WegWijzer Oostelijk Groene Hart
Home Recreatie Landschap Stadjes Startpagina's Colofon

Een stukje historie

Dit deel is nog volop in ontwikkeling en de komende
maanden zal dit verder worden ingevuld en uitgewerkt.

Over de geschiedenis van Nederland en dan specifiek het deel Holland zijn al heel wat boeken en websites vol geschreven. Hier verderop is alleen iets opgenomen over de ontwikkeling van het platteland en de verstedelijking en iets over de ontwikkeling van de bestuurlijke structuren. In de onderstaande linken zijn ekele ingangen te vinden naar de vele ander aspecten.
De Lage Landen van 3000 vC-heden
Korte Geschiedenis van Nederland
Gemeente Atlas van Nederland 1870
Stichts-Hollandse Historische Vereniging
Oude Hollandse Waterlinie
Nieuwe Hollandse waterlinie
Verdedigingsnetwerken
De Stelling van Amsterdam

Zoals alle polders hun verhaal hebben over het ontstaan ( zie
Ontstaan van het landschap), zo heeft ook ieder stadje in dit gebied zijn verhaal. Hieronder zijn een aantal stadjes uit dit gebied vermeld. Door te klikken op de linken krijgt u toegang tot enkele foto's en specifieke informatie over die stadjes.
Montfoort Oudewater Schoonhoven Woerden

Naar boven

Enkele algemen aspecten van de ontwikkelingen in deze regio zijn hieronder uitgewertkt.

1. Van nederzettingen op kleiruggen tot verstedelijkt platteland

Van jager naar boer

De oudste resten van menselijke bewoning die in Nederland zijn gevonden, zijn ca 250.000 jaar oud. Tot ca 5000 v Chr zijn dat rondtrekkende jagers. Al in de late steentijd (ca 3000 v Chr) bestonden er her en der in deze streek kleine vaste nederzettingen op de hoger gelegen kleiruggen langs de rivieren. Vanaf ca 2000 v Chr. kwamen nauwelijks nog rondtrekkende groepen voor, maar had men een vaste woonplaats en voorzag men in zijn levensonderhoud door 'landbouw' en 'veeteelt'.

De Romeinen
De eerste gedocumenteerde vaste nederzettingen zijn de locaties waar de Romeinen van ca 50 v Chr - 400 zich gevestigd hadden aan de noorgrens van hun rijk, o.a. bij Bodegraven en Woerden. Vermoedelijk zijn er bijv. in Woerden, na het vertrek van de Romeinen wel mensen blijven wonen, maar over die periode,tot de 12e eeuw, is heel weinig bekend.

Opkomst van de steden

Pas vanaf ca 1200 zijn steden tot bloei gekomen

Wordt vervolgd

Naar boven

2. Ontwikkeling van de bestuurlijke structuren

Nog in te vullen

Naar boven


Literatuur:
Mulder,L. Doedens,A. Kortlever,Y. (1989/2000) De Geschiedenis van Nederland,
HBuitgevers, Baarn
Gaasbeek,F Noordam,C. (1992) Montfoort-Gechiedenis en architectuur.
Beek,M Kooiman,M (1993) Oudewater-Gechiedenis en architectuur.
Es,J.v. Ginkel-Meester,S.v. (2000) Woerden-Geschiedenid en architectuur.
De laatste 3 uitgegeven door :Kerkenbosch BV, Zeist
Es, J.v (2004) Limes en Linie, twintig eeuwen verdedigingswerken tussen Oude Rijn en Hollandse Ijssel, Stichts-Hollandse bijdragen 31, Woerden

Naar boven