pagina 1

ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo

Stamboom van de familie BROEILS

Hendrik (ca 1450)

is stamvader en zijn zoon Steven is in 1496 schulte van Rolde

ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo

ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo


< CENTER> ga terug naar pagina 0
ga verder naar pagina 2
ga verder naar pagina 3


wapen van de familie Broeils

gemaakt door Klaas Diederik Broeils
(en zie verder ook zjn opzet van de stamboom


Hendrik Broill
1488 overeenkomst Balloo Deurzerdiep
H
?
|

Steven Broill
1496 schulte van Rolde
1516 Egge van Rolde

H
zuster van Geert Egginge
|

kinderen van Steven, schulte van Rolde:

Coop Broeils
1531 en 1546 Schulte van Rolde
H

?

kinderen:
|

Reiner Broeils
1532 pastoor Eenrum
1538 pastoor Aa-kerk Groningen

O 1553

afdruk van zegelring
in archieven assen

R
Peije
kinderen:
Hille Broeils
Steven Broeils
-
Hinrickje Broeils

1553 weduwe
H
Egbert Koijter

-

.

.

.

.

.

.

.

kinderen van Coop Broeils, schulte van Rolde

Sebastiaan Broeils
G ca 1520
brouwersgilde
Rolde 1558 burgerrecht

H
Tiaecke
|

kinderen zie hieronder:

Steven Broeils
G ca 1520 O 1596
schulte in Rolde
H
Gese Hiddingh
dv Willem W.Hidding
en Johanna Valcke
zie ook Hidding

kinderen:
zie verder


Johan Broeils
G ca
1570 hypotheek Essen Kropswolde
land in Warffum

H
Alheijt

kinderen:
zie verder

.

.

.

.

.

.

kinderen van sebastiaan broeils en tiaecke:

. . . .

Coop Broeils
G ca 1556 O 1613
loppersum
1598 lid van
gezworen meente Groningen

H
Hille Laxemans
O 1620
kinderen zie hieronder
|
Sjabbe Broeils
G ca 1560 loppersum
O 1645, 84 jaar oud

portret in Warffum
Friese admiraliteit(ordinaris) 1598
Groningen stadsbestuur
1611-1615 lid
generaliteits rekenkamer den Haag


H1
Trijntie Birza O 1609
d v Lubbert Lubberts Birza en Beijle Birza

H2 15-7-1610 Groningen
Anna Lubberts Birza
O 28-9-1619
dv Lubbert Lubberts Birza en Beijle Birza
kwartierstaat reenders
kinderen:
zie verder

(Se)Bastiaan Broeils
G ca 1569 loppersum

H1 ???
H2 1603
Grietje (Jans) Ottens
van Groningen

|
kinderen:
zie verder

Tiaeke Broeils

H 1601
Johan Lubberts
raadsheer

-

?Hendrik? Broeils
in de gevangenis
1584

|
?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Derk Broeils
1609 juridisch student
Franeker

H
Feijtien/Sophie
Swartwold van Peize

|
?

Gijsele Broeils
[Giselina Broyls]
H
Hendrick Heijnen
raadsheer
kinderen: Lummetien Heijnens
O 1662 Groningen
H 16-8-1629 Groningen
Lucas van Hulten
7-2-1602 Groningen
zie ook van Hulten

-

Ette/Ettie ? Broeils
geboren in Tinallinge
H
Jelmer Elties
woonde in Tinallinge
boerderij Syrsema/Abbeweer
?

.

.

.

.

.


ga terug naar de ouders van sjabbe: sebastiaan en tiaecke

kinderen van sjabbe broeils en trijntie birza:

Sjabbe Broeils
G ca 1560 loppersum
O 1645, 84 jaar oud

portret in Warffum
Friese admiraliteit(ordinaris) 1598
Groningen stadsbestuur
1611-1615 lid
generaliteits rekenkamer den Haag


H1
Trijntie Birza O 1609
d v Lubbert Lubberts Birza en Beijle Birza

H2 15-7-1610 Groningen
Anna Lubberts Birza
O 28-9-1619
dv Lubbert Lubberts Birza en Beijle Birza
zie: kwartierstaat reenders

Sebastiaan Broeils
G 1588 groningen
O 28-9-1657 westeremden
moeder Trijntien Birza

dr. Alb.stud.ac Franekerensis:
12-5-1606 Sebastiaens Broils
Groningensis, phil.


H 1619 Dokkum
Anske van Boeymer/Boima/Broimer
G 1594 O 28-6-1663
begraven te Warffum (in de kerk)
kwartierstaat reenders
nazaat van Karel de Grote

kinderen
zie hieronder

|

Lubbert Broeils
G 1588 O 1657
moeder Trijntien Birza
student te Leiden

H 1614
Frouwe Heerens
|
?
Johan Broeils
moeder Anna
H ?
|
-

.

.

.

.

.

.

.

.

kinderen van sebastiaan broeils en anske:

Arent Broeils
G ca 1621 O herfst1653
uithuizen
Buttemaheerd Westeremden

H 11-6-1648
Berentje Popkens
d v Popke Hoykens en Magdalena
? landbouwer Buttemaheerd

kinderen zie hieronder
|

Steven Broeils
G ca 1625 O 20-12-1672
H 25-2-1655
Aeltien Focke(n)s
G 1624 O 1674
d v van Edze Fockes
en Tjabbetyn Lyppens
meijer op Groot Hoysum 1621

kinderen
|
zie verder

Joannes Broeils
G ca 1628/29 O 13-8-1642
westeremden
Ao 1642, DEN 13 AUGUSTY,
IS JOANNES BROEILS, OLT ZINDE
13 JAEREN, IN DEN ...

Dit is gevonden bij de afbraak van een huis
aan de A-weg, Groningen in 1902,
maar is afkomstig uit
het koor van de kerk van Westeremden.

[Pathuis]
Lubbertus Broeils
G ca 1630/31 O herfst1660
loppersum

H1 6-7-1656
Eelke Haickens uit het Oldambt
O ca 1658

H2 27-11-1659
Grietien Brondts ter Muda
-

.

.

.

.

.

kinderen van arend broeils en berentje popkens:

Magdalena Broeils
G ca 13-3-1649
-
Popco Broeils
G 8-3-1650
-
Trijntje Broeils
G 1-4-1651
H ca 1671
Jan Derks
landbouwer op Elemaheerd
zn v Derk Eeuwes
landbouwer op Edema
kinderen:
Arent Broeils
G 23-11-1673
H2 1680
Anske Steven Broeils
kind:
Trijntje Broeils
6-11-1681
Grietje Broeils
d 20-2-1653westeremden
O 1693 mensingeweer

H 8-12-1678 westerwijtwerd
Gerardus Nanninga
G 1655 predikant
zn v Nanningh Geerts
brouwer in 1670 te Rysum/ Damhusen

en Trijntjen Pieters
[H2 1697 Christine Sijtsma]
-
kinderen van
Grietje en Gerardus:
Gesina 1679
Arnoldus Broeils 1681
Catharina 1682
Gerhardus 1684
Bernandina 1686
Bauchjen 1687
Pieter 1689
Nanninga
wonend in
Westerwijtwerd en Mensingeweer

.

.

.

.

.

.

.

.

.


ga terug naar de ouders van steven: sebastiaan en anske

kinderen van steven broeils en aeltien focke(n)s:

Steven Broeils
G ca 1625 O 20-12-1672
H 25-2-1655
Aeltien Focke(n)s
G 1624 O 1674
d v van Edze Fockes
en Tjabbetyn Lyppens
meijer op Groot Hoysum 1621
130. Warffum Warffum Fol:394
Edse Fockens op Hoijtsema ende Tjabbetien gebr: 150 jucken
Ao:1653 Aaltie Fockens
Ao:1656 de wed: Aaltie getr: an Steeven Broeijels
Ao:1689 Edse Broijels
Ao:1706 de kinderen
Steeven, Lammert, Sebastian Sijverdina en Aaltie
bron
|

Tjabbetien Broeils
D 09-12-1655 Warffum
H 17-11-1678 Warffum
Conradus Wachloo
predikant fort Bellingwolde
kinderen:
niet bekend
Wachloo
Edzo Broeils
G 7-5-1657
O 21-5-1657
-
Edzo Broeils
G 3-4-1659 O 22-2-1703

H 1683 den Andel
Epke Lammerts
G 1662 Middelstum
dv Lammert Julles en
Sieuwke Jansen
g ca 1662
|

Sebastiaan Broeils
G 13-1-1666 O 1666

-

Anske Broeils
H 1680
Jan Derks
kind:
Trijntje Jans
Broeils
[was eerder geh.m.
Trijntje Arends Broeils
nicht]
Trijntjen Broeils
H 18-05-1690
Jacob Peters Hardenberg
van Warffum
kinderen:
Aeltjen D 18-09-1692
Peter
Elsjen
Steven D 08-05-1701
Christina D 15-2 1704
Hardenberg

.

.

.

.

.

kinderen van edzo broeils en epke lammerts:

Edzo Broeils
G 3-4-1659 O 22-2-1703

H 1683 den Andel
Epke Lammerts
G 1662 Middelstum
dv Lammert Julles en Sieuwke Jansen
G ca 1662
|

Steven Broeils
G 14-1-1684
O 24-4-1729

H 1709

Anje Cornelis
G ca 1679
O 22-9-1746
warffum
|

zie hieronder

Sywke
Broeils

G
31-12-1684
O
22-2-1685
Lammert
/Lambert
Broeils

G
19-10-1686
4 weken na
st maartensvloed

H1
Aafke Drewes
H2
Grietje Jacobs
zie verder
Sebastiaan
Broeils

G
22-4-1688
O
1688
Sywerdina
Broeils

G
?-5?-1690
O
1690
Sebastiaan
Broeils

G
7-6-1691
O
22-8-1691
Sebastiaan
Broeils

G
17-11-1692
O
2-12-1692
Sywerdina
Broeils

G
13-2-1694
H1
Roelf Coops
H2
Egge Jacobs
-
Sebastiaan
Broeils

G 3-10-1695
H1 30-11-1729 Ulrum
Hemke Ulferts
D 1-1709 Ulrum O vr 1745
dv Olfert Heeres en Cornelske Berents
kind:
Epke Broeils Saaksumhuizen
d.1-5-1735 Westernieland
H1 27-6-1760 Winsum
Anthoni Hoecksum (Hoexum)
G 9-12-1736 Winsum
zv Zirp Hoecksum en Elisabeth Jacobs (Tempel)
H2 1-4-1764
Elle Lammerts
kinderen H1
Sirp Hoecksum G 1761 O 1826
Sebastiaan Hoecksum G 1762
Hornhuizen
kinderen H2:
Lambertus Ellerts Bruils
G ca 1773 O 2-11-1826 Lwrderadeel
H Tjitske Pieters Bouma
kinderen:
Ellens, Maaike, Epke, Durkje Bruils
Hemke (Imke) Ellerts
H Remge Reinders Zeeff
zie website:
Jaap Bos
Sebastiaan (G 1695) huwde voor de tweede maal
geen kinderen bekend
H2 7-6-1745 den Andel
Trinje Mellis
-
Aeltien
Broeils

G
11-10-1697
O vr 1755
H 1730
Albert Pieters
landbouwer
Anningaheerd
Warffum

zn v Pieter Meinderts
en Grietje Berends
kind:
Hindriktien
Alberts

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

kinderen van steven broeils en anje cornelis:

Steven Broeils
G 14-1-1684O 24-4-1729

H 1709

Anje Cornelis
G ca 1679 O 22-9-1746
warffum

Edzo Broeils
G 1710
O 1710
-
Edzo Broeils
G 9-7-1712
O 15-8-1715
-
Aeltien Broeils
G 30-7-1711

?

Jantien Broeils
G 26-3-1714
O 1714
Jantien Broeils
G 23-3-1715

?

Edzo/Edze Broeils
G 29-12-1717
O 12-10-1769
Begraven in kerk in Warffum

H1 6-11-1746

Trientje Jans
G ca 1718 O 17-4-1756

H2 27-09-1755
Grietje Alberts

|

zie hieronder

Cornelis Broeils tweeling
G 1719 O 1797
H 29-5-1748
Bouke Alberts
O 2-11-1785
Steven Broeils G 1750
H Harmke Jans
kinderen:
1. Bouwke Broeils G 1803
H Walle Luitjes
1. Steven Broiels Luitjens
.G 1832 Westernieland
..H Trientje Reinders Zeef
2.Luitje Luitjes
.G ca 1834
..H Catharina Broekema

2. Jan Broeils G 1804
H Anje Heidema
1. Janna Broiels
.G 1823 Westernieland
..H 16-5-1846 UIthuizen
Kornelis Garmts Homan
>zie Homan
2.Harmtje Broeils
.G 15-1-1827 Warffum
.O 20-7-1860Jan Broeils
G 1719

?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

kinderen van Edze/Edzo Broeils en Trientje Jans/Grietje Alberts:

Edzo/Edze Broeils
G 29-12-1717 O 12-10-1769
Begraven in kerk in Warffum

H1 6-11-1746

Trientje Jans
G ca 1718 O 17-4-1756

H2 27-09-1755
Grietje Alberts

|

H1
Steven Broeils
G 1-11-1747
O 9-11-1747
-
H1
Jan Broeils
G 5-9-1749
O 21-9-1749
-
H1
Steven Broeils
G 9-11-1750
O 13-9-1752
-

.

.

.

H2
?? Broeils
G 10-8-1758
O 11-8-1758
-
H2
Steven Broeils
G 22-1-1761 O 11-3-1790
H Mattje IJpes
G 1766 Rasquert O 1791
van 1784-1790 op GROOT HOYSUM
kinderen:
1. Edze Broeils 1786 Warffum
-
2. Anje Broeils d. 22-7-1787 O 21-2-1862 Warffum
H Garmt Hindericus Elings
G 1-8-1786 Uithuizen O 1-9-1861
op GROOT HOYSUM tot 1862
foto
1. Martje Elings O 25-9-1860
.H Pieter Duurts Boykema
2. Hendericus Garmt Elings G ca 1812
.H Geertruid Kornelis Bolt
3. Steven Broeils Elings G ca 1820
..H1 22-5-1841 Bedum Harmina Pieters Tilma G ca 1818
.d v Pieter Harms Tilma en Harmke Fokkes Wigboldus oudewierum
..H2 7-11-1852 Uithuizermeeden Hendrika Etta Nanninga
.dv Cornelis Nanninga en Anje G Hopma
..H3 5-7-1856 Uithuizen Martje Wiersum G 1824 Eenrum
.dv Swiert Tjaarts W en Elizabeth Sierts Siertsema
4. Eisse Elings G ca 1821 Warffum

3. Grietje Broeils 1789 O 1789

4. Grietje Broeils 1790 O 1823
H 1810 Take Pieters Bierema
wonen va 1815 op Zijlemaheerd in Warffum
1. Pieter Takes Bierema G 19-11-1812 Warffum
H 19-7-1838 Janneke Schattenburg G 16-12-1815 Warffum
d v Pieter Yzebrands S. en Grietje Tjaarts Rijkels

2. Steven Edzo Broeils Bierema G 1819 Warffum O 1908
H Hinderika de Cock G ca 1818
dv Jan Klaassen dC en Aaltsje Cornelis Doornbosch

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kinderen van Lammert, zoon van Edzo Broeils en Epke Lammerts zie volgende paginaterug naar 1600 :ga terug naar de ouders van bastiaan: sebastiaan en tiaecke

kinderen van bastiaan broeils en grietje ottens:

(Se)Bastiaan Broeils
G ca 1569
H1 ???
H2 1603
Grietje (Jans) Ottens
van Groningen

|


Jan Broeils
G ca 1600
moeder H1
H
Trijntje
|
?

.

.

.
.

Jan Otten Broeils
G ca 1609 Dokkum
moeder Grietje
H 1637
Niesje Monningh
|
kinderen:
1.Margaretha 1639-1679
-- H Lucas van Giffen
zoon:
Lambertus van Giffen
D 23-9-1676 Groningen
zilversmid
2.Bastiaan 1641
3.Annechien 1643
4.Remmert 1644
5.Agnes 1646
6. Jan 1648
Albert Broeils
G 1612
vaandrig
H 1645 Glckstadt
Pietertje Idens
|
?
Coop Broeils
G 1614
zilversmid
H 1645
Geertruit Landt
|
?
Tiaeke Broeils
G 1618
H 1639
Reijner Egberts
|
?
Aeltie Broeils
G 1621
|
?

.

.

.

.

.

.

.

.ga terug naar de ouders van steven: coop, schulte van rolde

kinderen van steven broeils en gese hiddingh:

Steven Broeils
G ca 1520 O 1596
schulte in Rolde
H
Gese Hiddingh
dv Willem W.Hidding
en Johanna Valcke
zie ook Hidding

|


Reiner Broeils
O ca 1591
hopman
1579/80
kleinburgerrecht Groningen

wijkt uit naar Emden en Jever
H
Luijtien Hartgers
dochter:
Henderickien Broeils
H
Nicolaas Clinge
O 1631
-
Arent Broeils
O ca 1582
H
Ethien Mellens
dochter:
?? Broeils
Jantien Broeils
H1 Gerdt Berends
H2 Jan Berends

kinderen H1:
Berend Gerdes
Steven Gerdes
Wemele Gerdes
Reijner Gerdes
-

Hille Broeils
H
Loech/Lodewijk Schults
collecteur van
generale middelen

-

.

.

.

.

.

.

.ga terug naar de ouders van johan: coop, schulte van rolde

kind en kleinkinderen van johan broeils en alheijt:

Johan Broeils
G ca
1570 hypotheek Essen Kropswolde
land in Warffum

H
Alheijt
warffum/zij bezaten:
'ein stucke Heimes oder
weerde Landes dat
saelige Jan Broijells
vor, Lange Jaeren van
die Commendeur des Convent
tho Warffum an sick gekofft'

dochter:
Alheijt Broeils
H1
Benne Luppes
H2
Tamme Luppes
H3
Tyabbo Aises
(Sjabbo Eisses)
|

kinderen:

H1:
Oomke Bennes

stamvader Oomkens

voert broeils wapen
met andere kleuren

H2
Johan Tammes
G ca
H1
Ebbe Haijes
H2
Mette Jans
|
H2
Harm Tammes
G ca
H 1617
Fokje Wijpkens

?

H3
Teede Tyabbes

G ca
H 9-2-1614 Scheemda
Poppo Hittiens
zv Hittio Phebens en Abele Hewens

?

.

.

.

.

.

kinderen van johan tammes en ebbe haijes:

Eltje Jans Broeils
H1 1638

Sijpko Heerens

stamvader Sijpkens

H2 1650 Klaas Fickers

H3 ds. Pompejus Oomkens

?

Tamme Jans Broeils
zijlvest/hopman/brouwer
H1 Epje Nantkes (1635-1654)
H2 Okje Eltjens

?

Haijo Jans Broeils
brouwer te Groningen
H 1656
Annigje Warmolts
d v Warmolt Roelofs

?

.

.

.

.

.

.mocht u aanvullingen of wijzigingen hebben, neem dan contact op
met de maakster van deze website: Nelleke Boonstra


ga naar de volgende pagina

bijgewerkt op 09-08-2014