Home > Physics > Reports (Concise Measuring Report, Self-Assessment Test)

 

Rapportage (meetrapporten, diagnostische toets)

 

 Meetrapport  Meetrapport

 

 

Kort meetrapport van een proef met instructie

 

 

 


Naam Klas Groep
(cluster)

LP ....
(nummer leerlingproef)

Datum
(datum uitvoering proef)

Naam medewerker(s)
(indien van toepassing)

 


Titel van de proef
Neem de titel over uit de instructie.

Onderzoeksvraag
Vermeld hier de onderzoeksvraag of het doel van de proef.
Voeg eventuele deelvragen toe.
Voeg zo mogelijk ook hypothesen toe. Hierin verwoord je bondig welke antwoorden je op de vragen verwacht.

Proefopstelling
Geef een korte beschrijving aan de hand van een figuur. Geef in de figuur zo mogelijk de te meten grootheden aan.

Resultaten
Presenteer gemeten grootheden in tabelvorm.
Noteer meetonzekerheden.
Verwerk de ruwe meetgegevens in een grafiek.
Volg de vragen en opdrachten van de instructie.

Reflectie
Beschrijf in hoeverre je meetresultaten de onderzoeksvraag beantwoorden, of leiden tot het doel van de proef.
Hoe goed zijn de deelvragen beantwoord?
Kunnen de opgestelde hypothesen worden aanvaard of moeten ze verworpen worden?
Geef zo mogelijk commentaar op niet uitgekomen verwachtingen.

 


 

 

 

 

Kort meetrapport van een open proef

 

 

 


Naam Klas Groep
(cluster)

LP ....
(Als er geen proefnummer bekend is, komt het te vervallen of verzin je er zelf een. Dit laatste is nuttig wanneer je in het kader van een onderzoek een reeks proeven gaat uitvoeren en er in een logboek of een verslag naar wilt verwijzen.)

Datum
(datum uitvoering proef)

Naam medewerker(s)
(indien van toepassing)

 


Titel van de proef
Moet je zelf een titel bedenken, hou deze dan beknopt. Gebruik geen afkortingen.

Onderzoeksvraag
Vermeld hier de onderzoeksvraag of het doel van de proef en eventuele deelvragen.
Voeg zo mogelijk hypothesen toe, waarin je de antwoorden die je op de vragen verwacht bondig verwoordt.

Proefopstelling
Geef een korte beschrijving aan de hand van een figuur. Geef in de figuur zo mogelijk de te meten grootheden aan.

Resultaten
• Praktisch gedeelte
Presenteer gemeten grootheden in tabelvorm.
Noteer meetonzekerheden.
Noteer bijzonderheden, zoals bijzondere waarnemingen.
• Uitwerking
Werk de meetresultaten verder uit om de gestelde doelen te bereiken.
Verwerk ruwe meetgegevens in een grafiek.
Soms bepaal je een grootheid of een verband rechtstreeks uit een grafiek. In andere gevallen moet je oppervlakken of steilheden bepalen en eventueel nog nieuwe grafieken tekenen.
Maak een foutenanalyse. Daarin geef je aan hoe groot onzekerheden in de eindresultaten zijn en ga je in op mogelijke oorzaken daarvan. Denk aan zowel systematische als toevallige onzekerheden.
Als je al voldoende ervaring met het grafisch bepalen van een verband hebt opgedaan, vergelijk de gevonden vergelijking dan eens met het resultaat van een regressie-analyse.

Reflectie
Beschrijf in hoeverre je meetresultaten de onderzoeksvraag beantwoorden, of leiden tot het doel van de proef.
Hoe goed zijn de deelvragen beantwoord?
Kunnen de opgestelde hypothesen worden aanvaard of moeten ze verworpen worden?
Geef commentaar op niet uitgekomen verwachtingen.

 


 

 

 

 

Kopgegevens diagnostische toets

Voorzie papieren die je inlevert altijd van duidelijke informatie over de herkomst en de aard van de inhoud. Zet de gegevens op een direct zichtbare plaats. Hieronder vind je een indeling voor de diagnostische toets. Plaats de gegevens bovenaan op de eerste bladzijde van iedere diagnostische toets (DT).

 

 


Naam

Klas

Groep
(cluster)

DT .... (nummer van de toets)

 

Je cijfer

Datum

 

(Hier volgen je uitwerkingen. Bekijk daartoe ook eens:
Natuurkundige opgaven uitwerken.)

 

 

 

 

 

 

Hein ten Horn
 top Top | Physics | Home