pagina a

pagina I informatie, pagina II, achternamen alfabetisch, pagina III, voornamen van F/Veenstra's alfabetisch


ooooooooooooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooooooooooooo

stamboom van

JOHANNES JITZES

Eernewoude en omgeving

1700 - 1850

ooooooooooooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooo ooooooooooooooo


verkorte weergave

zoekt u namen? ga naar de partnerpagina
of de vóórnamen-pagina van de F/Veenstra's


als de naam onderstreept is is er een link naar uitgebreidere gegevens over deze persoon/familie
Johannes Jitzes
G 1703
H1 1725 Grouw
Geertje Douwes Wijma
1693
dv Douwe Sytses Wijma
en IJbeltje Claases
zie website Wijma

H2 1733 Grouw
Jeltje Hendriks
1713Eernewoude

H3 1742 Grouw
Aatje Douwes
Grouw
|
¥

H1
Douwe Johannes
Grouw
-
H1
Jitze Johannes
28-10-1726
Grouw
H 12-4-1745
Eernewoude
Aaltje Aukes
29-3-1722
Eernewoude
|
¥
H1
IJbeltje Johannes
d.16-11-1727
Grouw
-
H1
IJbeltje Johannes
d.31-1-1731
Grouw
-
H2
Marike Johannes
d.26-12-1734
Grouw
-
H3
Jitske Johannes
d.10-2-1743
Grouw
-
H3
Geertje Johannes
d.12-6-1745
Eernewoude
-
.

.

.

.

.

kinderen van jitze johannes en aaltje aukes:

Jitze Johannes
28-10-1726 Grouw
H 12-4-1745 Eernewoude

Aaltje Aukes
29-3-1722 Eernewoude
|
¥

Johannes Jitzes
Feenstra

10-5-1747
eernewoude
H 26-12-1770
Yttje Eeges/Aesges
[Jurjens] wartena

zie verder

Auke Jitzes

G 15-7-1749
eernewoude
H 24-9-1797
Antje Roels
KAMSTRA
G eernewoude
zie verder

Ge(e)rtje Jitzes

G 12-11-1751
O 18-3-1828
H
Sake Holstes
van der WAL
wartena
kinderen:
Holst
Aaltje
Hiske
van der Wal

Sytske Jitzes
Veenstra
G 11-12-1753
eernewoude
H
Jacob Geerts Faber
-
Ybeltje Jitzes
Veenstra
G 28-4-1756
O 16-3-1831
H 20-5-1786
Claas Goslings
kinderen:
Jeltje
Aaltje
Gosling
Maaike
Maaike
Klases
Douwe Jitzes

G 25-4-1758
O 17-10-1808
eernewoude
H1 24-3-1788
Martsen
Hendriks
G 4-10-1760


H2 4-1-1804
Jeltje Annes
G ?-4-1768
rottevalle
|
zie verder
Marijke Jitzes
Veenstra
G 22-2-1761
O 11-10-1845
H
Dirk Geerts
Boornbergum
Froukje Jitzes
Veenstra
G 27-8-1763
O 28-1-1845
H
Johannis Rients
Wartena
kinderen:
Rienk
Aaltje
Jitske
Aaltje
Andringa
Pieter Jitzes

G 7-9-1766
O ?-1795
eernewoude
-

.

.

.

.

.

.

.

.


kinderen van douwe jitzes [feenstra]:

Douwe Jitzes [Feenstra]
G 25-4-1758 O 17-10-1808
eernewoude
H1 24-3-1788
Martsen Hendriks G 4-10-1760
rottevalle
O ?-6-1802 eernewoude

H2 4-1-1804
eernewoude
Jeltje Annes van Houten G ?-4-1768
rottevalle
|
¥

H1
Jitze Douwes
Feenstra

G 1788
H
Willemke Luitjes
van der Meulen

¥

H1
Hendrik Douwes
F/Veenstra

1791 eernewoude
H1 1-2-1823
tytj.deel
Wietske Johannes
Steltman
O 18-9-1824
opsterland
H2 1830
Trijntje Jacobus Pel
|
zie verder
H1
Auke Douwes
V/Feenstra

1794 bergum
H 21-06-1817
Jitske Sipkes Matstra
ca 1794
|
zie verder
H2
Anne Douwes
V/Feenstra

G 15-6-1806
H 7-2-1829
Jacoba Johannes
Steltman
eerder gehuwd:
Roelof Dirks
de Jong
|
zie verder
H2
Aaltje Douwes
V/Feenstra

G 6-3-1808
eernewoude
O 25-2-1837
H
Jan Dirks de Jong
kinderen:
Dirk 1829
Douwe 1831
Antje 1833
Jeltje 1835
de jong
tytj.deel

.

.

.

.

.

.

.


ga terug naar de ouders Douwe en Martsen

kinderen van jitze douwes feenstra en willemke luitjes van der meulen:

H1
Jitze Douwes
Feenstra

G 1788
H
Willemke Luitjes
van der Meulen
|
¥

Martzen Feenstra
[Martje Veenstra]
ca 1810
O 25-8-1818
-
Luitjen Feenstra
1811
H
Grietje Berends
Postra
|
¥
Douwe Veenstra
20-8-1812
O 11-5-1814
-
Dieuwke Feenstra
1815
ongehuwd
-
Antje Feenstra
16-11-1816
O 29-8-1818
-

.

.

.

.

kinderen van luitjen jitzes feenstra en grietje berends postra

Willemke Luitjes
Feenstra
1835
H
Liebbe Hylkes BOONSTRA
Maaike Boonstra 1865
Grietje Boonstra 1870
Anna Feenstra
1836
H1
Popke van der Vlugt
H2
Roelof Wiebes
Eldering/h
kinderen:
Wiebe Elderingh 1873
Luitjen Elderingh 1874
Dieuwke Feenstra
1839
H1
Jakob Kootstra
kinderen:
Hylke Kootstra
Jitze Luitjens
Feenstra

1842
H
Aaltje Douma
dochters:
Grietje
Tjitske
Titia Cornelia
Willemke
Berend Luitjens
Feenstra

1851
H
Janna Willemina Geertruida
Leopold
kinderen:
Ludolf
Martha Rendina
-

.

.

.

.

.

kinderen van ludolf feenstra en willemke feenstra, neef en nicht:

Ludolf Feenstra
1876

H

Willemke Feenstra
1879

|

Aaltje
Feenstra

1908
H
Andreas Georg
Leidel
- kind:
Ludolf Leonhard
Leidel
Berend Jitze
Feenstra

11912
H
Gerdina Cornelia
van Maaren
kinderen:
Helena Willemke Janna
Luitjen Berend Jitze
Feenstra

.

.

.,P>.

.


ga terug naar de ouders Douwe en Martsen

kinderen van hendrik douwes feenstra en wietske steltman/trijntje pel:

H1
Hendrik Douwes F/Veenstra
G 1791
H1 1-2-1823 tietj.deel

Wietske Johannes Steltman
O 18-9-1824


H2
Trijntje Jacobus Pel
|
¥

H1
Douwe F/Veenstra
1823
H 1850
Dieuwke Piers Sjollema
kinderen:
Wietske 1852
Hendrik 1854
Pier 1856
Akke 1858
Trijntje 1861
Claas 1863
Johannes 1868
Feenstra
nazaten zie verder
H2
Jacob Hendriks
Feenstra

1831
H
Janke van der Meulen
kinderen:
Hendrik 1869
Andries 1872
Feenstra
Opsterland
H2
Lieuwe Feenstra
1833
opsterland
H
Farduw Koops
kinderen:

Hendrik 1864
Trijntje 1865
Klaas 1869
Klaas 1874
Hendrik 1878
Feenstra
Ooststellingwerf
H2
Martje Feenstra
1835
opsterland
-
H2
Jetze F/Veenstra
1838
opsterland
-
H2
Sytske Feenstra
1841
opsterland
H
Jan Martens
Sijtsema
kinderen:
Tjitske
Hendrik
Trijntje
Marten Willem
Minke
Gerrit
Jacob
Sijtsema
H2
Aaltje
Feenstra

1844
opsterland
-
H2
Leentje
Feenstra

1846
opsterland
-
.

.

.

.

.

.

.

.


ga terug naar de ouders Douwe en Martsen

kinderen van auke douwes veenstra en jitske sipkes matstra:

H1
Aukes Douwes F/Veenstra
1794 bergum
H 21-06-1817
Jitske Sipkes Matstra
ca 1794
|
¥

Douwe Aukes
Veenstra
14-1-1818
O sm.13-8-1887
H 4-5-1839
Akke Ales Vegter

|
zie verder
¥

Sjoerdtje
Veenstra
1822
H 8-5-1841
Marten Geeles
van der Veen
Jitske 1843
van der Veen
Sipke Aukes
F/Veenstra

1825
H 1848
Limke Geerts Faber

|
zie verder

Martsen
F/Veenstra
1828
O 1843

-

Jetske
Veenstra
1832
H 1856
Rienks Hoites
van der Meer
Hoite 1856
Auke 1859
Aaltje 1862
Jitske 1865
Haringje 1868
Douwe 1871
Sjoerdtje 1877
van der Meer
Jitze
Veenstra
1836
H 1869
Fetje/Tietje
Oosterlo/o
O 1917
zie verder
Jitske
Veenstra
ca 1837
H ?

-

.

.

.

.

.

.ga terug naar de ouders: douwe jitzes en jeltje annes

kinderen van anne veenstra en jacoba steltman:

H2
Anne Douwes Veenstra
G 15-6-1806
H 7-2-1829
Jacoba Johannes
Steltman
eerder gehuwd:
Roelof Dirks
de Jong
|
¥

Johannes
de Jong
G 19-1-1822
tytsj.deel
-
Trijntje
de Jong
G 5-8-1823
tytsj.deel
-
Dirk
de Jong
G 21-1-1826
tytsj.deel
-
.
.
.
-
Douwe
Veenstra
G 19-9-1829
O 21-6-1847
tytsj.deel
-
Jeltje
Veenstra
24-4-1832
tytsj.deel
H
Jelle Abrahams
de Vries
zoon:
Abraham
Auke
Veenstra
3-10-1835
tytsj.deel
H
Aaltje
de Jong
Aaltje
Veenstra
15-11-1838
tytsj.deel
-
.

.

.

.ga terug naar de informatie.

Hebt u vragen of opmerkingen, zend een email naar: Nelleke Boonstrabijgewerkt op 2803 2005