Belastingbetalers 's-Gravendeel 1680


| Genealogie Hoeksche Waard | Wegwijzer Genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |

Inleiding

Onderstaande transcriptie van de belastingbetalers van 's-Gravendeel uit het Rechterlijk archief 's-Gravendeel van 10 januari 1680, te vinden in het Nationaal Archief in Den Haag onder inventarisnummer 90, is gemaakt door Wiebe Haagsma.
De bedragen per persoon zijn niet opgenomen. Wel is een totaaltelling per straat opgenomen.

Heeft u ook bronnen betreffende de Hoeksche Waard uitgewerkt dan plaatsen we deze na overleg ook graag op de website Genealogie Hoeksche Waard.

Belastingbetalers 's-Gravendeel

Wij ondergeschreven schouth ende gerechten van 's-Gravendeel ende Leerambagt overgesien hebbende de quotisatiecedull, metten octroye van haer Ed. Groot Mogenden van dato vijffden July XVIc negentien ende gevonden dat nootsaakelijck veranderinge in de selve moet werden gemaeckt, ter oorsaecke veele huysen off geheel wegh off immers tot slechte conditien sijn geraect. Daer aen de andere sijde door't verloop van jaren veele plaetsen met beter huysen sijn voorsien geworden, soo hebben wij om alle inconvenejenten en clachten van de onvermogende ingesetenen te verhoeden, de verandering in't gemelte quohyer gestelt en bij provisie gearresteert als volgt.

Eerst de Zuydvoorstraet van den dijck naar het kerckhoff (totaal f 12.10.0)

't huys van Pieter Melse Aerdoom
't huys van Cors de Koyman
Mattheus Rouberge
Jan Roochusse Visser
Willem Roochusse Visscher
Stoffel Roochusse
Ary 't Hoertie
Barent Bartholomeusse
Pieter Machielse Seevoren
Reyn Verdonck wed.
Huybert Aryensse Sanger
Pieter Cornelisse van Es
Eeuwit Aryense Cuyper
Meester Jan van Dulcke
Jacob Wouterse Smitt

 

De Noordvoorstraet metten Molendijck (totaal f 15.14.0)

Cornelis Eeuwitsse, wed. Mari Joris Bastyaense Leerambagt
Cornelis Hermensse vder Wael
Jan Boudewijnsse Wolf
De wed. van de secr. de Roo
Cornelis Aryens Smitt
Aryen Aryensse Wulp
d'Erfgenamen van Boudewijn den Backer
Sygie Stamme
Meester Frederick van de Wetering
Mattheus Pietersse
Huyg Leendertssens kinderen
Jan Klaesse
d'heer Diderick Heust
Ary Leendertsse 't Jong
Ary Leendertsse 't Jongh
Huyg Aryensse Munter
Jan Butterboer
Jan Flype Ruyter
Lijntie Roochus wed.
Ary Pleunen Droogendijck
Dirck van Bommel

 

De Korte Kerckstraet (totaal f 7.0.0)

Heyndrick Leendersse Blocklant
Pieter Barendrecht
Fleuris Cornelisse Gens
De kerck van 's-Gravendeel
Lijntie Roochus
d'Erfgenamen van Ary Foppe Smitt
Willem Pietersse Verkerck
Aryen Andriesse Timmerman
Dirck Pietersse Maus
Cornelis Jansse Bergs
Ary Willemsse Lapper, onvermogend
Reyn Heyndriksse van der Linde
Pieter Jansse Verkerck

 

De Langstraet (totaal f 10.13.0)

Heyndr. Aerde Man, Pieter Jacobsse Verdonck
Jan Aryensse Verdoncks wed.
Ary Vroman
Cornelis de Quartel
Ary Pieterssens wed.
De wed. van Cors Corsse van Roon
De wed. van Dirck Klaesse Pluymer
De wed. van Meester Leendert van Geemert
Leendert den Decker
Jan Sibbedeusse
Aert Kroone wed.
Heyndrick Gelenaer
Huybert Jansse Suyer
d'heer Biesheuvel
De wed. van Heynd: Aryensse v Es
Aryen Aryensse Moockhoeck

 

De Noortzijde van de Rijckestr. (totaal f 7.19.0)

De wed. van Fop Cornelisse Schipper
Aryen Huygens wed.
d'Erfgen. van juffr. Renaert
Jan Aryensse Huysman
Jan Willems Lapper wed.
Heyndr: Bastyaensse Vlasblom
Aryen Aryensse Man
Machiel de Lapper
Jan Cornelisse van Nimwegen
Dirck 't Hoertie
Pieter Crijne, nu Cornelis Aryensse Moockhoeck
Heyndr: Aryensse van Hees
Cornelis Aryensse Gout
Bastyaen Roocke Bijl
d'Erfgenamen van Viverties
Cornelis de Quartel

 

De Zuydsijde van de Rijckestr. (totaal f 6.15.0)

Pleun van de Grient
Jacob Heynd: de Baet
Jan Maersse
Aert den Deckers wed.
Willem Melsse
Lysbet Verdonck wed.
Aryen Aryensse Man
Jacob Aryensse Cloover
Govert Bastyaensse Erfgen.
Ary Willemse Smouts wed.
Heynd: Bastyaensse Vlasblom
Claes Damisse Droogindewey (Kan ook Claes Dammisse Vrough Indeweij zijn)
Bastyaen Jansse Zeeuws wed.
De secretaris de Roo
Jan machielsse
David Verhage
Jan Sibbedeusse

 

Langs de Haven (totaal f 19.2.0)

d'heer van Strevelhoeck
Marijcke Quartels
Jacob Aryensse Man
Joost de Kreeck
Aert Huysmuys
Jan Aryensse Man
Cornelis Aryensse Stoocker
Willem W: Vroman
Jan de Vlieg
Stoffel Roochusse
Herme Stevensse
Cornelis Heymens
Teunis van Hams wed.
Jan den Brabers erfgen.
Ary Bastyaensse Munters wed.
Teuntie Pieter Broere
De wed. v Ary Cornelis Capiteyn
d'Erfgen. van Maey Kore
Cors Willemsse van de Biesbos
Lijntie Reyers wed.
Steve Dircksse Snyer
Heyndrick Hermensse Mol
Heyndrick van Tricht
Cors Aryens Moockhoeck
Isaeck de Baet
Jacob Pietersse Charlois wed.

 

Bevershoeck (totaal f 5.16.0)

Aelbert van ham
Wouter Jansse Gibe
Aryen Aryensse Stoocker
Cornelis Aryens Gruyter
Jenneke van Trichts erfgenamen
Pieter Jacobsse Charlois
Ary Bastyaensse Neeff
Cornelis Aryensse Moockhoeck
Lijntie Corsse Wed.
Jan van Ham
Heyndrick van Tricht
Janus Huysmuys
Leauw Butterboer
Jan Engel
d'heer van Strevelhoeck
Teunis Aryensse Stam
Maerte Cente erffgenamen
Ingen Aryens Stoocker

 

Buyten 's dorps in den Treckdam (totaal f 9.3.0)

Ary Schilmansse wed.
Lijntie Kraeyesteyn
Willem Corn. van der Ents wed.
Maeycken Huyge wed.
Abram Isaeckse Creeck
Raechel Cornelisse Visser
Cent Cornelisse Boer

 

Stryensse Polder (totaal f 9.19.0)

d'heer van Haerlem, 't huys dar Sime woont
d'heer van Strevelhoeck
Jan Cornelisse Moockhoeck
Jan Cornelisse Slincx
De hoffstee van de heer van Meeuwen
't Huys van de heer van Meeuwen staende buyten op de Schenkel
Aryen Huybertsse

 

Den Moockhoecksen Schenkeldijck (totaal f 7.19.0)

Hermen Stoockerssens erfgen.
Cornelis Pietersse Vinck
Adam Jacobsse Weeda
Cors Cornelisse Moockhoeck
Annegie Pieters wed.
Fop Sandersse
Aryen Aryensse Moockhoeck
Pieter Meeldijck
Cornelis Hartogh
Fleuris Eeuwitsse van der Giesse
Bastyaen Jacobsse kinderen
Bastyaen van den Broeck
Ary Cornelisse Neeff
Leendert Aryens Kleynjan
Ary Cornelisse Barendregt
Teunis Cente

 

Buytensdorps in Bonaventura (totaal f 35.15.0)

Bastyaen Heynd: van der Linde
Dirck D: Jonge Quartel
Annegie Paulus wed.
juffr. Hoogerwerff
Ary Maersse Maesdam
d'heer Santheuvel
d'heer van meeuwen
Mattheus Logiers
juffr. van Es
d'heer Ooms
d'heer van der Loo
Aryen Aryensse Huysman
d'heer van Naeldwijck
d'heer Tollenaer de Witt
Ary Leendertsse 't Jong
Gijsbert van Es
d'heer van Helmont
Cornelis Dircksse Gouts kinderen
Aert Snaeyer, bruycker
Ary Dircksse Cranendonck
Jan Gout, bruycker
Ary Jansse Vries
Inge Jacobsse wed.
Een van de kinderen van Teunis Coppens
Leendert Jacobsse Coppe

 

Reinoishoeck (totaal f 9.10.0)

Erffgenamen van Clijne Hermens
Klaes Moll
Frans Dircksse
den selve
Jan Isaecksse
Jan Melsse
Matthijs Moll
Willem Leenderde
Fop Aryens Smitt, Lijntie Roochus
Gerrit de Baet
den selve
Pieter de Waels wed.
Abram de Baet
Neeltie Klaes
Heyndrick Foppe
Annegie en Pleuntie Huyge
Joris Leerambagt
Teuntien Dane

 


Copyright ©: 1998-2003 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: woensdag 8 januari 2003.


home | e-mail | Genealogie Hoeksche Waard |