Genealogie
Hoeksche Waard

Bibliografie van Kees-Jan Slijkerman

| Biografische gegevens | In gesprek met ... | Genealogische artikelen | Allerlei | Bronnen |
| Monografieën | Medewerking verleend aan de publicaties | CD-ROM |
| home | e-mail |
Inleiding

Genealoog Kees-Jan Slijkerman heeft sedert 1972 talrijke publicaties gewijd aan families op de eilanden De Hoeksche Waard en IJsselmonde. Regelmatig wordt hij benaderd met vragen voor verwijzing naar zijn publicaties. Om aan deze vraag tegemoet te komen wordt hier zijn bibliografie gegeven, welke voortdurend up-to-date zal worden gehouden.

Kees-Jan Slijkerman
Kees-Jan Slijkerman

Al zijn publicaties in boekvorm of in tijdschriften zijn te raadplegen bij:

Een aantal van zijn publicaties is verschenen op de CD-ROM 'Voorouders op de eilanden IJsselmonde en De Hoeksche Waard" bij uitgeverij ALVO te Delft.

Vele van zijn publicaties in het tijdschrift 'Ons Voorgeslacht' zijn inmiddels te raadplegen op de Hollandse Genealogische Databank (HoGenDa).

NB: De auteur of de webmaster van deze site verstrekt geen fotokopieën of scans van de artikelen en boeken!

Kees Jan Slijkerman
Emanuelpolder 1
4414 RV Waarde

Versie: 7 juli 2010.
Biografische gegevens

In gesprek met Kees-Jan Slijkerman
H.M. Lups, In gesprek met Kees-Jan Slijkerman, in: Ons Erfgoed 2005, blz.61-65.  

Genealogische artikelen
In chronologische volgorde met tevens een selectie van bijdragen aan Vragenrubrieken
 • Een zogenaamde adellijke afstamming, in: Gens Nostra 1972, blz. 341-343 (betreffende de families (Van) Panhuys en de Lecherpiere de la Riviere).
 • Leven en familieafstamming van de Rotterdamse Kunstschilder Adrianus Philippus de La Riviere (1857-1941), in: Mensen van Vroeger 1973, blz. 37-41.
 • De Friese afstamming van een overgrootmoeder in Holland (Elisabeth de Haan 1843-1930), in: Mensen van Vroeger 1973, blz. 125, 127 en 131-133.
 • Stamreeks Berghout, in: Mensen van Vroeger 1974, blz. 31-25.
 • Johannes Petrus Hommelsiepen, een achttiende eeuws predikant, in: Gens Nostra 1974, blz. 77-80.
 • Stamreeks Kater, in: Mensen van Vroeger 1974, blz. 86-89.
 • Enkele correcties op de “Geslachtsboom ofte de Afkomstelingen van Doen Beyense van Driel”, in: Mensen van Vroeger 1974, blz. 140-142. Zie ook: idem 1975, blz. 23-24, 220.
 • Een tweetal families Gout in het Land van Poortugaal en het geslacht (Van) Goutswaert, in: De Nederlandsche Leeuw 1974, kolom 218-222. Zie ook idem 1975, kolom 62, idem 1979, kolom 309-311 en idem 1980, kolom 57-60.
 • Duyvesteyn, in: Ons Voorgeslacht 1974, blz. 151-152. Zie idem 1977, blz. 111-112
 • Boerdijk, in: Mensen van Vroeger 1974, blz. 208.
 • Kater, in: Mensen van Vroeger 1974, blz. 208.
 • Boer, in: Mensen van Vroeger 1974, blz. 208-209.
 • Kranenburg, in: Mensen van Vroeger 1974, blz. 209.
 • Oudeklem-Esseboom, in: Mensen van Vroeger 1974, blz. 209.
 • Cranendonck, in: Mensen van Vroeger 1974, blz. 209.
 • De Westfaalse adellijke oorsprong van het boerengeslacht Slijkerman, in: Mensen van Vroeger 1974, blz. 228-233, 170
 • Leenheer, in: Mensen van Vroeger 1975, blz. 22.
 • Legerstee, in: Mensen van Vroeger 1975, blz. 72.
 • Van Trigt-Hemnerits, in: Mensen van Vroeger 1975, blz. 94.
 • Westduel, in: Mensen van Vroeger 1975, blz. 94.
 • Hoogerwerf, in: Mensen van Vroeger 1975, blz. 95.
 • Voogt, in: Mensen van Vroeger jrg. 1975, blz. 95.
 • Berkhout, in: Mensen van Vroeger 1975, blz. 95.
 • Van der Veer, in: Mensen van Vroeger 1975, blz. 95.
 • (m.m.v. Drs. F. Berkenvelder en Dr. F.P. Koumans) Ket(h), in: Mensen van Vroeger 1975, blz. 95, 170-172.
 • Mol-Backer, in: Mensen van Vroeger 1975, blz. 95.
 • Genealogische sprokkels van de Zuid-Nederlandse familie Ticquet te Leiden in de 17de eeuw, in: Mensen van Vroeger 1975, blz. 36-37.
 • Uit familiepapieren van het geslacht Van Panhuys, in: Mensen van vroeger 1975, blz. 38-40.
 • Een genealogische merkwaardigheid in Westfriesland, in: Mensen van Vroeger 1975, blz. 68-88.
 • De afstamming van Janna Schoonrok (1791-1837) en Aagje Steenbergen (1832-1872) uit Doen Beyensz. (ovl. 1515), fondateur van de “grote memorielanden” te Poortugaal, in: Mensen van vroeger 1975, blz. 230-233.
 • De ontbinding van het huwelijk van de Midwoudse predikant Hommelsiepen en zijn vrouw in 1758, in: Gens Nostra 1975, blz. 76-77.
 • Pieter Bruin (1802-1877), de stamvader van een geslacht Bruin op Texel, in: Mensen van Vroeger 1975, blz. 161-165.
 • Maria Ente, in: Mensen van Vroeger 1975, blz. 169.
 • Meyboom-de Wolf, in: Mensen van Vroeger 1975, blz. 172.
 • Bosman, in: Mensen van Vroeger 1975, blz. 172.
 • Stamreeks Steenbergen, in: Gens Nostra 1975, blz. 282.
 • Stamreeks Makelaar, in: Gens Nostra 1976, blz. 36-37.
 • Genealogie La Riviere - De nazaten van de Hugenoot Jacques de La Riviere uit Rouaan, in: Mensen van Vroeger 1976, blz. 26-39, 56-66, 73-85, 177-190 en 223-231.
 • Van den Hoek, in: Ons Voorgeslacht 1976, blz. 38.Zie idem 1981, blz. 25-26.
 • Goutswaert, in: Ons Voorgeslacht 1976, blz. 201.
 • Sluyp-Sluyck-Moses-Makelaar, in: Mensen van Vroeger 1976, blz. 238.
 • De Wolff-Meyboom-van Strijen-In ’t Veld, in: Mensen van Vroeger 1976, blz. 238-239.
 • Andeweg, in: Mensen van Vroeger 1976, blz. 239-240.
 • Bloteling(h), in: De Nederlandsche Leeuw 1976, kolom 50.
 • Kaag, in: Westfriese Families 1977, blz. 6-7.
 • Kistemaker, in: Westfriese Families 1977, blz. 7.
 • Burger, in: Westfriese Families 1977, blz. 16-17.
 • Fragment genealogie Swielder, in: Westfriese Families 1977, blz. 53-55. Zie idem 1980, blz. 62-63.
 • Kwartieren Hommelsiepen-Starrevelt (addenda et corrigenda), in: Gens Nostra 1977, blz. 350.
 • Ackersdijck, in: Ons Voorgeslacht 1977, blz. 388.
 • La Broij – La Brooij, in: Bijblad van de Nederlandsche Leeuw deel 6, uitg. 1978, blz. 1-11.
 • De vroegst bekende generaties van het geslacht Wey, in: Ons Voorgeslacht 1978, blz. 48-49. Zie idem 1979, blz. 77.
 • Schotte(n), in: Westfriese Families 1978, blz. 81-83.
 • Patroniem Brosius, in: Westfriese Families 1978, blz. 99-101.
 • Bredel, in: De Nederlandsche Leeuw 1978, kolom 149-150. Zie ook: Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west-Noord-Brabant en de Bommelerwaard 2004, blz. 302, 2005, blz. 73, 2007, blz. 72.
 • Den Herder, in: Ons Voorgeslacht 1978, blz. 234-235. Zie idem 1981, blz. 24-25 en 95-96 en 363-364.
 • Houtemolen-Verhoeven, in: Ons Voorgeslacht 1978, blz. 235-236. Zie idem 1980, blz. 438-442 en 1981, blz. 26-27.
 • (Met J. van Egmond) Families Starrevelt te Leiden en omstreken, in: Ons Voorgeslacht 1979, blz. 17-25.
 • Genealogie van het in 1741 uitgestorven Charloisse geslacht Westduel, in: Ons Voorgeslacht 1979, blz. 33-37 en 310. Zie ook idem 1981, blz. 423, en idem 1982, blz. 123-124.
 • Groenenboom, in: Ons Voorgeslacht 1979, blz. 78-80.
 • Van der Schoor / Van Strijen, in: Ons Voorgeslacht 1979, blz. 243-244 en 363-364. Zie idem 1981, blz. 28.
 • Overzicht van de vroegst bekende generaties van het geslacht Oudeklem in De Hoekse Waard, in: Ons Voorgeslacht 1979, blz. 245-249 en 442.
 • Sebel / Van Sloth, in: Ons Voorgeslacht 1979, blz. 324-325.
 • Van Gelder / Joppen, in: Ons Voorgeslacht 1979, blz. 326. Zie idem 1980, blz. 379-380 en 1981, blz. 96. Zie idem 1984, blz. 437-438. Zie idem 1985, blz. 346. Zie idem 1986, blz. 281-282.
 • De Leeuw / Dorpmans, in: Ons Voorgeslacht 1979, blz. 362-363.
 • Vlasblom / Vlasblom, in: Ons Voorgeslacht 1979, blz. 441-442.
 • De Haas-Zeeman, in: De Nederlandsche Leeuw 1979, kolom 286.
 • Van den Heuvel, in: De Nederlandsche Leeuw 1979, kolom 287-288.
 • Van Gelder-Boesbergen, in: De Nederlandsche Leeuw 1979, kolom 382-383.
 • (Van) Houweling-Rogerij, in: De Nederlandsche Leeuw 1979, kolom 383.
 • De oudste generaties van het geslacht Doetsen alias Berkhout te Oudkarspel, in: Westfriese Families 1980, blz. 32-36.
 • Het geslacht (‘t) Loosje (Groenendijck uit Hoogvliet, in: De Nederlandsche Leeuw 1980, kolom 74-86 en 307-309.
 • Van den Berg / Van Driel, in: Ons Voorgeslacht 1980, blz. 649-650.
 • De Schoonhovense familie Kalf, in: De Nederlandsche Leeuw 1980, kolom 290-303. Zie idem 1982, kolom 38-39.
 • Kwartierstaat Jorissen, in: Gens Nostra 1980, blz. 367-368.
 • Kwartierstaat Gelderblom, in: Ons Voorgeslacht 1980, blz. 410.
 • Maas, in: Ons Voorgeslacht 1980, blz. 411.
 • Van Beusekom I (Utrecht) en II (Dordrecht), in: Bijblad van de Nederlandsche Leeuw deel 7, uitg. 1981, blz. 1-9.
 • De Jongh, in: Ons Voorgeslacht 1981, blz. 364-365.
 • De oudste generaties van de Zuid-Hollandse geslachten Duivestein – de gereformeerde familie Duijvesteijn uit Overschie, in: Ons Voorgeslacht 1981, blz. 38-56.
 • Van der Meer, in: De Nederlandsche Leeuw 1981, kolom 32.
 • Kerckhof-Buiteweg, in: Ons Voorgeslacht 1981, blz. 70.
 • (Van der) Kraan-Boer, in: Ons Voorgeslacht 1981, blz.70 en 365.
 • Visser, in: Ons Voorgeslacht 1981, blz. 71-72.
 • Molenaar, in: Ons Voorgeslacht 1981, blz. 109.
 • Van Dijck, in: Ons Voorgeslacht 1981, blz. 109-110.
 • De Groot / Sluiter, in: Ons Voorgeslacht 1981, blz. 110-111.
 • Truijen, in: Ons Voorgeslacht 1981, blz. 111-112 en 367.
 • Van den Engel / Voogt, in: Ons Voorgeslacht 1981, blz. 362.
 • Van Driel, in: Ons Voorgeslacht 1981, blz. 413-420. Zie idem 1982, blz. 475-476.
 • De oudste generaties van het geslacht Berckhout (Berghout) te Rhoon, in: De Nederlandsche Leeuw 1981, kolom 133-151.
 • Bijdrage tot de genealogie van Ds. Dirk van der Hoff, eerste predikant van Transvaal, in: De Nederlandsche Leeuw 1981, kolom 216-217 en 423-424.
 • Vrijlandt-Deurnagel-Van Dijck, in: De Nederlandsche Leeuw 1981, kolom 340-344 en 471-472.
 • Van Cranenburch ,in: De Nederlandsche Leeuw 1981, kolom 459-462. Zie idem 1982, kolom 242-248.
 • Van Dongen, in: De Nederlandsche Leeuw 1981, kolom 462-463.
 • Van Leersum-Kuijper, in: De Nederlandsche Leeuw 1981, kolom 463-464.
 • Kwartierstaat Slijkerman, in: Kwartierstatenboek Genealogische Vereniging Prometheus deel III, uitg. 1982, blz. 112-196. Zie ook idem, deel V, uitg. 1984, blz. 201.214.
 • De oudste generaties van Zuid-Hollandse geslachten Duivestein – II. De gereformeerde familie (van) Duijvesteijn uit Schipluiden,in: Ons Voorgeslacht 1982, blz. 13-19.
 • Klomp, in: Ons Voorgeslacht 1982, blz. 124-125.
 • Drinkwaard, in: Ons Voorgeslacht 1982, blz. 476.
 • Meijboom / Jansdr. in: Ons Voorgeslacht 1982, blz. 477 en 635-636.
 • Van Nederveen, in: Ons Voorgeslacht 1982, blz. 478-480.
 • Een geslacht Dorpman(s) uit Delft, in: De Nederlandsche Leeuw 1982, kolom 158-170.
 • Een geslacht Verhoeven te Dordrecht en Heerjansdam, in: De Nederlandsche Leeuw 1982, kolom 389-396.
 • Van Someren van Vrijenes, in: De Nederlandsche Leeuw 1982, kolom 485-486.
 • Kwartierstaat Slijkerman-Berghout, in: Kwartierstatenboek 1883-1983 Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, uitg. 1983, blz. 137.
 • De oudste generaties van Zuid-Hollandse geslachten Duivestein – III. De rooms-katholieke / gereformeerde familie (Van) Duijvesteijn uit Wateringen, in: Ons Voorgeslacht 1983, blz. 7-29.
 • De familie Morgaert te Puttershoek, in: De Nederlandsche Leeuw 1983, kolom 121-129.
 • Fonckert / Dekker, in: Ons Voorgeslacht 1983, blz. 157.
 • In ’t Velt-(den) Boer in ’t Velt, in: De Nederlandsche Leeuw 1983, kolom 524-528. Idem 1988, kolom 260-263.
 • Het geslacht Welhouck alias Van der Laen alias Groenendijck alias Koojer uit Poortugaal, in: De Nederlandsche Leeuw 1983, kolom 347-379.
 • Klijnpenningh, in: De Nederlandsche Leeuw 1983, kolom 452-453.
 • De oudste generaties van Zuid-Hollandse geslachten Duivestein – IV. De rooms-katholieke familie (Van) Duijvesteijn uit Voorburg,in: Ons Voorgeslacht 1984, blz. 64-79. Zie idem1987, blz. 661-662.
 • Plaen, in: De Nederlandsche Leeuw 1984, kolom 70-71. Zie idem 1987, kolom 360.
 • De oudste generaties van Zuid-Hollandse families Duivestein –Aanvullingen en korrekties, in: Ons Voorgeslacht 1984, blz. 80-84.
 • Cruijswech, in: De Nederlandsche Leeuw 1984, kolom 63-64.
 • Polderman, in: Ons Voorgeslacht 1984, blz. 95-96.
 • Van Goudho(e)ven, in: De Nederlandsche Leeuw 1984, kolom 184-187.
 • De oudere generaties van het geslacht Hoogerwerf uit Kijfhoek, in: De Nederlandsche Leeuw 1984, kolom 202-219. Zie idem 1985, kolom 28-31.
 • De oudste generaties van het geslacht Berckhout (Berghout) te Rhoon (aanvullingen), in: De Nederlandsche Leeuw 1985, kolom 69-81.
 • De oudere generaties van een geslacht (van) Moerkerken uit Zuid-Beijerland, in: Ons Voorgeslacht 1985, blz. 157-166, idem 1999, blz. 478-481, idem 2003, blz. 313-318, idem 2006, blz. 574-575.
 • De oudere generaties van het geslacht Van Gelder uit Nieuw-Beijerland, in: Ons Voorgeslacht 1985, blz. 340-344.
 • (Met J.F. Schouten) Stamreeks Schouten, in: Zuidhollandse Stam- en Naamreeksen, uitg. 1986, blz. 218-225.
 • De oudere generaties van het geslacht Ruizeveld op het eiland IJsselmonde, in: Ons Voorgeslacht 1986, blz. 1-15. Zie idem 1987, blz. 672-673, en idem .1990, blz. 279-282, en idem 2006, blz. 572.
 • Een geslacht Van der Schilde(n) te Rotterdam en op Texel, in: De Nederlandsche Leeuw 1986, kolom 208-240.
 • De Schiedamse tak van het geslacht Van der Spuij (aanvulling), in: De Nederlandsche Leeuw 1986, kolom 489-490.
 • De oudere generaties van het geslacht (Van) Steenbergen uit Strijen, in: Ons Voorgeslacht 1986, blz. 212-219.
 • Lange, in: Ons Voorgeslacht 1986, blz. 281-282. Zie idem 1987, blz. 412.
 • De oudere generaties van het geslacht Noute / Arijnoute uit Barendrecht,in: Ons Voorgeslacht 1986, blz. 541-550. Zie idem 1987, blz. 565. idem 2005, blz. 222.
 • De oudere generaties van het geslacht Groenenboom alias (Den) Tack alias Groenetak uit Charlois, in: De Nederlandsche Leeuw 1987, kolom 144-165. Zie idem 1988, kolom 36.
 • Croon, in: De Nederlandsche Leeuw 1987, kolom 247-248.
 • Van Doerne (Doorne), in: De Nederlandsche Leeuw 1987, kolom 248.
 • Goloffs-(Maes) van Gassel, in: De Nederlandsche Leeuw 1987, kolom 248.
 • De oudere generaties van het geslacht Van den (der) Engel alias Voogt uit Hoogvliet, in: De Nederlandsche Leeuw 1987, kolom 337-352.
 • Van Dijck, in: Ons Voorgeslacht 1987, blz. 346-348.
 • Bootsert, in: Ons Voorgeslacht 1987, blz. 411-412.
 • Den Beste(n), in: Ons Voorgeslacht 1987, blz. 507.
 • Kerckhof / Buiteweg, in: Ons Voorgeslacht 1987, blz. 564.
 • Van der Mijll, in: De Nederlandsche Leeuw 1987, kolom 403.
 • (Van)Thuijnenburg, in: De Nederlandsche Leeuw 1987, kolom 405-406.
 • Best-Cruson (Croesen), in: De Nederlandsche Leeuw 1987, kolom 502.
 • (met B.C.S. Barendregt) De oudere generaties van het geslacht Barendregt (Barendrecht) alias van T(h)o(l) te Charlois, Strijen en Dubbeldam,in: Ons Voorgeslacht 1987, blz. 261-268.
 • Koets-Malgrim, in: De Nederlandsche Leeuw 1988, kolom 46-47.
 • De oudere generaties van het geslacht (den) Bravenboer alias Schoon uit Barendrecht, in: De Nederlandsche Leeuw 1988, kolom 155-171.
 • Zoetmulder, in: Bijblad van de Nederlandsche Leeuw deel 8, uitg. 1988, blz. 435-544.
 • Stamreeks Berghout, in: Hollandse stam- en naamreeksen, uitg. 1988, blz. 12.
 • Dilvael (Del Vael, Drijvael enz.), in: De Nederlandsche Leeuw 1988, kolom 296.
 • Het geslacht Van Driel uit Oost-Barendrecht, in: Gens Nostra 1988, blz. 345-350.
 • Schauvliet (Schauvlieg)-Routsmans, in: De Nederlandsche Leeuw 1988, kolom 360.
 • (met P.A. Siepman) De oudere generaties van het geslacht Van der Wel uit Charlois, in: Ons Voorgeslacht 1988, blz., 157-170. Zie idem 1989, blz. 101.
 • De oudere generaties van een geslacht uit Barendrecht met de takken Barendregt, Nieuwenboer, Verheul, Andewegh en Van der Caa, in: Gens Nostra 1989, blz. 1-26.
 • De geslachten Vlasblom te Heerjansdam in de zeventiende eeuw, in: Gens Nostra 1989, blz. 45-52; idem jrg. 2010, blz. 503-504.
 • De oudere generaties van het geslacht met de takken Hoogewerff, Jongendijckgraef, Bootser, Cranendonck en Nieuwenboer uit Barendrecht,in: De Nederlandsche Leeuw 1989, kolom 82-130.
 • (De) Pee, in: De Nederlandsche Leeuw 1989, kolom 371-380.
 • De oudere generaties van het geslacht Van Eijck uit Barendrecht, in: Ons Voorgeslacht 1989, blz. 33-41. Zie idem 1990, blz. 278., en idem 1996, blz. 760-765.
 • Kwartierstaat van Adrianus Philippus (de) La Riviére (1857-1941), in: Rotterdams Kwartierstatenboek, uitg.1990, blz. 140-141.
 • De oudere generaties van de familiegroepen (Van) Salij alias Donck(jes) alias Plockhaer alias Grootendorst alias Barendrecht uit de contreien van Barendrecht en Charlois, in: Gens Nostra 1990, blz. 1-19.
 • Het geslacht Hofman uit Ridderkerk, in: Gens Nostra 1990, blz. 342-347 en 2012, blz. 662.
 • De oudere generaties van het geslacht met de takken Van der Jacht, Van der Wilt alias Wiltschut en Verheul te Barendrecht, in: De Nederlandsche Leeuw 1991, kolom 417-444 en 2009, blz. 95-101.
 • De familie Van der Esch in de kwartieren De Geer -Van Assendelft (aanvullingen), in: De Nederlandsche Leeuw 1991, kolom 236-237.
 • Genealogie en geschiedenis van het geslacht Legerstee uit Barendrecht (aanvullingen), in: De Nederlandsche Leeuw 1991, kolom 302-307.
 • Van Hessel, in: Ons Voorgeslacht 1992, blz. 219. Zie idem 1993, blZ. 74-75.
 • De oudere generaties van het geslacht met de takken Van der Wael en Hoogvliet uit Hoogvliet, in: Ons Voorgeslacht 1995, blz. 53-70, 581-584; idem 2006, blz. 368.
 • De afstamming van het geslacht (Den Boer) in ’t Velt te Kleine- en Groote Lindt ,in: Ons Voorgeslacht 1995, blz. 429-450; idem Ons Voorgeslacht 2008, blz. 403-404.
 • Enige opmerkingen omtrent het geslacht Leeuwenburch (II), in: Ons Voorgeslacht 1995, blz. 563-575.
 • Slijkerman (Tuitjenhorn, Den Helder, Rotterdam, Waarde), in: Lustrumbroek van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie Ons Voorgeslacht 1946-1996, uitg. 1996, blz. 517-535.
 • De oudere generaties van het geslacht Van Cleeff uit Charlois, in: Ons Voorgeslacht 1996, blz. 1-27’idem 2006, blz. 365.
 • De families Groenenboom en Fortuijn uit Barendrecht en hun gemeenschappelijke afstamming, in: De Nederlandsche leeuw 1996, kolom 157-177.
 • De geslachten Jongebroer te Pernis en Hoogvliet in: Ons Voorgeslacht 1996, blz. 177-197, 249-263, idem 2008, blz. 407-412.
 • Het geslacht van Aris Pietersz. uit het Volgerland van Sandelingenambacht, in: Ons Voorgeslacht 1996, blz. 344-352, zie ook Ons Voorgeslacht 2008, blz. 251-252, idem 2009, blz. 290-291.
 • Aert Heymansz.e de zijnen - Stamvader van het geslacht met de takken Drogendijck en Stehouwer in de contreien van Ridderkerk, in: De Nederlandsche Leeuw 1996, kolom 401-414.
 • Een tak van het geslacht de Heren van Doerne te Rotterdam, in: Ons Voorgeslacht 1996, blz. 593-614.
 • (met J.H. van der Boom) De geslachten Sloof(f) en Sloof alias van der IJp (van der Rijp) te Poortugaal, Pernis, Rhoon en Hoogvliet,in: Ons Voorgeslacht 1996, blz. 681-707.
 • Penninck (Penning), in: Ons Voorgeslacht 1997, blz. 250-251.
 • De afstamming van het geslacht met de takken Van der Linde(n) en Kennis in de Hoeksche Waard, in: Ons Voorgeslacht 1997, blz. 253-274.
 • De gemeenschappelijke afstamming van de families Munnickelant, Van der Tas(bergen), Oostdorp, Welhouck, Van der Laen, Groenendijck en Koojer op de eilanden IJsselmonde en de Hoeksche Waard, in: De Nederlandsche Leeuw 1997, kolom 301-332.
 • Het geslacht Op(t) Dorp (Opdorp) uit Charlois, in: Ons Voorgeslacht 1997, blz. 517-538. Zie idem 2001, blz. 448-454; idem 2006, blz. 367, idem 2010, blz. 231.
 • De oudere generaties van het geslacht (Van) Gelder uit Charlois, in: Ons Voorgeslacht 1998, blz. 1-20, 701-702. Zie idem 1999, blz. 242; idem 2006, blz. 367.
 • Willem Willemsz. Leenheer en het geslacht Pieterman uit Heeroudelandsambacht, in: Ons Voorgeslacht 1998, blz. 137-159.
 • De oudere generaties van het geslacht Penning uit Ridderkerk, in: Ons Voorgeslacht 1998, blz. 589-625.
 • Rumoer rond Aeltge Pietersdr. Bijkerck ofwel geruchten over aanranding, zwangerschap en abortus te Ridderkerk anno 1648, in: Ons Voorgeslacht 1999, blz. 6-12.
 • De duistere herkomst van Lijsbeth Benjaminsdr. Visser (voor 1702-1743) te Puttershoek, in: Ons Voorgeslacht 1999, blz. 53-56.
 • De oudere generaties van het geslacht met de namen Van Heerjansdam, Van (den) Dam, Pauw en Kooyman uit Heerjansdam,in: Ons Voorgeslacht 1999, blz. 169-186; idem 2009, blz. 291-292.
 • Enige opmerkingen omtrent het geslacht Leeuwenburch (III), in: Ons Voorgeslacht 1999, blz. 223-230.
 • Van den Nes (Van Nes, Van Es) uit Rijsoord, in: Kronieken 1999, blz. 233-266 en idem 2000, blz. 32-62 en 104-139 en 194-197. Zie ook: Ons Erfgoed 2006, blz. 113-114.
 • De oudste generatie van het geslacht De Ronde te Zwijndrecht herzien,in: Ons Voorgeslacht 1999, blz. 293-297.Idem 2005, blz. 219-220.
 • De oudere generaties van een geslacht Van der Waal uit Rijsoord en Ridderkerk in De Hoeksche Waard, in: Ons Voorgeslacht 1999, blz. 369-385, idem 2010, blz. 231-232.
 • De oudere generaties van een geslacht (Van) Moerkercken uit Zuid-Beyerland (II), in: Ons Voorgeslacht 1999, blz. 478-481.
 • De oudere generaties van het geslacht De Waert (De Weert) te Ridderkerk en Rijsoord, in: Ons Voorgeslacht 2000, blz. 41-52.
 • Quirijn Antonisz. (ca. 1564-1634) en de zijnen te Barendrecht, in: Ons Voorgeslacht 2000, blz. 118-125, idem 2006, blz. 571-572.
 • Nouwe, in: Ons Voorgeslacht 2000, blz. 521.
 • De oudere generaties van het geslacht met de takken Hoogewerff, Van der Vliet, Strevelshouck, Van der Wilt en Groenewerf uit Barendrecht, in: Ons Voorgeslacht 2000, blz. 181-221. Zie idem 2001, blz. 446-448, idem 2004, blz. 382-383; idem 2006, blz. 366-367, idem 2006, blz. 573-574, idem 2008, blz. 404-406, idem 2009, blz. 459-462.
 • (met C. Sigmond) De oudere generaties van het geslacht Slickboer uit de Hoekse Waard, in: Ons Voorgeslacht 2000, blz. 313-333. Zie idem 2001, blz. 650-651.
 • Een uitgestorven geslacht Van der Sluys te Charlois, in: Ons Erfgoed 2001, blz. 72-77.
 • Het geslacht van Vop Cornelisz. (ca. 1510-1575) te Ridderkerk, in: Ons Voorgeslacht 2001, blz. 77-81, 661.
 • Penning / van der Bijl, in: Ons Voorgeslacht 2001, blz. 151-152.
 • De familiegroepen Clootwijck op de Zuidhollandse Eilanden ca. 1500-1700 met de naamdragers (de) Pachter, (de) Leenheer, Visser, Groenendijck, Barendrecht en Cappiteyn, in: Ons Voorgeslacht 2001, blz. 153-185, 225-259, 658-660. Idem 2005, blz. 217-219; idem 2007, blz. 232.
 • Lagerwerf, in: Ons Voorgeslacht 2001, blz. 631.
 • Het geslacht van Lou Pietersz. (ca. 1500-1553/’57) Barendrecht in: Ons Voorgeslacht 2001, blz. 577-584. Zie idem 2003, blz. 325, idem 2005, blz. 379-380 idem 2010, blz. 233-234.
 • Enige opmerkingen omtrent het geslacht Leeuwenburch (IV), in Ons Voorgeslacht 2001, blz. 455-456.
 • Een verdwaalde tak van het Almkerkse geslacht Dekker ?, in: Genealogisch Tijdschrift voor midden en west- Noord-Brabant en de Bommelerwaard 2002, blz. 8-10.
 • De stammoeder van het geslacht Ruizeveld op het eiland IJsselmonde, in: Ons Voorgeslacht 2002, blz. 53-56, 2008, blz. 257-258.
 • De oudere generaties van het geslacht (den) Boer te Ridderkerk en Strijen, in: Ons Voorgeslacht 2002, blz. 97-132, 409-412; Ons Voorgeslacht 2007, blz. 231-232.
 • De vrouw van Jan Anthonisz. Polderman (ca. 1593-1664) te Puttershoek, in: Ons Voorgeslacht 2002, blz. 213-216.
 • De oudere generaties van het geslacht Truyen met de takken Van der Hoek, Van der Sluys, De Jong en Van Os uit de contreien van Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht, in: Ons Voorgeslacht 2002, blz. 225-250 en 297-317, idem 2010, blz. 234-235.
 • De oudere generaties van het geslacht Jeyskoot (Jiskoot) uit Kijfhoek, in: Ons Voorgeslacht 2002, blz. 361-379 en 385-397. Zie idem 2003, blz. 194-195, 326. Idem 2005, blz. 220-221; idem 2007, blz. 233-234, 351.
 • Het geslacht Benschop uit Puttershoek,in: Ons Erfgoed 2002, blz. 23-30.
 • Het geslacht van Pieter en Adriaen Wijtensz. uit Oost-Barendrecht, in: Ons Voorgeslacht 2003, blz. 65-75, 326.
 • Lansberge / Pieters, in: Ons Voorgeslacht 2002, blz. 94.
 • Cleophas, in: Ons Voorgeslacht 2002, blz. 406.
 • Het geslacht Houtemolen uit de Zwijndrechtse Waard, in: Ons Erfgoed 2002, blz. 117-126.
 • Het geslacht (van) Lantsmeer in de Zwijndrechtse Waard, in: Ons Erfgoed 2002, blz. 209-216.
 • Het geslacht (de) Wolf te ’s-Gravendeel, in: Ons Erfgoed 2003, blz. 68-77. Zie idem 2004, blz. 125.
 • Het geslacht Maes alias Vermaas uit Klaaswaal, in: Ons Erfgoed 2003, blz. 111-119. Idem 2004, blz. 76 en 124.
 • De oudere generaties van het geslacht (Van) Moerkerken uit Zuid-Beyerland (geslacht Philips Lucasz.), in: Ons Voorgeslacht 2003, blz. 313-318.
 • Het rietdekkersgeslacht Decker alias (den) Dulle(n) te Puttershoek, in: Ons Erfgoed 2004, blz. 24-37 en 69-76.
 • Visser, in: Ons Voorgeslacht 2004, blz. 28-29.
 • Het geslacht Andijck uit Pendrecht, in: Ons Voorgeslacht 2004, blz. 43-51; idem 2009, blz. 292-293.
 • Kroon/Post, in: Ons Voorgeslacht 2004, blz. 93.
 • Van der Mijl, in: Ons Voorgeslacht 2004, blz. 199.
 • Stamreeks van het geslacht De Hoogheyt, in: Ons Erfgoed 2004, blz. 119-123 en 2006, blz. 109-112.
 • Het geslacht van Adriaen Willemsz. te Ridderkerk, in: Ons Erfgoed 2004, nr.4, blz. 118-132.
 • Het geslacht van Cornelis Goossensz. met de tak Worst alias Van Haerlem uit Oost-IJsselmonde, in: Ons Voorgeslacht 2004, blz. 136-154, 2006, blz. 368, 2012, blz. 313-314.
 • Een geslacht De Raet te Puttershoek en Leiden, in: Ons Erfgoed 2004, blz. 161-171 en 213-220.
 • (met Ir. C. Sigmond) De 14e eeuwse pastoor Roelof van Emmichoven (Emmikhoven) als stamvader van het geslacht Cranendonck in de Riederwaard, in: Ons Voorgeslacht 2004, blz. 233-242.
 • Van Deurne,in: Genealogisch Tijdschrift voor midden en west- Noord-Brabant en de Bommelerwaard 2004, blz. 307-308.
 • De oudere generaties van het geslacht Kranenburg uit Strijen, in: Ons Voorgeslacht 2004, blz. 349-362.
 • Polderman te Puttershoek, in: Ons Voorgeslacht 2004, blz. 383-388.
 • Van Honthorst, in: Ons Voorgeslacht 2004, blz. 390.
 • De oudere generaties van het geslacht Droogendijck alias De Licht uit Charlois, in: Ons Voorgeslacht 2005, blz. 1-17, 380.
 • Een geslacht Molenaer uit Rhoon, in: Ons Erfgoed 2005, blz. 24-28.
 • De oudere generaties van het geslacht met de naamdragers Verweel, Verwael, Van der Wael, Hoogewerff en Meerenburgh uit Strijen, in: Ons Voorgeslacht 2005, blz. 101-146 en 221 ; idem 2007, blz. 234-235, idem 2010, blz. 232.
 • Het geslacht Palsrock uit Oost-Barendrecht, in: Ons Erfgoed 2005, blz. 106-114 en 150-158.
 • Een geslacht Van Es uit Strijen, in: Ons Voorgeslacht 2005, blz. 147-155, 376-378, idem 2010, blz. 235-236.
 • Kwartierstaat van Roon, in: Ons Voorgeslacht 2005, blz. 224-225.
 • Trompert, in: Ons Voorgeslacht 2005, blz. 225.
 • Een familiegroep Van der Houff uit Maasdam, in: Ons Erfgoed 2005, blz. 237-244.
 • (met Ir. C.Sigmond) De oudste generaties van het geslacht van den Arent, alias van Strijen, in Dordrecht, Strijen en Cromstrijen, in: Ons Voorgeslacht 2005, blz. 341-376; idem 2006, 369.
 • De afstamming van het geslacht Van Dalum (Dalem, Dalen) uit Groote Lindt, in: Ons Voorgeslacht 2006, blz. 105-111; idem 2010, blz. 556.
 • Het geslacht Clapcoot te Zwijndrecht, in: Ons Voorgeslacht 2006, blz. 111-115.
 • Het geslacht van Goossen Anthonisz. te Oost-IJsselmonde, in: Ons Erfgoed 2006, blz. 23-26.
 • De oudere generaties van het geslacht uit West-Barendrecht met de naamdragers Muyer, In ’t Velt, Coenen, Vermeulen en Kapitein, in: Gens Nostra 2006, blz. 61-94, 2008, blz. 771-774, 2009, blz. 714, 2011, blz. 637 en 672-681.
 • De oudere generaties van het geslacht Van der Gijp alias Van der Grip uit Barendrecht, in: Ons Voorgeslacht 2006, blz. 264-282, 570-571, idem 2010, blz. 236.
 • Sangers uit Stouten, in: Genealogisch Tijdschrift voor Midden en West-Noord-Brabant en de Bommelerwaard 2006, blz. 156.
 • De familiegroepen Munter op de Zuid-Hollandse Eilanden (ca. 1400-1700), in: Ons Voorgeslacht 2006, blz. 317-365, 575-577, idem 2010, blz. 236-237.
 • Outraet (Oudraet, Oudraad, Oudraat en de Jonge Oudraat) te Charlois (aanvullingen en correcties), in: Ons Voorgeslacht 2006, blz. 366.
 • De familiegroep met de namen Welboren en Keysersdijck uit West-Barendrecht, in: Ons Erfgoed 2006, blz. 192-200 en 241-249 en Ons Erfgoed 2007, blz. 13.
 • (met A. Beukelman) De geslachten Pons op de Zuidhollandse Eilanden in de 16e en 17e eeuw, in: Ons Voorgeslacht 2006, blz. 445-473; idem 2007, blz. 237, 347-348.
 • Outraet, een schoutengeslacht te Barendrecht (aanvullingen en correcties), in: Ons Voorgeslacht 2006, blz. 571.
 • Het geslacht Zoeteman (aanvulling). In: Ons Voorgeslacht 2006, blz. 572.
 • Het geslacht van Alert Ymantsz. uit Groote Lindt met de tak (van der) Mugge (Mugh) te Zwijndrecht, in: Ons Voorgeslacht 2007, blz. 29-43, 2011, blz. 308-309, 2012, blz. 315-316.
 • Het geslacht Groote(n) alias De Groot uit Strijen, in: Gens Nostra 2007, blz. 134-142.
 • Het geslacht van Gillis Jansz. te Ridderkerk, in: Ons Erfgoed 2007, blz. 73-76.
 • De oudere generaties van de familiegroepen Jabaey uit Strijen, in: Ons Voorgeslacht 2007, blz. 93-125, 238, 348-35 en 2008, blz. 256, idem 2010, blz. 237.
 • Het geslacht met de takken Romeyn, Van Driel en Van der Linde uit Groote Lindt, in: Ons Erfgoed 2007, blz. 106-113 en 155-166.
 • Het voorgeslacht van Pieter Smits (1714-1784); aanvullingen, in: Ons Voorgeslacht 2007, blz. 235-237.
 • Het geslacht van Ellert Dircksz. te Charlois, in: Ons Voorgeslacht 2007, blz. 258-262.
 • De oudere generaties van het geslacht van der Bom uit Westmaas, in: Gens Nostra 2007, blz. 723-733.
 • De oudere generaties van het geslacht De Best uit Strijen, in: Ons Erfgoed 2007, blz. 243-250, idem jrg. 2008, blz. 22-27.
 • Twee verwante geslachten Oostdorp uit Poortugaal, in: Ons Voorgeslacht 2007, blz. 325-34, 2008, blz. 258-259, 2010, blz. 238, 2011, blz. 310, 2012, blz. 399.
 • (met W.T. Molema-Smitshoek) De oudere generaties van het geslacht ’t Greijn uit Heinenoord, in Ons Voorgeslacht 2008, blz. 33-55, idem 2010, blz. 238.
 • Het geslacht van Crijn Willemsz. uit West-Barendrecht, in: Ons Voorgeslacht 2008, blz. 88-91; idem 2010, blz. 587.
 • Van der Linden / van Dueren in: Ons Voorgeslacht 2008, blz. 94.
 • De oudere generaties van het geslacht de Pee uit Heerjansdam, in: Ons Voorgeslacht 2008, blz. 129-145 ; idem 2009, blz. 293-294.
 • Een geslacht Hoogvliet in De Hoeksche waard, in Ons Genealogisch Erfgoed 2008, blz. 150-157.
 • Het geslacht Casteleijn uit Maasdam, in: Ons Voorgeslacht 2008, blz. 313-323.
 • (met H.K. Nagtegaal), Nachtegalen te IJsselmonde en Heerjansdam, website HoGenDa.
 • De oudste naamdragers Esseboom in De Hoeksche Waard, in: Ons Voorgeslacht 2008, blz. 373-389; idem 2009, blz. 294-295.
 • Het geslacht Oosterman in de Hoeksche Waard (deel I), in: Ons genealogisch Erfgoed 2008, blz. 238-243 en 2009, blz. 20-24.
 • Het geslacht met de takken Van der Swaen en Oudeklem uit Sint Anthoniepolder, in: Ons Voorgeslacht 2009, blz. 41-60 en 295-296.
 • Het geslacht Swarttouw te Dordrecht en omgeving in de zeventiende eeuw, in: Gens Nostra 2009, blz. 367-384.
 • (met W.T. Molema-Smitshoek) Op zoek naar de afstamming van het geslacht Smitshoek te Sint Anthoniepolder, in: Ons Voorgeslacht 2009, blz. 193-214; 2010, blz. 238 en 587-588. 3013 en 2013, blz. 483
 • Het geslacht (Den) Decker alias Waardenburg uit Puttershoek, in: Ons Genealogisch Erfgoed 2009, blz. 111-121.
 • Het geslacht van Cornelis Ghijsz. uit Rhoon, in: Ons Voorgeslacht 2009, blz. 281-290, idem 2010, blz. 588-592.
 • De oudere generaties van het geslacht met de takken (Van) Renoij en Van Brakel in de Hoeksche Waard in Gens Nostra 2009, blz. 545-561.
 • Het geslacht Capiteijn uit Puttershoek, in: Ons Voorgeslacht 2009, blz. 425-441, idem 2010, blz. 239.
 • Van Gouthoeven, in: De Nederlandsche Leeuw 2009, blz. 148-151.
 • Het geslacht Crompeijn (Crompain) te Ridderkerk, in: Erfgoed 2010, jan./febr. nummer blz. 22-31 en maart/april nummer 2010, blz. 18-28.
 • Het geslacht met de naamdragers Vrijlant, Witte, Prins, Pervaes en van Dijck uit Pernis, in: Ons Voorgeslacht 2010, blz. 64-81.
 • De oudere generaties van een geslacht Polderdijck uit Sint Anthoniepolder, in: Ons Voorgeslacht 2010, blz. 169-190 en 592-593.
 • Bregman-een Kralings/Rotterdamse geslacht in Zuid-Holland te volgen vanaf eind 14e eeuw tot heden (aanvullingen en correcties) (Brugman), in: Ons Voorgeslacht 2010, blz. 230, 2012, blz. 306-310.
 • Het geslacht van Jacob Staesz. uit Maasdam, in: De Nederlandsche Leeuw 2010, blz. 54-61.
 • (met Ir. C. Sigmond) Het geslacht Van der Meijde uit Strijen, in: Ons Voorgeslacht 2010, blz. 349-368.
 • De oudere generaties van de familiegroepen Fonckert uit Rhoon deel I - De nazaten van Adriaen Jansz. Fonckert, in: Ons Voorgeslacht 2010, blz. 443-462 en 2011, blz. 310.
 • De familiegroep met de naamdragers (Van) Maesdam, Van der Maese, Vermaes en Verhouck uit Maasdam in: Erfgoed 2010, sept.-okt. nr, blz. 15-26, nov.-dec.nr.16-23, 2011, jan.-febr. blz. 19-26.
 • (met C. Sigmond), Een geslacht van der Mast te Dordrecht en in de Hoeksche Waard in de zestiende- en zeventiende eeuw, in: Ons Voorgeslacht 2010, blz. 525-545.
 • De Hoogvlietse boeren Claesz. Jansz. de Waert en Claes Jansz. Coijer en hun families, in: Gens Nostra 2011, blz. 1-19, 641-662, 669; 2012, blz. 669.
 • De oudere generaties van de familiegroepen Fonckert uit Rhoon (II) – De nazaten van Adriaen Willemsz. Fonckert, in: Ons Voorgeslacht 2011, blz. 1-27.
 • Het geslacht met de naamdragers Baertman, Oversloot en Pendregt uit Charlois, in: Erfgoed 2011, april/mei, blz. 20-24, mei/juni blz. 21-24, juli/augustus blz. 22-30.
 • De oudste generaties van het geslacht de Raedt uit Rhoon, in: Ons Voorgeslacht 2011, blz. 153-164.
 • Het geslacht van Adriaen Sijbrantsz. op het eiland IJsselmonde, in: Ons Voorgeslacht 2011, blz. 353-375, 2012, blz. 316-318.
 • Bruijnen/(de) Bruijn(e)(n), in: Gens Nostra 2011, blz. 672-681.
 • (met W.T.Molema-Smitshoek) De oudere generaties van het geslacht Cruijswech alias Suijdland(er) alias Roos uit Oud-Beijerland met een uitloper naar Delft, in: Ons Voorgeslacht 2012, blz. 1-22, 310-311.
 • Outraet, een schoutengeslacht te Barendrecht (aanvullingen en correcties), in: Ons Voorgeslacht 2012, blz. 32-38, 316.
 • Het geslacht van Damas Gerritsz. uit Ridderkerk met de naamdragers Hoenderhoeck, Compeer en van der Heul, in: Gens Nostra 2012, blz. 91-100 en 132-148.
 • De oudere generaties van het geslacht met de naamdragers Van Dijck en Lagenhouck (Leegenhouck) uit Charlois, in: Ons Voorgeslacht 2012, blz. 81-102, 314-315, 2013, blz. 484.
 • Een hardnekkig genealogisch probleem – de herkomst van Willem Cornelisz. Leenheer en Claertgen Bastiaensdr. te Sandelingenambacht, in: Ons Voorgeslacht 2012, blz. 205-220, 2013, blz. 484.
 • Brugman (onderdeel van artikel) Bregman-een Kralings / Rotterdams geslacht in Zuid-Holland te volgen vanaf eind 14e eeuw tot heden, in: Ons Voorgeslacht 2012, blz. 306-310.
 • Een geslacht met naamdragers Molenaer en (De) Visser uit Maasdam, in: Ons Voorgeslacht jrg. 2012, blz. 361-384.
 • De oudere generaties van het geslacht Van der Stoup alias Verstoup uit Strijen, in: Ons Voorgeslacht 2013, blz. 1-28, 484-484.
 • De afstamming van het Charloisse geslacht Westduel: in Ons Voorgeslacht 2013, blz. 121-135.
 • (met W.T. Molema-Smitshoek) De oudere generaties van het geslacht Smits uit Heukelum, te Smitshoek, Sint Anthoniepolder en Mijnsheerenland, in: Ons Voorgeslacht 2013, blz. 201-231, blz. 539.
 • Het geslacht van Koenraedt Claesz. uit Groote Lindt met de naamdragers Van de Lindt, Van der Stoep, Timmerman en Visser, in: Ons Voorgeslacht 2013, blz. 441-482, jrg. 2014, blz. 539.
 • De oudste generaties van het geslacht met de naamdragers (van den) Stoup, Gelderblom en Tuijtel uit Mijnsheerenland, in: Ons Voorgeslacht jrg. 2014, blz. 17-25.
 • Het geslacht (de) Bijl uit Groote en Kleine Lindt in Ons Voorgeslacht jrg. 2014, blz. 139-150.
 • De oudere generaties van het geslacht met de naamdragers (de) Jong(e), Broer, (den) Backer en Van Noord uit Hoogvliet, in: Ons Voorgeslacht jrg. 2014, blz. 235-249, blz. 539.
 • (met W.T. Molema-Smitshoek) De oudere generaties van het geslacht met de naamdragers (Van) Weeda en Van den Honaert uit Cillaarshoek in Ons Voorgeslacht 2014, blz. 318-338.
 • De oudste naamdragers Ronaer van het eiland IJsselmonde, in: Ons Voorgeslacht jrg. 2014, blz. 397- 437.
 • Huijch Jacobsz. en de zijnen, in: Ons Voorgeslacht jrg. 2014, blz. 485-491.
 • Het geslacht met de naamdragers Niesen en Waelboer uit Ridderkerk en Rijsoord in Ons Voorgeslacht jrg. 2015, blz. 19-38.
 • De oudere generaties van het geslacht De Geus uit Puttershoek in Ons Voorgeslacht jrg. 2015, blz. 89-100.
 • (met W. Molema-Smitshoek) Reconstructie van de familie Van Gemert in ’s-Gravendeel in Ons Voorgeslacht jrg. 2015, blz. 150-166.
 • De oudere generaties van het geslacht uit Sint Anthoniepolder met de naamdragers Blaeck, (van) Moerkercken en Van der Swaen, in Ons Voorgeslacht jrg. 2015, blz. 223-256.
 • De oudere generaties van het geslacht Schalkoord uit de contreien van ’s-Gravendeel en Strijen in Ons Voorgeslacht jrg. 2015, blz. 342-353.
 • Het geslacht van de gebroeders Lenert en Kors Pietersz. uit Mijnsheerenland in Ons Voorgeslacht jrg. 2015, blz. 267-294.
 • Het geslacht van Maerten Gerritsz. uit Pernis in Ons Voorgeslacht jrg. 2015, blz. 344-348.
 • De oudere generaties van het geslacht Roos uit Westmaas in Ons Voorgeslacht jrg. 2015, blz. 503-529.
 • Borger Claesz. en Burger Cornelisz. van (der) Putten te Oud-Beijerland en hun kinderschaar in Ons Voorgeslacht 2016, p. 304-319.
Allerlei
 • Een tragische doopplechtigheid te Oud-Beijerland anno 1672, in: Ons Voorgeslacht 1985, blz. 124.
 • Belaagde Franse edellieden te Ridderkerk anno 1663, in: Ons Voorgeslacht 1999, blz. 166-167.
 • Voor Puttershoek verdronken knecht van de franse ambassadeur, in: Ons Voorgeslacht 2001, blz. 460.
 • Frauduleuze Jan Aertsz uit Heeze te Cromstrijen (1630), in: Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant 2004, blz. 132.
 • Zwanger van de baas anno 1670, in: Ons Erfgoed 2005, blz. 80-81.
 • Sinte Janspolder onder Charlois, in: Ons Voorgeslacht 2003, blz. 33.
 • Een travestiet te Klaaswaal anno 1663, in: Ons Erfgoed 2006, blz. 121.
 • Een geleerde vrouw te Oud-Beyerland anno 1687, in: Ons Voorgeslacht 2007, blz. 55.
 • (met Ir. C. Sigmond) Verdwaalde akten in het oud-rechterlijk archief van Sint Anthoniepolder, ofwel de treurnis over verloren gegane dorpsarchieven in: Ons Voorgeslacht 2008, blz. 77-80.
 • Een signalement van tsaar Alexander I van Rusland (1777-1825) uit 1814 , in: Mededelingenblad afdeling Delfland van de Nederlandse Genealogische Vereniging jrg. 19, no. 4, dec. 2008, blz. 1460-1461.
 • De erfgenamen van Jacob Cornelis Esseboom, in: Ons Voorgeslacht 2009, blz. 33-34.
 • Adriaen Theunisz. uit het Land van Altena, in: Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west-Noord-Brabant en de Bommelerwaard 2009, blz. 89.
 • Dirck Jans uit Veen in het web van een wulpse dienstmaagd te Klaaswaal anno 1669, in: Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west-Noord Brabant en de Bommelerwaard 2009, blz. 122.
 • Vensterwapen in de binnenkeuken van Willem Dircxsen Timmerman te Ridderkerk anno 1661, Ons Voorgeslacht 2010, blz. 33.
 • Het betwiste testament van Adriaen Corstiaensse Glaviman uit Capelle in de Langstraat te Oud-Beijerland anno 1683 in Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west Noord-Brabant en de Bommelerwaard 2010, blz. 204 en 292.
 • Kleding uit de lommert in Ons Voorgeslacht 2010, blz. 560.
 • Een drenkelingetje te Zwijndrecht anno 1604, in: Ons Voorgeslacht 2013, bzlz. 95.
 • Verdronken Zwitsers soldaat anno 1605, in: Ons Voorgeslacht 2013, blz. 158.
 • Schippers vermeld in het oud-rechterlijk archief van Zwijndrecht in de zestiende- en zeventiende eeuw, in: Ons Voorgeslacht 2013, blz. 330-338.
 • Schoonmoeder of echtgenote ? Hoe een foutief patroniem tot een dwaalspoor kan leiden, in: Ons Voorgeslacht 2013, blz. 436-438.
 • Illustre passagier in Ons Voorgeslacht 2014, blz. 74.
Bronnen
 • Enkele extracten uit verloren gegane doop- en begraafregisters van Rhoon (1590-1658), in: Ons Voorgeslacht 1983, blz. 600.
 • Begravenen in de hervormde kerk te Charlois volgens de rekeningen der kerkmeesters 1663-1676, in: Ons Voorgeslacht 1985, blz. 26-32.
 • (Met J. Kappers) Een in de literatuur niet beschreven zerk in de hervormde kerk te Strijen, in: Ons Voorgeslacht 1986, blz. 782.
 • De weerbare mannen in Rijsoord, Strevelshoek, Sandelingenambacht, Kijfhoek en Heeroudelandsambacht in 1673 (1672), in: Ons Voorgeslacht 1987, blz. 40-42, 124.
 • Rhoonse Bronnen deel I – De lidmaten te Rhoon 1667-1717, uitgave Werkgroep Overmaas 1988 (3e druk 1990).
 • Charloisse Bronnen deel I –Huwelijken 1660-1706, uitg. Werkgroep Overmaas 1989.
 • De tiende penning van Strijen over 1544, in: Ons Voorgeslacht 1995, blz. 382-387, 1997, blz. 514 en 2011, blz. 311.
 • De duizendste penning van Charlois anno 1658, in: Ons Voorgeslacht 1995, blz. 548.
 • Charloisse Bronnen deel II –Dopen 1660-1706, uitg. Werkgroep Overmaas 1995.
 • De tiende van Pernis over 1542, in: Ons Voorgeslacht 1996, blz. 64-65.
 • Het haardstedenkohier van De Group anno 1600, in: Ons Voorgeslacht 1996, blz. 173-174.
 • De tweehonderdste penning van Charlois over 1644, in: Ons voorgeslacht 1996, blz. 452-453.
 • Lijst van de overlevering van de duizendste penning van Charlois anno 1660, in: Ons Voorgeslacht 1997, blz. 125-127
 • De tiende penningkohieren van Kijfhoek over 1542 en 1561, in: Ons Voorgeslacht 1997, blz. 404-408.
 • De tiende penning van Heeroudelandsambacht over 1542, in: Ons Voorgeslacht 1997, blz. 618-619.
 • De tiende penning van Katendrecht over 1542, in: Ons Voorgeslacht 1997, blz. 697-698.
 • Rhoonse Bronnen deel II - Dopen 1718-1812 en trouwen 1718-1812, uitg. Werkgroep Overmaas 2001.
 • Verpondingskohier over Oost- en West-Barendrecht en Carnisse anno 1632, in: Ons Voorgeslacht 2001, blz. 310-314.
 • Uitgeruste legerwagens door inwoners van Strijen anno 1674, in: Ons Voorgeslacht 2001,m blz. 445-447.
 • Gezonden arbeiders uit IJsselmonde naar het beleg voor ’s-Hertogenbosch anno 1629, in: Ons Voorgeslacht 2002, blz. 331.
 • Tewerkgestelden uit IJsselmonde en Ridderkerk aan de Hinderdam bij Weesp anno 1629, in: Ons Voorgeslacht 2003, blz. 59.
 • Een in 1651 beschreven zerk in de kerk van Puttershoek uit 1547: in: Ons Voorgeslacht 2003, blz. 63.
 • Vermogenden in Cromstrijen anno 1631 en 1638, in: Ons Voorgeslacht 2005, blz. 56-59.
 • De weerbare mannen van Oost-IJsselmonde anno 1672, in: Ons Voorgeslacht 2005, blz. 87-90.
 • De lidmaten van de Ned. Herv. Gemeente van Westmaas in de jaren 1647-1653, in: Ons Voorgeslacht 2005, blz. 166-173.
 • Huislieden en arbeiders met een ploeg en paarden te Charlois anno 1660, in: Ons Voorgeslacht 2005, blz. 194-196.
 • Huwelijken voor het gerecht van Poortugaal 1645-1659, in: Ons Voorgeslacht 2006, blz. 115-116.
 • Een uitgeweken inwoner van Gastel te Cromstrijen (Klaaswaal) anno 1643: in: Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant 2006, blz. 156.
 • (met Ir. C. Sigmond) Verdwaalde akten in het oud-rechterlijk archief van Sint Anthoniepolde, ofwel de treurnis over verloren gegane dorpsarchieven, in: Ons Voorgeslacht 2008, blz. 77-80.
 • Kohier 10e penning Lockhorstland 1542, in: Ons Voorgeslacht 2008, blz. 296-297.
 • Uit een verdwenen doopboek van Pernis, in: Ons Voorgeslacht 2009, blz. 344.
 • Kerkmeesters te IJsselmonde, in: Ons Voorgeslacht 2012, blz. 192-193.
 • Begravenen te IJsselmonde 1585 tot 1700 volgens de jaarrekeningen der kerkmeesters, in: Ons Voorgeslacht jrg. 2014, blz. 56-71.
Monografieën
 • De kwartierstaat van Kees-Jan Slijkerman, uitg. 1978.
 • Verzamelde genealogische studiën deel I, uitg. 1978, met daarin de artikelen:
 • Een Dordtse familiegroep Van Beusekom.
 • Geslachten Duijvesteijn te Overschie en Berkel (Z-H) in de 17de een 18de eeuw.
 • Fragment-genealogie van het geslacht Gildeman in Noord-Holland.
 • Een familiegroep Hommelsiepen te leiden in de 18de eeuw.
 • Een familie Kalf te Utrecht, Schoonhoven en Rotterdam.
 • Het Zuid-Nederlandse voorgeslacht van een familiegroep Ticquet te Leiden en Dordrecht.
 • Verzamelde genealogische Studiën deel II, uitg. 1979, met daarin de artikelen:
 • De vroegst bekende generaties van het geslacht Welhouck alias Van der Laen alias Groenendijck.
 • Fragment-genealogie van een geslacht Du Pon te Leiden (ca. 1590-ca.1665.
 • De herkomst van een familiegroep Berkman in Zuid-Holland.
 • De afstamming en het ontstaan van twee geslachten de Haan te Leeuwarden in de eerste decennia der negentiende eeuw en het raadsel rond de identiteit van Klaas Romans.
 • Fragment-genealogie van het geslacht Groenenboom alias Tack te Charlois.
 • Aanvullingen en correcties op de uitgave: De kwartierstaat van Kees-Jan Slijkerman.
 • Aanvullingen en correcties op de uitgave: Verzamelde genealogische studiën deel I.
 • De voorouders van Kees-Jan Slijkerman, een overzicht van tien jaren kwartierstaatonderzoek, uitg. 1981.
 • De oudere generaties van het boeren-regentengeslacht Weij op het eiland IJsselmonde (ca. 1450-1800), uitg. 1981.
 • Het oud-katholieke geslacht Reijns te Rotterdam, uitg. 1982.
 • (met J. Berghout) Genealogie Berkhout / Berghout deel 1 – de oudere generaties op het eiland IJsselmonde, uitg. 1982.
 • De oudere generaties van de families Leenheer op de eilanden IJsselmonde en De Hoeksche Waard, uitg. 1983.
 • De oudere generaties van het uit Vlaanderen stammende geslacht IJserman op de Zuidhollandse Eilanden, uitg. 1984.
 • (met R. Kappers) Van Strijen – De polderpatriciërstak in de Hoeksche Waard van een uit Leiden afkomstig geslacht, uitg. 1984.
 • (met Mr. F.P.M. Slijkerman) Genealogie en geschiedenis van het Westfriese geslacht Slijkerman – de nakomelingen van Jan Gersen Slijckeman (1726?-1802) uit Mettingen – voorafgegaan door een inleiding over het graafschap Lingen, het bisdom Osnabrugge en de tjeutenhandel, gevolgd door een overzicht van de familiegroepen Slijkelman, Schlickelmann in Opper-Lingen 1600-1850, uitg. 1985.
 • Genealogie en geschiedenis van het geslacht Legerstee (ca. 1500-1800)- met de uitwerking van een tak tot in 1985, uitg. 1985.
 • (Met J.Berghout) Genealogie Berkhout / Berghout deel 6 – de nakomelingen van Cornelis Jansz. Berghout (1783-1869) en Janna Simonsdr. Schoonrok (1791-1837), uitg. 1986.
 • Duizend jaar Voorgeslacht – een overzicht van ca. 3000 kwartieren van Kees-Jan Slijkerman, uitg. 1987.
 • Duizend jaar Voorgeslacht – supplement I, uitg. 1989.
 • Het geslacht van Driel te Groote- en Kleine Lindt en Dordrecht, deel 1 in serie Geslachten van het Eiland IJsselmonde, uitg. 1989.
 • Het uit Krimpen aan de Lek stammende geslacht Den Besten te Charlois, Rotterdam en Overschie, deel 2 in de serie Geslachten van het eiland IJsselmonde, uitg. 1990.
 • Het geslacht Baes alias (de) Swaen alias Van der Swaen alias Man te Ridderkerk, Rijsoord, Cromstrijen en Oud-Beijerland, deel 3 in de serie Geslachten van het eiland IJsselmonde, uitg. 1990.
 • Het geslacht Nuchteren (Nugteren) te Ridderkerk, Groote Lindt, Zwijndrecht, IJsselmonde, Hendrik Ido Ambacht en Rijsoord, deel 5 in de serie Geslachten van het eiland IJsselmonde, uitg. 1991.
 • Het geslacht Coorneef (Koreneef enz.) te Rhoon, Poortugaal, Oudenhoorn en Spijkenisse, deel 6 in de serie Geslachten van het eiland IJsselmonde, uitg. 1991.
 • Het geslacht Van Dalum (Van dalem, Van Dalen) te Groote Lindt, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht, deel 7 in de serie Geslachten van het eiland IJsselmonde, uitg. 1991.
 • De geslachten Leenheer te Heerjansdam en Oost-Barendrecht, deel 8 in de serie Geslachten van het eiland IJsselmonde, uitg. 1991.
 • Het geslacht met de takken Van der Jacht (v.d. Jagt), van der Wilt alias Wiltschut en Verheul te Barendrecht, deel 9 in de serie Geslachten van het eiland IJsselmonde, uitg. 1991.
 • Duizend jaarvoorgeslacht – supplement II, uitg. 1992.
 • (met Ir. C. Sigmond) De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400-1700, uitg. 1992.
 • Het geslacht van Aert Heynrickxz. met de tak Van der Heul te Heeroudelandsambacht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht, deel 10 in de serie Geslachten van het eiland IJsselmonde, uitg. 1993.
 • (met Ir. C. Sigmond) Drie verwante geslachten Van Driel, uitg. 1998.
 • Een geslacht Verschoor alias Van der Schoor te Charlois en Cromstrijen in de zestiende- en zeventiende eeuw, uitg. 2007.
 • Het geslacht met de takken van der Wiel, van Noort, Blijgeest en Grasdijck uit Ridderkerk in de zestiende- en zeventiende eeuw, uitg. 2007.
 • (met W.T. Molema-Smitshoek) Het geslacht van Jacob Cornelisz. Boerin uit Maasdam - een geslacht met de naamdragers Boerin, Boer, Capiteijn, Hoogenworf, Hoogewerf, Van Dijck, Van Esch, Ros, Sandeling en Cuijp in de zestiende- en zeventiende eeuw, uitg. 2008.
 • (met ir. C. Sigmond en mr. G. Schilperoort) De geslachten Schilperoort uit Charlois en omgeving (14de tot 17de eeuw), uitg. oktober 2009.
Medewerking verleend aan de publicaties
 • De oudere generaties van het geslacht Hoogewerf (de families Van der Craen, Van Gameren e.a.) door B. de Keijzer, in: De Nederlandsche Leeuw 1987, kolom 365-378.
 • Memorieteksten in en om de dorpskerk van Barendrecht door A.M. Overwater, uitg. 1987.
 • De parenteel van Doen Beijensz, door J.J. Vervloet in samenwerking met de werkgroep Doen Beijensz., uit. 1989.
CD-ROM
 • Voorouders op de eilanden IJsselmonde en De Hoeksche Waard – een selectie van genealogische publicaties van K.J. Slijkerman, met bijdragen van J. Berghout, E. en J.H. van der Boom, drs. L.M. van der Hoeven, R. Kappers en ir. C. Sigmond, uitg. 2006.

Copyright ©: 2008-2021 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: 16 augustus 2019.


home | e-mail | Genealogie Hoeksche Waard |