pagina 0

ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo


o o o Stamboom van de familie BROEILS o o o

ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo
pagina 0
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo

De stamboom van de familie Broeils gaat terug tot de eerste vermelding van de naam Broill.
In het Ordelenboek van de Etstoel van Drenthe lezen we
dat in 1488 tussen Hendrick Broill en zijn zoon Steven enerzijds
en de inwoners van Loon en Balloo anderzijds een overeenkomst werd gesloten
betreffende door hun geplaatste palingfuiken in het Deurzerdiep.
Het is dan dus 1488 en Steven Broill blijkt in 1496 schulte van Rolde te zijn.
[citaat uit G.W Nanninga; het wapen Broeils, tijdschrift Groningen, 1973 (902.5)]
Later (in 1516 ) wordt Steven 'Ette van Rolde' genoemd, tegelijk met Coep Broeils, ook Ette.
Coep [Coop] is waarschijnlijk zijn broer of zijn zoon.

Er zijn verschillende bronnen waar we gegevens over deze familie kunnen krijgen.
De familie heeft een wapen, het is op het net gezet door Klaas Diederik Broeils
Ook hij is begonnen de stamboom van de familie op het net te zetten.
Er zijn meer nazaten van de familie Broeils die genealogisch zijn geinteresseerd:
De heer Harry Klok heeft in zijn website via Derkje Broeils ,gehuwd met Harm Klok, ook de familie vermeld.
Een andere onderzoekster die de naam Broeils onderzoekt is Sjouwke Wolters-Nubé.
Aanvullende gegevens van hen zijn in de stamboom verwerkt.
Verder is er nog Bert Kranenborg.
Hij heeft via de kwartierstaat van Reender Reenders waarin hij Edzo Broeils en Epke Lammerts tegenkomt,
kunnen aantonen dat Anske van Boeymer, gehuwd met Sebastiaan Sjabbes Broeils, en grootmoeder van Edze,
afstamt van Karel de Grote.
Ook van hem zijn gegevens toegevoegd in deze stamboom. In de stamboom van Broeils,
die u via dit adres van Nelleke Boonstra bekijkt, worden links gemaakt naar andere families.

Op pagina 1 begint de informatie in 1488 met Hendrik Broill, en stopt ongeveer in 1750.

pagina 2 begint met Edzo Stevens Broeils (1659) en Epke Lammerts
Hierbij ook verwijzingen naar Harry Klok en Reenders.

Pagina 3 vermeldt de nazaten van Lammert Hendriks Broeils (1773),
die bij de naamsaanneming in 1811 weer officieel de naam Broeils aannam.
Zijn moeder heet op de officiele papieren Sibrich Lammerts,
zij huwt met Hendrik Klaassen, zoon van soldaat Claas Hindirks

Omdat mensen twijfelen of Lammert Hendriks zelf van de familie Broeils afkomstig is,
is er een uittreksel van het tijdschrift NGVGroningen, waarin deze vraag werd gesteld,
het antwoord vind u hieronder uit het tijdschrift zelf.

Mocht u aanvullende informatie hebben, neem dan kontakt op met: Nelleke Boonstra.
Alvast dank!

NGVGRONINGEN 1994/10 BROEILS
Gezinsstaat Lammert Broeils: (copie van origineel verkrijgbaar bij de redacteur).
Lammert Broeils, landb. geb. Warffum, 19-10-1686, ged. aldaar 31-10-1686,
z.v. Edze Broeils, landb. en Epke Lammers.
Hij was getr.
1. met Aafke Dreeuws;
2. Usquert, 14-6-1744 Grietje Jacobs.
Kind uit het eerste huw.:
I. Epke Lammerts, geb. Usquert, ged. ald. 15-03-1716.
Zij was getr. met Berend Bruils.

Kinderen uit het 2e huwelijk:

II. Sibrich (Sijpke) Lammerts, geb. Usquert, ± 14-6-1744, ged. 09-10-1744
(ged. op vrijdag, zijnde proefpredikatie, na voorgaande opschorting van wegen te vroege beslapinge)
begr. Uithuizermeeden 23-03-1804.
Zij tr. Oosternieland, 20-11-1774
Hindrik Klaassens, geb. Leermens, ged. ald. 6-12-1750,
begr. Uithuizermeeden 12-06-1802,
z.v. Claas Hinderks, soldaat
en Jantjen Claassens;

III. Aake Lammerts, geb. Usquert, ged. ald. 06-03-1746;

IV. Lammegijn Lammerts, geb. Usquert, ged. ald. 27-10-1748;

V. Edze Lammerts, geb. Warffum, ged. ald. 04-04-1751, overl. ald. 16-05-1807.
Hij is getr. te Warffum, 31-03-1782
Anje Eissens, geb. Warffum, ged. ald. 19-08-1753,
d.v. Eisse Derks en Bouwke Drewes;
VI. Jacob Lammerts, geb. Warffum, ged. ald. 02--2-1755.
bron: tijdschrift nvggroningen, vragen in 1994 beantwoord door: M.J. Wieringa, Uithuizermeeden.

En veel plezier met de stamboom!

ga verder naar de

Stamboom van de familie Broeils, pagina 1

ga verder naar de

Stamboom Edzo Stevens Broeils, pagina 2

ga verder naar de

Stamboom van Lammert Hendriks Broeils, pagina 3


In de stamboom van Broeils,
die u via dit adres van Nelleke Boonstra bekijkt,
worden links gemaakt naar
de familie Veenstra,
de familie Boonstra
de familie Sikkema en
de familie Werkema
Deze stambomen zijn ook op dezelfde wijze op het net te vinden.
De Boonstra-stamboom is zeer uitgebreid, en begint in 1713.
De Veenstra-stamboom is inmiddels ook zeer uitgebreid en begint in 1703.
De Sikkema-stamboom heeft nog geen index, gaat terug tot in de 17e eeuw,
en de familie Werkema is uniek, er is net als bij Broeils,
slechts één familie met deze naam
De Werkemastamboom is naar mijn weten nog door niemand anders uitgezocht. Er kunnen nog takken bij!mocht u aanvullingen of wijzigingen hebben, neem dan contact op
met de maakster van deze website: Nelleke Boonstra


bijgewerkt op 13-11 2016