Op deze website presenteer ik onderwerpen waarmee ik anderen hoop te helpen en te inspireren. Klik bij het onderwerp van uw interesse op de onderstreepte tekst of kies op de bovenste menubalk. Gebruik daarna bij elke paragraaf of hoofdstuk de pijltjestoetsen " " of "  " om verder of terug te gaan!
 • Het Elektrisch Universum is een uitdagend gegeven! Elektrische ontladingen zijn bij de radioamateur en andere vonkenboeren in vele vormen als bliksem en vonken wel bekend. Er zijn in de natuur vele zaken waarover verschillend wordt gedacht! Zeker bij het ontstaan en de samenhang tussen het "Grote" en het "Kleine". In het "Elektrisch Universum" wordt uitgelegd wat hiermee precies wordt bedoeld in relatie tot de laatste stand der wetenschap. De presentatie van de lezing is als .pdf (3,4 MB) of als .ppt (6,78 MB) per e-mail toe te versturen!
plasma bal en NGC 206751
 • Het hoofdstuk Elektrosmog geeft de definitie daarvan en behandeld:
  • De door mij gemeten vervuiling van de netspanning 230 Volt.
  • Storingen door RF-stralingsbronnen, zoals PowerLineCommunicatie(PLC)-adapters en netladers.
 • "HAM-Projects" beschrijft de experimenten en elektronica-projecten waarmee ik me in de loop der jaren als radioamateur PA0WJG heb beziggehouden. Enkele interessante onderwerpen zijn:
 • Het ontwerpen van een dubbel Bazooka dipool (coax dipool) voor o.a. 20 meter.
 • AM-peilontvanger project, Een AM-peilontvanger voor 150 - 29.999 kHz!
 • Het Balun project, resultaten van mijn experimenten met baluns (met foto's, tabellen en grafieken).
 • Een Loopantenne experiment met coaxkabel (RG-213) en aansluiting zonder koppellus of gamma-match. Met commentaar en simulaties van pa0kdf!
 • De ombouw van mijn 6m dipool naar een dipool voor 10m, 6m en 4m.
 • Mijn SDR ontvangers: Perseus (10 kHz- 30 MHz) en SDRPlay RSP1 (10 kHz - 2 GHz) (nog in bewerking).
 • Ervaringen met modificatie van de Diamond D-130NJ antenne.
 • Ervaringen met de Diamond V-2000 antenne voor 50, 145 en 432 MHz.
 • Een 2 Ampére lineaire voeding als batterij vervanger.
 • Het testen van zonnecellen..........(volgt!).
 • Maatschappij Kritiek geeft samenvattingen van filosofische onderwerpen en mijn gedachten en ervaringen over mens en maatschappij. Zij kan de lezer mogelijk inspireren tot een wat andere kijk op het leven. Start met deze knop .
 • Stralingshygiëne geeft een uitleg over de basisbeginselen van wat straling is, doet en wat de risico's daarvan zijn.
 • In het kader van "Stralingshygiëne voor Dummy's" is nu de tekst als pdf-file (5x) te downloaden!
 • Ioniserende straling; wat is dat?, de effecten en hoe er mee om te gaan;
 • Niet-ioniserende straling (Optische- en RadioFrequente-straling), zoals:
 • 50 Hz hoogspanningsleidingen,...waar praten we eigenlijk over en wat zijn de risico's?
 • Optische straling (LASER).
 • Stralingshygiëne voor de radiozendamateur.
 • UMTS-en GSM-masten,... wat zijn nu eigenlijk de risico's?
 • Zin en onzin over elektrische en magnetische gezondheid; kritische kanttekeningen.
 • Leidraad Voorlichting geeft aan waarop te letten bij het geven van voorlichting en de overdracht van informatie?
 • Wie is de maker van deze Website?
Graag uw commentaar en vragen naar e-mailadres: Post
Valide CSS! Deze website is op 14 april 2017 bijgewerkt. De bezoekersteller staat nu weer op: