pagina 1


ga verder naar pagina a de stamboom

*

Stamboom van de familie F/Veenstra uit Eernewoude

met voorouders vanaf 1703

Johannes Jitze Douwe
*
algemene informatie
*

inhoud: verkorte weergave:

pagina a - * - johannes jitzes en geertje, jeltje en aatje [1703]
pagina b - * - auke douwes en jitske sipkes matstra [1794]
pagina c - * - sipke aukes en lemke geerts faber [1825]
pagina d - * - johannes f. en auke v. - jitzes- [1747]

informatiepagina's:
pagina I - * - algemene informatie
pagina II - * - alfabetische lijst van achternamen
pagina III - * - alfabetische lijst van voornamen F/Veenstra

inhoud: uitgebreide weergave:

pagina 3.1 - * - Johannes Jitzes Feenstra en Yttje Aesges
pagina 3.2 - * - Auke Jitzes Veenstra en Antje Roels Kamstra
pagina 3.3 - * - Douwe Jitzes Veenstra en Martzen Hendriks
pagina 4.1 - * - Jitze Douwes Feenstra en Willemke van der Meulen
pagina 4.2 - * - Hendrik Douwes Feenstra
pagina 6.1 - * -Geert Sipkes Veenstra en Tijtje Koolma
pagina 6.2 - * -Auke, Douwe, Jitze -Sipkes- Veenstra
pagina 6.5 - * - Siebrand Sipkes Veenstra en Geertruida Broeils

-

NIEUW voornamen van de F/Veenstra's tot 1940
alfabetische volgorde


Welkom op de website van de stamboom van de familie Veenstra.

Het uitgangspunt is mijn voorouder Auke Douwes, die als 17-jarige wees de naam Feenstra krijgt,
want hij is verbonden met ooms en tantes die ook deze naam aannemen.
Op deze pagina vindt u vermeld de info die u nodig hebt om de stamboom te bekijken.

*
Veel plezier met de stamboom!
Nelleke Boonstra, dochter van Geertje Jacoba Veenstra

*


ga nu direct naar de gebruiksaanwijzing
*
lees eerst de info
|
¥

In 1811 geschiedt de naamsaanneming van de naam F/Veenstra.

Men rommelt nogal met de F en de V in de eerste helft van de 19e eeuw.

Bij deze familie blijkt bij de meesten de naam Veenstra prioriteit te hebben, echter niet bij iedereen.
Er wordt V/F vermeld als de naam bij de persoon op verschillende wijzen in het register voorkomt:
geboorte huwelijk sterfdagOver Auke Douwes wordt in 1811 vermeld:


bij de naamsaanneming vinden we de volgende vermelding uit de mairie bergum:

Feenstra, Douwe Jitzes;
als voogd over zijn kinderen treedt op Taede Riemersma, Eernewoude
k. Hendrik Douwes 22, Auke 17
Mairie Bergum, fol. 67v


Hieruit zouden we kunnen afleiden dat zijn ouders beide reeds zijn overleden
en dat is ook het geval. Douwe Jitzes is in 1808 overleden
en Martzen Hendriks, de moeder, blijkt in 1802 overleden te zijn,
beide in Eernewoude.

De ambtenaar van de burgelijke stand wist niet hoe oud Hendrik was,
want hij blijkt in 1811 20 jaar oud te zijn en niet 22, zoals vermeld.

De plaats van aangifte is Eernewoude.

In de maire Augustinusga wordt bij de naamsaanneming melding gemaakt van een jong gezin.
We vinden deze gegevens:


Feenstra, Jitze Douwes, Augustinusga
k. Martzen 1, Luitsen 1/4
Mairie Augustinusga, fol. 13v

Omdat de oudste dochter 'Martzen', wordt genoemd
en we deze naam én de naam Jitze ook terugvinden in het nageslacht van Auke Douwes
durven wel aan te nemen dat Jitze inderdaad broer van Auke is.

Daarom hebben we Jitze wel in de stamboom vermeld.

.

Inmiddels hebben we gegevens ontvangen van de heer Rijnhart.
Hij is ook nazaat van Auke Douwes Veenstra en de vermoedens van boven zijn correct.
De gegevens verzameld van het Ryksargyf op internet zijn aangevuld
met het zorgvuldige archiefonderzoek van Erik Rijnhart.

We zoeken nog even verder in het register van het ryksargyf [tresoar] van Friesland
en vinden meer info over dochters van éne Jitze.

We vermelden ze als zusters van de vader van Auke
en vinden via hen de mogelijke grootouders van Auke.

Dit is bevestigd uit de gegevens van de heer Rijnhart.
Ook vindt hij nog drie broers van Douwe Jitzes: Johannes Jitzes, Auke Jitzes en Pieter Jitzes.
Ook blijkt Auke Douwes nog een halfbroer en een halfzus te hebben.

Verder blijkt de vader van grootvader Jitze Johannes - Johannes Jitzes - een periode van zijn leven
in Grouw te hebben gewoond. Hij blijkt de stamvader te zijn, zijn nazaten noemen zich allen F/Veenstra


We in kontakt met Dineke Paetzel-Veenstra, ook een genealoge.
Zij blijkt een nazaat van Auke Jitzes,
deze familie is al vóór 1830 naar Noordhorn in Groningen vertrokken
en heet daarom consequent 'Veenstra' met een V.
Haar gegevens zijn ook verwerkt in deze stamboom
En de laatst ontdekte genealogisch geinteresseerde telg vanuit deze familie, Andries Padje,
nazaat van Limke [1881] van Geert Sipkes
geeft nog weer meer gedetailleerde informatie van onze uitdijende familie.
Ook zijn gegevens zijn verwerkt. Hij gaat ook uitgebreid door op vrouwelijke lijnen,
deze worden in deze website niet verwerkt vanwege de overzichtelijkheid.

Met de hulp van bovengenoemde drie mensen hebben we inmiddels een stevige stamboom op kunnen zetten.
Desalniettemin zijn aanvullingen nog steeds welkom
Mocht u in uw familie Auke, Douwe, Jitze of Sipke tegenkomen,
in combinatie met F/Veenstra, dan is het waard kontakt met ons op te nemen.
Ook vrouwelijke lijnen zijn welkom.
Namen als Martje/Martzen, Jeltje, Jitske, Kornelia, Limke/Liepkje komen veel voor
Wij zoeken dan met u verder of u in onze stamboom past.
Veel plezier met dit geheel

.

Als iemand meer gegevens heeft over deze mensen, dan kan dit doorgegeven worden
aan: Nelleke Boonstra

Hieronder vindt u de bladzijden van deze stamboom en van andere families

de stamboom!

Pagina * a *, * b *, * c * en * d * zijn een verkorte weergave van de reeds aanwezige gegevens.

De pagina's 3, 4 en 6 geven generaties aan.
*3.1.*, *3.2.* en *3.3.* geven de generatie van de zonen van Jitze weer en hun nazaten.

*4.1.*, *4.2.*,zijn van een volgende generatie, Douwe Jitzes kinderen

*6.1.*, *6.2.* en *6.5.* zijn een uitgebreidere versie van achterkleinkinderen van Douwe.
Hoe dichter bij de maakster van dit, hoe gedetailleerder de informatie

informatiepagina's zijn pagina I, dat is deze,
en pagina's * II * en * III * , die alfabetische namenlijsten geven.

Het valt op dat de V/Feenstra's die wij tot nu toe gevonden hebben,
vooral buiten Friesland zijn neergestreken,
zij gebruiken de naam hoofdzakelijk met een V.
En de Feenstra's bevinden zich in 1900 voor zover wij kunnen nagaan- nog in Friesland,
over hen weten wij nog weinig van de periode erna.
Weet u meer over Feenstra? Schrijf naar:
de genealogische onderzoekers van deze F/Veenstra's!
-

.

Siebrand -Sipke-Auke-Douwe-Jitze-Johannes zoon
is mijn overgrootvader.
Op de pagina van Siebrand en Geertruida
zijn ook verwijzingen naar andere stambomen.
De vrouw van Siebrand Veenstra
*
. Geertruida Broeils .
*

zij komt uit een oud geslacht met een wapen

en er is een verwijzing naar de stamboom van de familie
*
. Boonstra3 .
*

*
. Werkema .
*

*
. Sikkema .
*


Alles van deze families is nog onder constructie,
dus als u later de pagina nogeens bezoekt vindt u vast meer!*
Ga verder naar de stamboom van
Johannes Jitzes en zijn 3 vrouwen
*


*
Ga verder naar de uitgebreide versie van
de nazaten van
Siebrand Veenstra en Geertruida Broeils
*Hebt u vragen of opmerkingen, zend een email naar: Nelleke Boonstrabijgewerkt op 2803 2005