Discussielijst Genealogie Hoeksche Waard


| Genealogie Hoeksche Waard | Wegwijzer genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |

Inleiding

Op deze pagina treft u over de discussielijst Genealogie Hoeksche Waard de volgende informatie aan:FAQ Mailinglist NLD-HOEKSCHE-WAARD

 1. Op welke datum is de discussielijst genealogie Hoeksche Waard gestart?
 2. Waarom is de lijst gestart bij Rootsweb?
 3. Wat is de officiŽle naam van deze lijst?
 4. Wat is het onderwerp van deze lijst?
 5. Voor wie is die discussielijst bedoeld?
 6. Welke vragen kunnen er in de lijst worden gesteld?
 7. Waar kunt u op het WWW lezen hoe men zich kan aan- en afmelden op de lijst?
 8. Hoe kunt u zich AANmelden als deelnemer aan de discussielijst NLD-HOEKSCHE-WAARD?
 9. Hoe moet u zich AFmelden als deelnemers aan de discussielijst NLD-HOEKSCHE-WAARD?
 10. Hoe stuurt u een bericht naar alle leden van de lijst?
 11. Als ik vragen OVER deze lijst heb met wie moet ik dan contact opnemen?
 12. Kan ik in het archief kijken en/of zoeken van de berichten die eerder in de lijst zijn geplaatst?
 13. Vervangt deze discussielijst het Vragenforum (query board) Hoeksche Waard?
 14. Zijn er regels waaraan u zich in de discussielijst moet houden?

1. Op welke datum is de discussielijst genealogie Hoeksche Waard gestart?

De discussielijst is op 9 februari 2001 gestart bij Rootsweb en op 18 februari 2001 is aan een grote groep genealogen de lijst bekend gemaakt. Tevens is op die datum een bericht in de nieuwgroep SOC.GENEALOGY.BENELUX geplaatst over de start van een nieuwe lijst.

2. Waarom is de lijst gestart bij Rootsweb?

De lijst is gestart bij Rootsweb, omdat we daar ook al het vragenforum (GenConnect Query board) Hoeksche Waard hadden.

3. Wat is de officiŽle naam van deze lijst?

Deze discussielijst heet officieel Mailinglist NLD-HOEKSCHE-WAARD.

4. Wat is het onderwerp van deze lijst?

Zoals de naam van deze lijst al aangeeft is het onderwerp van deze lijst (genealogie in) de Hoeksche Waard.

5. Voor wie is die discussielijst bedoeld?

De lijst is bedoeld voor iedereen die voorouders heeft in de Hoeksche Waard.

6. Welke vragen kunnen er in de lijst worden gesteld?

Er kunnen genealogische vragen gesteld worden over families uit de Hoeksche Waard.
Andere onderwerpen (zoals bijvoorbeeld mededelingen over virussen en kettingbrieven) zijn OFF-topic. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de eigenaren van de lijst (list owners) door een bericht te sturen naar:
NLD-HOEKSCHE-WAARD-admin@rootsweb.com.

7. Waar kunt u op het WWW lezen hoe men zich kan aan- en afmelden op de lijst?

Behalve op deze pagina is informatie over het aan- en afmelden te lezen op de pagina:
http://lists.rootsweb.com/index/intl/NLD/NLD-HOEKSCHE-WAARD.html.

8. Hoe kunt u zich AANmelden als deelnemer aan de discussielijst NLD-HOEKSCHE-WAARD?

De procedure om u aan te melden is afhankelijk van het feit of u alle berichten van de lijst wilt ontvangen in de zogenaamde "mail mode" (ieder bericht apart) of in "digest mode" (alle berichten tegelijk 1 keer dagelijks).
 1. Mail mode
  U kunt zich aanmelden op de lijst in "mail mode" door een bericht te sturen naar:
  NLD-HOEKSCHE-WAARD-L-request@rootsweb.com met in de bericht alleen het woord subscribe.
  Dus geen andere tekst; ook geen ondertekening! U ontvangt daarna automatisch een welkomstbericht/bevestiging.
 2. Digest mode
  U kunt zich aanmelden op de lijst in "digest mode" door een bericht te sturen naar:
  NLD-HOEKSCHE-WAARD-D-request@rootsweb.com met in de bericht alleen het woord subscribe.
  Dus geen andere tekst; ook geen ondertekening! U ontvangt daarna automatisch een welkomstbericht/bevestiging.
Nadien kunt u dat altijd wijzigen. Zie daarvoor uw welkomstbericht dat u ontvangt na aanmelding.

9. Hoe moet u zich AFmelden als deelnemers aan de discussielijst NLD-HOEKSCHE-WAARD?

De wijze van AFmelding hangt ervan af of u bent aangesloten in "mail mode"of "digest mode".
 1. Mail mode
  U kunt zich AFmelden van de lijst in "mail mode" door een bericht te sturen naar:
  NLD-HOEKSCHE-WAARD-L-request@rootsweb.com met in het bericht alleen het wooord unsubscribe.
  Dus geen andere tekst; ook geen ondertekening! U ontvangt daarna automatisch een bevestiging.
 2. Digest mode
  U kunt zich AFmelden van de lijst in "digest mode" door een bericht te sturen naar:
  NLD-HOEKSCHE-WAARD-D-request@rootsweb.com met in het bericht alleen het woord unsubscribe.
  Dus geen andere tekst; ook geen ondertekening! U ontvangt daarna automatisch een bevestiging.

10. Hoe stuurt u een bericht naar alle leden van de lijst?

Een bericht naar alle deelnemers stuurt u door het bericht te adresseren aan:
NLD-HOEKSCHE-WAARD-L@rootsweb.com.
Uw bericht wordt dan naar iedereen gestuurd ongeacht of ze zijn aangesloten via "mail mode" of "digest mode". U moet echter wel eerst aangemeld zijn als lid van deze groep!

11. Als ik vragen OVER deze lijst heb met wie moet ik dan contact opnemen?

Voor vragen OVER deze lijst of in geval van problemen kunt u contact opnemen met de eigenaar van deze lijst door een bericht te sturen naar:
NLD-HOEKSCHE-WAARD-admin@rootsweb.com.
Ook klachten over andere deelnemers kunt u aan dat adres sturen.

12. Kan ik in het archief kijken en/of zoeken van de berichten die eerder in de lijst zijn geplaatst?

Ja, dat kan. Je kunt in het archief zoeken naar een speciaal bericht en je kunt erin bladeren. Als de link niet werkt dan betekent dat dat het archief niet aanwezig is of dat er nog geen berichten zijn geplaatst.

13. Vervangt deze discussielijst het Vragenforum (message board) Hoeksche Waard?

Nee, deze lijst vervangt NIET het vragenforum (message board) Hoeksche Waard; ze staan los van elkaar. Er is dan ook geen uitwisseling van berichten tussen het Vragenforum en deze discussielijst. Als u op de hoogte wilt blijven van de berichten die op het vragenforum (query board) worden geplaatst dan moet u daar niets veranderen.

14. Zijn er regels waaraan u zich in de discussielijst moet houden?

Ja, momenteel zijn onderstaande regels geformuleerd met het verzoek u daaraan te houden. De regels worden (zo nodig) verder uitgewerkt. De regels zijn opgesteld met het doel om onnodige discussies en een verziekte sfeer in de lijst te voorkomen.Regels Mailinglist NLD-HOEKSCHE-WAARD

Onderwerp:
 1. Genealogie m.b.t. de Hoeksche Waard.
  Voorbeelden:
  - genealogische vragen (afstamming en verwantschap m.b.t. families uit de Hoeksche Waard);
  - verzoeken om hulp of informatie;
  - afwijkende openingstijden van archieven in de Hoeksche Waard; zie ook Archieven in Nederland.
  - meldingen van bijeenkomsten in de Hoeksche Waard die voor de genealoog interessant zijn.
NIET toegestaan is/zijn:
 1. alle andere onderwerpen dan genealogie zijn OFF-topic (horen niet thuis in de lijst).
  Voorbeelden van onderwerpen die NIET zijn toegestaan:
  mededelingen over virussen, kettingbrieven etc.
  Neem bij twijfel contact op met de list owners (eigenaren van deze lijst).
 2. berichten in HTML.
 3. bijlagen (attachments).
 4. het zinloos kopiŽren (quoten, citeren) van een bericht dat u beantwoord
  De ontvangers van uw bericht hebben het origineel echt nog wel.
  Verwijs alleen naar die passage uit het origineel waarop u reageert door alleen die regels van die passage aan te halen.
 5. commentaar op de afwijkende inhoud van berichten.
 6. flames (ruzie maken, onderuithalen, beledigingen, afkraken etc.)
 7. discriminatie, discussie over geloof of politiek.
  Laat een ander in zijn/haar waarde. Iemand opzettelijk kwetsen wordt niet op prijs gesteld. Respecteer de mening van een ander.
  Alleen de eigenaar van de lijst reageert daarop en doet dat buiten de lijst om. Alle anderen volstaan met een bericht/klacht naar de eigenaren van deze lijst.
 8. het gebruik van privé-berichten en als privé op te vatten berichten.
 9. hinderlijk gebruik van slogans en cliche's
 10. het plaatsen van commerciele berichten
 11. spamming in de lijst
 12. testen/test-berichten.
De taal:
 1. De taal is voornamelijk Nederlands, maar Engels is toegestaan.
  Deelnemers die een bericht graag vertaald willen hebben, kunnen de andere deelnemers van de lijst om hulp vragen.
Berichten:
 1. Probeer de berichten "kort maar krachtig" te houden.
 2. Vermeld in het onderwerp altijd duidelijk de familienaam en/of plaats waarop de vraag betrekking heeft.
 3. Vermeld zoveel mogelijk gegevens zoals namen, data en plaatsen bij voorkeur in de vorm van tenminste een gezinsblad.
  U vergroot daarmee de kans op reacties. Verwijzing naar alleen informatie op een website is daarom ook niet aan te bevelen.
Algemeen:
 1. De eigenaar van de lijst modereert en niemand anders.
 2. De eigenaar van de lijst zal niet toestaan dat de lijst verpest wordt door personen die overal kritiek op hebben en discussies uitlokken.
 3. Bij overtreding van deze regels krijgt u een waarschuwing van de eigenaar van de lijst (buiten de lijst om!).
  Bij herhaling van overtreding van de regels wordt tot uitsluiting van de lijst overgegaan.
 4. In gevallen waar deze regels niet in voorzien beslist de eigenaar van deze lijst.
 5. De eigenaar van de lijst stelt zich niet aansprakelijk voor de inhoud van de berichten geplaatst in de discussielijst NLD-HOEKSCHE-WAARD.
Piet en Willeke Molema-Smitshoek
(List owners)


Copyright ©: 1997-2009 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: vrijdag 8 mei 2009.


home | e-mail | Genealogie Hoeksche Waard |