WegWijzer Oostelijk Groene Hart
Home Recreatie Landschap Stadjes Startpagina's Colofon

Woerden

Terug


Het Kasteel
Enkele markante punten

Arsenaal (Groenendaal), Bonaventura Kerk (Rijnstraat), Het Kasteel (Oostdam, zie foto), Molen 'De Windhond' (Wilhelminaweg, zie foto), Petrus Kerk (Kerkplein), Oude Stadhuis/stadsmuseum (Kerkplein, zie foto), Watertoren (Oostsingel, zie foto)

Wapen Woerden

Oude Stadhuis
Enkele feiten en jaartallen
Over bewoning in de prehistorie is nauwelijks iets bekend. Wel zijn er bij zandwinning in de polder Breeveld dingen naar boven gekomen die wijzen op bewoning in de late steentiijd.
Van ca 50 tot ca 270/400? na Chr. hadden de Romeinen, als onderdeel van de verdedigingslinie aan hun noordgrens, een nederzetting (Castellum Laurum) in Woerden.
Pas vanaf de 12e eeuw begint het huidige Woerden heel langzaam vorm te krijgen. Rond 1160 werd de eerste burcht gebouwd voor de bisschop van Utrecht, onder wiens gezag het op dat moment viel. In 1280 kwam het bij Holland. Omstreeks 1370 liet de toenmalige heerser, Graaf van Holland Willem van Naaldwijk, wallen, muren en grachten aan leggen. De inwoners van zijn gebied kregen als gemeenschappelijke taak het bewaken en versterken van de vesting. Mede op grond daarvan kreeg Woerden op 12 maart 1372 stadsrechten van hertog Albrecht van Beieren. Het aantal inwoners was toen ca 500. In 1410 kreeg Woerden ook het recht om een jaarmarkt te houden. Het tegenwoordige kasteel is, in eerste aanleg, ook in 1410 gebouwd, door Jan van Beieren.


Drive-in museum, Woerden7 in actie

Plattegrond ca 1650
In de 13e, 14e en 15e eeuw, eigenlijk tot Holland en het Sticht in begin 16e eeuw beide onder de landsheer Karel V kwamen, heeft Woerden veel te lijden gehad onder de gevolgen van de grenstwisten tussen de graven van Holland en de Utrechtse bisschoppen. Ook in de eeuwen daarna heeft Woerden naast periode van voorspoed, grote ellende gekend. Berucht zijn o.a. het beleg door de Spanjaarden van 8 sep 1575 tot 24 aug 1576. Verder het 'Rampjaar' 1672, waarin Nederland in oorlog was met Engeland, Frankrijk en de bischoppen van Munster en Keulen waarbij Woerden van 24 juni 1672 tot 7 nov 1673 bezet werd door de Fransen, wat gepaard ging met brandstichting en plundering. En opnieuw in 1813 toen de troepen van Napoleon hier hebben huisgehouden.
Raam Petrus kerk

Watertoren
Bij het beleg van Woerden in 1575 werd al gebruikt gemaakt van inundatie, het onder water zetten van grote stukken land, om de vijand tegen te houden. Eind 16e eeuw was het idee ontstaan om Holland niet meer per stad te verdedigen, maar als een geheel, door middel van het onder water zetten van zeer grote stroken land. Zo is in de 17e eeuw van lieverlee de zg. Oude Hollandse Waterlinie ontstaan. Ook Woerden was daar onderdeel van. Vanaf begin 18e eeuw is het belang hiervan afgenomen omdat toen de meer oostelijk gelegen Nieuwe Hollandse Waterlinie gereed kwam.
In de 17e en 18e eeuw had het stadje Woerden vermoedelijk 2000-3000 inwoners. In de tweede helft van de 19e eeuw maakte Woerden een gunstige economische ontwikkeling door. Er kwam een spoorwegstation (1855), een militaire herstelwerkplaats (1873) en een kaasmarkt (1885). Desondanks passeert het aantal inwoners eerst rond 1900 de 5000. Pas in de 20e eeuw, m.n. de tweede helft, is het snel gaan groeien naar het huidige aantal van ca 33000.


Petrus kerk met nieuwe kerkplein

Molen 'De Windhond'
Links
Gemeente Woerden
Wapen van Woerden
Stadsmuseum Woerden
Drive-in museum
Kasteel Woerden
Molen 'De Windhond'

Links
Orgels in Woerden
Begraafplaatsen in Woerden
Oude Hollandse WaterlinieDetail Petrus Kerk

Naar boven of Terug