Stralingshygiëne

Hoofdstuk

VOOR RADIOAMATEURS
1. Introductie
Dromen
Iedere amateur droomt er wel eens van om zo’n
antennemast naast zijn huis te hebben.
De ideale situatieom er draaibare antennes bovenop
te zetten of draadantennes eraan vast te knopen.

O, ja?
Het verhaal gaat over de stralingsveiligheid.
Met dit waarschuwingsteken hebben
dus ook radioamateurs te maken!
Hoe zit het ook al weer?
Niet-ioniserende straling is een vorm van elektromagnetische straling. Dit is niets anders dan een energietransport met de snelheid van het licht. Van jongs af aan hebben we al ervaring met straling, immers rood licht heeft een andere kleur dan violet! De stralingssoorten hebben één ding gemeen, het trillingsgetal of frequentie. In het plaatje worden alle stralingssoorten en begrippen op een rij gezet.

Van links naar rechts neemt het trillingsgetal of frequentie toe, evenals de energie van de straling! Voor gebieden met dezelfde eigenschappen herkennen we de namen die daaraan worden toegekend.
De verdere uitleg over niet-ioniserende straling wordt beperkt tot de het gebied van de Radio Frequente (RF) straling! Dit gebied omvat het elektromagnetisch frequentiegebied van circa 10 kHz tot 300 Gigahertz.

...zie de volgende paragraaf