Welkom!

Het doet de kerkenraad en de predikant van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Dordrecht genoegen, dat u deze informatiepagina's bezoekt.

Voor een plaatsbepaling van deze Gemeente kunt u het Beleidsplan lezen.

Een beknopte karakteristiek van de Gemeente vindt u onderaan deze pagina

Kerkenraad en predikant hopen dat u met aandacht en genoegen van dit materiaal kennis neemt!


Karakter van de Gemeente

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Dordrecht geeft in haar Liturgievieringen de Christusprediking een eerste plaats. Een Evangelisch-Lutherse Gemeente noemt zich weliswaar luthers, maar zet vóór dit woord een ander woord 'evangelisch', dat zeggen wil: luthers-zijn is goed, maar dat moet op evangelische manier.

Zelf heeft Luther niet gewild, dat volgelingen zichzelf luthers noemden. Voor hem was alleen de Christusprediking belangrijk. De Liturgie zoals hij die van jongsaf aan kende, wilde hij ongemoeid laten, en alleen dat wijzigen wat pertinent tegen het Evangelie van Christus inging.

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Dordrecht aanvaardt als bron en norm van de prediking de boeken van het Oude Testament, de apocriefe boeken die te vinden zijn in de lutherse bijbeluitgaven, en de boeken van het Nieuwe Testament. Zij bindt zich echter niet aan de letter van deze geschriften, om te voorkomen dat het Evangelie een nieuwe wet wordt. Het levende Woord is Christus. Het Woord maakt de Kerk, en niet omgekeerd! De Gemeente wil zelfstandig blijven maar sluit samenwerking met Gemeenten van andere kerkgenootschappen niet uit. Op 31 december 2002 telde de Gemeente 71 leden en 85 doopleden.
Op 31 december 2003 was dat respectievelijk 66 en 89; klik hier voor een schema met toelichting