ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo

Stamboom van de familie VEENSTRA

Jitze Douwes Feenstra (1788) en Willem/p/kje Luitjens van der Meulen,

oudste zoon van Douwe Jitzes(1758) en Martzen Hendriks
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo
pagina 4.1.
ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo

ga terug naar Johannes Jitzes , overgrootvader van Jitze Douwes Feenstra.
ga verder naar Hendrik Douwes Feenstra, broer van Jitze Feenstra

ga naar de informatiepagina

ga naar de verkorte weergave

go to translation of used dutch words


de vetgedrukte namen (onderstreept) springen een generatie terug, de andere vooruit.


IVd

Jitze Douwes Feenstra


G 18-12-1788 Eernewoude O 16-3-1850 Stroobos
zn v Douwe Jitzes en Martzen Hendriks
schipper, visser, commies

H 3-4-1809 Eernewoude

Willempkje Luitjens van der Meulen
G ca 1-11-1774 Giekerk O 25-9-1851 Stroobos
dv Luitje Alberts en Dieuwke Bennes


-

kinderen:
1. Martzen Feenstra [Martje Jetzes Veenstra]
G 9-5-1810 Augustinusga O 25-8-1818 Augustinusga 8 jaar

2. Luitjen Jetzes [Jitzes] Feenstra = Vd =
G 16-8-1811 Augustinusga, O 17-1-1891 Buitenpost

3. Douwe Jetzes F/Veenstra
G 20-8-1812 Augustinusga O 11-5-1814 Augustinusga 2 jaar

4. Dieuwke Jitzes Feenstra
G 15-3-1815 Augustinusga O 7-8-1884 Stroobosch
winkeliersche,
brugwachter en sluiswachtersche, ongehuwd

5. Antje Jetzes Feenstra
G 16-11-1816 Augustinusga O 29-8-1818 Augustinusga 2 jaar;

-

Vd

Luitjen Jitzes
Feenstra
G 16-8-1811 Augustinusga O 17-1-1891 Buitenpost
grieternij/gemeenteontvanger

H 7-5-1835 Achtkarspelen

Grietje Berends Postra
G 18-4-1809 Gerkesklooster O 22-5-1883 Buitenpost
dv Berend Lippes P en Anna Hermanus Eldering
-

kinderen:
1. Willemke Feenstra G.24-6-1835 Achtkarspelen
achtkarspelen acte nr. 114
H : 27-5-1859 achtkarspelen acte nr. 34
Lieb(b)e Hylkes BOONSTRA
Zn v Hylke Ludzers Boonstra en Maaike Liebbes Kuipers
kinderen:
1. Maaike Boonstra G 11-1-1865
- - H Hendrik Minzes Krol G 6-2-1859 Landbouwer
2. Grietje Boonstra G 20-4-1870
- - H Teunis Ploeg G 2-2-1866 onderwijzer Leeuwarden
-

2. Anna Feenstra G 24-8-1837
achtkarspelen acte nr. 137
O 22-6-1900 achtkarpselen acte nr.128 62 jaar, gehuwd
- - H1 9-11-1860 Popke van der Kluft
G 21-8-1836 Bergum O 28-3-1865 Buitenpost hoofdonderwijzer in Makkinga
zv Metske Klazes vdK en Jiske AEbes Rispens
- - H2 10-6-1869 Roelof Eldering(h) G 3-4-1827
zn v Wybe Roelofs E. en Tjitske Keimpes Hoekstra
kinderen:
1. Wiebe Elderingh G 3-5-1873 achtkarspelen
2. Luitjen Elderingh G 19-7-1874 achtkarspelen
-

3. Dieuwke Luitens Feenstra G 7-12-1839 achtkarspelen acte nr. 228
O 17-3-1897 - - H 7-11-1867 Achtkarspelen Jakob Kootstra molenaar
G 19-12-1841 Kooten O 12-8-1884 Kooten
-- zv Hylke Gaukes K en Elisabeth Sytzes Reitsma
kinderen:
1. Hylke Kootstra G 15-5-1871 Kooten
O 26-3-1936 Leeuwarden ongehuwd
2. Grietje Kootstra G 25-6-1873 Kooten
O 4-11-1893 Buitenpost ongehuwd
3. Gauke Kootstra G 9-7-1874
4. Elisabeth Kootstra G 28-11-1878
O 1-11-1895 16 jaar
-

4 Jitze Luitjens Feenstra = VIe =
G 10-10-1842 achtkarspelen acte nr. 190

4. Berend Luitjens Feenstra = VIf =
G 13-2-1851 Achtkarspelen acte nr. 19
O 17-5-1879 Oldeboorn

-

VIe

Jitze
Luitjens Feenstra
G 10-10-1842 O 5-3-1925 Dokkum
notaris in Metslawier

H 22-10-1868 Smallingerland

Aaltje Douma G 27-7-1843 Oudega [sm] O 2-8-1924 Aalsum
dv Jan Izaaks Douma en Tjitske Kornelis Iest

-


kinderen:
1. Grietje Feenstra G 30-5-1869 Metslawier O 29-4-1899 Metslawier
ongehuwd
2. Tjitske Feenstra G 7-3-1871 Metslawier O ca 1925 Arnhem
-- H Bernardus Bos G 20-2-1868 Ridderkerk O 22-9-1952 Arnhem
---koopman in tabak te Mannheim
zv Pieter Eliza Bos sigarenfabrikant Ridderkerk en Aaltje Horsman

3. Titia Cornelia Feenstra G 17-9-1876 Metslawier

4. Willemke Feenstra G 5-12-1879 Metslawier
--- H Ludolf Feenstra G 11-11-1876 Oldeboorn
zv Berend Feenstra en Janna Willemina Geertruida Leopold zie Ludolf Feenstra

-

VIf

Berend
Luitjens Feenstra
G 13-2-1851 O 17-5-1879 Oldeboorn

H 9-9-1875 achtkarspelen

Janna Willemina Geertruida Leopold
G 20-4-1851 achtkarpselen O 28-01-1927 Apeldoorn
d v Hendrik L. G 26-01-1812 en Martha Huisingh G 19-12-1813 Winschoten

-

kinderen:
1. Ludolf Feenstra zie =VIIa=

2. Martha Rendina Feenstra G 11-4-1879 Oldeboorn O 05-08-1879 Oldeboorn

-

VIIa

Ludolf
Feenstra
G 11-11-1876 Oldeboorn O 03-06-1947 Amsterdam
rijksontvanger te Uitgeest

H 7-5-1907

Willemke Feenstra
G 5-12-1879 Metslawier O 23-04-1953 Amsterdam
dv Jitze Feenstra en Aaltje Douma

kinderen:
1. Aaltje Feenstra G 14-3-1908 Uitgeest O 16-3-1997 Mittenwald [D]
2. Berend Jitze Feenstra G 27-1-1910 Uitgeest O 27-2-1910 Uitgeest

3. Berend Jitze Feenstra G 4-8 1912 Uitgeest O 30-12-1971 Utrecht

-

ga terug naar de verkorte weergave.
ga verder naar Hendrik Douwes, de broer van Jitze

Hebt u vragen of opmerkingen, zend een email naar: Nelleke Boonstrabijgewerkt op 26-11-2012