Het begon in Amersfoort!
Het radioamateurisme is een dienst voor zelfontplooiing, dus:
Leren,……het begon in Amersfoort
Met verwondering geluisterd naar muziek van met een oortelefoontje rechtstreeks aangesloten op een pick-up. Als 12-jarige oude radio’s verzameld en geluisterd naar de getallen reeksen op de Korte Golf. Eenvoudige intercoms gemaakt met vriendjes in de flat. Dr. Blan jampot radio’s en vele andere kristalontvangers gebouwd. De grootste gevoeligheid was er een met een DC-voorspanning op de detectordiode. De antenne werd gemaakt van afgerolde foliecondensatoren, gesloopt uit oude radio’s anno 1935, om deze vervolgens uit het raam te laten hangen. Prima ontvangst! Later een OV1 en diverse AMROH bouwdozen.
Leren,….op het rechte pad
Samen met schoolvriendje Frans de Feber een 19-set gekocht. De B-set hiervan omgebouwd, zodat deze aan de bovenzijde van de FM-band kon zenden en ontvangen. Met de 19-set zenden op precies 3 MHz omdat het op die frequentie zo stil was. Later spijt dat ik de Variometer van de 19-set heb mee verkocht om geld voor andere radio onderdelen te verkrijgen. Een schakeling uit Radio Bulletin om een Pick-up op een U-buizen radio aan te sluiten gemodificeerd met in de eindtrap een 807 zendbuis! Gelukkig wees OM Smink PA0VP ons op het rechte pad.
Leren,….luisteren
Een 6J6 balans converter gebouwd voor ontvangst van de 2 meterband. Aangesloten op omroepdoos met een vaste middenfrequentie van 1,8 MHz. De zendamateurs zonden uit op hun eigen vaste frequentie. De afstemschaal bestond uit een op het grote snaarwiel van de afstemcondensator geplakt stuk papier. Alle gehoorde stations werden met de roepletters op de schaal in potlood aangegeven. Al spoedig geen ruimte meer!
Hoorde hierop Henk PA0FAS met zijn allereerste (proef) uitzending op 2 meter in AM. In die tijd was het gewoon om je telefoonnummer te vermelden, opdat diegene die jouw dan hoorde en dus storing had … dit te kunnen laten melden. Wat ik deed. Henk woonde op circa 2 km afstand. Sindsdien regelmatig bij hem thuis gekomen, meegedaan als hulp bij zijn conteststation op 2 meter. Later ook vanuit in de oude watertoren in EDE met o.a. PA0JOP.
Er bestond in die tijd een Dutch Propagatie Service met o.a. 0FAS, 0JOP. Deze groep deed in het kippenhok te Leusden ook onder roepletters PA6MB aan Meteorscatter. Ontvangst met antennes voor horizontale en verticale polarisatie. Waargenomen dat DX-signalen, met een oorspronkelijke horizontale polarisatie, het ene moment goed te horen waren in het kanaal van horizontale polarisatie en andere moment alleen maar te horen waren in het verticale kanaal.
Leren,…het verenigingsgevoel
Ondertussen lid van de VERON geworden. In Amersfoort was PA0WWP toen voorzitter. In een zaaltje tegenover station, hield hij een kringgesprek, waarbij een ieder op zijn beurt vertelde waarmee hij bezig was. Een gezellige sfeer.
Verhuist naar Eindhoven. De VERON vergaderingen werden gehouden in kantine van een drukkerij op nog geen 100 meter afstand van ons huis. Bestuurslid geworden in de periode van voorzitter OM Klein Wassink. Ook lid de Materialen club van Philips met o.a. Piet PA0PWA. Meegeholpen in de organisatie van lokale vossenjachten met o.a. Peter PA0PAZ op de Leenderheide. Helpen op het Clubstation PE2EVO in het EVOLUON in Eindhoven, Bij de contesten een prima verzorging van de inwendige mens.
Leren,…zenden
Op 29 juni 1965 de bevoegdheid verkregen tot het bedienen van een radio-elektrische zendinrichting voor het nemen van proeven en werkende in de ten behoeve van amateursstations toegewezen frequentiebanden boven 144 MHz, met roepnaam PA0WJG. Een 2-meterzender gebouwd met een door de NV Philips in bruikleen gegeven QQE06/40. Deze gemoduleerd met een "series-gate" modulator (schermroostermodulatie) welke werd aangestuurd door een zelfbouw Fidelio audioversterker. Helaas te veel Hifi, daarom afgekeurd door de radiocontroledienst......er moest eerst een laagdoorlaat filter in de microfoonversterker worden gebouwd om de uitgezonden bandbreedte te beperken. Alsnog op 16 maart 1966 goedgekeurd! Op een van de eerste VERON Pinksterkampen, gehouden nabij de Leusderheide, een bakenzender bemand met mijn zelfbouwspullen, als /A opgesteld in de flat van mijn tante.
Leren,….kennis vergaren en uitdragen
Opleiding Impuls en Tv-techniek bij Philips. Met het geld, verdient aan Tv-reparatie, mijn eerste (en laatste) derde hands auto kunnen kopen. Het wiskundig model van een transistorschakeling met behulp van FORTRAN laten doorrekenen op het Philips rekencentrum. Alles nog met ponskaarten ingebracht. Elektronische simulatie van defecte componenten en de invloed hiervan op te meten spanningen van o.a. transistorradio’s en gehoorapparaten, om eenvoudige reparatie methoden te kunnen maken. Bij de Centrale Service Afdeling schrijven van reparatiemethoden voor magnetrons, radio’s en gehoorapparaten. Les geven in systematisch foutzoeken bij radio’s en TV’s. Opgetreden als corrector van de schriftelijke VERON zendcursus onder leiding van OM Schaap, PA0HH. Als leerling o.a. PA0ADT…..! Bijdrage over SSB aan het boek Cursus zendexamen derde druk 1970.
In 1968 verhuist naar Rhenen. Werken bij de Koninklijk Luchtmacht, radartechniek, meten en kalibreren. Bestuurslid van de afdeling Wageningen. Met Mans en Ko een cursus over halfgeleiders gemaakt en gegeven aan OM’s uit het buizentijdperk. Meegedaan aan contesten op 2-meter vanuit de zolderverdiepingin de flat van mijn hospita. Later ook, als inmiddels getrouwde amateur, vanuit onze eigen flat er schuin tegenover.
Leren,….besturen
In 1975 verhuist naar Nieuwegein. Dichter bij het werk als stralingshygiënist bij Defensie. De VERON Bijeenkomsten van afdeling Centrum werden helemaal gehouden in Utrecht Noord. Als voorzitter samen met de secretaris Jan, PA3AZQ en Martin, PA0MWU in Fort de Gagel de gaskachels eruit gehaald en vervangen door elektrische kachels; ...ouwe zooi opgeruimd en verkocht. Van de opbrengst een scope gekocht voor de cursusleider Jaap.
Veel leden uit Nieuwegein vonden de Utrechtse vergaderlocatie te ver weg....samen met anderen in 1983 de afdeling Nieuwegein opgericht. Besturen met Ups en downs, veel geleerd….. een bestuur moet niet alles zelf willen regelen. Om activiteiten te organiseren behoeft men niet perse bestuurslid te zijn!
Leren,…gebruiken
Sinds een aantal jaren worden in Nieuwegein bijna geen sprekers meer van buiten de afdeling gezocht voor de maandelijkse bijeenkomst. Er wordt veel aan zelfbouw gedaan en iedereen wordt uitgenodigd om zijn zelfbouwsels mee te nemen en ervaring uit te wisselen. Dit ter lering en vermaak! Het is belangrijk te beseffen dat er veel meer kennis en ervaring onder de leden is dan men denkt De kunst is te weten hoe dit te activeren! In Nieuwegein is er een methode gevonden die goed blijkt te werken. Overigens is deze methode niets nieuws; ooit in Amersfoort er zelf kennis mee gemaakt! We houden een “gestructureerd onderling QSO”. Dit is een Onderling QSO waarbij de gespreksleider (voorzitter) iedereen op kringvolgorde het woord geeft;....het is dus een soort rondvraag. De ene keer linksom, de andere keer rechtsom. Wanneer ieder lid actief bij het gesprek betrokken wordt kan er een saamhorigheidsgevoel ontstaan. Een lid dat het woord krijgt wordt uit respect niet in de rede gevallen.
Leren,…de valkuilen
De vergaderruimte moet wel aan de voorwaarde voldoen dat de leden in een kring of U-vorm kunnen zitten. Het zitten van groepjes aan losse tafeltjes werkt niet goed, doordat dit te veel onrust (geroezemoes) geeft. De ervaringen worden dan per tafeltje uitgewisseld. Er ontstaat meestal een vorm van onverschilligheid voor de anderen in het lokaal. Immers het eigen groepje is het belangrijkste!
De gesprekleider moet er voor zorgen dat er maar een persoon tegelijkertijd aan het woord is. Hij treedt zonodig streng op tegen diegenen die “geen respect” kunnen opbrengen voor een spreker door er tussendoor te praten. De gespreksleider geeft het woord niet direct aan de volgende persoon als een lid zegt niets bijzonders of niets te melden te hebben. De gespreksleider moet dan durven doorvragen...... wat bedoel je,.... wat betekent dit? Een lid heeft zodoende de mogelijkheid om te vertellen waarmee hij/zij bezig is en kan uitleg geven aan de hand van meegebrachte spullen. Houdt het kringgesprek de eerste maal beperkt tot maximaal 5 minuten per persoon. Zorg voor variatie in de onderwerpen.
Leren,….praten
Er zijn leden die bij de eerste keer dat zij het woord krijgen niet goed uit hun woorden komen. Dit komt misschien wel door een gebrek aan zelfvertrouwen of doordat zij nog geen ervaring hebben in het spreken in het openbaar. Iedereen heeft een eigen stijl van praten en uitleggen. De gesprekleider leidt het gesprek en helpt om wat gezegd wordt voor de groep duidelijk te maken. U leert vanzelf wel wie graag vertelt. Het zelfvertrouwen, respect en groepsgevoel binnen de afdeling zal toenemen.
Iets voor U?
Link dan door naar de afdeling Nieuwegein van de VERON!