pagina 1


ga verder naar pagina a de stamboom

*

Stamboom van de familie Werkema uit Feerwerd

met voorouders vanaf 1750

Geert Harms en zijn 13 kinderen
*
algemene informatie
*

inhoud: verkorte weergave:

pagina a - * - geert harms en bouke willems, en zonen willem, frans en hidde
pagina b - * - geert harms en grietje pieters hoving en zonen Pieter en Harm [usa]
pagina c - * - geert harms en grietje pieters hoving en zonen jan en geert harm

informatiepagina's:
pagina I - * - algemene informatie
pagina II - * - alfabetische lijst van achternamen
pagina III - * - alfabetische lijst van voornamen Werkema

-

inhoud: uitgebreide weergave:

pagina 1 - * - Geert Harms en Bouke Haaijes en,
zonen Willem en Frans en nazaten

pagina 2 - * - zoon 3, Hidde Geerts Werkema
en nazaten

pagina 3 - * - Geert Harms en Grietje Pieters Hoving,
zonen Pieter, Harm, Jan en Geert Harms en nazaten

-

NIEUW voornamen van de Werkema's tot 1940
alfabetische volgorde


Welkom op de website van de stamboom van de familie Werkema.

Er is maar één familie WERKEMA in de hele wereld,
dus als u in uw stamboom deze naam tegenkomt,
kunt u op zoek naar de verbinding met deze stamboom.

Graag willen wij het weten als u nog niet op deze stamboom staat.
En ook als u er wél op staat, u kunt dan misschien aanvullingen geven!

*
Neem dan contact op met:
Nelleke Boonstra, kleindochter van Korneliske Albertha Werkema

*


ga nu direct naar de gebruiksaanwijzing
*
lees eerst de info
|
¥

In 1812 geschiedt de naamsaanneming van de naam WERKEMA.


-
In 1810 overlijdt Geert Harms, zijn tweede vrouw is dan in verwachting.
De zoon die een paar maanden later geboren wordt, heet Geert Harms, genoemd naar zijn vader.
Het is het 13e kind van Geert Harms.

Met zijn eerste vrouw Bouke Willems krijgt hij 6 kinderen,
Bouke overlijdt bij of vlak na de geboorte van de jongste dochter Bouke[1791]

In 1796 huwt Geert Harms met Grietje Pieters Hoving.
Zij krijgen nog 6 kinderen, en het zevende kind zal dus geboren worden
als Geert Harms is overleden.

bij de naamsaanneming gaat de familie uit Feerwerd naar Ezinge,
en alle 13 kinderen nemen de naam WERKEMA aan.

Niemand anders, niet in Groningen en ook niet elders in Nederland
neemt deze naam aan.

Alhoewel, via de emailgespreksgroep
groningen-genealogie@yahoogroups.com
zie ik opeens (21-12 2003)de naam Ite Willems Werkema opduiken.
Zijn moeder is Louke Haaijes Feringa en zij is ongehuwd....
Zou deze zoon van Louke ook nazaten hebben??-
Roland Johannes Arnold Werkema doet ook aan genealogisch onderzoek van de familie
Hij vermeldt:

Ik kwam bij mijn onderzoek [in de 80er jaren van de 20e eeuw] terecht bij Geert Werkema,
hij was gemeenteraadslid en door hem kreeg ik inzage
in een boek van de Burgerlijke Stand uit de tijd van Napoleon,
toen iedereen werd verplicht een vaste naam aan te nemen.
En dit vond ik:

Op 17 april 1812 neems Willem Geerts tot de familienaam Werkman;
Dit is echter ondertekend: Willem Geerts Werkema
Hij had op dat moment geen zoons, alleen een dochter:
Bouke willem Werkman, Geb. 23-3-1811.

We merken dat Willem Geerts verder door gaat met de naam Werkema

.

Hoe begin je nu een onderzoek naar de stamboom?

-
Mij was alleen bekend dat Hidde Geerts Werkema gehuwd was met Geertruida Frieling
En dat de naam Hidde en Geert hoorden bij de familie.
En de kinderen van Hidde heetten Geertje, Geert en Korneliske [mijn oma]
-

We zoeken via internet in het register van het genlias
en vinden info over Werkema's. Over een Hidde, en over een aantal Geert's en ook een Korneliske. Korneliske Poort, zou zij ook een grootmoeder zijn?

Ook kijken we bij familysearch de site van de Mormonen,
en vinden veel meer Werkema's. Dit alles is gebeurd in 2000.

-

Nu wordt het tijd een schema te maken.
Er blijken heel veel Geert Werkema's te zijn,
dus ik krijg het vermoeden dat ene Geert veel kinderen heeft gekregen.
Dat blijkt ook zo te zijn.
Uiteindelijk kom ik terecht bij Geert Harms, hij heeft twee vrouwen en dertien kinderen.

Vanuit het raamwerk van de drie zonen
Willem, Frans en Hidde
kan ik al veel gevonden Werkema's uit genlias en familysearch
koppelen aan deze familie

-

Als Sjouke Wolters-Nubé ontdekt dat ik familie van haar ben
via dochter Eltje van Geert Harms en Grietje Pieters Hoving,
gaat het onderzoek nog sneller.
Zij levert ons kostbare informatie over de kinderen van Geert Harms en Grietje.

-

De zoektocht gaat verder.
Via Google vinden we Suzanne Stark Werkema
zij blijkt een hele tak al grotendeels uitgewerkt te hebben,
namelijk de tak van Harm Werkema,
de tweede zoon van Geert Harms en Grietje Pieters Hoving.

Zijn zoon Geert emigreert namelijk met 5 zonen naar de Verenigde staten
en sticht daar een groot nageslacht.
Allen woonachtig in de U.S.A. Velen in Michigan.
Wij allebei blij! We wisselen veel informatie uit!

Al deze gegevens zijn in deze stamboom verwerkt

-

Zo worden de gegevens steeds vollediger.
Kontakten met Werkema's zijn groeiende.

Er is inmiddels ook kontakt met een andere amerikaanse tak,
een echte achterneef van ons, kleinzoon van Geert, broer van Korneliske
familiebanden zijn weer verstevigd!

Desalniettemin zijn aanvullingen nog steeds welkom
Mocht u in uw familie een Werkema hebben
dan is het waard kontakt met ons op te nemen.
Ook vrouwelijke lijnen zijn welkom.
Veel plezier met dit geheel!

Hieronder vindt u de bladzijden van deze stamboom en van andere families

de stamboom!

inhoud: verkorte weergave:

pagina a - * - geert harms en bouke willems, en zonen willem, frans en hidde
pagina b - * - geert harms en grietje pieters hoving en zonen pieter en harm [usa]
pagina c - * - geert harms en grietje pieters hoving en zonen jan en geert harm

informatiepagina's:
pagina I - * - algemene informatie
pagina II - * - alfabetische lijst van achternamen
pagina III - * - alfabetische lijst van voornamen Werkema

-

inhoud: uitgebreide weergave:

pagina 1 - * - alle zonen en dochters
en nazaten van 1. Willem en 2. Frans

pagina 2 - * - zoon 3, Hidde Geerts Werkema
en nazaten

pagina 3 - * - zoon 4. Pieter [is nog weinig van bekend]
5. Harm [naar de USA] 6. Jan en 7. Geert Harms en nazaten

-

de andere families!

*
. Broeils .
*

een oud geslacht met een wapen

*
. Boonstra3 .
*

*
. Veenstra .
*

*
. Sikkema .
*


Alles van deze families is nog onder constructie,
dus als u later de pagina nogeens bezoekt vindt u vast meer!Hebt u vragen of opmerkingen, zend een email naar: Nelleke Boonstrabijgewerkt op 2112 2003