Home > Physics > Examination Piece of Work - A Plan of Work

 

Profielwerkstuk natuurkunde  -  een werkplan

 

Na het kiezen en definiŽren van een onderwerp, het formuleren van een (voorlopige) onderzoeksvraag en aanvullende deelvragen en het opstellen van een (voorlopige) hypothese, is de tijd rijp voor het opstellen van een plan van aanpak of werkplan.
In het werkplan maak je duidelijk hoe je je eindproduct gaat realiseren. Bij een profielwerkstuk is dit eindproduct veelal het geheel van werkstuk, poster en presentatie.


Het werkplan geeft antwoord op de vraag wie, wat, wanneer, waar uitvoert.
Wie?
Als je in een team werkt moet duidelijk zijn wie voor welke taak verantwoordelijk is.
Wat?
Geef een omschrijving van de taak.
Zo'n taak moet altijd een product opleveren. Denk bijvoorbeeld aan toonbare bijdragen zoals een verzameling informatiebronnen, een samenvatting van bestudeerde literatuur, een meetrapport, een ontwerp op papier of een verslag van een bezoek aan een instrumentenmaker of een laboratorium van een ziekenhuis of onderwijsinstelling.
Een voorbeeld van een slecht omschreven taak is het al te vrijblijvende "Informatie zoeken". De taak levert geen concrete bijdrage op. Dat is wel het geval bij een taak als "Informatie verzamelen".
Wanneer?
Vermeld altijd een einddatum.
Dit is de tijdslimiet, ofwel de uiterste datum waarop alles wat bij de taak hoort geproduceerd moet zijn. Maak een ruime schatting van de benodigde tijd en stem de begindatum hierop af.
Waar?
Locatie-voorbeelden:
een practicumlokaal of studieruimte op school, je werkplek thuis, een laboratorium of mediatheek van een bedrijf, universiteit, hogeschool of andere instelling.
 Een werkplan maken


Vermeld in het werkplan:

  • je naam (alle medewerkers) en de datum
  • de (voorlopige) titel van het profielwerkstuk;
  • een korte beschrijving van de onderwerpen;
  • de (voorlopige) onderzoeksvraag en aanvullende deelvragen;
  • de (voorlopige) hypothese;
  • de te verrichten taken, op overzichtelijke wijze bijeengebracht in een tabel.

Duidelijk is dat de tabel aanvankelijk niet voor de gehele periode tot in detail kan worden uitgewerkt. Het streven moet zijn er alles in op te nemen wat mogelijk is gelet op de fase in de voortgang van het onderzoek. Voor de wat kortere termijn behoort de tabel compleet te zijn.
Een mogelijke indeling van zo'n tabel vind je hieronder. De kolom "Wie" kan komen te vervallen als je het werkstuk individueel uitwerkt. De voorbeeldtaken zijn louter toegevoegd om het gebruik van de tabel te verhelderen.

Begin-
datum
Eind-
datum

Taak Plaats Wie Opmerking
... ... Een eerste werkplan opstellen ... team ...
... ... Het eerste werkplan inleveren ... ... ...
... ... Informatie verzamelen ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... Experimenten voorbereiden (uitvoering, benodigdheden, te verrichten waarnemingen, mogelijke gevaren en foutenbronnen, te verwachten nauwkeurigheid, enz.) ... ... ...
... ... Voortgangsoverleg met vakdocent(en) ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... Bijgesteld werkplan inleveren ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... Concept-inleiding van het verslag schrijven ... Job ...
... ... Experimenten ... en ... uitvoeren school, lokaal D3 ... lokaal reserveren bij TOA
... ... Hoofdstuk ... van het verslag schrijven (concept) ... Anne ...
... ... ... ... ... ...
... ... Hoofdstuk ... van het verslag schrijven ... ... ...
... ... ... ... ... ...
... ... Bijgesteld werkplan inleveren ... ... ...
... ... Samenvatting van het verslag schrijven ... ... ...
... ... Samenvoegen hoofdstukken en bijlagen ... ... ...
... ... Conceptverslag inleveren ... team ...
... ... Bijgesteld werkplan inleveren ... ... ...
... ... Concept posterontwerp bedenken ... Anne ...
1206 2206 '02 Definitief posterontwerp vaststellen ... team ...
... ... Bijgesteld werkplan inleveren ... ... ...
2206 0809 '02 Definitief verslag produceren ... ... ...
1506 0809 '02 Poster maken ... ... ...
0209 1909 '02 Tekst en audiovisuele ondersteuning van eerste deel presentatie produceren ... Anne ...
0209 1909 '02 Tekst en audiovisuele ondersteuning van tweede deel presentatie produceren ... ... ...
1209 1209 '02 Profielwerkstuk inleveren ... team ...
... ... ... ... ... ...
2609 2609 '02 Generale repetitie presentatie ... team ...
2809 2809 '02 Presentatie houden school, lokaal D2 team ...


Lever een bijgesteld werkplan in als daar aanleiding toe is.
Download de voorbeeldtabel in MS-Word-formaat: TaskTbl.doc

 

 Vorige Vorige | Volgende  Volgende

 

Hein ten Horn
 top Top | Physics | Home