Lijst van huizen en bewoners van Sint Anthonie Polder, 1763


| Genealogie Hoeksche Waard | Archieven in Nederland | Wegwijzer Genealogie |
| home | e-mail |

Tafel

 1. De kerk
 2. De stenen watermolen
 3. de sloot rontom het kerkhof
 4. het straatje van 't hek na de kerk deur
 5. het hek voor 't kerkhof
 6. Een breede straat van 't hek naar den Dijk op
 7. Het Schoolhuijs
 8. het hek aan 't oost ende van 't dorp
 9. huijs en schuur van de wed. Barendregt
 10. De wed. Jan Schepers
 11. Dirk van Luijcks woning
 12. Bakker Arij Lopik
 13. Evert Enkhuijsen en Bast. Barendregt.
 14. Arij Monster, een grote schuur
 15. Jan Jacobs Smits, huijs en schuur

 16. De kindere Corn. Smits.
 17. Jacob Troost schoemaker
 18. Pieter Zeeman en
 19. Bast. Gelderblom, hospis in een huijs op de hoek
 20. Bast.Verhoeck huijs, schuur en keet schepen
 21. Jacob Polderman
 22. Gijsbert Smits meede op de hoek van 't kerkeslop
 23. Corn. en Pieter van Luijk
 24. Evert van Luijk
 25. De Pastorie
 26. Over 't kerkeslop ten Noorden aan den Dijk, de wed. Zeman.
 27. De schutskooij of schutshok
 28. Ten noorden Gerrit Kleijnjan
 29. Arij Gout
 30. Adriaan Smitshoek

 31. Willem Bestebroer
 32. Hend. Smitshoek
 33. Aaart Zeman
 34. Pieter Riemslag
 35. Arij Weda aan t hek ten Westen
 36. het hek op den Dijk
 37. huijs op het kruijs hoort den armen waar in woont Cornelis Rijerkerk.
 38. De oost Watermolen van Mijnsheerenland digt an de Maas
 39. Hend. Tuk
 40. Pieter Hend. Tuk
 41. Pieter Corn. Monster
 42. het hek op den Dijk van 't Zwanegat.
 43. Sijmen Smits
 44. De wed. van Putten
 45. Jacob Hend. Monster
 1. het Zwanegatse Veer, na Mijnsheerenland
 2. Comelis Ariese Monster
 3. Willem Vogelaar, mooi huijs
 4. Jacob Monster, groot huijs en schuur schepen
 5. De wed. Kooijman in een keet
 6. Leendert Kooijman, Deese huijsen zijn eens afgebrand
 7. Klaas Kruijthof
 1. Bast. en Willem Monster. De sijn dae meede afgebrand
 2. Arij IJselmonde nu Frank de Hoogh
 3. Jan Verrijps kinderen
 4. Jan de Winter
 5. De Weg na de Westmaas
 6. Jacob van Brugge
 7. Jan Steenhoek
 8. Een hut onder Strijen an den Ritzelaer
 9. Arij van Bruggen en Arij Polderdijk
 10. onbewoont
 11. Jacob Monster
 12. Comelis van Brugge onder Strijen
 13. De wed. Arij van de Polder
 14. De wed. Jan Monster
 15. Corn. Polderman

 16. Jan Barendregt
 17. Geijs Sijmons Smits
 18. het hek op den dijk
 19. Een Weel of geweese doorbraak an de binnekant van den Dijk
 20. Een dito weel
 21. Teunis Dorst
 22. Lammert van Asperen
 23. het hek op den Dijk
 24. Teunis Kleijnendorst
 25. Jan van Dongen
 26. Jacob Kleijnendorst
 27. Pieter Barendreg schepen
 28. De keet van Pieter Barendregt
 29. Abraham van Gemelte nog Lene in 't Velt
 30. Johan hanse bovelander

 31. Arij van Drongele
 32. De wed. Pieter van de Heijde
 33. een noteboom op den driesprong
 34. de weg door Sillershoek    van 81 tot 85 de Gatsendijk
 35. Adriaan Beijers nu Jan Jacobs Barendregt
 36. De wed. Beljers nu Adriaan Beijers
 37. De wed. van Erkel
 38. een poel of weel
 39. Jacob Jacobs Barendregt
 40. Poulus Kruijthof
 41. Jacob van der Giese
 42. Gerrit Kruijthof
 43. Jop van Donge
 44. Een huys van Cors Kleijn afgebrand
 45. Bast. Polderdijk

 46. Teunis van der Linde, Schepen
 47. Isaak Noteboom
 48. het hek op de driesprong
 49. Corn. van der Gise en Com. van Erkel
 50. de wed. de Geus
 51. Arij Bestebroer de Schipper
 52. Jan de Heer onder Strijen
 53. De Blauwe Steen of Het Scheijdt tussen de Polder en Maasdam
 54. De Maasdamse Brug over de mond van de Puttershoekse Vliet
 55. Het hek aan en op den Dijk van de stenen watermolen in de polder
 56. de ka of het pat na de stenen watermolen langs de uitwatering van de molen in de Maas
 57. De Hooge Vliet, wijt 11 voet
 58. De Lage Vliet, wijt 14 voet
 59. Jan Gijse Smits, de molenaar
 60. Cornelis de Zeeuw

 61. Corn. van der Linden
 62. Armehuijsje, Willem Vermolen
 63. Armehuijsje, Grietie Munter
 64. Arij Smits
 65. Bastiaan JaBaaij, nu dood
 66. Corn. van der Linden segge Pieter
 67. Joost Overweel
 68. beneden dijks Pieter van Luijk
 69. Het Polderse veer
 70. de weg van 't Polderse veer na de Blaakse dijk
 71. de Blaakse dijk
 72. de Maasdamse en Puttershoekse Watermolen
 73. de Pietershoekse vliet
 74. de weg van Maasdam na Pietershoek
Bewerking door: Piet Molema


Copyright ©: 1997-2016 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: 1 augustus 2016.


home | e-mail | Genealogie Hoeksche Waard |