Gewogen gemiddelde
een programma voor de Sharp EL-9600, EL-9650
en EL-9900 grafische rekenmachines

 

Beschrijving

Bereken het gewogen, rekenkundige gemiddelde van één of meer getallenreeksen.
Bepaal bijvoorbeeld het voortschrijdend gemiddelde of 'rapportcijfer' voor een vak van drie examenkandidaten aan de hand van een reeks wegingsfactoren en de drie bijbehorende reeksen van waarderingen ('cijfers', 'punten') behaald voor overhoringen, repetities, schoolexamens, werkstukken, enz.

 

Programmalijst

Opmerking, hulp
GEWGEM titel van het programma
G : gebruik achtereenvolgens de toetsen ALPHA en G
Print "AANTAL WEGINGSFACTOREN > 2ndF, PRGM > PRGM > Print
> 2ndF, PRGM > PRGM > "
Input Z > 2ndF, PRGM > PRGM > Input
{4,Z+1}→dim(mat A) { : 2ndF, {
→ : STO-toets
> MATRIX > OPE > dim(
> MATRIX > NAME > mat A
fill(0,mat A) > MATRIX > OPE > fill(
0 is cijfer nul, niet de letter O of theta
Z+1→mat A(1,2)  
Print "GEEF AANTAL KANDIDATEN of: AANTAL GETALLENREEKSEN
Input Z  
Z→mat A(1,1)  
{mat A(1,1),mat A(1,2)}→dim(mat B)  
fill(0,mat B)  
Print "GEEF WEGINGSFACTOREN  
0→I (cijfer nul)
Label 1 > 2ndF, PRGM > BRNCH > Label
I+1→I  
Input Z  
Z→mat A(2,I)  
Z+mat A(2,mat A(1,2))→
mat A(2,mat A(1,2))
alles op één regel
If I+1<mat A(1,2)Goto 1 > 2ndF, PRGM > BRNCH > If
> MATH > INEQ > <
> 2ndF, PRGM > BRNCH > Goto
0→I  
Label 2  
I+1→I  
mat A(2,I)/mat A(2,mat A(1,2))→mat A(3,I)  
If I<mat A(1,2)Goto 2  
Print "GEEF WAARDERINGEN  
Print "10-100 of: GEEF DE REEKS(EN)
3→dim(L1) > 2ndF LIST > OPE > dim(
L1 : 2ndF L1
0→I  
Label 3  
I+1→I  
0→J  
Label 4  
J+1→J  
Input mat B(I,J)  
mat B(I,J)*mat A(3,J)+
mat B(I,mat A(1,2))→mat B(I,mat A(1,2))
(op één regel)
If J<mat A(1,2)–1Goto 4  
mat B(I,mat A(1,2))→Z  
round(Z,3)→L1(1) > MATH > NUM > round(
round(Z,0)→L1(2)  
round(Z/10,0)→L1(3)  
Print L1  
If I<mat A(1,1)Goto 3  
row_mult(100,mat A,3)→mat A > MATRIX > OPE > row_mult(
0→J  
Label 5  
J+1→J  
0→I  
Label 6  
I+1→I  
mat B(I,J)+mat A(4,J)→mat A(4,J)  
If I<mat A(1,1)Goto 6  
mat A(4,J)/mat A(1,1)→mat A(4,J)  
If J<mat A(1,2)–1Goto 5  
Print "DATA IN MATRICES B, A ter herinnering
Print "EINDE: CL (2X)  
Wait > 2ndF, PRGM > PRGM > Wait
  geheugengebruik:
I, J, Z, mat A, mat B, L1

 

Verwerking van één getallenreeks

Na een periode van zwoegen heeft een leerling de volgende 'cijfers', 'punten' of resultaten verzameld:

wegingsfactor131323
waardering (10–100)746459537768

Start het programma en beantwoord de vragen.
AANTAL WEGINGSFACTOREN
Z=?
Er zijn zes wegingsfactoren. Voer dus "6" in (zonder aanhalingstekens en gevolgd door ENTER).
De tweede vraag wordt gesteld:
GEEF AANTAL KANDIDATEN (of AANTAL GETALLENREEKSEN)
Z=?
De invoer is "1" (1 leerling).
Algemene tip: wacht met nieuwe invoer tot de Sharp EL-9600 is uitgerekend.
De derde vraag:
GEEF WEGINGSFACTOREN
Z=?
Voer de zes wegingsfactoren in. Na de zesde ENTER verschijnt de laatste vraag:
GEEF WAARDERINGEN
10-100
(of: GEEF DE REEKS(EN))
mat B(1,1)=?
Voer de zes waarderingen in (in het bereik van 10–100). Na de zesde ENTER volgt het gewogen gemiddelde op de schaal van 10–100 (2x) en 1–10 (1x): {64.769 65 6}.
Ook na beëindiging van het programma kunnen ruwe gegevens en rekenresultaten worden bekeken, ook nog niet getoonde (zie verderop).

 

Meerdere getallenreeksen

De tabel hieronder bevat schoolexamen-waarderingen van een drietal examenkandidaten.

wegingsfactor35445549.7545
Arnoud84827986778192838890
Bregje63537283684081677781
Carlijn59665862436171658274

Start het programma. Op het scherm wordt om invoer gevraagd.
AANTAL WEGINGSFACTOREN, Z=? Voer in: "10".
GEEF AANTAL KANDIDATEN, Z=? Voer in: "3".
GEEF WEGINGSFACTOREN, Z=? Voer in: 3 ENTER 5 ENTER 4 ENTER 4 ENTER enz.
GEEF WAARDERINGEN, 10-100, mat B(1,1)=? Voer in: de tien getallen van Arnoud (kandidaat 1).
Na de tiende ENTER volgt Arnouds gewogen gemiddelde: {83.923 84 8}.
mat B(2,1)=? Voer in: de tien waarderingen van Bregje (kandidaat 2).
Na de tiende ENTER volgt haar gewogen gemiddelde: {67.779 68 7}.
mat B(3,1)=? Invoer van Carlijns getallen levert op: {64.056 64 6}.

 

Inzien (overige) informatie

Beëindig het programma en keer terug naar de normale schermmodus door tweemaal de CL-toets in te drukken.

De getallenreeksen (of waarderingen van kandidaten) en de gewogen gemiddelden zijn opgeslagen in matrix B. Bekijk de inhoud in de normale schermmodus met de opdracht:
round(mat B,1)
of
mat B
gevolgd door ENTER.
Vraag de opdrachten op via de toetsaanslagen:
> MATH > NUM > round( en
> MATRIX > NAME > mat B.
Door het afronden ontstaat een compacte presentatie. Gebruik zo nodig de pijltoetsen om in horizontale of verticale richting te schuiven (scrollen).

Inhoud matrix B:

reeks 1    
reeks 2 (waarderingen van kandidaat 2)(gemiddelde)
reeks 3    
enz.    


Itemgemiddelden (toetsgemiddelden), wegingsfracties en de wegingsfactoren in matrix A zijn te zien met bijvoorbeeld de opdracht round(mat A,0).

Inhoud matrix A:

aantal
reeksen
(kandidaten)
1 + aantal
wegings-
factoren
000
wegingsfactorensom
wegingsfracties (%)100 (som)
itemgemiddelden (toetsgemiddelden)0

 

Hein ten Horn
Top | Programs Sharp EL | Home