donderdag 23 mei 1929 (Mount Hope Cemetery).

Mary trouwt Rochester op zondag 29 april 1877 met Frederick P. Havill, zoon van Thomas Havill en Jermina Hill.  Frederick is geboren Monroe op maandag 26 augustus 1850, overleden Rochester op vrijdag 30 januari 1931, begraven Rochester op maandag 2 februari 1931 (Mount Hope Cemetery).

 

4  Jane van Graafeiland is geboren Rochester op maandag 22 oktober 1860, wonende Laserstreet 18, overleden Rochester op zaterdag 18 april 1896, begraven Rochester (Mount Hope Cemetery).

Jane was gehuwd met Joseph A. Seib.  Joseph is geboren Rochester op vrijdag 4 april 1851, overleden Rochester op dinsdag 3 augustus 1909, begraven Rochester op vrijdag 6 augustus 1909.

 

5  Krina van Graafeiland is geboren Monroe in november 1864 , overleden Rochester in augustus 1865 , begraven Rochester op maandag 7 augustus 1865 (Mount Hope Cemetery).

 

6  Morris van Graafeiland is geboren Rochester op zondag 12 november 1865 , zie X-D.

 

7  Mina van Graafeiland (Minnie) is geboren Rochester op zaterdag 19 januari 1867, overleden Albany op zaterdag 28 november 1942.

Mina trouwt Grand Rapids op donderdag 29 september 1898 met Martin Koopman, zoon van Cornelis Koopman en Minnie Ringold.

 

8  Frederick van Graafeiland is geboren Rochester op donderdag 29 oktober 1868, zie X-E.

 

9  Garrett van Graafeiland is geboren Rochester in maart 1870 , overleden Rochester rond woensdag 27 juli 1870 , begraven Rochester op woensdag 27 juli 1870 (Mount Hope Cemetery).

 

 

IX-D  Marinus van Graffijland, zoon van Pieter van Graafeiland (VIII-B) en Toontje van Strien, arbeider en landbouwer, is geboren Elkerzee (ze) op dinsdag 15 december 1840 , overleden Burgh op maandag 2 februari 1914 .

Marinus trouwt Burgh op vrijdag 5 november 1875  (1) met Adriana Krijger, dochter van Hendrik Krijger en Johanna Krijger.  Adriana is geboren Burgh op donderdag 13 februari 1840 , overleden Burgh op vrijdag 21 april 1905 .

 

Marinus trouwt Burgh op vrijdag 12 januari 1906  (2) met Johanna Bakker, dochter van Pieter Johannes Bakker en Elizabeth Krijger.  Johanna is geboren Burgh op zondag 18 september 1881 , overleden Amsterdam.

 

Zij verhuisde op 20-01-1915 met haar zoon vanuit Burgh naar Amsterdam.

 

Van Marinus en Johanna zijn twee kinderen bekend:

 

1  Elizabeth Johanna van Graffijland is geboren Burgh op vrijdag 6 augustus 1909 , overleden Burgh op vrijdag 26 november 1909 .

 

2  Pieter Johannes van Graffijland, walknecht, portier, zeeleeuwenoppasser en schilder, is geboren Burgh op zondag 7 mei 1911 , overleden Harderwijk (gd) op dinsdag 29 maart 1988 .

Pieter trouwt Harderwijk (gd) op woensdag 19 juli 1933 met Jannetje Cornelia Veldhoen, dochter van Marten Veldhoen en Johanna Hendrika Germans.  Jannetje is geboren Harderwijk (gd) op zaterdag 10 januari 1914 , overleden Harderwijk (gd) op woensdag 11 juni 1997 .

 

 

IX-E  Job van Graafeiland, zoon van Marcelis van Graafijland (VIII-C) en Janna Peute, veldarbeider, is geboren Zierikzee op donderdag 4 december 1823 , overleden Noordgouwe (ze) op vrijdag 15 augustus 1902 .

Job trouwt Nieuwerkerk (ze) op zaterdag 7 augustus 1852  met Neeltje Laban, dochter van Leunis Laban en Bastiana van Hekke.  Neeltje, veldarbeidster, is geboren Nieuwerkerk (ze) op maandag 24 oktober 1831 , overleden Loosduinen (zh) op vrijdag 13 maart 1908 .

 

Zij verhuisden op 01-05-1854 van Nieuwerkerk naar Zonnemaire. In 1894 woonden zij te Noordgouwe. Zij verbleef reeds in 1902 in het gesticht "Bloemendaal"te Loosduinen.

 

Van Job en Neeltje zijn dertien kinderen bekend:

 

1   Marcelis van Graafeiland is geboren Nieuwerkerk (ze) op zaterdag 4 december 1852 , zie X-F.

 

2   Leunis van Graafeiland is geboren Zonnemaire (ze) op vrijdag 16 juni 1854 , zie X-G.

 

3   Bastiana van Graafeiland is geboren Zonnemaire (ze) op maandag 21 april 1856 , overleden Grand Rapids in 1931.

Bastiana trouwt Zonnemaire (ze) op zaterdag 1 mei 1880  met Johannes Marinus de Goffau, zoon van Lucas Marinus de Goffau en Neeltje Du Valois.  Johannes, arbeider, is geboren Zonnemaire (ze) op zondag 21 januari 1849 , overleden Verenigde Staten.

 

4   Jan van Graafeiland is geboren Bommenede (ze) op donderdag 31 december 1857 , overleden Bommenede (ze) op maandag 18 oktober 1858 .

 

5   Jakob van Graafeiland is geboren Bommenede (ze) op donderdag 27 januari 1859 , zie X-H.

 

6   Jan van Graafeiland, landbouwersknecht, is geboren Bommenede (ze) op donderdag 4 oktober 1860 , overleden Zonnemaire (ze) op zondag 2 juni 1912 .

Jan trouwt Zonnemaire (ze) op zaterdag 18 mei 1889  met Theuntje van Berge, dochter van Adriaan van Berge en Johanna van der Meer.  Theuntje is geboren Bommenede (ze) op zondag 11 maart 1866 , overleden Rotterdam op woensdag 1 maart 1944 .

 

7   Adriaan van Graafeiland is geboren Bommenede (ze) op woensdag 31 december 1862 , overleden Bommenede (ze) op maandag 21 april 1873 .

 

8   Frans van Graafeiland is geboren Bommenede (ze) op donderdag 19 januari 1865 , overleden Bommenede (ze) op maandag 7 augustus 1865 .

 

9   Nehemia van Graafeiland is geboren Zonnemaire (ze) op woensdag 3 oktober 1866 , overleden Zonnemaire (ze) op zaterdag 22 juni 1872 .

 

10  Cornelia van Graafeiland is geboren Zonnemaire (ze) op zondag 18 oktober 1868 , overleden Zonnemaire (ze) op zondag 9 januari 1944 .

Cornelia trouwt Zonnemaire (ze) op zaterdag 8 mei 1897  met Cornelis Izaak Lukaart, zoon van Leendert Lukaart en Johanna Hage.  Cornelis is geboren Zonnemaire (ze) op maandag 7 januari 1867 , overleden Goes op woensdag 18 juli 1956 .

 

11  Fransina van Graafeiland is geboren Zonnemaire (ze) op zaterdag 8 oktober 1870 , overleden Zonnemaire (ze) op donderdag 23 september 1954 .

Fransina trouwt Zonnemaire (ze) op vrijdag 4 mei 1894  met Jakob Lukaart (Luikaart), zoon van Leendert Lukaart en Johanna Hage.  Jakob is geboren Zonnemaire (ze) op vrijdag 2 september 1870 , overleden Zonnemaire (ze) op woensdag 18 februari 1942 .

 

12  Lena van Graafeiland is geboren Zonnemaire (ze) op zaterdag 17 februari 1872 , overleden Noordgouwe (ze) op vrijdag 30 januari 1942 .

Lena trouwt Noordgouwe (ze) op zaterdag 7 mei 1904  met Hendrik Reijngoud, natuurlijke zoon van Martha Reijngoud.  Hendrik is geboren Ouwerkerk (ze) op woensdag 4 december 1872 , overleden Noordgouwe (ze) op dinsdag 25 september 1945 .

 

13  Adriaan van Graafeiland is geboren Zonnemaire (ze) op vrijdag 22 januari 1875 , zie X-I.

 

 

IX-F  Nehemia van Graafeiland, zoon van Marcelis van Graafijland (VIII-C) en Catharina de Bruijn (Kaatje), arbeider, is geboren Zierikzee op donderdag 25 oktober 1827 , overleden Verenigde Staten.

Nehemia trouwt Nieuwerkerk (ze) op zaterdag 21 februari 1852  met Huiberijna Heule, dochter van Bastiaan Heule en Jannetje Stouten.  Huiberijna is geboren Nieuwerkerk (ze) op maandag 12 januari 1829 , overleden Grand Rapids op zaterdag 2 april 1898.

 

Zij emigreerden op 19-11-1872 met twee kinderen vanuit Nieuwerkerk naar Noord-Amerika.

 

Van Nehemia en Huiberijna zijn veertien kinderen bekend:

 

1   Marcelis van Graafeiland is geboren Nieuwerkerk (ze) op dinsdag 24 mei 1853, overleden Nieuwerkerk (ze) op zaterdag 21 september 1861.

 

2   Jannetje van Graafeiland is geboren Nieuwerkerk (ze) op vrijdag 8 september 1854 , overleden Nieuwerkerk (ze) op dinsdag 14 november 1854 .

 

3   Kaatje van Graafeiland is geboren Nieuwerkerk (ze) op dinsdag 25 maart 1856 , overleden Nieuwerkerk (ze) op dinsdag 30 september 1856 .

 

4   Jannetje van Graafeiland is geboren Nieuwerkerk (ze) op dinsdag 23 juni 1857 , overleden Nieuwerkerk (ze) op dinsdag 28 juli 1857 .

 

5   Jannetje van Graafeiland is geboren Nieuwerkerk (ze) op dinsdag 7 september 1858 , overleden Nieuwerkerk (ze) op donderdag 11 november 1858 .

 

6   Jannetje van Graafeiland is geboren Nieuwerkerk (ze) op woensdag 9 november 1859 , overleden Nieuwerkerk (ze) op woensdag 22 februari 1860 .

 

7   Kaatje van Graafeiland is geboren Nieuwerkerk (ze) op donderdag 8 november 1860 , overleden Nieuwerkerk (ze) op dinsdag 9 juli 1861 .

 

8   Kaatje van Graafeiland is geboren Nieuwerkerk (ze) op woensdag 11 december 1861 , overleden Nieuwerkerk (ze) op vrijdag 3 februari 1865 .

 

9   Marcelis van Graafeiland is geboren Nieuwerkerk (ze) op zaterdag 7 november 1863 , overleden Nieuwerkerk (ze) op woensdag 2 december 1863.

 

10  Kaatje van Graafeiland is geboren Nieuwerkerk (ze) op donderdag 27 juli 1865 , overleden Nieuwerkerk (ze) op woensdag 13 september 1865 .

 

11  Marcelis van Graafeiland (Marcellus) is geboren Nieuwerkerk (ze) op maandag 26 november 1866 , zie X-J.

 

12  Jannetje van Graafeiland is geboren Nieuwerkerk (ze) op zaterdag 4 juli 1868 , overleden Nieuwerkerk (ze) op zondag 2 augustus 1868 .

 

13  Johannis Bastiaan van Graafeiland is geboren Nieuwerkerk (ze) op donderdag 10 september 1868 .

 

14  Kaatje van Graafeiland is geboren Nieuwerkerk (ze) op vrijdag 2 september 1870 .

 

 

IX-G  Jacob Marinus van Graafeiland, zoon van Cornelis van Graafeiland (VIII-E) en Centina van Zuijen, arbeider en koopman in brandstoffen, is geboren Zierikzee op dinsdag 2 februari 1841 , overleden 's-Gravenhage op zondag 12 november 1916 .

Jacob trouwt 's-Gravenhage op woensdag 6 oktober 1869  met Petronella Beck, dochter van Justinus Beck en Johanna Isabella Koenen.  Petronella is geboren 's-Gravenhage op zondag 27 november 1836 , overleden 's-Gravenhage op dinsdag 30 maart 1920 .

 

Van Jacob en Petronella zijn vijf kinderen bekend:

 

1  Petronella van Graafeiland is geboren op zaterdag 20 november 1869 (?) .

 

2  Johanna Centina van Graafeiland (Anna) is geboren 's-Gravenhage op donderdag 14 december 1871 , overleden 's-Gravenhage op zaterdag 19 maart 1949 .

Johanna trouwt 's-Gravenhage op donderdag 26 mei 1898  met Leenderd Pieter Panhorst, zoon van Johan Adam Panhorst en Sara Maria Post.  Leenderd, koetsier, is geboren 's-Gravenhage op maandag 21 oktober 1872 , overleden 's-Gravenhage op woensdag 6 oktober 1943 .

 

3  Maria Petronella van Graafeiland is geboren 's-Gravenhage op zondag 1 maart 1874 , overleden 's-Gravenhage op zondag 24 mei 1942 .

Maria trouwt 's-Gravenhage op woensdag 8 juni 1898  (1) met Leenderd Johannes van den Goorbergh, zoon van Johannes van den Goorbergh en Clasina Johanna Wiek.  Leenderd, voerman, is geboren 's-Gravenhage op zaterdag 7 oktober 1876 , overleden 's-Gravenhage op dinsdag 14 mei 1901 .

Maria trouwt 's-Gravenhage op woensdag 13 juni 1906  (2) met Philippus Breur, zoon van Job Breur en Roelina den Breejen.  Philippus, arbeider, is geboren Hardinxveld (zh) op dinsdag 11 mei 1875 , overleden Loosduinen (zh) op zaterdag 14 april 1917 .

 

4  Jacob Marinus van Graafeiland is geboren 's-Gravenhage op donderdag 23 maart 1876 , zie X-K.

 

5  Cornelis van Graafeiland is geboren 's-Gravenhage op donderdag 7 maart 1878 , overleden 's-Gravenhage op zondag 27 april 1879 .

 

 

IX-H  Jozef van Graafeiland (Joseph), zoon van Cornelis van Graafeiland (VIII-E) en Centina van Zuijen, nachtwaker, tapper, winkelier, koopman in groente en arbeider, is geboren Zierikzee op zaterdag 15 mei 1847 , overleden 's-Gravenhage op dinsdag 4 november 1913 , begraven 's-Gravenhage.

Jozef trouwt Zierikzee op woensdag 18 maart 1874  met Johanna van Berkhout (Berkhoudt), dochter van Arie van Berkhout en Adriana Reijnhoudt.  Johanna is geboren Zierikzee op woensdag 10 maart 1852 , overleden 's-Gravenhage op zondag 28 augustus 1927 .

 

Zij verhuisden op 09-08-1876 vanuit Zierikzee naar Den Haag. Adres 1913: Hemsterhuisstraat 9 aldaar.

 

Van Jozef en Johanna zijn zeventien kinderen bekend:

 

1   Cornelis van Graafeiland is geboren Zierikzee op zaterdag 1 augustus 1874 , zie X-L.

 

2   Arie van Graafeiland is geboren Zierikzee op donderdag 21 oktober 1875 , overleden Zierikzee op zondag 5 november 1876 .

 

3   Johannes Jacobus van Graafeiland is geboren Zierikzee op dinsdag 7 november 1876 , zie X-M.

 

4   Adriana van Graafeiland is geboren 's-Gravenhage op woensdag 5 december 1877 , overleden 's-Gravenhage op zondag 25 augustus 1878 .

 

5   Sentina van Graafeiland is geboren Zierikzee op vrijdag 21 februari 1879 , overleden 's-Gravenhage op zaterdag 20 november 1937 .

Sentina trouwt 's-Gravenhage op woensdag 19 februari 1902  met Hendrik Johannes van Piggelen, zoon van Hendrik Johannes van Piggelen en Elisabeth Klinkenberg.  Hendrik, schoenmaker, is geboren Utrecht (ut) op maandag 27 maart 1871 , overleden 's-Gravenhage op dinsdag 18 mei 1937 .

 

6   Josina Maria van Graafeiland is geboren 's-Gravenhage op zaterdag 6 maart 1880 , overleden 's-Gravenhage op zaterdag 10 december 1881 .

 

7   Jacob Marinus van Graafeiland, controleur melkinrichting, is geboren 's-Gravenhage op zaterdag 24 september 1881 , overleden Rotterdam op donderdag 22 februari 1951 .

Jacob trouwt 's-Gravenhage op woensdag 14 augustus 1912  (is gescheiden op donderdag 18 augustus 1921) (1) met Geertruida Maria van Zuidam, dochter van Willem van Zuidam en Anna Maria Geertruida van der Bel.  Geertruida is geboren 's-Gravenhage op donderdag 18 oktober 1888 , overleden 's-Gravenhage op dinsdag 7 juni 1966 .

Jacob trouwt 's-Gravenhage op woensdag 7 september 1921  (2) met Jacoba van Driel, dochter van Johannes Cornelis Petrus van Driel en Pietje van der Pol.  Jacoba is geboren 's-Gravenhage op zaterdag 3 januari 1880 , overleden 's-Gravenhage op vrijdag 13 januari 1928 .

Jacob trouwt 's-Gravenhage op woensdag 30 mei 1928  (3) met Agatha Johanna As, dochter van Pieter As en Neeltje van Dongen.  Agatha is geboren Schiedam op woensdag 6 januari 1892 , overleden 's-Gravenhage op dinsdag 24 december 1929 .

Jacob trouwt 's-Gravenhage op woensdag 14 mei 1930  (4) met Adriana van As, dochter van Hendrik Nicolaas van As en Arendje Boot.  Adriana is geboren Rotterdam op woensdag 9 mei 1888 , overleden Delft op donderdag 28 februari 1963 .

Adriana was eerder gehuwd (1) met Johannes Ligthelm.

 

8   Adriana Maria van Graafeiland is geboren 's-Gravenhage op donderdag 15 februari 1883 , overleden 's-Gravenhage op zaterdag 22 februari 1969 .

Adriana trouwt 's-Gravenhage op woensdag 1 juni 1904  met Johannes Lambertus Gerardus Laponder, zoon van Pieter Jacobus Laponder en Elisabeth Maria Braxhoofden.  Johannes, loopknecht, is geboren 's-Gravenhage op zaterdag 25 januari 1879 , overleden 's-Gravenhage op woensdag 17 maart 1965 .

 

9   Arie van Graafeiland is geboren 's-Gravenhage op maandag 24 maart 1884 , zie X-N.

 

10  Jacobus van Graafeiland is geboren 's-Gravenhage op zondag 12 april 1885 , overleden 's-Gravenhage op dinsdag 14 juli 1885 .

 

11  Jacobus van Graafeiland is geboren 's-Gravenhage op zondag 9 mei 1886 , overleden 's-Gravenhage op zaterdag 25 mei 1895 .

 

12  Joseph van Graafeiland is geboren 's-Gravenhage op zaterdag 14 januari 1888 , overleden 's-Gravenhage op zondag 17 augustus 1890 .

 

13  Pieter Hendrik van Graafeiland is geboren 's-Gravenhage op zaterdag 9 november 1889 , overleden 's-Gravenhage op woensdag 28 mei 1890 .

 

14  Joseph Marinus van Graafeiland is geboren 's-Gravenhage op donderdag 23 juli 1891 , zie X-O.

 

15  Maurits Gerardus van Graafeiland, zandkoopman en begrafenisdrager, is geboren 's-Gravenhage op vrijdag 28 oktober 1892 , overleden 's-Gravendeel op zaterdag 11 maart 1967 .

Maurits trouwt 's-Gravenhage op woensdag 13 maart 1912  met Cornelia Wilhelmina Ketting, dochter van Cornelis Ketting en Pieternella Taal.  Cornelia is geboren Scheveningen (zh) op maandag 30 november 1891 , overleden 's-Gravenhage op zondag 5 april 1970 .

 

16  Trijntje van Graafeiland is geboren 's-Gravenhage op dinsdag 19 maart 1895 , overleden 's-Gravenhage op zondag 1 september 1895 .

 

17  Josina Catharina van Graafeiland is geboren 's-Gravenhage op maandag 9 augustus 1897 , overleden 's-Gravenhage op dinsdag 10 augustus 1897 .

 

 

IX-I   Johannis van Graafeijland, zoon van Cornelis van Graafeiland (VIII-E) en Centina van Zuijen, stratenmaker, is geboren Zierikzee op zondag 1 juli 1855 , overleden 's-Gravenhage op dinsdag 11 september 1883 .

Johannis trouwt 's-Gravenhage op woensdag 11 mei 1881  met Catharina Klazina de Bruijn, dochter van Hendrik de Bruijn en Grietje Heidema.  Catharina is geboren 's-Gravenhage op zondag 10 december 1854 , overleden Eindhoven (nb) op zondag 1 februari 1931 .

 

Zij verhuisde op 30-06-1930 vanuit Den Haag naar Eindhoven.

 

Van Johannis en Catharina zijn twee kinderen bekend:

 

1  Margaretha Wilhelmina Maria van Graafeijland is geboren 's-Gravenhage op zaterdag 15 oktober 1881 , overleden 's-Gravenhage op zondag 6 augustus 1972 .

Margaretha trouwt 's-Gravenhage op woensdag 22 november 1905  met Cornelis Johannes Voshol, zoon van Johannes Jan Voshol en Elizabeth Duijnhouwer.  Cornelis, loopknecht, is geboren Bruinisse op donderdag 14 december 1876 , overleden 's-Gravenhage op zaterdag 22 november 1924 .

 

2  Johannes Hendrik Cornelis van Graafeijland is geboren 's-Gravenhage op dinsdag 27 november 1883 , zie X-P.

 

 

IX-J   Marinus van Graafeijland, zoon van Cornelis van Graafeiland (VIII-E) en Centina van Zuijen, schoenmaker, is geboren Zierikzee op woensdag 25 februari 1857 , overleden Hees op zondag 13 maart 1949 , begraven Hees op woensdag 16 maart 1949 .

Marinus trouwt 's-Gravenhage op woensdag 3 mei 1882  met Anna Catharina Diderika Buijtendorp, dochter van Petrus Martinus Hermanus Buijtendorp en Diderika Catharina van der Slagt.  Anna is geboren 's-Gravenhage op zondag 24 juni 1860 , overleden Nijmegen (gd) op vrijdag 30 maart 1928 .

 

Zij verhuisden op 24-01-1917 vanuit Den Haag naar Nijmegen. Adres vanaf 11-07-1938: Molenweg 53 te Hees, gem. Nijmegen.

 

Van Marinus en Anna zijn veertien kinderen bekend:

 

1   Diderika Centina Anna van Graafeijland is geboren 's-Gravenhage op dinsdag 20 maart 1883 , ongehuwd overleden Hees op vrijdag 15 september 1950 , begraven Hees op maandag 18 september 1950 .

 

2   Anna Josephina Catherina van Graafeijland is geboren 's-Gravenhage op maandag 20 oktober 1884 , overleden Nijmegen (gd) op dinsdag 27 september 1955 .

Anna trouwt Nijmegen (gd) op vrijdag 22 september 1939  met Lambertus Epping, zoon van Lambert Epping en Hillegien Eitens.  Lambertus, mijnwerker, is geboren Dalen (dr) op zondag 9 november 1879 , overleden Nijmegen (gd) op vrijdag 4 maart 1960 .

 

3   Centina van Graafeijland is geboren 's-Gravenhage op maandag 8 februari 1886 , overleden 's-Gravenhage op dinsdag 3 januari 1888 .

 

4   Marinus van Graafeijland, magazijnmeester en koopman, is geboren 's-Gravenhage op dinsdag 22 februari 1887 , overleden Nijmegen (gd) op donderdag 17 februari 1972 .

Marinus trouwt Nijmegen (gd) op vrijdag 4 augustus 1922  met Dina Catharina Boekestein, dochter van Cornelis Gerardus Boekestein en Cornelia Johanna van Deutekom.  Dina is geboren 's-Gravenhage op dinsdag 12 maart 1895 , overleden Nijmegen (gd) op woensdag 17 december 1975 .

 

5   Josephina van Graafeijland is geboren 's-Gravenhage op zaterdag 4 mei 1889 , ongehuwd overleden Nijmegen (gd) op maandag 25 juni 1928 .

 

6   Petrus van Graafeijland, pensionhouder, magazijnmeester, collectant en colporteur, is geboren 's-Gravenhage op dinsdag 18 november 1890 , overleden Nijmegen (gd) op vrijdag 15 maart 1963 .

Petrus trouwt Nijmegen (gd) op vrijdag 4 maart 1927  met Aaltje Boonschansker, dochter van Hindrik Boonschansker en Anneke Nanninga.  Aaltje is geboren Winschoten op dinsdag 5 juni 1888 , overleden Nijmegen (gd) op woensdag 29 november 1972 .

 

7   Cornelis van Graafeijland is geboren 's-Gravenhage op zaterdag 16 januari 1892 , overleden 's-Gravenhage op woensdag 20 januari 1892 .

 

8   Maria van Graafeijland is geboren 's-Gravenhage op dinsdag 7 februari 1893 , overleden 's-Gravenhage op dinsdag 21 februari 1893 .

 

9   Jacobus van Graafeijland, huisknecht en grondwerker, is geboren 's-Gravenhage op woensdag 14 februari 1894 , ongehuwd overleden Nijmegen (gd) op donderdag 13 oktober 1977 .

 

Adres was: Molenweg 53 (later no 61 en no 127) te Hees, gem. Nijmegen.

 

 

10  Albertus van Graafeijland, magazijnbediende en grondwerker, is geboren 's-Gravenhage op maandag 1 juli 1895 , ongehuwd overleden Nijmegen (gd) op woensdag 12 januari 1983 .

 

Hij woonde samen met zijn broer Jacobus.

 

 

11  Gerrit van Graafeijland is geboren 's-Gravenhage op donderdag 19 november 1896 , zie X-Q.

 

12  Gesina Maria van Graafeijland is geboren 's-Gravenhage op zaterdag 11 februari 1899 , overleden Brunssum (li) op woensdag 19 juni 1968 .

Gesina trouwt Nijmegen (gd) op donderdag 29 september 1938  met Gerrit Jan Jansen, zoon van Roelof Jansen en Hendrikske Uffelie.  Gerrit is geboren Dodewaard (gd) op dinsdag 19 mei 1891 , overleden Heerlen (li) op woensdag 4 maart 1964 .

Gerrit was eerder gehuwd (1) met Hendrika Otte.

Gerrit was eerder gehuwd (2) met Alida Antonia Slinger.

 

13  Allegonda van Graafeijland is geboren 's-Gravenhage op dinsdag 19 februari 1901 , ongehuwd overleden Nijmegen (gd) op vrijdag 25 juni 1976 .

 

Adres: Molenweg 53 (vanaf 08-03-1954 nr 61 en vanaf 13-08-1959 nr 127) te Nijmegen.

 

 

14  Centina van Graafeijland is geboren 's-Gravenhage op donderdag 23 maart 1905 , overleden Ubbergen op maandag 22 april 1996 .

Centina trouwt Nijmegen (gd) op vrijdag 24 juli 1931  met Gerrit Vermeer, zoon van Jan Vermeer en Derkje Johanna Hendriks.  Gerrit, groentehandelaar, los arbeider en opperman, is geboren Maartensdijk (ut) op zondag 14 april 1907 , overleden Nijmegen (gd) op donderdag 3 april 1969 .

 

 

IX-K  Jacob van Graafeiland, zoon van Johannis van Graafeiland (van Graveiland) (VIII-F) en Janna van Farowé, landbouwer op de hofstede Ruimzicht te Nieuwerkerk, is geboren Ellemeet (ze) op zondag 14 november 1830 , overleden Nieuwerkerk (ze) op woensdag 22 juni 1892 .

Jacob trouwt Oosterland (ze) op vrijdag 20 januari 1860  met Elisabeth van der Maas, dochter van Cornelis van der Maas en Willemina van Sas.  Elisabeth is geboren Oosterland (ze) op zaterdag 12 november 1836 , overleden Zierikzee op zaterdag 10 december 1910 .

 

Adres vanaf 1888: Ring A 41 te Nieuwerkerk. Zij verhuisde op 19-08-1895 als weduwe naar Zierikzee. Zij behoorden tot de Chr. Geref. Kerk van Nieuwerkerk-Oosterland.

 

Van Jacob en Elisabeth zijn zeven kinderen bekend:

 

1  Janna Cornelia van Graafeiland is geboren Oosterland (ze) op maandag 4 juni 1860 , overleden Kerkwerve (ze) op zaterdag 28 februari 1942 .

Janna trouwt Nieuwerkerk (ze) op woensdag 17 maart 1886  met Jan van Damme, zoon van Gerrit van Damme en Adriaantje Jonker.  Jan, landbouwer, is geboren Ellemeet (ze) op maandag 17 maart 1862 , overleden Kerkwerve (ze) op dinsdag 6 februari 1951 .

 

2  Johannis van Graafeiland is geboren Oosterland (ze) op maandag 4 juni 1860 , overleden Oosterland (ze) op dinsdag 19 juni 1860 .

 

3  Cornelis van Graafeiland is geboren Nieuwerkerk (ze) op maandag 18 november 1861 , overleden Nieuwerkerk (ze) op zaterdag 3 mei 1862 .

 

4  Willemina van Graafeiland is geboren Nieuwerkerk (ze) op woensdag 28 januari 1863 , overleden Nieuwerkerk (ze) op donderdag 3 september 1863 .

 

5  Johannis van Graafeiland is geboren Nieuwerkerk (ze) op woensdag 14 september 1864 , zie X-R.

 

6  Willemina van Graafeiland is geboren Nieuwerkerk (ze) op zondag 12 augustus 1866 , overleden Nieuwerkerk (ze) op vrijdag 21 september 1900 .

Willemina trouwt Nieuwerkerk (ze) op woensdag 6 mei 1885  met Pieter Kornelis Bogaart, zoon van Barthel Bogaart en Marina Braam.  Pieter, veldarbeider en bouwman, is geboren Nieuwerkerk (ze) op dinsdag 8 december 1863 , overleden Cocksdorp (Texel) op zaterdag 18 september 1920 .

Pieter was later gehuwd (2) met Trijntje ten Cate.

 

7  Adriana Willempje van Graafeiland (Wum) is geboren Nieuwerkerk (ze) op maandag 20 juni 1870 , overleden Ooltgensplaat (zh) op dinsdag 26 januari 1954 .

Adriana trouwt Nieuwerkerk (ze) op vrijdag 6 maart 1896  met Paulus Crezee, zoon van Johannis Crezee en Cornelia van den Broek.  Paulus, landbouwer, is geboren Ooltgensplaat (zh) op zaterdag 12 maart 1870 , overleden Ooltgensplaat (zh) op maandag 8 augustus 1932 .

 

 

IX-L   Leendert van Graafeiland (Leonard), zoon van Johannis van Graafeiland (van Graveiland) (VIII-F) en Janna van Farowé, landbouwer en fabrieksarbeider te Grand Rapids, is geboren Nieuwerkerk (ze) op vrijdag 30 augustus 1850 , overleden Grand Rapids op dinsdag 13 maart 1928 , begraven Grand Rapids (Fulton Street Cemetery).

Leendert trouwt Nieuwerkerk (ze) op vrijdag 2 mei 1873  met Janna van der Maas (Jennie), dochter van Cornelis van der Maas en Willemina van Sas.  Janna is geboren Oosterland (ze) op donderdag 2 maart 1854 , overleden Grand Rapids op zaterdag 29 december 1928 , begraven Grand Rapids (Fulton Street Cemetery).

 

Zij woonden vanaf 26-11-1874 te Oosterland (A 143). Zij emigreerden vandaar op 09-07-1881 naar Grand Rapids. In 1905 brachten zij een bezoek van drie maanden aan Nederland .

Voornaam: Leendert

Tussenvoegsel: van

Achternaam: Graafeiland

Woonplaats: Oosterland

Rol: Emigrant

Plaats: Oosterland

Leeftijd:31

Beroep: Landbouwer

Beroep :         farmer

Kerkelijke gezindte:  

Nederlands-hervormd

Gezindte engels:      

Dutch Reformed

Vrouw: vrouw (wife)

Kinderen:        7

Reden Zucht naar bestaansverbetering

Datum vertrek: 1881

Bestemming land: Verenigde Staten van Noord-Amerika

Betreft: Staten van landverhuizingen (archief Provinciaal Bestuur Zeeland)

Nummer:        Genealogische Afschriften 810/3

Pagina: 14

Toegang:        164 Verzameling Genealogische Afschriften (GA)

Inventarisnummer:    810

 

Van Leendert en Janna zijn negen kinderen bekend:

 

1  Janna Adriana van Graafeiland is geboren Nieuwerkerk (ze) op zondag 4 januari 1874 .

 

2  Kornelis van Graafeiland (Cornelius) is geboren Oosterland (ze) op zaterdag 3 april 1875, zie X-S.

 

3  Willemina van Graafeiland (Minnie) is geboren Oosterland (ze) op zondag 20 februari 1876.

Willemina trouwt Grand Rapids op woensdag 28 september 1898 met Martin Koopman, zoon van Cornelius Koopman en Minnie Ringold.  Martin, meatcutter, is geboren Michigan rond 1875.

 

4  Johanna van Graafeiland is geboren Oosterland (ze) op woensdag 25 april 1877.

 

5  Jacob van Graafeiland is geboren Oosterland (ze) op maandag 17 juni 1878, zie X-T.

 

6  Maria van Graafeiland (May) is geboren Oosterland (ze) op woensdag 3 september 1879, overleden Grand Rapids op woensdag 17 januari 1883.

 

7  Adriaan van Graafeiland is geboren Oosterland (ze) op vrijdag 13 augustus 1880, overleden Grand Rapids op woensdag 3 januari 1883.

 

8  Innes M. van Graafeiland is geboren Grand Rapids op woensdag 28 maart 1883, overleden Grand Rapids op vrijdag 27 juli 1883.

 

9  Sina E. van Graafeiland is geboren Grand Rapids op vrijdag 23 januari 1885.

 

 

 

 

Generatie X

(van 1840 tot 1996)

 

 

X-A  Charles van Graafeiland, zoon van Simon van Graafeiland (IX-A) en Lena Boogerd, is geboren Rochester op donderdag 22 november 1849, overleden Saint Louis op donderdag 29 april 1920.

 

Residence: 1880 St Louis, St Louis, Missouri, USA

 

Charles was gehuwd met Elizabeth Elting, dochter van Jacob Elting en Elizabeth Ferkel.  Elizabeth is geboren Saint Louis op zondag 5 december 1852, overleden Saint Louis op dinsdag 16 maart 1937.

 

Haar ouders komen uit Duitsland en Oostenrijk.

 

 

Van Charles en Elizabeth is een kind bekend:

 

1  Cornelia E. van Graafeiland (Cora) is geboren Missouri rond 1877 .

Cornelia was gehuwd met William Ludwig.

 

 

X-B  Rudolph van Graafeiland, zoon van Simon van Graafeiland (IX-A) en Lena Boogerd, zeepmaker, is geboren Cincinnati op woensdag 26 november 1856, overleden Saint Louis rond zaterdag 16 mei 1942, begraven Saint Louis (Calvary Cemetery and Mausoleum).

 

Name:   Rudolph Van Graafeiland

Event Type:      Census

Event Date:      1880

Event Place:     St. Louis, St. Louis, Missouri, United States

Gender:  Male

Age:      23

Marital Status:  Single

Occupation:      Mfgr. Lard

Race (Original): W

Ethnicity:          American

Relationship to Head of Household:   Brother-in-law

Birthplace:        Ohio, United States

Birth Date:       1857

 

Rudolph trouwt Saint Louis op zondag 28 augustus 1881 met Mary J. Whalen.  Mary is geboren New York in mei 1857 , overleden Saint Louis rond vrijdag 27 december 1940 , begraven Saint Louis op vrijdag 27 december 1940 (Calvary Cemetery and Mausoleum).

 

Van Rudolph en Mary zijn drie kinderen bekend:

 

1  Charles Paul van Graafeiland (Chas), vice-president, is geboren Missouri op woensdag 15 februari 1882, overleden Missouri op zondag 27 oktober 1935, begraven Missouri (Calvary Cemetery and Mausoleum).

 

Chas en Mary woonden in 1930: Clayton, St. Louis, Missouri met een dienstbode en schoonmoeder Fannie Hildreth.

 

Charles trouwt rond 1906 met Mary Hildreth, dochter van N.N. Hildreth en Fannie N.N..  Mary is geboren Chester op vrijdag 25 november 1881, overleden Saint Louis op dinsdag 12 februari 1935.

 

2  William R. van Graafeiland is geboren Missouri op zaterdag 6 september 1884 , overleden Saint Louis op zaterdag 18 februari 1905 (2358 Virginia Ave, St. Louis, St. Louis Co, Missouri) , begraven Saint Louis (Calvary Cemetery and Mausoleum).

 

3  James Eugene van Graafeiland is geboren Saint Louis in april 1887, overleden Saint Louis op zondag 25 december 1904 (vs) , begraven Saint Louis op dinsdag 27 december 1904 (Calvary Cemetery and Mausoleum).

 

The St. Louis Republic, 26-12-1904.

 

 

 

X-C  Rudolf van Graafeiland (Rudolph), zoon van Marinus van Graafeiland (Morris) (IX-C) en Krina Schuling (Krina Liana Schulick), smid, is geboren Zierikzee op vrijdag 11 juli 1851 , overleden Rochester op vrijdag 30 december 1921, begraven Rochester op dinsdag 3 januari 1922.

 

Hij woonde: 1191 Emerson Street, Rochester, Monroe, New York, USA.

 

Rudolf trouwt rond 1874  met Rose Ann Marie Sander.  Rose is geboren Monroe in november 1856 , overleden Rochester op dinsdag 3 juni 1941 , begraven Rochester op vrijdag 6 juni 1941.

 

Het echtpaar woonde op 24 januari 1920 Rochester Ward 24, Monroe, New York. Bij hen woonde zoon William en kleindochter Lilian.

 

Van Rudolf en Rose zijn vijf kinderen bekend:

 

1  Rudolph Morris van Graafeiland is geboren Monroe in maart 1875 , zie XI-A.

 

2  William John van Graafeiland is geboren New York (staat) op zaterdag 13 januari 1877, zie XI-B.

 

3  Rose E. van Graafeiland is geboren New York (staat) in juni 1878, overleden Rochester op dinsdag 25 oktober 1960.

Rose trouwt Rochester op dinsdag 18 februari 1896 met Louis Kitzel, zoon van Louis Kitzel en Mary Seitz.  Louis is geboren New York (staat) in juni 1871.

 

Residence: 1880 Gates, Monroe, New York, USA

 

 

4  Agnes J. van Graafeiland is geboren Rochester in oktober 1880 .

Agnes trouwt Rochester op maandag 3 juni 1907 met Charles Martin Vickerman, zoon van John Vickerman en Barbara Klein.  Charles is geboren Rochester op vrijdag 17 november 1876 .

 

5  Edward Peter van Graafeiland is geboren New York (staat) op zaterdag 19 april 1884, zie XI-C.

 

 

X-D Morris van Graafeiland, zoon van Marinus van Graafeiland (Morris) (IX-C) en Krina Schuling (Krina Liana Schulick), inspecteur bij de gemeente, is geboren Rochester op zondag 12 november 1865 , overleden Rochester op vrijdag 26 maart 1948 .

 

Occupation:       bet 1918 and 1935 

Rochester, Monroe, New York, USA  Deputy Sheriff

Residence:        1920 

Rochester, Monroe, New York, USA  

Residence:        1943 

932 Joseph Avenue, Rochester, Monroe, New York, USA

 

Morris trouwt Rochester op donderdag 10 december 1885 met Fredericka Kiefer, dochter van Victore Theodore Kiefer en Fredericka Fuchs.  Fredericka is geboren Rochester op vrijdag 8 februari 1867, overleden Rochester op woensdag 12 mei 1943, begraven Rochester op zaterdag 15 mei 1943.

 

Het gezin woonde 1920 Rochester Ward 17, Monroe, New York.

 

Van Morris en Fredericka zijn twaalf kinderen bekend:

 

1   Frederick Morris van Graafeiland is geboren Rochester op maandag 8 maart 1886, zie XI-D.

 

2   Delbert Cornelis Van Graafeiland (Dell) is geboren Rochester op donderdag 2 mei 1889, zie XI-E.

 

3   Ivan V. van Graafeiland is geboren Rochester op maandag 16 februari 1891, zie XI-F.

 

4   Morris Henry van Graafeiland is geboren Rochester op vrijdag 23 september 1892, overleden Irondequoit op vrijdag 13 juni 1980, begraven Pittsford.

 

Hij heeft ook een World War I Draft Registration Cards, 1917-1918.

 

Morris trouwt Rochester op dinsdag 25 september 1917 met Sophie Auer, dochter van John Auer en Anna Behl.  Sophie is geboren Rochester op zondag 24 juni 1894, overleden Rochester op maandag 23 februari 1976, begraven Pittsford op donderdag 26 februari 1976.

 

Haar ouders komen uit Duitsland. Ze kan ook Hess heten.

 

 

5   Roy Rudolph van Graafeiland is geboren Rochester op vrijdag 16 februari 1894, zie XI-G.

 

6   Howard Joseph van Graafeiland is geboren Rochester op woensdag 17 juli 1895, zie XI-H.

 

7   Wesley van Graafeiland is geboren Rochester op zondag 30 juli 1899, overleden Rochester op woensdag 26 december 1900, begraven Rochester op vrijdag 28 december 1900.

 

Residence: Weyl Street, Rochester, Monroe, New York, USA

 

 

8   Burton A. van Graafeiland is geboren New York (staat) op woensdag 19 februari 1902, zie XI-I.

 

9   Ruth M. van Graafeiland is geboren Rochester op zondag 11 oktober 1903, overleden Rochester op vrijdag 25 juli 1997, begraven Pittsford op maandag 28 juli 1997.

 

Residence: 1920 Rochester, Monroe, New York, USA  

Residence: 1939 Elmira, Chemung, New York, USA

Recidence 1940: Ward 1, Elmira, Elmira City, Chemung, New York, United States

 

 

10  Willard William van Graafeiland is geboren Rochester op zaterdag 1 juli 1905, overleden Rochester op dinsdag 10 mei 1994, begraven Pittsford op donderdag 13 oktober 1994 (White Haven memorial park).

Willard trouwt rond 1934 met Helen G. van Horne, dochter van Victor Cornelius van Horn en Gertrude J. Theall.  Helen is geboren op vrijdag 21 augustus 1908, overleden Rochester op maandag 15 maart 1999, begraven Pittsford op woensdag 17 maart 1999 (White Haven memorial park).

 

11  Ethel Marion van Graafeiland is geboren Rochester op vrijdag 27 december 1907, overleden Hilton op maandag 1 december 1975.

Ethel trouwt in 1926 met John Stanley Waldon.  John is geboren New York op zondag 5 juli 1903, overleden Hilton op zaterdag 17 oktober 1998.

 

12  Eloise M. van Graafeiland is geboren Rochester op dinsdag 1 juli 1913, overleden Hemlock op vrijdag 25 april 1980, begraven Pittsford (White Haven memorial park).

Eloise trouwt Rochester in 1935 met Leland O. Reynolds.  Leland is geboren op vrijdag 17 maart 1911, overleden Hemlock op maandag 16 februari 1981, begraven Pittsford (White Haven memorial park).

 

 

X-E  Frederick van Graafeiland, zoon van Marinus van Graafeiland (Morris) (IX-C) en Krina Schuling (Krina Liana Schulick), is geboren Rochester op donderdag 29 oktober 1868, overleden Rochester op zondag 1 april 1956, begraven Rochester op woensdag 4 april 1956.

 

Frederick woonde in 1940 in bij zijn zoon Evard Ward 17, Rochester, Rochester City, Monroe, New York, United States.

Residence: 1956 75 Hoff Street

 

Frederick trouwt rond 1893 met Mary Koerner.  Mary is geboren Rochester op donderdag 15 mei 1873, overleden Rochester op dinsdag 10 augustus 1926, begraven Rochester op vrijdag 13 augustus 1926.

 

Residence:  1926 Laser Street

 

 

Van Frederick en Mary zijn vier kinderen bekend:

 

1  Evert van Graafeiland (Evard) is geboren Rochester op zondag 21 januari 1894, zie XI-J.

 

2  Fred Cornelius van Graafeiland is geboren Rochester op zondag 27 oktober 1895, zie XI-K.

 

3  Herbert Louis van Graafeiland is geboren Rochester op donderdag 1 juli 1897, zie XI-L.

 

4  Mildred van Graafeiland is geboren Rochester op zondag 25 maart 1900, overleden Port Huron in mei 1981.

 

 

X-F  Marcelis van Graafeiland, zoon van Job van Graafeiland (IX-E) en Neeltje Laban, is geboren Nieuwerkerk (ze) op zaterdag 4 december 1852 , overleden Zonnemaire (ze) op donderdag 24 april 1919 .

Marcelis trouwt Zonnemaire (ze) op zaterdag 23 april 1881  met Anna van der Have, dochter van Dingenus van der Have en Lena Verton.  Anna is geboren Renesse (ze) op zondag 19 februari 1854 , overleden Zonnemaire (ze) op woensdag 12 december 1928 .

 

Adres: Blooisedijk A 107 te Zonnemaire.

 

Van Marcelis en Anna zijn tien kinderen bekend:

 

1   Job van Graafeiland, landarbeider, is geboren Zonnemaire (ze) op zondag 16 april 1882 , ongehuwd overleden Zonnemaire (ze) op vrijdag 29 mei 1964 .

 

Adres: Blooisedijk A 107 = vanaf 15-12-1960 Trambaan 17 te Zonnemaire.

 

 

2   Dingenus Adriaan van Graafeiland is geboren Zonnemaire (ze) op zondag 25 maart 1883 , overleden Zonnemaire (ze) op dinsdag 3 juli 1883 .

 

3   Neeltje van Graafeiland is geboren Zonnemaire (ze) op woensdag 23 april 1884 , ongehuwd overleden Zonnemaire (ze) op woensdag 10 december 1952 .

 

Zij bewoonde het ouderlijk huis.

 

 

4   Dingenus van Graafeiland, landarbeider, is geboren Zonnemaire (ze) op dinsdag 16 juni 1885 , ongehuwd overleden Zonnemaire (ze) op zondag 15 december 1968 .

 

Hij bewoonde het ouderlijk huis.

 

 

5   Leunis van Graafeiland is geboren Zonnemaire (ze) op zondag 12 december 1886 , overleden Zonnemaire (ze) op vrijdag 27 april 1906 .

 

6   Lena van Graafeiland is geboren Zonnemaire (ze) op donderdag 5 januari 1888 , overleden Zonnemaire (ze) op maandag 23 januari 1888 .

 

7   Lena van Graafeiland is geboren Zonnemaire (ze) op dinsdag 21 mei 1889 , overleden Zonnemaire (ze) op zondag 27 oktober 1889 .

 

8   Bastiaan van Graafeiland is geboren Zonnemaire (ze) op dinsdag 1 juli 1890 , overleden Zonnemaire (ze) op woensdag 17 september 1890 .

 

9   Leendert van Graafeiland is geboren Zonnemaire (ze) op donderdag 11 februari 1892 , overleden Zonnemaire (ze) op dinsdag 11 oktober 1892 .

 

10  Jacob Adriaan van Graafeiland is geboren Zonnemaire (ze) op dinsdag 6 november 1894 , ongehuwd overleden Noordgouwe (ze) op maandag 24 juni 1935 .

 

 

X-G Leunis van Graafeiland, zoon van Job van Graafeiland (IX-E) en Neeltje Laban, politieagent, is geboren Zonnemaire (ze) op vrijdag 16 juni 1854 , overleden Vlissingen op vrijdag 22 november 1935 , begraven Vlissingen (President Rooseveltlaan 766).

Leunis trouwt Breskens (ze) op donderdag 12 mei 1892  met Neeltje Elizabeth van de Heuvel, dochter van Jacobus van de Heuvel en Neeltje Dierx.  Neeltje is geboren Breskens (ze) op vrijdag 31 augustus 1866 , overleden Sint Laurens (ze) op dinsdag 5 november 1940 , begraven Vlissingen (President Rooseveltlaan 766).

 

Adres vanaf 1892: Marinestraat 6 te Vlissingen.

 

Van Leunis en Neeltje zijn zeven kinderen bekend:

 

1  Neeltje Elizabeth van Graafeiland is geboren Vlissingen op dinsdag 25 april 1893 , ongehuwd overleden Hilversum (nh) op zondag 20 april 1975 .

 

Adres: Marinestraat 6 te Vlissingen (het ouderlijk huis). Zij woonde vanaf 10-02-1944 bij haar zuster te Hilversum, Da Costalaan 17.

 

 

2  Jacobus van Graafeiland is geboren Vlissingen op zondag 19 augustus 1894 , zie XI-M.

 

3  Jobina van Graafeiland is geboren Vlissingen op donderdag 4 februari 1897 , overleden Vlissingen op dinsdag 14 mei 1912 .

 

4  Jan van Graafeiland, reiziger en belastingambtenaar, is geboren Vlissingen op zaterdag 9 juli 1898 , overleden Amsterdam op maandag 17 juli 1978 .

Jan trouwt Wolphaartsdijk (ze) op vrijdag 28 december 1951  met Catharina Houtekamer, dochter van Leendert Houtekamer en Adriana Maria Beenhakker.  Catharina is geboren Wolphaartsdijk (ze) op dinsdag 9 augustus 1921 , overleden Amsterdam op maandag 18 mei 1998 .

 

5  Adriaan van Graafeiland, hoofd ULO-school, is geboren Vlissingen op zaterdag 24 november 1900 , overleden Amsterdam op vrijdag 24 december 1982 .

Adriaan trouwt Hazerswoude (zh) op donderdag 25 oktober 1928  met Hendrika van der Bijl, dochter van Gerrit van der Bijl en Neeltje Kwakernaak.  Hendrika is geboren Koudekerk aan den Rijn (zh) op vrijdag 16 augustus 1901 , overleden Amsterdam op zaterdag 25 mei 1968 .

 

6  Elizabeth Maria van Graafeiland is geboren Vlissingen op zondag 14 september 1902 , overleden Vlissingen op woensdag 27 november 1974 .

Elizabeth trouwt Vlissingen op donderdag 30 april 1931  met Antonius Leendert van Dijk, zoon van Marinus Cornelia van Dijk en Jacoba Francina Harte.  Antonius, stuurman en kapitein PSD, is geboren Vlissingen op donderdag 31 oktober 1901 , overleden Vlissingen op zondag 12 juli 1964 .

 

7  Cornelia Francina Helena van Graafeiland is geboren Vlissingen op maandag 28 januari 1907 , overleden Hilversum (nh) op vrijdag 30 april 1993 , begraven Hilversum (nh) (Hilversum noorder).

Cornelia trouwt Vlissingen op donderdag 26 maart 1931  met Jan Gerrit de Kiviet, zoon van Janus de Kiviet en Geertruida Brinkman.  Jan, scheepswerktuigkundige, is geboren Culemborg op maandag 10 december 1906 , overleden Hilversum (nh) op zondag 10 oktober 1971 , begraven Hilversum (nh) (Hilversum noorder).

 

 

X-H  Jakob van Graafeiland, zoon van Job van Graafeiland (IX-E) en Neeltje Laban, landarbeider, is geboren Bommenede (ze) op donderdag 27 januari 1859 , overleden Serooskerke (W) op maandag 28 september 1942 .

Jakob trouwt Kerkwerve (ze) op zaterdag 8 november 1884  met Jannetje van Strien, dochter van Willem van Strien en Tona de Voogt.  Jannetje is geboren Kerkwerve (ze) op woensdag 28 oktober 1863 , overleden Noordwelle (ze) op woensdag 28 september 1955 .

 

Zij verhuisden op 20-04-1888 van Kerkwerve naar Duivendijke, op 01-05-1895 naar Ellemeet en op 01-05-1898 naar Serooskerke, A 21.

 

Van Jakob en Jannetje zijn zeven kinderen bekend:

 

1  Neeltje van Graafeiland is geboren Kerkwerve (ze) op woensdag 4 maart 1885 , overleden Haamstede (ze) op dinsdag 26 januari 1965 .

Neeltje trouwt Serooskerke (W) op vrijdag 26 april 1907  met Cornelis Polderman, natuurlijke zoon van Anna Polderman.  Cornelis, landarbeider, is geboren Zonnemaire (ze) op woensdag 12 november 1884 , overleden Haamstede (ze) op dinsdag 22 september 1970 .

 

2  Tona van Graafeiland is geboren Kerkwerve (ze) op donderdag 27 januari 1887 , overleden Haamstede (ze) op dinsdag 10 oktober 1989 .

Tona trouwt Noordwelle (ze) op zaterdag 31 juli 1909  met Kornelis Kosten, zoon van Marinus Kosten en Elizabeth Verton.  Kornelis, landbouwersknecht, is geboren Noordwelle (ze) op zaterdag 11 april 1885 , overleden Noordwelle (ze) op maandag 14 oktober 1963 .

 

3  Jobina van Graafeiland is geboren Duivendijke (ze) op zondag 7 april 1889 , overleden Zierikzee op zondag 10 september 1972 .

Jobina trouwt Ellemeet (ze) op vrijdag 13 september 1912  met Jacob Marinus Bezuijen, zoon van Paulus Bezuijen en Adriaantje Jonker.  Jacob, vlasser, is geboren Ellemeet (ze) op dinsdag 31 maart 1885 , overleden Ellemeet (ze) op zaterdag 14 december 1918 .

 

4  Willem Jan van Graafeiland is geboren Duivendijke (ze) op zaterdag 11 april 1891 , zie XI-N.

 

5  Marcelis Adriaan van Graafeiland is geboren Duivendijke (ze) op zaterdag 12 augustus 1893 , zie XI-O.

 

6  Johanna Cornelia van Graafeiland is geboren Ellemeet (ze) op vrijdag 25 februari 1898 , overleden 's-Gravenhage op maandag 14 april 1975 .

Johanna trouwt Serooskerke (W) op vrijdag 1 november 1918  met Pieter Verboom, zoon van Dirk Verboom en Pieternella Zorge.  Pieter, groentekoopman, is geboren Serooskerke (W) op dinsdag 30 maart 1897 , overleden 's-Gravenhage op vrijdag 15 maart 1968 .

 

7  Cornelia Fransina van Graafeiland is geboren Serooskerke (W) op woensdag 1 december 1909 , overleden Burgh op woensdag 8 november 1995 .

Cornelia trouwt Serooskerke (W) op vrijdag 12 februari 1932  met Jakobus van 't Hoff, zoon van Jakob van 't Hoff en Jozina van der Maas.  Jakobus, hoefsmid, is geboren Oosterland (ze) op donderdag 7 mei 1908 , overleden Zierikzee op donderdag 12 mei 1966 .

 

 

X-I  Adriaan van Graafeiland, zoon van Job van Graafeiland (IX-E) en Neeltje Laban, portier Holland Amerika Lijn en bierhandelaar, is geboren Zonnemaire (ze) op vrijdag 22 januari 1875 , overleden Rotterdam op vrijdag 16 juni 1961 .

Adriaan trouwt Zierikzee op woensdag 5 februari 1902  met Cornelia Hage, dochter van Jacob Hage en Anna van Houten.  Cornelia is geboren Zierikzee rond maandag 22 maart 1880 , overleden Rotterdam op maandag 27 januari 1958 .

 

Adres 1937: Burg. Hoffmanplein 7b te Rotterdam.

 

Van Adriaan en Cornelia zijn zeven kinderen bekend:

 

1  Neeltje Anna van Graafeiland is geboren Zierikzee op zaterdag 28 juni 1902 , overleden Zierikzee op donderdag 17 september 1903 .

 

2  Jacob Adriaan van Graafeiland, adjunct-commies Rijksbelastingen, is geboren Zierikzee op vrijdag 22 juli 1904 , overleden Breda (nb) op woensdag 13 juni 1962 .

Jacob trouwt Rotterdam op woensdag 20 februari 1929  met Pieternella van Burg, dochter van Jan van Burg en Elizabeth van der Maas.  Pieternella is geboren Zierikzee op donderdag 1 oktober 1903 , overleden Breda (nb) op zondag 24 februari 1974 .

 

3  Marcelis Cornelis van Graafeiland is geboren Zierikzee op vrijdag 30 juni 1905 .

Marcelis trouwt Rotterdam op woensdag 9 maart 1932  met Engeliena Wezel.

 

4  Leendert Leunis van Graafeiland is geboren Rotterdam op donderdag 1 oktober 1908 , overleden Rotterdam op woensdag 31 juli 1912 .

 

5  Job Jan van Graafeiland is geboren Rotterdam op donderdag 24 augustus 1911 , overleden Rotterdam op vrijdag 26 januari 1912 .

 

6  Leendert Job van Graafeiland, chauffeur en expeditieknecht, is geboren Rotterdam op vrijdag 24 januari 1913 , overleden Barendrecht op donderdag 14 februari 1991 .

Leendert trouwt Rotterdam op woensdag 4 oktober 1939  met Neeltje Magdalena Groeneveld.  Neeltje is geboren Willemstad (nb) op woensdag 17 augustus 1910 .

 

7  N.N.

 

 

X-J  Marcelis van Graafeiland (Marcellus), zoon van Nehemia van Graafeiland (IX-F) en Huiberijna Heule, is geboren Nieuwerkerk (ze) op maandag 26 november 1866 , overleden in 1943, begraven Grand Rapids op woensdag 8 september 1943 (Greenwood cemetery).

 

Familysearch.org, "Michigan, Marriages, 1868-1925"

Name: Marcelus Van Graafeiland

Age: 31 years

Birthplace: Netherlands

Spouse's Name: Maria Neele

Spouse's Age: 21 years

Spouse's Birthplace: Netherlands

Event Date: 30 Mar 1899

Event Place: Grand Rapids, Kent, Michigan

Father's Name: Nehemia Van Graafeiland

Mother's Name: Ubrina Henle

Spouse's Father's Name: Danker Neele

Spouse's Mother's Name: Netje Eerland

 

1900 US Census - Grand Rapids, Kent, MI, USA (ancestry.com)

Maseles Grafeiland 33

Mary Grafeiland 21

 

1910 US Census - Grand Rapids, Kent, MI, USA (ancestry.com)

Marseilriss Graafieland 43

Mary Graafieland 31 (6 children, 4 living)

Martin Graafieland 7

Daniel Graafieland 6

Rena Graafieland 5

John Graafieland 3

 

1920 US Census - Grand Rapids, Kent, MI, USA (ancestry.com)

Marcellus Van Graafaland 53

Mary Van Graafaland 41

Martin Van Graafaland 17

Daniel Van Graafaland 15

Rena Van Graafaland 14

John Van Graafaland 13

Jennett Van Graafaland 8

Cornielous Van Graafaland 7

Frank Van Graafaland 4 [4 4/12]

 

1930 US Census - Grand Rapids, Kent, MI, USA (ancestry.com)

Marcello Van Graaferland 63

Mary Van Graaferland 51

Martin Van Graaferland 27

Daniel Van Graaferland 25

Rena Van Graaferland 25

John Van Graaferland 23

Cornelius Van Graaferland 18

Frank Van Graaferland 14

 

Marcelis trouwt Grand Rapids op donderdag 30 maart 1899 met Maria Neele (Mary), dochter van Danker Neele en Jannetje Eerland (Netje).  Maria is geboren Stavenisse (ze) op donderdag 3 oktober 1878, overleden Grand Rapids op zaterdag 14 juli 1945.

 

familysearch.org; "Michigan, Death Certificates, 1921-1952"

Name: Mary Van Graafeiland

Event Type: Death

Event Date: 14 Jul 1945

Event Place: Grand Rapids,Kent,MI

Marital Status: Widowed

Birth Date: 03 Oct 1878

Birthplace: Netherlands

Father's Name: Daniel Neele

Mother's Name: Adrianne Eerland

GS Film number: 1972829

Digital Folder Number: 005237794

Image Number: 00283

 

 

Van Marcelis en Maria zijn negen kinderen bekend:

 

1  John van Graafeiland is geboren Grand Rapids op zaterdag 29 december 1900, overleden Grand Rapids op maandag 16 september 1901, begraven Grand Rapids (Greenwood cemetery).

 

2  Martin van Graafeiland is geboren Michigan op zaterdag 7 juni 1902, overleden Grand Rapids op maandag 3 februari 1947, begraven Grand Rapids (Greenwood cemetery).

 

Familysearch.org

"Michigan, Death Certificates, 1921-1952"

Name: Martin Van Graafeiland

Event Type: Death

Event Date: 03 Feb 1947

Event Place: Grand Rapids, Kent, MI

Age: 44

Marital Status: Single

Birth Date: 07 Jun 1902

Birthplace: Michigan

Father's Name: Marcelus Van Graafeiland

Mother's Name: Mary Neele

GS Film number: 1972829

Digital Folder Number: 005237794

Image Number: 03186

 

 

3  Daniel van Graafeiland is geboren in 1904, overleden in 1985, begraven Grand Rapids (Washington Park Memorial Gardens).

 

4  Rena van Graafeiland is geboren Michigan op woensdag 22 februari 1905, overleden Grand Rapids op zaterdag 3 mei 1952, begraven Grand Rapids (Greenwood cemetery).

 

Familysearch.org

"Michigan, Death Certificates, 1921-1952"

Name: Rena Van Graafeiland

Event Type: Death

Event Date: 03 May 1952

Event Place: Grand Rapids, Kent, MI

Gender: Female

Age: 47

Marital Status: Single

Birth Date: 22 Feb 1905

Birthplace: Michigan

Father's Name: Martin Van Graafeiland

Mother's Name: Mary Neele

GS Film number: 1972833

Digital Folder Number: 005237798

Image Number: 01385

 

 

5  Jennette van Graafeiland is geboren Grand Rapids op donderdag 23 februari 1911 , overleden Grand Rapids op woensdag 7 november 1923 , begraven Grand Rapids (Greenwood cemetery).

 

Familysearch.org

"Michigan, Death Certificates, 1921-1952"

Name: Jennette Van Graafeiland

Event Type: Death

Event Date: 07 Nov 1923

Event Place: Grand Rapids, Kent, MI

Gender: Female

Age: 12

Marital Status: Single

Birth Date: 23 Feb 1911

Birthplace: Grand Rapids

Father's Name: Marcellus Graafeiland

Mother's Name: Mary Neele

GS Film number: 1972817

Digital Folder Number: 005237782

Image Number: 02628

 

 

6  Cornelius van Graafeiland is geboren in 1912, overleden op zaterdag 20 oktober 1990, begraven Grand Rapids (Grand Rapids Veterans Home Cemetery).

 

Hij was PFC in United States Army Air Corps-World War II.

 

 

7  Frank van Graafeiland is geboren op woensdag 5 februari 1913, overleden Grand Rapids op dinsdag 1 juli 1913, begraven Grand Rapids (Greenwood cemetery).

 

8  Frank van Graafeiland is geboren Grand Rapids op maandag 9 augustus 1915, overleden Grand Rapids op vrijdag 24 februari 1950, begraven Grand Rapids (Greenwood cemetery).

 

Familysearch.org

"Michigan, Death Certificates, 1921-1952"

Name: Frank Van Graafeiland

Event Type: Death

Event Date: 24 Feb 1950

Event Place: Grand Rapids, Kent, MI

Age: 34

Marital Status: Single

Birth Date: 09 Aug 1915

Birthplace: Grand Rapids, Michigan

Father's Name: Martin Van Graafeiland

Mother's Name: Mary Neele

GS Film number: 1972831

Digital Folder Number: 005237796

Image Number: 02131

 

 

9  Clarence van Graafeiland is geboren Grand Rapids op zondag 23 juli 1916, overleden Grand Rapids op maandag 25 december 1916.

 

 

X-K  Jacob Marinus van Graafeiland, zoon van Jacob Marinus van Graafeiland (IX-G) en Petronella Beck, koopman in groente, is geboren 's-Gravenhage op donderdag 23 maart 1876 , overleden 's-Gravenhage op vrijdag 15 april 1949 , begraven 's-Gravenhage op dinsdag 19 april 1949 .

Jacob trouwt 's-Gravenhage op woensdag 26 mei 1897  (1) met Dina Hendrika Tesink, dochter van Bernardus Tesink en Aaltjen Derksen.  Dina is geboren Zutphen op woensdag 10 mei 1871 , overleden 's-Gravenhage op zondag 31 mei 1925 .

 

Adres vanaf 21-10-1937: Stortenbekerstraat 129a te Den Haag. Zij woonde vanaf 25-01-1952 te Bergen op Zoom, St Catharinaplein 25.

 

Van Jacob en Dina zijn vijf kinderen bekend:

 

1  Jacob Marinus van Graafeiland is geboren 's-Gravenhage op woensdag 9 maart 1898 , zie XI-P.

 

2  Alida Johanna van Graafeiland is geboren 's-Gravenhage op maandag 22 mei 1899 , ongehuwd overleden 's-Gravenhage op maandag 26 oktober 1981 .

 

3  Bernardus van Graafeiland, groentehandelaar en vakwerkman PTD, is geboren 's-Gravenhage op dinsdag 22 juli 1902 , overleden Amsterdam op zondag 4 april 1982 .

Bernardus trouwt 's-Gravenhage op woensdag 17 februari 1926  met Alida Verweij, dochter van Pieter Verweij en Grietje van Es.  Alida is geboren Reeuwijk (zh) op zondag 14 juli 1901 , overleden Amstelveen op donderdag 21 mei 1987 .

 

4  Pieter van Graafeiland is geboren 's-Gravenhage op dinsdag 11 april 1905 , overleden 's-Gravenhage op donderdag 29 oktober 1908 .

 

5  Pieter van Graafeiland, postbode, is geboren Loosduinen (zh) op maandag 10 oktober 1910 , overleden 's-Gravenhage op woensdag 6 september 1961 .

Pieter was sinds woensdag 19 december 1934 gehuwd met N.N.

 

Jacob trouwt 's-Gravenhage op woensdag 20 februari 1946  (2) met Johanna Maria Suijkerbuijk, dochter van Jacobus Suijkerbuijk en Dijmphna Teunis.  Johanna is geboren Bergen op Zoom op dinsdag 27 oktober 1874 , overleden Etten-Leur (nb) op vrijdag 6 juni 1952 .

Johanna was eerder gehuwd (1) met Florus van der Steen.

 

 

X-L  Cornelis van Graafeiland, zoon van Jozef van Graafeiland (Joseph) (IX-H) en Johanna van Berkhout (Berkhoudt), smid en koetsier, is geboren Zierikzee op zaterdag 1 augustus 1874 , overleden Oegstgeest (zh) op woensdag 23 december 1914 .

Cornelis trouwt 's-Gravenhage op woensdag 28 maart 1900  met Lemkje Idema, dochter van Pieter Idema en Cornelia de Vries.  Lemkje is geboren Leeuwarden (fr) op maandag 13 juli 1874 , overleden 's-Gravenhage op donderdag 6 november 1947 , begraven 's-Gravenhage op maandag 10 november 1947 .

 

Adres vanaf 22-10-1937: Denneweg 6 te Den Haag.

 

Van Cornelis en Lemkje zijn vijf kinderen bekend:

 

1  Jozef van Graafeiland is geboren 's-Gravenhage op vrijdag 10 augustus 1900 , zie XI-Q.

 

2  Johanna van Graafeiland is geboren 's-Gravenhage op vrijdag 14 februari 1902 , overleden Soerabaya (in) op woensdag 6 augustus 1941 .

Johanna was sinds woensdag 7 augustus 1929 gehuwd met N.N.

 

3  Pieter van Graafeiland is geboren 's-Gravenhage op woensdag 16 december 1903 , overleden 's-Gravenhage op vrijdag 7 juni 1907.

 

4  Cornelia van Graafeiland is geboren 's-Gravenhage op donderdag 15 oktober 1908 , overleden 's-Gravenhage op vrijdag 11 mei 1917 .

 

5  Pieternella van Graafeiland, verkoopster en filiaalhoudster, is geboren 's-Gravenhage op vrijdag 25 augustus 1911 , overleden 's-Gravenhage op donderdag 12 maart 1998 .

Pieternella trouwt Djakarta (in) op dinsdag 22 juni 1948  met Frederik Willem van der Spek, zoon van Hendrik van der Spek en Frederika Willemina Kottkamp.  Frederik, administrateur en staflid landbouwsyndicaat, is geboren Deventer (ov) op woensdag 26 oktober 1898 , overleden 's-Gravenhage op zaterdag 25 maart 1961 .

Frederik was eerder gehuwd (1) met Hester van Santen.

 

 

X-M Johannes Jacobus van Graafeiland, zoon van Jozef van Graafeiland (Joseph) (IX-H) en Johanna van Berkhout (Berkhoudt), vuurstoker, kunstdraaier, portier en garageknecht, is geboren Zierikzee op dinsdag 7 november 1876 , overleden 's-Gravenhage op zondag 24 april 1960 .

Johannes trouwt 's-Gravenhage op woensdag 31 oktober 1900  met Wilhelmina Alexandrina Maria Hofland, dochter van Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk Hofland en Adriana Maria Alexandrina Niks.  Wilhelmina is geboren 's-Gravenhage op woensdag 1 mei 1878 , overleden 's-Gravenhage op maandag 14 januari 1957 .

 

Van Johannes en Wilhelmina zijn acht kinderen bekend:

 

1  Adriana Maria Alexandria van Graafeiland is geboren 's-Gravenhage op zaterdag 6 april 1901 , overleden Rijswijk (zh) op zaterdag 23 januari 1993 .

Adriana trouwt 's-Gravenhage op zaterdag 29 september 1923  met Hermanus Cornelis van Velzen, zoon van Cornelis Hendrikus van Velzen en Magdalena van den Bos.  Hermanus, treinmachinist Nederlandse Spoorwegen, is geboren Delft op zaterdag 26 januari 1901 , overleden 's-Gravenhage op zondag 17 februari 1974 .

 

2  Johanna van Graafeiland is geboren 's-Gravenhage op woensdag 3 september 1902 , overleden Rotterdam op dinsdag 16 januari 1996 .

Johanna trouwt 's-Gravenhage op woensdag 16 mei 1928  met Hendrik de Zeeuw, zoon van Cornelis de Zeeuw en Johanna Cornelia de Bruijn.  Hendrik, verpakker, is geboren 's-Gravenhage op maandag 25 april 1898 , overleden Rotterdam op zaterdag 17 augustus 1974 .

 

3  Willem van Graafeiland, lakspuiter, is geboren 's-Gravenhage op zaterdag 14 oktober 1905 , overleden Voorburg (zh) op dinsdag 24 november 1987 .

 

Ik doe onderzoek naar de geschiedenis van de Haagsche Krachtsportvereniging Hercules in Den Haag (opgericht op 1 nov. 1900 en reeds lang ter ziele)/ Hier is nauwelijk iets van bekend,maar ik bezit wat foto's en familiestukken van die vereniging. Omdat er nauwelijks iets van bekend is begin ik langzaam aan wat zicht te krijgen op een aantal leden.

Eén van de leden was W. van Graafeiland. Hij wordt in de kranten (het Vaderland) uit de jaren '20 - '30 met regelmaat als lid van hercules genoemd als prijswinnaar gewichtheffen.

Enig idee of er een verband kan zijn??? (Ed Boers op 1 april via e-mail)

 

Willem trouwt Rotterdam op woensdag 19 december 1934  met Neeltje Berreboom, dochter van David Berreboom en Anne Marie de Ruijter.  Neeltje is geboren Rotterdam op woensdag 19 augustus 1908.

 

4  Johannes Jacobus van Graafeiland, chauffeur, los werkman en fabrieksarbeider, is geboren 's-Gravenhage op donderdag 18 april 1907 , overleden Rijswijk (zh) op dinsdag 2 mei 1989 .

Johannes trouwt 's-Gravenhage op woensdag 20 september 1939  met Maria Johanna de Ridder, dochter van Petrus de Ridder en Cornelia Wilhelmina van der Spek.  Maria is geboren Sassenheim (zh) op woensdag 17 april 1912 , overleden Voorburg (zh) op maandag 11 april 1988 .

 

5  Joseph van Graafeiland, radiomonteur en huisschilder, is geboren 's-Gravenhage op zondag 30 mei 1909 , overleden 's-Gravenhage op woensdag 20 mei 1981 .

Joseph trouwt 's-Gravenhage op woensdag 24 augustus 1932  met Adriana Theodora Hoogeweij.  Adriana is geboren Rotterdam op maandag 27 november 1911 .

 

6  Wilhelmina Alexandrina van Graafeiland is geboren 's-Gravenhage op donderdag 23 november 1911 , overleden 's-Gravenhage op woensdag 5 juni 1985 .

Wilhelmina trouwt 's-Gravenhage op woensdag 5 mei 1937  met Johannes Leonardus Thomas Abramsen, zoon van Abram Abramsen en Antonia Margaretha Gouw.  Johannes is geboren Leiden (zh) op zaterdag 20 februari 1909 , overleden 's-Gravenhage op dinsdag 10 juni 1997 .

 

7  N.N.

 

8  N.N.

 

 

X-N Arie van Graafeiland, zoon van Jozef van Graafeiland (Joseph) (IX-H) en Johanna van Berkhout (Berkhoudt), tramconducteur en trambestuurder, is geboren 's-Gravenhage op maandag 24 maart 1884 , overleden 's-Gravenhage op zondag 31 december 1972 .

Arie trouwt 's-Gravenhage op vrijdag 13 december 1907  met Anna Catharina van der Burgt, dochter van Willem van der Burgt en Lijsje Oosterom.  Anna is geboren Bodegraven (zh) op maandag 14 juli 1884 , overleden 's-Gravenhage op donderdag 24 december 1964 .

 

Adres vanaf 30-06-1936: Bothastraat 66 te Den Haag. Vanaf 28-04-1960: Soestdijksekade 772.

 

Van Arie en Anna zijn dertien kinderen bekend:

 

1   Arie van Graafeiland, conducteur en bestuurder HTM, is geboren 's-Gravenhage op vrijdag 30 oktober 1908 , overleden 's-Gravenhage op donderdag 17 april 1986 .

Arie trouwt 's-Gravenhage op woensdag 28 september 1932  (1) met Catharina Bruggeling, dochter van Maarten Bruggeling en Maartje Boers.  Catharina is geboren 's-Gravenhage op dinsdag 20 november 1906 , overleden 's-Gravenhage op zondag 22 juli 1934 .

Arie trouwt 's-Gravenhage op woensdag 19 augustus 1936  (2) met Johanna Elisabeth Woortman.  Johanna is geboren Amsterdam op zaterdag 21 september 1912 .

 

2   Johanna van Graafeiland is geboren 's-Gravenhage op dinsdag 4 januari 1910 .

 

3   Cornelis van Graafeiland, rijwielhersteller, machinebankwerker en onderhoudsmonteur, is geboren 's-Gravenhage op woensdag 21 december 1910 , overleden 's-Gravenhage op zondag 15 februari 1981 .

Cornelis was sinds woensdag 10 november 1937 gehuwd met N.N.

 

4   N.N.

 

5   N.N.

 

6   N.N.

 

7   Jacobus van Graafeiland is geboren 's-Gravenhage op zondag 19 augustus 1917 , overleden 's-Gravenhage op zaterdag 23 november 1918 .

 

8   N.N.

 

9   N.N.

 

10  N.N.

 

11  Jacoba van Graafeiland is geboren 's-Gravenhage op dinsdag 11 november 1924 , overleden 's-Gravenhage op maandag 11 oktober 1993, gecremeerd 's-Gravenhage op vrijdag 15 oktober 1993 13.30 (Ockenburg).

Jacoba trouwt op woensdag 21 november 1945  met F.M. van Erkel.  F is overleden na maandag 11 oktober 1993.

 

12  N.N.

 

13  N.N.

 

 

X-O Joseph Marinus van Graafeiland, zoon van Jozef van Graafeiland (Joseph) (IX-H) en Johanna van Berkhout (Berkhoudt), zandverkoper en grondwerker, is geboren 's-Gravenhage op donderdag 23 juli 1891 , overleden 's-Gravenhage op vrijdag 1 mei 1953 .

Joseph trouwt 's-Gravenhage op woensdag 26 september 1923  met Margaretha Johanna Maria Putters, dochter van Johannes Christianus Eduardus Putters en Clazina de Gruijter.  Margaretha is geboren Rijswijk (zh) op zondag 8 december 1889 , overleden 's-Gravenhage op zaterdag 15 april 1972 .

Margaretha was eerder gehuwd (1) met Bernardus Lambertus Doove.

 

Adres vanaf 29-06-1938: Torenstraat 65 te Den Haag. Vanaf 06-09-1951: Zorgvlietstraat 74. Vanaf 28-04-1961: Veenkade 142.

 

Van Joseph en Margaretha zijn twee kinderen bekend:

 

1  Joseph Marinus van Graafeiland (Joop) is geboren rond 1925 (Hij was op 6 april jarig), zie XI-R.

 

2  Christiaan Cornelis van Graafeiland is geboren 's-Gravenhage op woensdag 28 januari 1931, zie XI-S.

 

 

X-P  Johannes Hendrik Cornelis van Graafeijland, zoon van Johannis van Graafeijland (IX-I) en Catharina Klazina de Bruijn, zandschipper en arbeider Gemeentewerken, is geboren 's-Gravenhage op dinsdag 27 november 1883 , overleden 's-Gravenhage op dinsdag 30 januari 1962 .

Johannes trouwt 's-Gravenhage op woensdag 31 januari 1906  met Johanna Geertruida Pieters, dochter van Willem Reinier Pieters en Cornelia Catharina van Breemen.  Johanna is geboren 's-Gravenhage op zaterdag 15 oktober 1881 , overleden 's-Gravenhage op maandag 26 mei 1947 .

 

Adres 1947: Deimanstraat 216 te Den Haag; vanaf 26-04-1948: P. Paaltjensstraat 60.

 

Van Johannes en Johanna zijn negen kinderen bekend:

 

1  Johanna Geertruida van Graafeijland is geboren Leiden (zh) op maandag 24 maart 1902 (geboren als Pieters) , overleden 's-Gravenhage op maandag 17 juli 1978 .

Johanna trouwt 's-Gravenhage op woensdag 11 december 1929  met Gerrit Bikker, zoon van Dirk Bikker en Stijntje de Jong.  Gerrit, vleeshouwer, grondwerker en timmerman, is geboren Waddinxveen (zh) op woensdag 10 oktober 1900 , overleden 's-Gravenhage op maandag 24 november 1980 .

 

2  Johannes Hendrik Nelis van Graafeijland is geboren Leiden (zh) op woensdag 4 januari 1905 (geboren als Pieters) , zie XI-T.

 

3  Catharina Klazina van Graafeijland (Toos) is geboren 's-Gravenhage op donderdag 23 augustus 1906 , overleden 's-Gravenhage op woensdag 2 december 1992 .

Catharina trouwt 's-Gravenhage op woensdag 27 september 1933  met Dirk Hendricus Nelemaat, zoon van Paulus Nelemaat en Alida Andel.  Dirk, machinebankwerker, is geboren 's-Gravenhage op zaterdag 10 oktober 1908 , overleden Voorburg (zh) op zaterdag 19 februari 1983 .

 

4  Willem Reinier van Graafeijland is geboren 's-Gravenhage op dinsdag 10 november 1908 , zie XI-U.

 

5  Maria Margaretha Wilhelmina van Graafeijland is geboren 's-Gravenhage op zaterdag 29 oktober 1910 , overleden 's-Gravenhage op zondag 30 november 1913 .

 

6  Margaretha Wilhelmina van Graafeijland is geboren 's-Gravenhage op zaterdag 11 januari 1913 , overleden Zoetermeer (zh) op zondag 20 oktober 2002 , gecremeerd Rijswijk (zh) op vrijdag 25 oktober 2002 .

Margaretha trouwt op woensdag 29 september 1937  (1) met Willem van de Kooij.  Willem is geboren 's-Gravenhage op dinsdag 24 februari 1914, overleden Noorwegen op dinsdag 12 december 1944 (in de Noord Noorweegse wateren).

Margaretha trouwt op woensdag 25 augustus 1948 (2) met Willem Galjaard.  Willem is geboren 's-Gravenhage op woensdag 14 juli 1909, overleden Zoetermeer (zh) op zaterdag 17 juli 1993.

 

7  N.N.

 

8  N.N.

 

9  N.N.

 

 

X-Q Gerrit van Graafeijland, zoon van Marinus van Graafeijland (IX-J) en Anna Catharina Diderika Buijtendorp, chef Gemeentewerken, smid en technicus, is geboren 's-Gravenhage op donderdag 19 november 1896 , overleden Nijmegen (gd) op vrijdag 27 augustus 1971 , gecremeerd Dieren (gd) op dinsdag 31 augustus 1971 .

Gerrit trouwt Nijmegen (gd) op vrijdag 14 september 1923  met Petronella van den Anker, dochter van Lambertus van den Anker en Janna Antonia Beenen.  Petronella is geboren Duisburg (du) op vrijdag 12 januari 1900 , overleden Nijmegen (gd) op zaterdag 9 oktober 1982 , gecremeerd Arnhem op donderdag 14 oktober 1982 .

 

Adres 1947: Niersstraat 43 te Nijmegen.

 

Van Gerrit en Petronella zijn drie kinderen bekend:

 

1  N.N.

 

2  Gerrit van Graafeijland is geboren Nijmegen (gd) op zondag 8 mei 1927 , zie XI-V.

 

3  N.N.

 

 

X-R  Johannis van Graafeiland, zoon van Jacob van Graafeiland (IX-K) en Elisabeth van der Maas, landbouwer op de hofstede Ruimzicht te Nieuwerkerk, is geboren Nieuwerkerk (ze) op woensdag 14 september 1864 , overleden Vlissingen op donderdag 26 november 1953 , begraven Zierikzee.

Johannis trouwt Nieuwerkerk (ze) op woensdag 6 mei 1896  met Jacoba Marina Capelle, dochter van Willem Capelle en Neeltje Broeksmit.  Jacoba is geboren Nieuwerkerk (ze) op vrijdag 14 juli 1871 , overleden Zierikzee op donderdag 21 juni 1934 .

 

Zij verhuisden op 19-12-1908 vanuit Nieuwerkerk naar Nieuwe Tonge. Vanaf 08-07-1911 woonden zij te Zierikzee, Nieuwe Haven D 43 (later no. 93). Hij verhuisde op 07-05-1947 naar Vlissingen. Zij behoorden tot de Gereformeerde Kerken.

 

Van Johannis en Jacoba zijn drie kinderen bekend:

 

1  Elisabeth Jacoba van Graafeiland is geboren Nieuwerkerk (ze) op dinsdag 29 juni 1897 , overleden Vlissingen op dinsdag 6 oktober 1987 .

Elisabeth trouwt Zierikzee op dinsdag 21 februari 1928  met Arie Huibrecht van der Giessen, zoon van Willem van der Giessen en Adriaantje de Koning.  Arie, landbouwer, magazijnmeester en filiaalhouder, is geboren Hendrik Ido Ambacht (zh) op vrijdag 5 november 1897 , overleden Vlissingen op woensdag 16 juli 1986 .

 

2  Neeltje Willemina van Graafeiland, secretaresse, is geboren Nieuwerkerk (ze) op zondag 26 maart 1899 , ongehuwd overleden Zierikzee op woensdag 22 januari 1947 .

 

3  Jacoba Elizabeth van Graafeiland is geboren Nieuwerkerk (ze) op donderdag 10 maart 1904 , overleden Vlissingen op zaterdag 14 februari 1976 .

Jacoba trouwt Vlissingen op dinsdag 13 mei 1930  (1) met Herman Ferdinand Goetheer, zoon van Joos Goetheer en Maria Aaltje Elisabeth Rekkers.  Herman, handelaar in levensmiddelen, annex slijterij, is geboren Vlissingen op zaterdag 9 juli 1898 , overleden Vlissingen op zaterdag 27 december 1958 .

Jacoba trouwt Vlissingen op donderdag 5 mei 1966  (2) met Jacob Saas, zoon van Franciscus Wilhelmus Saas en Cornelia Pieternella van der Hoek.  Jacob, boekhouder en rijksambtenaar, is geboren Amsterdam op maandag 28 januari 1895 , overleden Vlissingen op zaterdag 19 januari 1980 .

Jacob was eerder gehuwd (1) met Maria Velthuijzen.

 

 

X-S  Kornelis van Graafeiland (Cornelius), zoon van Leendert van Graafeiland (Leonard) (IX-L) en Janna van der Maas (Jennie), is geboren Oosterland (ze) op zaterdag 3 april 1875, overleden Grand Rapids op zaterdag 21 april 1934 , begraven Grand Rapids op dinsdag 24 april 1934 (Fulton Street Cemetery).

Kornelis trouwt Grand Rapids op dinsdag 20 oktober 1896 (1) met Ella Closterhouse, dochter van Ralph Closterhouse en Dena Miller.  Ella is geboren Kent County in 1872, overleden in 1916, begraven Grand Rapids (Fulton Street Cemetery).

 

Waarschijnlijk heet de familie Kloosterhuis.

 

 

Van Kornelis en Ella zijn twee kinderen bekend:

 

1  Leonard van Graefeiland is geboren op maandag 19 april 1897, overleden Lawrence op dinsdag 6 september 1898, begraven Grand Rapids (Fulton Street Cemetery).

 

2  Dena M. Graafeiland is geboren Michigan rond 1900.

Dena trouwt Grand Rapids op dinsdag 21 maart 1922 met Otto Ambs, zoon van August Ambs en Emilie Schmidlin.  Otto is geboren Duitsland rond 1899.

 

Kornelis trouwt Grand Rapids op woensdag 19 september 1917 (2) met Elizabeth Tolk (Lizzie), dochter van Stephen Tolk en Grietje N.N..  Elizabeth is geboren Nederland op zaterdag 27 juli 1878, overleden Michigan in maart 1968.

 

Name:   Elizabeth Graafeiland

SSN:      377-30-2975

Last Residence: 49503  Grand Rapids, Kent, Michigan, United States of America

Born:     27 Jul 1878

Died:     Mar 1968

State (Year) SSN issued:       Michigan (Before 1951)

 

 

 

X-T  Jacob van Graafeiland, zoon van Leendert van Graafeiland (Leonard) (IX-L) en Janna van der Maas (Jennie), is geboren Oosterland (ze) op maandag 17 juni 1878, overleden in 1913, begraven Grand Rapids (Fulton Street Cemetery).

Jacob trouwt Grand Rapids op donderdag 27 juni 1901 met Lucy van Koevering, dochter van Sevris van Koevering en Annie de Jong.  Lucy is geboren Nederland rond 1878, overleden op vrijdag 16 december 1955, begraven Grand Rapids rond vrijdag 16 december 1955 (Fulton Street Cemetery).

 

Van Jacob en Lucy is een kind bekend:

 

1  Jessie C. van Graafeiland is geboren Grand Rapids op donderdag 1 januari 1903 .

 

 

 

 

Generatie XI

(van 1875 tot heden)

 

 

XI-A  Rudolph Morris van Graafeiland, zoon van Rudolf van Graafeiland (Rudolph) (X-C) en Rose Ann Marie Sander, engineer, is geboren Monroe in maart 1875 , overleden Rochester op zaterdag 9 juli 1955, begraven Rochester op woensdag 13 juli 1955.

 

Collection Title:Civil War Pensions

State:New York

Arm Of Service:Infantry

Regiment:202

Company:C

Name:Van Graafeiland, Rudolph M.

Rank:[BLANK]

Date:21-SEP-1899

State/Arm Of Service:N. Y. Inf.

Company/Regiment:C,202

Roll Number:387

Original data from:The National Archives

 

Rudolph trouwt Rochester op dinsdag 24 juni 1902 met Margaret A. Kramer, dochter van Jacob Kramer en Francis Denn.  Margaret is geboren New York (staat) in 1873, overleden Rochester op donderdag 27 februari 1964, begraven Rochester op maandag 2 maart 1964.

 

Het echtpaar woont in 1930 in de county Monroe in New York.

 

Van Rudolph en Margaret zijn drie kinderen bekend:

 

1  Rudolph E. van Graafeiland is geboren Rochester op woensdag 5 februari 1908, overleden Rochester op maandag 1 oktober 1973, begraven Rochester op maandag 15 oktober 1973.

 

2  Marguarite R. van Graafeiland is geboren Rochester op zondag 9 april 1911, overleden op dinsdag 13 november 1973.

Marguarite was gehuwd met Thomas G. Kelly.  Thomas is geboren op zondag 13 februari 1898, overleden op donderdag 15 juni 1972.

 

3  Harold M. van Graafeiland is geboren Rochester op vrijdag 1 december 1916, overleden Rochester op woensdag 23 januari 1991.

Harold trouwt Rochester in 1941 met Marcella A. Heinrich, dochter van Charles J. Heinrich en Katherine N.N..  Marcella is geboren New York (staat) op maandag 22 januari 1917, overleden Rochester op zondag 16 november 1997.

 

 

XI-B  William John van Graafeiland, zoon van Rudolf van Graafeiland (Rudolph) (X-C) en Rose Ann Marie Sander, brandweerman, is geboren New York (staat) op zaterdag 13 januari 1877, overleden na vrijdag 30 november 1923.

 

Collection Title:Civil War Pensions

State:United States

Arm Of Service:Infantry

Regiment:13

Company:K

Name:Van Graafeiland, William J.

Rank:[Blank]

Date:30-NOV-1923

State/Arm Of Service:[Null]

Company/Regiment:[Null]

Roll Number:650

Original data from:The National Archives

 

 

Van William en een onbekende vrouw is een kind bekend:

 

1  Lilian van Graafeiland is geboren New York rond 1909.

 

 

XI-C  Edward Peter van Graafeiland, zoon van Rudolf van Graafeiland (Rudolph) (X-C) en Rose Ann Marie Sander, is geboren New York (staat) op zaterdag 19 april 1884, overleden op maandag 1 juli 1963.

 

Residence: 1920 312 Emerson Avenue, Rochester, Monroe County, New York

 

Edward trouwt Monroe op donderdag 26 december 1912 met Mildred A. Eichman, dochter van Chas Eichman en N.N. Goodnoy.  Mildred is geboren New York rond 1896.

 

Het gezin op 25 februari 1920 Rochester Ward 24, Monroe, New York.

 

Van Edward en Mildred zijn vier kinderen bekend:

 

1  Roy R. van Graafeiland is geboren New York in 1915 (4 jaar en 9 maanden op 25 februari 1920), overleden in 1995.

 

2  Edward van Graafeiland is geboren New York rond 1916.

 

3  Mildred van Graafeiland is geboren New York rond 1917 (2 jaar en 10 maanden op 25 februari 1917).

 

4  Myrtle van Graafeiland is geboren rond 1919 (7 maanden op 25 februari 1920).

 

 

XI-D  Frederick Morris van Graafeiland, zoon van Morris van Graafeiland (X-D) en Fredericka Kiefer, is geboren Rochester op maandag 8 maart 1886, overleden Rochester op donderdag 23 december 1954, begraven Pittsford (White Haven memorial park).

Frederick trouwt Rochester in 1911 met Florence I. Buckhardt.  Florence is geboren op zaterdag 5 november 1887, overleden Rochester op woensdag 15 november 1967, begraven Pittsford (White Haven memorial park).

 

Van Frederick en Florence zijn twee kinderen bekend:

 

1  Dorothy van Graafeiland is geboren op maandag 2 september 1912, overleden Rochester op donderdag 7 oktober 1999.

Dorothy trouwt Rochester op woensdag 22 november 1939 met William Ralph Connelly.  William is overleden Rochester op zaterdag 17 maart 1962.

 

2  Carl L. van Graafeiland is geboren op woensdag 21 augustus 1918, zie XII-A.

 

 

XI-E  Delbert Cornelis Van Graafeiland (Dell), zoon van Morris van Graafeiland (X-D) en Fredericka Kiefer, postbode, is geboren Rochester op donderdag 2 mei 1889, overleden Rochester op zondag 16 juni 1946, begraven Rochester op woensdag 19 juni 1946.

 

Hij woonde in 1940 met zijn twee jongste kinderen: Ward 17, Rochester, Rochester City, Monroe, New York, United States.

Residence: 194626 Joseph Avenue, Rochester, Monroe County, New York

 

Delbert trouwt Rochester op donderdag 15 september 1910 met Emma Wilhelmina Schwanke, dochter van Julius F. Schwanke en Emelia W. Steege.  Emma is geboren New York (staat) op maandag 9 mei 1887, overleden Rochester op donderdag 13 juli 1972, begraven Rochester op maandag 17 juli 1972.

 

Het gezin woonde in 1920: Rochester Ward 17, Monroe, New York.

 

Van Delbert en Emma zijn vijf kinderen bekend:

 

1  Marion C. van Graafeiland is geboren New York (staat) in 1911, overleden Monroe in 1961.

 

2  Delbert van Graafeiland is geboren Rochester op zondag 31 augustus 1913, overleden Rochester op maandag 2 februari 1914, begraven Rochester op woensdag 4 februari 1914.

 

3  Wesley Howard Van Graafeiland is geboren New York op maandag 1 februari 1915, zie XII-B.

 

4  Ralph Morris van Graafeiland is geboren New York op donderdag 2 november 1916, zie XII-C.

 

5  Adele Ruth Van Graafeiland is geboren Rochester op donderdag 5 oktober 1922, overleden Sodus op vrijdag 16 juli 1999.

Adele trouwt Rochester in 1943 met Frans H. Davis.  Frans is geboren op woensdag 17 oktober 1923, overleden Rochester op dinsdag 19 september 1995.

 

 

XI-F  Ivan V. van Graafeiland, zoon van Morris van Graafeiland (X-D) en Fredericka Kiefer, kleermaker, is geboren Rochester op maandag 16 februari 1891, overleden Rochester op donderdag 1 mei 1969, begraven Pittsford.

 

Residence: 1969, 31 Laser Street, Rochester, Monroe, New York, USA.

Occupation: Minor League Baseball Umpire.

Het gezin woonde in: Ward 17, Rochester, Rochester City, Monroe, New York, United States.

 

Ivan trouwt Rochester op woensdag 5 juni 1912 met Elsie Margareth Gohr, dochter van Robert Gohr en Minnie F. N.N..  Elsie is geboren New York (staat) op vrijdag 1 mei 1891, overleden Rochester op zaterdag 28 januari 1978, begraven Pittsford (White Haven memorial park).

 

Haar ouders zijn geboren in Duitsland.

 

 

Van Ivan en Elsie zijn drie kinderen bekend:

 

1  Milton L. van Graafeiland is geboren Rochester op zondag 13 juli 1913, overleden Pittsford op maandag 15 februari 1993, begraven Pittsford.

Milton trouwt Rochester in 1936 met Ida I. Monticelli.  Ida is geboren op vrijdag 20 november 1914, overleden Fairport op zondag 6 maart 2005, begraven Pittsford op donderdag 10 maart 2005 (White Haven memorial park).

 

Residence: Mar 2005 Fairport Baptist Home, Fairport, Monroe County, New York

 

 

2  Ellsworth Alfred van Graafeiland is geboren Rochester op dinsdag 11 mei 1915, zie XII-D.

 

3  Muriel E. van Graafeiland is geboren Rochester op zaterdag 15 september 1917, overleden Fairport op zaterdag 14 februari 2004, begraven Pittsford.

Muriel trouwt Rochester in 1943 met N.N. Aldinger.

 

 

XI-G  Roy Rudolph van Graafeiland, zoon van Morris van Graafeiland (X-D) en Fredericka Kiefer, kleermaker, is geboren Rochester op vrijdag 16 februari 1894, overleden Rochester op zaterdag 5 september 1953, begraven Rochester op dinsdag 8 september 1953 (Mount Hope Cemetery).

 

Residence: 1920 30 Wilkins Street, Rochester, Monroe County, New York, USA        

Occupation: American & International League Umpire    

Occupation:  1920 Cutter at Clothing Shop

 

Roy Van Graflan Information

Source :   Wikipedia

Roy R. Van Graflan (born Roy R. Van Graafeiland, February 14, 1894 - September 4, 1953) was a professional baseball umpire who worked in the American League from 1927 to 1933. Van Graflan umpired 1,034 major league games in his seven-year career. He also umpired in two World Series (1929 and 1932).

In 1926, while umpiring in the minor leagues, Van Graflan was knocked out by a punch from manager Bud Ryan. The manager was suspended for nearly a month.

Van Graflan was behind the plate for Babe Ruth's called shot in game three of the 1932 World Series. Though there is debate about whether Ruth deliberately pointed to the outfield to predict a home run, Van Graflan stated that Ruth looked over to the heckling Cubs bench and said, "Let him put this one over and I'll knock it over the wall out there."

Read more about Roy Van Graflan on Wikipedia.

 

Roy trouwt Rochester op woensdag 7 april 1915 met Marion Louise Vollberg, dochter van Henry Vollberg en Sarah Nachtrieb.  Marion is geboren Rochester op vrijdag 15 november 1895, overleden Garfield Heights op vrijdag 10 april 1953, begraven Brecksville op maandag 13 april 1953.

 

Van Roy en Marion zijn twee kinderen bekend:

 

1  Fayth Virginia van Graafeiland is geboren Rochester op woensdag 16 februari 1916, overleden Austin op zaterdag 16 december 2006, begraven Aurora op zaterdag 12 mei 2007 (Aurora cemetery).

 

Residence:  1920 30 Wilkins Street, Rochester, Monroe County, New York, USA

 

 

2  Russell Lowell van Graafeiland is geboren Rochester op donderdag 31 mei 1917, overleden Madison op dinsdag 19 maart 1991, begraven Green Bay.

Russell was gehuwd met Hallie D. N.N..  Hallie is geboren in 1924, overleden in 2001.

 

 

XI-H  Howard Joseph van Graafeiland, zoon van Morris van Graafeiland (X-D) en Fredericka Kiefer, accountant, is geboren Rochester op woensdag 17 juli 1895, overleden Rochester op zaterdag 17 december 1977, begraven Pittsford op woensdag 21 december 1977 (White Haven memorial park).

 

In 1940 was Howard zelfstandig accountant en wonende Assembly District 23, Manhattan, New York City, New York, New York, United States.

 

Howard trouwt Rochester op zaterdag 27 september 1919 (1) met Edith M. Neuhierl, dochter van Michael J. Neuhierl en Rosa Werner.  Edith is geboren New York (staat) op donderdag 3 september 1896, overleden Rochester op maandag 26 mei 1975, begraven Rochester op donderdag 29 mei 1975.

 

Van Howard en Edith is een kind bekend:

 

1  Betty Jane van Graafeiland is geboren op donderdag 7 april 1921, overleden in 2004.

Betty was gehuwd met Edward E. Brennan.  Edward is geboren op dinsdag 10 augustus 1920, overleden op woensdag 27 september 1978.

 

Howard was gehuwd (2) met Nellie N.N..  Nellie is geboren New York rond 1899.

 

 

XI-I   Burton A. van Graafeiland, zoon van Morris van Graafeiland (X-D) en Fredericka Kiefer, is geboren New York (staat) op woensdag 19 februari 1902, overleden Rochester op dinsdag 4 juli 1972, begraven Rochester op vrijdag 7 juli 1972 (White Haven memorial park).

 

Residence 1940: Ward 22, Rochester, Rochester City, Monroe, New York, United States.

 

Burton trouwt Rochester op maandag 27 oktober 1919 (1) met Florence Dean, dochter van Frederick Dean en N.N. Ahren.  Florence is geboren op maandag 3 december 1900, overleden in januari 1983.

 

Van Burton en Florence is een kind bekend:

 

1  Jean E. van Graafeiland is geboren Rochester op woensdag 2 januari 1924, overleden Boone op vrijdag 20 juli 2007.

 

Jean VanGraafeiland Schading

Ms. Jean VanGraafeiland Schading, 83, of Chestnut Drive, Blowing Rock and formerly of Brighton, N.Y., died Friday morning, July 20, 2007, at the Davant Extended Care Facility.

She was born June 2, 1924 in Rochester, N.Y., a daughter of the late Dr. Burton VanGraafeiland and Mrs. Florence Dean Pepper.

Ms. Schading was a member of the First Presbyterian Church of Pittsford, N.Y. and a Guild Member of the Historical Society of Early American Decoration. She was also a graduate of Cornell University and a worked at First Federal Bank in Pittsford, N.Y.

Surviving are two daughters, Donna Leavitt of Vilas, and Nancy Martin of Dallas, Ga.; four grandchildren, Derek Schatz of Fair Play, Colo., and David, Andrea and Jack Martin, all of Dallas, Ga.; and her beloved poodle, Mitzi.

A memorial service for Ms. will be held at a later date.

Memorials may be made to the First Presbyterian Church of Pittsford, 25 Church Street, Pittsford, N.Y. 14534.

Austin & Barnes Funeral Home and Crematory is serving the Schading family.

 

 

Died at Davant Extended Care Facility, North Carolina          

College: Cornell University         

Member: First Presbyterian Church of Pittsford, Monroe County, New York 

Residence: bef 2007 Chestnut Drive, Blowing Rock, North Carolina

 

Jean was gehuwd met N.N. Schading.

 

Burton was gehuwd (2) met Barbara N.N..

 

Burton was gehuwd (3) met Leonore R. Hauser, dochter van Emil Hauser.  Leonore is geboren op dinsdag 25 april 1905, overleden Rochester op dinsdag 1 april 1986, begraven Pittsford.

 

 

XI-J   Evert van Graafeiland (Evard), zoon van Frederick van Graafeiland (X-E) en Mary Koerner, steam engineer, is geboren Rochester op zondag 21 januari 1894, overleden Rochester op donderdag 12 november 1970, begraven Rochester op maandag 16 november 1970.

 

In 1940 woonde hij met zijn gezin: Ward 17, Rochester, Rochester City, Monroe, New York, United States.

Residence: 1970, Hill Haven Nursing Home, Webster, New York.

 

Evert trouwt Rochester rond 1936 met Marion F. Stenzel.  Marion is geboren Rochester op donderdag 24 november 1904, overleden Rochester op dinsdag 12 september 1961, begraven Rochester op vrijdag 15 september 1961.

 

Van Evert en Marion zijn vijf kinderen bekend:

 

1  Maidene van Graafeiland is geboren New York rond 1936.

 

2  David van Graafeiland is geboren New York (staat) rond 1937.

 

3  Carol van Graafeiland is geboren New York (staat) rond 1938.

 

4  Alan E. van Graafeiland is geboren Rochester op zaterdag 15 juni 1940, overleden Irondequoit op zondag 16 december 2007, begraven Rochester op donderdag 20 december 2007 (Riverside cemetery).

 

5  James William van Graafeiland is geboren Rochester op vrijdag 17 september 1943, overleden Rochester op zondag 26 december 2004, begraven Rochester.

 

 

XI-K  Fred Cornelius van Graafeiland, zoon van Frederick van Graafeiland (X-E) en Mary Koerner, loodgieter, is geboren Rochester op zondag 27 oktober 1895, overleden Austin op zaterdag 21 november 1987.

 

Het gezin woonde in 1940: Ward 17, Rochester, Rochester City, Monroe, New York, United States. Fred had toen een eigen loodgietersbedrijf.

 

Fred trouwt Rochester in mei 1917 met Agnes Marie Hoskam.  Agnes is geboren Nederland op maandag 13 juli 1896, overleden Austin op woensdag 20 januari 1993.

 

Marriage licenses were issued on Saturday and yesterday (21 mei 1917) at the city clerk's office:

Fred C. VAN GRAAFEILAND, No. 35 Laser street, and Agnes M. HOSHAM, No. 403 Norton street.

 

Van Fred en Agnes zijn drie kinderen bekend:

 

1  Agnes Marie van Graafeiland is geboren Rochester op dinsdag 24 september 1918, overleden Dripping Springs op woensdag 11 oktober 2006.

Agnes trouwt Rochester in 1939 met Erwin Keiser.  Erwin is geboren New York (staat) op maandag 3 juni 1918, overleden Austin op dinsdag 4 november 2003.

 

2  Pearl M. van Graafeiland is geboren New York (staat) op woensdag 19 juli 1922, overleden Rochester op dinsdag 1 maart 2005.

Pearl was gehuwd met N.N. Lawrence.

 

3  Ralph F. van Graafeiland is geboren New York op donderdag 24 april 1924, zie XII-E.

 

 

XI-L   Herbert Louis van Graafeiland, zoon van Frederick van Graafeiland (X-E) en Mary Koerner, is geboren Rochester op donderdag 1 juli 1897, overleden Spencerpoint op dinsdag 26 februari 1980, begraven Rochester op vrijdag 29 februari 1980.

 

Hij woonde in 1940 in Parma Town, Monroe, New York, United States.

Fact: Feb 1980  Western NYS Veterans Home, Batavia, Genesee County, New York

 

Herbert trouwt Rochester in 1921 met Myrtle Jannette Covill, dochter van William J. Covill en Elizabeth A. Timman.  Myrtle is geboren op vrijdag 22 september 1899, overleden Rochester in januari 1959, begraven Rochester op zaterdag 17 januari 1959.

 

Van Herbert en Myrtle zijn vier kinderen bekend:

 

1  Elizabeth van Graafeiland is geboren New York (staat) rond 1919, overleden voor 2006.

Elizabeth was gehuwd met N.N. Ryan.

 

2  Robert van Graafeiland is geboren New York (staat) rond 1923, overleden na 2006.

Robert was gehuwd met Alberta N.N..

 

3  Herbert William van Graafeiland is geboren op dinsdag 13 februari 1923, zie XII-F.

 

4  Mary Jane van Graafeiland is geboren New York (staat) op dinsdag 27 november 1928, overleden Rochester op dinsdag 23 oktober 1984, begraven Brockport (High Street Cemetery).

Mary trouwt Albion op donderdag 24 januari 1946 met William Charles Eggleston, zoon van William C. Eggleston en Mary E. N.N..  William is geboren Albion op zondag 7 november 1926, overleden Rochester op maandag 23 juni 2003.

 

 

XI-M  Jacobus van Graafeiland, zoon van Leunis van Graafeiland (X-G) en Neeltje Elizabeth van de Heuvel, autoverhuurder en rijwielhandelaar, is geboren Vlissingen op zondag 19 augustus 1894 , overleden Middelburg op zondag 8 april 1990 .

Jacobus trouwt Terneuzen (ze) op dinsdag 2 augustus 1921  met Johanna Pieternella Goedhard, dochter van Franciscus Samuel Goedhard en Johanna Pieternella Fouchier.  Johanna is geboren Amsterdam op vrijdag 19 oktober 1894 , overleden Middelburg op zaterdag 10 augustus 1985 .

 

Adres: Nieuwe Haven 49 te Middelburg. Vanaf 07-09-1942: Turfkaai 11 aldaar.

 

Van Jacobus en Johanna is een kind bekend:

 

1  Neeltje Johanna van Graafeiland (Case) is geboren Middelburg op vrijdag 2 november 1923, overleden Arapahoe op woensdag 17 november 2010.

 

1923 - 2010. My dearest wife, our beloved mother, oma, tante and friend passed away peacefully and quietly surrounded by family after a very swift battle with cancer. Case was a light that shined everywhere she went and she will be dearly missed by family and friends in the Netherlands and the US. She is survived by her devoted, beloved, love of her life, husband Bert, daughter Ingrid (grandsons Cooper and Grady) of Seattle, WA, and son Mick, his wife Mardi (granddaughters Alyssa and Miranda) of Pleasanton, CA. There will be a celebration of her life at 11am on Saturday, November 13, 2010 at the Fairmount Mortuary Chapel.

 

***************

 

Case Hanou passed away October 17, 2010. Case was involved with many organizations where she volunteeter her time and energy: Greenwood Village Arts and Humanities Council, Denver Botanical Gardens, Rocky Mountain Philatelic Society and was a member of the Denver Gem and Mineral Guild. While in hospice Case was visited by the mayor, city manager and 25 other city personnel of Greenwood Village who presented her with an award for her outstanding contributions to the Arts and Humanities Council.

 

Case grew up in Holland during WWII. She survived bombings and German occupation of her country and was part of the Dutch Underground where she assisted allied airmen whose planes had been shot down to reunite with their units.

 

Case married Bert Hanou in 1952 and immigrated to the United States, 31st March 1953, from Rotterdam, Netherlands to New York on the ship Rydam.

 

Case shared an interest in mineral collecting with her husband. Together they displayed treasurers in the DGMG show for many years. Case held several offices on the board of this club throughout the years.

 

Case lived life to its fullest, had a ready smile for all, willingness to help and has been a dear friend. She is truly missed.

 

Tips and Chips by a dear friend, Marjie

 

Neeltje was op donderdag 14 februari 1952 gehuwd met N.N.

 

 

XI-N  Willem Jan van Graafeiland, zoon van Jakob van Graafeiland (X-H) en Jannetje van Strien, gemeenteveldwachter, opperwachtmeester Rijkspolitie en gemeentebode, is geboren Duivendijke (ze) op zaterdag 11 april 1891 , overleden Vianen op zaterdag 21 juni 1975 , begraven Vianen (Sparrendreef).

Willem trouwt Bergen op Zoom op donderdag 7 augustus 1913  met Cecilia Proost, dochter van Joseph Proost en Cornelia Nelissen.  Cecilia is geboren Bergen op Zoom op zondag 3 december 1893 , overleden Harmelen (ut) op woensdag 19 maart 1986 , begraven Vianen (Sparrendreef).

 

Zij verhuisden op 13-03-1918 van Zierikzee naar Sint-Philipsland. Vanaf 13-03-1920 woonden zij te Vianen.

 

Van Willem en Cecilia zijn twee kinderen bekend:

 

1  Jacob Marcelis van Graafeiland is geboren Zierikzee op vrijdag 12 december 1913 , zie XII-G.

 

2  Cornelia van Graafeiland is geboren Zierikzee op maandag 13 maart 1916 , overleden Nieuwegein (ut) op dinsdag 18 augustus 1981 , begraven Nieuwegein (ut) (Noorderveld).

Cornelia trouwt Vianen op woensdag 21 augustus 1946  met Hendrik Nicolaas Luitzen Zwitink, zoon van Luitzen Zwitink en Jannigje Boon.  Hendrik, schipper en zandschipper, is geboren Vreeswijk (ut) op maandag 11 april 1921 , overleden Nieuwegein (ut) op dinsdag 1 december 1981 , begraven Nieuwegein (ut) (Noorderveld).

 

 

XI-O  Marcelis Adriaan van Graafeiland, zoon van Jakob van Graafeiland (X-H) en Jannetje van Strien, chauffeur, is geboren Duivendijke (ze) op zaterdag 12 augustus 1893 , overleden 's-Gravenhage op dinsdag 6 maart 1984 .

Marcelis trouwt 's-Gravenhage op woensdag 7 mei 1919  met Johanna Maria van Brakel, dochter van Ignatius Gerhardus Bernardus van Brakel en Gerarda de Deugd.  Johanna is geboren 's-Hertogenbosch op maandag 2 juli 1894 , overleden 's-Gravenhage op zaterdag 23 mei 1970 .

 

Van Marcelis en Johanna is een kind bekend:

 

1  N.N.

 

 

XI-P  Jacob Marinus van Graafeiland, zoon van Jacob Marinus van Graafeiland (X-K) en Dina Hendrika Tesink, grossier in groenten en fruit, is geboren 's-Gravenhage op woensdag 9 maart 1898 , overleden 's-Gravenhage op maandag 14 augustus 1978 .

Jacob trouwt 's-Gravenhage (?) op woensdag 19 april 1922 (is gescheiden op maandag 14 november 1955) (1) met Maartje van Griethuijsen, dochter van Hendrik van Griethuijsen en Marretje van Dalen.  Maartje is geboren 's-Gravenhage op woensdag 8 september 1897 , overleden 's-Gravenhage op zondag 20 november 1966 .

 

Adres vanaf 07-10-1927: Mariottestraat 28 te Den Haag. Maartje van Griethuijsen huwt 2. te Den Haag op 08-02-1966 Albert Bottinga, geb. Vledder 18-12-1885.

 

Van Jacob en Maartje zijn drie kinderen bekend:

 

1  Jacob Marinus van Graafeiland, grossier in groenten en fruit, is geboren 's-Gravenhage op zaterdag 19 augustus 1922, overleden Berlijn (du) op maandag 16 augustus 1943 (Arbeitseinsatz).

 

2  Hendrik van Graafeiland is geboren 's-Gravenhage op dinsdag 23 december 1924, zie XII-H.

 

3  N.N., zie XII-I.

 

Jacob trouwt 's-Gravenhage op vrijdag 20 april 1956  (is gescheiden op donderdag 15 januari 1976) (2) met Johanna Antonia Misset, dochter van Antonie Johannes Misset en Cornelia Elisabeth Marianna van Dongen.  Johanna is geboren 's-Gravenhage op donderdag 10 december 1903 , overleden Voorburg (zh) op donderdag 3 februari 1977 .

Johanna was eerder gehuwd (1) met Adrianus Leonardus Willem Kreuninger.

 

 

XI-Q  Jozef van Graafeiland, zoon van Cornelis van Graafeiland (X-L) en Lemkje Idema, taxi-ondernemer en garagehouder, is geboren 's-Gravenhage op vrijdag 10 augustus 1900 , overleden Rijswijk (zh) op zaterdag 31 juli 1982 .

Jozef trouwt 's-Gravenhage op woensdag 12 juli 1922  met Maria Anthonetta van Hees, dochter van Hendricus Jacobus van Hees en Adriana Gerarda Hendriks.  Maria is geboren Bergen op Zoom op donderdag 8 mei 1902 , overleden Rijswijk (zh) op maandag 26 mei 1975 .

 

Zij verhuisden op 10-03-1936 van Den Haag naar Rijswijk, Mauritslaan 5 (vanaf 02-09-1941 nr 25).

 

Van Jozef en Maria zijn drie kinderen bekend:

 

1  Adriana Geertruida van Graafeiland (Jeanne).

Adriana was gehuwd met Eduard Torn (Thorn).

 

2  N.N., zie XII-J.

 

3  Jozef van Graafeiland (Joop) is geboren Rijswijk (zh) op vrijdag 28 oktober 1932, zie XII-K.

 

 

XI-R  Joseph Marinus van Graafeiland (Joop), zoon van Joseph Marinus van Graafeiland (X-O) en Margaretha Johanna Maria Putters, tramconducteur, is geboren rond 1925 (Hij was op 6 april jarig), overleden 's-Gravenhage rond 2001.

 

Van Joseph en een onbekende vrouw zijn vier kinderen bekend:

 

1  Gerard van Graafeiland.

 

2  Marianne van Graafeiland.

 

3  Astrid van Graafeiland.

 

4  Hennie van Graafeiland.

 

 

XI-S  Christiaan Cornelis van Graafeiland, zoon van Joseph Marinus van Graafeiland (X-O) en Margaretha Johanna Maria Putters, tramconducteur HTM en trompettist bij de HTM-harmonie, is geboren 's-Gravenhage op woensdag 28 januari 1931, overleden San José op dinsdag 6 maart 2001.

 

Chris is destijds met zijn vrouw en 1 zoon naar Canada geëmigreerd en vandaar naar San José in Californië U.S.A.

 

Van Christiaan en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

 

1  Paul van Graafeiland.

 

2  Ben van Graafeiland.

 

3  Rich van Graafeiland.

 

 

XI-T  Johannes Hendrik Nelis van Graafeijland, zoon van Johannes Hendrik Cornelis van Graafeijland (X-P) en Johanna Geertruida Pieters, marinier, koopman in fruit en bloemen en gemeentearbeider, is geboren Leiden (zh) op woensdag 4 januari 1905 (geboren als Pieters) , overleden 's-Gravenhage op woensdag 27 november 1968 .

Johannes trouwt 's-Gravenhage op woensdag 4 maart 1925  met Adriana Hermina Bunt (Sjaan), dochter van Evert Bunt en Johanna Hermina Versteeg.  Adriana is geboren Arnhem op woensdag 2 december 1903 , overleden Schiedam op donderdag 14 maart 1991 .

 

Van Johannes en Adriana zijn zes kinderen bekend:

 

1  N.N.

 

2  N.N.

 

3  Johannes Hendrik Cornelis van Graafeijland (Jan) is geboren 's-Gravenhage op zondag 18 augustus 1929 , zie XII-L.

 

4  N.N.

 

5  Willem Reinier van Graafeijland (Wim) is geboren 's-Gravenhage op dinsdag 17 oktober 1933 , zie XII-M.

 

6  N.N., zie XII-N.

 

 

XI-U  Willem Reinier van Graafeijland, zoon van Johannes Hendrik Cornelis van Graafeijland (X-P) en Johanna Geertruida Pieters, fruitkoopman, is geboren 's-Gravenhage op dinsdag 10 november 1908 , overleden 's-Gravenhage op donderdag 23 maart 1967 , begraven 's-Gravenhage (Nieuw Eik en Duinen).

Willem trouwt 's-Gravenhage op woensdag 22 juli 1931  met Bernarda Geertruida ten Voorde.  Bernarda is geboren Hengelo (ov) op woensdag 10 januari 1912 , overleden Alphen aan den Rijn op woensdag 18 augustus 1982 , begraven 's-Gravenhage (Nieuw Eik en Duinen).

 

Van Willem en Bernarda is een kind bekend:

 

1  N.N.

 

 

XI-V  Gerrit van Graafeijland, zoon van Gerrit van Graafeijland (X-Q) en Petronella van den Anker, smidbankwerker en chef Gemeentewerken, is geboren Nijmegen (gd) op zondag 8 mei 1927 , overleden Nijmegen (gd) op woensdag 23 maart 1994 , gecremeerd Nijmegen (gd) op zaterdag 26 maart 1994 .

Gerrit was sinds zaterdag 21 mei 1955 gehuwd met N.N.

 

Van Gerrit en N.N. is een kind bekend:

 

1  N.N.

 

 

 

 

Generatie XII

(van 1908 tot heden)

 

 

XII-A   Carl L. van Graafeiland, zoon van Frederick Morris van Graafeiland (XI-D) en Florence I. Buckhardt, is geboren op woensdag 21 augustus 1918, overleden Rochester op dinsdag 9 februari 1999, begraven Pittsford (White Haven memorial park).

 

Residence: 2001 276 Letchworth Avenue, Rochester, Monroe County, New York

 

Carl trouwt Rochester in 1942 met Marjorie L. Johnston.  Marjorie is geboren op maandag 5 maart 1923, overleden Rochester op vrijdag 8 augustus 2008, begraven Pittsford.

 

Van Carl en Marjorie is een kind bekend:

 

1  Douglas C. van Graafeiland is geboren op vrijdag 7 april 1950, overleden Rochester op maandag 12 april 2010.

 

 

XII-B   Wesley Howard Van Graafeiland, zoon van Delbert Cornelis Van Graafeiland (Dell) (XI-E) en Emma Wilhelmina Schwanke, is geboren New York op maandag 1 februari 1915, overleden Fair Haven op donderdag 6 november 2003.

 

In 1940 woont het gezin: Ward 17, Rochester, Rochester City, Monroe, New York, United States.

 

Wesley trouwt Rochester op zaterdag 26 november 1938 met Herta Louise Leidenroth.  Herta is geboren Berlijn (du) op zondag 7 oktober 1917, overleden Fair Haven op maandag 30 juni 2003.

 

Van Wesley en Herta is een kind bekend:

 

1  N.N., zie XIII-A.

 

 

XII-C   Ralph Morris van Graafeiland, zoon van Delbert Cornelis Van Graafeiland (Dell) (XI-E) en Emma Wilhelmina Schwanke, is geboren New York op donderdag 2 november 1916, overleden Fort Meyers op zaterdag 27 september 1986.

Ralph trouwt Rochester voor 1943 (1) met Marie Bohan.  Marie is overleden Rochester op maandag 20 november 1978.

 

Residence: 20 Nov 1978 69 Merriman Street, Rochester, Monroe, New York, USA

 

 

Van Ralph en Marie is een kind bekend:

 

1  John D. van Graafeiland is geboren Pittsford op maandag 13 augustus 1945, overleden op woensdag 18 mei 2005.

 

Ralph trouwt in 1960 (2) met Marjorie B. Budesky.  Marjorie is geboren Indiana op dinsdag 6 december 1927, overleden Fort Meyers op woensdag 28 september 2005.

 

 

XII-D   Ellsworth Alfred van Graafeiland, zoon van Ivan V. van Graafeiland (XI-F) en Elsie Margareth Gohr, rechter, is geboren Rochester op dinsdag 11 mei 1915, overleden Pittsford op dinsdag 20 april 2004, begraven Pittsford op zaterdag 20 november 2004.

 

 

 

Van Ellsworth en Rosemary zijn vijf kinderen bekend:

 

1  N.N.

 

2  John van Graafeiland.

 

3  Suzanne van Graafeiland.

Suzanne was gehuwd met David Giunta.

 

4  Joan van Graafeiland.

Joan was gehuwd met Hughes Pack.

 

5  Anne van Graafeiland.

 

 

XII-E   Ralph F. van Graafeiland, zoon van Fred Cornelius van Graafeiland (XI-K) en Agnes Marie Hoskam, is geboren New York op donderdag 24 april 1924, overleden Greece op maandag 19 september 2011, begraven Pittsford op vrijdag 23 september 2011 (White Haven memorial park).

 

Van Ralph is geen grafsteen gevonden. Hij ligt begraven naast zijn vrouw.

Greece: Monday, September 19, 2011. Predeceased by his sisters, Agnes Kaiser, Pearl Lawrence; wife, Madeline. Survived by his son and daughter-in-law, Craig and Judy; grandsons, Craig Jr. (Shawna), Scott (Amanda); great-grandchildren, Ashley, Allison, Brianna, Shawn, Johnathen, Marissa & Zachary; many nieces, nephews and dear friends. Ralph was a proud Army Veteran, a retiree of Eastman Kodak Company and an avid hockey fan. Friends may call Friday 10:00 -11:00AM at the Vay-Schleich & Meeson Funeral Home, 1075 Long Pond Road, Greece Chapel. His Funeral Service will follow calling Friday 11:00 AM in the chapel of the funeral home. Interment, White Haven Memorial Park. In lieu of flowers, contributions may be made to Messiah Lutheran Church in his memory.

 

Ralph was gehuwd met Madeline N.N..  Madeline is geboren op zondag 20 december 1925, overleden op maandag 8 maart 2004, begraven Pittsford (White Haven memorial park).

 

Van Ralph en Madeline is een kind bekend:

 

1  N.N., zie XIII-B.

 

 

XII-F   Herbert William van Graafeiland, zoon van Herbert Louis van Graafeiland (XI-L) en Myrtle Jannette Covill, is geboren op dinsdag 13 februari 1923, overleden Rochester op maandag 7 september 1998, begraven Brockport (Lake View Cemetery) Section G Lot 139 (Ashes).

 

Herbert was gehuwd met Grace J. Mann.  Grace is geboren New York (staat) op vrijdag 16 december 1927, overleden Brockport op woensdag 14 juni 2006, begraven Brockport (Lake View Cemetery).

 

VanGraafeiland, Grace (Mann), On June 14, 2006. She is predeceased by her husband, Herbert and grandson, Matthew. Survived by her sons, Michael and Mark; granddaughters, Heather, Kelly and Megan; great-grandson, Timothy; her sister, Kathleen Martin; and her brother, George (Carol) Mann; brother-in-law, Robert (Alberta) VanGraafeiland; several aunts, uncles, nieces and nephews.

A Funeral Service was held June 18 at Fowler Funeral Home Inc., Brockport. Private interment, Lake View Cemetery. Contributions can be made to Brockport United Methodist Church in her memory.

 

 

Van Herbert en Grace zijn twee kinderen bekend:

 

1  N.N., zie XIII-C.

 

2  N.N.

 

 

XII-G   Jacob Marcelis van Graafeiland, zoon van Willem Jan van Graafeiland (XI-N) en Cecilia Proost, politieagent, is geboren Zierikzee op vrijdag 12 december 1913 , overleden op dinsdag 26 september 2000.

Jacob trouwt Vianen (?) op zaterdag 29 augustus 1942 met Anna Laurina van Bekkum, dochter van Gerrit van Bekkum en Cornelia Laurina Diepenhorst.  Anna is geboren Vreeswijk (ut) op donderdag 10 oktober 1912 .

 

Van Jacob en Anna zijn drie kinderen bekend:

 

1  N.N.

 

2  N.N., zie XIII-D.

 

3  N.N., zie XIII-E.

 

 

XII-H   Hendrik van Graafeiland, zoon van Jacob Marinus van Graafeiland (XI-P) en Maartje van Griethuijsen, politieambtenaar, is geboren 's-Gravenhage op dinsdag 23 december 1924, overleden Hoofddorp (nh) op woensdag 3 maart 2004.

Hendrik was sinds woensdag 4 april 1951 gehuwd met N.N.

 

Van Hendrik en N.N. zijn drie kinderen bekend:

 

1  N.N., zie XIII-F.

 

2  N.N.

 

3  N.N.

 

 

XII-I    N.N.

 

XII-J   N.N.

 

XII-K   Jozef van Graafeiland (Joop), zoon van Jozef van Graafeiland (XI-Q) en Maria Anthonetta van Hees, elektriciën en eigenaar van een lampenzaak, is geboren Rijswijk (zh) op vrijdag 28 oktober 1932, overleden Rijswijk (zh) op donderdag 5 januari 2012, begraven Rijswijk (zh) op woensdag 11 januari 2012 (Oud-Rijswijk).

 

Wonende Schoolstraat 22 in Rijswijk (2004).

 

Jozef trouwt Rijswijk (zh) op vrijdag 27 juni 1958 met Elisabeth Martha Celina Polman, dochter van Marinus Polman en Truus Bulte.  Elisabeth, coupeuse, is geboren 's-Gravenhage op dinsdag 5 februari 1935, overleden Rijswijk (zh) op zaterdag 19 januari 2002, begraven Rijswijk (zh) (Rijswijk).

 

Van Jozef en Elisabeth zijn twee kinderen bekend:

 

1  N.N.

 

2  N.N.

 

 

XII-L   Johannes Hendrik Cornelis van Graafeijland (Jan), zoon van Johannes Hendrik Nelis van Graafeijland (XI-T) en Adriana Hermina Bunt (Sjaan), is geboren 's-Gravenhage op zondag 18 augustus 1929 , overleden Amsterdam op donderdag 15 maart 2001 , begraven Het Bildt (Sint Annaparochie).

Johannes was sinds 1951 gehuwd (1) met N.N.

 

Van Johannes en N.N. zijn vier kinderen bekend:

 

1  N.N., zie XIII-G.

 

2  N.N.

 

3  N.N.

 

4  N.N., zie XIII-H.

 

Johannes was gehuwd (2) met Diewertje de Niet.

 

 

XII-M  Willem Reinier van Graafeijland (Wim), zoon van Johannes Hendrik Nelis van Graafeijland (XI-T) en Adriana Hermina Bunt (Sjaan), is geboren 's-Gravenhage op dinsdag 17 oktober 1933 , overleden 's-Gravenhage op zaterdag 30 mei 1992 .

Willem trouwt 's-Gravenhage op vrijdag 11 januari 1957 met Engelina Maria Hendrika Barbier (Lien).  Engelina is geboren 's-Gravenhage op vrijdag 18 oktober 1935, overleden op woensdag 13 oktober 2010.

 

Van Willem en Engelina zijn drie kinderen bekend:

 

1  Corine Maria Engelina van Graafeijland (Corine) is geboren 's-Gravenhage op zaterdag 29 maart 1958.

Corine was sinds zondag 19 december 1976 gehuwd met N.N.

 

2  N.N.

 

3  N.N.

 

 

XII-N   N.N.

 

 

 

Generatie XIII

(van 1942 tot heden)

 

 

XIII-A   N.N.

 

XIII-B   N.N.

 

XIII-C   N.N.

 

XIII-D   N.N.

 

XIII-E    N.N.

 

XIII-F    N.N.

 

XIII-G   N.N.

 

XIII-H   N.N.

 

XIII-I    N.N.

 

 Generatie XIV

(van 1965 tot heden)

 

 

XIV-A  N.N.

 

XIV-B  Matthew John van Graafeiland, zoon van N.N. (XIII-C) en N.N., is geboren Rochester op dinsdag 8 mei 1979, overleden op dinsdag 31 juli 2001.

Matthew was gehuwd met N.N.

 

Van Matthew en N.N. is een kind bekend:

 

1  N.N.

 

 
Copyright ©: 1997-2021 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: zondag 28 februari 2021.


home | e-mail | Genealogie Zeeland |