Genealogie Familie Francke
walcheren middelburg

informatie over pieter francke

Pieter Francke is de tot nu toe oudste bekende uit het geslacht Francke, hij woonde in De Hayman, een heerlijkheid aan de zuidoost kant van Middelburg. Hij woonde daar omstreeks 1600. Maeijken Butserain is waarschijnlijk zijn eerste vrouw. Zijn kinderen zijn daar ook geboren. Later trouwde Pieter Francke Prijntje Jans. Waar Pieter Francke oorspronkelijk vandaan komt is onbekend, wellicht uit Vlaanderen?

nog meer over pieter francke

De naam Pieter Francke komt ook voor in de geschiedenis van het dorp Sint Laurens en het buurtschap Brigdamme, beide op Walcheren.

Het kerkgebouw van Brigdamme was in 1562 ernstig verwaarloosd. men ging daarom naar de kerk in Serooskerke of Gapinge. Dat gaan naar een andere gemeente had echter zijn bezwaren. Men wilde toch liever een eigen plaats van samenkomst. Dit werd een schuur, waarin op 18 april 1610 voor het eerst werd gepreekt. Voor een eigen kerkgebouw kwam veel later toestemming

De stad Middelburg werkte mee. Zodoende kon het werk aan de kerk en pastorie worden aanbesteed. In 1645 was alles gereed. De kosten bedroegen ruim f. 7000.=. De stad Middelburg schonk 300 ponden Vlaams. Men rekende toen in ponden Vlaams, een pond Vlaams was ongeveer f. 6.=

Particulieren droegen ook bij voor de kerkbouw. Zo schonk bv Walterus Formenios 100 ponden Vlaams en de weduwe van Wiagon 1 pond Vlaams. Verder waren er bijdragen van Adriaantje Poppe, Claes Pieterzoon, Pieter Francke, Claes Abrahamse, Hermanus Clingbijl, Andries van 't Goor, Pieter Marinissen en Jeronimus Willemsen.

Het vermoeden bestaat, dat genoemde Pieter Francke dezelfde is, als die welke we kunnen aanmerken, als de thans verst bekende voorvader van het geslacht Francke op Walcheren.

Zijn zoon, Abraham Pieterse Francke, woonde in Sint Laurens, terwijl zijn kleinzoon, Pieter Francke, in 1645 in Sint Laurens is gedoopt. Mogelijk heeft hij (Pieter Francke) ter gelegenheid van deze doop een geldelijke bijdrage gegeven.

ambachtsheerlijkheid de hayman

Over de ambachtsheerlijkheid De Hayman lezen we in het 'Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden' door A.J. van der Aa, het volgende:

... heerlijkheid op het eiland Walcheren (...) gemeente Middelburg (...) Deze heerlijkheid bevat eenige buitenplaatsen en verspreid liggende woningen (...). De inwoners, die meest hun bestaan vinden in den landbouw, behooren kerkelijk onder Middelburg. Men heeft er geene school, maar de kinderen genieten onderwijs te Middelburg.- Deze heerlijkheid behoort sedert meer dan drie eeuwen aan de stad Middelburg.

arnemuiden goes