Logo - elektraklus.nl

www.elektraklus.nl

Biedt meer dan informatie

Brandpreventie en veiligheid


Op deze pagina:


Brandklasse: Blusmiddelen: Vlam in de pan:
Filmcamera

Preventie

100% brand voorkomen kunnen we niet. Maar er is wel preventie mogelijk, die de kans op brand en (brand-)letsel verminderen. De meeste brandoorzaken zijn te voorkomen door goed onderhoud onderhoud van de apparatuur. Zoals na elke droogbeurt de wasdroger reinigen volgens de handleiding. De was droger staat hoog in de ranglijst van de brand veroorzakers. Gevolgd door overbelasting van stekkerdozen en stekkers. Door de overbelasting ontstaat er veel warmte. In combinatie met vaak (licht) ontvlambare stoffen in de buurt van de bron, kan er dus brand ontstaan. Daarom is het verstandig om geen grote stroomverbruikers op verlengsnoeren/stekkerblokken aan te sluiten. Tevens haal stekkers van bijvoorbeeld opladers uit het stopcontact, als deze niet meer nodig zijn. Dit zijn maar een paar voorbeelden. Er zijn natuurlijk meerdere oorzaken, die brand kunnen veroorzaken.

Detectie

Sinds 1 juli 2022 is het verplicht om in iedere verblijfplaats rookmelders te hebben. Deze rookmelders moeten op iedere etage aanwezig zijn. De rookmelders dienen op de vluchtroutes geplaatst te zijn. Zie ook: Brandmelders

Preventie tips

 • Houd vluchtwegen vrij van obstakels
 • Blusmiddelen die bij de locatie passen
  (meestal is het bij niet particulieren geregeld verplicht gesteld via de gebruikers vergunning)
 • De juiste detectie middelen. (Sinds 1 juli 2022 verplicht op iedere (woon) locatie. (Zie ook: Brandmelders)
 • Onderhoud apparatuur op de juiste wijze
 • Trek stekkers van bijvoorbeeld opladers, die niet gebruikt worden uit stopcontact
 • Overbelast verlengsnoeren en stekkerblokken niet
 • Laat minimaal 1 keer per jaar de schoorsteen (indien aanwezig) vegen
 • Laat de accu('s) van apparaten/fiets op een goed geventilleerde plek op.

Voor het geval het toch fout gaat

Paniek is de slechtste raadgever. Probeer het hoofd koel te houden.
Bij een klein beheersbaar brandje, probeer het te blussen met de juiste middelen. Zie verder op deze pagina.
Is de brand al groot. Alarmeer de rest van de bewoners/bezoekers. Sluit ramen en deuren en vlucht naar een veilige locatie.
Bel altijd 112, ook al lijkt de locatie veilig.

Hoe kan brand ontstaan

Om aan preventie te doen is het belangrijk om te weten hoe brand kan ontstaan.
De mogelijke oorzaken zijn:
 • Overbelasting
 • Kortsluiting
 • Oververhitting van apparatuur
 • Niet op tijd of onjuiste onderhoud apparatuur

Branddriehoek

Om brand te krijgen zijn er 3 factoren nodig, namelijk:

 • Brandstof
 • (Ontbranding)temperatuur
 • Zuurstof

Dit noemen we ook wel de branddriehoek. Om het vuur te doven is het wegnemen van een (of meer) van de factoren. Door bijvoorbeeld water te gebruiken daalt de temperatuur. Of door een schuimlaag aan te brengen neemt de zuurstof weg (verstikking). Door bijvoorbeeld een gaskraan dicht te draaien neemt men de brandstof weg.
De meeste branden zijn op deze branddriehoek gebaseerd.
Brand kan ook ontstaan door een chemische reactie Dit kan gebeuren door bepaalde (chemische)stoffen met elkaar in contact komen. Bijvoorbeeld waterstof met zuurstof.

Let op (eigen) veiligheid

Bij elk incident geldt: veiligheid staat voor op!
Voor elk blusmiddel kijk goed of het geschikt is voor brandhaard. Want soms kan het verkeerd uitpakken als er een verkeerd middel wordt gebruikt. Bijvoorbeeld een (frituur-)oliebrand (Klasse B of F) kunnen fataal aflopen als dit met water getracht wordt te blussen. Vind er direct een vuurzee plaats. Met alle gevolgen.
Zie ook Filmcamera

Brandklasse, categorie en blusmiddelen

Om een brand te kunnen blussen is het noodzakelijk te weten, wat voor brand het is. Daarom wordt een brand in categorie├źn ingedeeld.

Brandklasse


Brandklasse A - Vaste stof

Brandklasse A - Vaste stof

Zoals bijvoorbeeld:
Hout, textiel, papier, gordijnen, meubels etc.

Geschikte blusmiddelen:

Water (brandhaspel), poederblusser*, (sproei-)schuim en een blusdeken.


Brandklasse B -Olieen

Brandklasse B - Vloeistof branden

Zoals bijvoorbeeld:
Benzine, dieselolie, was etc.

Geschikte blusmiddelen:

Poederblusser*, (sproei-)schuim en Co2 blusser(koolzuursneeuwblusser)

Niet geschikt: Water (Zie filmpje wat er gebeurd als er met water wordt geblust.)Filmcamera


Brandklasse C - Gas

Brandklasse C - Gas(sen)

Zoals bijvoorbeeld:
Aardgas, LPG(autogas), propaangas etc.

Geschikte blusmiddelen:

poederblusser*

Brandgevaar logoOpmerking: Voor het blussen eerst de gas toevoer afsluiten, om explosie gevaar te voorkomen!!!


Brandklasse D - Metaalbranden

Brandklasse D - Metaal branden

Zoals bijvoorbeeld:
metaal, aluminium etc.

Geschikte blusmiddelen:

Poederblusser*(D-type).


Brandklasse E - elektriciteit branden

Brandklasse E - Elektriciteit branden

Deze categorie bestaat niet meer in Nederland, omdat elektriciteit uit zich zelf niet kan branden. Echter kan elektriciteit wel brand veroorzaken door bijvoorbeeld oververhitting(overbelasting) of kortsluiting.
Brandklasse F - Frituurolie en vetten branden

Brandklasse F - (Frituur-)olie en vetten

Zoals bijvoorbeeld:
(Frituur-)olie en vetten

Geschikte blusmiddelen:

Alleen speciale vet(klasse F) blussers zijn geschikt.

Niet geschikt: Water (Zie filmpje wat er gebeurd als er met water wordt geblust.)Filmcamera


Brandblusmiddelen

Er zijn diversen blusmiddelen op de markt die voor particulier bruikbaar zijn. Er zijn ook blusmiddelen verkrijgbaar die niet voor de particulier is bedoeld. Maar meer voor de prof of bedrijfshulpverlening, omdat deze blusmiddelen een training vereisen.
Toch zal ik de gangbare blusmiddelen kort bespreken.


Brandslanghaspel

Water/Brandslang(haspel)

Geschikt voor:


Brandklasse A - vaste stoffen

ongeschikt voor

Brandklasse: B, C, D, en F

SchuimbrandblusserSchuimbrandblusser-klein

(Sproei-)schuim brandblusser

Geschikt voor:


Brandklasse A - vaste stoffenBrandklasse b - vloei stoffen

ongeschikt voor

Brandklasse: C, D, en F

Co2 Brandblusser

Co2/Koolzuursneeuw brandblusser

Geschikt voor:


Brandklasse b - vloei stoffen

ongeschikt voor

Brandklasse: A, C, D, en F

SchuimbrandblusserSchuimbrandblusser-klein

Poeder brandblusser

Geschikt voor:


Brandklasse A - vaste stoffenBrandklasse b - vloei stoffenBrandklasse C - Gassen

ongeschikt voor

Brandklasse: D, en F

Blusdeken Blusdeken pictogram

Blusdeken

Geschikt voor:


Brandklasse A - vaste stoffen

ongeschikt voor

Brandklasse: B, C, D, en F

Frituurvet/olie brandblusser

Frituurbrandblusser

Geschikt voor:


Brandklasse A - vaste stoffenBrandklasse B - vloei stoffenBrandklasse F - Frituurvet/olie branden

ongeschikt voor

Brandklasse: C en D

Blusmiddelen voor thuis gebruik

Voor thuis gebruik zijn er ook blusmiddelen op de markt. Deze blusmiddelen zijn bij elke gerenommeerde bouwmarkten/doe-het-zelf winkel te koop. De meest aangeboden middelen zijn de blusdekens en poederblussers.
Alleen poederblussers geven bij gebruik flinke nevenschade. Door het middel ontstaat er erosie in elektronica en metalen. Waardoor de apparatuur (snel) defect raakt.

Vlam in de pan


Vlam in de pan doven:
Wat er gebeurd met vlam in de pan wordt geblust met water:

Webshop:

Logo - Novium-Specials

Specialist in
PHILIPS logo

 

Volg ons via:

┬ę 2005- www.elektraklus.nlDisclaimer SitemapPowered by: Pop3Webdesign