De namen van de figuren uit de Harry Potterboeken zijn niet zomaar gekozen.

Je kunt soms uit de naam al aflezen hoe iemands karakter is.

Vaak hebben de namen een achterliggende betekenis.

De namen van de leraren en het andere personeel van Zweinstein vind je hier.

Ik wil namen zien die beginnen met

A - O     P - Z

Sneep, Severus (Severus Snape) * 9 januari circa 1960

Leraar Toverdranken sinds 1981 en hoofd van Zwadderich. Trekt leerlingen van zijn eigen afdeling schaamteloos voor.

Severus: van het Franse woord sťvŤre, dat streng betekent. Sneep is heel streng voor zijn leerlingen, behalve voor de Zwadderaars.

Sneep: is waarschijnlijk een combinatie van verschillende woorden, namelijk geslepen (=sluw, hij weet via omwegen zijn zin te krijgen) en sneren (= snijdende opmerkingen maken).

Snape:  combinatie van de Engelse woorden snake (= slang, symbool van Zwadderich), to snap (= snauwen) en to sneer (= spottend lachen en honen).

Stronk, Professor Pomona (Professor Pomona Sprout), Pomona komt van TCG-game.

Lerares Magische Plantenkunde en hoofd van Huffelpuf. Je leert bij haar lessen de werking van bijzondere planten en zwammen. Ze is klein en dik.

Stronk: Professor Stronk is leraar magische plantenkunde, stronk verwijst naar dit vakgebied.

Sprout: is Engels voor spruit, een uitloper van een plant.

Vector, Professor (Professor Vector)

Vector: wiskundige term, passend bij deze heks die het vak Voorspellend Rekenen geeft.

Vilder, Argus (Argus Filch)

Al wat oudere conciŽrge op Zweinstein. Vilder is Snul en is altijd vergezeld van zijn kat Mevrouw Norks.

Argus: Argus is een reus met 100 ogen die volgens de Griekse mythologie door Hera werd ingezet om haar man Zeus te bespioneren. Argus Vilder is de conciŽrge die constant op de loer is naar kinderen die iets verkeerd doen. We kennen in het Nederlands ook de uitdrukking 'iemand met argusogen bekijken', d.w.z. iemand argwanend bekijken.

Vilder: is een beroep, iemand die dode dieren vilt. Villen wordt ook gebruikt als je heel kwaad bent op iemand: ik kan hem wel villen, doodmaken.

Filch: to filch is Engels voor stelen.

Zwamdrift, Professor Sybilla Patricia (Sybil Trelawney) (tweede naam Patricia  komt uit chat met Rowling op 4-3-2004)
Lerares Waarzeggerij sinds 1979. Haar lievelingsbezigheid is het zien van sterfsignalen.

Zwamdrift: de naam is een samenstelling van de woorden zwammen ( redeneren zonder kennis van zaken) en op drift raken. Zwamdrift verzint haar voorspellingen uit het niets en blijft er over doorkletsen.

Trelawney: een Engels dichter uit de 19e eeuw die de dichters uit zijn tijd bijna verafgoodde.

Sybilla: afgeleid van het woord sibylls. Dit waren tien vrouwen uit de Griekse mythologie die de toekomst voorspelden in het Orakel van Delphi. Sibyl is het Engelse woord voor waarzegger.

Sinistra, Professor  (Professor Sinistra)

Lerares Astronomie

Sinistra: Latijns woord voor links. Professor Sinistra geeft astrologie. De planeten in het zonnestelsel draaien tegen de richting van de klok in, linksom dus. Sinister betekent ook onheilspellend.

Varicosus, Professor Wilhelmina (Grubbly-Plank, Wilhelmina)

Tijdelijk lerares Fabeldieren in tijden als Hagrid er niet is (deel 3, deel 5 en 6)

Perkamentus, professor Albus Parcival Wolfram Bertus (Albus Dumbledore), * circa 1840

Schoolhoofd van Zweinstein sinds 1970. Ze zeggen dat hij het beste schoolhoofd is dat er ooit is geweest. Perkamentus is een zeer krachtige tovenaar, want Voldemort heeft hem nog nooit durven aanvallen.  Gaf van 1940-1970 les in Transfiguratie.

Albus: het Latijnse woord voor wit. Dit slaat op zijn lange witte baard en het feit dat hij een goed mens is. Wit is de kleur die meestal voor het goede en reine staat. Wit kan ook de kleur van rouw zijn.

Perkamentus: komt van perkament (= een soort papier, leerlingen van Zweinstein schrijven er op). Van iemand die erg oud is wordt soms gezegd dat zijn gezicht op perkament lijkt. Misschien heeft Buddingh' daarom deze naam gekozen.

Dumbledore: betekent in het Engels zoiets als honingbij. Rowling ziet hem voor zich als iemand die altijd in zichzelf zit te hummen.

Plijster, Madame Poppy  (Madame Poppy Pomfrey)

Hoofd van de ziekenzaal, weet raad met alle kwalen en toverongelukjes. Haar belangrijkste medicijn is chocola.

Plijster: een verbastering van het woord pleister, attribuut van een verpleegkundige!

PoppyEngels woord voor papaver. Papaver staat bekend om zijn genezende werking.

Pomfrey: Pomfrey wordt net zo uitgesproken als Pomfret, de stad die bekend om zijn droppastilles, waaraan vroeger een genezende werking werd toegeschreven.

Rommella, Madame Irma  (Madame Irma Pince)

Bibliothecaresse van de Zweinstein bibliotheek.

Rommella: duidt op de kasten vol boeken die in de bibliotheek te vinden zijn. Voor anderen onoverzichtelijk (rommelig), voor Madame Rommella is alles direct te vinden.

Pinceeen pince-nez is het Franse woord voor een knijpbrilletje, een bril zonder pootjes. De naam duidt op het loeren van Madame Rommella, zoekend naar leerlingen die haar boeken beschadigen!

Irma: de naam Irma betekent groot en machtig

Encyclopedie

der Potterologie

Harry Potter beginpagina

Smalhart, Gladianus (Gilderoy Lockhart)

Leraar Verweer tegen Zwarte Kunsten in het tweede jaar. Zegt veel boeken te hebben geschreven, maar gebruikt daarbij avonturen van anderen en beschrijft ze alsof hij ze zelf heeft beleefd. Is een zelfingenomen ijdele kwast.

Gladianus: afgeleid van gladjanus, een gladde gewiekste vent.

Smalhart: een eigen vertaling van Buddingh' bij Lockhart. Duidt op iemand die angstig is.

Lockhart: een stad in AustraliŽ, vlakbij Wagga Wagga, waar Smalhart volgens hemzelf een weerwolf neerhaalde.

Gilderoy: naam van een Schotse rover die er goed uitzag, maar wegens zijn slechte daden werd opgehangen.

Slakhoorn, Professor Hildebrand (Professor Horace E.F. Slughorn)

Leraar VTZK boek 6

Slakhoorn:

Slughorn:

Horace:

Horatius