Stamboom Gerrit van HaaftenJohann von Nassau met zijn vrouw,
zuster en schoonzuster


Descendants of Johann (Jan I) von NassauGeneration No. 1


1. JOHANN (JAN I)8 VON NASSAU (JOHAN IV7 VAN NASSAU, ENGELBRECHT I6, JOHAN I5 VON NASSAU-DILLENBURG, OTTO II4, HENDRIK I3 VON NASSAU-SIEGEN, OTTO I2 VON NASSAU, HEINRICH II1) was born ong. 1450 in Breda, and died 29 november 1506. He married (1) YDE PETER ELINXDR. He married (2) JOHANNA VAN RUYVEN ong. 1470. He married (3) ADRIANA VAN HAASTRECHT (VAN HAESTRECHT) 04 november 1470 in Loon op Zand, daughter of PAULUS VAN HAESTRECHT and CATHARINA VAN NAALDWIJK. She was born ong. 1450, and died 08 oktober 1512 in Heusden.


Notes for JOHANN (JAN I) VON NASSAU:

Is een bastaardzoon van Nassau. Rentmeester van het Graafschap Vianden.


Jan Bastaard van Nassau overleed ongeveer 28 november 1506. In het obituarium van het klooster staat op die datum vermeld: “Jaergetyt Suster Maria van Nassauwe en suster Arian susters vader en vrinden en is gestorve op St. Adreas Avet des saeves tussche IX en tien ure int jaer Ons Here MCCCCC en VI waer aff wy jaerlix hebbe XX st. pitancy op d. wy troewelick voer he solder bidde en heeft Mari sy dochter gegeven jaerlix op haer lyff XX rinsgl. en noch in gelt III hodet risgl. en Aerean sy dochter heeft hy i gelt gelaete vyfdehalfhodert risgl. der som aegeleet is en vort aengeleit is aen dy Kyerck vlimert. En noch hebbe sy gehat meer dan hondert rinsgl. van hoers ouders en vrinde.”

Uit het aangehaalde blijkt duidelijk dat beide Waalwijkse nonnen Van Nassau dezelfde vader hadden. Dat ze ook dezelfde moeder hadden, zien we in hetzelfde obituarium van het klooster op 8 oktober 1512, toen zij overleed. “Jaergetyt Suster Mari van Nassauwe en Suster Aerian hoer susters moeder. En is gestorve op Sint Dionisier Aevet tussche niege en tien ure tsavens int jaer Ons Heren in MCCCCC en XII. Waeraf wy jaerlicts hebbe XXX st. tot pitancy op d. wy troewelick voor hoer solde bidde. Ende hoer olders en vrinde.”


De moeder van de beide nonnen had in Brussel een zuster wonen: Catharina van Haestrecht, die ongehuwd bleef. Op 14 mei 1538 maakte zij te Brussel haar testament voor notaris Gualtherus Vrancken ten huize van haar bloedverwant Hieronimus van der Noot. Onder de vele legaten behoorde het volgende: “Ten negensten heeft noch gemaickt de voorscreven testateursse den Cloostere van Waelwyck, aldair haire nichten woenachtich syn, vijftich Karolus eens, om te bidde voir hair siele ende alle geloven sielen.” Zij stierf te Brussel op 18 mei van hetzelfde jaar.

Bovenstaande geeft duidelijk aan dat Maria en Adriana van Nassau dochters van Jan Bastaard van Nassau en Adriana van Haestrecht waren. Bij de in het testament bedoelde “nichten” kan eventueel inbegrepen zijn Elenora en Dimphne van der Noot, die ook in het Waalwijkse klooster waren ingetreden en die de dochters waren van Hieronimus van der Noot en Maria van Nassau.


More About JOHANN (JAN I) VON NASSAU:

Beroep: kastelein van Heusden.


More About JOHANN VON NASSAU and JOHANNA VAN RUYVEN:

Marriage: ong. 1470


Notes for ADRIANA VAN HAASTRECHT (VAN HAESTRECHT):

Joffr. Adriana uxor Jans de bastert van Nassau casteleyns tot Heusden ingeschreven als lid van de “Illustere Lieve Vrouwebroederschap” te ‘s-Hertogenbosch.


More About JOHANN VON NASSAU and ADRIANA VAN HAASTRECHT (VAN HAESTRECHT):

Marriage: 04 november 1470, Loon op Zand

Children of JOHANN VON NASSAU and YDE ELINXDR are:

i. ELISABETH9 VON NASSAU.


Notes for ELISABETH VON NASSAU:

Is een bastaard. Geprofesside zuster in het Franc. klooster St. Catharina binnen Heusden.


ii. BARBARA VON NASSAU.


Notes for BARBARA VON NASSAU:

Is een bastaard. Geprofessijt in het St. Agneesenklooster, gen. Cabbeck, binnen de stad Thienen (1530,1547).


iii. ADRIANE VON NASSAU.


Notes for ADRIANE VON NASSAU:

Is een bastaard. Geprofessijt in het St. Agneesenklooster, gen. Cabbeeck, binnen de stad Thienen (1530, 1547).


Children of JOHANN VON NASSAU and JOHANNA VAN RUYVEN are:

iv. ADAM I9 VON NASSAU.

v. KATHARINA VON NASSAU, d. 08 januari 1524.


More About KATHARINA VON NASSAU:

Beroep: non te Breda.


Children of JOHANN VON NASSAU and ADRIANA VAN HAASTRECHT (VAN HAESTRECHT) are:

vi. ADRIANA (ANNA)9 VON NASSAU, b. Heusden; d. 24 mei 1558.


Notes for ADRIANA (ANNA) VON NASSAU:

Adriana was in 1558-1559 lid van de Illustere Lieve Vrouwebroederschap te ‘s-Hertogenbosch en haar doodschuld vooruit betaalde. Het zou best mogelijk zijn, dat zij al eerder als lid van deze broederschap staat ingeschreven, maar dit is nog niet te bewijzen.


More About ADRIANA (ANNA) VON NASSAU:

Beroep: non in Waalwijk


2. vii. JONKER VAN NASSAU PAUWEL I (PAULUS) VON NASSAU, b. ong. 1475; d. 06 september 1514, Breda.

viii. JAN II VON NASSAU-DILLENBURG1, b. ong. 1475; d. 03 maart 1506, Orleáns.


Notes for JAN II VON NASSAU-DILLENBURG:

Student te Leuven 30 augustus 1496, student te Orléans 1500. Priester in Breda.


More About JAN II VON NASSAU-DILLENBURG:

Beroep: priester


3. ix. MARIA VON NASSAU, b. Bet. 1475 - 1481, Heusden; d. 02 januari 1521, Brussel.

x. CYMBURGIS VON NASSAU, b. ong. 1479, Heusden; m. WOUTER VAN DIELBEKE, Bet. 1501 - 1502; d. Bef. 17 september 1539.


Notes for CYMBURGIS VON NASSAU:

Cymburgis wordt elders ook Cimburga genoemd.


1501-1502 Jouffr. Simborch van Nassau Jansdochter, als lid ingeschreven van de “Illustere Lieve Vrouwebroederschap” te ‘s-Hertogenbosch; 1534-1535 nog steeds als lid ingeschreven van de “Illustere Lieve Vrouwebroederschap” en haar doodschuld vooruit betaalde.


Notes for WOUTER VAN DIELBEKE:

Wouter wordt elders ook Engelbert genoemd.


More About WOUTER VAN DIELBEKE:

Beroep: schout van Diest, Heer van Attenhoven


More About WOUTER VAN DIELBEKE and CYMBURGIS VON NASSAU:

Marriage: Bet. 1501 - 1502


4. xi. JONKER HENDRIK VON NASSAU-DILLENBURG, b. ong. 1480; d. 25 september 1517, Breda.

xii. MARIA VON NASSAU1, b. ong. 1481; d. 02 januari 1521; m. RIDDER HIERONYMUS VAN DER NOOT; b. 21 september 1463; d. 10 februari 1540.


Notes for RIDDER HIERONYMUS VAN DER NOOT:

Kanselier van Brabant (1514-1531), daarna, blind geworden zijnde, raadsheer van Brabant.Generation No. 2


2. JONKER VAN NASSAU PAUWEL I (PAULUS)9 VON NASSAU (JOHANN (JAN I)8, JOHAN IV7 VAN NASSAU, ENGELBRECHT I6, JOHAN I5 VON NASSAU-DILLENBURG, OTTO II4, HENDRIK I3 VON NASSAU-SIEGEN, OTTO I2 VON NASSAU, HEINRICH II1)2 was born ong. 1475, and died 06 september 1514 in Breda. He married CATHARINA VAN HAEFTEN3 ong. 1500, daughter of JOHAN VAN HAEFTEN and DIEDERIKA-THEODORA VAN LYRE VAN IMMERSEEL(E). She was born ong. 1480 in Herwijnen, and died 05 juni 1514 in Breda.


Notes for JONKER VAN NASSAU PAUWEL I (PAULUS) VON NASSAU:

Pauwel wordt elders ook Paulus genoemd.


More About JONKER VAN NASSAU PAUWEL I (PAULUS) VON NASSAU:

Beroep: schout te Breda (1513-1520).


Notes for CATHARINA VAN HAEFTEN:

Catharina wordt elders ook gspeld als Katharina.


More About PAUWEL VON NASSAU and CATHARINA VAN HAEFTEN:

Marriage: ong. 1500

Children of PAUWEL VON NASSAU and CATHARINA VAN HAEFTEN are:

i. ADRIANA10 VON NASSAU3, b. ong. 1500; d. 20 december 1558, Breda; m. DIRK VAN ASSENDELFT3, 1527, Antwerpen (B); d. 1553.


Notes for DIRK VAN ASSENDELFT:

Hij was Heer van Besoyen, Heynevoort en Cralingen.


More About DIRK VAN ASSENDELFT:

Beroep: Schout te Breda (1545).


More About DIRK VAN ASSENDELFT and ADRIANA VON NASSAU:

Marriage: 1527, Antwerpen (B)


ii. KATHARINA VON NASSAU3, b. ong. 1505; d. 26 augustus 1556; m. WOUTER VAN DER MEEREN3, 15 december 1529; d. 1568, Dordrecht.


Notes for WOUTER VAN DER MEEREN:

Wouter was Heer van Saventhem en Sterrebeke. Wouter wordt elders ook Walter genoemd.


More About WOUTER VAN DER MEEREN and KATHARINA VON NASSAU:

Marriage: 15 december 1529


iii. MARIA VON NASSAU, b. ong. 1507.


Notes for MARIA VON NASSAU:

Zij was moeder-overste Klooster te Waalwijk.


iv. ANNA VON NASSAU3, b. 1512; d. 28 februari 1592, Dordrecht; m. ROBERT VAN AERSCHOT VAN SCHOONHOVEN3.


Notes for ROBERT VAN AERSCHOT VAN SCHOONHOVEN:

Hij was Heer van Wanroy, drossaard van Diest.3. MARIA9 VON NASSAU (JOHANN (JAN I)8, JOHAN IV7 VAN NASSAU, ENGELBRECHT I6, JOHAN I5 VON NASSAU-DILLENBURG, OTTO II4, HENDRIK I3 VON NASSAU-SIEGEN, OTTO I2 VON NASSAU, HEINRICH II1) was born Bet. 1475 - 1481 in Heusden, and died 02 januari 1521 in Brussel. She married JERONIMUS VAN DER NOOT 27 mei 1498 in Breda. He was born 21 september 1463 in Brussel, and died Bet. 17 - 18 februari 1540 in Brussel.


Notes for MARIA VON NASSAU:

Overste van het klooster Nazareth, non in Waalwijk. Zij werd in het jaar 1497-1498 als lid ingeschreven van de “Illustere Lieve Vrouwebroederschap” te ‘s-Hertogenbosch; onder de 23 jaar, volgens artikel 1 van de Illustere Lieve Vrouwebroederschap, was het niet mogelijk als lid van deze broederschap ingeschreven te worden).


More About MARIA VON NASSAU:

Begraven: de kerk der Karmelieten te Brussel in de kapel van O.L.Vr. Visitatie

Beroep: non

Cause of Death: in het kraambed van haar 19e kind


More About JERONIMUS VAN DER NOOT:

Begraven: de kerk der Karmelieten te Brussel in de kapel van O.L.Vr. Visitatie


More About JERONIMUS VAN DER NOOT and MARIA VON NASSAU:

Marriage: 27 mei 1498, Breda

Children of MARIA VON NASSAU and JERONIMUS VAN DER NOOT are:

i. ENGELBERT10 VAN DER NOOT, b. ong. 1498, Brussel.

ii. WOUTER VAN DER NOOT, b. Brussel.

iii. ADRIANA VAN DER NOOT, b. Brussel.

iv. CHARLES VAN DER NOOT, b. Brussel.

v. JEROEN (HIERONYMUS) VAN DER NOOT, b. ong. 1507, Brussel.

vi. WILLEM VAN DER NOOT, b. ong. 1508, Brussel.

vii. CLAIRE VAN DER NOOT, b. 1510, Brussel.

viii. PHILIP VAN DER NOOT, b. Brussel.

ix. LOUIS VAN DER NOOT, b. Brussel.

x. MARIE VAN DER NOOT, b. Brussel.

xi. ELENORA VAN DER NOOT, b. ong. 1515, Brussel.

xii. DIMPHNE VAN DER NOOT, b. Brussel.

xiii. ANNA VAN DER NOOT, b. Brussel.

xiv. MARIE VAN DER NOOT, b. Brussel.

xv. *** VAN DER NOOT, b. 02 januari 1521, Brussel.4. JONKER HENDRIK9 VON NASSAU-DILLENBURG (JOHANN (JAN I)8 VON NASSAU, JOHAN IV7 VAN NASSAU, ENGELBRECHT I6, JOHAN I5 VON NASSAU-DILLENBURG, OTTO II4, HENDRIK I3 VON NASSAU-SIEGEN, OTTO I2 VON NASSAU, HEINRICH II1)3 was born ong. 1480, and died 25 september 1517 in Breda. He married CATHARINA VAN MERWEN3 ong. 1510. She was born ong. 1480, and died ong. 1520.


Notes for JONKER HENDRIK VON NASSAU-DILLENBURG:

Hendrik studeerde aan de hogescholen van Leuven (1496) en Orleans (1502); 1513 schepen van Breda; 1514 keurmeester van de wijn; 1515 deken van vleeshouwersambacht; huwde vermoedelijk met Catharina (van Merwen), 1534-1535 lid van de Broeder¬schap te ‘s-Hertogenbosch.


More About HENDRIK VON NASSAU-DILLENBURG and CATHARINA VAN MERWEN:

Marriage: ong. 1510

Children of HENDRIK VON NASSAU-DILLENBURG and CATHARINA VAN MERWEN are:

5. i. JOHANN10 VON NASSAU, d. 1543.

6. ii. PAUL VON NASSAU-MERWEN, d. Aft. 28 juli 1547.

7. iii. HEINRICH VON NASSAU, b. 1515, Merwe, DLD; d. 1558.Generation No. 3


5. JOHANN10 VON NASSAU (HENDRIK9 VON NASSAU-DILLENBURG, JOHANN (JAN I)8 VON NASSAU, JOHAN IV7 VAN NASSAU, ENGELBRECHT I6, JOHAN I5 VON NASSAU-DILLENBURG, OTTO II4, HENDRIK I3 VON NASSAU-SIEGEN, OTTO I2 VON NASSAU, HEINRICH II1) died 1543. He married (1) KATHARINA VAN FENESTROU. She died Aft. 1587. He met (2) ADRIANA OIRLEMANS.

Children of JOHANN VON NASSAU and ADRIANA OIRLEMANS are:

i. KATHARINA11 VON NASSAU, b. ong. oktober 1536.


Notes for KATHARINA VON NASSAU:

Katharina is een onecht kind.


ii. ELISABETH VON NASSAU, b. 1537.


Notes for ELISABETH VON NASSAU:

Elisabeth is een onecht kind.6. PAUL10 VON NASSAU-MERWEN (HENDRIK9 VON NASSAU-DILLENBURG, JOHANN (JAN I)8 VON NASSAU, JOHAN IV7 VAN NASSAU, ENGELBRECHT I6, JOHAN I5 VON NASSAU-DILLENBURG, OTTO II4, HENDRIK I3 VON NASSAU-SIEGEN, OTTO I2 VON NASSAU, HEINRICH II1)3 died Aft. 28 juli 1547. He married MARGARETA VON LIERE3. She died 1574.

Children of PAUL VON NASSAU-MERWEN and MARGARETA VON LIERE are:

i. NIKOLAUS11 VON NASSAU-MERWEN3.

8. ii. HEINRICH VON NASSAU-MERWEN.

iii. ROBRECHT VON NASSAU-MERWEN3.

iv. BARBARA VON NASSAU-MERWEN3, m. JHR. CORNELIS VAN MECHELEN.

v. ADRIANA VON NASSAU-MERWEN3.


More About ADRIANA VON NASSAU-MERWEN:

Beroep: non op Leeuwenforst (Leeuwenhorst?)

Burial: 1592


vi. JOHANNA VON NASSAU-MERWEN3, d. 1611.


More About JOHANNA VON NASSAU-MERWEN:

Burial: 1611


vii. CORNELIA VON NASSAU-MERWEN3.


More About CORNELIA VON NASSAU-MERWEN:

Beroep: non in Delft

Burial: 1616


viii. ANNA VON NASSAU-MERWEN3.


More About ANNA VON NASSAU-MERWEN:

Beroep: non in Delft en Mechelen


ix. CHARLOTTE VON NASSAU-MERWEN3.


More About CHARLOTTE VON NASSAU-MERWEN:

Beroep: non in Delft

Burial: 1593


x. GERTRUD VON NASSAU-MERWEN3.7. HEINRICH10 VON NASSAU (HENDRIK9 VON NASSAU-DILLENBURG, JOHANN (JAN I)8 VON NASSAU, JOHAN IV7 VAN NASSAU, ENGELBRECHT I6, JOHAN I5 VON NASSAU-DILLENBURG, OTTO II4, HENDRIK I3 VON NASSAU-SIEGEN, OTTO I2 VON NASSAU, HEINRICH II1) was born 1515 in Merwe, DLD, and died 1558. He married JOHANNA VON BERGEN Bet. 1534 - 1535. She was born Bet. 1515 - 1518.


More About JOHANNA VON BERGEN:

Burial: 1607


More About HEINRICH VON NASSAU and JOHANNA VON BERGEN:

Marriage: Bet. 1534 - 1535

Children of HEINRICH VON NASSAU and JOHANNA VON BERGEN are:

9. i. JAKOB11 VON NASSAU, d. Aft. 24 maart 1631.

ii. ANTON VON NASSAU.

iii. HEINRICH VON NASSAU.

iv. ANNA VON NASSAU3, d. 1640; m. JOHANN PASSER3.

v. CORNELIA VON NASSAU.


More About CORNELIA VON NASSAU:

Beroep: non in Delft


vi. JAQUELINE VON NASSAU.Generation No. 4


8. HEINRICH11 VON NASSAU-MERWEN (PAUL10, HENDRIK9 VON NASSAU-DILLENBURG, JOHANN (JAN I)8 VON NASSAU, JOHAN IV7 VAN NASSAU, ENGELBRECHT I6, JOHAN I5 VON NASSAU-DILLENBURG, OTTO II4, HENDRIK I3 VON NASSAU-SIEGEN, OTTO I2 VON NASSAU, HEINRICH II1)3. He married (1) JUDITH VAN TWICKEL 1570. He married (2) AGNES VAN KEPPEL Aft. 30 april 1582. She died 1622 in Deventer.


More About HEINRICH VON NASSAU-MERWEN and JUDITH VAN TWICKEL:

Marriage: 1570


More About HEINRICH VON NASSAU-MERWEN and AGNES VAN KEPPEL:

Marriage: Aft. 30 april 1582

Children of HEINRICH VON NASSAU-MERWEN and AGNES VAN KEPPEL are:

i. MARGARETHA12 VON NASSAU-MERWEN.

ii. JUDITH VON NASSAU-MERWEN.9. JAKOB11 VON NASSAU (HEINRICH10, HENDRIK9 VON NASSAU-DILLENBURG, JOHANN (JAN I)8 VON NASSAU, JOHAN IV7 VAN NASSAU, ENGELBRECHT I6, JOHAN I5 VON NASSAU-DILLENBURG, OTTO II4, HENDRIK I3 VON NASSAU-SIEGEN, OTTO I2 VON NASSAU, HEINRICH II1)3 died Aft. 24 maart 1631. He married ANNA DE ALAYA3.


More About ANNA DE ALAYA:

Burial: 1634

Child of JAKOB VON NASSAU and ANNA DE ALAYA is:

10. i. HEINRICH12 VON NASSAU, b. Bet. 1596 - 1597; d. Bet. 1649 - 1655.Generation No. 5


10. HEINRICH12 VON NASSAU (JAKOB11, HEINRICH10, HENDRIK9 VON NASSAU-DILLENBURG, JOHANN (JAN I)8 VON NASSAU, JOHAN IV7 VAN NASSAU, ENGELBRECHT I6, JOHAN I5 VON NASSAU-DILLENBURG, OTTO II4, HENDRIK I3 VON NASSAU-SIEGEN, OTTO I2 VON NASSAU, HEINRICH II1)3 was born Bet. 1596 - 1597, and died Bet. 1649 - 1655. He married LUCIA TETIA VAN DER MEER. She died ong. januari 1680.

Children of HEINRICH VON NASSAU and LUCIA VAN DER MEER are:

i. HEINRICH TITUS13 VON NASSAU3, d. 1673.


More About HEINRICH TITUS VON NASSAU:

Cause of Death: overleden in de zeeslag in Schooneveld


ii. *** VON NASSAU3.

iii. FLORIS JAKOB VON NASSAU3, b. ong. 1638.

iv. WILHELM ADRIAN VON NASSAU3, d. Aft. 22 april 1682.

v. MORITS FRANÇOIS VON NASSAU3, d. 1724, 's-Gravenhage.
Endnotes


1. Genealogie Nassau.

2. A. Bisdom, inv. nr. III, 24 nr. 8.

3. Genealogie Nassau.


Bezoek de Voorouders Top 50

Home