DIRCK JACOBSZ. DE VRIESE, burgemeester van Haarlem.
Dirck was gehuwd met
ALIJT CORNELISDR..
Uit dit huwelijk:

INDEX


HOME © 1998-2002 Johan Gaal TOP