Groningse

Provincie Groningen

vragenrubriek

| Genealogie Groningen | Genealogie Drenthe | Archieven in Nederland | Wegwijzer Genealogie |
| home | e-mail |

Eltjo Uunkes en Trijntje Klaassen(s)

In ons bezit bevindt zich een pastelportret van een echtpaar met twee jonge kinderen, "Getekent door H. Langerveld in jaar 1800 in de maand desember". Op het portret is de naam te lezen van de vader van het gezin, "E. Uunkes, koopman à Winschoot". Uit een eerste verkennend onderzoek is ons het volgende gebleken:
Het is Eltjo Uunkes die werd geboren in 1769 of 1770 in ? .
Hij trouwde op 28 mei 1797 met Trijntje Klaassen(s), geb. 6 november 1769 te Nieuwe Pekel A., overl. 10 december 1844 te Winschoten.
Ze kregen in totaal vijf kinderen:
1. Aaltjen Uunkes, gedoopt 9 febr. 1798.Gehuwd ? Overleden ?
2. Uunkes, gedoopt 4 mei 1800. Gehuwd op ? met Margrieta Johanna Abbinga. Beroep: Winkelier te Winschoten. Overleden te Winschoten op 13 augustus 1826.
3. Klaas Uunkes, geboren 7 juli 1802. Gehuwd op ? met Fennichijn Geerts Hellema. Beroep: Bakker te Winschoten. Overleden te Winschoten op 16 juli 1834.
4. Aaltje Uunkes, geboren ? 1804. Gehuwd op ? met Hessel Witkop, boekweitmolenaar te Winschoten. Overleden te Winschoten op 3 januari 1858.
5. Antje Uunkes, geboren 27 febr.1808. Gehuwd te Winschoten op 31 juli 1835 met Geert Aoukes de Boer, gasfabrijkant te Winschoten. Overleden te Winschoten op 18 september 1874.

Op het portret zijn alleen de kinderen 1. en 2. afgebeeld, op dat moment respectievelijk bijna 2 jaar en 7 maanden oud.
Eltjo Uunkes is te Winschoten overleden op 22 maart 1810.
Zijn vrouw hertrouwde op 10 december 1812 met Klaas Egberts van der Veen, geb. 27 november 1785 te Nieuwe Pekela, overleden 22 januari 1864.

Onze vragen zijn de volgende:
1. Zijn er lezers die één of meer namen vanuit hun onderzoek herkennen en mogelijk over meer genealogische of biografische gegevens beschikken dan wij en die gegevens aan ons zouden willen doorgeven ?
2. Zijn er lezers bij wie het gezin Eltjo Uunkes in de kwartierstaat voorkomt en die een kleurenfoto van het portret op prijs zouden stellen ?

Ons e-mail adres is: zevidemus@planet.nl
Graag ontvangen we reacties.


Siebe Molema X Trijntje Jacobs

Siebe Molema, jonge man van Noortbroek, wonende Gerritsland, otr/tr 8/23 mei 1745 in Hoorn (NH) Trijntje Jacobs, jonge dochter van Hoorn (NH), wonende op de Verkemarkt. Zij laten op 20 februari 1746 in Hoorn (NH) een kind genaamd Eppe dopen. Doopgetuige is Neeltje Kalshoven. Een doop van Siebe is in Noordbroek niet gevonden.
Wie heeft nadere gegevens over de genoemde personen.
Piet Molema


Christiaan Widmer

Catharina Tijnagel kreeg als ongehuwde vrouw op 27 januari 1815 te Groningen een zoon die Johannes Widmer Tijnagel genoemd werd. In het Bevolkingsregister 1840 gebruikt deze zoon alleen de naam Witmer als zijn achternaam. Om de vader op te sporen zocht ik o.a. in RK doopboek en vond aldaar op 27 januari 1815: "Baptisatus est Johannes filius legitimus Christiani Widmer et Catharina Tengnagel cong:susc:Johanna Poelens" Ik heb verder van deze Christiaan niets kunnen vinden, maar misschien is er een lezer die een suggestie heeft.
Johan Breukink


Het Vreedeloose boek: Naamlijst (van ingezetenen)

Een Canadese genealogie-vriend vond ooit op een filmpje over Groningen het bovenvermelde boek. Daar staan honderden namen in van degenen die of in Groningen werden geboren of daar ingeschreven stonden als vluchtelingen. Dit boekwerk is van ca. 1600-1700.
Wie kan informatie over dit boek verstrekken?
Albert Lammers

Copyright ©: 1997-2001 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: dinsdag 14 augustus 2001.


home | e-mail |