< < < Home
De hoofdpunten van mijn programma
Laatst bijgewerkt: 30-01-17


30-01-17 Het programma waar ik mij voor in wil zetten is in het kort:

- De onteigening (grotendeels) d.m.v. een speciale vermogensbelasting over het vermogen van de 0,1 % rijksten (die samen ongeveer de helft van alle vermogen ter wereld bezitten!), ten gunste van een bedrijf wat eigendom is van de bevolking en niet produceert voor winst maar voor goede produkten, goede banen en een duurzame toekomst.

- Een werkelijke rechtstaat, dus afschaffing van de huidige controlestaat, en een werkelijke democratie met o.a. demonstratievrijheid, een kritische pers, een correctief referendum, en wijkraden met veel bevoegdheden waarin ALLE bewoners stem en spreekrecht hebben.

- De decriminalisering van alle drugs, migratie en sekswerk. Dit zijn alle drie onderwerpen die een eigen bespreking verdienen, maar het verbindende thema is dat dit alles door de overheid wordt verboden of bemoeilijkt (met zogenaamde regulering). Behalve dat dit onnoemelijk veel problemen en leed geeft voor heel veel mensen is het ook een schending van het recht op zelfbeschikking. Dat is een mensenrecht.

- De instelling van een basisinkomen uit de opbrengsten van een sterk verhoogde winstbelasting (echter met een ruime vrijlating om kleine bedrijven NIET te treffen). Het basisinkomen moet hoog genoeg zijn om er (eenvoudig maar) fatsoenlijk van te leven. Het doel er van is om iedereen te vrijwaren van armoede. Niet in armoede hoeven leven is een mensenrecht.

- Gratis onderwijs, openbaar vervoer en gezondheidszorg. De marktwerking in deze sektoren terugdraaien/afschaffen.

- Nationalisering van de banken- en communicatie sectoren. (Dit uiteraard met keiharde garanties voor de privacy van de klanten, dit geldt ook bij het vorige punt.)

- Streng aan banden leggen van de militaire- farmaceutische- en andere hoogst strategische sectoren. Streng toezicht en handhaving om rampen met potentiŽel gevaarlijke en/of onethische technologieŽn (zoals chemie, genetische modificatie, autonome wapensystemen etc.) te voorkomen.

- Het bouwen van vťťl meer betaalbare woningen.

- Veel meer inspraak en zeggenschap voor de arbeiders (werknemers) in alle sektoren, bedrijven en andere organisaties.

- Het programma moet nagestreefd worden met democratische en in beginsel vreedzame middelen. 1)
Een democratische organisatievorm is het verenigingsmodel. Het hoeft geen 'officiŽle' vereniging te zijn, maar het gaat er om dat de doelstelling duidelijk is en dat iedereen die het hier mee eens is (en/of tot de groep behoort waarvan de vereniging de belangen behartigt) lid kan worden en meebeslissen. 2)
Democratie betekent letterlijk: de macht aan de bevolking. Dat is IEDEREEN die ergens woont. Die macht moet met zo min mogelijk burocratische tussenlagen gedelegeerd worden aan afgevaardigden, die verantwoording af moeten leggen en op regelmatige basis vervangen kunnen worden.
De huidige parlementaire democratie werkt niet o.a. omdat de partijen zelf niet democratisch zijn, ondanks dat het weliswaar (uitgezonderd de fascistische pvv) in naam verenigingen zijn. In de praktijk bepaalt een kleine bovenlaag echter alles en nemen de leden genoegen met een rol als klapvee en folderaars. Daarnaast zijn alle partijen pro kapitalistisch en zelfs ook (uitgezonderd de sp) neoliberaal.
En dan is er nog de gemuilkorfde en omgekochte pers, de repressie tegen klokkenluiders e.a. critici, en de enorme invloed van het grootkapitaal via lobbyisten.
De parlementaire democratie moet echter wŤl verdedigd worden en als het even haalbaar is moet er ook met het bovenstaande programma aan deelgenomen worden, echter in de eerste plaats als een mogelijkheid om bekendheid te geven aan dit alternatief. De winst kan echter alleen behaald worden met het van onderop organiseren in elke buurt en in elk bedrijf.
Pas als de meerderheid van de bevolking overtuigd is van de verandering kan de omwenteling bereikt worden. De kans dat dit lukt is misschien klein, maar het alternatief is dat de huidige neoliberale kapitalistische controlestaat zich nog verder in totalitaire richting zal ontwikkelen; dat de kloof tussen arm en rijk verder zal groeien, en dat het ecosysteem van de aarde het uiteindelijk zal begeven onder druk van de enorme roofbouw die er momenteel op gepleegd wordt.Noten:

1: Bij harde onderdrukking van een breed gedragen beweging is geweld en zelfs revolutie echter wťl legitiem. Geweld uit direkte zelfverdediging (bijvoorbeeld als de politie een demonstratie aanvalt) is dat eveneens, al moet wel tot het uiterste worden geprobeerd om een dergelijke situatie te voorkomen.

2: De enige uitzondering hierop is het weren van leden van ONMISKENBARE discriminerende en/of antidemocratische -zoals fascistische - organisaties. (Op dit moment dus met name van aktivisten van- en rond de fascistische pvv.)

© 2017 - Wessel Koopmans - alle rechten voorbehouden. Overname alleen met toestemming.
http://home.hccnet.nl/wessel.koopmans/