HAM-Projecten

Hoofdstuk

 

Lineaire voeding als Batterijvervanger
In de rommelbox vond ik nog een transformator type Amroh P-287. Tweemaal maximaal 30 Volt met aftakkingen en in staat op 2,5 Ampére per sectie te leveren. Dat leek me wel wat voor een zelfbouwproject. Maar wat kan je er mee? ... het resultaat van de eerste metingen (zie figuur 1) was zo hoopvol dat ik besloot hiervan iets te bouwen.
Ooit een schemaatje gezien van een batterijvervanger zoals dat in Electron 2008 op blz 384 te zien is. Dat leek me wel iets! Na het raadplegen van de documentatie LM317 en de mogelijkheden die deze trafo biedt is het definitieve schema geworden zoals in figuur 2 wordt weergegeven.
De trafo en mogelijhkheden
Figuur 1. Wat zijn de mogelijkheden?

het uiteindelijke schema.
Figuur 2. De uiteindelijke schakeling.

Uit de trafo komen wat hogere spanningen dan strikt nodig is en de originele trafo was voor 220Vac. Dat maakt de output ook weer wat hoger bij gebruik op 230Vac. Om de warmteproductie, zeker bij de te verwachten kortsluitstroom, beheersbaar te houden was het gebruik van een pre-regulator noodzakelijk, evenals een grotere koelplaat voor de LM317's. Omdat de spanningen instelbaar zijn heb ik me beperkt tot het aanbrengen van alleen de Ampéremeter. Ik had nog een DVMM-1 (tot maximaal 2 Ampére) van Conrad ligggen.

Figuur 3. Het ontwerp van het frontpaneel.

De uitwendige maat werd bepaald door de indeling van het frontpaneel en de afmetingen van de trafo. Omdat dubbelzijdig printplaat te dun is om de trafo op te zetten werd hiervoor een trespa plankje van 13,5 cm breed genomen.

Er werd een lay-out van de AC/DC printplaat gemaakt, met elco's en gelijkrichterdiodes (zie rechts in figuur 4). Deze werd aan de trafo bevestigd d.m.v. enkele afstandbussen.

Op de binnenzijde van de achterkant van de kast, ook van dubbelzijdig printplaat, werd de lay-out van de componenten rondom de LM317's getekend (zie links in figuur 4). Aan de buitenzijde hiervan werd de koelplaat bevestigd. Na het tekenen werden de benodigde printsporen uitgefreesd. Dit moest wel met een stofkapje voor neus en mond!


Figuur 4. Het ontwerp van de printsporen.

Het bleek wel nodig om alle eilandjes en printbanen op sluiting met het aardvlak te controleren. Hierna werden de aansluitpinnen voor de bedrading naar het front gemaakt. Ook aan de achterzijde hiervan werden eilandjes gefreesd. Ook werd weer op sluiting gecontroleerd! Na montage van alle andere onderdelen werd de AC/DC print aan de trafo op de trespa plaat bevestigd en werd de koelplaat aan de achterzijde gemonteerd. Hierna werd het front- en achterpaneel met parker schroefjes aan de trespa plaat vastgemaakt.


Figuur 5. Bovenaanzicht.

Daarna werd de bedrading naar de schakelaar aangebracht d.m.v. een stuk meervoudig kabel. Ook werden alle Bussen, de Ledjes en de schakelaar met 6 standen (een maak voor verbreek type) en de netschakelaar gemonteerd.


Figuur 6,7 en 8. Zo was het na de montage!

Figuur 8. Het eindresultaat.
Figuur 8. het eindresultaat!